Selectieve alfa-adrenerge blokker voor de behandeling van hypertensie

Een vraag stellen

Overweeg de opties van het werk van dit soort blokkers die zich manifesteren in relatie tot sommige technieken van het menselijk lichaam. Laten we beginnen met het cardiovasculaire systeem.

Alfa-adrenerge blokkers hebben dus een uitgesproken plezierige invloed op precapillaire sfincters, arteriolen en aders. Slagaders worden veel minder aangetast door deze stoffen. De daling van OPSS resulteert in een lagere bloedspanning. Dit resulteert in een lagere belasting van de coronaire hartspier en voorkomt de haalbare coronaire hartaanval.

Van de schadelijke straffen is het waardevol om het risico van orthostatische hypotensie en vermoedelijk tachycardie op te merken.

De fantasierijke en vooruitziende organen voor het onderdrukken van receptoren met behulp van α-1-adrenerge blokkers kunnen effectief reageren met pupilmyosis.

Het spijsverteringssysteem reageert met een stijging van de secretoire werking en peristaltiek.

Het gebruik van dit soort antihypertensiva is gecontra-indiceerd als:

 1. Ernstige hypotensie;
 2. Ischemie;
 3. Vernauwing van het lumen van de aorta;
 4. tachycardie;
 5. aritmie;
 6. Maagzweer.

Natuurlijk, de verwachte schadelijke resultaten die door deze medicatie worden veroorzaakt. Hier zijn de meest kenmerkende eigenschappen:

 1. Duizeligheid;
 2. Hoofdpijn;
 3. oedeem;
 4. Orthostatische instorting;
 5. Ontlasting problemen;
 6. De vernauwing van de pupil.

Bètablokkers

Bedenk dat bètablokkers langdurig tamelijk efficiënt worden gebruikt in wetenschappelijke remedies bij de behandeling van hypertensie. Ze hebben een antihypertensieve werking die niet onderdoen voor bekende kuren met hypotensiva zoals ACE-remmers, diuretica, calciumantagonisten of angioteginzine-II-receptorantagonisten.

Met hun uiterlijk waren een aantal klassieke therapeutische problemen bij de behandeling van bloedstammen opgelost. Deze taken zijn:

 • Drukstabilisatie binnen de fysiologische norm;
 • Risicobeheer in relatie tot sterfte;
 • Veiligheid van doelorganen;
 • Behandeling van gelijktijdige en gerelateerde welzijnsproblemen.

β-blokkers worden vertegenwoordigd door drie hoofdgeneraties.

De eerste bestaat uit niet-selectieve medicatie die geen langdurig publiciteitsinterval zou hebben, maar die tegelijkertijd een aantal onwenselijke bijwerkingen hebben.

De uitkomsten van behandeling met deze medicatie voor aandoeningen die lijken op:

 • Arteriële hypertensie;
 • Ischemie;
 • Hartritmestoornissen.

Hier zijn de bètablokkers die deel uitmaken van de checklist van algemeen gebruikte medicatie voor hypertensie:

 1. Anaprilin. Niet-selectief. In staat om vaten te spasmen. Soms leidt het gebruik ervan tot impotentie. Dit medicijn heeft echter uitgesproken anti-aritmische eigenschappen.
 2. Propranolol. De voorouder van de groep van niet-selectieve adrenerge blokkers en het belangrijkste levendige ingrediënt van de eerste generatie medicatie van dergelijke medicatie. Door te presteren op het myocard, wordt de hoeveelheid hartminuutvolume aanzienlijk verminderd. Naast de afnemende impact, versterkt het de gewrichtsbeweging van de thyreostatica die ermee worden gebruikt (merkazolil, kaliumperchloraat en dergelijke). Het normaliseert het coronaire hartritme wanneer de getroffen persoon een historisch verleden van sinustachycardie heeft. Verhoogt de toon van de bronchiën.
 3. Timolol Deze niet-selectieve blokker met betrekking tot het coronaire hart heeft een uitgesproken vermogen om glaucoom te behandelen.

Door de introductie van het tweede tijdperk van β-adrenerge blokkers (selectief) konden artsen een veel breder scala aan problemen oplossen. De prognose voor de behandeling van hypertensie met het gebruik van dergelijke medicatie was niet veel minder optimistisch dan met ACE-remmers of calciumantagonisten.

