Hart- en ademhalingsstilstand eerste ondersteuning, oorzaken en tekenen

Onder de verklaringen zullen onmiddellijk cardiaal (cardiaal) en exterieur (extracardiaal) worden onderscheiden.

De belangrijkste cardiale componenten zijn:

 • myocardiale ischemie en irritatie;
 • acute obstructie van de longvaten door trombose of embolie;
 • cardiomyopathie;
 • hypertensie;
 • atherosclerotische cardiosclerose;
 • ritme- en geleidingsstoornissen bij misvormingen;
 • groei van harttamponade met hydropericardium.

Extracardiale componenten omvatten:

 • zuurstoftekort (hypoxie) toe te schrijven aan bloedarmoede, verstikking (verstikking, verdrinking);
 • pneumothorax (het uiterlijk van lucht tussen de pleura, eenzijdige compressie van de long);
 • gebrek aan een grote hoeveelheid griep>

Pneumothorax van de geschikte long verschuift abrupt het centrum naar links, terwijl er een overmatige dreiging van asystolie is

Indirecte componenten die de stabiliteit van de afweer van het lichaam beïnvloeden, zijn essentieel:

 • extreme lichamelijke overbelasting van het centrum;
 • leeftijd;
 • roken en alcoholisme;
 • genetische aanleg voor ritmestoornissen, wijzigingen in de samenstelling van de elektrolyten;
 • overgedragen elektrische schade.

Een combinatie van dingen zal de kans op coronair hartfalen aanzienlijk vergroten. Alcoholgebruik bij patiënten met een hartinfarct veroorzaakt bijvoorbeeld asystolie bij vrijwel 1/3 van de patiënten.

De oorzaken van een hartstilstand 's avonds in een droom worden onmiddellijk onderverdeeld in hart- en exterieur. De belangrijkste cardiale (cardiale) componenten zijn verhoogde bloedspanning, atherosclerotische cardiosclerose, ischemie en het myocardiale ontstekingsverloop van acute vasculaire obstructie als gevolg van embolie of trombose, ritmestoornissen en de groei van harttamponnades.

Bij harttamponnade hoopt zich vocht op tussen de componenten van het pericardium. De holtes van het centrum zijn samengedrukt, de spier kan meestal niet samentrekken. Deze situatie bedreigt onmiddellijk het leven van de getroffen persoon en vereist een dringende remedie. Pathologie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van klachten die patiënten vaak last hebben van coronair hartfalen.

Andere oorzaken van een hartstilstand in een droomomhelzing:

 • gebrek aan een grote hoeveelheid vloeistof met aanhoudende diarree of braken, trauma, shock;
 • eenzijdige compressie van 1 long;
 • het uiterlijk van lucht tussen de pleurale lagen;
 • zuurstoftekort als gevolg van verstikking of bloedarmoede;
 • extreme allergiesymptomen;
 • onderkoeling van het lichaam (minder dan 28 niveaus);
 • stofwisselingsstoornissen of acute hypercalciëmie.

Hypercalciëmie wordt genoemd in de medische observatie van een pathologische verbetering van calcium in het bloed. Dit gebeurt door verhoogde uitloging van calcium uit botweefsel, verminderde opname van calcium door botten, levendige opname van de stof in de darm, geleidelijke uitscheiding uit het lichaam of een mix van een aantal componenten. De wetenschappelijke manifestaties van deze pathologie zijn talrijk.

 • De verklaring voor 90% van alle wetenschappelijke sterfgevallen is ventrikelfibrilleren. Op hetzelfde moment zal de chaos van de samentrekkingen van bepaalde myofibrillen plaatsvinden, maar het pompen van bloed zal ophouden en de weefsels zullen zuurstofhonger gaan ervaren.
 • Het doel van een hartstilstand van vijf% is een volledige stopzetting van coronaire hartcontracties of asystolie.
 • Elektromechanische dissociatie - wanneer het centrum niet samentrekt, blijft de elektrische oefening echter behouden.
 • Paroxysmale ventriculaire tachycardie, waarbij een aanval van hartslagen met een frequentie van meer dan 180 per minuut gepaard gaat met een tekort aan coronaire hartlading in enorme bloedvaten.

