Rritjet në ngarkesat e spitalit lidhen me vdekshmëri më të lartë nga COVID-19

Rritjet në ngarkesat e spitalit lidhen me vdekshmëri më të lartë nga COVID-19

(Dita e Shëndetit) - Personat e shtruar në spital COVID-19 u kujdesën në institucionet e kujdesit shëndetësor me mbingarkesat më të mira në ngarkesat e çështjeve kanë dyfish rrezik më të mirë për vdekshmërinë sesa individët në objektet e kujdesit shëndetësor që nuk përjetojnë rritje, sipas një studimi kërkimor të lëshuar në internet më 6 korrik në Analet e Mjekësisë së Brendshme

Sameer S. Kadri, MD, nga Instituti Kombëtar i Qendrës Klinike Shëndetësore në Bethesda, Maryland, si dhe bashkëpunëtorët vlerësuan organizimin midis ngarkesës së peshave të institucioneve të kujdesit shëndetësor COVID-19 si dhe rrezikut të vdekshmërisë COVID-19. Vlerësimi përbëhej nga pacientë të rritur të koduar COVID-19 të rrëfyer nga marsi deri në gusht 2020 me personalitete të shkarkuar deri në tetor 2020.

Shkencëtarët zbuluan se nga 144,116 pacientë të sëmurë me COVID-19 në 558 institucione të kujdesit shëndetësor në SH.B.A., 54.2 përqind u pranuan në objektet e kujdesit shëndetësor në dekilin e indeksit kryesor të rritjes, si dhe, në përgjithësi, 17.6 përqind e individëve vdiqën. Vdekshmëria e papërpunuar COVID-19 u zvogëlua në kohë në të gjitha shtresat e indeksit të rritjes, megjithatë rreziku për fatalitet u rrit në 50 në 75, 75 në 90, 90 në 95, 95 në 99, si dhe> 99 përqindësh (proporcionet e probabilitetit, 1.11, 1.24, 1.42, 1.59, si dhe 2.00, specifikisht) në krahasim me mos-kirurgjikale (