Контраиндикации за срцев пејсмејкер возраст

Уредите се поделени во групи во зависност од намената и конфигурацијата. Во првиот случај, уредот се препорачува за носење:

 • по операција на срцето;
 • да се спречат васкуларните патологии предизвикани од земање лекови;
 • за ублажување на нападот на фибрилација на коморите.

Пејсмејкерите со долго дејство се неопходни за контрола на аритмијата. Тие се поделени во 3 групи:

 1. Единечна комора опремена со една електрода. Се всадува во левата комора. CS не се користи за атријални аритмии.
 2. Две комори кои содржат 2 електроди. Едната е поставена во атриумот, а втората во комората. Предност во однос на моделот со една комора е контролата на ритамските промени и во атријалната и во вентрикуларната област.
 3. Трикоморни - модерни модели на уреди. Електродите се всадуваат во левата комора и во десните делови на мускулниот орган. Поради ваквиот распоред на електродите се создаваат оптимални услови за синхронизација на контракциите.

Пејсмејкер е избран во зависност од видот на кардиоваскуларната патологија и здравствениот статус на пациентот. На cardiolогист го информира пациентот за тактиката на третман и за карактеристиките на подготовката за операцијата за вградување на пејсмејкер.

Инсталирањето на пејсмејкер може да се препорача за пациенти со бавен пулс, особено ако ваквите нарушувања на ритамот се придружени со појава на вртоглавица, несвестица или несвестица. Пејсмејкерите можат да бидат прилагодливи на фреквенцијата, што ви овозможува да го зголемите срцевиот ритам за време на физички напор или без адаптација на фреквенцијата.

Трикоморни пејсмејкери, покрај извршувањето на функцијата на пејсмејкер, можат да бидат неопходни за третман на срцева слабост, овозможувајќи им на коморите истовремено да се контрахираат и да ја зголемат силата на контракциите. Таквите пејсмејкери се нарекуваат и ресинхронизатори.

А, некои пејсмејкери со кардиоверторна функција можат да ги потиснат нарушувањата на срцевиот ритам опасни по живот - вентрикуларна тахикардија и вентрикуларна фибрилација. Кардиовер налик на дефибрилатор се користи за да се спречи ненадејна срцева смрт.

Постојат вметнати дефибрилатори на кардиовертер и стандардни пејсмејкери. Првите поставуваат правилен ритам и ја елиминираат аритмијата, додека вторите влијаат исклучиво на срцевиот ритам. Употребата на електрични пејсмејкери се препорачува за брадиаритмии. Ако дополнително се забележи тахиаритмија и постои голема веројатност за вентрикуларна фибрилација, тогаш е избран модел со кардиоверзија и дефибрилација.

Дополнително одвојување на моделите се врши земајќи ја предвид областа на ударот (еднокоморна, двокоморна, три комора). Затоа, фиксацијата се спроведува на една или две комори, како и на еден атриум, во зависност од моделот.

Потребата за вештачки пејсмејкер е привремена и трајна. Привремена инсталација на пејсмејкер е неопходна за времетраењето на престојот на пациентот во болница за лекување на краткорочни проблеми:

 • брадикардија по операција на срце;
 • елиминирање на предозирање со лекови;
 • олеснување на нападот на пароксизмална фибрилација или вентрикуларна фибрилација.

Пејсмејкери за третман на долгорочни проблеми со аритмии се произведени од различни компании, имаат свои разлики. Во пракса, тие можат да бидат поделени во три вида.

Пречки за одлив на крв при инсталирање на електроди во 2 комори не се формирани

Единечна комора - се разликува во една единствена електрода. Тој е ставен во левата комора, додека тој не може да влијае на атријалните контракции, тие се појавуваат независно.

 • во случаи кога ритамот на контракции на комората и преткоморите се совпаѓа, се нарушува циркулацијата на крвта во срцевите комори;
 • не се применува за атријална аритмија.

Двокоморен пејсмејкер - опремен со две електроди, едниот од нив се наоѓа во комората, вториот - во атријалната празнина. Во споредба со моделите со една комора, има предности затоа што е во состојба да ги контролира, координира и промените на атријалниот и вентрикуларниот ритам.

Трикоморни е најоптимален модел. Има три електроди кои се индивидуално всадени во десните комори на срцето (преткомора и комора) и во левата комора. Таквиот аранжман доведува до максимално приближување кон физиолошката патека на возбудниот бран, што е придружено со поддршка на правилниот ритам и потребните услови за синхрона контракција.

Изборот на посакуваниот модел се одредува според видот на аритмија, состојбата на пациентот. Присутниот кардиохирург секогаш може да ги советува пациентот и роднините за оптималниот терапевтски ефект на уредот во одредена ситуација.

Доколку е потребно, консултирајте се со лекар од која било специјалност; мора да го известите за вграден пејсмејкер. Таквите студии како ултразвук, рентген, се сметаат за безбедни. Можете да ги лекувате забите без негативно влијание на забната технологија.

