Τα προβλήματα ανάγνωσης στην παιδική ηλικία συνδέονται με χαμηλότερα σκορ μνήμης στην ενηλικίωση

Τα προβλήματα ανάγνωσης στην παιδική ηλικία συνδέονται με χαμηλότερα σκορ μνήμης στην ενηλικίωση

(HealthDay) - Τα προβλήματα ανάγνωσης στην παιδική ηλικία σχετίζονται με χαμηλότερα σκορ μνήμης στην ηλικία των 43 ετών, αλλά όχι με το ρυθμό μείωσης της μνήμης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις 6 Ιουλίου. Περιοδικό Επιδημιολογίας & Κοινοτικής Υγείας.

Ο Amber John, Ph.D., από το University College London, και οι συνεργάτες του εξέτασαν διαμήκεις συσχετίσεις μεταξύ προβλημάτων ανάγνωσης παιδικής ηλικίας και γνωστικής λειτουργίας από τα μέσα της ενηλικίωσης (ηλικίας 43 ετών) έως την πρώιμη ηλικία (ηλικία 69 ετών). Τα προβλήματα ανάγνωσης μετρήθηκαν στην ηλικία των 11 ετών και η λεκτική μνήμη και η ταχύτητα επεξεργασίας εκτιμήθηκαν σε ηλικίες 43, 53, 60 έως 64 και 69 ετών. Επιπλέον, σε ηλικία 69 ετών, χορηγήθηκε η Εξέταση Γνώσης (ACE) του Addenbrooke.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα προβλήματα ανάγνωσης συσχετίστηκαν με φτωχότερη λεκτική μνήμη κατά την αναχαίτιση (43 ετών), αλλά δεν συσχετίστηκαν με το ποσοστό μείωσης από ηλικίες 43 έως 69 ετών μεταξύ 1,726 συμμετεχόντων. Δεν υπήρξαν συσχετισμοί που να σημειώνουν προβλήματα ανάγνωσης με ταχύτητα παρακολούθησης ή πτώση μεταξύ 1,730 συμμετεχόντων. Τα άτομα με ή χωρίς προβλήματα ανάγνωσης είχαν υψηλότερα ποσοστά βαθμολογίας κάτω από τα κλινικά όρια ACE-III. Υπήρχε συσχέτιση μεταξύ προβλημάτων ανάγνωσης και φτωχότερων συνολικών βαθμολογιών ACE-III και όλων των βαθμολογιών τομέα σε ηλικία 69 ετών σε 1,699 συμμετέχοντες. Η εκπαίδευση μεσολάβησε εν μέρει αυτές τις ενώσεις.

«Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά, διότι η αύξηση της τρέχουσας κατανόησης των πρώιμων παραγόντων κινδύνου για τη γνωστική γήρανση μπορεί να είναι πιθανό όφελος για τη δημιουργία καλύτερων προγνωστικών μοντέλων», γράφουν οι συγγραφείς.