Pušači lezbijki, homoseksualaca i biseksualaca izloženi su većem riziku od pušenja mentol cigareta

cigareta

U usporedbi s heteroseksualnim pušačima, pušenje mentol cigareta je više među lezbijkama, homoseksualcima i biseksualnim pušačima, prema istraživanju koje je vodio Rutgers, posebno među biseksualnim i lezbijskim / homoseksualnim pušačima cigareta

Istraživanje objavljeno u časopisu Istraživanje nikotina i duhana, bacili su informacije o nacionalnoj populaciji od 2015. do 2019. o osobama starijim od 18 godina, kao i starijim po spolu, kao i identifikaciji vezanoj uz spol, kao i među pušačima, 54, kao i 50 posto biseksualnih i lezbijki / homoseksualne dame pušače voljele su mentol cigarete, u usporedbi s 39 posto pušača u cjelini.

Ovo istraživanje može se naći na tragu strategija američke Agencije za hranu kao i Uprave za lijekove za zabranu cigareta s mentolom, preseljenje za koje znanstvenici tvrde da je potrebno razmišljati o privlačnosti mentola među sklonim populacijama, koje čine mladi pušači, kao i crni pušači.

"Mnogo je istraživanja koja pokazuju kako biseksualne žene prijavljuju nerazmjerno visoke stope upotrebe supstanci, uključujući pušenje cigareta", tvrdio je Ollie Ganz, glavni scenarist i učitelj u Rutgers Centru za studije duhana. "Naše istraživanje potvrđuje da je i to slučaj za cigarete s mentolom. S obzirom na ono što znamo o utjecaju mentola na inicijaciju, ovisnost o nikotinu i prestanak uspjeha, ove visoke stope upotrebe mentola među biseksualnim ženskim pušačima mogu pogoršati razlike u pušenju cigareta. "

Znanstvenici tvrde da su buduće istraživačke studije potrebne za najavu ciljanih tretmana za zaustavljanje započinjanja cigareta s mentolom, kao i za oglašavanje prestanka pušenja među pušačima lezbijkama, homoseksualcima i biseksualnim pušačima, zajedno s provjerom utjecaja budućeg ograničenja mentola, poput onog preporučena od strane FDA, za ovu populaciju.