Индикали за употреба на Андипал, што помага, цена и аналози

Наслов МКБ-10Синоними на болеста МКБ-10
Г43 Мигренаглавоболка и мигрена
Хемикранија
Хемиплегична мигрена
Главоболка слична на мигрена
Мигрена
Напад на мигрена
Сериска главоболка
G44.1 Васкуларна главоболка, не класифицирана на друго местоАртериохипотонична главоболка
Вазогени болки
Вазомоторна главоболка
Главоболка од васкуларно потекло
Главоболка од васкуларно потекло
I10 Есенцијална (примарна) хипертензијаХипертензија
Артериска хипертензија
Кризна артериска хипертензија
Артериска хипертензија комплицирана од дијабетес
Хипертензија
Нагло зголемување на крвниот притисок
Хипертензивни нарушувања на циркулацијата
Хипертензивна состојба
Хипертензивни кризи
Хипертензија
Артериска хипертензија
Малигна хипертензија
Есенцијална хипертензија
Хипертонична болест
Хипертензивни кризи
Хипертензивна криза
Хипертензија
Малигна хипертензија
Малигна хипертензија
Изолирана систолна хипертензија
Хипертензивна криза
Егзацербација на хипертензија
Примарна артериска хипертензија
Минлива артериска хипертензија
Суштинска артериска хипертензија
Суштинска артериска хипертензија
Есенцијална хипертензија
Есенцијална хипертензија
I15 Секундарна хипертензијаХипертензија
Артериска хипертензија
Кризна артериска хипертензија
Артериска хипертензија комплицирана од дијабетес
Хипертензија
Вазоренална хипертензија
Нагло зголемување на крвниот притисок
Хипертензивни нарушувања на циркулацијата
Хипертензивна состојба
Хипертензивни кризи
Хипертензија
Артериска хипертензија
Малигна хипертензија
Симптоматска хипертензија
Хипертензивни кризи
Хипертензивна криза
Хипертензија
Малигна хипертензија
Малигна хипертензија
Хипертензивна криза
Егзацербација на хипертензија
Бубрежна хипертензија
Реноваскуларна артериска хипертензија
Реноваскуларна хипертензија
Симптоматска артериска хипертензија
Минлива артериска хипертензија
I73.9 Периферна васкуларна болест, неодреденаАнгиоспазам
Вазоспазам / вазоконстрикција
Вазоспастични нарушувања
Повреда на венска микроциркулација
Нарушувања на циркулацијата
Периферна циркулација
Периферна циркулаторна инсуфициенција во долните и горните екстремитети
Оклузија на периферните артерии
Фонтеин фаза III-IV оклузивна болест на периферните артерии
Периферна васкуларна инсуфициенција
Периферни васкуларни лезии
Периферно васкуларно нарушување
Нарушување на периферната циркулација
Артериски спазам
Вазоспазам
Функционални лезии на периферните артерии
Хроничен ендартеритис на обелодени
Хронична облитеративна болест на садовите на долните екстремитети
Хронична болест на оклузивна артерија
K59.8.1 * цревна дискинезијаСиндром на болка за грчеви на мазните мускули
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули (бубрежна и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи (ренална и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Цревна хипокинезија
Хипотонична дискинезија на дебелото црево
Чолиќ во детството
Гастроинтестинална дискинезија
ГИ дискинезија
Гастроинтестинална дискинезија со атонија
Дискинезија на дебелото црево
Гастроинтестинален спазам
Цревни колики
Чолиќ кај мали деца
Чолиќ кај новороденчиња
Спастична цревна дискинезија
Спастична дискинезија на дебелото црево
K82.8.0 * Дискинезија на жолчното кесе и билијарен трактБилијарна опструкција
Билијарен рефлуксен гастритис
Esолчен рефлуксен езофагитис
Билјарна тиња
Синдром на болка за грчеви на мазните мускули
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули (бубрежна и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи (ренална и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Хипермоторна билијарна дискинезија
Хипокинезија на жолчното кесе
Хипомоторна дискинезија на жолчното кесе
Билијарна дискинезија
Дискинезија на жолчното кесе
Билијарна дискинезија
Билијарна колика
Allолчен рефлукс
Лачење на жолчката
Повреда на одливот на жолчката
Субакутна и хронична болест на билијарниот тракт
Спазам на билијарен тракт
Спазам на билијарен тракт
Спастична билијарна дискинезија
Спастична дискинезија на жолчното кесе
Спастични состојби на гастроинтестиналниот тракт
N23 Бубрежна колика, неодреденаБолка во бубрежна колика
Синдром на болка за грчеви на мазните мускули
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули (бубрежна и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи (ренална и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Бубрежна колика
Уретерична колика
Бубрежна колика
Бубрежна колика со уролитијаза
Болест на бубрежен камен
Мазен мускулен спазам кај болести на уринарниот систем
Спазам на уринарниот тракт
Спазам на уретер
Спазам на уретер
Грчеви во уринарниот тракт
Грчеви во урина
N94.6 Дисменореа, неодреденаАлгодисменореа
Алгоменореа
Синдром на болка за грчеви на мазните мускули