Wat kan leiden tot een plotselinge hartstilstand?

De oorzaken van een hartstilstand in overeenstemming met het event-mechanisme zijn verborgen in een puntige schending van zijn doelgerichte talenten, met name prikkelbaarheid, automatisme en geleiding. De soorten hartstilstand zijn afhankelijk van hen. Harttraining kan op twee manieren worden stopgezet:

 • asystolie (bij 5% van de patiënten);
 • fibrillatie (in 90% van de gevallen).

Asystolie is een volledige stopzetting van ventriculaire contractie binnen de diastole sectie (met rust), niet vaak in systole. Een “bevel” om te stoppen kan reflexmatig het centrum binnenkomen vanuit verschillende organen, bijvoorbeeld tijdens operaties aan de galblaas, buik, darmen.

Bij reflex-asystolie mag het myocardium niet worden gebroken, heeft het een voldoende toon

In dit geval wordt de positie van de vagus- en trigeminuszenuwen bewezen.

Een andere mogelijkheid is asystolie op de achtergrond:

 • vaak zuurstoftekort (hypoxie);
 • overmatige hoeveelheden kooldioxide in het bloed;
 • verplaatsing van zuur-base-stabiliteit in de richting van acidose;
 • veranderde elektrolytenstabiliteit (verhoogd extracellulair kalium, verlaagd calcium).

Deze processen, samen genomen, hebben een negatief effect op de eigenschappen van het myocardium. Het wordt onbereikbaar om te depolariseren, wat het uitgangspunt is van de contractiliteit van het myocard, zelfs als de geleidbaarheid niet zou moeten worden aangetast. Myocardcellen verliezen levendig myosine, wat belangrijk is voor de vitaliteit binnen het type ATP.

Met asystolie in de systole-sectie wordt hypercalciëmie opgemerkt.

Hartfibrillatie is een beschadigde hyperlink tussen cardiomyocyten in gecoördineerde acties om een ​​totale myocardcontractie te garanderen. In plaats van synchrone werking, die systolische samentrekking en diastole veroorzaakt, zijn er verschillende ongelijksoortige gebieden die vanzelf samentrekken.

De frequentie van weeën bereikt 600 per minuut en meer

In dit geval lijdt de uitstoot van bloed uit de ventrikels.

Energieprijzen zijn aanzienlijk hoger dan normaal, maar efficiënte kortingen komen niet voor.

Als fibrillatie alleen de atria vangt, bereiken bepaalde persoonimpulsen de ventrikels en wordt de bloedcirculatie in voldoende mate gehandhaafd. Aanvallen van kortdurende fibrillatie kunnen vanzelf eindigen. Maar een dergelijke ventriculaire druk kan de hemodynamica lange tijd niet presenteren, de vitaliteitsreserves zijn uitgeput en er treedt hartstilstand op.

Sommige studenten staan ​​erop elektromechanische dissociatie te benadrukken als een apart type hartstilstand. In verschillende bewoordingen wordt de contractiliteit van het myocard gehandhaafd, maar niet voldoende om ervoor te zorgen dat het bloed in de bloedvaten wordt geduwd.

In dit geval zijn de hartslag en de bloedspanning afwezig, maar de volgende worden op het ECG geregistreerd:

 • passende reducties met laagspanning;
 • idioventriculair ritme (van de ventrikels);
 • gebrek aan oefening van de sinus en atrioventriculaire knooppunten.

De situatie is toe te schrijven aan ineffectieve elektrische training van het centrum.

