Како можам да ја утврдам крвната група на дете според крвната група на родители Примери

Калкулатор „Крвна група и Rh фактор на детето“

Информациите за вашата сопствена крвна група се исклучително важни за третман, трансфузија, дијагностицирање на разни болести. Затоа, оваа анализа се прави веднаш по нејзиното раѓање, заедно со неонатален скрининг. Студии за утврдување на крвна слика се спроведуваат во клинички лаборатории.

Постапката е како што следува:

 1. Во лабораторија, се подготвуваат 3 примероци од серум кои содржат антитела од секоја група - А, Б и АБ;
 2. Крвта земена за анализа се додава на секој примерок во серумот;
 3. Антигените реагираат со серумски антитела, што ви овозможува да ја одредите крвната група.

Со цел да се утврди поврзаноста на крвта, специјалистите ја следат реакцијата на материјалот со антитела во серумот. Оваа реакција се нарекува аглутинација и значи процес на лепење на црвени крвни клетки и нивно таложење во околината на одредени антитела.

Различното однесување на црвените крвни клетки во серумот се толкува на следниов начин:

 • Доколку не се забележи реакција во кое било од трите серуми, групата I е пред лабораторискиот асистент;
 • Ако е забележано лепење и седиментација на еритроцити во серуми кои содржат антитела А и АБ, се одредува крвна група II;
 • Ако се појави аглутинација во серумите со Б и АБ антитела, ова е III;
 • Доколку се забележи реакција на црвени крвни клетки во сите три серуми, крвта спаѓа во групата IV.

Позитивниот резус е скратено како ДД или Дд. Ако нема таков протеин, тогаш резусот исто така станува негативен и се означува како dd.

Ако еден од родителите има позитивен резус во семејството, бебето скоро сигурно ќе го добие истото. Кога во семејството и двајцата родители се носители на Rh негатива, тогаш бебето исто така ќе биде негативно. И во случај на „мешан“ резус од родителите, сосема е невозможно да се предвиди неговото дете.

За такви предвидувања, не може да се соберат точни табели или системи за броење. Се случува дете со негативен резус да се појави во семејство на родители со позитивно резус-болест - ова може да биде пренесување на него преку една генерација.

Најнестабилниот случај се смета кога идната мајка има негативен резус, а таткото позитивен резус.

Ако бебето го наследи резусот на таткото, телото на мајката ќе го перцепира фетусот како туѓо тело и ќе започне да се обидува да го откине. Таквите ситуации се нарекуваат резус-конфликт. Но, современата медицина може да ги контролира овие процеси и, доколку е потребно, да воведе имуноглобулин во телото на мајката. За да откриете бремена конфликт, мора редовно да дарувате крв.

Група 1 - Како можам да ја утврдам крвната група на дете според крвната група на родители Примери

Проучувајќи ги информациите за можни проблеми со одредена крвна група и резус, можете претходно да се заштитите себеси и идното бебе од вродени болести.

По раѓањето на бебето, исклучително е важно веднаш да се направи анализа за да се утврди групата - новороденчето дури и нема да почувствува крварење на крвта, а резултатите може да бидат подготвени за само неколку минути. Покрај тоа, важно е родителите да бидат свесни за нивната крвна група. Оваа информација е често потребна во критични ситуации кога нема време за дополнителни анализи.

Претходно, информациите за крвната група беа ставени во пасошот - ова ја исклучува можноста да се заборави, а информациите за тоа се достапни дури и ако лицето е во несвест, но со документи.

Со оглед на тоа што некои предвидувања воопшто не се систематизирани, не треба да барате причини зошто две деца во исто семејство ќе станат носители на различни крвни групи и резус. Како што се покажа, индикаторите на резус можат да „пукаат“ низ генерации, што секако не може да се предвиди однапред.

▼ ПРЕПОРАЧУВАМЕ Задолжителна студија

Откриено е во 1940 година од истиот научник - Ландштајнер во соработка со американскиот биолог А. Винер. Испитувајќи ги еритроцитите на еритроцитите Резус, откривме дека друг антиген, Д, е присутен во нив. Неговото присуство беше назначено Rh. Во понатамошните експерименти, се покажа дека некои луѓе (приближно 15%) го немаат овој антиген. Таквиот знак беше означен со Rh-.

Резусот се пренесува од родители на деца, доминантна е позитивната Rh. Останува непроменет во текот на животот, не влијае на здравјето. Утврдени на лабораториски начин.

Присуството или отсуството на Резус се пренесува со законот на доминација. Со позитивна Rh кај родителите, детето нужно ќе го наследи. Ако и двајцата родители немаат Д-антиген, тогаш бебето ќе има негативна Rh.

Едно лице добива карактеристика од секој од родителите, но дури и со позитивна Rh, тој може да биде носител на рецесивен негативен ген. Постоечките комбинации може да се напишат со комбинација на букви:

 • ДД и Дд се позитивни;
 • dd е негативен.

Кај татко и мајка кои имаат позитивен резус, но се носители на наследна Rh-, нероденото дете може да наследи негативен резус со веројатност од 25%.

Aена со крв со индикатори А (II) и Rh- и маж со Б (III) и Rh треба да имаат бебе. Како да ја откриете крвната група на детето и неговиот резус?

Во табелата бр. 1, колоната на пресекот на соодветните колони покажува дека детето најверојатно ќе наследи било која група.

Табелата број 2 содржи информации дека се проценува дека веројатноста да се роди бебе со позитивен или негативен фактор на резус е еднаква на 50 до 50 проценти.

Во конкретниот случај, невозможно е да се пресмета која било од овие карактеристики кај нероденото дете.

Следниот пример. Маж со А (II) и жена со О (I) решија да имаат бебе. Резус позитивен и кај обајцата. Која крвна група и Rh ги наследува нероденото дете од своите родители?

Според табелите, утврдуваме дека можните опции се O (I) или A (II). Резус може да биде негативен со веројатност од 25%. Тато и мама можат да бидат носители на Рен, тоа ќе се покаже во пренесувањето знаци на наследникот. Кога се комбинираат два рецесивни гени, тие се претвораат во доминантни.

Ова е можно ако имало Rh-негативни предци по двете родителски линии. Превозникот беше наследен без никакви манифестации.

Удобно е да се пресмета очекуваната крвна група на детето, како и можниот Rh фактор, користејќи го онлајн калкулаторот достапен на нашата веб-страница.

Бремена жена има бебе чиј Д-антиген не може да се совпадне со нејзиниот. Кога зборуваме за Rh конфликт, тие значат негативна Rh кај мајката и позитивна кај фетусот. Во други случаи, не се појавуваат никакви компликации во бременоста поврзани со овој индикатор.

Резус конфликт е најверојатно во втората и последователната бременост на жената, ако нејзиниот партнер е Rh-позитивен. Во 75 случаи од 100, детето го наследува резусот на таткото.

Компликација на Rh конфликтот може да биде хемолитична болест на фетусот, спонтан абортус на подоцнежен датум, интраутерина хипоксија.

За да се избегнат опасните последици, бремената жена се става на посебна сметка. Содржината на имуноглобулин М и Г во нејзината крв редовно се следи. Се спроведуваат мерки за следење - ултразвук, кордоцентеза, амниоцентеза. Ова ви овозможува да преземете мерки на време ако детето почне да се заканува на нешто.

