Είναι μια ομάδα αναπηριών κατάλληλη για καρδιακή προσβολή και πώς να την πάρετε

Οι κυβερνητικές αρχές έχουν στην περίπτωση αυτή διαφορετικούς μηχανισμούς για να βοηθήσουν τους πολίτες. Ως ένας από τους τρόπους υποστήριξης των ασθενών από τις συνέπειες μετά από σοβαρές ασθένειες, που επιβεβαιώθηκε από την ιατρική επιτροπή, είναι η παροχή συνταξιοδοτικού περιεχομένου.

Μετά από μια πολύπλοκη και σοβαρή ασθένεια, είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να επιστρέψουν στην κανονική ζωή. Εκτός από μια σοβαρή ασθένεια, η οποία θα συνεχίσει να επηρεάζει την κατάσταση της υγείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά την απόρριψη από το νοσοκομείο, προκύπτουν προβλήματα υλικού. Ως εκ τούτου, για πρώτη φορά, οι εργαζόμενοι πολίτες λαμβάνουν χρήματα για άδεια ασθενείας ενώ βρίσκονται σε θεραπεία και χάσουν τη δουλειά τους.

Μόνο μια ιατρική επιτροπή μπορεί να καθορίσει:

 • Ο βαθμός βλάβης στα τοιχώματα του σώματος με έμφραγμα του μυοκαρδίου, δίνει αναπηρία ή όχι.
 • επίπεδο επιπλοκών.
 • ικανότητα εκτέλεσης εργασιών παραγωγής ·
 • πόσο καιρό να απελευθερωθεί από την εργασία.

Εάν οι ενέργειες συνοδεύονται από σωματικές και συναισθηματικές πιέσεις, ο ασθενής έχει μια ομάδα στην οποία μπορεί να απελευθερωθεί από σύνθετα καθήκοντα με την απόφαση της επιτροπής, θα μεταφερθεί σε ελαφριά εργασία.

Εκφράστε την ανάγκη για τη μορφή:

 • παράταση των ασθενειών μέχρι 4 μήνες.
 • μετά από μια πρόσθετη μελέτη της κατάστασης της υγείας, το νοσοκομείο παρατείνεται για ένα έτος.
 • ορίστε μια ομάδα αναπηρίας.

Μια συλλογική ιατρική εξέταση, επαγγελματίες σε διάφορες ειδικότητες, μπορεί να καθορίσει το βαθμό αποκατάστασης της υγείας του ασθενούς.

Οι αναλυτές βρήκαν, μετά από διάφορες μελέτες, πότε συνδυάζονταν τα γεγονότα και οι δείκτες, πόσο μικρότερο ήταν το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όλο και περισσότεροι νέοι βρίσκονται σε νοσοκομειακά κρεβάτια με τόσο σοβαρή ασθένεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι έπαψαν να είναι άρρωστοι. Αυτή η κατηγορία πολιτών ανήκει σε όλες τις ομάδες κινδύνου λόγω ενός αποδυναμωμένου οργανισμού, του οποίου η προστασία έπαψε να λειτουργεί με συναισθηματική και φυσική υπερφόρτωση.

Η ηλικία συνταξιοδότησης ονομάζεται επειδή οι άνθρωποι αρχίζουν να λαμβάνουν περιεχόμενο από το κράτος. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο στον προσδιορισμό της ομάδας αναπηρίας μετά από καρδιακή προσβολή. Για την παλαιότερη γενιά, σύμφωνα με τους γενικούς ιατρικούς κανόνες και κανονισμούς, ορίζει μια ομάδα MES σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση του οργάνου, το επίπεδο της βλάβης του. Τα κοινωνικά προνόμια και ο βαθμός κρατικής βοήθειας για τους ηλικιωμένους έχουν διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση με τους νέους.

Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί όσον αφορά τις πληρωμές συντάξεων γήρατος και αναπηρίας. Δύο υλικά περιεχόμενα τοποθετούνται σε άτομα που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων ή σε συμμετέχοντες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εάν ένα άτομο δεν ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες, μπορεί να επιλέξει ποια σύνταξη θα λάβει, συνήθως η έμφαση δίνεται στη μεγαλύτερη.

Το άτομο με ειδικές ανάγκες θα χρεωθεί επιπλέον πληρωμές μετρητών ανάλογα με την ομάδα και κοινωνικές επιχορηγήσεις διαφόρων μεγεθών. Εκφράζονται με την παροχή δωρεάν φαρμάκων, οδηγίες για δωρεάν ταξίδια σε σανατόρια. Για αυτές τις περιπτώσεις, οι κλινικές συντάσσουν συμβάσεις με μια σειρά επιχειρήσεων που βελτιώνουν την υγεία.

Από αυτό το άρθρο θα μάθετε: με το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η αναπηρία δίνεται ή όχι, ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αναπηρίας.

Nivelichuk Taras, Επικεφαλής του Τμήματος Αναισθησιολογίας και Εντατικής Φροντίδας, εργασιακή εμπειρία 8 ετών. Ανώτατη εκπαίδευση στην ειδικότητα "Γενική Ιατρική".

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου (MI) είναι μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει μερική ή πλήρη αναπηρία και την ανάγκη ανάθεσης μιας ομάδας αναπηρίας.

Η αναπηρία δίνει άτομα που έχουν αυτή την κατάσταση; Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, δεν έχουν ανατεθεί σε όλους τους ασθενείς μετά από καρδιακή προσβολή. Οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν αυτό:

 • Η φύση μιας καρδιακής προσβολής.
 • Η παρουσία επιπλοκών.
 • Η σοβαρότητα της καρδιακής ανεπάρκειας αναπτύχθηκε μετά τον MI.
 • Χειρουργική θεραπεία της νόσου.
 • Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας του ασθενούς.
 • Το επάγγελμα του ασθενούς, οι συνθήκες εργασίας του.

Οι ασθενείς των οποίων η καρδιακή προσβολή δεν ήταν μεγάλη δεν οδήγησαν σε επιπλοκές και καρδιακή ανεπάρκεια, με διατηρημένη συσταλτικότητα της καρδιάς και ένα επάγγελμα χωρίς επιβλαβείς συνθήκες, η ομάδα αναπηρίας δεν μπορεί να ανατεθεί.

Η ομάδα αναπηριών μετά από καρδιακή προσβολή εκχωρείται από την επιτροπή ιατρικών και κοινωνικών εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτελείται από αρκετά μεγάλο αριθμό γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.