Процедури кои се препорачуваат да се избегнуваат и да не се користат без консултација со лекар:

 • МНР (магнетна резонанца);
 • операции со употреба на електроскалпел;
 • дробење камења во жолчното кесе и уринарниот тракт;
 • физиотерапевтски методи на лекување.

kardiostimulyator serdca 9 - Контраиндикации за срцев пејсмејкер возраст

Пејсмејкер е мал уред кој генерира импулси кои патуваат низ електродите до ткивата на срцето. Во внатрешноста на куќиштето има батерија и микропроцесор, надворешната „обвивка“ е направена од титаниум, така што нема алергиски реакции на металот.

Во современите пејсмејкери, самиот процесор го контролира срцевиот ритам. Ако срцевиот ритам е доволен, тогаш уредот не испраќа импулси, а во случај на пауза помеѓу контракциите што се протегаат над вредноста на прагот, стимулаторот дава сигнал до миокардот. Овој вид на работа се нарекува „на барање“.

Во зависност од бројот на електроди кои ги стимулираат срцевите комори, ЦС се:

 • Единечна комора. кога импулсот оди само во една комора - комора, чиј значителен недостаток може да се смета за кршење на физиолошката низа на контракции на срцето;
 • Двокоморна - електродата е поставена во атриумот и комората, обезбедувајќи физиолошка контракција на целиот орган;
 • Трикоморна - најнапредниот уред со три електроди кои одат во атриумот и одделно до секоја комора.

Уредот на пејсмејкер се рефлектира во неговата цена. Најскапите уреди, чија цена достигнува неколку илјади долари, имаат многу дополнителни поставки, обезбедуваат физиолошка низа на контракции на коморите на органите, се сигурни и безбедни, но високата цена не дозволува нивна широка употреба. Друг недостаток на овие уреди е големата потрошувачка на енергија, што го намалува траењето на батеријата.

Оптимум се сметаат за КС од категоријата средна цена (околу 1000 долари), тие се утврдени од најголемиот дел од пациентите. Несомнената предност е цената, а недостаток е работниот век од околу 3 години.

Застарените модели се ефтини, и ова е можеби нивната единствена предност, во другите параметри на работа тие се многу инфериорни во однос на првите два вида уреди.

Според функционалноста, тие произведуваат:

 • Пејсмејкери - имаат само функција да го поставуваат срцето во правилен ритам.
 • Имплантирани кардиовертни дефибрилатори - освен што наметнуваат правилен ритам на срцето, тие можат да запрат и аритмии, вклучително и вентрикуларна фибрилација.

На пациентите со брадиаритмија им се даваат редовни пејсмејкери, а на пациентите со тахиаритмија и зголемен ризик од вентрикуларна фибрилација им се даваат пејсмејкери со функција на дефибрилација и кардиоверзија.

Во зависност од зоната на влијание, се разликуваат еднокоморни, двокоморни и три комори EX. Пејсмејкерите со една камера се поврзани со една од преткоморите или со една од коморите. Двокоморен - до еден атриум и една комора. Трикоморни (друго име за таков пејсмејкер е уред за срцева ресинхронизација) - до една од преткоморите и од двете комори.

Пејсмејкер е електронски уред во кој се генерираат електрични импулси со помош на специјално коло. Во прилог на колото, тој содржи батерија која го храни уредот со енергија и тенки жици-електроди.

Постојат различни видови на срцеви пејсмејкери:

 • единечна комора, кои се способни да стимулираат само која било комора - комора или преткомора;
 • двокоморни, што може да стимулира две срцеви комори: и комора и атриум;
 • потребни се три-коморни пејсмејкери за пациенти со срцева слабост, како и во присуство на вентрикуларна фибрилација, вентрикуларна тахикардија и други видови на аритмии кои се опасни по животот на пациентот.
 • Единечна комора, кога импулсот оди само во една комора - комора, чиј значителен недостаток може да се смета за кршење на физиолошката низа на контракции на срцето;
 • Двокоморна - електродата е поставена во атриумот и комората, обезбедувајќи физиолошка контракција на целиот орган;
 • Трикоморна - најнапредниот уред со три електроди кои одат во атриумот и одделно до секоја комора.

Операција за имплантација со екс

За да се изврши операција за инсталирање на стимулатор, потребни се следниве индикации:

 • брадиаритмии (слаб синусен јазол, атриовентрикуларен и синоатријален блок);
 • тахиаритмија (фибрилација, вентрикуларна тахикардија, итн.).

Уредот мора да се користи со следниве симптоми:

 • интракардијална блокада, пулсот е слабо изразен помалку од 30 отчукувања во минута, отчукувањата на срцето се нееднакви со паузи од 4 секунди;
 • со смртоносна закана од нарушувања во работата на коморите, услови на несвестица, постојана тахиаритмија, предизвикувајќи ризик од вентрикуларна инсуфициенција.

