Viac ako štvrtina vhodných amerických tínedžerov dostala výstrel COVID-19

Viac ako štvrtina vhodných tínedžerov dostala výstrel COVID-19

(HealthDay) - Asi štvrtina adolescentov oprávnených na očkovanie dostala jednu alebo viac dávok vakcíny COVID-19, zatiaľ čo asi polovica z nich uvádza zámer očkovania, podľa výskumu zverejneného v americkom centre pre kontrolu chorôb z 16. júla a Prevencia Chorobnosti a úmrtnosti Týždenná správa.

Aaron M. Scherer, Ph.D., z University of Iowa v Iowe City a jeho kolegovia hodnotili prijateľnosť očkovania adolescentov COVID-19 a samy hlásené faktory zvyšujúce zámer očkovania u 985 adolescentov vo veku 13 až 17 rokov a 1,022 rodičov a opatrovníci dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov v priebehu 15. až 23. apríla 2021.

Vedci zistili, že 27.6 percenta rodičov, ktorých dospievajúci už mali nárok na očkovanie, uviedlo, že ich dospievajúci dostali jednu alebo viac dávok očkovacej látky COVID-19, čo je obdoba s 26.1 percentami hlásenými dospievajúcimi vo veku od 16 do 17 rokov. Naprieč demografickými skupinami boli zaznamenané rozdiely v príjmoch vakcín hlásených rodičmi dospievajúcich. Celkovo 55.5 percenta rodičov neočkovaných adolescentov uviedlo, že by ich dospievajúci určite alebo pravdepodobne dostal očkovaciu látku COVID-19, zatiaľ čo 51.7 percenta neočkovaných adolescentov uviedlo, že by očkovaciu látku určite alebo pravdepodobne dostali. Najčastejšie uvádzanými faktormi, ktoré by zvýšili zámery očkovania medzi rodičmi a dospievajúcimi, bolo získanie ďalších informácií o bezpečnosti a účinnosti očkovacej látky COVID-19 pre dospievajúcich a školských požiadavkách na očkovanie COVID-19.

„Úsilie v oblasti dosahu a komunikácie by malo brať do úvahy, že dospievajúci môžu mať odlišné vnímanie rizika, informačné potreby a preferencie týkajúce sa správy týkajúce sa COVID-19 ako dospelí,“ píšu autori.

Detonic