Soorten acuut hartfalen, tekenen, behandeling en preventie

Een vraag stellen

Acuut hartfalen

Acuut hartfalen is een plotselinge daling van de contractiele prestatie van het hart, wat resulteert in een verminderde intracardiale hemodynamiek en pulmonale circulatie. Een uiting van acuut hartfalen is eerst cardiale bronchiale astma en vervolgens longoedeem.

Acuut hartfalen komt eerder voor in omstandigheden van verminderde contractiele werking van de linker hartkamer. Het staat bekend als acuut linkerventrikel hartfalen. Acuut goed ventriculair hartfalen treedt op met laesies van het precieze ventrikel, in het bijzonder bij een myocardinfarct van de achterwand van het linkerventrikel en het ontvouwen ervan tot op de precieze manier.

In de meeste gevallen van acuut hartfalen is er een sterk verminderde contractiele prestatie van de linker hartkamer met een toepasbaar pathofysiologisch mechanisme voor aandoeningen die resulteren in hemodynamische overbelasting van dit hart: met hypertensie, aorta-hartafwijkingen en acuut myocardinfarct.

Bovendien treedt acuut linkerventrikelfalen op bij extreme vormen van diffuse myocarditis, cardiosclerose na een infarct (met name bij persistent linkerventrikel aneurysma na een infarct).

Het mechanisme ter verbetering van hemodynamische problemen bij acuut hartfalen is {dat a} een scherpe daling in de contractiele werking van de linker hartkamer resulteert in extreme stagnatie en ophoping van bloed in de bloedvaten van de longcirculatie.

Als gevolg hiervan wordt benzine afwisselend in de longen verstoord, neemt het zuurstofgehalte in het bloed af en neemt het kooldioxidegehalte toe. De zuurstoftoevoer naar organen en weefsels verslechtert en het centrale zenuwstelsel is hier erg gevoelig voor.

Bij patiënten zal de prikkelbaarheid van het ademhalingsmidden toenemen, wat in het geval van kortademigheid eindigt en een niveau van verstikking bereikt. Stagnatie van bloed in de longen tijdens zijn ontwikkeling gaat gepaard met penetratie van sereus vocht in het lumen van de longblaasjes, en dit bedreigt het geval van longoedeem.

Aanvallen van hartfalen komen ook voor bij patiënten met mitralisstenose, wanneer de linker hartkamer niet alleen niet alleen niet overbelast is, maar ook relatief onderbelast, als gevolg van de waarheid dat er veel minder bloed binnenkomt. Bij dergelijke patiënten ontstaat stagnatie van bloed in de vaten van de kleine cirkel als gevolg van een discrepantie tussen de beweging van bloed naar het hart en de uitstroom ervan door de vernauwde mitralisopening.

Bij mitralisstenose vindt een aanval van hartfalen plaats gedurende de hele trein, wanneer het precieze ventrikel zijn samentrekkende prestatie zal verhogen, de vaten van de kleine cirkel met een verhoogde hoeveelheid bloed vult en een ruime uitstroom door de vernauwde mitralisklep niet plaatsvindt . Dit alles resulteert in het geval van medische symptomen van de ziekte en het uitvoeren van toepasselijke spoedeisende zorg.

>

Afhankelijk van het soort hemodynamica, waarop het ventrikel van het hart wordt aangetast, worden naast enkele opties van pathogenese de volgende medische varianten van OCH onderscheiden.

 1. Met een stagnerende soort hemodynamica:
  • juiste ventriculaire (veneuze congestie in een grote cirkel van bloedcirculatie);
  • linkerventrikel (cardiale bronchiale astma, longoedeem).
 2. Met hypokinetische hemodynamica type 1 (laag ejectiesyndroom - cardiogene shock):
  • aritmische shock;
  • reflexschok;
  • echte schok.

Aangezien een hartinfarct zonder twijfel een van de meest voorkomende oorzaken van AHF is, onthult het bureau de classificatie van acuut hartfalen bij deze ziekte.

symptomen

Klachten. Bij opname klaagt de getroffen persoon over kortademigheid, verstikking, droge hoest, bloedspuwing, bezorgdheid over het verlies van mensenlevens. Bij longoedeem lijkt een hoest met schuimig sputum, meestal roze. De getroffen persoon gaat zitten.

Tijdens een lichamelijk onderzoek moet bijzondere aandacht worden besteed aan palpatie en auscultatie van het hart met een wilskracht die overeenkomt met de standaard van hartgeluiden, de aanwezigheid van III- en IV-tonen, de aanwezigheid en aard van geluid. Bij oudere patiënten is het verplicht om de indicatoren van perifere atherosclerose te achterhalen: ongelijke polsslag, geluid in de halsslagaders en de maagaorta.

Het is noodzakelijk om systematisch de toestand van de perifere bloedsomloop, de temperatuur van de poriën en de huid, het diploma van het vullen van de hartkamers te beoordelen. De vulspanning van de rechter ventrikel kan worden geschat met behulp van veneuze spanning gemeten in de uitwendige halsader of vena cava superior.

De aanwezigheid van vochtige reeksen tijdens de auscultatie van de longen en / of aanwijzingen voor stagnatie van bloed in de longen tijdens röntgenfoto's van de borstkas duidt normaal gesproken op een verhoogde spanning bij het vullen van de linker hartkamer. Bij acuut hartfalen wordt een ECG buitengewoon niet vaak onveranderd.

De wilskracht van het ritme, indicatoren van overbelasting zullen helpen bij het achterhalen van de etiologie van AHF. Van expliciet belang is de registratie van een ECG bij verdenking op acuut coronair syndroom. Bovendien konden op een ECG stress op het linker of rechter ventrikel, atria, indicatoren van perimiocarditis en aanhoudende aandoeningen die gelijk zijn aan ventriculaire hypertrofie of gedilateerde cardiomyopathie worden gedetecteerd.

 • Stadium I - Er zijn geen aanwijzingen voor hartfalen.
 • Stadium II - hartfalen (vochtige reeksen in de afname van de helft van de longvelden, III-toon, indicatoren van veneuze hypertensie in de longen).
 • Stadium III - extreem hartfalen (schijnbaar longoedeem; vochtige reeksen ontvouwen zich tot meer dan de helft van de afname van de pulmonale velden).
 • Stadium IV - cardiogene shock (systolische bloedstress lager dan 90 mm Hg met indicatoren van perifere vasoconstrictie: oligurie, cyanose, zweten).