Инсталиран е пејсмејкер без ограничувања, нема контраиндикации. Операцијата се одложува под следниве околности:

 • воспалителни процеси во телото;
 • хроничен или влошен тек на болести на желудникот или цревата;
 • проблеми со менталното здравје, со исклучок на интеракцијата помеѓу пациентот и лекарот.

Пред да ја извршите операцијата, потребно е да се подложи на следното испитување:

 • електрокардиограм;
 • дневно следење од страна на Холтер;
 • стресна студија на срцето;
 • рентген на градите;
 • ултразвучен срцев преглед;
 • коронарографија и сл.

Уредот е инсталиран хируршки, воведувајќи првично локална анестезија за анестезија на областа за засек. Операцијата трае не повеќе од еден час, се спроведува според следнава шема на дејства:

 • администрира анестезија. Постои процес на анестезија, имплантирана област во градната празнина;
 • спроведе електроди низ вените;
 • рачно поставените параметри се проверуваат преку надворешен уред;
 • пресечете ја градната клетка, формирајќи место за стимулатор;
 • уредот е инсталиран;
 • електродите се поврзани;
 • е зашиен хируршки засек во градите.

Закрепнувањето во болница трае не повеќе од две недели, во тоа време ќе се појави болка каде што е извршена операцијата.

За да се елиминира болката, пациентот мора да земе ацетилсалицилна киселина, аналгетици. Овие лекови спречуваат ризик од згрутчување на крвта. Антибиотиците се пропишани за заздравување на раните.

Првите проблеми се јавуваат во 5% од случаите. Првите неколку дена по интервенцијата постојат следниве компликации:

 1. хематоми;
 2. пневмоторакс;
 3. тромбоемболизам;
 4. инфекција на рана;
 5. крварење;
 6. подпухнатост

По одредено време, може да се развијат следниве компликации:

 • раката отекува на местото каде што е вграден стимулаторот;
 • постои ризик од воспаление каде што електродите се локализирани;
 • поместување на апаратот;
 • брз замор, малаксаност;
 • стимулација со импулси на мускулите на градите или дијафрагмата.

Последователните негативни последици се јавуваат само во 6% од случаите. Негативен ефект може да се избегне со соодветна рехабилитација, што подразбира отфрлање на физички напор, спорт, остри вежби, физичко образование.

Како што е пропишано од лекарот, можете да се вклучите само во терапевтски вежби. Пациентот треба да слуша препораки во врска со други медицински процедури, секојдневниот и професионалниот живот, спортот, домаќинството и електронските уреди.

Лично ми го ставија бесплатно, поминав низ квотата. Тие велат дека квотата може да се постигне во првата половина на годината, додека сè уште има стимуланси. За оние кои немаат среќа, се обезбедува можност за платена операција: износите се нарекуваат различни секој пат - слушнав во болницата бројка од 200 илјади рубли за уредот. На мрежата можете да најдете многу информации со броеви од 20 - 30 илјади рубли до 500 илјади рубли. Операциите поскапеа поради промените на доларот.

Нарушувањето на ритамот е симптом на бројни нарушувања во циркулаторниот систем. Најчесто, причина за состојбата е миокарден инфаркт, честа кардиосклероза. Во пракса, кардиохирурзите не се секогаш во можност да ја утврдат причината за опасните напади.

Постојат следниве индикации за инсталирање на уредот:

 • земање лекови за одржување на контрактилната функција на срцевиот мускул во случај на циркулаторна слабост:
 • редовни напади на вентрикуларна фибрилација на позадината на атријална фибрилација;
 • повреда на електричниот импулс од преткоморот до коморите, придружено со губење на свеста;
 • слаб синусен јазол.

Операцијата за инсталација на уредот трае до 2-3 часа. Времетраењето на инсталацијата на еднокоморен уред е 30 минути, двокоморен - 1,5 часа, три комори - до 2,5 часа.

Интервенцијата се јавува во фази:

 1. Хируршкото поле се подготвува за ублажување на болката. Средствата се администрираат субкутано и интрамускулно.
 2. Електродите се вметнуваат во различни делови на срцето. Хирургот прави засек во клучната коска, а потоа ја поставува електродата во посакуваната комора. За прецизно извршување на манипулации, хирургот треба да направи рентген на хируршкото поле.
 3. Електродите се поврзани со телото на пејсмејкерот, кој е вграден под пекторалниот мускул.
 4. Уредот е програмиран според индивидуалните потреби на пациентот. Лекарот ги поставува основните отчукувања на срцето во мирување и за време на физички напор. По ова, рабовите на раната се шијат.

Современите уреди се ситни, па затоа се невидливи за човечкото тело.

Цената на операцијата вклучува инсталација на ECS, дијагностички мерки, цената на електричните жици. Цената на интервенцијата зависи и од видот на уредот.

