Aortastenose - oorzaken, eerste tekenen, diagnose en behandeling

Een vraag stellen

Er zijn nogal wat ziekten die aangeboren of verworven zijn. Een van de verworven coronaire hartafwijkingen is aortastenose. Deze diagnose wordt gesteld door ongeveer 2-7% van de inwoners op de leeftijd van 5 jaar, meer typisch dan mannen dan vrouwen.

Aortastenose is een coronaire hartafwijking, die wordt weergegeven door een vernauwing van de aorta en het gevolg is van pathologische wijzigingen in de aortaklep en periklaptechnieken. Een dergelijke verwonding bemoeilijkt de uitstroom van bloed en resulteert in een groot verschil in spanning in de linker hartkamer en de aorta.

Overtreding van de bloedbeweging is toe te schrijven aan een stijging van de belasting op de linker hartkamer, omdat de doorgang van de aortaklep is versmald. Bij systole kan het bloed het ventrikel niet volledig in de aorta verlaten en een deel ervan blijft erin.

In dit geval wordt het ventrikel natuurlijk groter, hypertrofisch en neemt de contractiliteit af. In strijd met de korting opereren, bloed begint te stagneren, kortademigheid lijkt.

Er is een classificatie die rekening houdt met of, extra precies, onderzoek doet naar deze ziekte in overeenstemming met alle uitvoerbare regels of kenmerken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het ontstaan ​​van aortastenose. Het zal aangeboren zijn als er een misvorming is die zelfs in de baarmoeder optreedt en wordt verworven.

De volgende soorten van deze ziekte kenmerken het op de locatie (lokalisatie):

 • klep,
 • supravalvulair of subvalvulair.

Houd rekening met de ernst van deze aandoening en wijs toe:

 • klein,
 • redelijk,
 • extreme soort van deze ziekte.

Afhankelijk van de aard van de circulatiestoornis wordt onderscheid gemaakt tussen gecompenseerde en gedecompenseerde aortastenose.

Hemodynamische wijzigingen

Het wetenschappelijke beeld van stenose van de aorta-opening is het resultaat van hemodynamische attribuutstoringen die voortkomen uit dit defect. Bij aortastenose wordt de bloedbeweging van de linker hartkamer naar de aorta belemmerd, waardoor de systolische vervormingsgradiënt tussen de holte van de linker hartkamer en de aorta aanzienlijk zal toenemen. Het overschrijdt vaak 20 mmHg. Art., En bereikt typisch 100 mm RT. Kunst. en extra.

Door deze spanningsbelasting zal de werking van het linkerventrikel toenemen en treedt hypertrofie op, die afhankelijk is van de mate van vernauwing van de aorta-opening. Dus als de conventionele ruimte van de aorta-opening ongeveer 3 cm is, dan veroorzaakt halvering een uitgesproken hemodynamische verstoring.

Vooral extreme overtredingen vinden plaats wanneer de uitlaatruimte wordt verkleind tot 0,5 cm?. De resterende diastolische belasting kan regelmatig blijven of nauwelijks verbeteren (tot wel 10-12 mm Hg) als gevolg van een verminderde rust van de linker hartkamer, die verband houdt met extreme hypertrofie.

Vanwege het enorme compenserende vermogen van de hypertrofische linkerventrikel blijft het hartminuutvolume zeer lang regelmatig, hoewel het bij belasting veel minder zal toenemen dan bij gezonde mensen. Wanneer tekenen van decompensatie optreden, wordt een extra uitgesproken verbetering binnen de resterende diastolische belasting en dilatatie van de linker hartkamer opgemerkt.

  Concentrische hypertrofie van de linker hartkamer.

Vernauwing van de aorta-opening en obstructie van de uitstroom van bloed uit de linker hartkamer (dwz het uiterlijk van de zogenaamde "derde barrière" in de bloedbaan) resulteert in een belangrijke verbetering binnen de systolische vervormingsgradiënt tussen de linker hartkamer en de aorta, die 50 mmHg kan bereiken. Kunst. en extra.

Als resultaat verbeteren de systolische belasting in het linkerventrikel en de intramyocardiale stress sterk. Een grote en langdurige periode verbetert de afterload-resultaten in het geval van extreme concentrische LV-myocardiale hypertrofie. In dit geval verbetert de ventriculaire holte niet in afmeting.

Over een langere periode (tot wel 15-20 jaar) blijft het defect volledig gecompenseerd: ongeacht een excessieve spanningsgradiënt, biedt hypertrofische LV een regelmatige cardiale output en bloedbelasting (niet minder dan bij relaxatie). Bradycardie en compensatoire verlenging van de LV systole, kenmerk van aortastenose, dragen hier ook toe bij.

Ondanks het aanhouden van regelmatige myocardiale contractiliteit en LV systolische operaties gedurende een zeer lange tijd, gaat extreme myocardiale hypertrofie gepaard met LV diastolische disfunctie, die voornamelijk optreedt als gevolg van verminderde compliantie van de ventrikelspiermassa en remming van de methode van levendig LV myocardiaal. rust uit.

Overtreding van de diastolische vulling van het ventrikel gaat gepaard met een stijging van de bloedspanning in de linker hartkamer en een vullingsspanning. Als gevolg hiervan is er een herverdeling van diastolisch bloed in het voordeel van het medicijn, wat de contracties verhoogt. De bijdrage van de atria aan de vorming van het aantal slagen zal aanzienlijk toenemen.

