Μέγεθος προσωπικού, αποτελέσματα COVID-19 που συνδέονται με εξειδικευμένες νοσηλευτικές εγκαταστάσεις

Μέγεθος προσωπικού, αποτελέσματα COVID-19 που συνδέονται με εξειδικευμένες νοσηλευτικές εγκαταστάσεις

(HealthDay) —Σε ειδικευμένες νοσηλευτικές εγκαταστάσεις (SNFs), το μέγεθος του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού που δεν εμπλέκονται στη φροντίδα των κατοίκων, συνδέεται στενά με τα αποτελέσματα του COVID-19, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουλίου Υγεία.

Ο Brian E. McGarry, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη, και οι συνεργάτες του εξέτασαν τη συσχέτιση ενός νέου μέτρου του μεγέθους του προσωπικού (αριθμός μοναδικών υπαλλήλων που εργάζονται καθημερινά) και των συμβατικών μέτρων ποιότητας του προσωπικού με τα αποτελέσματα COVID-19 μεταξύ των SNF στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν έχουν επιβεβαιώσει περιπτώσεις COVID-19 έως τον Ιούνιο του 2020.

Τα δείγματα SNF στο χαμηλότερο τεταρτημόριο του προσωπικού είχαν 6.2 περιπτώσεις κατοίκων και 0.9 θανάτους ανά 100 κρεβάτια, ενώ εκείνοι στο υψηλότερο τεταρτημόριο είχαν 11.9 περιπτώσεις κατοίκων και 2.1 θανάτους ανά 100 κρεβάτια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, ακόμη και μετά τον υπολογισμό του μεγέθους των εγκαταστάσεων, υπήρχε μια ισχυρή συσχέτιση για το μέγεθος του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού που δεν εμπλέκονται στη φροντίδα των κατοίκων, με τα αποτελέσματα COVID-19 του SNF. Τα συμβατικά μέτρα ποιότητας του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών άμεσης φροντίδας προσωπικού προς τους κατοίκους και του συνδυασμού δεξιοτήτων, δεν προέβλεπαν σημαντικά τις περιπτώσεις ή τους θανάτους COVID-19.

«Προχωρώντας προς τα εμπρός, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να ενθαρρύνουν πολιτικές που προωθούν τη χρήση πλήρους απασχόλησης και πιο συνεπές προσωπικό, διατηρώντας παράλληλα επαρκείς άμεσους φροντιστές για να παρέχουν ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα στους κατοίκους», γράφουν οι συγγραφείς.

Ένας συγγραφέας αποκάλυψε οικονομικούς δεσμούς με τις βιομηχανίες υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας.