Дали групата за попреченост е соодветна за срцев удар и како да се добие

Владините власти имаат во овој случај различни механизми за помагање на граѓаните. Како еден од начините за поддршка на пациентите од последиците по сериозни болести, потврден од медицинската комисија, е обезбедувањето пензиска содржина.

По сложено и сериозно заболување, на луѓето им е тешко да се вратат во нормален живот. Покрај сериозната болест, која ќе продолжи да влијае на здравствената состојба подолго време, дури и по отпуштањето од болницата, се појавуваат материјални проблеми. Затоа, за прв пат на вработените граѓани им се исплаќаат пари за боледување додека се лекуваат и пропуштаат работа.

Само медицински комитет може да утврди:

 • Степенот на оштетување на theидовите на телото со миокарден инфаркт, даваат попреченост или не;
 • ниво на компликации;
 • способност за извршување на производни задачи;
 • колку долго да се ослободи од работа.

Ако дејствата се придружени со физички и емоционални стресови, на пациентот му е доделена група во која може да се ослободи од сложени задачи со одлука на комисијата, тој ќе биде префрлен на лесна работа.

Изразете ја потребата за образецот:

 • продолжување на болните денови до 4 месеци;
 • по дополнителна студија за здравствената состојба, болницата е продолжена за една година;
 • назначи група за попреченост.

Колегијален медицински преглед, професионалци од различни специјалности, може да го одреди степенот на враќање на здравјето на пациентот.

Аналитичарите откриле, по различни студии, кога ги комбинирале фактите и индикаторите, колку бил „помлад“ миокарден инфаркт. Сè повеќе млади се во болнички кревети со толку сериозно заболување. Ова не значи дека старите лица престанале да бидат болни. Оваа категорија граѓани е во сите ризични групи поради ослабен организам, чија заштита престана да делува на емоционално и физичко преоптоварување.

Возраста за пензионирање е именувана затоа што луѓето почнуваат да добиваат содржина од државата. Овој факт не станува пречка за одредување на групата за попреченост по срцев удар. За постарата генерација, според општите медицински правила и прописи, назначува група МЕД според реалната состојба на органот, нивото на неговата штета. Социјалните привилегии и степенот на државна помош за стари лица имаат различна рамка во споредба со младите.

Постојат законски ограничувања за исплата на пензија за старост и инвалидност. Две материјални содржини се дадени на луѓето кои биле повредени за време на воените операции или на учесниците во Втората светска војна. Ако некое лице не спаѓа во овие категории, тој може да избере која пензија ќе ја добие, обично акцентот е ставен на поголемата.

Од инвалидното лице ќе се наплатат дополнителни исплати во готовина во зависност од групата и социјалните грантови од различна големина. Тие се изразени во обезбедувањето бесплатни лекови, упатства за бесплатни патувања во санаториуми. За овие случаи, клиниките подготвуваат договори со голем број претпријатија што го подобруваат здравјето.

Од овој напис ќе научите: со миокарден инфаркт, се дава или не попреченост, кои фактори се земаат предвид при проценка на попреченоста.

Нивеличук Тарас, раководител на Одделот за анестезиологија и интензивно лекување, работно искуство 8 години. Високо образование во специјалитетот „Општа медицина“.

Миокарден инфаркт (МИ) е опасна по живот болест што може да предизвика делумна или целосна попреченост и потреба за доделување инвалидска група.

Дали попреченоста им дава на луѓето кои ја имаат оваа состојба? Спротивно на популарното верување, не се доделени на сите пациенти по срцев удар. Следните фактори влијаат на тоа:

 • Природата на срцевиот удар.
 • Присуство на компликации.
 • Тежината на срцевата слабост се разви по МИ.
 • Хируршки третман на болеста.
 • Ефективноста на третманот на пациентот.
 • Професијата на пациентот, неговите услови за работа.

Пациентите чиј срцев удар не бил голем, не довеле до компликации и срцева слабост, со зачувана контрактилност на срцето и професија без штетни услови, групата за попреченост не може да биде доделена.

Групата за попреченост по срцев удар е доделена од медицинска и социјална експертска комисија, која се состои од прилично голем број лекари од различни специјалности.

По срцев удар, на лице му е доделена привремена попреченост со издавање на боледување. Неговото времетраење зависи од видот на срцев удар:

 • Ако е некомплицирано без патолошки бран Q (мал фокусен МИ) - 60-80 дена.
 • Кога е комплицирано без патолошки Q бран, тоа е 3-3,5 месеци.
 • Во МИ со патолошки бран Q - 4-5 месеци.