Dit is in feite het tweede essentiële compensatiemechanisme voor het ondersteunen van een regelmatig hartminuutvolume. Als om een ​​of andere reden het atrium uit de contractie 'valt' (bijvoorbeeld bij atriumfibrilleren), is er een sterke verslechtering van de situatie van patiënten met aortastenose.

Aan de andere kant gaat een schending van de LV diastolische operatie natuurlijk gepaard met een toename van de spanning in de LP, naast in de aderen van de pulmonale circulatie.

Onder deze situaties kan de impact van antagonistische elementen (lichamelijke inspanning, verhoogde bloedbelasting bij patiënten met gelijktijdige hypertensie, het optreden van atriumfibrilleren, enz.) Resulteren in een merkbare verbetering van de congestie in de longen en het uiterlijk van wetenschappelijke indicatoren van linkerventrikelfalen, in dit geval de diastolische aard ervan.

Vaste slaghoeveelheid.

Ondanks het feit dat het hartminuutvolume bij patiënten met een stenose van de aorta-opening zeer lang onveranderd blijft, is de ontwikkeling ervan tijdens lichamelijke inspanning merkbaar verminderd. Dit is vooral het gevolg van het bestaan ​​van een "derde barrière" op het spoor van bloedbeweging - obstructie van de aortaklepring.

Het onvermogen van het linkerventrikel om de VO gedurende de hele training adequaat te verbeteren (aantal gemonteerde beroertes) verklaart het frequente kijken bij patiënten met aortastenose van aanwijzingen voor verminderde hersenperfusie (duizeligheid, syncope), kenmerk van die patiënten, zelfs in het stadium van gebrekkige compensatie .

Perfusie van perifere organen en weefsels wordt verstoord door vasoconstrictieve vasculaire reacties, samen met als gevolg van activering van CAS, RAAS en vasoconstrictieve endotheliale elementen.

Aandoeningen van coronaire perfusie.

Overtredingen van coronaire perfusie met stenose van de mond van de aorta komen vrij vroeg voor. Ze zijn het resultaat van beweging van de volgende elementen:

 • extreme LV-myocardiale hypertrofie en het relatieve overwicht van spiermassa over de verscheidenheid aan haarvaten (relatieve coronaire insufficiëntie);
 • een stijging van de bloedspanning in hypertrofische LV en, dienovereenkomstig, een lagere binnen de diastolische gradiënt tussen de aorta en het ventrikel, waaronder de coronaire bloedbeweging gedurende de hele diastole plaatsvindt;
 • compressie van subendocardiale vaten met hypertrofisch LV-myocard.

Dus zelfs bij afwezigheid van gelijktijdige atherosclerotische vernauwing van de kransslagaders bij patiënten met aortastenose, treden vanzelfsprekend indicatoren van coronaire insufficiëntie op, en langdurig eerder dan het geval van hartdecompensatie.

Hartdecompensatie ontwikkelt zich vaak in de late niveaus van de ziekte, wanneer de contractiliteit van het hypertrofische LV-myocard afneemt, de omvang van de PV en UO afneemt, er een belangrijke vergroting van de LV (myogene dilatatie) is en een snel verbeterde uiteindelijk diastolische stam daarin, dwz LV systolische disfunctie treedt op.

Op hetzelfde moment zal de spanning in de LP en aders van de longcirculatie toenemen en ontstaat er een beeld van linkerventrikelfalen.

Soms ontwikkelt zich bij patiënten met extreem linkerventrikelfalen met een belangrijke vergroting van de linkerventrikel en de fibreuze ring van de bicuspidalisklep, relatieve mitralisklepinsufficiëntie ('mitralisatie' van het aortadefect), wat de aanwijzingen van stagnatie van bloed in de longen.

Ten slotte, als binnen 2-3 jaar na de incidentie van linkerventrikelfalen er niet zoiets als verlies van mensenlevens bestaat, kan overmatige spanning in de longslagader resulteren in compensatoire pancreashypertrofie, en vervolgens tot insufficiëntie, hoewel deze Wijzigingen zijn meestal niet typisch voor aortastenose.

Ze kunnen in de regel in het resterende stadium van de ziekte voorkomen, vooral bij de "mitralisatie" van aorta coronaire hartziekte.

Graden van aortastenose

Er worden 5 niveaus van aortastenose onderscheiden op basis van het diploma van hemodynamische stoornissen.

  Fase 1 - volledige vergoeding.

Pathologie komt in geen enkele benadering voor, maar wordt tijdens het onderzoek naar waarschijnlijkheid gedetecteerd. Aortastenose wordt uitsluitend auscultatoir gedetecteerd, het diploma van vernauwing van de aorta-opening is klein. Patiënten hebben dynamische monitoring door een hartspecialist nodig; chirurgische behandeling is niet geïndiceerd.

Fase 2 - latent coronair hartfalen.

Het wordt gekenmerkt door de volgende klachten:

 • vermoeidheid;
 • kortademigheid bij redelijke lichamelijke inspanning;
 • zwak punt;
 • hartkloppingen;
 • duizeligheid.

Tekenen van aortastenose worden bepaald door ECG en radiografie, een vervormingsgradiënt binnen het bereik van 36-65 mm RT. Art., Dat verandert in een teken voor chirurgische correctie van het defect.
Stadium 3 - relatieve coronaire insufficiëntie.

Typisch verhoogde dyspneu, de incidentie van angina pectoris, flauwvallen. De systolische rekgradiënt overschrijdt 65 mm Hg. Kunst. Chirurgische behandeling van aortastenose in dit stadium is mogelijk.

Fase 4 - extreem coronair hartfalen.