Тип на уредЦена (во рубли)
Единечна комора10500-80000
Двојна комора80000-250000
Три комориОд 300000

Закрепнувањето по инсталирање на пејсмејкер трае најмалку еден месец (боледување). Термините се зголемуваат ако инсталацијата е извршена по срцев удар. Во болница, закрепнувањето ќе трае не повеќе од 10 дена. Во овој период, специјалистите ќе ја следат благосостојбата и општата состојба на пациентот, бидејќи се можни следниве компликации:

 • Тромбоемболизам.
 • Внатрешно крварење.
 • Хематоми и оток.
 • Инфекција и треска.
 • Синдром на болка.

Шанса овие компликации да не надминуваат 7%. Дополнително, во болницата, пациентот користи ацетилсалицилна киселина и лекови против болки. Ова е неопходно за да се елиминира синдромот на болка и да се намали ризикот од тромбоза.

Операцијата за инсталирање на пејсмејкер подолго време се изведува без отворање на градите. Користете локална анестезија. Намалување во субклавијалниот регион, електродите се вметнуваат низ субклавијалната вена во срцевите комори, а потоа самиот уред е зашиен на пекторалниот мускул.

Верификација на инсталацијата се врши со помош на контрола на х-зраци, кардиомонитор. Покрај тоа, хирургот треба да се осигура дека пејсмејкерот работи и целосно ги доловува атријалните импулси во даден режим.

На крајот, неколку конци се нанесуваат на кожата и местото на инцизија се затвора со стерилна крпа

Замена на пејсмејкер се врши по завршувањето на работниот век на уредот според истиот принцип како и првичната инсталација.

Во периодот на рехабилитација по имплантација на стимулатор, пациентот треба да се навикне на мали ограничувања во физичката активност, движења што вклучуваат мускули на рамениот појас и постојано „слушање“ на срцето.

Ако кожата на местото на споеви е воспалена, можна е умерена болка, треска. Зголемување на отежнато дишење, појава на болка во градите и зголемена слабост може да сигнализираат проблеми при прилагодување на уредот.

Тешко е однапред да се предвиди колку долго пациентот ќе живее со инсталираниот уред. Треба да ги користите просечните датуми наведени во упатствата.

Патологијата на срцето е исклучително честа. Ова не е само ангина пекторис, срцеви удари, хипертрофија на нејзините оддели, туку и сериозни нарушувања на ритамот, кои се јавуваат дури и со минимални структурни промени во органот, тешко се лекуваат со лекови и може да доведат до смрт. Во такви случаи, инсталацијата на пејсмејкер (пејсмејкер, CS, EX) е единствениот начин да се зачуваат здравјето и животот на пациентот.

Аритмии од различни видови доведуваат до нарушување на движењето на крвта низ коморите на срцето и крвните садови на телото, а брадикардија, блокади и дисфункција на пејсмејкерите се од особена опасност, бидејќи отсуството на импулси ќе предизвика и отсуство на контракции на срцеви комори, и може да запре целосно.

Аритмиите можат да се појават спонтано, без очигледни морфолошки промени во срцето, а генетските механизми на овие абнормалности не се исклучени. Во голем број случаи, тие придружуваат друга патологија - дефекти, коронарна артериска болест, кардиомиопатија, итн.

Потребата да се инсталира пејсмејкер се јавува при критично ниско отчукување на срцето, кога точниот износ на електрични импулси не влегува во срцевиот мускул. Индикациите се одредуваат со а cardiolогист по детален преглед на пациентот.

Повеќе од 300 илјади уреди кои го стимулираат миокардот се инсталираат годишно во светот. Операциите буквално се „ставаат во тек“ cardiology центри, чиј персонал има долгогодишно искуство во извршувањето на овие манипулации. По третманот, пациентите се враќаат во вообичаениот живот, манифестациите на аритмија се елиминираат, што во голема мера ја олеснува благосостојбата.

Инсталирањето на пејсмејкер се смета за релативно безбедна постапка, затоа нема толку многу контраиндикации за тоа, а со очигледна едноставност на самиот уред и неговата имплантација, таа е многу ефикасна и, без претерување, спасува милиони животи на пациенти со а cardiological профил.

Преглед на пациентот на постапката за имплантација на срцев пејсмејкер

Самата операција, иако е класифицирана како „при срце“, се изведува под локална анестезија - во мојот случај, таа е изведена на музика! Ова ја покажува неговата сложеност и опасност за пациентот поелоквентно од какви било други уверувања. Патем, за второто - според прегледите на медицинскиот персонал во последните 3 до 4 години, немало ниту еден сериозен случај на компликации. Се разбира, операцијата има некои контраиндикации, но подобро е да ги прашате самите лекари за нив.