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули (бубрежна и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи (ренална и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Болка за време на менструацијата
Болна неправилна менструација
Болка во менструацијата
Болка во менструацијата
Дизалгоменореја
Дисменореа
Дисменореа (есенцијална) (ексфолијативна)
Нарушување на менструалниот циклус
Менструален Крампи
Менструацијата болна
Метрорагија
Повреда на менструалниот циклус
Неправилности во менструалниот циклус
Примарна дисалгоменореја
Неправилности во менструацијата зависни од пролактин
Менструална дисфункција зависна од пролактин
Нарушувања на менструалниот циклус
Спастична дисменореа
Функционални нарушувања на менструалниот циклус
Функционални нарушувања на менструалниот циклус
R25.2 грч и грчСиндром на болка за грчеви на мазните мускули
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули (бубрежна и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи (ренална и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Болен мускулен спазам
Имитираат грчеви
Мускулна спастичност
Мускулни грчеви
Грчеви на мускулите на тетанус
Мускулни грчеви од централно потекло
Мускулни спастични состојби
Мускулен спазам
Невролошка контрактура со грчеви
Ноќни грчеви во екстремитетите
Ноќни грчеви во нозете
Грчеви ноќе
Симптоматска конвулзивна состојба
Синдром на запад
Мазен мускулен спазам
Мазен мускулен спазам
Спазам на васкуларниот мазен мускул
Мускулен спазам
Спазам на пругастите мускули поради органски заболувања на централниот нервен систем
Спазам на скелетните мускули
Грчеви на мазни мускули на внатрешните органи
грчеви во мускулите
Грчеви на скелетни мускули
Спастични состојби на пругасти мускули
Синдром на спастична болка
Спастична состојба на мазни мускули
Спастичност на скелетните мускули
Мускулен грч
Конвулзии
Грчеви во мускулите на телето
Напади од централно потекло
Конвулзивна состојба
Конвулзивен синдром
Конвулзивен статус кај деца
Тонични грчеви
Феномен на преклопен нож
Церебрален спастичен синдром
R52.9 Неодредена болкаАкушерска и гинеколошка болка
Синдром на болка
Постоперативна болка
Постоперативна болка по ортопедска хирургија
Синдром на воспалителна болка
Синдром на болка на не-канцерогена генеза
Болка по дијагностички процедури
Болка по дијагностички интервенции
Болка по операцијата
Болка по операцијата
Болка по ортопедска хирургија
Болка по повреда
Болка по отстранување на хемороиди
Болка по операцијата
Синдром на болка со неревматско воспаление
Синдром на болка кај воспалителни лезии на периферниот нервен систем
Синдром на болка за дијабетична невропатија
Синдром на болка кај акутни воспалителни болести на мускулно-скелетниот систем
Синдром на болка во патологијата на тетивите
Синдром на болка за грчеви на мазните мускули
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули (бубрежна и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи
Синдром на болка со грчеви на мазни мускули на внатрешните органи (ренална и билијарна колика, цревен спазам, дисменореа)
Синдром на болка со повреди
Синдром на болка кај повреди и по операција
Болка во хронични воспалителни болести на мускулно-скелетниот систем
Болка со дуоденален улкус
Болка со чир на желудник
Синдром на болка кај пептичен улкус на желудникот и дуоденумот
Сензации на болка
Болка за време на менструацијата
Синдроми на болка
Состојби на болка
Болен замор на нозете
Болки во непцата кога носите протези
Болест на излезните точки на кранијалните нерви
Болна неправилна менструација
Болни преливи
Болен мускулен спазам
Болен раст на забите
болка
Болка во долните екстремитети
Болка во областа на хируршката рана
Постоперативна болка
Болки во телото
Болка по дијагностички процедури
Болка по ортопедска хирургија
Болка по операцијата
Болка по холецистектомија
Болки во грип
Болка во дијабетична полиневропатија
Болки во изгореници
Болка за време на сексуален однос
Болка за време на дијагностички процедури
Болка за време на терапевтски процедури
Ладна болка
Синузитис болка
Болка во повреди
Болки во пукање
Трауматска болка
болка
Постоперативна болка
Болка по дијагностички процедури
Болка по склеротерапија
Болка по операцијата
Постоперативна болка
Постоперативна и посттрауматска болка
Пост-трауматска болка
Болка при голтање
Болка во инфективни воспалителни болести на горниот респираторен тракт
Болки во изгореници
Мускулна траума болка
Траума болка
Болки во вадење на заби
Трауматска болка
Болка поради спазам на мазните мускули
Тешка болка
Синдром на силна болка од трауматско потекло
Синдром на не-малигна болка
Полиартралгија со полимиозитис
Постоперативна болка
Постоперативна болка
Постоперативна болка
Постоперативна болка
Пост-трауматска болка
Синдром на посттрауматска болка
Синдром на торпидна болка
Трауматска болка
Трауматска болка
Умерена болка
Умерена болка
Умерена болка

