Ventriculair vroeg repolarisatiesyndroom

Ventriculair vroege repolarisatiesyndroom

Met betrekking tot SRGR verschillen de meningen van wetenschappers hierover lichtjes. Eerder waren de meeste auteurs van mening dat het syndroom van vroege repolarisatie van de ventrikels een variant is van de norm op het elektrocardiogram en alleen de aangeboren kenmerken van de elektrofysiologie van het hart van een bepaalde patiënt weerspiegelt en dat er geen behandeling mag worden voorgeschreven.

Er is tot nu toe echter meer aandacht besteed aan dit punt en de aanwezigheid van het syndroom van vroege repolarisatie van de kamers wordt beschouwd als een risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Zijn aanwezigheid bevestigt de verandering in de repolarisatiegolf op het ventriculaire complex tijdens ECG (elektrocardiografische onderzoeken).

Oorzaken en risicofactoren

De oorzaken die de pathologie veroorzaken, zijn niet volledig geïdentificeerd. De factoren die het risico op het ontwikkelen van het syndroom verhogen, worden nauwkeurig geïdentificeerd:

 • Langdurig gebruik van sterke medicijnen, overdosis.
 • Aangeboren, verworven hartspierdefecten.
 • Ernstige onderkoeling.
 • Dyslipidemie is een abnormaal verhoogd niveau van lipiden en lipoproteïnen in menselijk bloed.
 • Onjuiste ontwikkeling van bindweefsel, wat leidde tot de vorming van extra akkoorden.
 • Schade aan het hart met een toename van de hartgrootte, hartfalen en een verstoord hartritme en geleiding (cardiomyopathie).
 • Overtredingen van het zenuwstelsel.
 • Elektrolytbalansstoring.
 • Hoge cholesterol.
 • Overmatige fysieke activiteit, inclusief sport.

Oorzaken van veranderingen in hartslag zijn niet betrouwbaar vastgesteld. Vaak wordt ATS gediagnosticeerd tijdens het gebruik van medicijnen van een bepaalde groep (bijvoorbeeld a2-adrenerge agonisten - Clonidine). Een pathologie kan een pathologie zijn: een verhoogde vetconcentratie in het bloed (familiale hyperlipidemie), bindweefsel dysplasie of hypertrofische cardiomyopathie. Het is mogelijk dat de afwijking wordt geërfd of zich ontwikkelt tegen een achtergrond van ziekten van het cardiovasculaire systeem.

In een speciale risicogroep zitten mensen die regelmatig intensief sporten. Bij overmatige fysieke inspanning wordt het cardiovasculaire systeem gedwongen te werken in een versnelde modus, wat leidt tot verstoring van het repolarisatieproces.

Pathologie komt vaak tot uiting bij mensen met aangeboren of verworven hartafwijkingen, waaronder afwijkingen in de structuur van de spieren en bloedvaten. Placenta-insufficiëntie, hypoxie tijdens intra-uteriene ontwikkeling of tijdens de bevalling kunnen bij baby's een provocerende factor zijn voor SRH. Bovendien veroorzaken neuro-endocriene ziekten vaak vroege repolarisatie bij kinderen.

2 Prevalentie van AGRI

Heersen onder jongeren en mensen die actief bezig zijn met sport

Het bleek dat SRGR (syndroom van vroege repolarisatie van de ventrikels) de overhand heeft bij jongeren en mensen die actief bezig zijn met sport. ATS kan niet alleen bij jonge patiënten worden gedetecteerd, maar ook bij een kind. Als dit syndroom op 20-jarige leeftijd optreedt met een frequentie tot 25%, dan blijft er na een mijlpaal van 60 jaar nog maar 2 procent over.

Dit fenomeen kan worden verklaard door de mogelijke verdwijning van het syndroom van vroege repolarisatie van de hartkamers met de leeftijd, of door het te vermommen als repolarisatiestoornissen die tijdens het leven zijn opgedaan. Betrouwbaar vaak komt dit syndroom voor bij personen met neurocirculatoire dystonie. Bij mannen komt het vroege repolarisatiesyndroom vaker voor in vergelijking met het vrouwelijke geslacht.

symptomen

Er zijn een groot aantal experimenten en analyses uitgevoerd om de specifieke tekenen te bepalen die wijzen op de aanwezigheid van afwijkingen, maar alles bleek zinloos. De reden voor dit fenomeen is dat de afwijkingen die op het ECG worden gedetecteerd, inherent zijn aan zowel volledig gezonde mensen als patiënten met hartaandoeningen.

Bij sommige mensen met vroege ventriculaire repolarisatie veroorzaken stoornissen in het geleidingssysteem een ​​ander type aritmie. Het:

 • Ventriculaire fibrillatie.
 • Ventriculaire extrasystole.
 • Tachyaritmie.

De aanwezigheid van een dergelijk elektrocardiografisch fenomeen vormt een ernstig gevaar voor de toestand van de patiënt, omdat het de dood kan veroorzaken.

Bij 50% van de patiënten met SRH gaat diastolische, systolische myocardiale stoornis gepaard met de vorming van centraal hemodynamisch falen. Vaak waargenomen bij patiënten:

 • Kortademigheid, gevoel van gebrek aan lucht.
 • Longoedeem.
 • Hypertensieve crisis.
 • Cardiogene shock.

Bij kinderen en adolescenten gaat SRH vaak gepaard met syndromen die worden veroorzaakt door blootstelling aan het hypothalamus-hypofyse-systeem van humorale middelen.

Zoals hierboven vermeld, heeft het fenomeen van het syndroom geen invloed op de werking van het hart, wat betekent dat een persoon zijn aanwezigheid niet kan voelen. Als je na het uitvoeren van een ECG-studie pijn voelde, een gevoel van contractie achter het borstbeen in de regio van het hart, dan heeft het repolarisatiesyndroom er niets mee te maken. In dit geval is de hoofdtaak van de cardioloog het vinden en elimineren van de oorzaken van hartpijn.

Repolarisatie kan dus zowel bij een absoluut gezond persoon als bij mensen met gezondheidsproblemen voorkomen. Over het laatste gesproken, het is mogelijk om hartaandoeningen op te merken die het fenomeen het vaakst vergezellen:

 • ventriculaire fibrillatie;
 • ventriculaire premature slagen;
 • supraventriculaire en andere tachyaritmieën.

3 Redenen voor SRGR

Blootstelling aan clonidine

Het is vastgesteld dat het nemen van bepaalde medicijnen het optreden van deze SRH bij de patiënt kan veroorzaken. Het gebruik van clonidine in een dosis die het toegestane niveau overschrijdt, kan bijvoorbeeld het optreden van ATS veroorzaken. Heel vaak wordt SRGR (early ventricular repolarization syndrome) geregistreerd bij mensen met pathologie van het hart en de bloedvaten. Er wordt voorgesteld om de oorzaak van SRGR te beschouwen als een schending van het lipidenmetabolisme, dat erfelijk is.

Een afname van het aantal "gunstige" fracties van cholesterol en een toename van de concentratie van "schadelijke" fracties die bijdragen aan de ontwikkeling van atherosclerose, kunnen een vroege ontwikkeling van hart- en vaatziekten onder de 50 jaar veroorzaken. Er is ook een mening dat een mogelijke oorzaak van SRH aandoeningen in het bindweefsel van erfelijke aard kan zijn.

Heel vaak wordt het syndroom van vroege repolarisatie van de ventrikels geregistreerd bij patiënten met hartafwijkingen van zowel aangeboren als verworven aard. SRH komt vaak voor bij afwijkingen in de structuur van het geleidingssysteem van het hart. Aangezien de meeste oorzaken die aan het syndroom van premature ventriculaire repolarisatie ten grondslag liggen erfelijk zijn, wordt de genetische oorsprong van dit syndroom overwogen.

Zoals gemanifesteerd op het ECG

De diagnose wordt gesteld na elektrocardiografie. De volgende afbeelding verschijnt op het ECG:

 • Hoogte van het gesegmenteerde segment ST.
 • Op het ST-segment is er een oneffenheid naar beneden.
 • De uitzetting van de amplitude van de tand R samen met de afname of verdwijning van de tand S.
 • Hoogte van het punt J, respectievelijk complexe ST.
 • Uitbreiding van het QRS-complex.

In sommige situaties verschijnt een golf J op het segment van de neerwaartse R-golf, die qua uiterlijk lijkt op inkepingen.

Dergelijke manifestaties zijn beter gedefinieerd met een afname van het aantal myocardiale contracties.

Tegen de achtergrond van ECG-veranderingen worden drie soorten verstoringen onderscheiden. Ze worden bepaald door de volgende risico's op complicaties:

 • Eerste type. Symptomen worden waargenomen aan de rechter- en linkerkant van de borstkabels van het elektrocardiogram. Complicaties zijn zeldzaam.
 • Het tweede type. Waargenomen in de onderste en onderste laterale afleidingen. Complicaties komen vaker voor.
 • Het derde type zit in alle leads. Zeer hoog risico op complicaties.

