Zelfveroorzaakte wapenverwondingen 3 keer extra gebruikelijk bij plattelandsjongeren

plattelandsjongeren

Een landelijk onderzoek uitgebracht in de Journal of Pediatrics ontdekte dat de afdeling spoedeisende hulp (ED) door jonge mensen voor zelfbeschadiging bijna 40 procent groter was in het achterland dan in de stad. Opvallend was dat ED-browsing door jonge mensen voor zelf toegebrachte wapenverwondingen 3 keer extra gebruikelijk was in achterland. Jongeren uit het achterland die aan de SEH gaven voor zelfvernietigende ideeën of zelfbeschadiging, hadden ook meer kans om te worden verplaatst naar een andere medische faciliteit voor behandeling, wat de nadruk legt op het niet genoeg psychologische welzijnsbronnen in medische voorzieningen in het land.

"Onze studie maakte gebruik van pre-pandemische gegevens, en we weten dat meer aandacht voor de geestelijke gezondheid van jongeren nu overal nog dringender is, maar vooral in landelijke omgevingen om zelfbeschadiging bij jongeren te voorkomen", aldus hoofdschrijver Jennifer Hoffmann, MD, pediatrische noodsituatie. situatie medicatie arts bij Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital van Chicago en ook assistent-professor kindergeneeskunde aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine "We hebben universele screening nodig voor zelfmoordgedachten voor alle kinderen en adolescenten van 10 jaar en ouder die zich op de SEH presenteren om te identificeren jongeren in gevaar en grijp in voordat zich een tragedie voordoet.”

Het onderzoek maakte gebruik van landelijke informatie over zelfdestructieve ideeën of zelfbeschadiging bij jongeren (leeftijd 5-19 jaar) uit een voorbeeld van SEH's in het hele land, bestaande uit medische voorzieningen als geheel en ook medische voorzieningen voor jongeren. Dr. Hoffmann en ook collega's theoretiseerden de resultaten om tot landelijke prijsopgaven te komen.

Dr. Hoffmann bespreekt dat een verscheidenheid aan elementen bijdraagt ​​aan hogere prijzen voor zelfvernietiging en ook aan zelfbeschadiging bij plattelandsjongeren. Toegang tot psychologische medische zorg is een belangrijk obstakel, stelt ze. Tekorten aan pediatrische psychologische welzijnsspecialisten in het achterland spelen een belangrijke functie, omdat klanten een reis door de landen moeten maken voor hulp, wat voor velen een obstakel is. Ook kunnen lagere gezinsinkomsten en hogere werkloosheidsprijzen in het achterland leiden tot slechte bescherming van verzekeringspolissen, met name voor psychologisch welzijn. In dorpen zijn er ook zorgen over privacy, wat vertraging kan veroorzaken bij het zoeken naar behandeling totdat een situatie het kind naar de SEH brengt. Familieleden op het platteland hebben bovendien meer kans om wapens te hebben, dus verhoogde toegankelijkheid van wapens kan het grote verschil in zelf toegebrachte wapenverwondingen goedmaken.

"We moeten de geestelijke gezondheidstraining voor ED-aanbieders verbeteren, meer middelen toewijzen en beleid implementeren in landelijke ziekenhuizen voor het omgaan met jonge patiënten met zelfmoordgedachten of zelfbeschadiging", beweerde Dr. Hoffmann. “Een wijdverbreider gebruik van telepsychiatrie kan ook helpen om onnodige verplaatsingen naar andere ziekenhuizen te voorkomen. Maar wat nog belangrijker is, we moeten eerstelijnszorgverleners opleiden om psychische problemen eerder te diagnosticeren en te behandelen, zodat we zelfverwonding en overlijden kunnen voorkomen.”.