Storende kortademigheid bij ontspanning, nachtelijke aanvallen van cardiale bronchiale astma. Pijn in het gebied van de darmen lijkt op ontspanning. Chirurgische correctie van een defect is in de regel uitgesloten; bij sommige patiënten is een hartchirurgische ingreep waarschijnlijk uitvoerbaar, maar met veel minder impact.

Fase 5 - terminal.

Hartfalen vordert gestaag, kortademigheid en oedemateus syndroom worden uitgesproken. Medicatie helpt om een ​​kortstondige verbetering te bereiken; chirurgische correctie van aortastenose is gecontra-indiceerd.

Oorzaken van pathologie

Alvorens de oorzaken van aortastenose te achterhalen, moet het bekend zijn dat de pathologie aangeboren of verworven is. Een aangeboren soort vormt ongeveer 10% van alle gevallen van de ziekte en is het resultaat van afwijkingen in de verbetering van de aortaklep en zijn talrijke defecten. De norm is wanneer de klep 3 vleugels heeft.

Ze regelen de beweging van bloed van de linker hartkamer naar de aorta. Bij aangeboren pathologie omvat deze factor twee of één blad. Een twee- of enkelbladige klep onderscheidt zich van normaal door een smaller lumen, waardoor een optimale bloeddoorstroming wordt voorkomen. Dit veroorzaakt overbelasting van het linkerventrikel.

In de overgrote meerderheid van de gevallen is aortastenose een verworven coronaire hartziekte. Zo'n pathologie bij volwassenen begint te gebeuren nadat ze de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. Specialisten constateren nogal wat elementen waaronder het gevaar van het ontstaan ​​van aortastenose toeneemt.

Deze omvatten roken, overmatig hoog cholesterolgehalte in het bloed en hypertensie. Verworven aortaklepstenose ontstaat vanwege de volgende oorzaken:

 • reuma ziekte;
 • erfelijkheid;
 • degeneratieve processen binnen de constructie van de klep;
 • aorta-verkalking;
 • atherosclerose van de aorta;
 • systemische lupus erythematosus;
 • extreem nierfalen;
 • endocarditis is besmettelijk.

Bij patiënten met reuma worden klepflappen aangetast, waardoor ze samentrekken. Als gevolg van dit verloop veranderen ze in dichtheid en verliezen ze flexibiliteit, wat een vernauwing van de gaten in de klep veroorzaakt. Afzetting van zouten op de aortaklep of verkalking leidt doorgaans tot verminderde klepbladmobiliteit.

Als gevolg hiervan vindt bovendien vernauwing plaats. Dergelijke pathologische transformaties gebeuren bij infectieuze endocarditis. In sommige gevallen resulteren degeneratieve processen die in de klep zelf worden opgemerkt, in aortastenose. Ze beginnen na 60 jaar bij mensen te verschijnen.

Omdat dit doel verband houdt met leeftijdsgebonden veranderingen en verslechtering van de klep, wordt de ziekte idiopathische aortastenose genoemd. Degeneratieve processen die stenose veroorzaken, vinden bovendien plaats met atherosclerose van de aorta zelf. In dit geval gebeurt sclerose en schending van de mobiliteit van de kleppen.

Bij aortastenose wordt een obstructief verloop van het hart van de kransslagader opgemerkt - probleem bij het overbrengen van bloedbeweging naar de aorta vanuit het linkerventrikel.

Tekens en borden

In het stadium van absolute compensatie van stenose van de aorta-opening ervaren patiënten geen belangrijk ongemak. Symptomen van coronaire hartziekte treden op wanneer de opening van de aortaklep tot 50% wordt verkleind en zich manifesteert:

 • kortademigheid, die eerst optreedt tijdens lichamelijke inspanning, en vervolgens bij ontspanning of tijdens de slaap;
 • syncope situaties: duizeligheid, misselijkheid en flauwvallen die optreden tijdens de training of een snelle verandering van lichaamsplaats als gevolg van voorbijgaande insufficiëntie van de cerebrale circulatie;
 • vermoeidheid en gemeenschappelijk zwak punt;
 • aanvallen van cardiale bronchiale astma en longoedeem (in extreme gevallen);
 • angina aanvallen.

Een zichtbaar onderzoek van de getroffen persoon bepaalt:

 • scherpe bleekheid;
 • acrocyanosis (binnen de latere niveaus).

Vervolgens ontwikkelt de getroffen persoon pulmonale hypertensie en kan de werking van de mitralisklep ook worden aangetast, wat resulteert in het geval van goed ventrikelfalen, wat zich manifesteert door de volgende symptomen:

 • zwelling van de ledematen;
 • zwaarte en ongemak in het passende hypochondrium;
 • een stijging binnen de dimensie van de lever;
 • ascites.

Wanneer auscultatie (luisteren) van de darmen en longen wordt beslist:

 • grof systolisch geruis in de aortazone;
 • modificaties in II- en I-toon (extra typisch veranderen ze in verzwakt);
 • vochtige piepende ademhaling in de longen (in het stadium van verbetering van linkerventrikelfalen).

Pathologie bij jongeren

Bij pasgeborenen en voorschoolse jongeren verloopt deze pathologie doorgaans zonder tekenen, maar naarmate ze zich ontwikkelen, veranderen de tekenen van stenose in uitgesproken. Een verbetering binnen de afmeting van de ingewanden en, dienovereenkomstig, de hoeveelheid circulerend bloed vindt plaats, en het dunne lumen in de aortaklep blijft ongewijzigd.