5 De manifestaties van de SRWG

Ondanks een voldoende aantal klinische waarnemingen bestaan ​​er geen symptomen van vroege ventriculaire repolarisatie als diagnostische criteria. Het kan worden opgespoord bij patiënten die absoluut geen klachten hebben, wat het ook moeilijk maakt om de vraag over de klinische manifestatie van ATS te beantwoorden. Aangezien dit syndroom vaak wordt gecombineerd met neurocirculatoire dystonie (NDC), zowel bij een kind als bij een volwassen patiënt, kunnen symptomen van NDC aanwezig zijn.

Complicaties

Syndroom van vroege repolarisatie van het myocard kan ernstige complicaties veroorzaken die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het leven van de patiënt. De volgende ernstige gevolgen van de ontwikkeling van pathologie komen vaak voor:

 • coronaire hartziekte;
 • atriale fibrillatie;
 • paroxysmale tachycardie;
 • hartblok
 • sinusbradycardie en tachycardie;
 • extrasystole.

Eerder werd het syndroom als veilig beschouwd, therapie werd niet voorgeschreven. Nu is bewezen dat het in staat is om een ​​provocerende factor te zijn voor de vorming van aritmie, hypertrofie van de hartspier. Er wordt een verplichte studie toegewezen om gevaarlijke pathologieën te identificeren.

Bij hyperlipidemie wordt een ernstige verhoging van de lipidenindex waargenomen. Het is tot dusver niet mogelijk geweest om de relatie met SRGR te achterhalen. Dysplasie kan voorkomen.

Het syndroom komt vaak voor in de aanwezigheid van hartafwijkingen en andere afwijkingen in het myocardiale systeem.

SRGR kan een aantal complicaties veroorzaken:

 • Blokkade van het hart.
 • Aritmie.
 • Extrasystole.
 • Bradycardie.
 • Tachycardie.
 • Ischemische ziekte

6 ECG-tekenen van SRGR

Diagnose van het vroege repolarisatiesyndroom

De diagnostische zoektocht naar het vroege repolarisatiesyndroom is een beetje het tegenovergestelde. Als we eraan gewend zijn dat alles begint met een bezoek aan de dokter, klachten en anamnese in twijfel trekken, dan onderzoek en onderzoek, dan is hier een iets andere volgorde. Vroeg repolarisatiesyndroom is een elektrocardiografisch fenomeen. Daarom is de arts, bij het zien van het juiste ECG, verplicht om een ​​bepaald pad in het diagnostische algoritme te volgen om mogelijke ziekten van de bloedsomloop en andere systemen uit te sluiten of te identificeren.

Welke elektrocardiografische symptomen kunnen erop wijzen dat de patiënt SRH (early ventricular repolarization syndrome) heeft? Het syndroom van vroege of premature repolarisatie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verhoging (elevatie) van het ST-segment ten opzichte van de iso-elektrische lijn, naar beneden convex. Dit segmentoffset ten opzichte van de contour kan klein zijn - tot 3 mm. In andere gevallen kan deze stijging van 4 tot 7 mm bedragen. De hartslag heeft ook invloed op de segmentprestaties.

Een frequentere samentrekking van het ventriculaire myocardium verhoogt de stijging, terwijl met een afname van de hartslag (HR) ook de segmentgolf afneemt. Het volgende ecg-teken van het syndroom van premature ventriculaire repolarisatie is de aanwezigheid van een kerfgolf op de neergaande knie van het ventriculaire complex.

Het eerste type weerspiegelt het overwicht van tekens in de eerste en tweede thoraxdraad (V1-V2). Bij het tweede type worden tekenen van voortijdig repolarisatiesyndroom waargenomen in de 4e, 5e en 6e borstkas (V4-V6). Bij het derde type is het niet mogelijk om de heersende leads te bepalen. Veel voorkomende symptomen van het syndroom van vroege ventriculaire myocardrepolarisatie op het ECG is de verhouding tussen de R-golf en de S-golf in de thoraxdraden. De R-golf neemt, in tegenstelling tot de S-golf, snel en scherp toe.

QT-interval verkorten

Door dergelijke veranderingen wordt de overgangszone, waarin de amplitude van deze tanden hetzelfde is, verschoven naar de eerste of tweede borstkas (V1-V2) of verdwijnt helemaal. Het volgende teken van ventriculair vroege repolarisatiesyndroom is de expansie van het ventriculaire complex (QRS) tot 10 ms. De P-golf, verantwoordelijk voor de excitatie van de boezems, is misschien hobbelig, maar niet uitgebreid. In afleidingen die veranderde ventriculaire complexen bevatten, kunnen T-golven positief of negatief zijn.