Μετά από μια καρδιακή προσβολή, ένα πρόσωπο έχει αναλάβει προσωρινή αναπηρία με την έκδοση αναρρωτικής άδειας. Η διάρκεια της εξαρτάται από τον τύπο της καρδιακής προσβολής:

 • Εάν είναι απλό χωρίς παθολογικό Q κύμα (μικρό εστιακό MI) - 60-80 ημέρες.
 • Όταν περιπλέκεται χωρίς παθολογικό Q κύμα, είναι 3-3,5 μήνες.
 • Σε ΜΜ με παθολογικό Q κύμα - 4-5 μήνες.

ΗΚΓ με μη φυσιολογικό κύμα Q

Η περίοδος προσωρινής αναπηρίας επηρεάζεται επίσης από τη χειρουργική θεραπεία του εμφράγματος του μυοκαρδίου και την επιτυχία του.

Ένα πιστοποιητικό αναπηρίας που διαρκεί περισσότερο από 4 μήνες χωρίς παραπομπή για ιατρική και κοινωνική εξέταση εκδίδεται σε ασθενείς με ευνοϊκή εργασιακή και κλινική πρόγνωση που έχουν καταφέρει να επιτύχουν πλήρη αποκατάσταση της παροχής αίματος στο μυοκάρδιο, δεν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια ή είναι ελάχιστη .

Σε ασθενείς με ασαφή πρόγνωση, η προσωρινή αναπηρία δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 4 μήνες, μετά την οποία ο ασθενής πρέπει να παραπέμπεται για ιατρική εξέταση για να εκχωρήσει μια ομάδα αναπηρίας.

Η αναπηρία μετά από καρδιακή προσβολή εκχωρείται σε έναν ασθενή από επιτροπή ιατρικών και κοινωνικών εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από αρκετούς γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Η ομάδα της καθορίζεται κυρίως από τον βαθμό της εξασθενημένης λειτουργίας της καρδιάς, από τη σοβαρότητα της καρδιακής ανεπάρκειας. Η χειρουργική και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας λαμβάνονται επίσης υπόψη.

Ανατίθεται σε ασθενείς με αναπηρίες να εκτελούν εργασία, κίνηση και αυτο-φροντίδα. Αυτή η ομάδα δημιουργείται μετά από ΜΜ χωρίς παθολογικό Q κύμα ή με παθολογικό Q κύμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές με την καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου Ι ή ΙΙΑ. Σημαντικά κριτήρια στην ανάθεση της τρίτης ομάδας είναι επίσης:

 1. Η ανάπτυξη προσωρινού κολποκοιλιακού αποκλεισμού κατά την οξεία περίοδο εμφράγματος του μυοκαρδίου.
 2. Διεξαγωγή αποτελεσματικής αποκατάστασης.
 3. Μειωμένη μείωση της ανοχής στη σωματική δραστηριότητα.
 4. Μέτρια επέκταση των θαλάμων της καρδιάς σύμφωνα με την ηχοκαρδιογραφία.
 5. Μειωμένο κλάσμα εξώθησης κάτω από 45%.

Οι ασθενείς που έχουν λάβει μια τρίτη ομάδα αναπηρίας πρέπει να περιορίσουν την εργασία στο επάγγελμά τους. Εάν η εργασία σχετίζεται με έντονη σωματική δραστηριότητα, ακατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες, αντενδείκνυται για αυτούς τους ανθρώπους. Οι ασθενείς πρέπει επίσης να περιορίσουν την εργασία των νοικοκυριών.

Η δεύτερη ομάδα διαθέτει πιο έντονους περιορισμούς στην απόδοση της εργασίας, της κίνησης και της αυτοεξυπηρέτησης. Διαπιστώνεται μετά από ΜΜ με παθολογικό Q κύμα με την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών και καρδιακής ανεπάρκειας του σταδίου 2Β. Άλλα κριτήρια για την ανάθεση μιας δεύτερης ομάδας αναπηρίας σε ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου:

 • Μόνιμο κολποκοιλιακό μπλοκάρισμα 2-3 μοίρες, που απαιτεί εμφύτευση βηματοδότη.
 • Μία έντονη μείωση της ανοχής στην άσκηση.
 • Σημαντική επέκταση των θαλάμων της καρδιάς σύμφωνα με την ηχοκαρδιογραφία.
 • Το κλάσμα εκτόξευσης είναι κάτω από 35%.
 • Η παρουσία ανεύρυσμα της καρδιάς.

Οι ασθενείς με τη 2η ομάδα αναπηρίας που λαμβάνουν μετά από MI, μετακινούνται αργά, σταματούν όταν ανεβαίνουν σκάλες, δεν μπορούν να παραμείνουν σε εξωτερικούς χώρους σε κρύο και υγρό καιρό. Αναγκάζονται να περιορίζουν σοβαρά τις οικιακές εργασίες. για τις καθημερινές τους δραστηριότητες, απαιτούν μερικές φορές τη βοήθεια άλλων ανθρώπων.

Η πρώτη ομάδα αναπηριών ανατίθεται σε ασθενείς που έχουν χάσει ουσιαστικά την ικανότητα να εργάζονται, να κινούνται και να αυτο-φροντίζουν, οι οποίοι χρειάζονται σταθερή εξωτερική φροντίδα. Είναι καθιερωμένο για άτομα με καρδιακή προσβολή παρουσία βαθμού καρδιακής ανεπάρκειας 3.

Ανεξάρτητα από τον τύπο καρδιακής προσβολής, την παρουσία επιπλοκών και τον βαθμό καρδιακής ανεπάρκειας, τα ακόλουθα επαγγέλματα αντενδείκνυνται για τους ασθενείς μετά από αυτή την ασθένεια:

 • Εργασία με ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 • Εργασίες στις οποίες υπάρχει δυνητικός κίνδυνος για τους ξένους (π.χ. οδηγούς δημόσιων μεταφορών, ελεγκτές αεροδρομίων).
 • Επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από μεγάλο βάδισμα ή διαμονή μακριά από οικισμούς.
 • Εργασία με τα δυσμενή κλίματα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία.
 • Εργασίες που διαρκούν περισσότερο από 8 ώρες.
 • Υψηλού ύψους εργασίες.
 • Επαγγέλματα που σχετίζονται με τοξίνες ή δηλητήρια.
 • Εργασία στην αεροπορία.
 • Εργαστείτε στη νυχτερινή βάρδια.

Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανήκουν σε ένα από αυτά τα επαγγέλματα πρέπει να παραπέμπονται για ιατρική και κοινωνική εξέταση, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της βλάβης στις καρδιακές λειτουργίες.

Μια καρδιακή προσβολή είναι μια οξεία κατάσταση των κυκλοφορικών διαταραχών στον καρδιακό μυ, που οδηγεί σε νέκρωση και εξασθενημένη συσταλτικότητα.

Ένα άτομο με αναπηρία ονομάζεται άτομο με επίμονες διαταραχές σωματικών λειτουργιών λόγω ασθένειας, τραυματισμού ή ελάττωσης γέννησης, που οδηγεί σε περιορισμό των ζωτικών λειτουργιών, στην ανάγκη κοινωνικής βοήθειας και προστασίας.