Самата операција е како што следува:

 • пациентот лежи на кауч, над главата е инсталиран гредалка (шипка), каде што е обесена крпа за да се скрие расекотинот од видот на пациентот;
 • главата ми се свртува во насока спротивна на делот од засекот - имав можност да погледнам прво во мониторот со индикации за срцето, а потоа, очигледно, на рентгенот, кога електродите се напојуваа низ вените до срцето;
 • се сече кожата, поткожниот слој на маснотии и мускулите - вежбав во теретана долго време и една од моите омилени вежби секогаш беше печатот на клупа, така што го сечев долго време, а исто така морав да инјектирам лекови против болки 3-4 времиња;
 • сече парче мускул - за да се формира кревет за телото на уредот (самиот уред е мал, некаде 4,5 на 3 см и со дебелина од неколку мм, плус или минус), уредот е фиксиран во креветот и електродите се прицврстени на него;
 • се спроведува тестирање на работата на стимуланси и електроди, и ако сè е нормално, раната е зашиена (се нанесуваат конци).

По ова, пациентот е однесен во одделот за интензивна нега (или до ходникот покрај неа), мразот се става на местото на имплантација на уредот. Во оваа состојба, пациентот останува 2 - 2,5 часа, по што повторно се тестира работата на уредот:

 • Се прават рендгенски зраци за да се утврди положбата на телото на EX и електродите
 • се зема електрокардиограм;
 • се мери притисокот.

Ако лекарите заклучат дека сè е во ред, тогаш пациентот се транспортира во општото одделение. Ако не, останува на интензивна нега.

Што се однесува до моите повратни информации за сензациите што се јавуваат за време на операцијата за инсталирање на пејсмејкер, тогаш:

 • практично не се чувствува, како резултат на фактот што лекарот мораше да исече неколку слоеви на мускули, секој пат кога ќе инјектираше нова доза на лекови против болки, сепак чувствував мали болни сензации (акутна болка и печење);
 • како се влечат електродите низ вените - се чувствува, како и самото нивно присуство во срцето (останаа 1-2 дена, да не кажам дека тоа предизвика голема непријатност).

Можеби сте заинтересирани да ги знаете моите прегледи веќе за животот со пејсмејкер по операцијата (има врски до приказни за други луѓе кои исто така имаат инсталирано пејсмејкер).

Не постојат апсолутни забрани за инсталирање на COP. Операцијата се изведува дури и за пациенти кои страдаат од акутен миокарден инфаркт, кој е придружен со сериозни срцеви аномалии или атриовентикуларен блок.

Ако пациентот нема витални индикации за инсталирање на уредот, тогаш операцијата може да се одложи за некое време. Постапката е одложена:

 • кај акутни вирусни и заразни болести;
 • со егзацербација на хронични патологии;
 • со психолошки нарушувања кај пациентот кои го попречуваат продуктивниот контакт.

Контраиндикации и индикации за операција

Постојаните нарушувања на срцевиот ритам имаат многу причини. Најчесто, тешки срцеви удари, честа кардиосклероза, доведуваат до неуспеси. Овие промени се особено сериозни во староста, кога телото веќе нема сила да се опорави и да ги надомести загубите.

Не поретко, кардиохирурзите треба да се справат со опасни напади без јасна причина (идиопатски аритмии).

Инсталирање на пејсмејкер се препорачува за:

 • доверба во слабоста на синусниот јазол;
 • присуство на аритмии како што се екстрасистола, пароксизмална тахикардија, атријална фибрилација, ако се развијат чести напади на вентрикуларна фибрилација;
 • целосна атриовентрикуларна блокада со напади на губење на свеста;
 • потребата да се земаат лекови против позадината на блокадата за поддршка на миокардната контрактилна функција во случаи на срцева слабост.

Операцијата е индицирана ако не е можно да се справите со медицинските методи. Нема контраиндикации за оваа манипулација.

Патологиите во срцевиот мускул бараат сериозна хируршка интервенција. Еден од начините за поддршка на нејзината активност е инсталирање на пејсмејкер. Ваквите операции им овозможуваат на луѓето да водат нормален начин на живот, дури и со нарушена функција на срцето.

Уредот што ја поддржува работата на срцето е неопходен во случај на аритмија, ако срцевиот ритам остане на доволно ниско ниво. Со ретки контракции на срцевиот мускул, заканата од акутна срцева слабост останува. Нагло влошување на состојбата може да се појави во секое време и да доведе до срцев удар.

Апсолутните индикации за инсталација на пејсмејкер се:

 • пулс помалку од 40 отчукувања во минута за време на физичка активност;
 • брадикардија, која се манифестира во форма на вртоглавица и несвестица;
 • AV блок со тешки симптоми;
 • синдром на болен синус;
 • попречен срцев блок.

При потврдување на апсолутните отчитувања, операцијата се изведува на итен или планиран начин.

Релативните индикации не бараат итна инсталација на уредот. Овие вклучуваат следниве симптоми:

 • AV блокада од втор или трет степен, без симптоми;
 • губење на свеста, срцев застој.

Операцијата за инсталирање на уредот се изведува за деца, адолесценти, возрасни и стари лица.

Корисна статија на страницата: Како да повикате период за време на доцнење. Сите начини и средства.

