Korte pauzes op sociale media verminderen verveling of vermoeidheid niet: studeren

verveling

Een team van onderzoekers van het Behavioural Science Institute in Nederland van de Radboud Universiteit heeft ontdekt dat werknemers die hun smartphone gebruiken om korte pauzes te nemen, geen vermindering van verveling of vermoeidheid ervaren. In hun artikel gepubliceerd in het tijdschrift Royal Society Open Science, beschrijft de groep experimenten die ze hebben uitgevoerd met Ph.D. kandidaten aan de universiteit en wat ze van hen hebben geleerd.

De komst van de smartphone heeft een grote impact gehad op de samenleving: ze worden niet alleen gebruikt om te bellen of sms'en, ze worden ook gebruikt voor een breed scala aan kleine applicaties. Anekdotisch bewijs suggereert ook dat mensen hun telefoon ook op andere manieren gebruiken, zoals om verveling te verminderen of om stress te verminderen. In deze nieuwe poging merkten de onderzoekers op dat veel mensen hun smartphones gebruiken om korte pauzes te nemen van hun werk - ze vroegen zich af of dit echt hielp bij verveling of verminderde stress.

Om daar achter te komen, riepen de onderzoekers de hulp in van 83 Ph.D. kandidaten aan de Radboud Universiteit. Elk werd gevraagd om elk uur hun mate van verveling en vermoeidheid te melden terwijl ze aan het werk waren. Elke kamer had ook een smartphone-app die het gebruik ervan registreerde.

Door het telefoongebruik te vergelijken met zelfgerapporteerde niveaus van verveling en vermoeidheid, konden de onderzoekers het gebruik van hun telefoons door de vrijwilligers volgen om met verveling of vermoeidheid om te gaan. Ze ontdekten dat het gebruik van hun telefoons niet alleen de verveling of vermoeidheid niet verlichtte, het maakte de zaken in veel gevallen zelfs erger. Ze merkten ook op dat de vrijwilligers die zichzelf beschreven meer verveeld of vermoeider waren dan anderen in het onderzoek, geen langere smartphonepauzes namen dan degenen die zich minder verveeld of vermoeid voelden.

De onderzoekers merken op dat hun inspanning slechts één kleine studie was, maar hun resultaten suggereren dat werknemers alternatieven zouden kunnen overwegen om hun vermoeidheid of verveling te verminderen. Ze merken ook op dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat verveling soms kan worden verlicht door deel te nemen aan activiteiten die een zekere mate van vreugde brengen. Ze suggereren dat als werknemers hun telefoon voor dergelijke doeleinden gebruiken, ze manieren vinden om hen vreugde te brengen, bijvoorbeeld door naar foto's van dierbaren te kijken, in plaats van gedachteloos te scrollen.