Ούτε το remdesivir ούτε το HCQ επηρεάζουν την κάθαρση του ιού σε νοσοκομειακούς ασθενείς με COVID-19

Covid

Το NOR-Solidarity, μια ανεξάρτητη, πρόσθετη, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή στη δοκιμή Αλληλεγγύης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), διαπίστωσε ότι ούτε το remdesivir ούτε η υδροξυχλωροκίνη (HCQ) επηρέασαν την κάθαρση του ιού σε νοσοκομειακούς ασθενείς με COVID-19. Η δοκιμή Αλληλεγγύης του ΠΟΥ δεν έδειξε καμία επίδραση της remdesivir ή της υδροξυχλωροκίνης (HCQ) στη θνησιμότητα αλλά δεν αξιολόγησε τα αντιιικά αποτελέσματα αυτών των φαρμάκων. Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο Annals of Internal Medicine.

Ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο της Νορβηγίας και συνεργάτες, ανέθεσαν τυχαία 181 νοσοκομειακούς ασθενείς σε 23 νοσοκομεία στη Νορβηγία να λάβουν remdesivir (n = 42), HCQ (n = 52) ή πρότυπο φροντίδας (SoC) (n = 87) σε αξιολογεί τις επιδράσεις του remdesivir και του HCQ στη θνησιμότητα όλων των αιτιών, στο νοσοκομείο · ο βαθμός αναπνευστικής ανεπάρκειας και φλεγμονής · και ιογενής κάθαρση στο στοματοφάρυγγα. Οι ερευνητές δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων θεραπείας στη θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Το Remdesivir και το HCQ δεν επηρέασαν τον βαθμό αναπνευστικής ανεπάρκειας ή φλεγμονής. Υπήρξε σημαντική μείωση του φορτίου SARS-CoV-2 στο στοματοφάρυγγα κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας σε όλες τις ομάδες θεραπείας, με παρόμοιες μειώσεις και ιικά φορτία 10 ημερών. Η έλλειψη αντιικής δράσης με το remdesivir και το HCQ παρέμεινε συνεπής παρά την ηλικία του ασθενούς, τη διάρκεια των συμπτωμάτων, τον βαθμό του ιικού φορτίου και την παρουσία αντισωμάτων κατά του SARS-CoV-2.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η συνολική θνησιμότητα στην NOR-Αλληλεγγύη ήταν χαμηλότερη από ό, τι στη δοκιμή ΠΟΥ-Αλληλεγγύη. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στις πρώιμες πολιτικές κλειδώματος στη Νορβηγία κατά την αρχική φάση της πανδημίας, στη μείωση της πίεσης στα νοσοκομεία και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η Νορβηγία είχε επίσης χαμηλότερα ποσοστά συννοσηρών παθήσεων όπως ο διαβήτης και οι χρόνιες καρδιακές παθήσεις. Ωστόσο, με βάση τα ευρήματά τους, οι ερευνητές αμφισβητούν το αντιιικό δυναμικό του remdesivir και του HCQ.