Naast hypoxie, verminderde elektrolytsamenstelling en acidose binnen de pathogenese, is hypovolemie van vitaal belang (een lagere volledige bloedhoeveelheid). Daarom worden dergelijke symptomen, extra meestal, opgemerkt met hypovolemische shock, groot bloedverlies.

Sinds de jaren 70 van de laatste eeuw is de periode "Obstructief slaapapneusyndroom" in de medicatie verschenen. Klinisch manifesteerde het zich door een kortdurende ademhalingsstilstand en hartoefening 's avonds. Binnen de prognose van deze ziekte is tot op heden veel expertise opgedaan. Volgens het Research Institute of Cardiology, nachtelijke bradycardie was aanwezig bij 68% van de patiënten met ademhalingsstilstand. Op hetzelfde moment werd een uitgesproken zuurstofhonger opgemerkt door een bloedonderzoek.

Met de gadget kunt u ademhalingslading en coronaire hartlading registreren

Het beeld van coronaire hartschade werd uitgedrukt:

 • 49% met sinoatriale blokkade en pacemaker houdt op;
 • in 27% - atrioventriculair blok;
 • 19% - blokkade met atriumfibrilleren;
 • 5% - een mix van verschillende soorten bradyaritmieën.

De duur van een hartstilstand werd langer dan 3 seconden geregistreerd (verschillende auteurs wijzen op 13 seconden).

Tijdens het wakker zijn had geen enkele getroffen persoon flauwvallen of andere tekenen.

Onderzoekers stellen zich voor dat het belangrijkste mechanisme van asystolie in deze omstandigheden een uitgesproken reflexeffect is op het deel van het ademhalingssysteem, dat door de nervus vagus komt.

Meestal stopt het myocard met werken vanwege pathologieën van het cardiovasculaire systeem (de zogenaamde cardiogene oorzaken). Maar meestal is het verrekenprobleem andere acute of machtsziekten, naast ongelukken en ongevallen (niet-cardiogeen).

Cardiogene oorzakenNiet-cardiogene oorzaken
HartinfarctStroke
Acuut en krachtig coronair hartfalenCardiale chirurgische ingreep (stent, klepalternatief)
HartafwijkingenOncologische ziekten
cardiomyopathieBesmettelijke pathologieën
myocardietComplicaties van bronchopulmonale aandoeningen (respiratoir falen, respiratoir ellende-syndroom)
Hypertensieve rampEndocriene problemen (diabetisch, hypothyroïd, thyrotoxisch coma)
HartritmestoornissenAcute hypercalciëmie en / of hypokaliëmie
Cardiogene shockbloedvergiftiging
longemboliePancreas shock
Aorta-aneurysmaAcuut nier- en / of leverfalen
Harttamponade

Afzonderlijk voorkomende episodes die een hartstilstand kunnen veroorzaken, omvatten:

 • Anafylactische shock (vanwege anesthesie, natuurlijke anesthesie, inname van antibiotica en andere medicijnen, kauwen op insecten);
 • Vergiftiging (samen met alcohol en medicijnen);
 • Massale brandwonden;
 • Hypo- en hyperthermie;
 • Elektrische ongevallen;
 • Verstikking.

Vaker wel dan niet, sterven oudere mensen aan coronair hartfalen. Er zijn echter oorzaken die het bij jongeren of jongere mannen kunnen veroorzaken. Gewoonlijk zijn ze het gevolg binnen de bovenstaande situaties die verband houden met ongevallen en verschillende ongevallen, naast ernstige aritmieën. Maar er zijn enkele specifieke pathologieën.

Dus onder de leeftijd van 1 jaar kan een syndroom van plotseling verlies van mensenlevens optreden. In dat geval ontwikkelt een schending van de hartslag en de ademhaling zich naar de achtergrond van absoluut uitwendig welzijn, meestal 's avonds en tijdens de slaap.

Risicocomponenten voor plotseling verlies van het leven van een peuter kunnen omvatten:

 • slapen op een te zachte matras in een ongeventileerde kamer op de buik - terwijl het kind alleen maar kan stikken;
 • een aantal zwangerschappen;
 • vroeggeboorte;
 • levering via keizersnede;
 • gevaarlijke gewoonten van de moeder tijdens de zwangerschap.

Tijdens de zwangerschap kan om de een of andere reden een hartstilstand optreden bij de foetus. Meestal gebeurt dit vanwege niet-gediagnosticeerde intra-uteriene problemen van het embryo, genetische pathologieën.

Atleten ervaren meestal bliksemsnel verlies van mensenlevens vanwege het Commotio Cortis-syndroom. Het gebeurt vanwege een puntige en robuuste slag in het gebied van het centrum op het moment van diastole. Een dergelijke beweging kan de reflexgroei van schadelijke aritmieën veroorzaken, bijvoorbeeld ventrikelfibrilleren.

De volgende sportactiviteiten worden in dit opzicht als bedreigend beschouwd:

 • vechtsporten;
 • basketbal;
 • Amerikaans voetbal;
 • hockey.

Wat kan leiden tot een plotselinge hartstilstand?

Hartstilstand tijdens de slaap bevat de eerste tekenen van een wetenschappelijk verlies van levens. Bij een efficiënte reanimatie is deze sectie omkeerbaar. Daarom moet reanimatie zo snel mogelijk worden gestart.

Bij volledig gebrek aan bewustzijn reageert de getroffen persoon niet op remmen of schreeuwen. Na het stoppen van de oefening van de centrale spier, sterft de geest na zeven minuten gewoon af, omdat het de eerste is die een zuurstoftekort ondergaat, en het stoppen van metabole processen veroorzaakt celverlies van mensenlevens.

Bij de diagnose wordt het onbereikbaar om de hartslag op de halsslagader te achterhalen, maar dit symptoom hangt af van de expertise van anderen. Als er geen pulsatie op de halsslagader is, kunt u proberen aandacht te schenken aan de hartslag door het oor tegen de borst van de patiënt te plaatsen. Nadat u ervoor heeft gezorgd dat het centrum niet klopt, moet u onmiddellijk met reanimatie beginnen.

Andere tekenen van een hartstilstand in een droom omvatten verwijde pupillen, het tekort aan pupilrespons op zachte, het uiterlijk van bepaalde aanvallen van een persoon, of een verandering in de poriën en huidskleuring tot bleek of blauwachtig. Als een ambulance ter plaatse arriveert, kan een elektrocardiogram een ​​gelijktijdige schending van de ademhaling bevestigen (in sommige gevallen houdt de ademhaling op geen enkele manier op, maar wordt deze gestoord, wat gepaard gaat met luidruchtige ademhalingen, het interval daartussen zal even veel als twee minuten).

De nadelige gevolgen van medicatie

Geneesmiddelen die een hartstilstand veroorzaken, worden gebruikt als remedie. In ongebruikelijke omstandigheden veroorzaakt een opzettelijke overdosis verlies van mensenlevens. Dit zou door de gerechtelijke autoriteiten moeten worden bewezen. Bij het voorschrijven van medicijnen concentreert de arts zich op de leeftijd, het gewicht van de getroffen persoon, de prognose, waarschuwt hij voor een haalbare respons en de noodzaak van een tweede bezoek aan de arts of het bellen van een ambulance.

Overdoseringsverschijnselen treden op wanneer:

 • niet-naleving van de routine (tabletten en alcohol innemen);
 • een opzettelijke verbetering van de dosis ("Ik ben 's ochtends vergeten te drinken, dus ik neem er nu meteen twee");
 • mengsel met verschillende behandelingsstrategieën (sint-janskruidgras, herdersoren, onafhankelijk klaargemaakte tincturen van lelietje-van-dalen, digitalis, adonis);
 • het afronden van algemene anesthesie tegen de achtergrond van een gestage medicijntoediening.

Het gebruik van sint-janskruid zou zeer beperkt moeten zijn, vanwege zijn energie is het in tegenstelling tot antitumorcytostatica

De meest typische oorzaken van een hartstilstand zijn:

 • slaaptabletten uit de barbituraatgroep;
 • verdovende middelen om pijn te verminderen;
 • teams van β-blokkers voor hypertensie;
 • geneesmiddelen uit de groep fenothiazines die de psychiater heeft voorgeschreven als kalmerend middel;
 • tabletten of druppels van hartglycosiden die worden gebruikt om aritmieën en gedecompenseerd coronair hartfalen te behandelen.

Geschat wordt dat 2% van de omstandigheden van asystolie gerelateerd zijn aan medicijnen.

Alleen een specialist kan beslissen welk medicijn waarschijnlijk de meest optimale indicaties heeft en de minste eigenschappen heeft voor accumulatie, afhankelijkheid. U mag dat niet doen op aanbeveling van medewerkers of door uzelf.

Tekenen van dreigend coronair hartfalen

Hartstilstand in een droom is een plotselinge situatie, maar veel patiënten hebben bekende tekenen van het naderende begin van een dergelijke schadelijke situatie. Bij 35% van de patiënten werd niet minder dan één symptoom opgemerkt dat wijst op de aanwezigheid van coronaire hartziekte, zeggen Deense wetenschappers dit. In 17% van de gevallen, een paar uur eerder dan de hartspier stopte, raakte een persoon het bewustzijn kwijt of voelde hij pijn in de borst (34%) - dat is het meest voorkomende symptoom. Sommige patiënten ervaren kortademigheid (29%).

Volgens de uitkomsten van Amerikaans onderzoek werd elke tweede die in een droom werd ingehaald door een plotselinge hartstilstand een aantal weken eerder dan de aanval geconfronteerd met een verminderde werking van de centrale spier. De helft van de jongens en meer dan de helft van de dames vier weken eerder dan de bekende aanval op de borst pijn of kortademigheid. Bij vrijwel alle (4%) trad hetzelfde symptoom de dag eerder op dan een hartstilstand.

Het uiterlijk van de getroffen persoon laat er in de regel weinig twijfel over bestaan ​​dat hier één ding misleidend is. In de regel zijn de volgende manifestaties van stopzetting van hartoefening beroemd:

 • Gebrek aan bewustzijn, dat zich ontwikkelt na 10-20 seconden vanaf het begin van een acuut scenario. In de eerste seconden kan een persoon toch gemakkelijke acties ondernemen. Na 20-30 seconden kunnen ook stuiptrekkingen optreden.
 • De bleekheid en blauwheid van de huid, in de eerste plaats, lippen, puntje van het neusgat, oorlellen.
 • Zeldzame adem die stopt na 2 minuten na een hartstilstand.
 • Gebrek aan pols op enorme vaten van de nek en polsen.
 • Gebrek aan hartkloppingen in de ruimte onder de linker tepel.
 • De pupillen verwijden zich en reageren niet meer op zachtheid - 2 minuten na het stoppen.

Dus na een hartstilstand vindt wetenschappelijk verlies van mensenlevens plaats. Zonder reanimatie zou het veranderen in onomkeerbare hypoxische modificaties in organen en weefsels, ook wel organisch verlies van mensenlevens genoemd.

 • Na een hartstilstand leeft de geest 6-10 minuten.
 • Als casuïstiek worden de omstandigheden beschreven van het behoud van de hersenschors na 20 minuten wetenschappelijk verlies van mensenlevens bij het vallen in zeer koud water.
 • Vanaf de zevende minuut beginnen de hersencellen geleidelijk af te sterven.

Hoewel reanimatiemaatregelen worden verondersteld te worden uitgevoerd gedurende niet minder dan 20 minuten, hebben de patiënt en zijn redders slechts 5-6 minuten reserve, wat de volgende volledige levensduur van de patiënt met een hartstilstand garandeert.