Παρά το υψηλό επίπεδο των σύγχρονων μεθόδων θεραπείας και των μέτρων αποκατάστασης του ΜΙ, η θνησιμότητα παραμένει σημαντική (15-20%). Μερικοί ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου έχουν σοβαρές συνέπειες: χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, επίμονη δύσπνοια, κρίσεις στηθάγχης.

Οι ασθενείς με επίμονα φαινόμενα φυσικής κατωτερότητας (αναπηρία που υπερβαίνει τις 120 ημέρες) αναφέρονται στο VTEK για να διαπιστώσουν την αναπηρία.

Η διαδικασία για την καθιέρωση της αναπηρίας μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και στεντ, σύμφωνα με τη σειρά του υπουργείου, εξαρτάται από την ποιότητα των παραμέτρων των ζωτικών λειτουργιών:

 • τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης.
 • ικανότητα μετακίνησης, προσανατολισμός.
 • έλεγχο της συμπεριφοράς τους ·
 • ικανότητα επικοινωνίας, μάθησης
 • ευκαιρία για την άσκηση της εργασιακής δραστηριότητας.

Τα στάδια της εξέτασης της αναπηρίας σε ασθενείς μετά τον MI:

 1. Καθιέρωση κλινικής και εργασιακής πρόγνωσης.
 2. Ανίχνευση περιορισμού της καρδιακής λειτουργίας (CHF ή στηθάγχη).
 3. Προσδιορισμός του βαθμού μείωσης της αναπηρίας και άλλων ζωτικών λειτουργιών.
 4. Απόφαση για την ανάγκη προστασίας του κράτους.
 • Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Πιθανώς μη ασφαλείς για τους άλλους (οδηγούς δημόσιων μεταφορών, φορτηγά, χειριστές πινάκων ελέγχου στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας) ·
 • Με συνεχή πεζοπορία (ταχυδρομικός εργάτης, courier, σχεδιαστής διάταξης)?
 • Σε συνθήκες ταξιδιού, μακριά από την πόλη.
 • Διαμονή σε δύσκολες κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες.
 • Εργασίες τη νύχτα.
 • Υπερβαίνει το όριο των 8 ωρών εργάσιμης ημέρας ·
 • Στο προτεινόμενο ρυθμό (συστήματα μεταφορέων).
 • Υψηλού ύψους εργασίες.
 • Υπό την επίδραση των τοξινών, διάφορα δηλητήρια?
 • Ένας υπάλληλος στο αεροσκάφος.

Όταν μπορούν να αρνηθούν την αναπηρία

 1. Η αυτοεξυπηρέτηση έχει διατηρηθεί πλήρως.
 2. Το έργο δεν συνδέεται με βαριά φορτία σωματικής και ψυχο-συναισθηματικής φύσης (δεν χρειάζεται να στραφούν σε ελαφρύτερες συνθήκες εργασίας).
 3. Μετά από εμπεριστατωμένη εξέταση, ο θεράπων ιατρός συμπεραίνει ότι δεν απαιτείται παράταση της αναρρωτικής άδειας.

Πώς να ανταποκρίνεστε στην αποτυχία; Για να προσφύγετε εντός τριών ημερών, στείλτε ξανά το πακέτο τεκμηρίωσης στο γραφείο. Κατά τη διάρκεια ενός μήνα, προγραμματίζεται επανεξέταση.

Είναι επίσης δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης της επιτροπής ενώπιον του δικαστηρίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το άτομο κάνει τη δική του εξέταση. Με βάση τα αποτελέσματα, το δικαστήριο αποφασίζει.

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου οδηγεί σε μη αναστρέψιμες αλλαγές στη δομή του οργάνου, το οποίο, ανάλογα με τη θέση, μέγεθος μεγαλύτερο ή μικρότερο, διαταράσσει τη λειτουργία της καρδιάς. Μια μεταφερόμενη καρδιακή προσβολή απαιτεί μακρά ανάκαμψη, για περίοδο αρκετών μηνών έως ενός έτους ή και περισσότερο.

Ας δούμε αν η αναπηρία μετά από μια καρδιακή προσβολή δίνει, ποιος αλγόριθμος, διάρκεια της ανάθεσης μιας ομάδας, ποια οφέλη εργασίας παρέχονται σε όλους τους ασθενείς που έχουν επιβιώσει MI.

Η καρδιακή προσβολή είναι μια σοβαρή ασθένεια, μετά την οποία είναι αδύνατο να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της καρδιάς. Ωστόσο, η ομάδα αναπηριών δεν είναι για όλους. Επιπλέον, ο κατάλογος των ασθενειών που απαιτούν την εκχώρηση αναπηρίας δεν περιέχει καρδιακή προσβολή.

Η ομάδα αναπηρίας μετά από καρδιακή προσβολή καθορίζεται από τη σοβαρότητα της πορείας της στεφανιαίας νόσου μετά από καρδιακή προσβολή.

Κατά την αξιολόγηση της κατάστασης μετά από έμφραγμα, λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα του ατόμου:

 • εξυπηρετούν ανεξάρτητα τις βασικές ανάγκες τους.
 • κίνηση?
 • για να περιηγηθείτε.
 • να επικοινωνούν.
 • έλεγχοι συμπεριφορικών αντιδράσεων ·
 • να μάθουν?
 • εργασία ·
 • μειωμένη λειτουργία του σώματος.

Εάν η ασθένεια επιβάλλει περιορισμούς στην ικανότητα του ασθενούς σε διάφορους βαθμούς, ο ασθενής μπορεί να αναγνωριστεί ως ανάπηρος.

Ίσως θέλετε να μάθετε για το νέο φάρμακο - Cardiol, που ομαλοποιεί τέλεια την αρτηριακή πίεση. Cardiol οι κάψουλες είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την πρόληψη πολλών καρδιακών παθήσεων, επειδή περιέχουν μοναδικά συστατικά. Αυτό το φάρμακο είναι ανώτερο στις θεραπευτικές ιδιότητές του σε τέτοια φάρμακα: Cardiline, Recardio, Detonic. Αν θέλετε να μάθετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με Cardiol, μεταβείτε στο του κατασκευαστή. Εκεί θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, κριτικές πελατών και γιατρούς. Μπορείτε επίσης να μάθετε το Cardiol κάψουλες στη χώρα σας και τις συνθήκες παράδοσης. Μερικοί άνθρωποι καταφέρνουν να λάβουν έκπτωση 50% στην αγορά αυτού του φαρμάκου (πώς να το κάνετε αυτό και να αγοράσετε χάπια για τη θεραπεία της υπέρτασης για 39 ευρώ γράφεται στον επίσημο ιστότοπο του κατασκευαστή.)Cardiol καψάκια για καρδιά

Η πρώτη ομάδα του

Η απονομή της πρώτης ομάδας αναπηριών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου προορίζεται για άτομα που είναι πρακτικά ανίκανα να εργαστούν, να μετακινηθούν και να φροντίσουν τον εαυτό τους. Χρειάζονται συνεχή φροντίδα. Το ιστορικό τέτοιων ασθενών είναι η επανεμφάνιση καρδιακής προσβολής, μεγάλης έκτασης ζημίας, η παρουσία σοβαρών επιπλοκών.