ЕКГ со абнормален Q бран

Периодот на привремена попреченост е под влијание и на хируршкиот третман на миокарден инфаркт и неговиот успех.

Сертификат за попреченост што трае повеќе од 4 месеци без упат за медицински и социјален преглед се издава на пациенти со поволна породување и клиничка прогноза кои успеале да постигнат целосно обновување на снабдувањето со крв во миокардот, нема срцева слабост или е минимално .

Кај пациенти со нејасна прогноза, привремената попреченост не треба да трае подолго од 4 месеци, по што пациентот треба да биде упатен на лекарски преглед за да назначи група за попреченост.

Попреченост по срцев удар му е доделена на пациент од страна на медицинска и социјална експертска комисија составена од неколку лекари од различни специјалности. Нејзината група се определува главно од степенот на нарушено функционирање на срцето, од сериозноста на срцевата слабост. Исто така, се земаат предвид хируршката интервенција и ефективноста на третманот.

Назначен е на пациенти со попреченост да вршат труд, движење и грижа за себе. Оваа група се воспоставува по МИ без патолошки Q бран или со патолошки Q бран, под услов да нема сериозни компликации со срцева слабост фаза I или IIA. Важни критериуми при доделувањето на третата група се исто така:

 1. Развој на привремена атриовентрикуларна блокада во акутниот период на миокарден инфаркт.
 2. Спроведување на ефективна рехабилитација.
 3. Умерено намалување на толеранцијата кон физичката активност.
 4. Умерено проширување на коморите на срцето според ехокардиографија.
 5. Намалена фракција за исфрлање под 45%.

Пациентите кои добиле трета група на попреченост, треба да ја ограничат работата во својата професија. Ако работата е поврзана со интензивна физичка активност, несоодветни климатски услови, тоа е контраиндицирано за овие луѓе. Пациентите исто така треба да ја ограничат работата во домаќинството.

Втората група е доделена со поизразени ограничувања на перформансите на трудот, движењето и самопослужувањето. Воспоставен е по МИ со патолошки бран Q со развој на сериозни компликации и срцева слабост на фаза 2B. Други критериуми за доделување на 2-та група за попреченост на пациенти по миокарден инфаркт:

 • Постојан атриовентрикуларен блок 2-3 степени, што бара вградување на пејсмејкер.
 • Изразено намалување на толеранцијата за вежбање.
 • Значително проширување на коморите на срцето според ехокардиографија.
 • Исфрлачката фракција е под 35%.
 • Присуство на аневризма на срцето.

Пациентите со 2-та група на попреченост добиени по МИ, полека се движат, застануваат при качување по скали, не можат да останат на отворено во ладно и влажно време. Тие се принудени строго да ги ограничат домашните работи; за нивните секојдневни активности, тие понекогаш бараат помош од други луѓе.

Првата група на попречености е доделена на пациенти кои практично ја изгубиле способноста за работа, движење и грижа за себе, на кои им е потребна постојана нега однадвор. Таа е основана за лица со срцев удар во присуство на фаза 3 на срцева слабост.

Без оглед на видот на срцев удар, присуството на компликации и степенот на срцева слабост, следниве професии се контраиндицирани за пациенти по оваа болест:

 • Работа со електрична опрема.
 • Занимања во кои постои потенцијален ризик за надворешни лица (на пр. Возачи на јавен превоз, контролори на аеродроми).
 • Професии кои се карактеризираат со долго одење или оддалечување од населбите.
 • Работа со неповолна клима, вклучувајќи активности на високи и ниски температури, висока влажност.
 • Работа која трае повеќе од 8 часа.
 • Работа на голема надморска височина.
 • Занимања поврзани со токсини или отрови.
 • Работа во авијација.
 • Работа на ноќна смена.

Пациентите кои биле подложени на миокарден инфаркт, кои припаѓаат на една од овие професии, треба да бидат упатени на медицински и социјален преглед, без оглед на сериозноста на оштетувањето на срцевите функции.

Срцев удар е акутна состојба на нарушувања на циркулацијата во срцевиот мускул, што доведува до негова некроза и нарушена контрактилност.

Лице со попреченост се нарекува лице со постојани нарушувања на телесните функции поради болест, повреда или дефект при раѓање, што доведува до ограничување на виталните функции, потребата за социјална помош и заштита.

И покрај високото ниво на современи методи на лекување и мерки за рехабилитација за МИ, смртноста останува значителна (15-20%). Некои пациенти по МИ имаат сериозни последици: хронична срцева слабост, постојана диспнеа, напади на ангина.

Пациенти со постојана појава на физичка инфериорност (попреченост подолга од 120 дена) се упатуваат на ВТЕК за да утврдат попреченост.