 • Volledig gebrek aan bewustzijn - de patiënt reageert niet op geschreeuw of op remmen. Er wordt aangenomen dat de geest 7 minuten na een hartstilstand sterft. Dit is een gemiddelde bepaling, maar de tijd kan variëren van twee tot elf minuten. De geest is de eerste die zuurstoftekort ondergaat, het stoppen van het metabolisme veroorzaakt celverlies van levens. Daarom is er geen tijd om te debatteren over hoe lang de geest van de patiënt zal blijven. Hoe eerder met reanimatie wordt begonnen, hoe groter de overlevingskansen.
 • Het onvermogen om de pulsatie in de halsslagader te ontdekken - dit symptoom binnen de prognose hangt af van de verstandige expertise van anderen. Als het afwezig is, kunt u proberen acht te slaan op coronaire hartcontracties door uw oor tegen uw blote borst te plaatsen.
 • Verstoorde ademhaling - vergezeld van ongewone luidruchtige ademhalingen en intervallen van wel twee minuten.
 • "Voor de ogen" is er een stijging van de verandering in de poriën en huidskleuring van bleekheid naar blauw.
 • De pupillen verwijden zich na 2 minuten stopzetting van de bloedcirculatie, er is geen reactie op zacht (vernauwing van een schitterende straal).
 • De manifestatie van aanvallen in spierteams van bepaalde personen.

Als er een ambulance ter plaatse arriveert, wordt asystolie bevestigd door een elektrocardiogram.

In werkelijkheid wordt bij medicatie kortdurende hartstilstand beschouwd als gelijk aan wetenschappelijk verlies aan mensenlevens. Dus de tekens in deze situaties zijn vrijwel identiek:

 • volledig gebrek aan bewustzijn. Een individu reageert niet op geluids- en pijnprikkels;
 • na een heel snelle tijd na een staking konden snelle stuiptrekkingen optreden;
 • de luchtwegen zijn zowel volledig afwezig als zeer ongebruikelijk en intermitterend.
 • de poriën en de huid kunnen erg bleek zijn en bekleed met zweet, maar volgens de ideeën van de vingers, neusgat, lippen verandert het in cyanotisch (cyanotisch);
 • de hartslag is afwezig zowel aan de perifere (aan de pols) als aan de belangrijkste slagaders (halsslagader, in de nek).
 • het is ook onbereikbaar om de middelste slag links van het borstbeen echt te voelen;
 • leerlingen reageren niet (niet slank) als ze zachtaardig op hen gericht zijn;
 • uitdrukking van bezorgdheid op het gezicht.

Een dergelijke beperking is vanwege de waarheid dat de tijd erg snel kan zijn, en onder buitensporige omstandigheden is een vreemde persoon klaar om in de war te raken, bang te worden en niet alle reanimatie- en diagnostische procedures uit te voeren. Bovendien ontstaat tijdens een onderzoek van de oefening van het centrum het zogenaamde "valse polssyndroom" - door een adrenalinestoot kan een individu zijn persoonlijke polsslag bij de overledene echt voelen.

Allereerst moet de getroffen persoon het bewustzijn onderzoeken:

 1. begroet de patiënt luid (idealiter in het oor).
 2. als hij niet antwoordt, pas dan een pijnprikkel toe. Knijp bijvoorbeeld krachtig over de hogere rand van de trapeziusspier.
 3. als hij in geen enkel opzicht reageert, betekent dit dat het bewustzijn afwezig is, ga naar de ademhaling en kijk eens.