Positieve T-golven worden gekenmerkt door uitgesproken amplitude en asymmetrie. Bij personen met vroeg ventriculair repolarisatiesyndroom wordt het QT-interval vaak verkort tot 22 ms. Niet al deze symptomen zijn te vinden op het ECG bij het vroege repolarisatiesyndroom. Er worden diagnostische criteria voor dit syndroom voorgesteld.

7 Het lot van de SRWG

Dagelijkse Holter-monitoring

Met een cardiogram is niet altijd met zekerheid te zeggen dat er sprake is van SRH. Heel vaak, vooral wanneer de elevatie (elevatie) van het ST-segment 3 mm en hoger is in de thoraxdraden, is het noodzakelijk om differentiële diagnostiek uit te voeren om een ​​myocardinfarct, pericarditis en andere cardiovasculaire pathologie niet te missen. Afhankelijk van in hoeveel leads de wijzigingen worden vastgelegd, wordt de ernst van SRGR beoordeeld.

Misschien moet de patiënt dagelijks Holter-monitoring uitvoeren om bestaande ritmestoornissen uit te sluiten en te identificeren. Deze reeks onderzoeken wordt ook aangevuld met echografisch onderzoek van het hart. Met deze methode kunt u een mogelijke latente diastolische disfunctie diagnosticeren, herschikking van de linker hartkamer door hypertrofisch type.

8 Is SRGR gevaarlijk?

Veel patiënten stellen een vergelijkbare vraag. Inderdaad, vaak wordt een dergelijk ecg-fenomeen als het syndroom van vroege repolarisatie van het ventriculaire myocardium gedetecteerd bij jonge en volwaardige patiënten. Lange tijd werd aangenomen dat SRGR niet gevaarlijk is in relatie tot de gezondheid van de patiënt en een variant is van een normaal cardiogram. Het ontbreken van symptomen en de vroegere kwaliteit van leven zorgen er soms voor dat patiënten het bestaan ​​van ATS 'vergeten'. Echter, waarnemingen van vele jaren hebben aangetoond dat dit syndroom in 20% van de gevallen wordt waargenomen bij mensen met aandoeningen van het cardiovasculaire systeem.

Zijn aanwezigheid wordt vaak gecombineerd met het optreden van hartritmestoornissen. Het vroege repolarisatiesyndroom kan een negatief effect hebben op de functionele toestand van hart en bloedvaten. Met de ernst van de manifestaties van dit syndroom bestaat er in sommige gevallen een risico op hartfalen, hypertrofisch type linkerventrikel myocardiale herschikking. Syndroom van vroege repolarisatie is recentelijk beschouwd als een risicofactor voor plotselinge hartdood.

9 Behandeling van een syndroom

Na het behalen van een reeks onderzoeken moeten zowel het kind als de volwassen patiënt worden geobserveerd door hun behandelende arts. Als ATS niet gepaard gaat met cardiovasculaire pathologie, is het niet raadzaam om in dergelijke situaties medisch te behandelen. Net als een kind en een volwassen patiënt wordt aanbevolen om intense fysieke activiteit in het dagelijks leven uit te sluiten, om stressvolle situaties te beperken.

"Alt =" ">

Als onderdeel van een niet-medicamenteuze behandeling wordt aanbevolen om voedingsmiddelen te gebruiken die rijk zijn aan magnesium - boekweit, zeekool, noten, cacao. Ook handig zijn producten die B-vitamines bevatten. Als een kind of een volwassen patiënt een pathologie van het hart en het vaatstelsel heeft, dan zal hoogstwaarschijnlijk medicatie moeten worden voorgeschreven.

Een vraag stellen
Svetlana Borszavich

Huisarts, cardioloog, met actief werk in therapie, gastro-enterologie, cardiologie, reumatologie, immunologie met allergologie.
Vloeiend in algemene klinische methoden voor de diagnose en behandeling van hartaandoeningen, evenals elektrocardiografie, echocardiografie, monitoring van cholera op een ECG en dagelijkse controle van de bloeddruk.
Het door de auteur ontwikkelde behandelingscomplex helpt aanzienlijk bij cerebrovasculaire letsels en stofwisselingsstoornissen in de hersenen en vaatziekten: hypertensie en complicaties veroorzaakt door diabetes.
De auteur is lid van de European Society of Therapists, een regelmatige deelnemer aan wetenschappelijke conferenties en congressen op het gebied van cardiologie en algemene geneeskunde. Ze heeft herhaaldelijk deelgenomen aan een onderzoeksprogramma aan een particuliere universiteit in Japan op het gebied van reconstructieve geneeskunde.

Detonic