Привремени контраиндикации за инсталирање на срцев пејсмејкер за која било возраст

Фактори на ризик што можат да предизвикаат компликации

Забелешка! Компликациите по операцијата се појавуваат во присуство на гноен воспаление. Тоа се случува неколку дена по интервенцијата кај пациенти од која било возраст. Во случај на повторена интервенција, ризикот од гноен воспаление се зголемува.

Ако телото го отфрли пејсмејкерот на срцето, тогаш ова станува сериозна контраиндикација на која било возраст.

Индикациите за инсталација на пејсмејкер се сметаат за такви видови на аритмии во кои срцевиот ритам (ХР) е неприфатливо низок. Ретки срцеви контракции, долги интервали меѓу нив, „губење“ на индивидуални отчукувања на срцето, мала активност на пејсмејкерите претставуваат закана за акутна срцева слабост, од која најопасна последица може да биде смртта на пациентот.

Индикациите за операција можат да бидат апсолутни и релативни. Првата група вклучува:

 • Тешка брадикардија, манифестирана со голем број знаци (несвестица, вртоглавица, синкопа);
 • Пулс помалку од 40 отчукувања на срцето во минута за време на физички напор;
 • Периоди на срцев удар од 3 секунди или повеќе, снимени на ЕКГ;
 • Постојан AV блок, почнувајќи од втор степен, особено во комбинација со тешкотии при спроведување по должината на сите три пакети на спроводниот систем, по срцев удар;
 • Секаков вид на брадикардија кога срцевиот ритам паѓа под 60 отчукувања во минута.

Синдромот на слабост на синусниот јазол е една од апсолутните индикации за имплантација на вештачки пејсмејкер, придружен со брадикардија и несвестица, но со асимптоматска аритмија или ако се појави при препишување лекови, не е потребна итна операција, може да се одложи за неколку години, иако порано или подоцна сè уште е потребно да се спроведе, прашање на време е и cardiolогист го известува пациентот за тоа.

Кај некои типови на аритмии, инсталиран е пејсмејкер за да се спречи ненадејна смрт. Овие вклучуваат вентрикуларна тахикардија и атријална фибрилација. Вториот со комбинација на тахи и брадикардија не ви дозволува да го прилагодите ритамот со лекови, затоа е наведена итна операција.

Напади на губење на свеста и церебрална исхемија против позадината на краткотраен срцев застој или аритмија, исто така, бараат профилактичка имплантација на пејсмејкер, иако ризикот од ненадејна смрт е релативно низок.

Целосна попречна блокада на срцето, кога импулсите од преткоморите до коморите се целосно нарушени, е придружена со исклучително висок ризик од смрт на пациентот, затоа, инсталацијата на пејсмејкер е неопходна од здравствени причини и се спроведува итно.

Во вродени форми на брадикардија поради генетски мутации, аритмијата се манифестира веќе во ембрионалниот период и го достигнува својот врв околу 30-годишна возраст, кога пулсот паѓа на 30 или помалку. Ова е критично ниско ниво на срцева функција што бара задолжителна операција, но подобро е ако се изведува во детство или адолесценција со цел да се минимизираат ризиците по животот на детето. Во некои случаи, третманот е индициран за доенчиња во првите денови и месеци од животот.

Ако се откријат апсолутни индикации за имплантација на ЦЦ, операцијата може да се закаже или итно, во зависност од состојбата на пациентот. Доколку е потребна итна интервенција, нема контраиндикации.

Релативните индикации за имплантација на пејсмејкер овозможуваат да се утврди дали на пациентот навистина му е потребна ваква операција, да се утврди оптималното време за неговото работење и да се спроведе темелно испитување. Потребата за интервенција се одредува индивидуално.

Релативните индикации вклучуваат:

 1. Атриовентрикуларен (AV) блок од втор степен, тип 2, кога симптомите се отсутни;
 2. Асимптоматски AV блок од трет степен, во кој пулсот се одржува со оптоварување повеќе од 40 отчукувања во минута;
 3. Напади на губење на свеста и срцев удар при блокада со три зраци, кога не е можно прецизно да се утврди нивната причина.

Практично нема контраиндикации за операцијата, доколку е оправдана и соодветна за овој вид аритмија. Имплантацијата КС не е индицирана за AV блокада од прв степен и втор степен на тип 2, кои се асимптоматски, како и за медицинско оштетување на импулсната спроводливост, што може да се елиминира конзервативно.

Постоперативниот период обично се одвива поволно, а до крајот на првата недела пациентот оди дома. До 5-ти ден по интервенцијата, дозволено е да се истуширате, а по една недела можете да започнете со работа.

Во првите недели по операцијата, подобро е да не се креваат тегови повеќе од пет килограми поради ризик од споеви на рабовите, тешката домашна задача треба да им биде доверена на роднините или привремено да се одложи. Вообичаените домашни работи (миење садови, лесно чистење, готвење) не се забранети, но во исто време, првиот пат кога ќе се вратите дома е да го слушате срцето и ако се чувствувате полошо, треба да се консултирате со cardiolогист.