DOS kenmerkt zich door een breed scala aan medische keuzes:

  longoedeem (bevestigd door röntgenfoto van de borst) - extreme respiratoire ellende met vochtige piepende ademhaling in de longen, orthopneu en, in de regel, verzadiging van arterieel bloed met zuurstof 60 slagen / min, stagnatie in de weefsels is mogelijk, maar niet verplicht;

Oorzaken en verbetering van de ziekte

AOS-varianten kunnen totaal verschillend zijn, maar het ontwikkelt zich in de regel op basis van één enkel mechanisme. De aanzet voor zijn uiterlijk verandert normaal gesproken in een soort van ernstige, plotselinge overtreding van hartoefening - in medische bewoordingen, een cardiovasculaire gebeurtenis of een cardiovasculaire ramp.

In de regel kan dit een hartaanval zijn, maar er zijn ook verschillende mogelijke oorzaken. Voor gelegenheid:

 • Decompensatie (verslechtering) van aanhoudend hartfalen.
 • Instabiele angina pectoris.
 • Ernstige aritmieën (ventriculaire tachycardie, ventrikelfibrilleren).
 • Hypertensieve ramp.
 • Ernstige klepdefecten: aortaklepstenose, klepinsufficiëntie, enzovoort.
 • Myocarditis.
 • Tamponade met breuk van het hart, breuk van het interventriculaire septum.

Het komt voor dat acuut hartfalen ‘niet-cardiale’ oorzaken heeft: bloedvergiftiging, alcoholisme, extreme bloedarmoede, enzovoort. We gaan ons echter houden aan het thema van de locatie en zullen niet ingaan op de hoofdlijnen van oorzaken die niet met het hart te maken hebben.

Hoe ontwikkelen gelegenheden zich met OCH? De contractiliteit van het myocard is verminderd. In de regel is de linker hartkamer "de schuld" hiervoor - het is op dit deel van het hart dat hartaanvallen voornamelijk plaatsvinden. De linkerhelft van het hart ontvangt arterieel bloed via vaten die uit de longen komen (uit de longcirculatie) en stuurt het naar alle organen en weefsels van het menselijk lichaam (in de longcirculatie).

Wanneer er te weinig bloed in de grote cirkel wordt geduwd, ontstaat stagnatie binnen de kleine cirkel. Hierdoor gebeurt het volgende:

 1. De spanning in de vaten van de longen stijgt, en de vloeistof in een deel van het bloed begint te zweten vanuit de vaten naar de omringende weefsels.
 2. De normale benzine-afwisseling wordt verstoord, het bloed is meestal niet langer verzadigd met zuurstof, het koolstofdioxidegehalte erin zal toenemen.

Dat alles komt klinisch tot uiting in het type cardiale bronchiale astma, dat zonder behandeling overgaat in longoedeem. Bij oedeem hoopt het vocht zich niet alleen op in de scheidingswanden van de luchtwegen, maar dringt het bovendien door in hun lumen, waardoor het de longen "overspoelt". Soms ontwikkelt het pathologische beloop zich extra.

 1. Er worden enorme hoeveelheden "stresshormonen" gelanceerd: adrenaline, noradrenaline, enzovoort. Hun voorlopige positie binnen het lichaam is beschermend, ze zetten aanpassingsmechanismen in gang. In dergelijke omstandigheden, met een te intense toewijzing, hebben ze echter een schadelijke, schadelijke impact.
 2. De centralisatie van de bloedcirculatie begint in het lichaam: alleen zeer belangrijke organen worden van bloed voorzien, perifere bloedvaten worden “gesloten”. De zuurstofhonger van organen neemt toe, er worden veel gevaarlijke metabole koopwaar gemaakt.
 3. Als gevolg van de ontoereikende bloeduitstoot door de linker hartkamer en als gevolg daarvan diepe stofwisselingsproblemen en zuurstoftekort, ontstaat een aantal orgaanfalen: een situatie waarin organen stoppen om aan hun capaciteiten te voldoen. Veranderingen in het bloed kunnen optreden wanneer het onmiddellijk in de bloedvaten begint te coaguleren.

Een persoon ontwikkelt cardiogene shock. Dit is een belangrijke situatie, die waarschijnlijk leidt tot het verlies van het leven van de getroffen persoon.

Secundaire oorzaken van hartpathologie

Reeds huidige aandoeningen dragen bij aan het geval van myocardiale insufficiëntie. De beangstigende elementen van het precieze ventriculaire hartfalen zijn:

 • schending van het bloed zorgen voor het myocardium met coronaire hartziekte, hartziekte, myocarditis;
 • arteriële hypertensie creëert mechanische situaties voor myocardiale overbelasting;
 • belangrijke lichamelijke stress, psycho-emotionele overbelasting;
 • bronchiale bronchiale astma, longontsteking, vernauwing of trombose van de longslagader;
 • vaten comprimeren verklevingen over de hartspier;
 • honderden op de hartspier nemen sterk toe als enorme hoeveelheden vloeistof intraveneus in een versnelde modus worden geïnjecteerd.

De triggers voor de prevalentie van AHF van de linker hartkamer zijn:

 • hartinfarct;
 • aortaklep insufficiëntie;
 • irritatie van de aortawand;
 • arteriële hypertensie;
 • nier jade;
 • atherosclerotische laesie van de coronaire vaten.

Als zich een zeker type acuut hartfalen ontwikkelt, verschijnen de tekenen onmiddellijk. Hartlading daalt. Er ontstaat longoedeem. De getroffen persoon maakt zich zorgen over een gevoel van beklemming van de keel.

Hij voelt zich bezorgd om te sterven. Door de vertraging van de veneuze bloedbeweging ontwikkelt zich hepato-jugulaire reflux - zwelling van de cervicale aderen. De lever wordt gigantisch groot. Omdat de nierbloedvoorziening bij AHF verstoord is, ontwikkelt zich extreem nierfalen.

Tekenen van acute vasculaire insufficiëntie lijken - instorting. De toon van het arteriële systeem is verminderd. Harttraining is verstoord, bloedstress daalt. De getroffen persoon is bedekt met kil zweet. Hij is onbeweeglijk en bleek.

Er kan schuim uit het neusgat komen, uit de mond. Omdat er gewoon geen voldoende bloedbeweging wordt geleverd, ontwikkelt zich cardiogene shock. Dit veroorzaakt een schending van het normale weefselmetabolisme, volledige zuurstoftoevoer. De getroffen persoon voelt een extreem zwak punt en verhoogde vermoeidheid.

Symptomen van hartfalen en het verloop van hartpathologie worden veroorzaakt door de selectie ervan. De indicatoren van pathologie zijn bijzonder uitgesproken tijdens beweging. Een puntige verbetering van de tekens wordt gekenmerkt door AHF van het linkerventrikel-type. Manifestaties van linkerventrikelfalen:

 1. Veneuze congestie vindt plaats in de vaten van het gepaarde orgaan van luchtademhaling. Te midden van een aanval in de longen, vindt moeizame ademhaling plaats, piepende, vochtige geluiden die zelfs van een afstand kunnen worden gehoord.
 2. Toenemende dyspneu - kortademigheid van verschillende diepte. Hevig zweet, droge, ondragelijke krampachtige hoest met schuimig sputum en bloed. Vaak is er sprake van verstikking.
 3. Kenmerkend gedwongen plaats van de getroffen persoon is een stevige hartslag.

Complicaties van dit syndroom zijn cardiogene shock en cardiale bronchiale astma. Bij een getroffen persoon met goed ventriculair hartfalen, lijken de volgende symptomen:

 1. Omdat er in de pleuraholte van de longen een intensieve ophoping van transsudaat, een niet-inflammatoire vloeistof, kan zijn, lijdt de getroffen persoon aan kortademigheid.
 2. In veneuze vaten zal de hydrostatische belasting toenemen, dus er treedt uitgesproken perifeer oedeem op. Aanvankelijk treedt zwelling op in de nacht op elke ledemaat. Later kan stasis in de aderen beroemd zijn in de bovenste helft van het lichaam. Dan blijken deze pathologische processen aanhoudend te zijn.
 3. Door het overlopen van bloed zwellen de oppervlakkige aderen op. Geleidelijk gegeneraliseerd oedeem verspreidt zich door het hele lichaam.
 4. Omdat veneuze congestie ook optreedt in de maagorganen, treedt dyspeptisch syndroom op. Kenmerkende tekenen lijken: consumerende disfunctie, misselijkheid, extreme ophoping van gassen in de darmen, uitbarsting van de inhoud van de buik, een aantal vrije ontlasting. Een pijnlijk gevoel lijkt in de verminderde maag. De evacuatie van uitwerpselen uit het lichaam is verstoord.
 5. Tachycardie is beroemd. De blauwachtige kleur van de poriën en huid is kenmerkend - uitgesproken cyanose.
 6. De lever groeit snel in afmeting. Tegen de achtergrond van ontstekingsprocessen ontwikkelt zich orgaanfibrose. Bij lichamelijke inspanning wordt het pijnsyndroom erger.
 7. Overtollige vloeistof wordt verzameld in het atriale shirt, hydropericardium - waterzucht van het hart ontwikkelt zich.

Dit resulteert in letsel aan de scheidingswanden van het myocardium. Als gevolg van dit pathologische beloop treedt myocardiaal hartfalen op. Een verbetering van de precieze grens van het myocardium, een afwisselende pols, tachycardie zijn medische indicatoren van myocardiale insufficiëntie.

 • Bij 1/3 van de patiënten is er sprake van waterzucht op de borst - hydrothorax met extreem hardnekkige AVP. Veneuze spanning neemt sterk toe, bloedstress wordt consequent verminderd. De getroffen persoon heeft kortademigheid.
 • Een laat tegengesteld prognostisch symptoom van goed ventrikelfalen is ascites - maagwaterzucht. Dit is een secundaire situatie. In de maagholte kan zich een grote hoeveelheid transsudaat - extra vrij vocht - ophopen. Het gevolg is een stijging van de hoeveelheid van de maag.
 • Rechter ventrikelfalen kunnen longoedeem veroorzaken. Invaliditeit en verlies van levens van de getroffen persoon kunnen ook het gevolg zijn van een levensbedreigende situatie, extreme problemen.
 • Gewoonlijk treedt in 2 gevallen een acuut type hartfalen op:

  1. Cardiogene shock. Bij een hartinfarct, verschillende ziekten, wordt een groot deel van het hartspier uitgeschakeld van het werk. De vitamine van alle organen stopt vrijwel. Bloeddruk daalt. Een dodelijk eindresultaat is haalbaar.
  2. Cardiale bronchiale astma. Deze pathologische situatie wordt gekenmerkt door extreem hoesten, een vermenging van bloed in schuimend sputum, extreme nachtelijke aanvallen van verstikking.

  De pathogenese van acuut hartfalen

  Door de aanwezigheid van een necrosezone en een deel van het myocardium dat is afgesloten van het contractieverloop van, naast als gevolg van een schending van de doelgerichte toestand van de peri-infarctzone en typisch intact myocardium, systolische disfunctie ( verminderde contractiliteit) en diastolische disfunctie (verminderde compliantie) van het linkerventrikel myocardium ontwikkelen.

  Als gevolg van de daling van de contractiele prestatie van het linker ventrikel myocardium en een stijging van de uiteindelijke diastolische spanning, vindt een constante toename van de bloedspanning plaats in het linker atrium, in de longaders, haarvaten en slagaders van de kleine cirkel.

  De verbetering van hypertensie in de longcirculatie draagt ​​bovendien bij aan Kitaevs reflexvernauwing (spasme) van de pulmonale arteriolen als reactie op verhoogde spanning in het linker atrium en de longaders.

  De reflex van Kitaev voert een dubbele positie uit:

  • in eerste instantie voorkomt het tot op zekere hoogte overvulling met bloed van een kleine cirkel van bloedcirculatie,
  • draagt ​​vervolgens bij aan het geval van pulmonale hypertensie en een lagere contractiliteit van het myocard van de precieze ventrikel.

  In het geval van de Kitaev-reflex is de activering van het renine-angiotensine II-systeem en het sympathoadrenale systeem noodzakelijk. Het resultaat van verhoogde spanning in het linker atrium en de longaders is een toename van de bloedhoeveelheid in de longen, wat op zijn beurt een lagere longelasticiteit en uitzetbaarheid, ademhalingsdiepte en bloedoxygenatie veroorzaakt.

  Er kan een geleidelijke toename zijn van de hydrostatische spanning in de longcapillairen en tenslotte komt er een moment waarop de hydrostatische spanning de colloïde osmotische spanning aanzienlijk begint te overschrijden, wat leidt tot zweten van het plasma en de vorming van vocht, eerst binnen het interstitium van de longen, en vervolgens in de longblaasjes, dwz alveolair longoedeem ontwikkelt zich.

  Dit veroorzaakt op zijn beurt een puntige verstoring van de diffusie van zuurstof uit de longblaasjes in het bloed, het geval van systemische hypoxie en hypoxemie en een puntige verhoging van de permeabiliteit van de alveolaire capillaire membranen, wat het longoedeem verder verergert. De verbetering van de permeabiliteit van de alveolaire capillaire membranen wordt bevorderd door de afvoer onder de situaties van hypoxemie en metabole acidose van biologisch energetische stoffen van histamine, serotonine, kinines.

  Activering van het renine-angiotensine II-systeem en het sympathoadrenale systeem, veroorzaakt door respiratoire insufficiëntie, hypoxie, irriterende aandoeningen, vervult een noodzakelijke pathofysiologische positie binnen de verbetering van linkerventrikelfalen.

  Enerzijds draagt ​​dit bij aan spasmen van de arteriolen van de kleine cirkel en een toename van spanning daarin, en anderzijds verergert het de alveolaire capillaire permeabiliteit en longoedeem. Activering van de sympathoadrenale en renine-angiotensine-programma's veroorzaakt bovendien een toename van de perifere weerstand (afterload), waardoor het hartminuutvolume verder afneemt en het linker ventrikelfalen verergert.

  Patiënten met een myocardinfarct ontwikkelen doorgaans tachy- en bradyaritmieën, die bovendien bijdragen aan het geval van hartfalen, waardoor het hartminuutvolume afneemt. Bij een hartinfarct kan de juiste ventriculaire insufficiëntie optreden.

  De verbetering is het resultaat van de volgende pathogenetische elementen:

  • ontwikkeling van acuut linkerventrikelfalen, verhoogde stagnatie in de longcirculatie, verhoogde spanning in de longslagader en verminderde contractiliteit van het precieze ventriculaire myocardium;
  • de betrokkenheid van het myocardium van het precieze ventrikel in de ruimte van necrose en peri-infarct-ischemie;
  • breuk van MJP (deze complicatie kan optreden bij intensief transmuraal infarct van de voorste wand van de linker hartkamer met de betrokkenheid van MJP); terwijl er bloed uit de linker hartkamer naar de precieze, een puntige versterking van de belasting van het myocardium van de precieze ventrikel en een lagere samentrekbaarheid.

  Bij een correct ventriculair myocardinfarct op afstand ontwikkelt zich een falen van de bloedsomloop in een grote cirkel zonder eerdere stagnatie in een kleine cirkel van de bloedsomloop.

  Diagnostische standaarden

  Een van waarschijnlijk de meest hardnekkige indicatoren van acuut hartfalen is sinustachycardie (in afwezigheid van een zwak punt van de sinusknoop, volledige AV-blokkade of reflex-sinusbradycardie); gekenmerkt door de groei van de randen van het hart links of rechts en het uiterlijk van een 3e toon op de apex of boven het xiphoid verloop van.

  1. Bij acuut congestief goed ventrikelfalen zijn de volgende van diagnostische waarde:
   • zwelling van de cervicale aderen en lever;
   • Kussmaul-symptoom (zwelling van de halsaderen bij inademing);
   • intense pijn in het precieze hypochondrium;
   • ECG-indicatoren van acute overbelasting van het precieze ventrikel (soort SI-QIII, een stijging van de R-golf in afleidingen V1,2 en de vorming van een diepe S-golf in afleidingen V4-6, wanhoop STI, II, een VL en elevatie STIII , een VF, naast in leads V1, 2; blokkering van het precieze bundelafdelingsblok, ongunstige T-golven in leads III, aVF, V1-4) en indicatoren van overbelasting van het precieze atrium (overmatig spits glazuur PII, III) zijn uitvoerbaar.
  2. Acuut congestief linkerventrikelfalen wordt gedetecteerd op basis van de volgende tekenen:
   • kortademigheid van verschillende ernst, evenals verstikking;
   • paroxismale hoest, droog of met schuimig sputum, afscheiding van schuim uit de mond en neusgat;
   • plaats van orthopneu;
   • de aanwezigheid van vochtige piepende ademhaling, luisterend over de wereld van de achterste-lagere delen tot de hele vloer van de borst; inheemse kleine bruisende rales zijn een kenmerk van cardiale bronchiale astma, met uitgebreid longoedeem, gigantische bruisende rales zijn te horen over de hele bodem van de longen en op afstand (bruisende ademhaling).
  3. Cardiogene shock op het preklinische stadium wordt erkend op basis van:
   • systolische bloedstress daalt lager dan 90-80 mm RT. Kunst. (of 30 mm Hg. Art. onder de graad "werken" bij mensen met arteriële hypertensie);
   • korting op pulsspanning - lager dan 25-20 mm RT. st.;
   • indicatoren van verminderde microcirculatie en weefselperfusie - een daling van de urineproductie van minder dan 20 ml / u, kille poriën en een huid bedekt met plakkerig zweet, bleekheid, een gemarmerde poriën en huidmonster, en in sommige gevallen perifere aderen geslapen.

  Eerste ondersteuning

  Eerste hulp bij acuut hartfalen wordt geboden bij acute rampomstandigheden. Als een persoon het beheer van zijn nerveuze toestand misplaatst heeft, geconfronteerd wordt met aanvallen, moet u het volgende nemen:

  • probeer de getroffen persoon gerust te stellen;
  • zorg voor de beweging van zuurstof;
  • de menselijke lichaamsbouw presenteren met een liggende staat (met behulp van kussens);
  • harnassen op de heupen aanbrengen;
  • geef onder de tong 10-12 druppels nitroglycerine;
  • probeer hem absoluut bewust te houden;
  • op de eerste tekenen van een hartstilstand, doe synthetische ademhaling;
  • hart therapeutische massage.

  Nitroglycerine bij acuut hartfalen. Een semi-zittende plaats zal een aanzienlijke hoeveelheid vocht naar de afnemende ledematen duwen. Dit zal de hartkleppen ontlasten van ladingen bloed. Op elkaar geplaatste tourniquets zullen een sterke stroom bloed naar het hogere lichaam voorkomen.