Паника пред време не вреди. Rh-конфликтот се јавува не почесто отколку во 10% од случаите за време на првата бременост. За да се избегне за време на повторена бременост, жената прима специјален лек - антирезус имуноглобулин - во рок од три дена по раѓањето.

Дури и ако лекот не е администриран, вакцинацијата може да се изврши во следната бременост. Тоа значително ќе го намали ризикот од Rh-конфликт помеѓу мајката и нероденото бебе.

Сè уште има некои фактори на несоодветност на родителската крв, кои треба да се разјаснат пред да се зачне бебе. Ако тие се доволно сериозни, а сопружниците навистина сакаат деца, треба однапред да се подготвите за неговото раѓање.

По оплодувањето на јајцето со сперма, се јавува зачнување - формирање на нов организам со мајчински и татковински црти. Секој од родителите им дава на потомството 23 хромозоми, каде што се кодирани сите наследни карактери. Тие можат да бидат доминантни, т.е. огромни и рецесивни, а не да преовладуваат. Генотипот на детето не може да се утврди однапред. Генетиката може да даде одговор, со одредена веројатност, кои очи, нос или усни ќе ги наследи детето.

Крвната група на дете се одредува според законите на генетско наследство. Можете да ги запознаете нејзините родители однапред користејќи табели и калкулатори. Но, апсолутна сигурност постои само во оние случаи кога единствената опција е можна.

Денес, утврдувањето на овој фактор може да се случи на следниве начини (се разбира, знаејќи ги сите податоци на родителите):

 • користење на системот АБО;
 • земајќи го предвид факторот Резус.

За да добиете информации за можна крвна група кај дете, знаејќи ги и двајцата од родителите, само треба да го запомните курсот од училишната биологија (ова е моментот кога помина генетиката). Нема ништо комплицирано: секој од нас секогаш прима пар гени од двајцата родители (едниот од мама, а другиот од тато).

Генот во развој (со сите остри знаци) ќе биде доминантен, а вториот, кој не е реализиран во телото, е рецесивен (слаб). Во исто време, не е исклучен фактот дека кога детето комбинира и доминантна со рецесивна, две доминантни и исто така може да има и рецесивни.

За да се разбере овој процес, дадена е едноставна аналогија со бојата на очите:

 1. Ако едниот од родителите има кафени очи, а другиот има светли очи, тогаш татко (или мајка) со темни очи ќе биде доминантна алка. Детето ќе ги наследи и двата гени, но неговите очи ќе бидат само кафеави.
 2. Рецесивен ген е исто така во состојба да се појави, но само кога е поврзан со сличен. Под услов секој од родителите да има светли очи, детето ќе има и светли очи во истиот случај.

Друга точка што мора да се запомни при решавање на сите генетски проблеми на доминантната, се означува со големи букви, а потиснатите (рецесивни) знаци со мали букви. Истиот пример со очи ќе ни помогне да го разбереме ова:

 1. Кафените очи на еден од родителите покажуваат дека неговиот генотип обично е напишан со букви АА или Аа.
 2. Светлината е дефинитивно „слаб“ фактор, а записот во овој случај може да биде само во една варијанта аа.
Нарачајте негаrezus faktor 12 1 - Како можам да ја утврдам крвната група на детето според крвната група на родители ПримериОпшти карактеристики на студијата, индикации за и интерпретација на резултатите. (495) 748-93-69 од 10 до 20 (495) 507-54-59с од 10 до 20 години Постари лица / Домашен лекар: (495) 799-20-63 од 10 до 20 / Дома / Медицински тестови / Тест цени

Анализа за антитела против резус (без титар).

Анализата за анти-еритроцитни антитела е откривање на антитела кон необичен протеин кој се наоѓа на црвените крвни клетки - Rh факторот. Овие антитела предизвикуваат хемолитична болест кај новороденчињата.

Rh фактор (Rh) е протеин на црвени крвни клетки кој се наследува. Луѓето во кои овој протеин е присутен во организмот (85% од населението) се нарекуваат Rh-позитивни, а оние кои го немаат Rh-негативни.

Крвна група на детето

Секој знае дека секој наследува гени од своите родители. Слична ситуација се јавува и во случај на оваа анализа. За да се утврди, доволно е да се знае крвната група на таткото и мајката. Во овој случај, поминувајќи низ сите можни комбинации, можете да го дознаете членството на детето во групата како процент.

Како што споменавме погоре, постојат конвенции за секоја група. Користејќи ги, можете да ги добиете потребните информации. Се разбира, не сите случаи гарантираат определување со 100% точност. Но, вреди да се наведат можните комбинации.

Ако и двајцата родители припаѓаат на првата група (00), втората (АА) или третата (ББ), тогаш со веројатност од 100% детето ќе биде исто. Во случаи кога едниот родител има I (00), а другиот има II (AA) или III (BB), тогаш се издава II (A0) или III (B0), соодветно. Четвртата група може да биде кај дете, чиј едниот родител е со втората група (АА), а другиот со третиот (ББ).

Со Rh факторот, ситуацијата е многу поедноставна. Ако е негативно за двајцата родители, тогаш бебето ќе има слично. Во други случаи, невозможно е да се предвиди резултатот.

- Како можам да ја утврдам крвната група на дете според крвната група на родители Примери

За да ја направите оваа манипулација дома, потребна ви е само мала тест лента и капка крв. За само неколку минути, готовиот резултат ќе биде при рака.

Таквата иновација ќе избегне да се чека анализата и резултатот во болницата. Често времето игра важна улога во ова прашање.

Данските специјалисти исто така ги следат иновациите. Експресните картички развиени од нив под трговското име Елдонкард можат значително да ја намалат обработката на оваа анализа. Покрај тоа, тие можат да се користат во итни ситуации во болници, образовни институции и дома.

Се базира на подобрени типови на „суви“ монолокативни реагенси. Со нивна помош, можно е да се утврдат АБ0 антигени и припадност на Резус заедно и одделно.

За анализата не е потребен специјално обучен персонал, лаборатории и опрема. Е ви треба само вода или физичка. решение

D0BFD180D0BED0B1D0B8D180D0BAD0B8 D181 D0BAD180D0BED0B2D18CD18E - Како можам да ја утврдам крвната група на детето според крвната група на родители Примери

Редоследот на студијата:

 1. На секој круг на реагенс додадете капка вода.
 2. Земете крв и нанесете ја на посебен стап.
 3. Ставете ја картичката и почекајте 1,5-2 минути.

Брзиот тест има широк опсег на температури на складирање. Помина бројни тестови во различни простории, во итни ситуации, има сертификација во Русија.

Како резултат, ако сте само заинтересирани да ја знаете вашата крвна група и процесот на самата студија, тогаш не заборавајте да ги користите упатствата дадени во статијата. Во спротивно, треба да контактирате со медицинска установа за да добиете точен резултат. Во секој случај, без оглед на причините, да направите еден вид анализа дома сами е сосема реално!

Покрај овие, најчести системи на АБО и Rh фактор, постојат поретки антигени системи: Кел, Кид, Дафи и други, кои се секундарни антигени крвни системи.