Состав и фармаколошки својства

Комбиниран лек со аналгетски, спазмолитички и вазодилатациони ефекти како резултат на специфичното дејство на неговите компоненти. Лекот исто така има хипотензивно и антипиретично дејство.

Метамизол натриум - НСАИЛ (НСАИЛ) од дериватната група на пиразолон, има антиинфламаторно, аналгетско и антипиретично дејство, чиј механизам на дејство се должи на инхибиција на циклооксигеназа (COX) и блокирање на синтезата на простагландин од арахидонска киселина, како како и кршење на болни екстра- и сопственички импулси, зголемен праг таламус центри на чувствителност на болка, зголемен пренос на топлина.

Бендазол хидрохлорид - има вазодилататорно, спазмолитично, хипотензивно дејство, а исто така има стимулирачки ефект врз функциите на 'рбетниот мозок и помага во обновување на функциите на периферните нерви, има умерено имуностимулирачко дејство.

Папаверин хидрохлорид - има миотропен антиспазмодичен, хипотензивен ефект. Ја блокира фосфодиестеразата, предизвикува акумулација на цикличен аденозин монофосфат (cAMP) и намалување на содржината на калциум во клетката, ги релаксира мазните мускули на крвните садови и внатрешните органи.

andipal 12 - упатства за употреба на Andipal, што помага, цена и аналози

Кога се зема орално, брзо и целосно се апсорбира. Се хидролизира во цревните wallsидови за да формира активен метаболит. Дејството се развива по 20-40 минути и достигнува максимум по 2:00 часот. Метаболизиран во црниот дроб. Се излачува преку бубрезите.

Ослободувањето на лекот е наредено во форма на таблети од цилиндрична форма. Бојата на таблетите е бела или жолтеникава. Ние ги набројуваме компонентите што го сочинуваат Andipal и ги даваме фармаколошките својства на секоја супстанција во форма на табела.

Количината на супстанцијата во таблетата во грамови

Влијание врз телото

Аналгетик, антиинфламаторно и антипиретично

Ги проширува крвните садови, го ублажува спазмот и го намалува крвниот притисок. Има стимулирачки ефект врз 'рбетниот мозок. Одличен имуностимуланс

Елиминира спазам, ја намалува спроводливоста и ексцитабилноста на срцевиот мускул

Апчиња за спиење, во мали количини - смирувачки

Стеаринска киселина, скроб, талк, калциум стеарат

Андипал се користи како средство за намалување на крвниот притисок, што има благ хипотензивен и смирувачки ефект. Сепак, нејзината ефикасност се постигнува само со одредени индикатори. Затоа, препорачливо е да се зема лекот не спорадично, за време на напади, туку според систематски курсеви на терапија. Присутниот лекар ќе помогне во нивното составување.

Рок на траење

Главниот индикатор за употреба на Andipal е елиминација на спазам на мазни мускули на внатрешните органи. Еве список на болести и симптоми кај кои е ефикасна употребата на лекот:

 • синдром на постхолецистектомија;
 • спазам на мочниот меур и уретерите;
 • алгодисменар;
 • спазам на церебрални садови;
 • мигрена;
 • билијарна дискинезија;
 • болка во очите
 • ренална, жолчна и цревна колика;
 • лезии на тригеминалниот нерв;
 • болка во градите што се јавува при дишење;
 • есенцијална и интракранијална хипертензија.

Покрај тоа, тој е добро воспоставен како адјуванс на болка во постоперативниот период на опоравување.

неименувана датотека 20 - Упатства за употреба на Андипал, што помага, цена и аналози

Се должи на фактот дека Andipal е поврзана со комбинирани лекови, тој е ефикасен во употреба, сепак, тој е доста специфичен. Ако пациентот ги има следниве болести, употребата на лекот е контраиндицирана.

 • дисфункција на црниот дроб и бубрезите;
 • намален мускулен тонус;
 • болести на крвта;
 • хипотензија;
 • зголемено згрутчување на крвта;
 • нетолеранција на компоненти;
 • бременост и лактација;
 • патологија на метаболизмот на пигментот;
 • тахиаритмија;
 • тешка форма на ангина пекторис;
 • колапс;
 • срцева слабост;
 • глауком со затворен агол;
 • хиперплазија на простатата;
 • интестинална опструкција;
 • мегаколон.

Како што можете да видите, списокот на болести кај кои лекот е контраиндициран е доста голем, од што произлегува дека е неопходна консултација со лекар!

Лекот е погоден за употреба во рок од 2,5 години од датумот на издавање. Датумот на производство е означен на полето.

Синдром на болка поврзан со спазам на крвните садови или мазните мускули на внатрешните органи.

Позната или осомничена хиперсензитивност на метамизол натриум сол, деривати на пиразолон (бутадион, трибузон, антипирин) осомничени за акутна хируршка патологија; анемија од каква било етиологија, цитостатска или инфективна неутропенија; леукопенија агранулоцитоза тромбоцитопенија хепатопорфирија; недостаток на глукоза-б-фосфат дехидрогеназа;

Тешка срцева слабост, AV блок. Артериска хипотензија. Тешка нарушена функција на црниот дроб и бубрезите. Хроничен нефритис со едем и нарушена азотна екскреторна функција на бубрезите. Чир на желудник и дуоденум, придружено со крварење. Дијабетес. Хипотоничен колитис вообичаен запек трауматски повреди на мозокот;

Контраиндикации за употреба на Andipal се:

 • Глауком со затворен агол. andipal 13 - упатства за употреба на Andipal, што помага, цена и аналози
 • Цревна опструкција.
 • Хиперплазија на простатата.
 • Возраст до 8 години.
 • Бременост и лактација.
 • Болести на крвта и циркулаторниот систем.
 • Преосетливост на компонентите на недостаток на лекови на глукоза-6-фосфат дехидрогеназа.
 • Тешка бубрежна или хепатална инсуфициенција.

Мора да се чува на суво и темно место на температура не повисока од 25 ° C. Да се ​​чува подалеку од дофат на деца. Рок на траење - 2 години 6 месеци.

Таблетите Андипал не припаѓаат на средства за систематска употреба. Таблетите на лекот се препорачува да се земаат само кога напади на мигрена или крвен притисок не се повеќе од 160 единици повисоки и 110 пониски. Лекот може да се припише на „прва помош“. Нивниот внес брзо го нормализира крвниот притисок, ги ублажува главоболките, кои можат да се појават како резултат на висок крвен притисок или во позадина на напади на мигрена. Таблетите се наменети за внатрешна употреба.