Ademhalingsevaluatie wordt als volgt uitgevoerd:

 1. Kantel het hoofd van de patiënt opnieuw om de luchtwegen vrij te maken en zijn mond te openen.
 2. Als er overzee onze lichamen in uw mond zijn, neem ze dan weg - ze kunnen de luchtwegen binnendringen.
 3. Leun over de patiënt heen en let gedurende 10 seconden op zijn ademhaling. In dit geval voel je echt de beweging van lucht op de wang en zie je de borst omhoog komen. Gedurende 10 seconden zouden er niet minder dan 2-3 ademhalingen moeten zijn.
 4. Als de ademhaling afwezig is of wordt geregistreerd in minder dan 2 ademhalingen, kan men denken dat er een hartstilstand was en dit is een teken voor reanimatie.

Wat zijn de resultaten van coronair hartfalen?

De straffen voor het stoppen van de bloedsomloop zijn afhankelijk van de snelheid en nauwkeurigheid van spoedeisende hulp. Langdurig zuurstoftekort van organen veroorzaakt:

 • onomkeerbare brandpunten van ischemie in de geest;
 • heeft invloed op de nieren en lever;
 • met krachtige therapeutische massage bij bejaarden, jongeren, zijn fracturen van de ribben, het borstbeen en het geval van pneumothorax mogelijk.

De massa van de geest en het ruggenmerg vormt samen slechts ongeveer 3% van het totale lichaamsgewicht. En voor zijn of haar volledige werking is maar liefst 15% van het totale hartminuutvolume belangrijk. Goede compenserende capaciteiten maken het mogelijk om te zorgen voor de capaciteiten van de zenuwfaciliteiten terwijl de mate van bloedcirculatie wordt verminderd tot 25% van de norm. Maar zelfs met een schuine therapeutische massage kunt u slechts 5% van de conventionele mate van bloedcirculatie behouden.

Over de fundamenten voor reanimatie, haalbare keuzes, zie deze tekst.

De straffen van de geest zullen zijn:

 • verminderde herinnering van een gedeeltelijke of volledige aard (de getroffen persoon vergeet de schade zelf, maar herinnert zich wat er eerder gebeurde);
 • blindheid gaat gepaard met onomkeerbare wijzigingen in de zichtbare kernen, fantasierijk en vooruitziend wordt niet hersteld;
 • paroxismale krampen in armen en benen, kauwacties;
 • verschillende soorten hallucinaties (auditief, zichtbaar).

Statistieken tonen nauwkeurig herstel in 1/3 van de omstandigheden, maar volledig herstel van de vermogens van de geest en verschillende organen gebeurt alleen in 3,5% van de omstandigheden van winstgevende reanimatie

Dit is het gevolg van een vertraging in de zorg bij wetenschappelijk verlies van mensenlevens.

Een getroffen persoon met bekwaam wetenschappelijk verlies van levens kan tal van problemen krijgen:

 • neurologische problemen;
 • ischemische schade aan verschillende organen (nieren, lever, maagdarmkanaal), waardoor ze falen;
 • verminderde verbeeldingskracht en vooruitziend, luisteren naar;
 • psychologische problemen.

Bovendien wordt de kans op herhaaldelijk plotseling verlies van mensenlevens aanzienlijk vergroot.

Om deze situatie te voorkomen, moet u de volgende maatregelen nemen:

 • Volg alle medische voorschriften zorgvuldig op, sla geen medicijnen over;
 • routineonderzoeken en examens niet minder dan om de zes maanden afleggen;
 • Vermijd lichamelijke stress en psycho-emotionele stress;
 • stop met roken en alcohol drinken;
 • eet goed - blijf uit de buurt van vette maaltijden, eet extra groenten en fruit, neem een ​​maaltijdroutine in acht - op dezelfde tijd, niet minder dan 4 keer per dag;
 • interactie hebben bij lichamelijke behandelingen en ademhalingsoefeningen onder strikt toezicht van een arts.

Dergelijke maatregelen verbeteren de prognose aanzienlijk en verbeteren de levensstandaard van de getroffen persoon.