За да се утврди крвната група и Rh факторот, се врши земање примероци од венска крв. Специјална обука за време на анализата не е потребна.

Кои проблеми можат да се појават при планирање на бременоста, дали може да се претпостави каква крвна група и Rh фактор ќе има детето од крвта на родителите?

Кога планирате дете, може да се појават проблеми и во системот АБО и во системот на Rh фактор. Посебно внимание треба да се посвети на жените со прва крвна група, бидејќи антителата α и β се наоѓаат во крвната плазма кои можат да комуницираат со антигени на површината на црвените крвни клетки на фетусот. Оваа ситуација може да се развие ако фетусот има втора или трета крвна група. Обично, конфликт во системот АБО се развива за време на првата бременост и не претставува закана за фетусот и здравјето на жената.

За време на бременоста, лекарот може да препише тест на крвта за групни антитела и да ги следи во текот на целата бременост.

Посериозна е ситуацијата во случај на развој на конфликтот Резус. Ако Rh-негативна жена е бремена, а фетусот има позитивен Rh фактор, постои веројатност за развој на резус-конфликт. Покрај тоа, за време на првата бременост, може да се изрази минимално, а со следните бремености, неговата тежина се зголемува.

gruppa krovi rebenka 63AF0F - Како можам да утврдам крвна група на дете според крвната група на родители Примери

Ова се должи на формирање на анти-Д антитела (имуноглобулини од класа Г) во крвта на мајката како одговор на ингестија на Rh позитивни фетални црвени крвни клетки и за време на бременоста и за време на породувањето. Влегувањето на фетусот антиген-позитивни црвени крвни клетки кај мајката е исто така олеснето со абортуси, спонтани абортуси и ектопична бременост.

Наследството на крвните групи се врши подеднакво и од двајцата родители, според законот на Мендел. Ако и двајцата родители ја имаат првата крвна група, детето ќе ја има и првата група. За родителите со прва и втора група, децата можат да имаат и прва и втора група, слична ситуација со првата и третата група.

Главната цел е спречување на можни болести поврзани со превоз на одредени крвни групи. Но, вреди да се напомене дека од гледна точка на медицината базирана на докази, оваа теорија не е тестирана.

Според оваа теорија, пациентите со првата група, најстарата, треба да јадат повеќе месо (црвени сорти), риба и морска храна, остатоци (срце, бубрези, црн дроб). Од зеленчук, компири, зелка, зелена и мешунки.

Луѓето со втора крвна група треба да јадат повеќе свежо овошје, риба, морска храна, живина (мисирка, пилешко), треба да ограничат месо, млечни производи, брашно. Од пијалоците, предност имаат зелениот чај, кафе, вода. Вреди да се вклучат спортови (пливање, возење велосипед на пример) во вашиот секојдневен живот.

Носителите на третата крвна група се препорачуваат да јадат месо, млечни производи, остатоци, јајца, зеленчук (освен домати, ротквица, ротквица, маслинки) и овошје. Преферирана физичка активност: трчање.

Сопствениците на четвртата, најмлада група, треба да ја зголемат содржината на свеж зеленчук во исхраната, дозволено е да се јаде месо, морска храна, риба, кисело-млечни производи. Физичката активност не треба да биде многу стресна.

Одредувањето на крвните групи најде големо значење и дистрибуција во современата медицина. Тешко е да се замисли медицинска установа каде не се врши трансфузија на крв или нејзини компоненти. Би сакал да забележам дека секоја личност треба да ја знае својата крвна група и резус на крв, подобро е ако оваа информација е внесена во документ за лична карта. Бидете здрави.

Доктор-терапевт Чугунцева ЕА

По својата природа, Rh факторот е протеин кој се наоѓа главно во црвените крвни зрнца, во помала мера - во белите крвни клетки, тромбоцитите и другите ткивни клетки. Rh факторот, влегувајќи во крвта на Rh-негативна личност, предизвикува нејзина имунизација, што се манифестира со производство на анти-резус антитела. Така, трансфузијата на Rh-позитивна крв кај Rh-негативен пациент го стимулира формирањето на антитела во 50% од случаите.

Имунизацијата со Rh-негативна жена може да резултира од интравенска администрација на Rh-позитивна крв, претходни спонтани или индуцирани абортуси, ектопична бременост, но најчесто бременост и породување со Rh-позитивен фетус, особено за време на хируршки интервенции: рачно одвојување на плацентата или царски рез.

Некомпатибилноста на факторот Rh при трансфузија на крв дури и во мали дози може да предизвика производство на антитела кај примателот. Со повторени трансфузии без да се земе предвид факторот Резус, примателот развива интраваскуларна хемолиза на еритроцити на донатори.

Карактеристика на реакции на резус е нивниот бавен развој и доцна манифестација (1-2 часа по трансфузијата). И реакциите и потешките сериозни компликации се изразени со истата клиничка слика како и со трансфузијата на крв, што е некомпатибилно во групата (види трансфузија на крв) и бараат исти терапевтски мерки.

Во тешки случаи, потребно е веднаш да се откријат причините за компликацијата и, при утврдување на спротивната припадност на Резус, да се изврши трансфузија на Rh-негативна крв (крварење во волумен од 600-800 ml и воведување на малку поголема количина на крв). Инаку, истите мерки како и за компликациите од трансфузија на крв кои се некомпатибилни во групата.

Превенцијата може да се обезбеди целосно само со употреба на иста крв со фактор на Rh. Пред секоја трансфузија, потребно е да се испита компатибилноста со Rh факторот на серумот и донаторските еритроцити на пациентот според вообичаениот метод (види трансфузија на крв), но на температура од 45 °. Присуството на аглутинација укажува на некомпатибилност.

Неговото отсуство апсолутно не влијае на здравјето на луѓето, но ако детето и мајката имаат различни Rh фактори, се појавуваат проблеми. Најчесто, се јавува оваа ситуација: жена што роди труд со негативен Rh фактор (Rh-) носи дете со позитивен Rh фактор (Rh). Имунолошкиот систем на жената, во овој случај, произведува антигени против Rh-позитивниот фактор на детето.

За да се намали веројатноста мајчините Rh-антитела да се појават на крвта на бебето на Rh, понекогаш, 30 недели пред породувањето, и се даваат инјекции на анти-Д-гама глобулин. Во некои случаи, потребни се дополнителни инјекции ако постои сомневање дека мајчината крв се мешала со крвта на фетусот (на пример, со повреди на стомакот). Инјекцијата ја чисти крвта на бебето од можни антигени и го спречува имунолошкиот систем на мајката да реагира на нив.

Зависноста од наследството на крвната група може да се проследи. Дали и двајцата родители имаат јас (0)? Нивните деца веројатно имаат 75 проценти да го наследат истото. Наследникот на родителите со втора група во 0 проценти од случаите ќе добие слична. Но, една четвртина од бебињата имаат шанса да се родат со Јас (). Со III (Б) кај двајцата родители, три четвртини од бебињата се раѓаат со иста група, четвртина - со првото.

Ако мама и тато се носители на двата типа на протеини IV (АБ), работите стануваат посложени. Само половина од децата родени во такви родители го наследуваат составот на нивната крв. Останатите имаат еднаква шанса да добијат II (A) или III (B).