Постапката за утврдување на попреченост по миокарден инфаркт и стентирање, според наредбата на министерството, зависи од квалитетот на параметрите на виталните функции:

 • способност за самопослужување;
 • способност за движење, ориентирање;
 • контрола на нивното однесување;
 • способност за комуникација, учење;
 • можност за вршење на трудова активност.

Фази на испитување на попреченост кај пациенти по МИ:

 1. Воспоставување на клиничка и прогноза на трудот;
 2. Откривање на ограничување на срцевата функција (CHF или ангина пекторис);
 3. Утврдување на степенот на намалување на попреченоста и другите витални функции;
 4. Одлука за потребата од заштита на државата.
 • Техничка поддршка за електрични инсталации;
 • Веројатно небезбедно за другите (возачи на јавен превоз, камиони, оператори на контролни панели на железнички станици, електрани, контролори на летање);
 • Со континуирано одење (поштенски работник, курир, дизајнер на распоред);
 • Во услови на патување, далеку од градот;
 • Престој во тешки климатски и временски услови;
 • Работа ноќе;
 • Надминување на ограничувањето на работниот ден од 8 часа;
 • Во предложениот ритам (подвижни системи);
 • Работа на голема надморска височина;
 • Под влијание на токсини, разни отрови;
 • Вработен во авион.

Кога можат да одбијат попреченост

 1. Способноста за самопослужување е целосно зачувана.
 2. Работата не е поврзана со големи оптоварувања од физичка и психо-емоционална природа (нема потреба да се префрлате на полесни услови за работа).
 3. По темелно испитување, лекарот што присуствува заклучува дека не е потребно продолжување на боледувањето.

Како да одговорите на неуспех? За да се жалите во рок од три дена, повторно испратете го пакетот за документација до бирото. Во текот на еден месец, закажано е преиспитување.

Исто така е можно да се жали на одлуката на комисијата на суд. Во такви случаи, лицето спроведува сопствен преглед. Врз основа на резултатите, судот донесува одлука.

Миокарден инфаркт доведува до неповратни промени во структурата на органот, кои, во зависност од локацијата, поголема или помала големина, го нарушуваат функционирањето на срцето. Пренесениот срцев удар бара долго закрепнување, за период од неколку месеци до една година или повеќе.

Да видиме дали дава попреченост по срцев удар, каков алгоритам, рок на доделување на група, кои придобивки од трудот им се даваат на сите пациенти кои преживеале МИ.

Срцевиот удар е сериозна болест, по што е невозможно целосно да се врати функцијата на срцето. Сепак, групата за попреченост не е за секого. Покрај тоа, списокот на болести кои бараат доделување на попреченост не содржи срцев удар.

Групата за попреченост по срцев удар се определува според сериозноста на текот на корорнарна срцева болест, по срцев удар.

При проценка на пост-инфарктна состојба, се зема предвид способноста на лицето:

 • самостојно да им служат на нивните основни потреби;
 • се движат;
 • да се движите;
 • да комуницира;
 • контролирајте ги реакциите во однесувањето;
 • да научат;
 • работа;
 • нарушено функционирање на телото.

infarkt miokarda dayut invalidnost ili net 1 - Дали група за попреченост е соодветна за срцев удар и како да се добие

Ако болеста наметне ограничувања на способноста на пациентот во различен степен, пациентот може да се препознае како инвалид.

Detonic - уникатен лек кој помага во борбата против хипертензијата во сите фази од нејзиниот развој.

Detonic за нормализација на притисокот

Сложениот ефект на растителните компоненти на лекот Detonic на theидовите на крвните садови и автономниот нервен систем придонесуваат за брзо намалување на крвниот притисок. Покрај тоа, оваа дрога спречува развој на атеросклероза, благодарение на уникатните компоненти кои се вклучени во синтезата на лецитин, аминокиселина која го регулира метаболизмот на холестерол и спречува формирање на атеросклеротични плаки.

Detonic не зависност и синдром на повлекување, бидејќи сите компоненти на производот се природни.

Детални информации за Detonic се наоѓа на страницата на производителот www.detonicnd.com.

Првата група на

Доделувањето на првата група на попречености по миокарден инфаркт е наменето за луѓе кои практично не се во состојба да работат, да се движат и да се грижат за себе. Потребна им е постојана грижа. Историјата на ваквите пациенти е повторување на срцев удар, голема површина на оштетување, присуство на сериозни компликации.

Критериумите за доделување на попреченост на првата група (една категорија е доволна) (1).

