Како се дешифрира крвниот тест и како да се подготвиме за тоа Како е декодирањето

3. Подготовка за операција;

Со секундарен свеж сифилис, остро позитивен резултат за сите стандардни серолошки реакции е забележан во скоро 100% од случаите; Титарот на Реагин е највисок - 1: 160; 1: 240 или 1: 320. RIF - 4; РИБТ дава позитивен резултат кај повеќе од половина од пациентите, сепак, процентот на имобилизација на трепонемија е мал (40-60%).

Во лабораторијата за серологија се ставаат реакцијата на Васерман, реакцијата на Ланге со колоидно злато, RIT, RIF, RIFC (реакција на имунофлуоресценција со цереброспинална течност), како и реакцијата на TRNA, или реакцијата на FTAABS или IgM TPHA реакцијата. во лабораторијата за серологија. Негативна реакција на TRNA или FTAABS исклучува невросифилис. Позитивна IgMTPHA реакција со цереброспинална течност и TPNA индекс над 10 го потврдуваат присуството на сифилитичен процес во централниот нервен систем.

Употребата на RIF е препорачлива и за дијагностицирање на сифилис. Тестот со цереброспинална течност (RIFc) е особено високо чувствителен и специфичен. РИБТ со цереброспинална течност според проценката на резултатите е сличен на оној во студијата за крвниот серум. Употребата на RIF RIBT и IgM TRNA го подобрува откривањето на сифилитични лезии на нервниот систем.

Овие реакции се својствени за нас по природа: човечкото тело никогаш не ја игнорира инвазијата на микроби на нејзината територија - антителата веднаш се создаваат во крвта.

Јас gG
(имуноглобулини од класа Г) се доцни антитела кои се исто така одговорни за општиот имунитет. Тие се помали и поспецифични (подобро подготвени за уништување на трепонема) отколку јас gM.

Кај нас е развиена процедурата ЕЛИСА за серодијагностика на сифилис со домашни состојки во Одделот за микробиологија на Централниот институт за истражување и дизајн за ветеринарна медицина. Студијата на 1609 примероци на крвен серум и цереброспинална течност откри чувствителност од 95,2% и висока специфичност. Негативните резултати на ЕЛИСА кај целосно третирани пациенти со сифилис можат да послужат како критериум за лекување (Дмитриев Г.А.).

Третманот на пациенти со сифилис се спроведува со специфични лекови, кои вклучуваат трепонемоцидни антибиотици, како што се калиум и натриумови соли на бензилпеницилин, бицилин-1, бицилин-3, бицилин-5 и резервни антибиотици - еритромицин, тетрациклин, олететрин, ерициклин. Бензилпеницилин и неговите деривати во моментов се главните средства за лекување на пациенти со сифилис.

Бензилпеницилин се користи во форма на сол на натриум (калиум и новокаин). Деривати на бензилпеницилин се лекови со издржливост, односно лекови со продолжен терапевтски ефект. Овие вклучуваат би-цилин-1, бицилин-3 и бицилин-5. Раните форми на сифилис реагираат подобро на третманот со пеницилин отколку латентниот и доцниот.

vzglyad na molekuly krovi cherez mikroskop - Како се дешифрира крвниот тест и како да се подготвиме за тоа Како се декодира

Како и да е, постојат општо прифатени норми, знаејќи кои, можете да се фокусирате на резултатите од анализите. Сепак, уште еднаш е важно да се обрне внимание дека конечната дијагноза или нејзиното побивање може да се утврди исклучиво од квалификуван лекар кој е запознаен со целосната медицинска историја на пациентот.

Како антигени, се користат фабрички изработени препарати кои се слични по структурата на липидните антигени кои се појавуваат во организмот кога ткивата се уништуваат од блед спирохет, липиди на неговите мембрани и специфични молекуларни соединенија што сочинуваат блед мебел од спирохет (прочистен и ултра- сонични соеви на трепонеми или изолирани од нив рекомбинантни антигени).

Сите серолошки тестови се поделени на трепонемални и не-трепонемални.