Може да се идентификува моделот на генетско пренесување и со различни крвни групи кај родителите. Ако мајката ја има првата група, а таткото втората или третата (или обратно), тогаш бебето ќе наследи една од нив. Комбинацијата на I (0) на мајката и IV (AB) на таткото како резултат секогаш дава како II (A) или III (B) кај новороденчето. Тие не можат да имаат четврта или прва група. Слично се случува ако тато има I (0), а мама IV (AB).

Кога бебето ќе се роди од родители со II (A) и IV (AB), има 50 проценти шанса да добие крв од втората група. Но, исто така, детето може да има III (B) или IV (AB). И, ако еден од родителите е носител на II (A), а вториот е III (B), не е реално да се пресмета крвната група на нивниот потомок. Може да има каква било опција. Интересно, лице со четврта крвна група, со кого и да се ожени, никогаш нема да има наследник со првиот.

Резус-факторот е генетски определен и: - Двојка со позитивен резус може да има трошки со или без антиген. - Ако родителите го имаат овој индикатор со знак минус, бебето исто така ќе има сличен. - Со различни фактори на Резус, бебето ќе наследи еден од родителите.

При планирање на големо семејство, млад пар треба да го земе предвид наследството и на крвната група и на Rh факторот. Во случаи на сомневање во татковство или потреба за трансфузија на крв, не може да се земе предвид само теоретската пресметка. Потребно е лабораториско тестирање. Родителите и децата полагаат тестови, крвната група се пресметува што е можно попрецизно.

 • Според законите на Мендел, родителите со крвна група I ќе имаат деца кои немаат А-и Б-антигени.
 • Брачните другари со I и II имаат деца со соодветни крвни групи. Истата ситуација е карактеристична за групите I и III.
 • Луѓето со група IV можат да имаат деца со каква било крвна група, освен јас, без оглед на тоа каков вид на антигени има кај нивниот партнер.
 • Најнепредвидливо е наследството на крвта на детето во заедницата на сопственици со групи II и III. Нивните деца можат да имаат која било од четирите крвни групи со иста веројатност.
 • Исклучок од правилото е т.н. „Бомбај феномен“. Кај некои луѓе, антигените А и Б се присутни во фенотипот, но не се појавуваат фенотипично. Точно, ова е исклучително редок и главно кај хиндусите, заради што го доби и своето име.
Мајка, таткоКрвна група на дете: можни опции (во%)
IIЈас (100%)---
I IIЈас (50%)II (50%)--
I IIIЈас (50%)-III (50%)-
I IV-II (50%)III (50%)-
II IIЈас (25%)II (75%)--
II IIIЈас (25%)II (25%)III (25%)IV (25%)
II IV-II (50%)III (25%)IV (25%)
III IIIЈас (25%)-III (75%)-
III IV-II (25%)III (50%)IV (25%)
IV IV-II (25%)III (25%)IV (50%)
Мајка, таткоКрвна група на дете: можни опции (во%)
IIЈас (100%---
I IIЈас (50%)II (50%)--
I IIIЈас (50%)-III (50%)-
I IV-II (50%)III (50%)-
II IIЈас (25%)II (75%)--
II IIIЈас (25%)II (25%)III (25%)IV (25%)
II IV-II (50%)III (25%)IV (25%)
III IIIЈас (25%)-III (75%)-
III IV-Јас (25%)III (50%)IV (25%)
IV IV-II (25%)III (25%)IV (50%)
првавториоттретиЧетвртиот
прваЈас - 100%Јас - 25%
II - 75%
Јас - 25%
III - 75%
II - 50%
III - 50%
вториотЈас - 25%
II - 75%
Јас - 6%
II - 94%
Јас - 6%
II - 19%
III - 19%
IV - 56%
II - 50%
III - 37%
IV - 13%
третиЈас - 25%
III - 75%
Јас - 6%
II - 19%
III - 19%
IV - 56%
Јас - 6%
III - 94%
II - 37%
III - 50%
IV - 13%
ЧетвртиотII - 50%
III - 50%
II - 50%
III - 37%
IV - 13%
II - 37%
III - 50%
IV - 13%
II - 25%
III - 25%
IV - 50%
 • позитивно - присутен е протеин;
 • негативно - нема протеини.
 • кога маж и жена ја имаат првата група со својство на рецесив (0), тогаш бебето сигурно ќе го наследи;
 • втората група се формира кај деца по приемот на антиген А;
 • за појава на трета група, потребен е доминантен вид на ген Б;
 • за да се роди дете со последната група, едниот родител мора да го пренесе генот А, вториот - Б.
Мајка таткоIIIIIIIV
IІЈас,I, IIIII, III
IIЈас, IIЈас, III, II, III, IVII, III, IV
IIII, IIII, II, III, IVI, IIIII, III, IV
ІVІІ, IIIII, III, IVII, III, IVII, III, IV
 • ако и двајцата родители имаат резус „-“, детето ќе го има истиот;
 • во случај кога едниот е носител на позитивата, а другиот е негативен, шест од осум деца ќе го наследат позитивниот Rh;
 • според статистичките податоци, за родители со „“ Rh фактор, 15 од 16 деца се раѓаат со ист фактор Резус и само едно со негативно.

Табела за утврдување на крвна група на дете од родители

 • Јас (0) - крвната група се карактеризира со отсуство на антигени А и Б;
 • II (A) - се воспоставува во присуство на антиген А;
 • III (AB) - е основана во присуство на антигени Б;
 • IV (AB) - се воспоставува во присуство на антигени А и Б.

Врз основа на оваа класификација, откриени се голем број генетски обрасци за време на наследството на крвната група. Родителите со крвна група I ќе имаат деца кои немаат антигени од А и Б-тип. Брачните другари со групи I и II имаат деца со соодветни крвни групи. Истата ситуација е карактеристична за групите I и III. Луѓето со група IV можат да имаат деца со каква било крвна група, освен јас, без оглед на тоа каков вид на антигени има кај нивниот партнер.

Најнепредвидливо е наследството на крвта на детето, ако родителите имаат крвни групи II и III. Нивните деца можат да имаат која било од четирите групи со иста веројатност. Сите можни опции за одредување на крвната група на дете се прикажани во табелата.

Постојат студии кои овозможуваат да се предвиди идниот пол на детето, како и неговата природа. Современиот ултразвучен преглед може да обезбеди посигурни информации за полот на детето, но карактеристични знаци на морал во крвните групи, колку и да е чудно, се тоа.

 • Првата е најстарата крвна група. Затоа, нејзините носители, по правило, поседуваат лидерски квалитети, посветени се на јадење големи количини месо.
 • Оние кои имаат група 2, напротив, не сакаат месо и често преминуваат на вегетаријанска исхрана.
 • „Сопствениците“ на третата крвна група се поотворени, дружеубиви, лесно контактираат со луѓе.
 • Најмалку чест тип на крвна група е 4, а луѓето со таков индикатор се почесто ранливи по природа и преосетливост.

Овие факти не се докажани со научни истражувања и се прилично заклучоци од набудувања.