Detonic - уникатен лек кој помага во борбата против хипертензијата во сите фази од нејзиниот развој.

Detonic за нормализација на притисокот

Сложениот ефект на растителните компоненти на лекот Detonic на theидовите на крвните садови и автономниот нервен систем придонесуваат за брзо намалување на крвниот притисок. Покрај тоа, оваа дрога спречува развој на атеросклероза, благодарение на уникатните компоненти кои се вклучени во синтезата на лецитин, аминокиселина која го регулира метаболизмот на холестерол и спречува формирање на атеросклеротични плаки.

Detonic не зависност и синдром на повлекување, бидејќи сите компоненти на производот се природни.

Детални информации за Detonic се наоѓа на страницата на производителот www.detonicnd.com.

За возрасни

 • хипертензивна вегетативно-васкуларна дистонија;
 • мигрена;
 • почетна фаза на хипертензија;
 • главоболки против остеохондроза.

Лекот е широко користен во раните фази на развој на хипертензија за намалување на крвниот притисок, намалување на симптомите.

За деца

Лекот не е наменет за деца, затоа во упатството за употреба нема информации за индикациите за деца.

За време на бременоста, земањето какви било лекови може да му наштети на фетусот, да го наруши нормалниот тек на бременоста. Таблетите Андипал не се исклучок. Тие се контраиндицирани кај бремени мајки и доилки.

Главните контраиндикации кои не дозволуваат земање таблети Андипал вклучуваат:

 • нетолеранција кон составот;
 • мијастенија гравис;
 • патологија на крв;
 • сериозно заболување на црниот дроб и бубрезите;
 • срцева слабост;
 • ризик од развој на мозочен удар или срцев удар.

Во упатствата за употреба, постојат и други контраиндикации за земање на лекот, со кои треба да се запознаете пред да го земете.

благи форми на хипертензија;

преосетливост на компонентите што го сочинуваат лекот;

15475628305c3def4e74c7d org - Упатства за употреба на Андипал, што помага, цена и аналози

повреда на AV спроводливоста;

сериозни прекршувања на црниот дроб и бубрезите;

andipal foto - упатства за употреба на Andipal, што помага, цена и аналози

бременост (јас термин);

На суво и темно место.

Да се ​​чува подалеку од дофат на деца.

Не користете по датумот на истекување отпечатен на пакувањето.

Форма на издание и состав

Andipal е достапен во форма на таблети за внатрешна употреба. Лековите се состојат од папаверин хидрохлорид (20 мг), метамизол натриум (250 мг), бендазол (20 мг) и фенобарбитал (20 мг).

4687954 andidal2 - упатства за употреба на Андипал, што помага, цена и аналози

Ослободувањето на Andipal е наредено во форма на рамни цилиндрични таблети, малку жолтеникави или бели. Во пакувањето со ленти со блистер содржи од 10 до 30 таблети, кои се ставаат во картонска кутија со упатства за употреба.

Таблети1 табела.
аналгин0,25 g
дибазол0,02 g
фенобарбитал0,02 g
папаверин хидрохлорид0,02 g
помошни средства: скроб; талк; стеаринска киселина - доволна количина за да се добие таблета со тежина од 0,37 g

10 парчиња без контури.

Интеракција со други лекови и други видови на интеракции

Средства за контраст на Х-зраци, замени за колоидна крв, пеницилин не треба да се користат при третман на метамизол со натриумова сол.

Хлорпромазин или други деривати на фенотијазин - можен е развој на тешка хипотермија. Индиректни антикоагуланси, фенитоин, кортикостероиди, индометацин, ибупрофен - метамизол натриумова сол ја зголемуваат активноста на овие лекови со тоа што ги раселува од поврзаноста со протеините.

Глутетимид ја намалува ефикасноста на метамизол натриумовата сол.

Други нестероидни антиинфламаторни лекови: нивните аналгетски и антипиретични ефекти се потенцираат и се зголемува веројатноста за појава на адитивни несакани несакани ефекти.

Лекови кои ја потиснуваат активноста на коскената срцевина, вклучувајќи златни препарати: веројатноста за хемотоксичност се зголемува, вкл. развој на леукопенија.

Метотрексат: Метамизол натриум сол во високи дози може да доведе до зголемување на концентрацијата на метотрексат во крвната плазма и зголемување на неговите токсични ефекти (првенствено на дигестивниот тракт и системот за формирање на крв).

Диуретици (фуросемид): можно е намалување на диуретичниот ефект.

Седативи и лекови за смирување (сибазон, триоксазин, валокордин, кодеин, анаприлин, блокатори на рецептори H 2) го подобруваат аналгетскиот ефект на метамизол натриумовата сол. Трициклични антидепресиви (амизол, доксепин) го нарушуваат метаболизмот на метамизол натриум сол во црниот дроб и ја зголемуваат неговата токсичност. Метамизол натриум сол го подобрува седативниот ефект на алкохолот.

Фентоламин, антихипертензивни лекови (агенси кои влијаат на системот на ренин-ангиотензин), салуретици - кога се комбинираат со бендазол, антихипертензивниот ефект се подобрува.

Со леводопа, метилдопа - слабеење на ефектите на овие лекови.

Со срцеви гликозиди - значително зголемување на контрактилната функција на миокардот поради намалување на вкупниот периферен васкуларен отпор; со адсорбенти, адстрингенси и средства за обвивање - намалување на апсорпцијата на лекот од гастроинтестиналниот тракт.