Основна вештина
СамопослугаПациентот не е во можност да се сервисираат. Потребна е постојана помош. Пациентот е целосно зависен од помагачи.
ДвижењеНе може да се движи самостојно.
ориентацијаНе може да се движите без помош на други.
ПоракаНе може да комуницира самостојно.
Контрола на однесувањеНе може да се контролира однесувањето. Нема методи за корекција. Однесувањето на пациентот треба постојано да го следи асистент.
обукаНе може да се научи.
работаСекоја работа е контраиндицирана или пациентот не може да го стори тоа.

Втората група

Втората група на попреченост во миокарден инфаркт е доделена на пациенти кои претрпеле срцев удар, кои не се во состојба целосно да се сервисираат, да работат без да обезбедат посебни услови за работа.

Тешко е да одат, тешко е да научат нови работи, тие бараат периодична помош од други луѓе. Обично, втората група ја примаат луѓе кои доживеале широк срцев удар, по што се развила сериозна срцева слабост.

Исто така, група 2 е доделена на пациенти со:

 • потребата да се вгради пејсмејкер;
 • знаци на стагнација на крв во внатрешноста на срцето (проширување на коморите, аневризма);
 • намалување на излезот на мозочен удар на срцето;
 • изразено намалување на толеранцијата на срцевите оптоварувања.

Критериумите за доделување на попреченост на втората група (присуството на една категорија е доволно) (1).

Основна вештина
СамопослугаПациентот може самостојно да си служи, но понекогаш му треба помош од други или технички уреди.
ДвижењеТешко е за пациентот да се движи независно. Меѓутоа, ако на пациентот му се помогне или има опрема за техничка поддршка (пешаци, патерици), тоа е можно.
ориентацијаЕдно лице е во состојба да се реализира како личност, својата просторна, привремена позиција само со помош на трети лица или технички средства.
ПоракаСпособноста за комуникација е зачувана. Сепак, на човекот му требаат помошни алатки за да ги пренесе своите мисли. На пример, тој може да покаже што му треба. Зачувана е можноста да се согледа информацијата.
Контрола на однесувањеСпособноста да се контролираат одговорите во однесувањето е ограничена.
обукаКонвенционалните методи на настава се бескорисни. Користењето специјални техники му овозможува на пациентот да совлада вештини, способности, знаење.
работаПациентот може да работи предмет на специјална опрема на работното место, асистент, посебни услови за работа.

Третата група

Луѓето кои го примија живеат полн живот. Тие можат да работат, да учат, самостојно да дискутираат за себе, да се движат наоколу. Меѓутоа, за да извршат обични дејства, тие бараат помошни уреди или посебни услови. Третата група на попреченост ја примаат луѓе кои доживеале широк или микроинфаркт, со почетен степен на срцева слабост.

Други маркери што влијаат на одлуката за доделување група:

 • мало намалување на способноста на срцето да пумпа крв;
 • умерено проширување на срцевите комори;
 • намалена толеранција на вежбање.

Критериуми за доделување на попреченост на третата група (ограничувања на трудовата активност или комбинација на повреди на други основни вештини се задолжителни) (1).

Основна вештина
СамопослугаПациентот може целосно да се издржува во присуство на помошни средства: огради, држачи.
ДвижењеПациентот е во можност да патува на кратки растојанија. Можеби со побавно темпо, со повеќе паузи, стапче.
ориентацијаПациентот е јасно свесен за себе, за неговата просторна, привремена позиција. Му требаат помагала за подобрување на сетилната перцепција (слушно помагало, очила).
ПоракаБрзината, интензитетот на комуникација, количината на асимилација се намалуваат. Целосно разбирање на семантичката содржина на говорот.
Контрола на однесувањеПериодично, пациентот не е во можност да го контролира своето однесување.
обукаСпособноста за учење се одржува. Пациентот може да добие образование, нови вештини. Сепак, му треба посебен начин на студирање, можеби и помошни средства.
работаПациентот не може да работи во главната професија. Меѓутоа, при промена на природата и / или времетраењето на работата, можно е понатамошно вработување.

Можноста за попреченост по реваскуларизација зависи од ефективноста на постапката (3):

 • одличен ефект - нападите на ангина се отсутни, толеранцијата на физичко вежбање е добра;
 • добар ефект - ретки напади на ангина пекторис, толеранција на вежбање, умерена;
 • задоволителен ефект - нападите на ангина остануваат, но само по поинтензивен напор;
 • неефикасна - состојбата на пациентот не е променета.