Τα κριτήρια για την ανάθεση της αναπηρίας στην πρώτη ομάδα (αρκεί μια κατηγορία) (1).

Βασική δεξιότητα
ΑυτοεξυπηρέτησηΟ ασθενής δεν μπορεί να επιδιορθωθεί. Απαιτείται σταθερή βοήθεια. Ο ασθενής εξαρτάται πλήρως από τους βοηθούς.
ΚίνησηΔεν είναι δυνατή η ξεχωριστή μετακίνηση.
προσανατολισμόςΔεν είναι δυνατή η πλοήγηση χωρίς τη βοήθεια άλλων.
ΕπικοινωνίαΔεν είναι δυνατή η επικοινωνία ανεξάρτητα.
Έλεγχος συμπεριφοράςΔεν είναι δυνατό να ελέγξετε τη συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν μέθοδοι διόρθωσης. Η συμπεριφορά του ασθενούς θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από έναν βοηθό.
ΕκπαίδευσηΔεν είναι δυνατή η εκμάθηση.
ΕργασίαΚάθε εργασία αντενδείκνυται ή ο ασθενής δεν μπορεί να το κάνει.

Η δεύτερη ομάδα

Η δεύτερη ομάδα αναπηριών στο έμφραγμα του μυοκαρδίου ανατίθεται σε ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή, οι οποίοι αδυνατούν να υπηρετήσουν πλήρως τους εαυτούς τους, να εργαστούν χωρίς να παρέχουν ειδικές συνθήκες εργασίας.

Είναι δύσκολο να περπατήσουν, είναι δύσκολο να μάθουν νέα πράγματα, χρειάζονται περιοδική βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Συνήθως, η δεύτερη ομάδα λαμβάνεται από άτομα που έχουν υποστεί εκτεταμένη καρδιακή προσβολή μετά την οποία έχει αναπτυχθεί σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια.

Επίσης, η ομάδα 2 χορηγείται σε ασθενείς με:

 • την ανάγκη εμφύτευσης ενός βηματοδότη.
 • σημάδια στασιμότητας του αίματος μέσα στην καρδιά (επέκταση των θαλάμων, ανεύρυσμα).
 • μείωση της παραγωγής της καρδιάς,
 • έντονη μείωση της ανοχής των καρδιακών φορτίων.

Τα κριτήρια για την ανάθεση της αναπηρίας της δεύτερης ομάδας (αρκεί η ύπαρξη μιας κατηγορίας) (1).

Βασική δεξιότητα
ΑυτοεξυπηρέτησηΟ ασθενής μπορεί να υπηρετεί ανεξάρτητα, αλλά μερικές φορές χρειάζεται τη βοήθεια άλλων ή τεχνικών συσκευών.
ΚίνησηΕίναι δύσκολο για τον ασθενή να κινηθεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, αν ο ασθενής έχει βοηθήσει ή υπάρχει τεχνικός εξοπλισμός υποστήριξης (περιπατητές, πατερίτσες), αυτό είναι δυνατό.
προσανατολισμόςΈνα πρόσωπο είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του ως πρόσωπο, τη χωρική του, προσωρινή θέση μόνο με τη βοήθεια τρίτων ή με τεχνικά μέσα.
ΕπικοινωνίαΗ δυνατότητα επικοινωνίας διατηρείται. Ωστόσο, ένα άτομο χρειάζεται βοηθητικά εργαλεία για να μεταφέρει τις σκέψεις του. Για παράδειγμα, μπορεί να δείξει τι χρειάζεται. Η ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες διατηρείται.
Έλεγχος συμπεριφοράςΗ ικανότητα ελέγχου των συμπεριφορικών απαντήσεων είναι περιορισμένη.
ΕκπαίδευσηΟι συμβατικές μέθοδοι διδασκαλίας είναι άχρηστες. Η χρήση ειδικών τεχνικών επιτρέπει στον ασθενή να αποκτήσει ικανότητες, ικανότητες, γνώσεις.
ΕργασίαΟ ασθενής μπορεί να εργάζεται με ειδικό εξοπλισμό του χώρου εργασίας, βοηθός, ειδικές συνθήκες εργασίας.

Η τρίτη ομάδα

Οι άνθρωποι που την έλαβαν ζουν μια πλήρη ζωή. Μπορούν να εργαστούν, να μελετήσουν, να συζητήσουν ανεξάρτητα, να μετακινηθούν. Ωστόσο, για να εκτελούν συνήθεις ενέργειες, χρειάζονται βοηθητικές συσκευές ή ειδικές συνθήκες. Η τρίτη ομάδα αναπηριών λαμβάνεται από άτομα που έχουν παρουσιάσει εκτεταμένη ή μικροσυστοιχία, έχοντας αρχικό βαθμό καρδιακής ανεπάρκειας.

Άλλοι δείκτες που επηρεάζουν την απόφαση να ορίσετε μια ομάδα:

 • ελαφρά μείωση της ικανότητας της καρδιάς να αντλεί αίμα.
 • μέτρια επέκταση των θαλάμων της καρδιάς.
 • μειωμένη ανοχή στην άσκηση.

Κριτήρια για την ανάθεση της αναπηρίας στην τρίτη ομάδα (περιορισμοί στην εργασιακή δραστηριότητα ή συνδυασμός παραβιάσεων άλλων βασικών δεξιοτήτων είναι υποχρεωτικοί) (1).

