Nieuwe studie ondersteunt medische veiligheid van elektroconvulsietherapie (ECT)

Nieuwe studie ondersteunt medische veiligheid van elektroconvulsietherapie (ECT)

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een klinisch veilige psychologische wellnessbehandeling, volgens een nieuwe studie onder leiding van CAMH-wetenschapper Dr. Tyler Kaster als onderdeel van zijn doctoraatsonderzoek aan ICES en ook aan de Universiteit van Toronto. De studie werd vandaag gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Psychiatrie, en is ook een van de grootste en ook meest gedetailleerde om de veiligheid van ECT te contrasteren met gewone therapie bij mensen met angst.

Meerdere onderzoeken over een periode van jaren hebben de efficiëntie van ECT gevalideerd als een psychologische wellnessbehandeling voor personen met therapieresistente angst. Tot 80 procent van de personen met extreme angst die ECT krijgen, bereikt remissie. Ongeacht deze succesprijs krijgt echter slechts één procent van de personen met extreme angst ooit ECT, waarschijnlijk vanwege problemen met de nadelige effecten van ECT, zoals cognitieve en ook medische problemen.

Deze studie, gekwalificeerd Risico op ernstige medische aandoeningen bij mensen met angst die werden behandeld met elektroconvulsietherapie: een retrospectief geassocieerd onderzoek met een op de tendensscore afgestemde, retrospectieve associatiestudie, nam een ​​kijkje in de psychologische documenten van meer dan 10,000 mensen in Ontario wier angst ernstig genoeg was om bij de ten minste 3 dagen van een ziekenhuisopname, en contrasteerde ook het gevaar van medisch een ziekenhuisopname of overlijden binnen 30 dagen voor mensen die daadwerkelijk ECT hadden, in tegenstelling tot mensen die dat niet deden. Het komt tot een conclusie dat "bij personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met een depressie, er geen klinisch significant verhoogd risico is op ernstige medische gebeurtenissen bij blootstelling aan ECT, terwijl het risico op zelfmoord aanzienlijk lijkt te zijn verminderd. De voordelen van ECT op depressie-uitkomsten kunnen opwegen tegen de risico's in deze populatie."

"ECT is de meest effectieve behandeling die we hebben in de psychiatrie voor depressie", zegt hoofdschrijver CAMH-psychiater dr. Tyler Kaster, die zich bezighoudt met ECT-mensen in het CAMH Temerty Center for Therapeutic Brain Stimulation. "Maar vooroordelen en discriminatie rond de behandeling zijn enorm in termen van voorkomen dat mensen er toegang toe hebben.”

In Canada zal meer dan 1 op de 9 volwassenen (3.2 miljoen Canadezen, of 11.3 procent) zeker een significante angst ervaren in hun leven, en op dat moment zullen ze zeker antidepressiva en/of psychiatrische therapie voorgesteld worden. Een derde van deze mensen zal echter zeker niet reageren op deze eerstelijnstherapieën en zal daarna zeker worden gedetecteerd met therapieresistente angst. Er zijn een aantal behandelingen voor dit probleem, bestaande uit medicijnmixen, nieuwe medicijnen zoals ketamine en ook een neurostimulatietherapie die terugkerende transcraniële magnetische opwinding (rTMS) wordt genoemd. Wanneer deze therapieën echter geen verbetering veroorzaken of wanneer een klinische depressie echt extreem wordt en een ziekenhuisopname veroorzaakt, wordt ECT gewoonlijk beschouwd als de volgende actie, omdat het zeer efficiënt is in het snel minimaliseren van tekenen en symptomen van angst en ook zelfdestructief redeneren. Lees veel meer over ECT op de CAMH-site.

Dr. Simone Vigod, schrijfster van onderzoek, onderzoeker ouderen complement bij ICES en tevens hoofd psychiatrie bij Women's College Hospital, verklaarde dat de studie de relevantie aantoont van het benadrukken van de veiligheid en efficiëntie van ECT als een betrouwbare psychologische wellnessbehandeling voor personen voor wie absoluut niets anders heeft echt gefunctioneerd. "Bij Women's College Hospital zijn we van mening dat het ondersteunen van mensen met psychische aandoeningen nog nooit zo belangrijk is geweest", zegt Dr Vigod. "Om dit te doen, moeten patiënten een volledig spectrum van op bewijs gebaseerde behandelingen krijgen die zijn gebaseerd op rigoureus onderzoeksbewijs. Dit onderzoek vormt een aanvulling op het bestaande onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van ECT, dat een waardevolle optie kan zijn voor mensen met een ernstige depressie.”

Dr. Kaster denkt dat de aanhoudende angst die verband houdt met ECT een weergave is van de totale mate van vooringenomenheid en ook van discriminatie die overblijft om de psychische stoornis zelf te blijven bezighouden.

CAMH blijft Canada's leider op het gebied van verzending van neurostimulatietherapie en behandelt ook elk jaar ongeveer 250 mensen met ECT. CAMH's Temerty Center for Therapeutic Brain Intervention is een van 's werelds toonaangevende faciliteiten op het gebied van opwindingstherapie, studie en ook training. Door middel van medische studiebanen stimuleert het Temerty Center therapieontwikkelingen met behulp van terugkerende transcraniële magnetische opwinding (rTMS), magnetische aanvalstherapie (MST) en ook ECT.