Ефективноста на лекот се намалува со пушењето.

Постојат докази за развој на хепатитис кога се комбинираат со фурадонин.

Можно е да се намали спазмолитичката активност на папаверин хидрохлорид под влијание на морфиум.

Фентоламин го потенцира ефектот на папаверин врз кавернозните тела на пенисот кога се дава истовремено.

Кога се комбинира со антидепресиви, можно е зголемување на хипотензивниот ефект.

1578242 andidal1 - упатства за употреба на Андипал, што помага, цена и аналози

Таблетите Андипал може да се користат во комбинација со други лекови, но пред да ги комбинирате со други лекови, секогаш треба да се консултирате со вашиот лекар. Земањето апчиња ја намалува потребата од аналгетици.

Опис на форма на дозирање

Бели или бели таблети со слабо жолта нијанса.

Андипал е ефикасен лек за борба против висок крвен притисок. Неговиот прием ви овозможува да ја запрете главоболката што се појавува во позадина на зголемен спазам на мускулите и периферните садови на мозокот. Лекот се однесува на повеќекомпонентни лекови, бидејќи содржи неколку активни компоненти, од кои секоја има свој терапевтски ефект.

Андипал е лек со изразени спазмолитични, седативни, вазоспастични и аналгетски својства. Се користи како симптоматска терапија за покачени грчеви на мозочните садови. Земањето на лекот ви овозможува да го намалите и нормализирате нивото на крвниот притисок, да ја подобрите циркулацијата на крвта, да го намалите ризикот од разни компликации.

Составот на лекот содржи 4 активни состојки, како и ексципиенси.

 • Метамизол натриум (аналгин 0.25 мг) - ја ублажува болката, го олеснува воспалението.
 • Дибазол 0.02 mg - го намалува крвниот притисок, но има краткорочен ефект.
 • Папаверин хидрохлорид 0.02 мг - ги ублажува грчевите, го намалува крвниот притисок.
 • Фенобарбитал 0.02 mg - смирува, има спазмолитично дејство.

Другите компоненти на лекот делуваат како ексципиенси кои немаат значителен ефект врз организмот.

Карактеристика на апликација

7325852 ks2 - Упатства за употреба на Андипал, што помага, цена и аналози

Не ја надминувајте препорачаната доза на лекот.

Бидејќи натриумската сол метамизол има антиинфламаторно и аналгетско својство, може да ги прикрие знаците на инфекција, симптомите на незаразните болести и компликациите со болка и може да ја комплицира нивната дијагноза.

При употреба на лекот треба да се воздржат од пиење алкохолни пијалоци. Лекот треба да се користи со претпазливост кај пациенти:

 • постоечки алергиски заболувања (вклучително и треска од сено) или со претходна историја на овие болести - се зголемува ризикот од алергиски реакции;
 • со воспалителни болести на цревата, вклучувајќи улцеративен колитис и Кронова болест;
 • со кардиоваскуларна инсуфициенција
 • со истовремена употреба на цитостатски лекови (само под надзор на лекар).

Пациентите треба да бидат предупредени пред да започнат со третман, доколку има немотивирано треска, треска, воспалено грло, отежнато голтање, крварење на непцата, бланширање на кожата, астенија, со развој на вагинитис или проктитис, лекот треба веднаш да се прекине. Исто така, лекот треба да се прекине при првиот осип на кожата и мукозните мембрани. Ако се појават овие симптоми, веднаш консултирајте се со лекар.

Редовна долготрајна употреба на лекот не се препорачува поради миелотоксичност на метамизол натриум сол; во случај на продолжена употреба (повеќе од 7 дена), потребно е да се контролира сликата на периферната крв (формула на леукоцити).

2312895 andidal3 - упатства за употреба на Андипал, што помага, цена и аналози

За време на периодот на третман, можно е боење на урина со црвено (поради ослободување на метаболит), што нема клиничко значење.

Со претпазливост, ослабени пациенти, со намалување на интестиналната подвижност. При земање на лекот, можен е развој на ортостатска хипотензија.

Ако се појават симптоми на дисфункција на црниот дроб, вклучувајќи гастроинтестинални нарушувања, жолтица, еозинофили и зголемување на нивото на ензими на црниот дроб, мора да престанете да го земате лекот.

Треба да го известите вашиот лекар за следниве симптоми: црвенило, потење, главоболка, замор, жолтица, осип на кожата, гадење, стомачни тегоби, запек.

Пушењето ја влошува ефикасноста на лекот.

Додека земањето на лекот треба да се откаже од употребата на алкохол и лекови кои го депресираат централниот нервен систем.

Фармакодинамика

12 hqdefault - упатства за употреба на Andipal, што помага, цена и аналози

Андипал, како спазмолитик, се користи за грчеви на периферните садови и мозочните садови. Намалување на OPSS, дејствувајќи на артериоли, лекот го намалува крвниот притисок, ја подобрува колатералната циркулација. Комбинацијата на миотропни спазмолитици (дибазол и папаверин хидрохлорид) со аналгин го подобрува аналгетскиот ефект на последниот во случај на главоболка, мигрена. Присуството на фенобарбитал во лекот придонесува за манифестација на седативно дејство и го подобрува дејството на другите компоненти.

Способност да се влијае на брзината на реакција при управување со возила или други механизми

За време на третманот, треба да избегнувате возење и работа со механизми.