Обидете се сами да го повторите прегледот во независна лабораторија. Неопходно е да се подложи на испитување од страна на ELISA и RIF. За време на бременоста, во некои случаи, реакцијата на Васерман може да биде позитивна без сифилис. Во случај да се потврдат тестовите, ќе треба да поминете третман според распоредот пропишан од вашиот лекар.

Методот се состои во повеќекратно зголемување (засилување) на количината на ДНК на откриен микроорганизам. Развојот на PCR варијанти за дијагностицирање на сифилис се должи на недостаток на стандардни тестови за ран серонегативен, вроден сифилис и невросифилис. PCR е одличен метод за дијагностицирање на сифилис со мала количина трепонеми во материјалот за тестирање.

Голема предност на PCR е можноста за автоматизирање на реакцијата со даден цикличен температурен режим за реакција на боја определена со етикетирани буквари. Прашањето останува нејасно - дали присуството на трепонемална ДНК го одразува присуството на одржлива трепонема или може да бидат остатоци од мртви микроорганизми кои содржат способни за засилување на ДНК.

ЕЛИСА може да утврди тотални антитела кон вкупниот трепонема палидум, како и одделно I gM. Јас gG, па дури и јас gA.

Во примарниот период
сифилис, кога ќе се појави цврст шанкр на кожата, имунитетот добива само сила, а крвните тестови за сифилис ќе бидат негативни во првите недели. Овој период се нарекува ран серонегативен сифилис. Кога резултатите од тестот стануваат позитивни, се поставува дијагнозата: ран серопозитивен сифилис.

Во овој случај, се поставува прашањето за серорезистенцијата на сифилисот. Оваа состојба се јавува, по правило, по инфериорен третман. Ова се манифестира со постојани позитивни резултати на нерепонемални тестови во текот на годината и повеќе или одложено и незначително намалување на титарот на антитела - помалку од 4 пати за 1,5 години. Во овој случај, дополнителен третман на сифилис е задолжителен.

Од почетокот на 60-тите години, пеницилинот и неговите изводливи извори се лекови по избор во третманот на пациенти со сифилис. Најраспространета меѓу пеницилините од издржливост беше NN-дибензилетилендиамин сол на бензилпеницилин, која се произведува во многу земји под различни имиња - бицилин-1, ретарпен, екстензилин, тардоцилин, пентибен.

Висока терапевтска ефикасност, минимално време на третман (1-2 недели), високи економски индикатори го ставаат бензатин-бензилпеницилин на едно од водечките места меѓу познатите лекови за редовно лекување на пациенти со сифилис. Странски истражувачи, потпирајќи се на фармакокинетските податоци, одбија да користат повеќекомпонентни антибиотици, определувајќи се за бензатин-бензилпеницилин, чија единствена инјекција во доза од 2,4 милиони единици обезбедува трепонемоцидна концентрација на антибиотикот во крвта за 21-23 дена.

Detonic - уникатен лек кој помага во борбата против хипертензијата во сите фази од нејзиниот развој.

Detonic за нормализација на притисокот

Сложениот ефект на растителните компоненти на лекот Detonic на theидовите на крвните садови и автономниот нервен систем придонесуваат за брзо намалување на крвниот притисок. Покрај тоа, оваа дрога спречува развој на атеросклероза, благодарение на уникатните компоненти кои се вклучени во синтезата на лецитин, аминокиселина која го регулира метаболизмот на холестерол и спречува формирање на атеросклеротични плаки.

Detonic не зависност и синдром на повлекување, бидејќи сите компоненти на производот се природни.

Детални информации за Detonic се наоѓа на страницата на производителот www.detonicnd.com.

Кламидија 1 80

Реакцијата на пасивна хемаглутинација (анализа на хемоглутинација Treponema pallidum) се заснова на дефиницијата за
аглутинација на еритроцити, но чии површини се карактеризираат со антигени на бледо трепонема, што се јавува само во присуство на антитропонемални антитела. Тој беше предложен од Т. Ратлев во 1965 година и е широко користен за серодијагноза на сифилис и се однесува на специфични (трепонемални) тестови.