Најлесната опција да откриете каде е напишана крвната група е да ги разгледате информациите во пасошот. Повеќето луѓе во него имаат печат што укажува на соодветна крвна група и Rh фактор. Ако во пасошот нема такви податоци, тогаш треба да го видите медицинскиот запис.

opredelenie gruppy krovi - Како можам да ја утврдам крвната група на дете според крвната група на родители Примери

Во изводот од групата картички мора да бидат наведени карактеристики. Во зависност од нив, можете да ја одредите крвната група. Ако е означено 00, тогаш имате група I; 0А, АА - II; 0B, BB - III и AB - IV. Факторот Rh е уште полесно да се открие, на врвот треба да биде „“ или „-“.

Индикациите за одредување на крвната група и Rh факторот се доста широки. Оваа студија се изведува: за време на хируршки интервенции (планирани и итни), при рутинско управување со бременоста, при породување, доколку е потребно, трансфузија на крвни компоненти, свежо замрзната плазма и хемолитичко заболување на новороденчето.

Rh фактор (Rh) е протеин на црвени крвни клетки кој се наследува. Луѓето во кои овој протеин е присутен во организмот (85% од населението) се нарекуваат Rh-позитивни, а оние кои го немаат Rh-негативни.

Анализата е пропишана во неколку случаи. Прво, ако бремена жена со Rh- треба да помине третман на имуноглобулин. Второ, ако мајката имала спонтани абортуси, вештачки раѓања, абортуси, ектопична бременост и повреди на абдоменот, што ги зголемува шансите феталните црвени крвни клетки да влезат во крвниот систем на бремената жена.

Венската крв се зема за анализа. Забрането пушење е 30 минути пред тоа. Ако резултатот е позитивен, тогаш се откриваат антитела и може да се појави резус конфликт. Со негативен резултат, антителата не биле откриени, па веројатноста за резус-конфликт е многу мала. Тестирањето на антитела против резус е докажан метод за откривање на антигени за спречување и лекување на Rh конфликт.

Крвни групи на родители и деца: табела и Rh фактор. Карактеристики на карактерот на една личност во зависност од крвната група

Разгледувајќи ја диетата по крвна група, детално, би сакал подетално да зборувам за истите крвни групи: кога се појавија, која од нив е најчестата крвна група, каде да се открие крвната група и какви карактеристики на личност имаат претставниците на различни групи имаат.

Крвна група - знак на одвојување на претставници на ист вид според карактеристиките на крвта врз основа на разликите во структурата на протеините. Првите 3 крвни групи кај луѓето биле идентификувани во 1900 година од австриски лекар Ц.Лендштајнер. Набргу потоа, откриена е четвртата група. Чешкиот научник Ј им ја дал дигиталната ознака на крвните групи.

Јански во 1907 година, тој конечно ја официјализира доктрината за главните групи на човечка крв. Во 1928 година, Комисијата за хигиена на Лигата на нациите ја одобри ознаката за букви во крвната група (АБ0), која оттогаш се користи ширум светот. Припаѓањето на одредена крвна група се определува со антигени А и Б содржани во црвените крвни зрнца и антитела a и b, кои можат да се најдат во крвната плазма.

Резус крвта е антиген (протеин), откриен во 1940 година од Карл Ландштајнер и А. Вајнер. Сместено е на површината на црвените крвни зрнца, црвените крвни зрнца. Повеќето жители на планетата се Резус и се Rh-позитивни. Останатите се Rh-негативни. За нашата диета со крвна група, Rh факторот не е важен.

Тест на крв резус е многу чест. Тоа мора да се направи во секоја болница пред операцијата за да се избегнат проблеми што можат да се појават при трансфузија на крв. Истата анализа е потребна и при регистрација на жени за бременост. И, исто така, за сите мажи кога се регистрираат за воена служба. Ако ова не е ваш случај, тогаш можете да ја дознаете крвната група во најблиската клиника. Контактирајте го вашиот локален лекар. Крвта се зема од вена за анализа.

Најчеста крвна група е 1 (0). Се верува дека во зората на човештвото, сите луѓе имале една крвна група - првата. Ова е крвта на античките луѓе кои живееле во заедници и својата егзистенција ја заработувале со лов и собирање. Современата медицина верува дека оттогаш крвниот состав на првата група не се промени значително.

Луѓето со крвна група 1 се одговорни, одлучни, наметливи и практични. Тие се објективни при донесување тешки одлуки и проценка на настаните, почитувајќи ги законите. Тие се многу логични и имаат тенденција за стратешко размислување. Самоуверени, силни и често заземаат водечка позиција во општеството. Физиката најчесто има силна, позабиена, со изразени мускули. Честопати рамнодушни кон туѓите мислења и желби, демонстрираат loveубов кон физичката активност, се склони кон конкуренција.

Крвната група 2 беше доделена подоцна, со развојот на земјоделството и промената на социјалниот систем од примитивно комунално во племенско. Поврзано со седентарен начин на живот.

Најчесто, луѓето со крвна група 2 ги имаат следниве карактеристики: внимание на потребите на другите, можност за внимателно слушање. Овие луѓе навистина знаат како да преговараат и да соработуваат. Тие се впечатливи и снаодливи, чувствителни и склони кон перфекционизам. Ценете ја приватноста. Нивното размислување е многу интензивно и насочено кон детали. Фигурата на таквите луѓе е често тенка, со малку мускули, висока.

Веројатно, распределбата на третата крвна група е поврзана со масовно припитомување на животните и номадскиот начин на живот.

Луѓето со крвна група 3 се креативни, оригинални, со лесен карактер. Веселоста и слободното размислување се нивни препознатливи квалитети. Тие се склони кон субјективни проценки и многу лесно се прилагодуваат на промените во животната средина. Тие се природни организатори.

Крвна група 4 (АБ)

Се верува дека крвната група 4 се издвојувала како независна категорија од вторите, за време на големата миграција на народите. Некои научници сугерираат дека се појавило како резултат на синтезата на втората и третата крвна група.

Најчесто, луѓето со крвна група 4 се интуитивни, емотивни, темпераментни и независни. Многу пријателски. Тие се способни да изградат доверливи односи со другите, способни се да сочувствуваат и сочувствуваат. Изградба често имаат густа, со доминација на масното ткиво.

Сумирајќи, можеме да претпоставиме дека корените на одредени карактерни црти се во нашата генетска меморија. Бројни антрополошки студии постојано потврдуваат еден неоспорен факт. Низ човечката историја, карактеристиките на однесувањето и одредени црти на личноста се директно поврзани со веројатноста за преживување.

Атрактивноста, силата, агресивноста и можноста за соработка обезбедија можност за постоење на човекот како биолошки вид. Сепак, овие карактеристики и видови на однесување не се вродени, но се воспитуваат и стануваат пософистицирани во зависност од промените во културната средина и живеалиштето.

Личните обрасци на однесување имаат директна врска со биохемиските параметри карактеристични за луѓето со одредена крвна група.

Како да го одредите факторот резус во табелата за наследување на крвната група на вашето дете

Некои експерти изнесуваат неколку теории за влијанието на крвните групи врз вкусовите преференции на луѓето.

Според студиите, тие доделиле одредени класи на производи на секоја група. Така, дознавајќи што сакате најмногу, можете да ги предвидите вашите податоци.

