Problemy z czytaniem w dzieciństwie związane z gorszymi wynikami pamięci w wieku dorosłym

Problemy z czytaniem w dzieciństwie związane z gorszymi wynikami pamięci w wieku dorosłym

(HealthDay) — problemy z czytaniem w dzieciństwie są związane z gorszymi wynikami pamięci w wieku 43 lat, ale nie z tempem spadku pamięci, zgodnie z badaniem opublikowanym w Internecie 6 lipca w Journal of Epidemiology & Community Health.

Dr Amber John z University College London wraz z kolegami zbadał podłużne powiązania między problemami z czytaniem w dzieciństwie a funkcjami poznawczymi od połowy dorosłości (wiek 43 lata) do wczesnej starości (wiek 69 lat). Problemy z czytaniem mierzono w wieku 11 lat, a pamięć werbalną i szybkość przetwarzania oceniano w wieku 43, 53, 60 do 64 i 69 lat. Ponadto, w wieku 69 lat, wykonano Addenbrooke's Cognition Examination (ACE).

Naukowcy odkryli, że problemy z czytaniem były związane z gorszą pamięcią werbalną w momencie przecięcia (43 lata), ale nie były związane z tempem spadku z 43 do 69 lat wśród 1,726 uczestników; wśród 1,730 uczestników nie odnotowano skojarzeń dotyczących problemów z czytaniem z przechwyceniem lub spadkiem szybkości przetwarzania. Osoby z problemami z czytaniem w porównaniu z osobami bez problemów miały wyższe wskaźniki wyników poniżej progów klinicznych ACE-III. Istniał związek między problemami z czytaniem a gorszymi całkowitymi wynikami ACE-III i wszystkimi wynikami domen w wieku 69 lat u 1,699 uczestników. Edukacja częściowo pośredniczyła w tych stowarzyszeniach.

„Odkrycia te są ważne, ponieważ pogłębianie obecnego zrozumienia wczesnych czynników ryzyka starzenia się poznawczego może przynieść potencjalne korzyści w tworzeniu lepszych modeli predykcyjnych” – piszą autorzy.