Βασική δεξιότητα
ΑυτοεξυπηρέτησηΟ ασθενής μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τον εαυτό του με την παρουσία βοηθητικών μέσων: χειρολισθήρες, συστήματα συγκράτησης.
ΚίνησηΟ ασθενής είναι σε θέση να ταξιδεύει σε μικρές αποστάσεις. Ίσως με πιο αργό ρυθμό, με περισσότερα διαλείμματα, ένα ραβδί.
προσανατολισμόςΟ ασθενής γνωρίζει σαφώς τον εαυτό του, τη χωρική και προσωρινή του θέση. Χρειάζεται βοηθήματα για τη βελτίωση της αισθητήριας αντίληψης (βοηθήματα ακοής, γυαλιά).
ΕπικοινωνίαΗ ταχύτητα, η ένταση της επικοινωνίας, η ποσότητα αφομοίωσης μειώνεται. Πλήρης κατανόηση του σημασιολογικού περιεχομένου της ομιλίας.
Έλεγχος συμπεριφοράςΠεριοδικά, ο ασθενής δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη συμπεριφορά του.
ΕκπαίδευσηΗ ικανότητα μάθησης διατηρείται. Ο ασθενής μπορεί να λάβει εκπαίδευση, νέες δεξιότητες. Ωστόσο, χρειάζεται έναν ειδικό τρόπο μελέτης, πιθανώς βοηθητικά μέσα.
ΕργασίαΟ ασθενής δεν μπορεί να εργαστεί στο κύριο επάγγελμα. Ωστόσο, όταν αλλάζει η φύση και / ή η διάρκεια της εργασίας, είναι δυνατή η περαιτέρω απασχόληση.

Η πιθανότητα αναπηρίας μετά από επαναγγείωση εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας (3):

 • άριστη επίδραση - οι απόψεις της στηθάγχης απουσιάζουν, η σωματική αντοχή στην άσκηση είναι καλή.
 • καλή επίδραση - σπάνιες επιθέσεις της στηθάγχης, ανοχή στην άσκηση, μέτρια;
 • ικανοποιητική επίδραση - οι κρίσεις στηθάγχης παραμένουν, αλλά μόνο μετά από πιο έντονη άσκηση.
 • αναποτελεσματική - η κατάσταση του ασθενούς δεν έχει αλλάξει.

Με ικανοποιητικό αποτέλεσμα, η ομάδα ατόμων με αναπηρίες ορίζεται μόνο για άτομα με σοβαρή σοβαρότητα της νόσου, επιδείνωση της ποιότητας ζωής και αδυναμία να κάνουν τη δουλειά τους. Λανθασμένη λειτουργία όταν είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της επαναγγείωσης του μυοκαρδίου - ενδείξεις για τη δημιουργία 2 ομάδων.

Μια ομάδα αναπηρίας ορίζεται με ιατρική εξέταση (ITU). Η παραπομπή στην ITU εκδίδεται από τον θεράποντα ιατρό, τους εκπροσώπους της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας και τους συνταξιοδοτικούς οργανισμούς. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για γραπτή δοκιμασία για την εξέταση μόνοι σας.

Για να κάνετε αίτηση για αναπηρία, χρειάζεστε:

 • παραπομπή στην ITU (έντυπο 088 / y-06), που περιέχει τη γνώμη των ιατρικών ειδικών ·
 • αίτηση του πολίτη (που εκδίδεται με έγγραφα κατάθεσης).
 • φωτοτυπικό διαβατήριο ·
 • κάρτα εξωτερικών ασθενών
 • τα αποτελέσματα όλων των ιατρικών εξετάσεων, τα συμπεράσματα που δεν περιλαμβάνονται στην κάρτα εξωτερικών ασθενών (εάν πήγατε σε ιδιωτικούς ειδικούς ή πήρατε εξετάσεις / εξετάσεις με δική σας πρωτοβουλία).
 • ανοικτή άδεια ασθενείας (εάν υπάρχει) ·
 • πιστοποιητικό επαγγελματικής ασθένειας, βλάβη (εάν υπάρχει),
 • για τους απασχολούμενους πολίτες - χαρακτηριστικό από τον τόπο εργασίας, μελέτη, αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, πιστοποιητικό εισοδήματος.

Το σύνολο των εγγράφων υποβάλλεται απευθείας στο γραφείο της ITU. Στη συνέχεια, πρέπει να περιμένετε την πρόσκληση για να περάσετε την εξέταση.

Οι ασθενείς οι οποίοι, για αντικειμενικούς λόγους, δεν μπορούν να περάσουν ανεξάρτητα από την εξέταση, δικαιούνται:

 • να καλέσετε τους αντιπροσώπους της ITU στο σπίτι.
 • πηγαίνετε στο νοσοκομείο, ζητήστε από έναν γιατρό να πραγματοποιήσει εξέταση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την καθιέρωση της αναπηρίας.
 • να εκδίδει αναπηρία μέσω πληρεξουσίου (απαιτείται συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα).

Επίσημα, δεν υπάρχει χρονικό όριο για την αναπηρία. Ωστόσο, είναι καλύτερο να περάσετε από την εξέταση το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, η απόκτηση μιας ομάδας μπορεί να είναι δύσκολη ή αδύνατη. Εξάλλου, πρέπει να αποδείξετε ότι ο υφιστάμενος περιορισμός της ζωής είναι συνέπεια καρδιακής προσβολής και όχι εξωγενούς νόσου.

Ανάθεση της αναπηρίας μετά από καρδιακή προσβολή σε συνταξιούχους συμβαίνει σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

Η απόφαση της επιτροπής δεν είναι οριστική. Ο ασθενής μπορεί να ασκήσει έφεση, προκειμένου να επιτύχει δεύτερη εξέταση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γράψετε ένα αίτημα για να επανεξετάσετε την απόφαση, να το φέρει στο ίδρυμα όπου διεξήχθη η εξέταση.

Μετά από 3 ημέρες, η επιστολή αποστέλλεται στο κεντρικό γραφείο της ITU. Μετά από εξέταση της θεραπείας, ο ασθενής λαμβάνει νέα εξέταση. Η επανεξέταση πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από τη λήψη της επιστολής.

Μια αναθεώρηση των συμπερασμάτων της ITU μπορεί να επιτευχθεί μέσω δικαστηρίου. Θεωρείται η τελευταία λύση, της οποίας η απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση.

Η αναπηρία μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν καθορίζεται πάντοτε. Ωστόσο, όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιες παροχές - αμειβόμενη άδεια ασθενείας. Η περίοδος προσωρινής αναπηρίας εξαρτάται από τον τύπο της καρδιακής προσβολής (3):

 • απλή μικρή καρδιακή προσβολή - 60-70 ημέρες. Εάν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια I λειτουργική τάξη (FC) - έως 80, II - έως 110, ΙΙΙ-IV - έως 120?
 • μη επιπλεγμένο κύριο εστιακό έμφραγμα - 70-90 ημέρες, περίπλοκη 90-120 ημέρες.

Άδεια ασθενείας για περίοδο μεγαλύτερη των 4 μηνών εκδίδεται με απόφαση της ITU. Εάν δεν υπάρχει ελπίδα για ανάκτηση, ο ασθενής αναγνωρίζεται ως ανίκανος.