Од гастроинтестиналниот тракт: гадење, запек, зголемена активност на хепатални трансаминази, жолтица, хепатитис, непријатност во стомакот, сува уста;

алергиски реакции: можни манифестации на реакции на преосетливост, вклучувајќи осип на кожата и мукозните мембрани, хиперемија, конјунктивитис, чешање, уртикарија, сува кашлица, течење на носот, отежнато дишење, горење во грлото, црвенило на лицето, ангиоедем, бронхоспастичен синдром, анафилактички , анафилактичен синдром Стивенс-Johnонсон, Лајелов синдром;

На дел од крвниот систем и лимфниот систем: леукопенија, тромбоцитопенија, гранулоцитопенија, анемија, еозинофилија, агранулоцитоза

Од страната на бубрезите и уринарниот систем: олигурија, анурија, протеинурија, интерстицијален нефритис, боење на урина во црвена боја;

од кардиоваскуларниот систем: AV блок, вентрикуларна екстрасистола, намален срцев минутен волумен, намален крвен притисок, слабост, вкочанетост, тремор, губење на свеста, палпитации, аритмии, болка во срцето, со продолжена употреба - влошување на ЕКГ, ортостатска хипотензија вентрикуларна фибрилација , асистола, вентрикуларен флатер, колапс, апнеја,

од централниот нервен систем: поспаност, прекумерно потење, вртоглавица, главоболка, чувство на топлина, топли бранови, анорексија.

Во случај на несакани дејства, пациентот треба да се консултира со лекар.

Дозирање и администрација

Земете орално после јадење со малку вода.

Возрасните земаат 1 таблета 1-2 пати на ден.

Максималната дневна доза е 2 таблети.

Текот на третманот зависи од природата и текот на болеста, постигнатиот ефект, природата на сложената фармакотерапија, но времетраењето на третманот не треба да надминува 3 дена.

Земете таблети Андипал само според упатствата на вашиот лекар. Лекот не е наменет за продолжена употреба. Текот на третманот обично не надминува 5-7 дена. За да се постигне терапевтски ефект, лекот може да се препише во комбинација со други лекови, но само лекар може да ги препише.

За возрасни

Дозата на лекот е 1 таблета 2 до 3 пати на ден. Доколку е потребно, лекарот може да ја намали или зголеми дозата на лекот. Во некои случаи, лековите се препишуваат само за симптоматска терапија, односно кога има напади на мигрена или скокови на крвен притисок.

За деца

Лекот не се користи во педијатрија.

Внатре Возрасни - 1-2 таблети. 2-3 пати на ден. Текот на третманот е 7-10 дена.

Ако третманот е неефикасен, лекот треба да се замени или комбинира со други лекови (за да се постигне хипотензивен ефект).

Андипал е спазмолитик, кој, според мислењето на лекарите и лекарите, има благ хипотензивен ефект. На прашањето како да го земам лекот, сакам да го насочам вниманието на fansубителите на само-лекување: внесувањето и дозата на лекот ги избира специјалист, според дијагнозата и физиологијата. Официјалните упатства од производителот гласат на следниов начин:

 • во присуство на висок притисок, без совет од лекар, една таблета е дозволена за ублажување на симптомите на карактеристична хипертензија;
 • со силна главоболка, се препорачува да се земат две таблети во интервали од еден час. Во овој случај, максималната дозволена доза на лекот е пет таблети;
 • со вегетоваскуларни нарушувања - 1 ЕЕЗ. 2 пати во рок од 24 часа.

Предозирање

Симптоми: хипотермија, значително намалување на крвниот притисок, аритмија, тахикардија, делумна или целосна блокада, прекумерно потење, главоболка, чувство на топлина, вртоглавица, дисфагија, делириум, развој на акутна агранулоцитоза, акутна бубрежна или хепатална инсуфициенција, парализа на респираторниот мускул, намалена ткива на перфузија, вознемиреност, летаргија, оштетување на видот, вртоглавица, атаксија, нистагмус, диплопија, депресија на централниот нервен систем, колапс, кома, цијаноза, метаболна ацидоза, хипервентилација, хип ергликемија, хиперкалемија, олигурија, запек, гастроинтестинален тракт, гадење, повраќање, осип, умерена диспнеа, тинитус, поспаност, црвенило на кожата.

Со продолжена употреба во високи дози: можна е нарушена функција на црниот дроб, неутропенија, хеморагичен синдром, грчеви и нарушена свест.

Третман. Гастрична лаважа, внесување сорбенти, солени лаксативи, принудна диуреза. Ако се појават напади, консултирајте се со лекар.

Случаи на предозирање не се толку чести, но сепак, со зголемување на дозата на лекот, може да се појават гадење, конфузија, повраќање, хипотензија, конвулзии и други симптоми кои бараат медицинска интервенција.

Симптоми: со предозирање, се јавува тешка поспаност, вртоглавица, колаптоидна состојба.

Третман: прва помош - гастрична лаважа, внес на активен јаглен. Симптоматска терапија

Специјални инструкции

 • Таблетите се препорачуваат при силни главоболки и мало зголемување на крвниот притисок.
 • Приемот на таблети не може да надмине 7-10 дена.
 • Андипал е забрането да се зема на празен стомак.
 • Пијте ги таблетите со вода.
 • Дневната доза на лекот не треба да надминува 4 таблети.
 • Забрането е комбинирање на лекот со други лекови кои имаат антиинфламаторно дејство.
 • Користете го лекот со претпазливост, бидејќи има голем број на контраиндикации.