Еден месец по операцијата, одењето ќе биде најдобриот вид физичка активност, со остатокот од вежбите подобро е да почекате додека лекарот не ви овозможи да ја проширите активноста на оптимално ниво.

Првата последователна посета на cardiolогист и проценка на уредот се изведува 3 месеци по имплантацијата, а потоа - шест месеци подоцна. При нормално работење на компресорот, контролата е неопходна еднаш или двапати годишно. Ако одеднаш се појават симптоми на неволја, тогаш не треба да чекате за следната посета на лекар, но подобро е да дојдете кај него што е можно поскоро.

Повеќето пациенти по операцијата се враќаат во вообичаениот живот со минимум ограничувања, можат да патуваат, да работат, па дури и да се занимаваат со одредени спортови.

Пациентите со пејсмејкери може да имаат потреба од одредени прегледи, затоа МНР се заменува со КТ или друг вид на дијагностика на Х-зраци, ултразвукот е безбеден без директен контакт со телото на уредот.

Многу прашања се јавуваат кај пациенти дома, затоа што сме опкружени со разни апарати за домаќинство напојувани од електрична енергија. Нема значителни ограничувања во врска со ова, но мора да се почитуваат безбедносните мерки на претпазливост. Значи, подобро е да го исклучите апаратот со раката спротивна на местото за имплантација на COP, мобилниот телефон треба да се чува на растојание од најмалку 30 см од пејсмејкерот.

Тешка физичка работа. во кое е можно поместување на обвивката на CS, треба да се исклучи, како и независно поместување на апаратот под кожата или влијанија во оваа област. Подобро е да се доверат косилки за трева, вежби, перфоратори на специјалисти, и ако има итна потреба за нивна употреба, тогаш електричните жици треба да бидат добро изолирани.

Спортови со срцева патологија се добредојдени, но ова не се однесува на оние во кои постои ризик од повреда или сериозно преоптоварување. Лесно трчање, одење, пливање, ресторативна гимнастика е можно, подобро е да се одбие кревање тегови, мрена, фудбал и други популарни активности.

За многумина, современиот живот е незамислив без компјутерска технологија. Пациентите со пејсмејкер можат да бидат смирени: користењето и десктоп компјутер и лаптоп е безбедно за нивното срце.

Операциите за инсталација на пејсмејкерот може да се вршат бесплатно или на платена основа. Бесплатните имплантации се вршат според квотата. Пациентот се подложени на потребните прегледи, на cardiolогист ја одредува достапноста на индикациите и приближното времетраење на операцијата, по што можеби ќе треба да почекате неговиот ред. Враќањето на трошоците ги презема државата.

Компликации по инсталирање на пејсмејкер

Веројатноста за компликации не е поголема од 5%. Следните патологии се јавуваат неколку месеци по инсталацијата:

 • Офсет пејсмејкер.
 • Оток на рацете во областа на генераторот на пулсот.
 • Непријатност поради продирање на електрични импулси во градите и дијафрагмата.
 • Значително намалување на издржливоста за време на физички напор.
 • Воспаление на срцевиот мускул.

Во далечинско време по инсталирањето на уредот, може да доживеете:

 • Отекување на раката од страната каде што се наоѓа генераторот на пулсот.
 • Воспалителниот процес во срцето на местото на прицврстување на електродата.
 • Поместување на уредот од креветот во кој е инсталиран.
 • Замор за време на физички напор (често се развива кај постари лица).
 • Стимулација од електричен импулс на дијафрагмата или мускулите на градниот кош (можно е со неправилна инсталација на уредот, како и поради неговите неправилно функционирање).

Ризикот од развој на овие компликации е 6-7%.

Вреди да се знае дека компликациите по инсталирањето на пејсмејкер се наоѓаат не повеќе од 3-5% од случаите, па затоа не треба да се плашите од оваа операција.

Рани постоперативни компликации:

 • повреда на интегритетот на плевралната празнина (пневмоторакс);
 • тромбоемболизам;
 • крварење;
 • повреда на изолација, поместување, фрактура на електродата;
 • инфекција на областа на хируршката рана.
 • Синдром EX - отежнато дишење, вртоглавица, намален крвен притисок, епизодно губење на свеста;
 • Тахикардија предизвикана од екс;
 • предвремени дефекти во работата на EX.

Операција со воведување на пејсмејкер треба да ја изврши искусен хирург под контрола на Х-зраци, што помага да се спречат повеќето компликации што се јавуваат во рана фаза. И во иднина, пациентот треба да подлежи на редовни прегледи и да биде регистриран во амбулантата.

Во случај на поплаки за влошување на благосостојбата, пациентот треба веднаш да се консултира со лекар.

Прогноза

Пејсмејкерот работи до 7-10 години, сето тоа зависи од капацитетот на батеријата. На следната инспекција, уредот ќе даде звучен сигнал што укажува на потреба за негово заменување.

