Nieuwe score meet gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met nierfalen

nier

Resultaten van een nieuwe studie ondersteunen de validiteit van een score die rekening houdt met verschillende door de patiënt gerapporteerde maatregelen en voorkeuren voor het beoordelen van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en het bevorderen van patiëntgerichte zorg bij personen met nierfalen. De studie verschijnt in een komende uitgave van CJASN.

De score, de Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS)-Preference (PROPr) Summary Score, wordt bepaald op basis van 7 domeinen: cognitief functioneren, depressie, vermoeidheid, pijninterferentie, fysiek functioneren, slaapstoornissen en het vermogen om deel te nemen aan sociale rollen.

Toen onderzoekers onder leiding van Istvan Mucsi, MD, Ph.D. en Jing Zhang BSc, MPH (University Health Network en University of Toronto) correleerden PROPr met andere gezondheidsgerelateerde maatregelen, hun bevindingen ondersteunden de validiteit van PROPr bij 524 patiënten die hemodialyse ondergingen of die onlangs niertransplantaties hadden ondergaan.

"Tot 70% van de patiënten met nierfalen ervaart aanhoudende fysieke symptomen en emotionele stress die de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen. Deze zorgen worden onvoldoende gerapporteerd, onderkend en onvoldoende beheerd,” zei Dr. Mucsi. "Onze resultaten openen de deuren voor het gebruik van PROPr- en PROMIS-tools in nefrologisch onderzoek en in de zorg voor patiënten met nierfalen."