Atropina plus łatanie zwiększa umiejętności estetyczne w oczach niedowidzących

Atropina plus łatanie ostrości wzroku w oku niedowidzącym

(Dzień Zdrowia) – W przypadku młodzieży z poważnym niedowidzeniem, zintegrowana atropina oraz leczenie łatami (CAPT) prowadzi do lepszego średniego wzmocnienia umiejętności estetycznych oka niedowidzących (VA) w porównaniu z samym łataniem, zgodnie z badaniem opublikowanym w Internecie 15 lipca w JAMAOkulistyka

Shu Wang, MD, z Fudan University w Szanghaju, a także współpracownicy, porównali skuteczność CAPT z samym łataniem przez 6 miesięcy u młodzieży w wieku od 3 do 12 lat z poważnym niedowidzeniem wynikającym z zeza, różnowzroczności lub obu. Ogólnie 53 i 55 młodych ludzi zostało arbitralnie wyznaczonych do CAPT, a także do leczenia łatami.

Naukowcy ustalili, że po 6 miesiącach średnie wzmocnienie VA oka z niedowidzeniem wyniosło 0.72 oraz 0.58 logMAR (7.2 wobec 5.8 linii) dla CAPT, a konkretnie dla samego łatania (rozróżnienie, 0.14 logMAR [1.4 linii]). Po 3 miesiącach wzmocnienie VA oka niedowidzącego w zespole CAPT było dodatkowo wyższe niż w zespole samego łatania (rozróżnienie, 0.13 logMAR [1.3 linie]). Żadna z osób nie wykupiła się w wyniku szkodliwych skutków.

„Obecne badanie wskazuje, że zarówno terapia CAPT, jak i sama łata były skuteczne u dzieci w wieku od 3 do 12 lat z ciężkim niedowidzeniem” – piszą autorzy. „CAPT spowodował większą średnią poprawę VA oka z niedowidzeniem niż samo łatanie łaty, chociaż różnice były stosunkowo niewielkie i kliniczne znaczenie tej różnicy nie może być określone w tym badaniu”.