Прегледите на лекарите за лекот Андипал не се доволно лоши, но сепак лекот е наменет за симптоматска терапија. Не може да се користи долго време, ниту може да се комбинира со други средства за сличен терапевтски ефект.

Треба да се внимава кога се работи со механизми.

Со продолжена употреба, потребно е да се контролира крвната слика.

Андипал треба да се препишува со претпазливост кај луѓе кои се занимаваат со активности со зголемена концентрација на внимание и се поврзани со брза реакција. Неговиот фенобарбитал предизвикува зависност.

Андипал не се препорачува за жени кои очекуваат бебе и доилки. Во отсуство на алтернативен лек, новороденчето се пренесува на вештачко хранење. Ова се должи на дејството на составната компонента - фенобарбитал. Дури и мала доза на оваа супстанца може да предизвика одложување на развојот на феталниот мозок, а синдромот на појава на церебрална парализа се зголемува десеткратно.

Деца и тинејџери

Земањето на лекот не се препорачува за деца. Прием Андипал може да се додели на тинејџер откако ќе наполни 14 години. Во исклучителни случаи, Андипал се користи под надзор на лекарот што го посетува, во согласност со пропишаната доза, доколку не се најде алтернатива.

Заедничкиот прием на Andipal со кој било пијалок што содржи алкохол е строго забранет! Компонентите што го сочинуваат лекот го подобруваат ефектот на етил алкохол врз телото, што е полн со непредвидливи последици.

Со продолжена (повеќе од 7 дена) употреба, потребно е да се контролира сликата на периферната крв и функционалната состојба на црниот дроб. Алкохолот е забранет.

Медицинска инструкција

Андипал мора да се зема орално. Дозата за возрасни е 1 таблета 2-3 пати на ден. Текот на третманот не треба да надминува 1 недела до 10 дена.

Важно! Препорачливо е да се зема лекот според упатствата и под надзор на лекар.

Во случај кога употребата на лекот не го има потребниот терапевтски ефект, потребно е да се консултирате со лекар и да изберете поинаков режим на лекување. Во некои случаи, може да биде потребно да се комбинира препаратот Андипал со други лекови за да се постигне изразен терапевтски ефект.

Андипал
Упатство за медицинска употреба - RU бр. LSR-007455/10

Последен пат изменет датум: 21.04.2017 година //

Дозирна форма

составот

Состав по таблета

 • Бендазол хидрохлорид (дибазол) - 0,02 g
 • Метамизол натриум монохидрат (аналгин) - 0,25 g
 • Папаверин хидрохлорид - 0,02 g
 • Фенобарбитал - 0,02 гр
 • компиров скроб - 0,0489 гр
 • талк во прав - 0,0074 гр
 • стеаринска киселина 0,0037 g

Опис на форма на дозирање

Таблетите се бели или бели со малку жолтеникава нијанса на боја, рамно-цилиндрична форма со комора и ризик.

Фармаколошка група

Комбиниран аналгетик (ненаркотичен аналгетик, спазмолитик, барбитурат)

Фармаколошки (имунобиолошки) својства

Комбинираниот лек има вазодилатативно, аналгетско, спазмолитично и седативно дејство.

Андипал, како спазмолитик, се користи за грчеви на периферните садови и мозочните садови.

Намалување на вкупниот периферен отпор, дејствувајќи на артериолите, лекот го намалува крвниот притисок, ја подобрува колатералната циркулација. Комбинацијата на миотропски спазмолитици (бендазол и папаверин) со метамизол натриум го подобрува аналгетскиот ефект на последниот во случај на главоболка, мигрена. Присуството на фенобарбитал во лекот придонесува за манифестација на седативно дејство и го подобрува дејството на другите компоненти.

Фармакокинетиката

Метамизол натриум: Добро и брзо се апсорбира во гастроинтестиналниот тракт. Хидролизира во цревниот wallид со формирање на активен метаболит, непроменет метамизол натриум во крвта е отсутен (само по интравенска администрација се наоѓа незначителна концентрација во плазмата). Односот на активниот метаболит со протеините е 50-60%. Метаболизира во црниот дроб, се излачува преку бубрезите. Во терапевтски дози, тој преминува во мајчино млеко.

Папаверин: Апсорпцијата зависи од дозирната форма. Биорасположивост во просек - 54%. Комуникација со плазма протеини - 90%. Добро е дистрибуиран, продира во хистохематолошките бариери. Метаболизиран во црниот дроб. Т.½ - 0,5-2 часа (може да се продолжи до 24 часа). Се излачува преку бубрезите во форма на метаболити. За време на хемодијализата се отстранува целосно од крвта.

Фенобарбитал: Кога се администрира, фенобарбиталот се апсорбира целосно, но релативно полека. Максималната концентрација во крвта се забележува 1-2 часа по администрацијата. Околу 50% се поврзани со плазма протеините. Лекот е рамномерно распореден во различни органи и ткива; пониски концентрации се наоѓаат во мозочното ткиво. Полуживотот кај возрасните е 2-4 дена. Полека се лачи од телото, што создава предуслови за кумулација. Метаболизира од микрозомални ензими на црниот дроб. Се излачува преку бубрезите во форма на неактивни метаболити, 25-50% - непроменет.

Индикации

Синдром на болка поврзан со спазам на периферните артерии, мазни мускули на гастроинтестиналниот тракт, церебрални садови; артериска хипертензија.

