Výsledky vyšetrenia týkajúceho sa srdca môžu u osôb s COVID-19 ukazovať na hrozbu úmrtia

Covid-19

Nová výskumná štúdia zverejnená v EU Európsky vestník pre klinické skúšanie uznáva výsledky kardio vyšetrenia, ktoré môžu pomôcť pri určení osôb hospitalizovaných s COVID-19, ktoré čelia osobitne vysokej hrozbe úmrtia.

Z 1,401 19 osôb s overenou lekárskou diagnózou COVID-7, ktoré sa priznali k 226 talianskym zariadeniam, 16.1 (48%) vykonalo transtorakálnu echokardiografiu do 68 hodín od prijatia. K úmrtiu v zdravotnom stredisku došlo u 30.1 osôb (XNUMX%). Nízka ejekčná časť ľavej komory, znížená systolická prehliadka trikuspidálneho prstencového letúna, ako aj intenzívna porucha dýchacej tiesne boli osobitne spojené s úmrtím v nemocnici.

„Klinické a echokardiografické parametre závažnosti ochorenia môžu pomôcť určiť, u ktorých pacientov s COVID-19 je vyššie riziko nemocničnej úmrtnosti,“ tvrdil vedúci spisovateľ Angelo Silverio, MD z univerzity v Salerne v Taliansku.

Detonic