Οι αυξήσεις στο φορτίο του νοσοκομείου συνδέονται με υψηλότερη θνησιμότητα COVID-19

Οι αυξήσεις στο φορτίο του νοσοκομείου συνδέονται με υψηλότερη θνησιμότητα COVID-19

(Ημέρα Υγείας) - Τα νοσοκομειακά άτομα COVID-19 που φρόντιζαν σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με τις καλύτερες αυξήσεις στο caseload έχουν διπλάσιο κίνδυνο θνησιμότητας από τα άτομα σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που δεν αντιμετωπίζουν υπερτάσεις, σύμφωνα με ερευνητική μελέτη που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο στις 6 Ιουλίου. Χρονικά της εσωτερικής ιατρικής

Ο Sameer S. Kadri, MD, από τα Εθνικά Ινστιτούτα Κλινικής Κέντρου Υγείας στη Bethesda, Maryland, καθώς και συνεργάτες του αξιολόγησαν την οργάνωση μεταξύ των βαρέων βαρών COVID-19 και των κινδύνων θνησιμότητας COVID-19. Η αξιολόγηση συνίστατο σε ενήλικες εσωτερικούς ασθενείς με κωδικοποίηση COVID-19, οι οποίοι εξομολογήθηκαν από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2020 με προσωπικό απαλλαγής έως τον Οκτώβριο του 2020.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι από τους 144,116 ασθενείς με COVID-19 σε 558 εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, το 54.2 τοις εκατό εξομολογήθηκε σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στο κορυφαίο δεκαδικό δείκτη αύξησης καθώς και, γενικά, το 17.6% των ατόμων πέθανε. Η θνησιμότητα αργού COVID-19 μειώθηκε στο χρόνο σε όλα τα στρώματα του δείκτη ανόδου, ωστόσο ο κίνδυνος θνησιμότητας αυξήθηκε στα 50 έως 75, 75 έως 90, 90 έως 95, 95 έως 99, καθώς και> 99 εκατοστημόρια (αναλογίες πιθανότητας, 1.11, 1.24, 1.42, 1.59, καθώς και 2.00, συγκεκριμένα) σε σύγκριση με το nonsurging (