Vernauwing van de aortaklep bij pasgeborenen gebeurt als gevolg van een onregelmatige verbetering van de kleppen binnen het interval van intra-uteriene verbetering, die collectief samensmelten of er bestaat niet zoiets als een scheiding in 3 afzonderlijke kleppen. Je kunt een dergelijke pathologie al bij de foetus zien na 6 maanden zwanger te zijn met behulp van echocardiografie.

Soms manifesteert stenose zich binnen de eerste dagen na de start, als de opening van de aorta-opening kleiner is dan 0,5 cm. In 30% van de gevallen verslechtert de situatie sterk met 5-6 maanden. Maar bij de meeste patiënten treden tekenen van aortastenose gestaag op gedurende een aantal jaren.

Een dergelijke diagnose is noodzakelijk, omdat het kind onmiddellijk na de start een cruciale stenose ontwikkelt. Het gevaar van de situatie is dat het linkerventrikel met aortastenose werkt met een te hoge belasting. Als een pathologie op tijd wordt gedetecteerd, wordt een operatie uitgevoerd na de start van het kind en wordt een antagonistisch eindresultaat voorkomen.

Kritische stenose wordt ingesteld wanneer het lumen in de aortaklep lager is dan 0,5 cm. Niet-kritische stenose veroorzaakt een verslechtering van de situatie van het kind gedurende de eerste 12 maanden van zijn leven, maar binnen enkele maanden na de start voelt het kind zich redelijk.

In dit geval kunnen onvoldoende gewichtstoename en tachycardie met kortademigheid beroemd zijn. Als de moeder en vader tekenen van malaise bij de baby vermoeden, is het raadzaam contact op te nemen met een kinderarts. 70% van de jongeren met deze aangeboren coronaire hartziekte voelt zich echt regelmatig.

Raad over stenose van de aorta-opening van het nieuwe kind aan de hand van de volgende indicatoren:

 • een puntige verslechtering van de situatie van het kind binnen de eerste 3 dagen na aanvang;
 • frequent spugen;
 • het kind wordt traag;
 • gebrek aan eetlust;
 • gewichtsvermindering;
 • snelle ademhaling meer dan 20 keer per minuut;
 • de poriën en de huid worden blauwachtig.

Bij oudere jongeren is de gang van zaken niet zo gevaarlijk als bij pasgeborenen. De arts screent de gebeurtenis van de ziekte in dynamiek en selecteert de geschikte correctietechniek. Het is ondenkbaar om de duidelijke indicatoren van de ziekte te negeren, behandeling is vereist, omdat een dodelijk eindresultaat haalbaar is. Er zijn 3 keuzes voor het geval van pathologie:

 • klepkleppen worden collectief opgevangen en scheiding is vereist;
 • klepkleppen zijn aangepast zodat {dat een} volledig alternatief vereist is;
 • de diameter van de klepspleet is zo klein dat het niet in staat is om door een stuk gereedschap te kruisen om een ​​deel van het orgel te verwisselen.

Het is essentieel om de suggesties van de arts op te volgen en op tijd te worden onderzocht. Als er niet zoiets bestaat als een behoefte aan een chirurgische ingreep, is de chirurgische procedure na 18 jaar voltooid, wanneer het expansie-interval eindigt. In dit geval wordt een door de mens gemaakte klep geplaatst die niet naar buiten gaat en geen alternatief vereist.

Diagnostiek

De diagnose van aortastenose is als volgt: de reden voor stenose achterhalen, de ernst ervan beoordelen en de linkerventrikel bedienen. Het is van vitaal belang om de pathologie van verschillende coronaire hartkleppen vast te stellen, naast gelijktijdige systemische ziekten. Diagnostische methoden moeten adequaat worden gebruikt, vooral wanneer deze chirurgisch ingrijpen.

Congenitale aortastenose heeft in de regel geen effect op het geval van het kind. Daarom lijken ze bij het analyseren van de attribuutopties van het lichaam niet te worden onthuld. Enige bleekheid van de poriën en huid is opmerkelijk. Bij jongere mensen is het goed te doen om een ​​hartbult te diagnosticeren.

Dit is een vervorming van de borstkas, gevormd door publiciteit tot een aanzienlijk vergroot hart. De palpatie van de hartslag en het darmgebied, met de detectie van ruis, biedt typisch de bekwame clinicus het belangrijkste om een ​​specifieke coronaire hartpathologie te diagnosticeren.

De opties van de hartslaggolf, voelbaar op de perifere bloedvaten, is een kleine vulling van de hartslag. Palpatie van het darmgebied biedt de arts een symptoom van "systolisch trillen" als een geselecteerd symptoom van extreme aortastenose. Het kan ook goed zijn om de aanwezigheid van hypertrofie van de darmspier te ontdekken.

Auscultatie of luisteren betekent dat je zeker kunt nadenken over de problemen met het lef, de tonen en het geluid dat erdoor wordt gecreëerd. Een duidelijk mengsel van verzwakking en migratie van systolisch geruis omvat mild. Misschien het uiterlijk van een derde toon of systolisch geruis.

Het auscultatoire beeld van aorta-geruis verschilt, afhankelijk van de oorsprong en ernst. De variabiliteit van de bloedspanningsindicatoren bij patiënten met pathologie "stenose van de aorta-opening" is als volgt. In het geval van isolatie van de pathologie, is er een neiging tot hypotensie en worden de systolische belastingcijfers vaak verlaagd tot 90-100 mm Hg.

Het is opmerkelijk dat in 10% van de gevallen er een neiging tot hypertensie is. Veneuze stam verandert weinig, en is onderwerp om alleen uit te breiden tot het stadium van coronair hartfalen. Van de verschillende strategieën voor het diagnosticeren van coronaire hartziekten en aorta-defecten verdienen sommige waarschijnlijk de meeste aandacht.

