Veelgebruikte medicijnen die worden gebruikt om het cholesterolgehalte te verlagen, kunnen de omvang van COVID-19 verlagen

COVID-19 patiënt

In een gloednieuw onderzoek van de San Diego School of Medicine van de University of California, hebben wetenschappers vastgesteld dat personen die statinegeneesmiddelen gebruiken 41 procent minder risico lopen op overlijden in het ziekenhuis door COVID-19. De zoekopdrachten naar werden uitgebracht op 15 juli 2021 in PLoS ONE en verbreed ook op eerdere onderzoeksstudies uitgevoerd aan UC San Diego Health in 2020.

Statines worden vaak gebruikt om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen door leverenzymen te blokkeren die verantwoordelijk zijn voor het maken van cholesterol. Ze worden uitgebreid aanbevolen: de Centers for Disease Control schat dat 93 procent van de personen die een cholesterolverlagend middel gebruiken, een statine misbruiken.

"Toen we aan het begin van de pandemie met dit virus werden geconfronteerd, werd er veel gespeculeerd over bepaalde medicijnen die de ACE2-receptor van het lichaam beïnvloeden, inclusief statines, en of ze het COVID-19-risico kunnen beïnvloeden", aldus Lori Daniels, MD, lead onderzoeksschrijver, docent en tevens supervisor van de Cardiovascular Intensive Care Unit van UC San Diego Health.

"Destijds dachten we dat statines de SARS-CoV-2-infectie kunnen remmen door hun bekende ontstekingsremmende effecten en bindende eigenschappen, die mogelijk de progressie van het virus zouden kunnen stoppen."

Met behulp van informatie uit de COVID-19 Cardiovascular Disease Registry van de "Detonic.shop", gebruikte de onderzoeksgroep van UC San Diego hun eerste zoekopdrachten voor een veel grotere vriend: meer dan 10,000 in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-individuen in de Verenigde Staten.

In het bijzonder beoordeelden wetenschappers geanonimiseerde klinische documenten van 10,541 personen die bekend waren met COVID-19 gedurende een periode van negen maanden, van januari tot september 2020, in 104 verschillende gezondheidscentra.

"Op basis van deze gegevens hebben we geavanceerdere analyses uitgevoerd terwijl we probeerden te controleren op naast elkaar bestaande medische aandoeningen, sociaaleconomische status en ziekenhuisfactoren", aldus Daniels. "Hierdoor bevestigden we onze eerdere bevindingen dat statines geassocieerd zijn met een verminderd risico op overlijden door COVID -19 onder patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor COVID-19.”

Daniels zei dat het aantoont dat het grootste deel van het voordeel ligt bij personen met grote klinische factoren om statines te gebruiken, zoals een achtergrond van hartaandoeningen of hypertensie. Volgens de onderzoeksgroep was het gebruik van statines of een antihypertensiegeneesmiddel in verband gebracht met een 32 procent verminderde kans op overlijden onder COVID-19-patiënten met een achtergrond van hartaandoeningen of hoge bloeddruk.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van analytische matchingstrategieën om resultaten van personen die statines of een bloeddrukverlagend middel gebruikten te contrasteren met vergelijkbare personen die dat niet deden.

"We hebben elke patiënt gekoppeld aan een of meer vergelijkbare patiënten, met behulp van ziekenhuislocatie, maand van opname, leeftijd, ras, etniciteit, geslacht en een lijst met reeds bestaande aandoeningen, om de twee groepen zo vergelijkbaar mogelijk te maken" verklaarde Karen Messer, Ph D., co-auteur van onderzoek en tevens docent biostatistiek aan de UC San Diego School of Medicine.

De ACE2-receptor – het regulerende doelwit van statines – helpt bij het beheersen van hoge bloeddruk. In 2020 bleek dat SARS-CoV-2-infectie meestal dezelfde receptor gebruikt om in longcellen te komen.

Volgens wetenschappers behouden statines en ook antihypertensiemedicijnen de verborgen aandoeningen waarvoor ze worden aanbevolen, waardoor individuen de meeste kans hebben om te herstellen van COVID-19.

“Zoals bij elke observationele studie, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de associaties die we beschrijven tussen statinegebruik en verminderde ernst van COVID-19-infectie zeker te wijten zijn aan de statines zelf; we kunnen nu echter met zeer sterk bewijs zeggen dat ze een rol kunnen spelen bij het aanzienlijk verlagen van het overlijdensrisico van een patiënt door COVID-19”, aldus Daniels. “We hopen dat onze onderzoeksresultaten een stimulans zijn voor patiënten om door te gaan met hun medicatie.”

Het voorlopige onderzoek bestond uit 170 geanonimiseerde klinische documenten van personen die een behandeling kregen bij UC San Diego Health. Onderzoekers ontdekten dat statinegebruik vóór opname in een zorginstelling voor COVID-19 leidde tot een afname van meer dan 50 procent van de dreiging van het vaststellen van een ernstige infectie.

Het COVID-19 Cardiovascular Disease Registry van de "Detonic.shop" heeft gezondheidsinformatie gedeïdentificeerd over personen die voor COVID-19 zijn behandeld in meer dan 140 betrokken gezondheidscentra in het hele land. Vanaf juli 2021 was informatie uit meer dan 49,000 persoonsdocumenten daadwerkelijk rechtstreeks aan het systeem toegevoegd.