Со задоволителен ефект, групата за попреченост е поставена само за луѓе со значителна тежина на болеста, влошување на квалитетот на животот и неможноста да ја завршат својата работа. Неефикасна операција кога е невозможно да се заврши реваскуларизацијата на миокардот - индикации за формирање на 2 групи.

Група за попреченост се воспоставува со здравствен преглед (ITU). Упатување до ITU издава лекарот што посетува, претставници на службата за социјална заштита и пензиски агенции. Можете да аплицирате за писмен тест за испитот сами.

За да аплицирате за попреченост, потребни ви се:

 • упатување до ITU (образец 088 / у-06), што содржи мислење од медицински специјалисти;
 • пријава на граѓанин (издадена по поднесување документи);
 • фотокопија пасош;
 • амбулантска картичка;
 • резултатите од сите медицински прегледи, заклучоци што ги нема на амбулантската картичка (ако одите кај приватни специјалисти или сте направиле тестови / прегледи самоиницијативно);
 • отворено боледување (доколку има);
 • потврда за професионално заболување, повреда (доколку има);
 • за вработени граѓани - карактеристика од местото на работа, студирање, копија од работната книга, потврда за приход.

Целиот пакет документи се доставува директно до Бирото за ITU. Потоа треба да почекате поканата да го положите испитот.

Пациентите кои, од објективни причини, не можат самостојно да го положат прегледот, имаат право на:

 • јавете се на претставниците на ITU дома;
 • одете во болница, побарајте лекар да спроведе преглед, што ќе биде основа за утврдување на попреченост;
 • да издаде попреченост преку полномошник (потребно е заверено полномошно).

Официјално, нема временско ограничување на попреченоста. Сепак, најдобро е да го поминете испитувањето што е можно поскоро. Понатаму, да се добие група може да биде тешко или невозможно. На крајот на краиштата, мора да докажете дека постојното ограничување на животот е последица на срцев удар, а не на надворешна болест.

Доделување на попреченост по срцев удар на пензионери се случува според општите правила.

Одлуката на комисијата не е конечна. Пациентот може да се жали на тоа, за да постигне втор преглед. За да го направите ова, мора да напишете барање да ја разгледате одлуката, да ја донесете во институцијата каде што е спроведено испитувањето.

По 3 дена, писмото се испраќа до главната канцеларија на ITU. По разгледувањето на третманот, на пациентот му е доделен нов преглед. Повторното испитување се спроведува во рок од еден месец по добивањето на писмото.

Преглед на заклучоците на ITU може да се добие преку суд. Се смета за последно средство, чија одлука не е предмет на жалба.

Инвалидност по миокарден инфаркт не е секогаш утврдена. Сепак, сите луѓе имаат некои придобивки - платено боледување. Периодот на привремена попреченост зависи од видот на срцев удар (3):

 • некомплициран мал фокусен срцев удар - 60-70 дена. Ако има срцева слабост I функционална класа (ФК) - до 80, II - до 110, III-IV - до 120;
 • некомплициран голем фокусен инфаркт - 70-90 дена, комплициран 90-120 дена.

Боледување за период подолг од 4 месеци се издава со одлука на ITU. Ако нема надеж за закрепнување, пациентот се препознава како неспособен.

Луѓето чија работна активност беше поврзана со голем физички напор, стрес, работа во тешки услови ќе бара преквалификација. Списокот на професионални контраиндикации вклучува:

 • ноќ / дневна работа;
 • продолжени смени (повеќе од 8 часа);
 • работа поврзана со постојано одење или стоење;
 • работа далеку од населбите;
 • работа со токсични материи;
 • физички напорна работа;
 • работа на голема надморска височина;
 • тешки работни услови: висока / ниска температура, висока влажност;
 • работа на авион (авион, хеликоптер, ракета).

Од кои фактори зависи групата

На одлуката на медицинската комисија влијаат многу параметри, на пример, физичката состојба на една личност.

Лекарите треба да најдат одговори на многу прашања:

 • до кој степен може да се вчита пациентот;
 • способност за вршење на работни операции;
 • како телото реагира на вообичаените движења;
 • какви квалитети бара професијата на одредена позиција.

Откако ги разгледаа факторите на обемот на работа во специјалитетот, тие почнуваат да го проучуваат неговиот степен на опоравување:

 • каков вид на срцев удар беше;
 • откриено ниво на компликации;
 • изразување на срцева слабост, медицинска историја;
 • влијанието на користените терапевтски методи и перцепцијата на нивното тело.

Одбијте да ја доделите групата ако се утврдат следниве случаи:

 • мал степен на срцев удар;
 • нема компликации и мускулот ја задржа способноста за работа;
 • срцето добро се собира;
 • лесните услови за работа се безопасни.