Vanwege de waarheid dat ze efficiënt en goedkoop zijn bij de diagnose van pathologie. Conventioneel zal diagnostiek worden onderverdeeld in strategieën die geen interventie vereisen (zonder de integriteit van de weefsels te schenden) en invasieve manipulaties. We checken ze:

  Elektrocardiografie is het gouden gebruikelijk bij de diagnose van vele ziekten van het cardiovasculaire systeem.

Maar helaas kunnen bij aorta-defecten bepaalde ECG-wijzigingen niet worden ontdekt.

Tekenen van linkerventrikelhypertrofie, een verandering in de elektrische as van de darmen, en binnen de latere niveaus, worden indicatoren van mitralisinsufficiëntie onthuld. Even goed als hartritmestoornissen in overeenstemming met het soort boezemfibrilleren.

Röntgenonderzoek. Het maakt het mogelijk om de afmetingen van de ingewanden en gigantische vaten te achterhalen.

In de loop van de jaren hebben clinici ontdekt dat een of andere pathologie die veranderingen veroorzaakt binnen de contouren van de ingewanden, resulteert in kenmerkende radiologische patronen.

Dit betekent dat de configuratie van de verhoudingen voor een specifieke bankschroef zijn persoonlijke silhouet heeft binnen het beeld. Dienovereenkomstig kunnen bij aortastenose de ingewanden een 'aorta-configuratie' hebben. Helaas helpt het onderzoek om alleen een uitgesproken diploma van stenose vast te stellen.

Echografisch onderzoek van de ingewanden of echocardiografie (echocardiografie).

Het maakt het mogelijk om een ​​specifiek coronair hartafwijking vast te stellen en de constructie van de klep, het karakter van zijn acties, naast de wereld van de aorta-opening te beslissen.

De wanddikte van diverse onderdelen van de ingewanden en de situatie van enorme schepen worden bovendien geëvalueerd. Het is mogelijk om kalkaanslag op klepkleppen zichtbaar te maken.

Doppler-echocardiografie is waarschijnlijk een van de soorten echografische diagnostiek die betekent dat u rekening kunt houden met de dynamische parameters van de onderzochte atmosfeer.

Het kan stamgradiënten meten tussen het ventrikel en de aorta en zelfs een lichte mate van aortastenose onthullen.

Bepaal ook de omgekeerde beweging van bloed uit de aorta in het ventrikel en de aanwezigheid van de resterende hoeveelheid in het linkerventrikel, na systole.

Hartkatheterisatie is een invasief proces, waarvan de essentie de introductie van een sonde door een grote ader is.

Dit instrument wordt naar de ingewanden gestuurd voor aanvullend onderzoek van de staat van de kleppen en het diploma van vernauwing van de kransslagaders.

Het betekent bovendien dat u de rekgradiënt op tal van afdelingen kunt meten. Deze manipulatie wordt eerder uitgevoerd dan de chirurgische behandeling van pathologie van de coronaire hartklep. Minder algemeen worden coronarografie, ventriculografie en aortografie bij diagnostisch gebruik gebruikt.

Behandeling van aortastenose

Behandeling van aortastenose wordt cruciaal met een toename van bedreigende symptomen, wat duidt op de aanvullende verbetering van de ziekte, die levensbedreigend wordt. De behandeling van de ziekte heeft twee essentiële doelen:

 • preventie van coronair hartfalen en, als gevolg daarvan, het verlies van het leven van de getroffen persoon;
 • een lager binnen de ernst van de tekenen van de ziekte.

Methoden voor het behandelen van aortaklepstenose worden conventioneel onderverdeeld in medisch en chirurgisch. Zowel aangeboren als verworven aortastenose worden behandeld, variërend van de ernst van de ziekte tot de diepte van het beloop.

Langzame verbetering van stenose vereist geen snelle chirurgische ingreep, in tegenstelling tot snel creëren. Bij het verworven type ziekte moet de behandeling parallel worden uitgevoerd met de behandeling van de ziekte, die aanleiding gaf tot het optreden van aortastenose.

Het gebruik van medicijnen is erop gericht het optreden van coronair hartfalen te vertragen, coronaire coronaire hartziekten te stoppen, de bloedbelasting te normaliseren en aritmieën te elimineren.

Er zijn contra-indicaties voor open-coronaire hartchirurgie voor bejaarden, adolescenten, naast mensen met een slecht welzijn. De laatste twee klassen krijgen een alternatief proces toegewezen binnen het type valvuloplastiek met ballon, waarbij een dunne ballon in de aortaklep wordt ingebracht om deze op te blazen (te vergroten).

Dit is een veel veiliger en betrouwbaarder proces in vergelijking met een open coronaire hartoperatie. Het gebruik van een van deze chirurgische ingrepen om mensen van hogere leeftijd te behandelen, wordt als ineffectief beschouwd, aangezien de ontwikkeling als gevolg van leeftijdsgebonden aanpassingen van hun lichaamsbouw slechts van korte duur kan zijn.

Percutane klepalternatief kan ook worden toegepast, maar de belangrijkste techniek voor het behandelen van aortastenose is klepprothese, waarbij de klep wordt vervangen met een mechanische analoge of xenogene bioprothese. Zo'n getroffen persoon krijgt een levenslange consumptie van anticoagulantia voorgeschreven.

Transplantatie van de pulmonale klep in de aortaplaats wordt uitgevoerd bij pediatrische hartchirurgische ingrepen. Ze kunnen zelfs hun toevlucht nemen tot plastische subvalvulaire of supravalvulaire stenose. Aortastenose bij vrouwen in de aanwezigheid van problemen zal de verklaring zijn voor abortus, en vervolgens moet bijzondere aandacht worden besteed aan hemodynamica.