  Bij de primaire indicatoren van een verslechtering van de situatie van een persoon, moet een ambulance bekend staan ​​als. Omdat alleen gecertificeerd personeel in staat is de oorzaken van de verslechtering van de situatie in te schatten.

  In verschillende omstandigheden wil een persoon rust, een hartkramp uitroeien met Corvalol-druppels of een Validol-pil onder de tong. U mag in geen geval toestaan ​​dat iemand rechtop ligt. Kussens worden altijd onder de hogere lichaamsbouw geplaatst om een ​​lichte kanteling te bereiken.

  Om uit de buurt van acute aandoeningen te blijven, is een dagelijkse bloedstressverificatie met een tonometer van cruciaal belang. Dit helpt u om tijdig de verplichte maatregelen te nemen.

  Behandeling

  Vóór de komst van de arts moet de getroffen persoon op een halfzittende plaats zijn! Omdat er een uitstroom van "extra" bloed naar de maagorganen kan zijn en de ledematen kan verminderen. Tegelijkertijd neemt de intrathoracale hoeveelheid af. En dit kan iemands leven redden.

  Er moet zelfs aan worden herinnerd dat nitroglycerine (of zijn analogen) bovendien helpt om de stress van de bloedstress in de bloedvaten terug te dringen. Daarom moet de getroffen persoon (onder de tong!) Een pil met nitroglycerine krijgen of één druppel van zijn één% antwoord (er kan er een zijn in de apotheek).

  In bijzonder extreme omstandigheden kunt u eventueel kortstondig (voordat de arts arriveert) tourniquets in de dijbeenruimte aanbrengen om een ​​deel van de bloedsomloop uit de circulatie te houden. Harnassen moeten worden gebruikt 5-10 minuten nadat de getroffen persoon is overgebracht naar een halfzittende (zittende) plaats, omdat de beweging van bloed naar de afnemende elementen van het lichaam niet onmiddellijk plaatsvindt.

  Als u de medicijnen intraveneus kunt toedienen, dien dan onmiddellijk 0,3-0,5 ml van een 0,05% antwoord van strofanthine toe met 20 ml fysiologisch steriel antwoord. Behandelingsprogramma:

  • normalisatie van emotionele status, eliminatie van hypercatecholaminemie en hyperventilatie,
  • zuurstof remedie
  • schuimafbraak
  • ontlasting van de longcirculatie door middel van diuretica,
  • korting op de preload (veneuze terugkeer) bij gebruik van nitraten en het gebruik van tourniquets om de extremiteiten te verminderen, afnemende voor- en afterload (gebruik van natriumnitroprusside, in overmatige doses - nitroglycerine),
  • verhoogde contractiliteit van het myocard (dobutamine, dopamine, amrinon).

  Tactieken voor de behandeling van acuut linkerventrikel hartfalen:

  • verhoogde plaats, tourniquet,
  • de introductie van morfine 1-5 mg iv, iv, s / c (vermindert kortademigheid aanzienlijk; verlicht vechtsyndroom; verwijdt bovendien de perifere aderen, waardoor de veneuze terugkeer naar het hart wordt verminderd; gebruik met waarschuwing - het kan de ademhaling onderdrukken en terugschieten spanning),
  • zuurstofinhalatie (met ontschuimers - inademing met zuurstof overhandigd door 70 ° alcohol of inademing van 2-3 ml van 10% antwoord van antifomsilan),
  • veneuze ingang
  • met extreem respiratoir falen, met acidose en arteriële hypotensie - tracheale intubatie,
  • pulsoximetrie, monitoring van bloedstress en ECG,
  • behandeling van aritmieën (cardioversie, medicamenteuze behandeling),
  • plaatsing van een arteriële katheter (met lage bloedspanning) en katheterisatie van de longslagader (Svan-Ganz-katheter),
  • afronden (als er bewijs is) trombolyse; met breuk van het interventriculaire septum, otter van mitralis- en aorta-insufficiëntie - chirurgische behandeling.

  De getroffen persoon wil goed getimede, gecertificeerde medische zorg voor tekenen van hartfalen. Om een ​​hartaandoening volledig te elimineren, zijn uitgebreide maatregelen nodig.

  Eerste hulp bij noodgevallen:

  1. Als er tekenen van acuut hartfalen optreden, kan de eerste hulp aan de getroffen persoon ook aan zijn familie worden verleend. Pijnstillers bieden een kans om binnenkort een aanval van ademhalingsproblemen op te lossen.
  2. Om een ​​pijnlijke aanval met succes te verwijderen, wordt nitroglycerine gebruikt - het primaire medicijn voor AHF. Het moet worden gebruikt terwijl de getroffen persoon klaar is voor eerste hulp bij een aanval van hartfalen.
  3. Zo'n kunstmatig medicijn verwijdt de bloedvaten van het hart, dus een gestage, gestage toediening van dit medicijn is gewoon niet toegestaan. Het is van cruciaal belang om 1 pil van dit medicijn onder de tong te plaatsen. Nitroglycerine is gecontra-indiceerd bij lage systolische bloedstress.

  Eenvoudige behandelingen kunnen worden gebruikt als de getroffen persoon niet over de verplichte medicijnen beschikt. Om een ​​efficiënte eerste ondersteuning voor acuut hartfalen te bieden, wordt een voetenbad met mosterd gebruikt. Met dit bevestigde instrument kunt u de zwelling kortstondig wegnemen.

  De behandeling van acuut hartfalen is de taak van cardiologen. Specialisten schrijven de verplichte kuur voor:

  1. Als tekenen van longoedeem onmiddellijk optreden, wordt zuurstof ingeademd op basis van zekere richtlijnen. Om het gevoel van verstikking te elimineren, moet de getroffen persoon op een zittende plaats zitten. Met behulp van diuretica wordt het onttrekken van extra vocht uitgevoerd, de belasting van het hart wordt aanzienlijk verminderd.
  2. Korglikon is bedoeld voor intraveneuze toediening. Diuretica moeten worden gebruikt om extreme zwelling te verwijderen die verband houdt met hartproblemen.
  3. De arts zou medicijnen kunnen voorschrijven die het werk van het myocardium versterken, gericht op het elimineren van spasmen en aritmieën. Hartglycosiden leveren het verplichte vermogen aan hartspierweefsel.
  4. AHF zou met succes kunnen worden aangepakt met medicijnen. Het onmisbare medicijn binnen het acute type van de ziekte is digoxine - hartglycoside.