МОН вклучува лекари од различни насоки, секој од својата специјалност ја одредува здравствената состојба на испитаниот апликант за групата.

Во кои ситуации се доделуваат групите?

Главниот критериум за лекарите е колку сериозната болест станува ниво и состојба на срцева слабост, закана од повторна појава на срцев удар во нестабилна ангина пекторис. Срцето ќе покаже како работи органот, каков е ризикот од лошо здравје од дополнителни компликации. Ако тестовите покажат дека постојат непобитни аргументи за препознавање на пациентот на еден или друг степен како неспособен со цел да се запре срцевиот стрес, елиминирајте ги факторите што го загрозуваат животот

 1. Група 1 тврдење кога било која работа е контраиндицирана за пациентот. Неопходно е да се почитуваат редот и правилата за строг одмор во кревет. На пациентите им се препишува долготрајна рехабилитација, се препорачува здравствена поддршка во санаториуми. За такви граѓани, третманот е пропишан во cardiolоддел за оги. Потоа со години вршат превентивен мониторинг во санаториуми со а cardiolлогичка насока. Можно е да се смени во група 2 ако здравјето се стабилизира кога ќе завршат сите фази на опоравување, а пренесувањето се врши врз основа на одлуката на комисијата. Најсериозната попреченост е пропишана кога се врши операција на срцеви бајпаси или се врши сложена операција на срцевиот мускул. Таквите постапки припаѓаат на скапи категории на третман, затоа никој не треба да ја негира работата на лекарите со позитивен резултат, прекумерни оптоварувања.
 2. Група 2 е основана ако на пациентот му треба овој степен со цел да ја одржи нормалната животна активност со промена на неговата специјалност кога неговата работа е придружена со физички напор и емоционален стрес. Честопати во друга позиција, платите се пониски, така што пациентот нема да биде спречен да купи пензија поради губење на способноста за работа пред да закрепне.
 3. Групата 3 ја примаат пациенти кои успешно го завршиле периодот на рехабилитација. Но, им треба време да се заштитат од прекумерно преоптоварување, да спроведат превентивни процедури.

Последниот степен на попреченост е пропишан од лекарите ако пациентот претрпел исхемија на миокардот, извршено е стентирање на срцето, инсталирано е скеле или стент со операција.

Инстанци за посета

Треба да се сфати дека главната и прва инстанца што донесува одлука за потребата од упатување на пациент на лекарски преглед е лекарот што присуствува, кој спроведува првична проценка на конечната здравствена состојба на лице кое преживеало срце напад на крајот на периодот на рехабилитација. Тука е важно лекарот што ја посетува да ја смета состојбата на пациентот за задоволителна (односно пациентот е во состојба да си служи и да работи) и едноставно да го затвори боледувањето.

Dayut li invalidnost posle infarkta i stentirovaniya 11 1200x800 - Дали група за попреченост е соодветна за срцев удар и како да се добие

Заедно со лекарот што посетува, прва инстанца за граѓанин е услуга што обезбедува социјална заштита. Собирањето на сите документи треба да започне со приемот во окружниот диспанзер од образец 088 / година. Таа е таа што ја претставува насоката кон ITU.

Постапка за стентирање и нејзините последици

При изведување на минимално инвазивна хирургија, потребно е да се инсталира стент во областа на коронарната артерија, стеснет под влијание на атеросклеротични плаки кои ги уништуваат wallsидовите на крвните садови. Хируршката интервенција не е изговор за препознавање на лице како инвалид. По заздравувањето на оштетените органи, пациентите се враќаат во нормален живот.

Времето за рехабилитација се одредува според нивото на исхемичниот фокус на васкуларните лезии, патолошките придружни средства и способноста на органите да се борат за опстанок. Од смрдеа, пациентот има чувство на целосно закрепнување. Но, хируршката интервенција ги ублажува симптомите, постапките на лекарот, без оглед колку се компетентни, не можат да донесат целосно закрепнување.

На пациентот му се препишани велнес процедури или активности што тој строго мора да ги набудува:

 • препише специјална диета;
 • исклучи физичка активност;
 • препорачуваат да се ослободите од лошите навики - пушење и алкохол.

Назначувањето на групата се јавува по влошување на состојбата со дијагноза на срцев удар. Добивањето попреченост не значи дека тоа е до крајот на животот. Едно лице е под постојан надзор на лекарите, секоја година поминува низ темелно испитување од неговиот присутен лекар или колегијален колегиум. Во зависност од добиените резултати, пропишани се процедури. По потврда за недостаток на подобрување, попреченоста се продолжува или неговото ниво е намалено.