Οι άνθρωποι των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα συνδέεται με μεγάλη σωματική άσκηση, άγχος, εργασία σε δύσκολες συνθήκες θα απαιτήσει επανεκπαίδευση. Ο κατάλογος των επαγγελματικών αντενδείξεων περιλαμβάνει:

 • νύχτα / καθημερινή εργασία.
 • εκτεταμένες βάρδιες (περισσότερες από 8 ώρες).
 • εργασία που συνδέεται με το συνεχές βάδισμα ή το στέκεται.
 • εργασία μακριά από τους οικισμούς.
 • εργασία με τοξικές ουσίες.
 • σωματικά σκληρή δουλειά.
 • Υψηλού ύψους εργασία?
 • βαριές συνθήκες εργασίας: υψηλή / χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία,
 • εργασία σε αεροσκάφος (αεροπλάνο, ελικόπτερο, πυραύλων).

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ομάδα

Η απόφαση της ιατρικής επιτροπής επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, για παράδειγμα τη φυσική κατάσταση ενός ατόμου.

Οι γιατροί πρέπει να βρουν απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις:

 • σε ποιο βαθμό μπορεί να φορτωθεί ο ασθενής.
 • ικανότητα εκτέλεσης εργασιών εργασίας ·
 • πώς το σώμα αντιδρά στις συνήθεις κινήσεις.
 • ποιες ιδιότητες απαιτεί ένα επάγγελμα σε μια συγκεκριμένη θέση.

Αφού εξετάσουν τους παράγοντες του φόρτου εργασίας στην ειδικότητα, αρχίζουν να μελετούν τον βαθμό ανάκτησης:

 • τι είδους καρδιακή προσβολή ήταν?
 • επίπεδο επιπλοκών που εντοπίστηκαν.
 • έκφραση της καρδιακής ανεπάρκειας, ιατρικό ιστορικό,
 • την επίδραση των χρησιμοποιούμενων θεραπευτικών μεθόδων και την αντίληψη του σώματός τους.

Απαγορεύεται η ανάθεση της ομάδας εάν εντοπιστούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • ένας μικρός βαθμός καρδιακής προσβολής.
 • χωρίς επιπλοκές και ο μυς διατηρεί την ικανότητα να εργάζεται.
 • η καρδιά συμβαίνει καλά?
 • οι ελαφριές συνθήκες εργασίας είναι αβλαβείς.

Το MES περιλαμβάνει γιατρούς διαφορετικών κατευθύνσεων, ο καθένας από την πλευρά της ειδικότητάς του καθορίζει την κατάσταση υγείας του εξεταζόμενου αιτούντος για την ομάδα.

Σε ποιες καταστάσεις αποδίδονται οι ομάδες;

Το κύριο κριτήριο για τους γιατρούς είναι πόσο σοβαρή η ασθένεια γίνεται το επίπεδο και η κατάσταση της καρδιακής ανεπάρκειας, η απειλή επανεμφάνισης καρδιακής προσβολής σε ασταθή στηθάγχη. Η καρδιά θα δείξει πώς λειτουργεί το όργανο, ποιος είναι ο κίνδυνος κακής υγείας από επιπρόσθετες επιπλοκές. Εάν οι δοκιμές δείχνουν ότι υπάρχουν αναμφισβήτητα επιχειρήματα για την αναγνώριση του ασθενούς σε ένα ή άλλο βαθμό ως ανικανότητας για να σταματήσει το καρδιακό στρες, να εξαλειφθούν οι απειλητικοί για τη ζωή παράγοντες.

 1. Η Ομάδα 1 ισχυρίζεται όταν οποιαδήποτε εργασία αντενδείκνυται στον ασθενή. Είναι απαραίτητο να τηρείτε τη σειρά και τους κανόνες για την αυστηρή ανάπαυση στο κρεβάτι. Οι ασθενείς συνταγογραφούνται για μακροχρόνια αποκατάσταση, συνιστάται η στήριξη της υγείας των ιατρείων στα σανατόρια. Για αυτούς τους πολίτες, η θεραπεία συνταγογραφείται στο τμήμα καρδιολογίας. Στη συνέχεια, για χρόνια, προβαίνουν σε προληπτική παρακολούθηση σε ιατρεία με καρδιολογική κατεύθυνση. Είναι δυνατή η αλλαγή στην ομάδα 2 εάν η υγεία σταθεροποιηθεί όταν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια της ανάκτησης και η μεταφορά γίνεται με βάση την απόφαση της επιτροπής. Η πιο σοβαρή αναπηρία ορίζεται όταν πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση παράκαμψης καρδιάς ή πραγματοποιείται περίπλοκη χειρουργική επέμβαση καρδιακού μυός. Τέτοιες διαδικασίες ανήκουν σε ακριβές κατηγορίες θεραπείας, οπότε κανείς δεν πρέπει να αρνηθεί το έργο των γιατρών με θετικό αποτέλεσμα, τα υπερβολικά φορτία.
 2. Η ομάδα 2 καθιερώνεται εάν ο ασθενής χρειάζεται αυτό το βαθμό για να διατηρήσει τη φυσιολογική ζωή, αλλάζοντας την ειδικότητά του, όταν το έργο του συνοδεύεται από σωματική άσκηση και συναισθηματικό άγχος. Συχνά σε μια άλλη θέση, οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, οπότε ο ασθενής δεν θα εμποδιστεί να αγοράσει σύνταξη λόγω απώλειας της ικανότητας να εργαστεί πριν ανακάμψει.
 3. Η ομάδα 3 λαμβάνεται από ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την περίοδο αποκατάστασης. Χρειάζονται όμως χρόνο για να προστατευθούν από την υπερβολική επιβάρυνση, να ακολουθήσουν προληπτικές διαδικασίες.

Ο τελευταίος βαθμός αναπηρίας ορίζεται από τους γιατρούς εάν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε ισχαιμία του μυοκαρδίου, έχει πραγματοποιηθεί στεντ για την καρδιά, έχει τοποθετηθεί ικρίωμα ή στεντ με χειρουργική επέμβαση.

Περιπτώσεις για επίσκεψη

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κύρια και η πρώτη βαθμίδα που κάνει την απόφαση για την ανάγκη να παραπέμπει έναν ασθενή σε ιατρική εξέταση είναι ο θεράπων ιατρός που διενεργεί μια αρχική αξιολόγηση της τελικής κατάστασης της υγείας ενός ατόμου που έχει επιβιώσει από μια καρδιά επίθεση στο τέλος της περιόδου αποκατάστασης. Είναι σημαντικό εδώ ο θεράπων ιατρός να μπορεί να θεωρήσει ικανοποιητική την κατάσταση του ασθενούς (δηλαδή ο ασθενής μπορεί να υπηρετήσει τον εαυτό του και να εργαστεί) και απλώς να κλείσει την άδεια ασθενείας.

Μαζί με τον θεράποντα ιατρό, η πρώτη περίπτωση για έναν πολίτη είναι μια υπηρεσία που παρέχει κοινωνική προστασία. Η συλλογή όλων των εγγράφων θα πρέπει να ξεκινά με την παραλαβή στο νοσοκομείο της περιφέρειας του εντύπου 088 / y. Είναι αυτή που εκπροσωπεί την κατεύθυνση προς την ITU.

