Menej je viac: Efektívna štruktúra mozgu a dynamická organizácia

Menej je viac: efektívna štruktúra mozgu a dynamická organizácia

Ľudský mozog vykonáva výpočty s vysokou kapacitou, napriek tomu potrebuje skutočne znížený energetický výkon okolo 20 W, čo je oveľa menej ako v prípade digitálnych počítačových systémov. Neuronálne spojenia v mozgovej sieti majú po celom svete tenké, ale vo vašej oblasti prenosné modulárne topologické vlastnosti, čo významne minimalizuje úplný zdrojový zdroj pre vývoj spojov. Hroty každej nervovej bunky v mozgu sú tenké a nerovnomerné a zhromaždené zábery neuronových populacií majú osobitnú úroveň synchronizácie, vyvíjajú neurálne lavíny s kvalitami bez mierky a sieť môže citlivo reagovať na vonkajšie stimulácie. Stále však nie je jasné, ako sa môžu mozgový rámec a dynamické domy samoorganizovať, aby dosiahli svoju optimalizáciu nákladov.

Nedávno sa Junhao Liang a Changsong Zhou z hongkonskej baptistickej univerzity a Sheng-Jun Wang z Shaanxi Normal University pokúsili vyriešiť tento problém prostredníctvom organickej sémantickej sieťovej verzie pomocou masívnej matematickej simulácie integrovanej s jedinečným vyhodnotením koncepcie stredného poľa. Vo svojej výskumnej štúdii písali správy zverejnené v National Science Review, skúmali verziu neurónových charakteristík rovnováhy excitácie a inhibície na priestorovej sieti.

Výskumná štúdia odhalila, že keď sa tenká ľubovoľná prepojená sieť na celom svete (Registered Nurse) pretvorí na oveľa prirodzenejšiu modulárnu sieť (MN), prevádzkový príjem siete (cena za snímanie nervových buniek) a náklady na jej štruktúru sú výrazne znížené; dynamické nastavenie siete sa mení v oblasti, ktorá umožňuje lavíny bez vodného kameňa (to znamená naliehavosť), vďaka čomu je sieť oveľa citlivejšia pri reakcii na vonkajšie stimulácie.

Ďalšie hodnotenie zistilo, že zvýšená hrúbka spojnice osamelých komponentov počas celého procesu prepájania je tajná, aby sa dosiahli dynamické zmeny: väčší topologický vzťah siete vedie k väčšiemu dynamickému vzťahu, vďaka ktorému nervové bunky oveľa rýchlejšie vystreľujú hroty. Použitím jedinečnej koncepcie približného stredného poľa autori získali makroskopické plošné vzorce solitérnej zložky, pričom odhalili, že zvýšenie hrúbky zložky spúšťa zníženie ceny neurálneho snímania a vzdialenosti k Hopfovmu rozdvojeniu systému. To objasňuje vývoj základných lavín a zvýšenú úroveň citlivosti na vonkajšie stimulácie so zníženými nákladmi na streľbu. Kombinovaná verzia oscilátora získaná kombináciou niekoľkých komponentov ďalej zverejňuje dynamický posun v priebehu procesu spätného zapojenia počiatočnej siete.

Výskumná štúdia jasne odhalila koncept dosiahnutia spoločnej optimalizácie (na rozdiel od kompromisu medzi nimi) štruktúrnych a dynamických domov mozgu a poskytuje jedinečné pochopenie nákladovo efektívneho funkčného konceptu mozgu, ktorý navyše ponúka porozumenie na štýl výpočtových nástrojov motivovaných mozgom.

Menej je viac: efektívna štruktúra mozgu a dynamická organizácia

Detonic