Што се случува со антителата на сифилис по лекувањето

Појавата на терцијарни сифилиди (туберкули и гуми за џвакање) означува почеток на терцијарен период, кој се јавува кај 40% од нелекуваните и инфериорно третирани пациенти. Брановите на терцијарниот период се одделени со подолги (понекогаш долгорочни) периоди на латентна инфекција. Во погодените органи и ткива се јавуваат деструктивни промени.

2. Подготовка за бременост;

I gA - ран сифилис, инфекција се случи неодамна (помалку од две недели);

Овие антитела „напаѓаат“ микроби и, доколку не ја уништат болеста, барем го забавуваат нејзиниот развој.

Различни форми на сифилис на нервниот систем и висцерален сифилис имаат различни фреквенции и експресивност на стандардната серореакција. Значи, прогресивната парализа во 100% од случаите е придружена со остро позитивни сите стандардни серолошки реакции. Сифилис на церебрални садови, 'рбетниот мозок, сифилитични лезии на кардиоваскуларниот систем се придружени со позитивни серореакции во само 40-50-60% од случаите. Сепак, РИБТ за скоро сите горенаведени патолошки состојби дава остро позитивен резултат (90-100% имобилизација).

Здраво, ги примив тестовите, ЕЛИСА анти-Луис не беше откриен, не беше откриен РВ, РПГА (4), венерологот препорачува да се лекувате, пеницилин 15 пати на ден во 20 недела, а потоа 6 дена по третманот. Ваше мислење за тоа како треба да легнам и да се лекувам или да се обидам да се консултирам со лекар (друго) И што мислите. благодарам

1. Специфичен третман на пациенти со сифилис со утврдена и потврдена дијагноза.

Со цел да се избегнат какви било негативни последици, подобро е да не се заборави дека хламидијата предизвикува доста сериозни здравствени проблеми, па затоа дури и резултатите како што се 1 5 најдобро се проверуваат повторно. Идеално, ваквите микроорганизми не треба да бидат присутни кај луѓето, сепак, овие тест индикатори можат да бидат активирани од присуството на други инфекции на гениталиите третирани претходно.

9f28e9389e533189646bb10f2d33cf26 - Како е дешифриран крвниот тест и како да се подготвиме за тоа Како е декодирањето

По третманот, невозможно е да се отстранат антителата кон сифилис од крвта. Со текот на времето, тие самите ќе исчезнат. До ова време, пациентот треба да има извадок во рацете дека третманот се одвивал и бил успешен.

Во примарниот период
. од 7-10 дена цврст шанкр, нетрепонемалните тестови стануваат позитивни, а од 3-4 недели - трепонемалните тестови.

Бидејќи кламидија е вид на болест која често се одвива скриено и не манифестира специфични симптоми, неговото откривање во подоцнежните фази во никој случај не е редок феномен. Откриениот титар 1 е доказ дека болеста трае веќе подолго време во хронична фаза и во моментот, покрај потребата за лекување на пациентот за хламидија, ќе биде потребна цела низа мерки за елиминирање на последиците од оваа болест. Откриениот титар на кламидија 160 е исто така причина да се испита сексуалниот партнер (или партнерите) со кои пациентот имал неодамнешна врска. Невозможно е да се игнорираат ваквите индикатори во секој случај, бидејќи занемарената инфекција на таков план доведува до бројни нарушувања на урогениталната сфера, вклучително и неплодност.

Титар на кламидија 1 5

Употребата на PCR може да биде од голема важност при дијагностицирање на вроден сифилис (пасивниот трансплацентарен трансфер на антитела не влијае на резултатите од тестот), невросифилис, примарен серонегативен сифилис (во моментов единствениот критериум е директно микроскопско откривање на трепонеми). како кај пациенти кај кои е дијагностициран сифилис со употреба на конвенционални серолошки реакции е тешко поради ХИВ инфекција (Дмитриев ГА Брагина ЕЕ).