Претставници на групата I вклучуваат loversубители на месни производи. За II - карактеристична е loveубовта кон зеленчукот и различните видови житни култури. Луѓето кои претпочитаат млечни производи припаѓаат на III. Претставниците на групата IV немаат очигледни преференции на вкус.

Крвна група и психологија

Се верува дека крвната група влијае на природата и способностите на една личност. Користејќи ја оваа теорија, можете да го споредите вашиот карактер.

Лице со јасно изразени лидерски квалитети, силен карактер, самоуверено, е претставник на првата група. Вториот вклучува луѓе кои се мирни, тивки и мирни. Третиот - карактеризира светли, ексцентрични и дружеубиви личности. Карактеристиките на карактерот на претставниците на четвртиот се многу потешки за издвојување; тие се премногу разноврсни.

Иновативни методи за одредување на крвната група и Rh факторот дома

Во официјалната наука, луѓето денес се поделени во 4 вида, во зависност од присуството или отсуството на одредени антигени на еритроцитите (аглутиногени) - А, Б или 0.

Ако се детектираат аглутиногени А, ова е група II, B - III, A и B - IV. Ако не се детектираат антигени (0) - I група. Карактеристиките на групата може да се утврдат само за време на специјална студија во лабораторијата.

Друг протеин (Резус) присутен на површината на црвените крвни клетки ги дели сите сопственици на секоја група во Rh-позитивен (со Rh протеин) и Rh-негативен (без него). Втората опција е ¼ луѓе. Овој фактор не влијае на благосостојбата и здравјето. Но, неговото присуство или отсуство е важно за време на бременоста.

Која крвна група ја наследува детето: мајчинска или татковска? Всушност, потомството ја наследува припадноста и на групата и на Резус од нивните родители: од секој зема по еден знак за нивната ДНК.

Оттука, генерално, групната припадност на кое било лице е како што следува:

 • 00 - првата група (првата нула е наследена од мама, втората од тато);
 • АА (А0) - вториот (еден ген А од секој родител или А од првиот, на пример, од мајката и 0 - од вториот (таткото);
 • ББ (Б0) - третиот;
 • АБ е четврта.

Сите од нив може да имаат Rh протеин или не.

Крвта се состои од течен дел - плазма и формирани елементи (црвени крвни клетки, тромбоцити, бели крвни клетки), на површината на црвените крвни клетки има антигени, еден вид на израстоци, чие присуство е одговорно за поделба на крв групи.

Во моментов, вообичаено е да се користи системот АБО за да се утврди крвната група. Според овој систем, групите се поделени на I (O), II- (A), III- (B) и IV (AB), што значи дека носителите на крвната група I немаат специфични антигени на површината на црвени крвни клетки и α се определува во крвната плазма и β антитела, носителите на групата II имаат А-антиген на површината на црвените крвни клетки, а β антителата се откриваат во плазмата, носителите на групата III имаат антиген Б на површината на црвените крвни клетки, и α антителата во плазмата и носителите на групата IV имаат А и Во антигени, плазматските антитела не се откриваат.

Момче или.

Долги векови по ред, жената беше обвинувана за недостаток на наследник во семејството. За да се постигне целта - раѓање на момче - жените прибегнувале кон диети и пресметувале поволни денови за зачнување. Но, да го разгледаме проблемот од гледна точка на науката. Човечките полови клетки (јајца и клетки на сперма) имаат половина хромозомски сет (т.е. има 23 од нив). 22 од нив се исти за мажи и жени. Само последниот пар е различен. Кај жените, ова се ХХ хромозоми, а кај мажите, XY.

Значи, веројатноста да се роди дете од еден или друг пол зависи целосно од збирот на хромозоми на спермата, кој успеа да го оплоди јајцето. Едноставно кажано, за полот на детето е целосно одговорен. тато!

Имунолошки конфликт на факторот Резус и системот АБО.

 • Позитивниот резус фактор е означен со DD или Dd и е доминантен знак, а негативниот е dd, рецесивен. Со унија на луѓе со хетерозиготна резус (Дд), нивните деца ќе имаат позитивен резус во 75% од случаите и негативен во останатите 25%.

Родители: Дд х Дд. Деца: ДД, Дд, дд. Хетерозиготноста се јавува како резултат на раѓање на дете со резус-конфликт кај резус-негативна мајка или може да опстојува во гените за многу генерации.

- Како можам да ја утврдам крвната група на дете според крвната група на родители Примери

Според Rh факторот, целата популација на земјината топка е поделена на нејзините сопственици (Rh-позитивни) и оние кои го немаат овој фактор (Rh-негативен). Недостаток на резус не влијае на здравјето на кој било начин. Сепак, жената има закана од резус конфликт со своето дете, особено за време на повторена бременост, ако овој фактор е отсутен во нејзината крв, но во крвта на бебето.

 1. Трансфузија на крв. Строго е забрането мешање на крв со различен резус. Ова може да предизвика уништување на крвните клетки (хемолиза), што често доведува до смрт.
 2. Бременост и подготовка за тоа. Идната мајка треба да се осигура дека нема резус-конфликт. Тоа се случува ако жената има резус „-“, а таткото има „“. Потоа, кога бебето ќе го наследи резусот на таткото, телото на идната мајка е во состојба да го отфрли фетусот. Во такви услови, можноста за раѓање и раѓање на полноправно дете е минимална.

Во овој случај, бремената жена ќе мора редовно да се проверува за да се утврди количината на антитела и нивниот титар. Во зависност од добиените резултати, може да се изврши целосен преглед на фетусот. Кога се јавува резус конфликт, кај детето се појавува хемолитичка болест, што доведува до предвремено раѓање, анемија, паѓање, па дури и смрт.

Современата медицина го нуди единствениот начин да се спаси дете со Rh конфликт - интраутерина трансфузија на крв под надзор на ултразвук и искусни лекари. Ова значително ја намалува веројатноста за предвремено раѓање и развој на хемолитична болест кај детето. За да се намали веројатноста за појава на овој проблем, на бремени жени им се препишува одреден курс на терапија во текот на целиот мандат, вклучително и земање витамини, минерали, антихистаминици и метаболни лекови. Породувањето при можен конфликт на Резус се препорачува да се изврши пред предвиденото со царски рез.

Релевантно е да се знае следново:

 1. Ако нема такви протеини во црвените крвни клетки, тогаш ова е првата група.
 2. Во втората, А-аглутиногените ќе бидат присутни.
 3. Третото содржи б-протеини.
 4. Двете компоненти ќе се појават во четвртата.

Ајде да се обидеме да претставиме пресметка на примерот на секој од родителите:

 1. Нека мама има втора крвна група. Во овој случај, неговиот генотип може да биде претставен со две варијанти IAIA или IAI0.
 2. Ако таткото ја има четвртата група, тогаш неговиот сет е IAIV.
 3. Според пресметките, детето може да има педесет проценти наследство на варијантите на обете групи на татко и мајка (тоа е второ и четврто).