Dit tweede tijdperk wordt vertegenwoordigd door:

 1. Atenolol Het medicijn steekt gunstig af bij verwante stoffen, omdat Atenolol geen slaperigheid veroorzaakt vanwege het zwakke vermogen om de bloed-hersenbarrière te penetreren. Iets erger dan verschillende bètablokkers, het voorkomt hartaanval. Weerstaat met succes hartritmestoornissen.
 2. Metoprolol. />

Het derde tijdperk van bètablokkers, die niet alleen een uitgesproken selectiviteit hebben, maar ook extra vaatverwijdende kenmerken, wordt vertegenwoordigd door dergelijke medicatie:

 • Carvedilol. In de voorbereidende fase van de remedie, in tegenstelling tot de achtergrond van een puntige afscheiding, is de bloedspanning aanzienlijk meer ongetwijfeld dan analogen, wat leidt tot duizeligheid en gerelateerde ongemakkelijke bijwerkingen.
 • Bisogamma Er moet aan worden herinnerd dat het gebruik van dit medicijn niet later dan twee dagen vóór het begin van de introductie van basisanesthesie moet worden stopgezet.

Vanwege de wijdverbreide prevalentie van een ziekte die lijkt op diabetes, zullen velen waarschijnlijk serieus zijn over hoe totaal verschillende generaties bètablokkers een effect hebben op de gevoeligheid van weefsels voor insuline. Vasodilaterende blokkers verbeteren deze eigenschap van het lichaam aanzienlijk, maar niet-selectieve adrenerge blokkers verminderen deze eigenschap van weefsels.

Haemodynamica

Laten we enige vergelijkbaarheid maken van de hemodynamica van medicatie die α- en β-blokkers zijn.

 1. Hartlading. α-blokkers versterken deze indicator gemakkelijk, in tegenstelling tot het vrij snel verlagen van de puls van β-blokkers.
 2. Beide soorten bloedstammen verlagen de bloedspanning positief.
 3. De atrioventriculaire geleiding van de impuls van de synotriale knoop naar de ventrikel van het coronaire hart laat α-blokkers onveranderd, en β-blokkers nemen aanzienlijk af.
 4. De contractiliteit van het myocard onder de beweging van medicatie vertegenwoordigd door α-blokkers blijft onveranderd of neemt nauwelijks toe. β-adrenerge blokkers verlagen deze indicator nauwelijks.
 5. Beide varianten van blokkers verminderen de complete perifere vaatweerstand, en α-blokkers doen dat extra expliciet.
 6. De impact op de renale bloedcirculatie is precies omgekeerd: α-blokkers verbeteren deze indicator en β-blokkers werken als hun antagonisten.

In de wetenschappelijke manifestaties van deze soorten adrenerge blokkers is er bovendien een overeenkomst en een paar onderscheid.

Elk van deze varianten verlaagde de systolische stamgrens met 6 factoren. Ten opzichte van de diastole sectie is de rek met 4 punten afgenomen. Hartlading daalde met 5 slagen per minuut. Al deze informatie heeft betrekking op patiënten met hypertensie bij een delicaat tot redelijk type.

Met een verhoging van de dosis van de medicatie daalde in elke omstandigheid de coronaire hartlading aanzienlijk, maar de dynamiek van de belastingvermindering bleef vrijwel onveranderd.

Onverenigbaarheid met verschillende medicatie

Bij het voorschrijven van een volledige behandeling van een ziekte zijn drie probabilistische groeistrategieën van geneesmiddelinteracties mogelijk. Dit is dus meestal een wederzijdse versterking van de optimistische therapeutische impact van elk van de betrokken medicatie in het medische schema, en hun fundamentele impact op het lichaam.

 1. Misschien een onpartijdige, afstandelijke benadering van medicatie tijdens de behandeling.
 2. Mogelijke remming van de beweging van medicatie onder invloed van verschillende gebruikte medicatie.
 3. Hun schadelijke mengsels zijn haalbaar.

Overweeg dergelijke schadelijke omstandigheden.