Διαδικασία απομόνωσης και τις συνέπειές της

Κατά την εκτέλεση ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης, είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ένα στεντ στην περιοχή της στεφανιαίας αρτηρίας, περιοριζόμενο υπό την επίδραση των αθηροσκληρωτικών πλακών που καταστρέφουν τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Η χειρουργική επέμβαση δεν αποτελεί δικαιολογία για την αναγνώριση ενός ατόμου ως ατόμου με ειδικές ανάγκες. Μετά την επούλωση των χαλασμένων οργάνων, οι ασθενείς επιστρέφουν στην κανονική ζωή.

Ο χρόνος αποκατάστασης καθορίζεται από το επίπεδο της ισχαιμικής εστίας των αγγειακών βλαβών, των παθολογικών συνοδεία και της ικανότητας των οργάνων να αγωνίζονται για την επιβίωση. Από το στένωση, ο ασθενής έχει μια αίσθηση πλήρους ανάκαμψης. Αλλά η χειρουργική επέμβαση ανακουφίζει τα συμπτώματα, οι ενέργειες του γιατρού, ανεξάρτητα από το πόσο ικανοί είναι, δεν μπορούν να φέρουν μια πλήρη ανάκαμψη.

Ο ασθενής έχει συνταγογραφήσει διαδικασίες ή δραστηριότητες ευεξίας που πρέπει να τηρεί αυστηρά:

 • να συνταγογραφήσει ειδική διατροφή.
 • να αποκλειστεί η σωματική δραστηριότητα.
 • συνιστούμε να απαλλαγούμε από κακές συνήθειες - το κάπνισμα και το αλκοόλ.

Ο διορισμός της ομάδας γίνεται μετά από επιδείνωση της κατάστασης με διάγνωση καρδιακής προσβολής. Η απόκτηση μιας αναπηρίας δεν σημαίνει ότι είναι για το υπόλοιπο της ζωής σας. Ένα πρόσωπο είναι υπό τη συνεχή επίβλεψη των γιατρών, κάθε χρόνο που περνά μέσα από μια εμπεριστατωμένη εξέταση από τον θεράποντα ιατρό του ή συλλογικό για την επιτροπή. Ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί, προβλέπονται διαδικασίες. Μετά την επιβεβαίωση της έλλειψης βελτίωσης, η αναπηρία παρατείνεται ή μειώνεται το επίπεδό της.

Αποσύρθηκε από τέτοιες απόψεις. Τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν με αναπηρία, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση. Είναι υπό ιατρική επίβλεψη μέχρι το τέλος του ταξιδιού της ζωής τους. Εάν ο ασθενής δεν συμφωνεί με την ετυμηγορία της ιατρικής επιτροπής, μπορεί να ασκήσει έφεση στο τακτικό δικαστήριο. Προβλέπεται δεύτερη ανεξάρτητη εξέταση.

Γραφείο της ITU

Η επόμενη αρχή στο δρόμο για την αναπηρία είναι το Γραφείο της ITU. Ο ασθενής θα πρέπει να γράψει μια δήλωση και να επισυνάψει σε αυτό όλα τα έγγραφα που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως (αντίγραφα, πρωτότυπα). Είναι στο γραφείο ότι μετά την παράδοση των εγγράφων ο ασθενής θα ενημερωθεί για την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η πιστοποίηση. Με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης, τα μέλη της επιτροπής θα λάβουν απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη την πλειοψηφία των ψήφων. Ο ασθενής θα ενημερωθεί προφορικά για την απόφαση και το αποτέλεσμα της εξέτασης θα καθοριστεί με την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Η επιτροπή ITU έχει το νόμιμο και πλήρες δικαίωμα να στείλει έναν πολίτη σε πρόσθετη ιατρική έρευνα, καθώς και να προσκαλέσει άλλους εξειδικευμένους ειδικούς που μπορούν να αποσαφηνίσουν την κατάσταση λόγω της κατάστασης της υγείας ενός ασθενούς που διεκδικεί αναπηρία. Ο αιτών, με τη σειρά του, έχει το δικαίωμα να προσκαλεί ανεξάρτητα ειδικούς με μικρά προσόντα, αλλά μόνο με δικά του έξοδα.

Πώς αναπτύσσεται η ασθένεια;

Οι επιθέσεις της καρδιάς είναι ένας κοινός τύπος ασθένειας, μόνο η σοβαρότητα του καθενός είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τα ιατρικά στατιστικά στοιχεία, το 50% πεθαίνει πριν να έχουν χρόνο να ζητήσουν ιατρική βοήθεια ή να φτάσουν στο νοσοκομείο - ο θάνατος συμβαίνει σε ένα ασθενοφόρο. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι επίσης επικίνδυνες. Η ασθένεια αναπτύσσεται σταδιακά. Οι στεφανιαίες αρτηρίες επηρεάζονται, καθίστανται φραγμένες και πρέπει να τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα, μεταδίδουν οξυγόνο μαζί με το υγρό στο όργανο. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζονται τμήματα ιστών στα οποία η παροχή του απαραίτητου θρεπτικού συστατικού δεν φθάνει ούτε λαμβάνεται σε ανεπαρκείς ποσότητες.

Από πλήρη ή μερική αιμορραγία, ξεκινήστε:

 • οξύς πόνος στην καρδιά.
 • ο πόνος δίνει στο αριστερό άκρο.
 • πηγαίνει στην λεπίδα του ώμου.
 • σιαγόνες.

Η νιτρογλυκερίνη παύει να βοηθά, καθώς χρησιμοποιείται για να ανακουφίσει τη σοβαρότητα της στηθάγχης. Μια μη αναστρέψιμη διαδικασία εμφανίζεται στους καρδιακούς μυς, μετά από 20 λεπτά δεν υπάρχει θρεπτική ουσία, η νέκρωση ή ο πλήρης θάνατος αρχίζει στις περιοχές των ιστών. Μια σχηματισμένη ουλή σχηματίζεται εκεί μετά από μια ορισμένη περίοδο, και ποτέ δεν θα αντικαταστήσει έναν υγιή μυ, επειδή δεν θα είναι σε θέση να εργαστεί πλήρως. Τα μέρη σε μέγεθος και πλάτος είναι διαφορετικά, ο βαθμός βλάβης μπορεί να είναι μεγάλος ή η διάγνωση μικροσυστοιχίας δημιουργείται.