  Wanneer het wordt ingenomen, presteert zijn hart beter, omdat de contractiliteit van het myocard verbetert. Niet-glycoside-inotrope medicatie helpt het hartminuutvolume te verbeteren. Voorwaarden voor de totale toevoer van vitamines versterken de vasodilaterende medicatie.

  Het voorkomen van acuut hartfalen is noodzakelijk. Emotionele ervaringen, intensieve sportactiviteiten en snel opereren zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met een hartaandoening. Een bepaald eetpatroon, gewichtsbeheersing is vereist. Tabak en alcohol zouden volledig uit uw leven moeten worden uitgeroeid. De getroffen persoon is bereid problemen van deze extreme hartpathologie te voorkomen.

  Noodmaatregelen voor acuut hartfalen kunnen iemands leven redden, omdat dit ernstig gevaar loopt. Ieder gezond individu zou moeten weten wat OCH is, en het gevaar van deze ernstige ziekte moeten inzien.

  Als acuut hartfalen optreedt, is onmiddellijk spoedeisende zorg voor de getroffen persoon vereist. De hoge kwaliteit van leven van de getroffen persoon zal aanzienlijk verbeteren door een goed getimede, uitgebreide behandeling.

  Geneesmiddel

  Geneesmiddelen voor acuut hartfalen ontdekken bovendien het gebruik:

  1. Morfine wordt in een vroeg stadium gebruikt, vooral als de getroffen persoon pijn heeft en onrustig is.
  2. Zelfs voordat de ambulance arriveert, zou nitromedicatie moeten worden gegeven, en dan dienen artsen ze intraveneus toe.

  Verschillende tabletten voor acuut hartfalen kunnen in de voorbereidende fase worden gebruikt, afhankelijk van de ernst ervan:

   diureticum thiaz>

  Wanneer er tekenen zijn van acuut hartfalen en conservatieve behandeling, als gevolg van kenmerken van de aandoeningen die het veroorzaakten, niet effectief is, dan is de enige uitweg een chirurgische spoedprocedure. In dit geval zou het volgende van toepassing kunnen zijn:

  • correctie van anatomische hartafwijkingen (reconstructie en protheses van kleppen);
  • myocardiale revascularisatie;
  • niet-permanente hulp van de bloedcirculatie door mechanische middelen (tegenpulsatie van de ballon in de aorta).

  Met DOS liggen patiënten gemiddeld 10-14 dagen in het ziekenhuis.

  Klinische suggesties na de primaire behandeling

  Na stabilisatie van de situatie van de getroffen persoon, is de volgende fase van remedie de benoeming van ACE-remmers en angiotensine-gevoelige receptorblokkers, mineralcorticoïde receptorantagonisten en bètablokkers. Als de samentrekbaarheid van het hart afneemt (op basis van Echo-KG ejectiefractie lager dan 40%), wordt digoxine voorgeschreven.

  Wanneer het acute interval van HF is overwonnen, is een gestage modus van diuretisch gebruik ontdekt gedurende ten minste twee dagen, de medische suggesties voor acuut hartfalen zijn als volgt:

  1. Onvoorwaardelijk stoppen met roken en medicatie.
  2. Alcohol is alleen in zeer gemiddelde hoeveelheden toegestaan ​​(en patiënten met alcoholische cardiomyopathie moeten alcohol volledig verlaten). Soms lijken de beperkingen als volgt: mannen mogen 2 glazen wijn per dag drinken, en meisjes slechts één.
  3. Een persoon behoort elke dag een gemiddelde lichaamsoefening te presenteren, een half uur per dag cardiotraining te volgen en te wandelen in de moderne lucht, afhankelijk van hoe hij zich voelt.

  Home remedies voor acuut hartfalen

  Naast medicijnen worden thuisbehandelingen voor mensen gebruikt om acuut hartfalen te behandelen. Bijvoorbeeld honing. De impact van honing op het lichaam kan niet worden overschat. Een rijk complex van voedingsvitaminen, hintcomponenten en aminozuren die het bevat, dient als een geweldige voeding voor de hartspier, verwijdt de bloedvaten van het hart en verbetert daardoor de bloedtoevoer.

  Glucose, waar honing rijk aan is, is een krachtstof die verplicht is voor de hartspier. Wanneer je echter honing in ongemeten porties gebruikt, en zelfs bij zinderende thee, begint het hart krachtig te werken en wordt het zweten intenser. Het is niet essentieel om een ​​ziek hart zo verder te belasten.

  Daarom moeten mensen die met hartfalen genezen, gelijkwaardig aan honing worden geconsumeerd in kleine doses, wel 3 keer per dag, 1 theelepel of 1 eetl. lepel, met fruit, kwark, melk, enzovoort. Onthoud dat honing bij temperaturen boven 60 ° C zijn nuttige eigenschappen verliest!

   Recept. Honingbehandeling voor verzwakte hartspier bij acuut hartfalen. Bij acuut hartfalen wordt bij verschillende behandelingen om een ​​verzwakte hartspier te helpen, aanbevolen om goederen te gebruiken die rijk zijn aan voedingsvitaminen, en met name vitamine C, samen met honing. Deze vitamine is bijvoorbeeld in grote porties aanwezig in rozenbottels.

  Een aftreksel van de gedroogde vruchten is klaar in een thermoskan: een eetlepel ervan wordt gezet met 200 ml kokend water, maar het deksel sluit niet onmiddellijk, maar na 7-10 minuten, en laat vijf uur trekken.

  Nadat het is afgekoeld, smelt de infusie, er wordt een eetlepel honing aan toegevoegd. Ontvangst: maar liefst 3 keer per dag, een half glas.

  Recept. Honingbehandeling met groentesappen voor acuut hartfalen bij hypertensie.

  Pers: een glas wortelsap en bieten, een middelgrote citroen - citroensap, voeg het kant-en-klare glas mierikswortelsap toe (rasp eerst de mierikswortel, voeg water toe en blijf anderhalve dag staan).

  Meng de sapcombinatie met een glas honing. Drink een eetlepel maar liefst 3 keer per dag 60 minuten eerder dan maaltijden of 2-3 uur later. Het verloop van de behandeling duurt 2 maanden.