контраиндикации

Преосетливост, откажување на црниот дроб, хронична бубрежна инсуфициенција, недостаток на глукоза-6-фосфат дехидрогеназа, крвни заболувања, тахиаритмија, тешка ангина пекторис, декомпензирана хронична срцева слабост, глауком со затворен агол, хиперплазија на простата, интестинална опструкција, мегаколон, бременост, деца, бременост години стара, бронхијална астма предизвикана од внес на ацетилсалицилна киселина, салицилати и други нестероидни антиинфламаторни лекови арати.

Дозирање и администрација

1-2 таблети 2-3 пати на ден. Текот на третманот е 7-10 дена.

Несакани ефекти

Поспаност, намалена стапка на психомоторни реакции, намален крвен притисок, нарушена функција на црниот дроб / бубрезите. Понекогаш се појавуваат гадење, запек, алергиски реакции (до анафилактичен шок). Со продолжена употреба на лекот, можно е депресивно дејство врз крвта поради присуството на метамизол натриум (леуко пенис, каустична агра нулоцитоза - тромбоцитопенија). Присуството на фенобарбитал може да има седативно дејство, атаксија и депресија понекогаш може да се појават (особено кај постари и изнемоштени пациенти).

Предозирање

Во случај на предозирање, се јавува тешка поспаност, вртоглавица, колаптоидна состојба.

Прва помош: гастрична лаважа, внес на активен јаглен. Симптоматска терапија

Интеракција

Фармакодинамички: комбинација со нитрати (вклучувајќи нитроглицерин, изосорбид динитрат), бавни блокатори на калциумовите канали (вклучително и нифедипин), амиодарон, бета-адренергични блокирачки агенси (вклучително пропранолол, метропропол, окспренолол, талинололумиум), ганглио-азол блокатори на бромид, фуросемид, хидрохлоротиазид), миотропски спазмолитици (вклучувајќи дипиридамол, аминофилин) го подобрува хипотензивниот ефект на Andipal.

Комбинирана употреба на алфа-адренергични агонисти директен (вклучително епинефрин, норадреналин) и индиректен (ефедрин) вид на дејство, Н-холиномиметика (вклучително никотин, ацетилхолин), аналептици (вклучувајќи камфор, сулфокамфокаин [прокаин сулфокамфорна киселина], никетамид, бемегрид, лобелија, цитизин), тонични агенси (вклучувајќи корен од женшен, елеутерокок од бодлив ризом и екстракт од корен, екстракт од родиола) и Андипал го намалува хипотензивниот ефект на последниот.

Меѓусебно зголемување на ризикот од несакани ефекти при употреба на наркотични аналгетици.

Фармакокинетика: комбинацијата на употреба на адсорбенти (активен јаглен), адстрингенси и средства за обвивкување ја намалува апсорпцијата на лекот во гастроинтестиналниот тракт.

Специјални инструкции

Со продолжена (повеќе од 7 дена) употреба, потребно е да се контролира сликата на периферната крв и функционалната состојба на црниот дроб.

За време на периодот на третман, потребно е да се воздржите од вклучување во потенцијално опасни активности за кои е потребна голема концентрација на внимание и брзина на психомоторни реакции.

Форма на издание

На 10 таблети во пакување на ленти со блистер од филм од поливинил хлорид и фолија од алуминиум испечатена лакирана или хартија за пакување со полимерна обвивка.

10 таблети во контура bezjacheykovy пакување направени од хартија обложена со полимер.

За 10,20,30,40,50,60,100 таблети во полимерна тегла.

Секоја тегла или 1, 2, 3, 4, 5 пакувања со плускавци, заедно со упатствата за употреба, се ставаат во пакување.

Банките од полимерно или контурно пакување со еднаков број упатства за употреба се ставаат во групно пакување.

Услови за складирање

На суво и темно место на температура не повисока од 25 ° С.

Да се ​​чува подалеку од дофат на деца.

Рок на траење

2 години 6 месеци Не користете по истекот на рокот наведен на пакувањето.

Услови за отсуство од аптеките

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

LS-000733 од 2019-01-21

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

ЛСР-006417/08 от 2013-08-14

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

ЛП-003892 од 2016-10-07

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

ЛСР-007455/10 от 2012-12-17

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

ЛСР-002220/07 от 2007-08-15

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

ЛСР-006417/08 от 2013-08-14

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

LS-002641 од 2013-10-15

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

ЛСР-002455/08 от 2014-06-27

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

LS-002641 од 2006-12-29

Andipal - упатства за медицинска употреба - RU

Tatyana Jakowenko

Главен уредник на Detonic онлајн магазин, cardiolогист Јаковенко-Плахотнаја Татјана. Автор на повеќе од 950 научни статии, вклучително и во странски медицински списанија. Тој работел како cardiolогист во клиничка болница повеќе од 12 години. Тој е сопственик на современи методи за дијагностицирање и лекување на кардиоваскуларни заболувања и ги спроведува во неговите професионални активности. На пример, тој користи методи на реанимација на срцето, декодирање на ЕКГ, функционални тестови, циклична ергометрија и многу добро ја познава ехокардиографијата.

Веќе 10 години е активен учесник во бројни медицински симпозиуми и работилници за лекари - семејства, терапевти и cardiolогисти. Тој има многу публикации за здрав начин на живот, дијагноза и третман на срцеви и васкуларни заболувања.

Тој редовно ги следи новите публикации на европски и американски cardiology списанија, пишува научни статии, подготвува извештаи на научни конференции и учествува на европски cardiolконгреси на оги.

Detonic