Het compliceren van de symptomen vormt een ernstig gevaar voor het leven van de getroffen persoon; in extreme mate betekent de ziekte dat u slechts een paar jaar kunt blijven wonen.

Geneesmiddel

Als chirurgische ingreep ondenkbaar is of als er geen indicaties zijn, wordt medicijnen voorgeschreven. Bovendien is medicamenteuze behandeling geïndiceerd voor patiënten die een klepalternatieve chirurgische ingreep hebben ondergaan. Conservatieve behandeling van aortastenose bestaat uit de volgende therapeutische maatregelen:

 • stabilisatie van de bloedspanning;
 • het vertragen van het pathologische beloop van;
 • eliminatie van hartritmestoornissen.

De volgende medicijnteams worden ingezet:

 • bètablokkers;
 • nitraten;
 • diuretica om het risico op coronair hartfalen te verminderen;
 • angiotensine-veranderende enzymremmers;
 • cardiale glycos>

Methoden voor chirurgische behandeling van aortastenose zijn het alternatief van een gebroken klep door een chirurgische ingreep. Indicaties, contra-indicaties voor chirurgische ingrepen worden individueel door de arts beslist. Indicaties:

 • de wereld van de aorta-opening is lager dan 1 cmx2;
 • aangeboren aortastenose bij peuters;
 • cruciale stenose tijdens de zwangerschap;
 • linker ventrikel fractionele ejectie lager dan 50%.
 • hogere leeftijd (70 jaar en ouder);
 • 5 diploma van de ziekte;
 • extreme bijkomende ziekte.

De volgende chirurgische strategieën worden gebruikt:

 • aortaklep alternatief;
 • ballon valvuloplastiek;
 • percutaan klepalternatief.

Aortaklep alternatief

Protheses zijn een standaard soort chirurgische behandeling voor aortastenose. Bij het type klepprothese worden alle synthetische materialen (siliconen, staal) en biomaterialen - een klep uit de persoonlijke longslagader of donorklep - gebruikt. Indicaties voor chirurgische ingreep:

 • de wereld van de aorta-opening is lager dan 1 cm;
 • extreme stenose van de aorta-opening met flauwvallen en tekenen van coronair hartfalen;
 • vernauwing van de aortaklep gaat gepaard met problemen met verschillende coronaire hartkleppen of coronaire vaten;
 • ventriculaire aritmie;
 • slechts 50% van het bloed wordt uit de linker hartkamer gestoten;
 • verminderde bloedspanning in de slagaders tijdens controles met lichamelijke inspanning.

Na een dergelijke operatie is meestal de benoeming van anticoagulantia vereist die het bloed mager maken. Dit komt door de waarheid dat door de operatie het risico op trombose toeneemt. De donorprothese wordt snel gehecht, de levensduur is 5 jaar. Voer vervolgens een tweede operatie uit.

 • elimineert de tekenen van de ziekte;
 • verbetert de toestand van de darmen en bloedvaten;
 • de operatie is efficiënt, zelfs in verouderde leeftijd.

In deze gevallen waarin het ondenkbaar is om een ​​open interventie uit te voeren, wordt een percutaan klepalternatief uitgevoerd. Met behulp van een katheter wordt een speciaal verpakte synthetische klep in de aorta geplaatst, die opent en stevig tegen de scheidingswanden van het vat drukt.

 • vereist het openen van de borst;
 • lang herstel-interval;
 • herhaalde operatie is mogelijk;
 • niet uitvoeren bij extreme kracht ziekten van de nieren, longen en lever en onomkeerbare veranderingen in het coronaire hart.

Ballonvalvuloplastiek en percutane klepvervanging

Ballonvalvuloplastiek wordt gebruikt om met jongeren om te gaan. Het verandert bovendien in een voorbereiding voor protheses. Voor volwassen patiënten wordt deze methode in onderscheidende gevallen uitgevoerd, omdat de klepflappen met de jaren kwetsbaar worden en door de ingreep worden vernietigd.

Indicaties voor chirurgische ingreep:

 • aangeboren aortastenose bij jongeren - een enkelbladige of bicuspidalisklep;
 • bij volwassenen, eerder dan chirurgische ingreep voor kleptransplantatie, als de uitlaatafmeting kleiner is dan 1 cm;
 • tijdens de zwangerschap;
 • als de enige uitvoerbare behandeling bij mensen met extreme bijkomende ziekten voor wie een alternatieve chirurgische procedure is gecontra-indiceerd.

De bewerking bestaat uit het mechanisch vergroten van de speling binnen de ruimte van de klepflappen onder gebruikmaking van een bepaalde ballon.

De operatie wordt uitgevoerd zonder penetratie in de borstholte. Een bepaald blikje wordt gelanceerd door de dij slagader, die het vernauwde lumen van de aorta vergroot.

Manipulaties worden uitgevoerd onder het beheer van radiografie. Voordelen van de strategie:

 • lage invasiviteit;
 • goed verdragen;
 • Het herstelinterval duurt slechts enkele dagen tot 2 weken.

Bij onjuiste manipulatie wordt aortastenose gesofisticeerd door klepinsufficiëntie, waardoor een deel van het bloed weer terugkeert naar de holte van het linkerventrikel. In sommige gevallen resulteert het proces in embolie van de vaten van de geest en het geval van een beroerte.