 • Het mengsel van bètablokkers met antihypertensiva van de nonhydropyridon-groep van calciumkanaalblokkers. Bedenk dat dit Verapamil, Nifedipine, Isoptin en dergelijke zijn. Het gebruik van een medicijn van beide van deze twee kuren resulteert op zichzelf in een daling van de coronaire hartlading. De onnauwkeurige functie is schadelijk als gevolg van de gemengde impact van de gemengde calciumkanaalblokkers en adrenerge blokkers die resulteren in een essentiële vertraging van de coronaire hartlading. Het enige gerechtvaardigde geval van de behoefte aan een dergelijke mix is ​​het beheer van het ritme van de ventrikels in tegenstelling tot de achtergrond van gestage inconsistentie in het werk van de coronaire hartafdelingen.
 • Het mengsel van bètablokkers met centraal werkende medicatie. De groep van CD-medicatie bestaat uit medicatie die effect heeft op de sympathische inspanning van de geest. Dit is Guangfacin, Clonidine, Methyldopa. Het gevaar is een wederzijdse versterking van ongemakkelijke bijwerkingen met een combinatie van adrenerge blokkers met deze medicatie.

Feedback en suggesties

Medewerkers BOU VPO MGMSU (Moskou) Evdokimov V., Markova LI zij schrijven: “Hypertensie is een kritische risicofactor. Desalniettemin kan een adequate uitgebreide behandeling met bètablokkers niet alleen neurologische problemen verminderen, maar ook de prognose voor herstel aanzienlijk verbeteren en de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren. Dit wordt bevestigd door het klinische gebruik van geneesmiddelen van de bisoprololgroep (Concor, Takeda en dergelijke). "

Gebaseerd op de evaluatie van gerandomiseerde wetenschappelijke onderzoeken, merken de zogenaamde "Cochrane reviews" (Wong GWK, Laugerotte A, Wright JM) op: "Elke subklassen van bètablokkers verlagen evenzeer de grenzen van zowel systolische als diastolische bloeddruk. In tegenstelling tot andere soorten antihypertensiva hebben ze geen (of minimaal) effect op de polsdruk. "

Bij het werken aan deze tekst was gebruik gemaakt van wetenschappelijke materialen die werden aangeboden door wetenschappers van de Moscow State Medical-Dental University. Laten we, voornamelijk gebaseerd op het werk van deze wetenschappers, ernaar streven om de informatie die we hierboven hebben geïntroduceerd samen te vatten.

In korte tijd zijn alle alfablokkers en bètablokkers in staat om gelijktijdig twee soorten adrenerge receptoren te blokkeren. Geneesmiddelen van deze klasse zijn tamelijk agressief met verschillende antihypertensiva.

Rekening houdend met de resultaten van onderzoek uitgevoerd door MOSES, PROGRESS en aanverwante bedrijven, kunnen we gerust stellen dat het therapeutisch gebruik van bètablokkers voor de behandeling van hypertensie het risico op een beroerte met 40% vermindert.

Met betrekking tot het centrale zenuwstelsel kan het langdurig gebruik van dergelijke medicatie waarschijnlijk de zelfregulatie van cerebrale vaten herstellen. Dit geldt voor de vroege fasen van hypertensie en vasculaire pathologieën van dit deel van het centrale zenuwstelsel.

Praktische geneesmiddelen bij het wetenschappelijk gebruik van dit soort antihypertensiva zijn voornamelijk afhankelijk van bèta-1-selectieve medicatie. Ze zijn bijna verstoken van dergelijke ongewenste ongemakkelijke bijwerkingen zoals bronchospasmen, vasoconstrictie, verhoogde OPSS. En deze processen resulteren meestal in een schending van metabole kenmerken met koolhydraten en lipiden.

De populairste selectieve bètablokker, die momenteel algemeen wordt gebruikt om hypertensie te behandelen, is bisoprolol.

Werkingsvoorschrift

Alfablokkers voor hypertensie hebben een uitgesproken vaatverwijdend effect. Geneesmiddelen versterken de adrenerge werking van receptoren. Verlicht spasmen van arteriolen aan de rand, verbeter het lumen van bloedvaten. Dit resulteert in een lagere terugkeer van veneus bloed naar het atrium, een lagere belasting van de coronaire hartspier en een daling van de bloedspanning.

Zorg voor een lager LDL-cholesterol en triglyceriden, verhoog de hoeveelheid lipoproteïnen met overmatige dichtheid. Beïnvloed het koolhydraatmetabolisme - verhoog de gevoeligheid van cellen voor insuline en stop een stijging van de bloedglucose.