Резултатот од антитела на кламидија од 1 80 се толкува во зависност од тоа која класа на антигени е идентификувана како резултат на анализите. Ако ваквиот титар бил прикажан од Ig G со негативен Ig A, пациентот нема за што да се грижи, бидејќи ова е доказ дека болеста била пренесена и антителата кон него останале во крвта.

Во епрувета се собираат 7-8 ml (но не повеќе од 10 ml) цереброспинална течност. Оваа количина се дистрибуира во две епрувети, од кои едната се испраќа во клиничка лабораторија, а другата во серолошка лабораторија.

За прв пат, јас gG се појавувам 4-5 недели по инфекцијата, и како што се зголемува нивниот титар (концентрација во крвта), тие стануваат видливи во рутински анализи 7-8 недели по инфекцијата (т.е. 3-4 недели по појавата цврсти шанкр).

Во класичниот тек, периодот на инкубација трае 3-4 недели, примарниот серонегативен - 1 месец, потоа примарниот серопозитивен - 1 месец, потоа секундарниот период - 2-4 години, а потоа терцијарниот период. Во примарниот период се јавува солиден шанкр (безболен чир или ерозија со густо дно на местото на пенетрација на бледа трепонема), придружено со регионален лимфангит и лимфаденит. На крајот на почетниот период, шанкрот независно заздравува, а лимфаденитисот преминува во полиаденитис и трае до пет месеци.

Верижна реакција на полимераза (PCR).

Дали мојот негативен Rh фактор може да влијае на моите тестови? (Мојот сопруг е позитивен. Можеби имам резус конфликт со фетусот (бидејќи имало 2 абортуси пред оваа бременост). И каде можам да одам да ја разберам оваа ситуација? И, како овој третман ќе влијае на фетусот.

Првиот генерализиран осип е знак на почеток на секундарниот период. Секундарните сифилиди се појавуваат брановидни (1,5-2 месеци секој бран) и исчезнуваат сами од себе. Тие можат да бидат претставени со забележан, папуларен, пустуларен сифилис, сифилитична алопеција (ќелавост) и сифилитична леукодерма („ѓердан на Венера“). Во втората половина на секундарниот сифилис, полиаденитисот исчезнува.

Подготовка на истражување: Не е потребно.

Јас gG - доцен сифилис (повеќе од 2-4 години) или успешно третиран сифилис.

Голема предност на нерепонемалните тестови во однос на трепонемалните тестови е можноста за квантифицирање на антитела во телото (определување титар) и, соодветно, контрола на ефективноста на третманот.

Здраво! Имам 27 години и 38 недела од бременоста. Анализата во антенаталната клиника покажа РВ, беше испратена до полицискиот оддел за да ја рафинира анализата. Таа беше тестирана таму, лекарот не ми ги покажа резултатите, само објави дека сите се позитивни (доцен латентен, неодреден сифилис) и ги испрати на преглед во инфективната болница.

Ситуација како вашата е честа. Со цел да разбереме дали има потреба од повторно лекување на болеста, ајде да погледнеме каква анализа сте поминале и кои опции за развој на ситуацијата се моментално достапни.

За успешно намалување на инциденцата на сифилис, утврдена е потребата од пакет мерки. Навремената дијагноза со идентификација на изворите и контактите е комбинирана со активно назначување на современ третман во согласност со карактеристиките на телото на пациентот и особеноста на симптомите на процесот. Работата спроведена од многу истражувачки институти, оддели за кожни и венерични болести на медицински институти, насочена кон подобрување на третманот на сифилис, постојано се дискутираше на конгреси и меѓународни симпозиуми на дерматовенеролози.

Во клиничка лабораторија, се испитуваат цитоза, содржина на протеини и реакции на глобулин Панди и Нене-Апелт. Минималните патолошки промени во цереброспиналната течност се како што следува: содржина на протеини, почнувајќи од 0,4%, цитоза - 8 клетки во 1 μl, реакции на глобулин (реакција на Нене-Апелт, Пан-ди реакција; реакција на Ланге - повеќе од двапати во нумеричка вредност, позитивна реакција на Васерман).