Heel zelden wordt een chirurgische ingreep verfijnd door een infectie, coronair hartletsel of coronair hartaanval. De nadelen van de strategie:

 • volwassen efficiëntie 50%;
 • de kans dat de klep opnieuw wordt geopend;
 • kan niet worden bereikt als er kalkaanslag op de kleppen zit;
 • niet uitvoeren in de buurt van bloedstolsels of irritatie.

Soms veroorzaakt deze techniek de volgende problemen:

 • klepinsufficiëntie;
 • cerebrovasculaire embolie;
 • hartaanval;
 • beroerte.

Percutane klepalternatief wordt uitgevoerd op hetzelfde voorschrift als ballonkleplastiek. Het onderscheid is dat in dit geval een door de mens gemaakte klep wordt ingebracht die na het inbrengen door de slagader opent. Deze techniek om de aortaklep te veranderen is minimaal traumatisch, maar er zijn contra-indicaties.

Dieet voor aortastenose

Effectieve behandeling van aortastenose is ondenkbaar zonder het volgen van een toepasbaar eetregime. De volgende merchandise is erg handig:

 • snoep thee;
 • vetvrije soorten vlees en vis;
 • zuivelproducten;
 • fruit, groenten, sappen;
 • pap.

Het verbruik van de volgende koopwaar moet worden uitgesloten:

 • espresso;
 • pittig, zout, gerookt, vet;
 • snelle maaltijden;
 • benzinedranken en desserts met kleurstoffen;
 • alcohol.

Bovendien wil de getroffen persoon zin hebben in voedingsvitamines. Overgewicht is nodig om te bezuinigen.

Behandeling met mensenbehandelingen

Het gebruik van conventionele medicijnen is alleen mogelijk na een sessie met een arts. De volgende strategieën worden gebruikt:

  Maal in een vleesmolen 4 kg wortels en selderijblaadjes, 400 g knoflook mierikswortelwortels, 8 citroenen met schil.

Plaats de volgende toverdrank in een geëmailleerde of glazen container gedurende 12 uur op een warme plaats (+ 30 ° C) en vervolgens gedurende 3 dagen in de koelkast.

Knijp na deze tijd het sap uit de combinatie en neem een ​​dessertlepel driemaal een dag eerder dan maaltijden gedurende een kwartier.

Voorlopig gehakt, meng volledig 30 g moerasspirea, 20 g blaadjes nierthee en moederskruid 5-bladig, 15 g bladeren van wrattige berk en bloemen van meidoorn, 10 g pepermuntblaadjes.

Giet 300 ml kokend water een theelepel van de bijeenkomst, laat een uur trekken om te trekken en neem driemaal per dag een half glas eerder dan maaltijden.

Meng 20 gram van de bladeren van de massieve weegbree en gras van de moerasspirea, 15 gram van de bladeren van de brandnetel en Astragalus wollig, 10 gram van de bloemen van de berg arnica, de kruiden van de citroenmelisse en het duizendblad.

Giet een theelepel van de combinatie met 200 ml kokend water en neem 50-70 ml per dag driemaal gedurende één tot 3 maanden.

Giet een theelepel van het drankje met een glas kokend water, laat het een uur trekken en drink de hele dag twee of drie slokjes van de hele portie.

Het volgende assortiment is mooi ingeburgerd binnen de behandeling van aortastenose. Maal en combineer 5 componenten van gras van sousenitsa marshmallow, 4 componenten van gras van moederskruid met 5 bladen, 3 componenten van gras van paardenstaart, 2 componenten van bladeren van klein hoefblad, zaden van aromatische dille, gras van duizendblad en bloemen van meidoorn.

Brouw een uur lang een theelepel van de combinatie met een glas kokend water, filtreer en drink 100 ml twee keer per dag gedurende twee maanden.

Complicaties

Complicaties zonder chirurgische ingreep zijn:

 1. Voortgang van coronair hartfalen tot terminaal verlies van mensenlevens.
 2. Acuut linkerventrikelfalen (longoedeem).
 3. Fatale aritmieën (ventriculaire fibrillatie, ventriculaire tachycardie).
 4. Trombo-embolische problemen bij atriumfibrilleren.

Complicaties na een chirurgische ingreep zijn bloeding en ettering van de postoperatieve wond, waarvan de preventie een voorzichtige hemostase (cauterisatie van kleine en middelgrote bloedvaten in de wond) tijdens de chirurgische procedure is, naast gewone verbanden in het vroege postoperatieve interval.

Op de lange termijn kan zich acute of herhaalde bacendocarditis met klepletsel en restenose (herhaalde versmelting van klepflappen) ontwikkelen. Preventie is een antibioticum.

Preventie van ziekte

Congenitale aortastenose kan niet worden voorkomen. Preventie van het verworven type van deze aandoening moet beginnen met de identificatie van bijkomende pathologieën en het naleven van de voorzorgsmaatregelen die vaak voorkomen bij alle cardiovasculaire aandoeningen:

 • eliminatie van extreme lichamelijke inspanning;
 • beperking van zout en vloeistoffen;
 • uitsluiting van het menu van gefrituurde en vette maaltijden;
 • stoppen met roken en alcoholmisbruik;
 • gemeenschappelijke consumptie van door een arts voorgeschreven medicijnen;
 • het afronden van de verplichte diagnostische maatregelen;
 • naar de dokter gaan als er waarschuwingsindicatoren verschijnen.

Daarnaast zijn er een aantal richtlijnen die patiënten met aortastenose in acht moeten nemen:

 • ga vaak naar de hartspecialist;
 • het uitvoeren van echocardiografie om de zes maanden tot 12 maanden;
 • profylactisch gebruik van antibiotica eerder dan het uitvoeren van invasieve procedures.