De belangrijkste indicaties voor gebruik zijn de medicatie die wordt gebruikt voor de doelbewuste behandeling van hypertensie. Bovendien worden adrenerge blokkers naast verschillende medicatie voorgeschreven om een ​​acute situatie te verlichten - een hypertensieve ramp, in een poging om de groei van problemen na crises, beroertes en hartaanvallen te stoppen. Ze zijn geïndiceerd voor mensen met coronaire coronaire hartziekte, aritmie en verschillende aandoeningen van het cardiovasculaire systeem.

Gebruiksaanwijzing

Het gebruik van alfablokkers moet onder medisch toezicht plaatsvinden. Dit zal u toelaten om de minimale efficiënte dosering te kiezen om zo de bloedspanning te stabiliseren.

Tabletten moeten tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. Het is raadzaam om de medicijnen tegelijkertijd te drinken. In dit geval is het de moeite waard om het eetregime te volgen, het spijsverteringskanaal niet te belasten met zware maaltijden, het gebruik van pittig, zout, gebakken te beperken.

Neem alfablokkers wil een hele lange tijd, voor een aantal maanden. Als de therapeutische impact verzwakt of er problemen ontstaan, is het essentieel om de behandelende arts hierover te informeren. Dit zal de vraag van de behoefte aan een alternatief of dosisaanpassing verhelpen.

Detonic - een uniek geneesmiddel dat hypertensie helpt bestrijden in alle stadia van zijn ontwikkeling.

Detonic voor druknormalisatie

Het complexe effect van plantaardige componenten van het medicijn Detonic op de wanden van bloedvaten en het autonome zenuwstelsel dragen bij aan een snelle bloeddrukdaling. Bovendien voorkomt dit medicijn de ontwikkeling van atherosclerose, dankzij de unieke componenten die betrokken zijn bij de synthese van lecithine, een aminozuur dat het cholesterolmetabolisme reguleert en de vorming van atherosclerotische plaques voorkomt.

Detonic niet verslavend en ontwenningssyndroom, omdat alle componenten van het product natuurlijk zijn.

Gedetailleerde informatie over Detonic bevindt zich op de pagina van de fabrikant www.detonicnd.com.

Misschien wilt u meer weten over de nieuwe medicatie - Cardiol, wat de bloeddruk perfect normaliseert. Cardiol capsules zijn een uitstekend hulpmiddel bij het voorkomen van veel hartziekten, omdat ze unieke componenten bevatten. Dit medicijn is superieur in zijn therapeutische eigenschappen ten opzichte van dergelijke medicijnen: Cardiline, Detonic. Als u gedetailleerde informatie wilt weten over Cardiol, Ga naar het fabrikant's websiteDaar vindt u antwoorden op vragen over het gebruik van dit medicijn, klantrecensies en artsen. U kunt ook de Cardiol capsules in uw land en de leveringsvoorwaarden. Sommige mensen slagen erin om 50% korting te krijgen op de aankoop van dit medicijn (hoe dit te doen en pillen te kopen voor de behandeling van hypertensie voor 39 euro staat op de officiële website van de fabrikant.)Cardiol capsules voor hart
Heb je nog vragen? Wilt u een gratis adviesgesprek krijgen? Vul dit formulier in en een specialist belt u!
Een vraag stellen
Svetlana Borszavich

Huisarts, cardioloog, met actief werk in therapie, gastro-enterologie, cardiologie, reumatologie, immunologie met allergologie.
Vloeiend in algemene klinische methoden voor de diagnose en behandeling van hartaandoeningen, evenals elektrocardiografie, echocardiografie, monitoring van cholera op een ECG en dagelijkse controle van de bloeddruk.
Het door de auteur ontwikkelde behandelingscomplex helpt aanzienlijk bij cerebrovasculaire letsels en stofwisselingsstoornissen in de hersenen en vaatziekten: hypertensie en complicaties veroorzaakt door diabetes.
De auteur is lid van de European Society of Therapists, een regelmatige deelnemer aan wetenschappelijke conferenties en congressen op het gebied van cardiologie en algemene geneeskunde. Ze heeft herhaaldelijk deelgenomen aan een onderzoeksprogramma aan een particuliere universiteit in Japan op het gebied van reconstructieve geneeskunde.

Detonic