Пензиониран од ваквите ставови. На лицата над 50 години не може да им се потврди попреченост, но треба да се изврши преиспитување. Тие се под медицински надзор до крајот на нивниот животен пат. Ако пациентот не се согласува со пресудата на медицинската комисија, може да се жали пред обичниот суд. Тој е пропишан втор независен преглед.

Бирото на ITU

Следниот орган на патот кон попреченост е Бирото за ITU. Пациентот ќе треба да напише изјава и да му ја приложи целата претходно собрана документација (копии, оригинали). Во бирото е дека по доставата на документите, пациентот ќе биде информиран за датумот кога ќе се изврши сертификацијата. Врз основа на резултатите од испитувањето, членовите на комисијата ќе донесат одлука, земајќи го предвид мнозинството гласови. Пациентот ќе биде информиран за одлуката вербално и резултатот од испитувањето ќе биде утврден со потребната документација.

67dc3eccb82f176c3a4260e49663e2cc - Дали група за попреченост е соодветна за срцев удар и како да се добие

Комисијата на ITU има законско и целосно право да испрати граѓанин на дополнителни медицински истражувања, како и да покани други специјализирани специјалисти кои можат да ја разјаснат ситуацијата поради здравствената состојба на пациентот кој тврди инвалидност. Апликантот, пак, има право самостојно да покани специјалисти со тесни квалификации, но само на свој трошок.

Како се развива болеста?

Срцевите напади се чест вид на болест, само сериозноста на секоја е различна. Според медицинската статистика, 50% умираат пред да имаат време да побараат медицинска помош или да стигнат до болницата - смртта се јавува во брза помош. Компликациите по операцијата се исто така опасни. Болеста се развива постепено. Коронарните артерии се засегнати, тие се затнати и треба да го снабдуваат срцето со крв, да пренесуваат кислород заедно со течноста до органот. Како резултат, се формираат делови од ткиво до кои снабдувањето со потребната хранлива материја не достигнува или се прима во недоволни количини.

Од целосно или делумно крварење, започнете:

 • остра болка во срцето;
 • болка дава на левиот екстремитет;
 • оди до сечилото на рамото;
 • вилици

Нитроглицеринот престанува да помага, бидејќи порано ја олеснуваше сериозноста со ангина пекторис. Во срцевите мускули се јавува неповратен процес, по 20 минути нема хранливи материи, започнува некроза или целосна смрт во областите на ткивото. По одреден период таму се формира формирана лузна и таа никогаш нема да го замени здравиот мускул, бидејќи нема да може да работи целосно. Местата во големина и ширина се различни, степенот на оштетување може да биде голем или е утврдена дијагноза на микроинфаркт.

Опасна област за локализација е предниот wallид. Пациентите почнуваат да се чувствуваат многу тешко, до губење на свеста, толку болен кардиоген шок. Позитивен исход се смета дека пристигнува жив во болницата по ваквите симптоми. Во медицинска установа, започнува долг процес, дури и по закрепнувањето, треба да научите како повторно да се движите низ одделот.

Комисијата ги зема предвид:

 • функционална срцева слабост;
 • резултат на рехабилитација;
 • работен капацитет на пациентот според историјата на трудот, образованието, стажот, службената положба;
 • способност да се живее во нови услови, да се служи себе си.

Се проценува нивото на ограниченост во животот, со оглед на:

 • природата и времетраењето на болката;
 • тешкотија при движење обично и при качување по скали;
 • аритмија, екстрасистоли, срцеви прекини;
 • Промени во ЕКГ, ехокардиографија;
 • доплерометрија;
 • стрес-тестови.

Без разлика колку е тешка болеста, лекарите докажуваат: по срцев удар, животот продолжува, луѓето извршуваат одредени задачи и должности. Само во позиции без зголемен психо-емоционален стрес, секој шок може да доведе до релапс, директна закана за животот.

Што е забрането да се прави?

Без оглед на сериозноста на здравствената состојба, предиспозицијата на телото за срцеви удари, по третманот, рехабилитацијата, попреченоста - сето ова бара одредени ограничувања не само во храната, цигарите и силните тинктури. Потребно е внимателно да се пристапи кон избор на занимања доколку нема доволно владина содржина.

Лекарите забрануваат работа во индустрии каде што:

 • зголемена опасност; не можете да бидете возач на возила;
 • потребата од строго внимание и нервна напнатост - диспечери на транспортни компании;
 • во авијациските организации како пилоти, стјуардеси, механика на летови;
 • во институции каде што треба да пешачите подолго време или да извршувате должности додека стоите - поштари, готвачи, курири, продавачи;
 • далеку од областа на живеење - геолошки, партии за истражување;
 • опасноста од токсични агенси со кои е потребно да стапиме во контакт за време на производствените процеси, во штетни услови - индустрија од хемиска, металуршка природа;
 • ноќни смени, мрежа;
 • со настани на голема надморска височина.