Според законот за генетика, кој го формулираше Мендел, самото дете може да има една од следниве опции:

 1. Ако мајката и таткото ја имаат првата крвна група, тогаш и детето ќе го има истиот симптом.
 2. Во случај кога двајцата родители имаат крвна група II, детето го има првиот, па и вториот.
 3. Третата крвна група укажува на тоа дека бебето може да се роди, и без специфични протеини во црвените крвни клетки, и со Б-антигени (т.е. I или III групи).
 4. Ако има такви родителски опции како I II или I III, тогаш можеме да претпоставиме дека децата ќе се родат со едно од нив.
 5. Но, постојат и свои „негирања“: ако еден од родителите има четврта крвна група, тогаш тие не можат да имаат бебе со првото. И обратно.
 6. Но, мајки и татковци со втора и трета група може да имаат деца со кој било од горенаведените симптоми.

Пресметката е едноставна: ако тато има КК, тогаш идното бебе веќе ќе има позитивен резус фактор во стопроцентен случај. Овој радосен момент, по правило, не е многу „пријатен“ за идна мајка што има кк.

Факт е дека ова може да резултира во судир на антитела на бебе што сè уште не е родено. Поради оваа причина, бремена жена со слична состојба на работа има постојано земање примероци од тестови на крвта, ова помага да се следи ситуацијата и да се преземат соодветни мерки на време.

Излегува следнава слика:

 1. Ако родителите ги имаат двата знака (и доминантен и рецесивен алел), тогаш сè уште постои четврти дел од можноста бебето да има негативна Rh. Ова ќе се случи ако „се сретнат“ два рецесивни гени.
 2. Ако барем еден од родителите има антиген Резус, постои педесет процентна можност детето да се роди со или без него.
 3. Но, ако и двајцата родители имаат негативен Rh фактор, тогаш резултатот од раѓањето на трошките ќе биде ист.

gruppa krovi rebenka 39BCCC4 - Како можам да утврдам крвна група на дете според крвната група на родители Примери

Крвната група се определува со присуство или отсуство на специфични антигени на површината на црвените крвни клетки, таа не може да се менува за време на животот, бидејќи формирањето на антигенскиот состав на црвените крвни клетки започнува долго пред раѓањето на една личност.

Откриено е присуство на антиген А на површината на еритроцитите кај фетусот со гестациска возраст од 40 дена, сепак, целосното созревање на антигенскиот систем се јавува во рок од неколку месеци по раѓањето.

Дали е можно да се пресмета каков вид на крв ќе има детето?

Како да се одреди типот на крв кај децата

 1. Ако и двајцата родители имаат тип I (0), тогаш детето ќе го има токму тој тип. Друга опција не вреди да се чека.
 2. За мама I (0), за папа II (A) или обратно, тогаш наследникот ќе дистрибуира крв според типот I или II.
 3. Папа I (0), мама III (Б), бебето ќе има или III или јас.
 4. Кај таткото I (0), кај мајката IV (AB), детето ќе наследи III или II.
 5. Од мажот и сопругата II (А), наследникот ќе земе II или I.
 6. Едниот III (Б), другиот II (А) - потомокот ќе добие кој било од овие типови.
 7. Мама II (A), тато IV (AB), бебето ќе има IV, III или II.
 8. Во случај двајца родители да имаат III (Б), наследниците ќе имаат I или III.
 9. Ако таткото (Б) III, мајката (Б) IV, децата ќе имаат IV, III или II.
 10. За носителите на IV (AB), децата ќе добијат IV, III или II.
Крвна група на родителиГенотипКрвна група на детето
прва00 00прво (00)
вториотАА ААвтор (АА)
вториотАА А0втор (АА) или (А0)
вториотA0 A0прво (00) или второ (АА), (А0)
третиВВ ВВтрето (ББ)
третиББ Б0трето (Б0) или (ББ)
третиB0 B0прво (00) или трето (Б0), (ББ)
ЧетвртиотАБ АБвторо (АА), трето (ББ), четврто (АБ).

Постојат начини да се одреди процентот на веројатност дека ќе се наследи крвна група, со оглед на комбинацијата на родителски гени. На пример, каков вид ќе има синот ако идната мајка е сопственик на втората група, а таткото е четврта?

Кај жена, во овој случај, може да се забележат комбинации на А0 и АА, кај маж, само АБ. Детето ќе наследи или АБ, АА или АБ, АА, 0Б, 0А.

Ако мајката има комбинација на АА, тогаш синот ќе се здобие со четврта или втора група. Ако мајката има генотип А0, синот ќе има втор со поголема веројатност од третата група (од 50% до 50%) или четвртата.

Која група ќе ја има бебето ако мајката го има првиот, таткото третиот? Theената тука има само комбинација од 00, а мажот има две комбинации на Б0 и ББ. Синот ќе ги добие следниве генотипови: 00, 0B, 00, 0B или 0B, 0B, 0B. Значи, ако тато има комбинација од ББ, третата група ќе му биде предадена на неговиот син. Ако Б0 е трет или прв (50 до 50%).

Овој метод се користи како подготовка за бременост и за време на бременост. Ако верувате во теоријата, тогаш веројатноста за појава на женски или машки бебиња е како што следува:

 • мајките со прв тип (група) крв имаат голема веројатност за девојче од тато со трет или прв тип и момче со четврти или втор тип;
 • ако жената ја има втората група, ќе се појави девојче од маж со четврта и втора и момче од сопруг со трета или прва;
 • мајка со трета група ќе роди ќерка од татко со прва група;
 • жена со четврто ќе има ќерка од маж со втора. Со останатите, ќе се родат синови.

Се покажа дека ако родителите имаат втора (II) и трета (III) крвна група, тогаш нивните деца можат подеднакво да наследат било која крвна група. И обратно, ако таткото и мајката имаат прво (I) и четврто (IV), тогаш децата наследуваат крвна група различна од нивните родители - втора (II) или трета (III). Исто така, првата група (I) е исклучена ако еден од родителите има четврта крвна група АБ (IV).

Крвната група АБ (IV) е доста ретка во сите делови на светот, без оглед на националната и расна припадност. Не може да се наследи, туку се формира во фетусот под влијание на гените А и Б добиени од родителите.

Покрај едноставниот интерес, „Каква крвна група ќе има нероденото дете?“ Постои уште една добра причина да знаете каков вид на крв може да има вашето бебе. За време на бременоста, не само што може да се појави резус конфликт, туку во некои случаи и конфликт на крвна група.

Ако мајката ја има првата крвна група (јас), а детето има која било друга, може да развие антитела против него. Во овој случај, потребно е да се провери присуството на групни антитела кај жени со прва крвна група, бидејќи ако се присутни, можно е развој на хемолитична болест на новороденчето во крвната група. Сепак, тешка форма на хемолитична болест на новороденчето е ретка, само во изолирани случаи.

Крвта на одреден број луѓе може да содржи протеин наречен Rh фактор (Rh). Според Rh факторот, сите луѓе можат да се поделат на Rh позитивен Rh () и Rh негативен Rh (-). Наследувањето на Rh факторот се јавува без оглед на наследството на крвната група.

Ако бремената жена има Rh (-), а сопружникот има Rh (), тогаш планираното дете ќе има Rh фактор во половина од случаите (Rh). Резус конфликт се јавува за време на бременост на жена со негативен резус, ако крвта во фетусот е Rh-позитивна.

