Cholera is nog steeds een gevaar in Nigeria: dit is wat de overheid kan doen

Cholera

In Nigeria zijn tussen januari en juni 2021 duizenden gevallen van cholera gemeld. De noordelijke staten Bauchi, Gombe, Kano, Plateau en Zamfara behoren tot de getroffenen.

Cholera is een acute diarreeziekte veroorzaakt door Vibrio cholerae-bacteriën. Het wordt via de ontlasting via besmet voedsel, dranken en onhygiënische omgevingen doorgegeven en veroorzaakt ernstige uitdroging. Geïnfecteerde mensen kunnen overlijden als hun ziekte niet snel onder controle wordt gebracht met orale rehydratie.

In het verleden kwamen cholera-infecties veel voor in veel landen over de hele wereld. Nu zijn ze meestal beperkt tot ontwikkelingsregio's omdat de ziekte wordt geassocieerd met slechte voeding, slechte waterkwaliteit en slechte sanitaire voorzieningen.

Het percentage mensen dat sterft aan gerapporteerde cholera blijft in Afrika hoger dan elders. In Nigeria werden enorme uitbraken geregistreerd in 1991, 2010, 2014 en 2018. In 2018 waren er 43,996 gevallen van cholera en 836 doden: een sterftecijfer van 1.90%.

Aanjagers van cholera

Gevoeligheid voor cholera wordt in verband gebracht met demografische en sociaaleconomische factoren, waaronder leeftijd en voedingsstatus. Ondervoeding stimuleert overdracht en ernst. Vitamine B12-tekort en gastritis zijn risicofactoren voor infectie.

De bacteriën die cholera veroorzaken, worden bijna twee weken na infectie via de ontlasting uitgestoten. Ze kunnen in de omgeving worden uitgestoten om andere mensen te besmetten.

Gebrek aan toegang tot veilig drinkwater en slechte persoonlijke en milieuhygiëne zijn fundamentele factoren die de verspreiding van cholera bevorderen. Infectie treedt ook op wanneer mensen iets eten of drinken dat al door de bacteriën is besmet. Bewijs uit de uitbraak van 1995-1996 in de staat Kano toonde aan dat slechte handhygiëne voor de maaltijd en de verkoop van water een rol speelde.

Bevolkingscongestie is ook een factor in de verspreiding van cholera. Dit kan gebeuren door migratie naar commerciële hubs zoals Kano. Het kan ook gebeuren wanneer humanitaire rampen ontheemden dwingen in kampen te leven. Daar hebben ze vaak onvoldoende watervoorziening en zijn ze misschien niet in staat om goede sanitaire praktijken in acht te nemen. Meer dan 2.9 miljoen mensen leven momenteel als binnenlandse ontheemden in het noordoosten van Nigeria. In de staten Yobe, Adamawa en Borno werden in 10,000 minstens 175 choleragevallen en 2018 gerelateerde sterfgevallen gemeld, voornamelijk in overvolle kampen.

Wonen in stedelijke en voorstedelijke sloppenwijken bevordert ook cholera. Dit komt doordat de reguliere watervoorziening en toiletvoorzieningen niet voldoende aanwezig zijn. Slechts 26.5% van de Nigeriaanse bevolking gebruikt verbeterde drinkwaterbronnen en sanitaire voorzieningen, en 23.5% poepen in de open lucht.

Cholerabestrijding in Nigeria

De Nigeriaanse regering heeft enige inspanningen geleverd om de ziekte onder controle te krijgen. Het voert programma's uit om de watervoorziening, de basishygiëne en goede hygiënepraktijken te verbeteren, maar deze worden meestal uitgevoerd na uitbraken. Onder leiding van het federale ministerie van Watervoorraden heeft de regering dagelijks 510,663 liter water verstrekt op 39 locaties in de staat Adamawa, wat in 50 goed was voor 2019% van de choleragevallen.

Het heeft ook mobiele boorgaten op zonne-energie geleverd. De Internationale Organisatie voor Migratie onderhoudt 58 boorgaten op zonne-energie in de staat Borno en boorde 11 nieuwe boorgaten in 2019. Ze rehabiliteerde er ook 10 en verbond ze met zonne-energie.

Als reactie op een uitbraak in de ontheemdenkampen in de staat Borno in 2017 voerden de National Primary Healthcare Development Agency en andere partners campagnes voor orale choleravaccinatie.

Het orale choleravaccin maakt geen deel uit van de routinevaccinatie in Nigeria. Het is niet 100% effectief tegen cholera en biedt geen bescherming tegen andere door voedsel of water overgedragen ziekten. Het is geen langdurige oplossing voor cholera en overbrugt alleen de kloof tussen noodhulp en langdurige cholerabestrijding. In 2017 werden in Borno reactieve campagnes voor orale choleravaccins uitgevoerd om een ​​uitbraak te stoppen. Investeringen in water-, sanitatie- en hygiëne-infrastructuur zijn altijd nodig.

Na bevestiging van cholera-uitbraken worden gezondheidsvoorlichtingscampagnes gevoerd door onderzoeksteams voor uitbraken van het Nigeria Center for Disease Control. UNICEF heeft de chlorering van water bevorderd onder gemeenschappen in cholera-hotspots. Dit heeft naar schatting 4.5 miljoen mensen in de staten Borno, Adamawa en Yobe geprofiteerd, waaronder 680,000 ontheemden in stedelijke centra.

Wat moet er nog gebeuren?

Er moet nog veel gebeuren, aangezien de cholera nog niet volledig is overwonnen.

Cholera is beschreven als een "armoedeziekte" omdat sociale risicofactoren een belangrijke rol spelen bij de overdracht ervan.

In overeenstemming met de beste praktijken van multisectorale controle raden we het volgende aan:

Nationale regeringen in door cholera getroffen landen moeten het voortouw nemen met steun van de partners van de Global Task Force on Cholera Control. Multisectorale interventies om cholera effectief te bestrijden zijn gebaseerd op een pakket maatregelen dat goed moet worden gecoördineerd. Dit zijn onder meer het creëren van toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen; verbetering van toezicht, rapportage en paraatheid; en betrokkenheid van de gemeenschap om het bewustzijn te vergroten en goede hygiënepraktijken te bevorderen.

Regelmatige gezondheidsvoorlichting tijdens en na uitbraken is noodzakelijk. Betrokkenheid van de gemeenschap zou helpen bij het identificeren van mensen die verantwoordelijk zijn voor het tijdig melden van vermoedelijke gevallen van cholera. De teams die uitbraken op lokaal, staats- en federaal overheidsniveau beheren, moeten goed worden gecoördineerd en snel reageren wanneer ze op de hoogte worden gesteld van een cholera-uitbraak.

Deze stappen blijken te werken in Zuid-Soedan en Tanzania, maar vereisen politieke wil om verschillende sectoren te laten samenwerken.