Een apart geval is de zwangerschap. Speciaal beheer over de hemodynamica van een dame "op een opvallende plek". Het extreme verloop van de ziekte of het verschijnen van steeds nieuwe indicatoren van coronair hartfalen kunnen ertoe leiden dat de zwangerschap wordt beëindigd (om medische redenen).

Het erkennen van de tekenen van aortastenose is de hoeksteen voor artsen en patiënten zelf. Het uiterlijk van de nieuwste tekenen versnelt de aanval van de ziekte, verergert de situatie van de patiënten en verkort de duur en de hoge kwaliteit van leven aanzienlijk.

Daarom moet zelfs een half spoor van het eerste symptoom een ​​teken zijn voor een snelle behandeling en noodzakelijke preventie. Het idee van "het recht om zich over te geven aan een ziekte" voor een persoon die gewapend is met de verplichte informatie mag niet bestaan.

Levensstijl met aortaklepstenose

Momenteel is coronaire hartziekte, samen met aortaklepstenose, geen zin. Mensen met deze diagnose wonen rustig, sporten, verdragen en beginnen met gezonde jongeren.

Desalniettemin mag u coronaire hartpathologie niet verwaarlozen, en u moet een zekere levensstijl leiden, waarvan de belangrijkste suggesties omvatten:

 1. Naleving van het eetregime - met uitzondering van vette en gefrituurde maaltijden; afwijzing van gevaarlijke gewoonten; veel fruit, groenten, ontbijtgranen, zuivelproducten consumeren; beperking van kruiden, espresso, chocolade, vet vlees en gevogelte;
 2. Voldoende lichaamsbeweging - wandelen, klimmen in het bos, inactief zwemmen, snowboarden (allemaal na afrekening met de behandelende arts).

Zwangerschap voor dames met aortastenose is niet gecontra-indiceerd als stenose niet cruciaal is en als zich extreme circulatiestoornissen ontwikkelen. De zwangerschapsafbreking wordt alleen aangegeven als de dame een verslechtering heeft.

Invaliditeit wordt ingesteld in de aanwezigheid van circulatoire insufficiëntie 2B - 3 niveaus. Na een chirurgische ingreep moet lichamelijke inspanning voor het revalidatie-interval worden uitgesloten (1-2 maanden of langer, afhankelijk van de toestand van het lef).

Kinderen na een chirurgische ingreep mogen niet naar onderwijsinstellingen gaan gedurende het interval dat echt nuttig is voor de arts, en bovendien wegblijven van drukke locaties om luchtweginfecties te voorkomen, wat de situatie van het kind dramatisch zou kunnen verslechteren.

Detonic - een uniek geneesmiddel dat hypertensie helpt bestrijden in alle stadia van zijn ontwikkeling.

Detonic voor druknormalisatie

Het complexe effect van plantaardige componenten van het medicijn Detonic op de wanden van bloedvaten en het autonome zenuwstelsel dragen bij aan een snelle bloeddrukdaling. Bovendien voorkomt dit medicijn de ontwikkeling van atherosclerose, dankzij de unieke componenten die betrokken zijn bij de synthese van lecithine, een aminozuur dat het cholesterolmetabolisme reguleert en de vorming van atherosclerotische plaques voorkomt.

Detonic niet verslavend en ontwenningssyndroom, omdat alle componenten van het product natuurlijk zijn.

Gedetailleerde informatie over Detonic bevindt zich op de pagina van de fabrikant www.detonicnd.com.

Misschien wilt u meer weten over de nieuwe medicatie - Cardiol, wat de bloeddruk perfect normaliseert. Cardiol capsules zijn een uitstekend hulpmiddel bij het voorkomen van veel hartziekten, omdat ze unieke componenten bevatten. Dit medicijn is superieur in zijn therapeutische eigenschappen ten opzichte van dergelijke medicijnen: Cardiline, Detonic. Als u gedetailleerde informatie wilt weten over Cardiol, Ga naar het fabrikant's websiteDaar vindt u antwoorden op vragen over het gebruik van dit medicijn, klantrecensies en artsen. U kunt ook de Cardiol capsules in uw land en de leveringsvoorwaarden. Sommige mensen slagen erin om 50% korting te krijgen op de aankoop van dit medicijn (hoe dit te doen en pillen te kopen voor de behandeling van hypertensie voor 39 euro staat op de officiële website van de fabrikant.)Cardiol capsules voor hart
Heb je nog vragen? Wilt u een gratis adviesgesprek krijgen? Vul dit formulier in en een specialist belt u!
Een vraag stellen
Svetlana Borszavich

Huisarts, cardioloog, met actief werk in therapie, gastro-enterologie, cardiologie, reumatologie, immunologie met allergologie.
Vloeiend in algemene klinische methoden voor de diagnose en behandeling van hartaandoeningen, evenals elektrocardiografie, echocardiografie, monitoring van cholera op een ECG en dagelijkse controle van de bloeddruk.
Het door de auteur ontwikkelde behandelingscomplex helpt aanzienlijk bij cerebrovasculaire letsels en stofwisselingsstoornissen in de hersenen en vaatziekten: hypertensie en complicaties veroorzaakt door diabetes.
De auteur is lid van de European Society of Therapists, een regelmatige deelnemer aan wetenschappelijke conferenties en congressen op het gebied van cardiologie en algemene geneeskunde. Ze heeft herhaaldelijk deelgenomen aan een onderzoeksprogramma aan een particuliere universiteit in Japan op het gebied van reconstructieve geneeskunde.

Detonic