  Een van de remedies voor acuut hartfalen met behandelingen voor mensen is de behandeling van bloedzuigers. Dergelijke procedures worden maar liefst 2 keer per week uitgevoerd. De opties van die procedures zijn dat patiënten met hartfalen onderhevig zijn aan langdurige behandeling.

  Als de ziekte zich voordoet met veneuze overloop, vergroting van de lever en congestieve piepende ademhaling in de longen - bloedzuigers zijn in dit geval ingesteld voor het grootste interval - totdat ze vanzelf verdwijnen. Als decompensatie actueel is, zijn de sacrale en hepatische zones de belangrijkste gebieden voor het inbrengen van bloedzuigers.

  Om het werk en de situatie van de hartspier te verbeteren, worden bloedzuigers geplaatst op natuurlijke factoren in de hartzone. Zones worden gekozen op basis van de medische indicaties en hoe het lichaam reageert op het proces. Het verloop van de behandeling is normaal gesproken 7 tot 12 procedures.

  Voor één proces - 4-8 consoles. In het geval dat de situatie van de getroffen persoon relatief redelijk is, neemt de hoeveelheid af tot 3-4 bloedzuigers per proces en wordt het verloop van de behandeling verlengd.

  Behandeling met mensenkuren

  Fytonciden in de bladeren van struiken en struiken hebben een nuttige invloed op het cardiovasculaire systeem. Het is dus nuttig voor mensen met hartfalen om het cardiovasculaire systeem te stimuleren, net zo typisch als om onder populieren, eucalyptusstruiken of lauweren te wandelen, dicht bij bloeiende struiken van seringen en meidoorn.

  En binnen het condominium kun je eventueel een citroen planten. De fytonciden hebben niet alleen een nuttige invloed op het cardiovasculaire systeem, maar hebben bovendien een versterkende invloed op het hele lichaam. Het is raadzaam om gewoonlijk op citroenschil te kauwen om de prestaties van het hart te verbeteren.

  Zoals blijkt uit de verhandelingen van historische Indiase drugs, stimuleren kleine doses kardemom die aan thee of bladgroenten worden toegevoegd het werk van het hart. Het gebruik van viburnumbessen, elk modern en bevroren, heeft een nuttige invloed op het hart en vermindert de bloedstress bij hypertensie.

  1. Recept. Viburnumbessen zijn een volksbehandeling voor acuut hartfalen.

  Neem een ​​glas viburnum, vul het met sissend water (liter) en bereid het diner voor 8-10 minuten. Voeg honing toe - 3 el. Naar de gefilterde bouillon van viburnum-honing. lepels. Neem een ​​dag maar liefst 4 keer een half kopje.

  Recept. Knoflook als vermaling van gezwollen benen bij acuut hartfalen.

  Als de benen opzwellen als gevolg van hartfalen, moeten ze 's ochtends en' s avonds worden ingewreven. Maal de knoflook tot pap. Giet in water (2 kopjes) een lepel van dit vruchtvlees en kook gedurende vijf minuten. Wrijf je voeten in met een gekoelde knoflookcombinatie.

  Recept. Peterselie als behandeling van oedeem bij acuut hartfalen.

  Blader in een gehaktmolen met peterselie (wortels met greens) in een zodanige hoeveelheid dat de uitvoer 1 kopje pap is.

  Giet het in een glazen of geëmailleerde schaal met 2 kopjes kokend water, sluit het en zet het 8-9 uur op een warme plaats. Knijp daarna de massa eruit en voeg aan de gefilterde infusie citroensap toe dat uit een middelgrote citroen is geperst.

  Neem 2/1 kop gedurende 3 dagen, na een pauze van drie dagen, hervat het innemen en drink nog eens twee dagen.

  Recept. Versterking van de hartspier met een combinatie van gedroogde abrikozen, rozijnen, noten, citroen en honing bij acuut hartfalen.

  De elementen van het recept bevatten alle dingen die nodig zijn voor een verzwakte hartspier. Gedroogde abrikozen, rozijnen en noten, samen met voedingsvitaminen en mineralen, zijn rijk aan kalium, wat voor haar zo verplicht is. Het is klaar in oktober-november.

  Koop 300 g rozijnen (idealiter het zogenaamde "hartblauw"), gedroogde abrikozen (naar jouw stijl), walnootpitten, honing en citroenen. Spoel het gedroogde fruit af en droog het. Maal alle elementen (behalve honing) door langs een vleesmolen (citroenen met schil) te gaan.

  Voeg honing toe aan de resulterende brij, mooi mengen. Breng het drankje over in doorzichtige potten en zet het op een koele plaats. Neem elke dag, maar liefst 3 keer per dag bij de maaltijd, 1 eetl. lepel tot het medicijn voorbij is.

  het voorkomen

  Een volledig onderzoek, dat tot taak heeft het gevaar van kwaadaardige ventriculaire aritmieën en plotselinge hartstilstand vast te stellen, stelt u in staat om op een goed getimede manier voldoende therapeutische maatregelen te nemen.

  Het voorkomen van plotseling verlies van mensenlevens is gebaseerd op het effect op gevaarlijke elementen:

  • myocardiale ischemie;
  • dreigende aritmie;
  • verzwakking van de contractiliteit van de linker hartkamer.

  In de loop van een flink aantal experimenten werd de effectiviteit van bèta-adrenoreceptorblokkers bij het voorkomen van plotselinge hartstilstand bij patiënten met een hartaanval onthuld. De effectiviteit van dergelijke medicatie is vanwege hun anti-aritmische en bradycardische resultaten.

  Momenteel is behandeling met bètablokkers geïndiceerd voor alle patiënten na een infarct die geen contra-indicaties hebben. Het verdient de voorkeur om cardioselectieve makelaars te nemen die geen sympathicomimetische oefening zouden hebben.

  Behandeling met bètablokkers minimaliseert het gevaar van een plotselinge hartstilstand, niet alleen bij mensen met coronaire hartziekte, maar ook bij hypertensie. De korting op de mortaliteit wordt vergemakkelijkt door de remedie met een calciumantagonist van verapamil bij patiënten na een hartaanval en zonder aanwijzingen voor hartfalen.