Индикаторите погоре, дури и изолирани, укажуваат на изразени патолошки промени во цереброспиналната течност. Патолошката исто така се смета за таква цереброспинална течност во која се менуваат неколку индикатори според податоците за минимална патологија, а реакцијата на Васерман е позитивна.

Концентрација на протеини во цереброспиналната течност од повеќе од 400 mg / L и бројот на клетки во него повеќе од 5000 на 1 L укажуваат на воспалителен процес во централниот нервен систем. Се користи систем од четири предности за да се укаже на позитивноста на глобулинските реакции и РС; остро позитивен резултат (4), позитивен - 3, слабо позитивен - 2 и сомнителен - 1.

Современи напредни серореакции со употреба на принципите на ензимски имуноанализа

Донатори на крв и органи за трансплантација

Овие протеини се произведуваат за време на примарниот и секундарниот период на сифилис, додека во терцијарниот период постепено исчезнуваат. Јас gM велат дека болеста е во активна фаза и исчезнуваат по третманот. Сепак, кај некои луѓе, тие можат да траат и до 1-1,5 години по лекувањето.

Со вроден сифилис кај доенчиња со активни манифестации, стандардните серореакции можат да бидат негативни во 1% од случаите.

ако не, тогаш нема антитела, а лицето се смета за здраво.

Видови RPGA

Бидејќи интензитетот на реакцијата варира за време на ваквата анализа, ова послужи како основа за користење на овој метод не само за дијагностицирање, туку и за следење на динамиката на болеста. Затоа, RPGA се конвенционално поделени во два подвида.

Квалитет на RPGA

Секоја анализа што одговара на прашањето: дали има патоген во телото или не, се нарекува квалитет. Честопати, ова е доволно за да се дијагностицира болеста и да се започне со третманот.

Експертско мислење Артем Сергеевич Раков, венеролог, искуство повеќе од 10 години Антителата не се развиваат веднаш. На предизвикувачкиот агенс (бледа трепонема) му треба време да се шири низ целото тело и да предизвика имунолошки одговор. Затоа, не вреди да се направи анализа еден ден по веројатната инфекција, резултатот ќе биде несигурен.

Сепак, треба да се земе предвид фактот дека антителата на предизвикувачкиот агенс на болеста остануваат во телото засекогаш. И, ако некое лице е болно од сифилис, поминало курс на лекување и се опоравило, дури и со децении подоцна, антителата ќе се најдат во неговата крв. Како, тогаш, да откриеме: дали инфекцијата повторно се случила или не? Одговорот на ова прашање го дава семиквантитативната анализа на RPGA.

Невозможно е да се изброи бројот на антитела кон блед спирохет. Сепак, со цел приближно да се процени нивната количина, се спроведува титрација на примерокот од тестот. Одредување на сифилис на rpg полуквантитативно значи секвентно разредување на серумот до моментот кога ќе престанат да се откриваат „прилепувачките“ црвени крвни клетки. Соодветно на тоа, ако има малку од нив, ќе биде потребен мал број на разредувања, и ако има многу, ќе мора да се размножувате во голема количина на титран.

Svetlana Borszavich

Општ лекар, cardiolогист, со активна работа во терапија, гастроентерологија, cardiolогија, ревматологија, имунологија со алергологија.
Течно општо во клиничките методи за дијагностицирање и третман на срцеви заболувања, како и електрокардиографија, ехокардиографија, следење на колера на ЕКГ и дневно следење на крвниот притисок.
Комплексот на третман развиен од авторот значително помага при цереброваскуларни повреди и метаболички нарушувања во мозокот и васкуларните заболувања: хипертензија и компликации предизвикани од дијабетес.
Авторот е член на Европското друштво на терапевти, редовен учесник на научни конференции и конгреси од областа на cardiology и општа медицина. Таа повеќепати учествувала во истражувачка програма на приватен универзитет во Јапонија од областа на медицината за реконструкција.

Detonic