Кога на некое лице и е доделена 1 група, тоа трае 2 години до првиот преглед. Останатите групи се утврдени за годината. Кога граѓанин во сериозна состојба има право на вработените во МОН да донесат одлука за дизајнирање на животна група. Тие доаѓаат од понатамошна можност за закрепнување.

Секоја година се испитуваат пациенти кои имаат намера да бидат во итна група. Треба да се има на ум дека вработените во ITU не бараат толку често да се појавуваат во комисијата за да го потврдат статусот на инвалидно лице. Самите лекари кои присуствуваат препорачуваат такви прегледи, им даваат упатства на своите пациенти. Тие детално укажуваат на завршените процедури за рехабилитација за одреден период на опоравување и моменталната состојба на пациентот, што бара преиспитување.

Повторната подготовка за комисијата се одвива на ист начин како и при првичното испитување, тие ги собираат целосно сите материјали за болеста со сите последици и резултати што следат. Ако инвалидното лице продолжи да работи, одразувајте ги условите за неговата работа, трансферите со ознаки и потписот на главата. Во картата за рехабилитација е забележана фреквенцијата на посети на клиники или домашни превентивни прегледи од лекарот што посетува.

Луѓето кои претрпеле срцев удар не смеат да се занимаваат со неколку видови работа: управување со воздушни возила, одредени видови на копнен транспорт, работа во тешки услови и поправка на електрична опрема. Исто така, не се препорачува да се изврши каква било работа на висина, да се движите премногу често, треба да се избегнува контакт со хемикалии. Лекарите не препорачуваат да работат по име или во фабрики со зафатен распоред.

Забрана за враќање во функција

На граѓанин му е забрането да се врати на претходната позиција по срцев удар, доколку:

 1. Вработен во авиокомпанијата (инженер за летање, диспечер, пилот, стјуардеса).
 2. Курир, поштенски работник, продавач или зазема која било друга позиција поврзана со продолжено стоење или одење.
 3. Вработен чии активности бараат зголемено внимание при извршувањето на работните задачи (оператор на комплексна опрема, возач, оператор на кран).
 4. Работи на ротациона основа, или ако местото на главната работа е значително отстрането од местата за медицинска нега.
 5. Врши трудова активност преку ден, во смени, во ноќна смена.
 6. Работи во опасни услови (производство на хемикалии, токсичен отпад, металургија, тешка индустрија).

Одговорен пристап

На процесот на добивање група за попреченост мора да се пристапи со целосна одговорност. Пред да контактирате со Бирото за ITU, треба да соберете што повеќе медицински сертификати и документи што можат да го потврдат неуспехот на рехабилитацијата и незадоволителната здравствена состојба на пациентот. Ако комисијата одбие да ја прими групата до заинтересираното лице, тогаш можете да побарате второ истражување.

Позитивна одлука

Ако прегледот е позитивен, на пациентот ќе му биде доделена попреченост од одредена група. Покрај тоа, попреченост може да се добие на неодредено време (ако комисијата, врз основа на обезбедените документи, смета дека во иднина пациентот нема да може да го врати целиот работен капацитет), или за период од 1-2 години (во зависност од група).

Ние испитавме каква попреченост се јавува по срцев удар и како да го организираме.

Tatyana Jakowenko

Главен уредник на Detonic онлајн магазин, cardiolогист Јаковенко-Плахотнаја Татјана. Автор на повеќе од 950 научни статии, вклучително и во странски медицински списанија. Тој работел како cardiolогист во клиничка болница повеќе од 12 години. Тој е сопственик на современи методи за дијагностицирање и лекување на кардиоваскуларни заболувања и ги спроведува во неговите професионални активности. На пример, тој користи методи на реанимација на срцето, декодирање на ЕКГ, функционални тестови, циклична ергометрија и многу добро ја познава ехокардиографијата.

Веќе 10 години е активен учесник во бројни медицински симпозиуми и работилници за лекари - семејства, терапевти и cardiolогисти. Тој има многу публикации за здрав начин на живот, дијагноза и третман на срцеви и васкуларни заболувања.

Тој редовно ги следи новите публикации на европски и американски cardiology списанија, пишува научни статии, подготвува извештаи на научни конференции и учествува на европски cardiolконгреси на оги.

Detonic