Gaan ze het leger in met tachycardie van het hart, myocardinfarct, sinustachycardie

Militaire oplossing is volledig verbonden met continue training, wat rechtstreeks van invloed is op de hartprijs. Is het haalbaar in de beoordelingsprocedure om pathologie te bepalen en wordt het opgenomen door het leger met tachycardie van het hart? Vragen zijn zowel constant als passend.

Allereerst is het in de training van een betalingsbeoordeling voor de levensvatbaarheid van een dienstplichtige voor oplossing tamelijk lastig om tachycardie vast te stellen. De stijging van de hartprijs is duidelijk alleen al door de uitkomsten van het cardiogram van het hart. Daarom is bij het analyseren van de levensvatbaarheid van een dienstplichtige aanvullend op analyse een klinisch document met documenten over de zichtbaarheid van aanhoudende ziekte gebaseerd.

Voor dit betalingsonderzoek moet u een extra aanslag aanvragen. Het is bovendien mogelijk in een omstandigheid waarin de inspanning om een ​​dergelijke beoordeling uit te voeren voortkomt uit de betaling, als het moeilijk is om een ​​standpunt te geven in de structuur van de gemeenschappelijke.

Volgens de resultaten wordt er een laatste gedachte gemaakt over de haalbaarheid of ongeschiktheid voor oplossing met de taak van een specifieke classificatie.

Veel hangt af van de omvang van een aandoening. Zo kunnen dienstplichtigen met exact dezelfde medische diagnose naar het leger worden gestuurd met verschillende groepen van gezondheid en geschiktheid voor een oplossing, die gescheiden zijn volgens:

  • "A" staat;
  • "B" - eigent zich toe met enkele beperkingen;
  • "B" - uitgezonden om uit te rusten;
  • "G" - kort ongepast;
  • "D" is het daar niet mee eens.

Als, volgens de analyseresultaten, sinustachycardie zonder bijkomende ziekte gevalideerd werd, zal de jongen daarna zeker in het leger worden opgenomen, rekening houdend met de beperkingen voor lichaamsbeweging. Als, naast tachycardie, verschillende andere pathologieën van het cardiosysteem werden ontdekt, daarna als gevolg van de hoge bedreigingen van slechte gezondheid en welzijn, zal de dienstplichtige zeker volledig uit de oplossing worden gelanceerd of naar de dienst worden gestuurd.

Een vraag stellen
Svetlana Borszavich

Huisarts, cardioloog, met actief werk in therapie, gastro-enterologie, cardiologie, reumatologie, immunologie met allergologie.
Vloeiend in algemene klinische methoden voor de diagnose en behandeling van hartaandoeningen, evenals elektrocardiografie, echocardiografie, monitoring van cholera op een ECG en dagelijkse controle van de bloeddruk.
Het door de auteur ontwikkelde behandelingscomplex helpt aanzienlijk bij cerebrovasculaire letsels en stofwisselingsstoornissen in de hersenen en vaatziekten: hypertensie en complicaties veroorzaakt door diabetes.
De auteur is lid van de European Society of Therapists, een regelmatige deelnemer aan wetenschappelijke conferenties en congressen op het gebied van cardiologie en algemene geneeskunde. Ze heeft herhaaldelijk deelgenomen aan een onderzoeksprogramma aan een particuliere universiteit in Japan op het gebied van reconstructieve geneeskunde.

Detonic