Откако батеријата ќе го достигне крајот на својот век на траење, таа ќе биде заменета со нова. Колку живеат откако инсталирале пејсмејкер? Луѓето со вграден стимуланс живеат подолго отколку без него. Мислењето дека COP може да му наштети на некое лице е погрешно.

Пејсмејкер служи повеќе од 10 години. Гаранцијата на уредот трае не повеќе од 5 години. Потребна е целосна замена по слаба батерија или расипување (закрепнувањето трае премногу долго). Ако, по распаѓање, електродите поврзани со срцевиот мускул се совршено зачувани, тогаш се заменува само генераторот на електричен пулс. Можете да го замените уредот 100% бесплатно ако во текот на гарантниот период тој се расипал поради дефекти во производството.

Ефективноста на електричните пејсмејкери е многу висока и сочинува 80-100% од случаите, во зависност од патологијата.

Гарантираниот век на траење на пејсмејкерите е од 3 до 5 години, во зависност од производителот. Lifeивотниот век на батеријата на уредот е 8-10 години. Откако батеријата е исцрпена или дефект на уредот, треба да се замени пејсмејкер.

Честопати, електродите што ги привлекува срцето се уште се во добра состојба. Во такви случаи, тие не се допираат, туку се заменува само главниот дел од уредот, електричниот генератор на пулс. Ако уредот не успее пред истекот на гарантниот период, можна е бесплатна замена според гаранцијата, освен ако уредот не е расипан поради ваша грешка.

Пејсмејкерот е многу ефикасен во елиминирање на брадиаритмиите. Што се однесува до тахиаритмијата, апаратот се справува со напади на суправентрикуларна тахикардија во скоро 100% од случаите, и со атријален флатер, трепет или вентрикуларна фибрилација во 80-99% од случаите.

Прегледи за трошоците за инсталирање на пејсмејкер

Цената на инсталирање на ЕКС во мултидисциплинарната клиника ЦЕЛТ е 60-125 илјади рубли.

Цената на пејсмејкерот е 150-800 илјади рубли (во зависност од видот на уредот).

Во основа, бидејќи имплантацијата на EX се плаќа од фондот за задолжително здравствено осигурување, инсталацијата на пејсмејкер обично чини нула.

Но, понекогаш и самите пациенти плаќаат за тоа и дополнителни услуги (ова се однесува на странци и луѓе кои немаат задолжително здравствено осигурување).

Во Русија, важат следниве стапки:

 • имплантација на пејсмејкер - од 100 до 650 илјади рубли;
 • имплантација на електроди - најмалку 2000 рубли;
 • хируршки процедури - од 7 500 рубли;
 • престојот во одделот чини најмалку 2 рубли дневно.

Најмногу од сè, моделот EX и стапките на избраната клиника влијаат на вкупните трошоци. На пример, во провинциски cardiology центар, едноставна имплантација на застарен домашен модел на EX може да чини минимум 25 рубли. Во големите васкуларни клиники кои користат современи увезени уреди и обезбедуваат дополнителни услуги, цената скока на 000 илјади рубли.

Осврти за провајдери - Пејсмејкер

Луѓето кои живеат со срцев пејсмејкер се ослободија од непријатните симптоми поврзани со патологии на мускулниот орган. Ова е потврдено со прегледи на пациенти за уредот и статистички податоци. Инсталирањето на уредот нема контраиндикации за возраста и здравствената состојба, во ретки случаи дава компликации во постоперативниот период.

Detonic - уникатен лек кој помага во борбата против хипертензијата во сите фази од нејзиниот развој.

Detonic за нормализација на притисокот

Сложениот ефект на растителните компоненти на лекот Detonic на theидовите на крвните садови и автономниот нервен систем придонесуваат за брзо намалување на крвниот притисок. Покрај тоа, оваа дрога спречува развој на атеросклероза, благодарение на уникатните компоненти кои се вклучени во синтезата на лецитин, аминокиселина која го регулира метаболизмот на холестерол и спречува формирање на атеросклеротични плаки.

Detonic не зависност и синдром на повлекување, бидејќи сите компоненти на производот се природни.

Детални информации за Detonic се наоѓа на страницата на производителот www.detonicnd.com.

Svetlana Borszavich

Општ лекар, cardiolогист, со активна работа во терапија, гастроентерологија, cardiolогија, ревматологија, имунологија со алергологија.
Течно општо во клиничките методи за дијагностицирање и третман на срцеви заболувања, како и електрокардиографија, ехокардиографија, следење на колера на ЕКГ и дневно следење на крвниот притисок.
Комплексот на третман развиен од авторот значително помага при цереброваскуларни повреди и метаболички нарушувања во мозокот и васкуларните заболувања: хипертензија и компликации предизвикани од дијабетес.
Авторот е член на Европското друштво на терапевти, редовен учесник на научни конференции и конгреси од областа на cardiology и општа медицина. Таа повеќепати учествувала во истражувачка програма на приватен универзитет во Јапонија од областа на медицината за реконструкција.

Detonic