  Dit medicijn is analoog aan bètablokkers. Het risico van plotseling verlies van mensenlevens kan worden verminderd door de eerste preventie van myocardischemie, dat wil zeggen een fraaie impact op de belangrijkste gevarenelementen:

  • roken;
  • hypertensie;
  • overmatig LDL-cholesterol, enzovoort.

  De effectiviteit van antisclerotische medicatie uit de categorie statines is bevestigd. Patiënten met levensbedreigende aritmie die niet vatbaar zijn voor medicamenteuze aritmie ondergaan een chirurgische behandeling:

  • de introductie van pacemakers met bradyaritmieën;
  • hechting van defibrillatoren met tachyaritmie en terugkerende ventrikelfibrillatie;
  • de kruising van pathologisch veranderde paden met het syndroom van vroegtijdige ventriculaire excitatie;
  • eliminatie van aritmogene foci in de hartspier.

  Ondanks de verworvenheden van recente medicijnen, is het niet altijd haalbaar om de potentiële lijder van plotseling hartverlies te ontdekken. Als een buitensporig gevaar van een plotselinge stopzetting van de bloedcirculatie wordt vastgesteld, is het bovendien niet altijd mogelijk om dit te voorkomen.

  Op basis hiervan is een zeer krachtig facet van de strijd tegen dodelijke aritmie de goed getimede uitvoering van reanimatiemaatregelen met toenemende circulatiestilstand. Het is noodzakelijk dat niet alleen medisch personeel, maar ook het merendeel van de bewoners, de grondbeginselen van reanimatiezorg kent.

  Het kan raadzaam zijn:

  1. Regelmatige controle (onderzoek ten minste 2 keer per 12 maanden) door een specialist in aanwezigheid van aanhoudende aandoeningen van het cardiovasculaire systeem, goed getimede toegang tot medische zorg en correcte implementatie van suggesties.
  2. De beste preventie van aandoeningen van het cardiovasculaire systeem is het verminderen van de tegengestelde resultaten van risico-elementen:
   • stoppen met roken en extreem consumeren (voor mannen is de toegestane dosis gewoon niet meer dan 30 g alcohol per dag);
   • met uitzondering van psycho-emotionele overbelasting;
   • het behouden van een optimaal lichaamsgewicht (hiervoor wordt de lichaamsgewichtindex berekend: gewicht (in kilogram) gedeeld door de bovenkant in het kwadraat (in meters), een traditionele waarde van 20-25).
  3. Regelmatige lichamelijke inspanning:
   • elke dag dynamische cardio-coaching - stevig wandelen, opereren, zwemmen, snowboarden, fietsen en nog veel meer;
   • elke les gedurende 25-40 minuten (warming-up (5 minuten), de primaire helft (15-half uur) en het ultieme interval (5 minuten), wanneer het tempo van lichamelijke trainingsroutines gestaag afneemt);
   • Het is gewoon niet aan te raden om na 2 uur te trainen; na de lessen is het bovendien raadzaam om 20-half uur geen maaltijden te nemen.
  4. Beheer van bloedstress.
  5. Rationele en uitgebalanceerde vitamine (het gebruik van maaltijden met veel vezels (groenten, fruit, kruiden), het afwijzen van gefrituurde, ingeblikte, te bruisende en pittige maaltijden).
  6. Cholesterolbeheer (een vetachtige substantie, de "constructiematerialen" voor lichaamscellen).

  Detonic - een uniek geneesmiddel dat hypertensie helpt bestrijden in alle stadia van zijn ontwikkeling.

  Detonic voor druknormalisatie

  Het complexe effect van plantaardige componenten van het medicijn Detonic op de wanden van bloedvaten en het autonome zenuwstelsel dragen bij aan een snelle bloeddrukdaling. Bovendien voorkomt dit medicijn de ontwikkeling van atherosclerose, dankzij de unieke componenten die betrokken zijn bij de synthese van lecithine, een aminozuur dat het cholesterolmetabolisme reguleert en de vorming van atherosclerotische plaques voorkomt.

  Detonic niet verslavend en ontwenningssyndroom, omdat alle componenten van het product natuurlijk zijn.

  Gedetailleerde informatie over Detonic bevindt zich op de pagina van de fabrikant www.detonicnd.com.

  Misschien wilt u meer weten over de nieuwe medicatie - Cardiol, wat de bloeddruk perfect normaliseert. Cardiol capsules zijn een uitstekend hulpmiddel bij het voorkomen van veel hartziekten, omdat ze unieke componenten bevatten. Dit medicijn is superieur in zijn therapeutische eigenschappen ten opzichte van dergelijke medicijnen: Cardiline, Detonic. Als u gedetailleerde informatie wilt weten over Cardiol, Ga naar het fabrikant's websiteDaar vindt u antwoorden op vragen over het gebruik van dit medicijn, klantrecensies en artsen. U kunt ook de Cardiol capsules in uw land en de leveringsvoorwaarden. Sommige mensen slagen erin om 50% korting te krijgen op de aankoop van dit medicijn (hoe dit te doen en pillen te kopen voor de behandeling van hypertensie voor 39 euro staat op de officiële website van de fabrikant.)Cardiol capsules voor hart
  Heb je nog vragen? Wilt u een gratis adviesgesprek krijgen? Vul dit formulier in en een specialist belt u!
  Een vraag stellen
  Tatyana Jakowenko

  Hoofdredacteur van de Detonic online tijdschrift, cardioloog Yakovenko-Plahotnaya Tatyana. Auteur van meer dan 950 wetenschappelijke artikelen, ook in buitenlandse medische tijdschriften. Hij werkt al meer dan 12 jaar als cardioloog in een klinisch ziekenhuis. Hij bezit moderne methoden voor diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten en past deze toe in zijn professionele activiteiten. Het maakt bijvoorbeeld gebruik van reanimatie van het hart, decodering van ECG, functionele tests, cyclische ergometrie en kent echocardiografie heel goed.

  Al 10 jaar neemt ze actief deel aan tal van medische symposia en workshops voor artsen - families, therapeuten en cardiologen. Hij heeft veel publicaties over een gezonde levensstijl, diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten.

  Hij houdt regelmatig toezicht op nieuwe publicaties van Europese en Amerikaanse cardiologietijdschriften, schrijft wetenschappelijke artikelen, bereidt rapporten voor op wetenschappelijke conferenties en neemt deel aan Europese cardiologiecongressen.

  Detonic