Langdurig COVID: waarschijnlijker bij patiënten met 5+ symptomen in de eerste week van infectie

Covid

De aanwezigheid van meer dan vijf symptomen van COVID-19 in de eerste week van infectie is significant geassocieerd met de ontwikkeling van langdurige COVID, ongeacht leeftijd of geslacht, volgens een nieuwe recensie gepubliceerd door de Tijdschrift van de Royal Society of Medicine.

De beoordeling door de door de University of Birmingham geleide Therapies for Long COVID (TLC) Study Group, vat het huidige onderzoek naar de prevalentie van symptomen, complicaties en het beheer van langdurige COVID samen. Gepoolde prevalentiegegevens in de review benadrukken de tien meest voorkomende symptomen van langdurige COVID. Dit zijn vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, hoesten, hoofdpijn, gewrichtspijn, pijn op de borst, veranderde geur, diarree en veranderde smaak.

De onderzoekers identificeerden twee hoofdsymptoomclusters van langdurig COVID: die welke uitsluitend bestaan ​​uit vermoeidheid, hoofdpijn en klachten van de bovenste luchtwegen; en mensen met multisysteemklachten, waaronder aanhoudende koorts en gastro-enterologische symptomen.

Hoofdauteur Dr. Olalekan Lee Aiyegbusi, adjunct-directeur van het Centre for Patient Reported Outcomes Research (CPROR) van de Universiteit van Birmingham, zei: “Er zijn aanwijzingen dat de impact van acute COVID-19 op patiënten, ongeacht de ernst, verder gaat dan ziekenhuisopname in de ernstigste gevallen, tot aanhoudende verminderde kwaliteit van leven, geestelijke gezondheid en werkgelegenheidsproblemen. Mensen die langdurig met COVID leven, voelen zich over het algemeen in de steek gelaten en ontslagen door zorgverleners en krijgen beperkt of tegenstrijdig advies. Meer dan een derde van de patiënten in een van de onderzoeken die in de review waren opgenomen, meldde dat ze zich na acht weken nog steeds ziek of in een slechtere klinische toestand voelden dan bij het begin van COVID-19.”

Dr. Shamil Haroon, Klinisch Lecturer in Primary Care en co-Principal Investigator van de University of Birmingham, door het NIHR/UKRI gefinancierde TLC Study, merkte verder op: “Noch de biologische of immunologische mechanismen van langdurige COVID, noch de reden waarom bepaalde mensen meer gevoelig zijn voor deze effecten, zijn nog duidelijk, waardoor de ontwikkeling van therapieën wordt beperkt. Het is essentieel dat we snel handelen om deze problemen aan te pakken.”

In een vergelijking met andere coronavirussen suggereren de onderzoekers dat patiënten met langdurige COVID op langere termijn ook een soortgelijk ziektetraject kunnen ervaren als patiënten met SARS of MERS, wat wijst op analyse die aantoont dat zes maanden na ontslag uit het ziekenhuis, ongeveer 25 % van de patiënten die met SARS en MERS in het ziekenhuis waren opgenomen, had een verminderde longfunctie en verminderde inspanningscapaciteit.

Melanie Calvert, hoofdonderzoeker van de TLC-studie, hoogleraar uitkomstenmethodologie aan de Universiteit van Birmingham en senior onderzoeker van het NIHR, zei: "Het brede scala aan mogelijke symptomen en complicaties die patiënten met langdurige COVID kunnen ervaren, benadrukt de noodzaak van een dieper begrip van de klinische verloop van de aandoening. Er is dringend behoefte aan betere, meer geïntegreerde zorgmodellen om patiënten met langdurige COVID te ondersteunen en te beheren om de klinische resultaten te verbeteren.”