Може само точно да се каже кој Rh фактор ќе го наследи детето: ако и двајцата родители имаат негативен Rh статус. Сите деца од овој пар ќе имаат Rh негативен фактор. Во сите други случаи, Rh факторот може да биде кој било.

Кога црвените крвни зрнца на Rh-позитивен фетус влегуваат во крвта на мајката со негативен резус, тие од нивниот имунолошки систем се перципираат како туѓи. Телото почнува да произведува антитела за уништување на црвените крвни клетки на детето. Бидејќи црвените крвни клетки на фетусот постојано се уништуваат, неговиот црн дроб и слезината се обидуваат да го забрзаат производството на нови, додека се зголемуваат во големина.

Во антенаталната клиника, бремената жена мора да се провери дали има фактор Rh. Ако е негативно, потребно е да се утврди резус-припадност на таткото. Кога постои ризик од Rh конфликт (ако таткото има Rh ()), крвта на жената постојано се испитува за присуство на антитела кон црвените крвни клетки на фетусот и нивниот број.

За време на првата бременост, имунолошкиот систем на идната мајка само „запознава странци“ (Rh еритроцити), се произведува малку антитело и може да не дојде до конфликт. Сепак, „мемориските клетки“ остануваат во телото на жената, кои во следните бремености навремено го „организираат“ брзото и моќно производство на антитела против Rh факторот. Следствено, ризикот од оштетување на фетусот за време на секоја следна бременост се зголемува.

Detonic - уникатен лек кој помага во борбата против хипертензијата во сите фази од нејзиниот развој.

Detonic за нормализација на притисокот

Сложениот ефект на растителните компоненти на лекот Detonic на theидовите на крвните садови и автономниот нервен систем придонесуваат за брзо намалување на крвниот притисок. Покрај тоа, оваа дрога спречува развој на атеросклероза, благодарение на уникатните компоненти кои се вклучени во синтезата на лецитин, аминокиселина која го регулира метаболизмот на холестерол и спречува формирање на атеросклеротични плаки.

Detonic не зависност и синдром на повлекување, бидејќи сите компоненти на производот се природни.

Детални информации за Detonic се наоѓа на страницата на производителот www.detonicnd.com.

Што е тоа?

Заедно со специфични функции (црвените крвни клетки носат кислород до ткивата, белите крвни клетки го штитат нашето тело од надворешни, а понекогаш и внатрешни закани, итн.), Крвта исто така има специфични знаци, наречени „антигенски систем“. Во зависност од тоа каде се наоѓаат овие антигени, тие се поделени во 4 вида:

Комбинацијата на антигени од еден систем во секој вид беше наречена „крвна група за даден антигенски систем“.

Бидејќи само неколку еритроцитни антигени системи имаат најголемо клиничко значење, тогаш овој преглед ќе се фокусира на нив.

gruppa krovi rebenka 04DEF - Како можам да ја утврдам крвната група на детето според крвната група на родители Примери

Во 1900 година, двајца научници К. Ландштајнер (Австрија) и Шаток (САД), независно еден од друг, го опишаа феноменот на лепење на црвени крвни клетки на една личност од крвен серум на друга личност. Овој феномен се нарекува изоехамаглутинација. Врз основа на анализата на резултатите од оваа реакција, Ландштајнер идентификуваше 3 групи: А, Б и Ц, кои соодветствуваа на А (II), Б (III) и Ц (I) групи според современата номенклатура.

Малку подоцна, беше опишана друга група - АБ (IV). Во 1940 година, Rh факторот беше опишан од истиот научник (именуван по резус мајмун) и беа идентификувани Rh позитивни и Rh негативни групи.

Во антигенскиот систем AB0 (AB нула), попознат за нас како крвна група, главните антигени се А, Б и 0. Исто така, постојат антитела во АБ0, има две од нив: анти-А (à) и анти -Б (ß). Токму интеракцијата на истите антигени и антитела предизвикува ефект на адхезија или аглутинација. Така, дистрибуцијата на антигени А, Б, 0 во црвените крвни зрнца и природните антитела анти-А и анти-Б во плазмата дава 4 варијанти на целосната серолошка формула: „0 (I) анти-АБ“, „А (II) ) анти-Б “,„ Б (III) анти-А “и„ АБ (IV) “. Сепак, во практичната медицина тие пишуваат со кратенка - без наведување на антитела.

„Резус-факторот“ вклучува најмалку 88 антигени, но само 5 се од практична важност и тие се определуваат при избор на донатор за трансфузија на медиуми што содржат еритроцити - D, C, E, s, e. Во пракса, кога велат дека позитивен резус или негативен, значи точно Д.

Подолу е прикажана каква крвна група ќе има детето (табела) според системот АБ0 и Резус.

Индикаторите А и Б се антигени на црвените крвни клетки (аглутиногени). Ако некое лице ги нема, тогаш неговата крв спаѓа во првата група (0). Ако има само А - до второ, само Б - до трето, и ако и А и Б - до четврто. Со овие знаци, можете да ја одредите веројатноста за појава на крвна група кај дете.

 • под услов двајца родители да имаат 1 група, крвта на детето ќе се совпадне со нив;
 • со мама и тато со истата 2 група, децата ќе бидат со 1 или 2 групи;
 • ако еден од родителите е носител на група 1, детето не може да биде носител на 4;
 • ако таткото или мајката имаат 3 групи, тогаш веројатноста да имате дете со 3 групи е иста како и во другите три групи;
 • ако е 4, тогаш децата никогаш не треба да бидат носители на 1 крвна група.
Мајка, таткоМожни опции за крвната група на бебето во проценти
IIЈас (100%)
I IIЈас (50%)II (50%)
I IIIЈас (50%)III (50%)
I IVII (50%)III (50%)
II IIЈас (25%)II (75%)
II IIIЈас (25%)II (25%)III (25%)IV (25%)
II IVII (50%)III (25%)IV (25%)
III IIIЈас (25%)III (75%)
III IVЈас (25%)III (50%)IV (25%)
IV IVII (25%)III (25%)IV (50%)

Многу родители исто така сакаат да знаат како да го пресметаат Rh факторот на идното бебе. Друга табела ќе помогне во ова. Вреди да се каже веднаш дека табелата ќе ви помогне со прашањето како да ја откриете крвната група на бебето. Но, понекогаш децата можат да се родат со „нивната крвна група“.

Svetlana Borszavich

Општ лекар, cardiolогист, со активна работа во терапија, гастроентерологија, cardiolогија, ревматологија, имунологија со алергологија.
Течно општо во клиничките методи за дијагностицирање и третман на срцеви заболувања, како и електрокардиографија, ехокардиографија, следење на колера на ЕКГ и дневно следење на крвниот притисок.
Комплексот на третман развиен од авторот значително помага при цереброваскуларни повреди и метаболички нарушувања во мозокот и васкуларните заболувања: хипертензија и компликации предизвикани од дијабетес.
Авторот е член на Европското друштво на терапевти, редовен учесник на научни конференции и конгреси од областа на cardiology и општа медицина. Таа повеќепати учествувала во истражувачка програма на приватен универзитет во Јапонија од областа на медицината за реконструкција.

Detonic