De ernst van de resultaten hangt af van de snelheid en nauwkeurigheid van medische zorg. Volgens de statistieken wordt bij een hartstilstand in een droom slechts één op de twintig mensen gered van het verlies van mensenlevens. Langdurig zuurstoftekort resulteert in het uiterlijk van onomkeerbare brandpunten van ischemie in de geest, schade aan de nieren en de lever. Tijdens reanimatie zijn fracturen van de ribben, het borstbeen, ophoping van lucht of gassen in de pleuraholte mogelijk.

De straffen van de geest zijn gedeeltelijk of volledig verminderde herinnering, paroxysmale krampen in de ledematen, onvrijwillige kauwacties, zichtbare of auditieve hallucinaties, blindheid gerelateerd aan onomkeerbare veranderingen in de oogzenuwen (in dit geval wordt de verbeeldingskracht en vooruitziendheid hersteld in ongebruikelijke omstandigheden ).

Het stoppen van de training van de middelste spier mag niet alleen worden veroorzaakt door cardiologische aandoeningen, maar kan ook veranderen in een groot bedreigingsprobleem bij verschillende pathologieën.

het voorkomen

U kunt een hartstilstand in een droom voorkomen door nadelige verstorende componenten te vermijden die een effect hebben op de bloedcirculatie. Voor mensen met coronaire hartziekte zijn gewone wandelingen in de moderne lucht, voldoende helder water consumeren, alcohol weigeren en roken, en lekker consumeren gewoon net zo belangrijk als het nemen van harttabletten.

Het gebruik van medicatie om het coronaire hartritme te normaliseren is alleen mogelijk onder controle van de hartslag. Houd rekening met een aantal mogelijke overdoses. De getroffen persoon moet worden geleerd om zelfstandig de hartslag te bepalen en erop te vertrouwen, het is erg belangrijk om de suggesties van de arts met betrekking tot doseringen en duur van de behandeling in acht te nemen.

Helaas is de beslissende gedachte over een plotselinge hartstilstand in een droom de snelheid van de eerste ondersteuning. Maar om thuis volledige en efficiënte reanimatie te bereiken, is het nog niet mogelijk geweest.

Hartstilstand wordt voorkomen door de regels van een gezonde manier van leven te volgen en componenten te vermijden die een effect hebben op de bloedcirculatie.

Goede vitamine, stoppen met roken, alcohol, dagelijkse wandelingen voor mensen met coronaire hartziekte zijn niet veel minder belangrijk dan het innemen van tabletten.

Controle van medicatie vereist het onthouden van een paar haalbare overdoses, pulskorting. Het is belangrijk om te leren beslissen en vertrouwen op de hartslag, hierop te vertrouwen en de medicatiedosis af te stemmen met de arts.

Helaas is de tijd om medische zorg te verlenen voor een hartstilstand zo beperkt dat het alleen haalbaar is om volledige reanimatie te bereiken in door de gemeenschap verworven situaties.

Een vraag stellen
Svetlana Borszavich

Huisarts, cardioloog, met actief werk in therapie, gastro-enterologie, cardiologie, reumatologie, immunologie met allergologie.
Vloeiend in algemene klinische methoden voor de diagnose en behandeling van hartaandoeningen, evenals elektrocardiografie, echocardiografie, monitoring van cholera op een ECG en dagelijkse controle van de bloeddruk.
Het door de auteur ontwikkelde behandelingscomplex helpt aanzienlijk bij cerebrovasculaire letsels en stofwisselingsstoornissen in de hersenen en vaatziekten: hypertensie en complicaties veroorzaakt door diabetes.
De auteur is lid van de European Society of Therapists, een regelmatige deelnemer aan wetenschappelijke conferenties en congressen op het gebied van cardiologie en algemene geneeskunde. Ze heeft herhaaldelijk deelgenomen aan een onderzoeksprogramma aan een particuliere universiteit in Japan op het gebied van reconstructieve geneeskunde.

Detonic