Μια επικίνδυνη περιοχή για τον εντοπισμό είναι ο μπροστινός τοίχος. Οι ασθενείς αρχίζουν να αισθάνονται πολύ σκληροί, μέχρι την απώλεια συνείδησης, τόσο οδυνηρό καρδιογενές σοκ. Ένα θετικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι έρχεται ζωντανό στο νοσοκομείο μετά από τέτοια συμπτώματα. Σε ένα ιατρικό ίδρυμα, ξεκινάει μια μακρά διαδικασία, ακόμα και μετά την αποκατάσταση, πρέπει να μάθετε πώς να ξαναγυρνάτε στον θάλαμο.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη:

 • λειτουργική καρδιακή ανεπάρκεια.
 • αποτέλεσμα της αποκατάστασης.
 • την επαγγελματική ικανότητα του ασθενούς από την ιστορία της εργασίας, την εκπαίδευση, το χρόνο υπηρεσίας, την επίσημη θέση ·
 • την ικανότητα να ζείτε σε νέες συνθήκες, να υπηρετείτε τον εαυτό σας.

Το επίπεδο της περιορισμένης ζωής εκτιμάται, δεδομένου ότι:

 • τη φύση και τη διάρκεια του πόνου ·
 • η δυσκολία μετακίνησης τακτικών και όταν σκαρφαλώνοντας σκάλες.
 • αρρυθμία, εξισυσώματα, καρδιακές διακοπές,
 • Μεταβολές ΗΚΓ, ηχοκαρδιογραφία.
 • dopplerometry;
 • δοκιμές καταπόνησης.

Ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρή είναι η ασθένεια, οι γιατροί αποδεικνύουν: μετά από καρδιακή προσβολή, η ζωή συνεχίζεται, οι άνθρωποι εκτελούν ορισμένα καθήκοντα και καθήκοντα. Μόνο σε θέσεις χωρίς αυξημένο ψυχο-συναισθηματικό στρες, μπορεί κάθε σοκ να οδηγήσει σε υποτροπή, άμεση απειλή για τη ζωή.

Τι απαγορεύεται να κάνετε;

Ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας, η προδιάθεση του σώματος σε καρδιακές προσβολές, μετά από θεραπεία, αποκατάσταση, αναπηρία - όλα αυτά απαιτούν ορισμένους περιορισμούς όχι μόνο στα τρόφιμα, τα τσιγάρα και τα ισχυρά βάμματα. Είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε προσεκτικά την επιλογή των επαγγελμάτων εάν δεν υπάρχει αρκετό κυβερνητικό περιεχόμενο για να υπάρξει.

Οι γιατροί απαγορεύουν την εργασία σε βιομηχανίες όπου:

 • αυξημένο κίνδυνο · δεν μπορείτε να είστε οδηγός οχημάτων.
 • την ανάγκη για αυστηρή προσοχή και νευρική ένταση - διακινητές εταιρειών μεταφορών ·
 • σε αεροπορικές οργανώσεις ως πιλότοι, αεροσυνοδούς, μηχανικοί πτήσεων,
 • σε ιδρύματα όπου πρέπει να περπατάτε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να εκτελείτε καθήκοντα ενώ στέκεστε - ταχυδρομικοί, μάγειροι, ταχυμεταφορείς, πωλητές.
 • μακριά από την περιοχή της κατοικίας - γεωλογικά, τα μέρη της έρευνας?
 • ο κίνδυνος από τοξικούς παράγοντες με τους οποίους είναι απαραίτητο να έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια των παραγωγικών διαδικασιών, σε επιβλαβείς συνθήκες - τη βιομηχανία χημικής, μεταλλουργικής φύσης ·
 • νυχτερινές βάρδιες, μάτια.
 • με γεγονότα υψηλού υψομέτρου.

Όταν ένα άτομο έχει ανατεθεί 1 ομάδα, διαρκεί 2 χρόνια μέχρι την πρώτη εξέταση. Οι υπόλοιπες ομάδες καθορίζονται για το έτος. Όταν ένας πολίτης σε σοβαρή κατάσταση έχει το δικαίωμα στους υπαλλήλους του MES να αποφασίσουν για το σχεδιασμό μιας ομάδας ζωής. Προέρχονται από μια περαιτέρω δυνατότητα ανάκαμψης.

Κάθε χρόνο εξετάζονται οι ασθενείς που προορίζονται να βρίσκονται σε επείγουσα ομάδα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το προσωπικό της ITU δεν χρειάζεται να εμφανίζεται τόσο συχνά στην επιτροπή για να επιβεβαιώσει την κατάσταση του ατόμου με αναπηρία. Οι ίδιοι οι θεράποντες ιατροί συστήνουν τέτοιες εξετάσεις, δίνουν οδηγίες στους ασθενείς τους. Αναφέρουν λεπτομερώς τις ολοκληρωμένες διαδικασίες αποκατάστασης για μια συγκεκριμένη περίοδο ανάρρωσης και την τρέχουσα κατάσταση του ασθενούς, η οποία απαιτεί επανεξέταση.

Η προετοιμασία για την προμήθεια πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως κατά την αρχική εξέταση, συλλέγουν εντελώς όλα τα υλικά για την ασθένεια με όλες τις επακόλουθες συνέπειες και αποτελέσματα. Εάν το άτομο με αναπηρία συνεχίζει να εργάζεται, αντικατοπτρίζει τους όρους της εργασίας του, μεταφορές με σήματα και την υπογραφή του κεφαλιού. Στην κάρτα αποκατάστασης, σημειώνεται η συχνότητα των επισκέψεων σε κλινικές ή οι προληπτικές εξετάσεις στο σπίτι από τον θεράποντα ιατρό.

Τα άτομα που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή δεν επιτρέπεται να ασχολούνται με διάφορα είδη εργασίας: οδήγηση αεροσκαφών, ορισμένοι τύποι μεταφορών εδάφους, εργασία σε δύσκολες συνθήκες και επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού. Επίσης, δεν συνιστάται η εκτέλεση εργασιών σε ύψος, η υπερβολική κίνηση, η επαφή με χημικές ουσίες πρέπει να αποφεύγεται. Οι γιατροί δεν συστήνουν να εργάζονται με το όνομα ή στα εργοστάσια με ένα πολυάσχολο πρόγραμμα.

Απαγόρευση επαναφοράς

Ένας πολίτης απαγορεύεται να επιστρέψει στην προηγούμενη θέση του μετά από καρδιακή προσβολή, εάν:

 1. Υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας (μηχανικός πτήσης, αποστολέας, πιλότος, αεροσυνοδός).
 2. Ταχυμεταφορέας, ταχυδρομικός εργάτης, πωλητής ή οποιασδήποτε άλλης θέσης που σχετίζεται με παρατεταμένη στάση ή περπάτημα.
 3. Ένας υπάλληλος του οποίου οι δραστηριότητες απαιτούν αυξημένη προσοχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων εργασίας (χειριστής σύνθετου εξοπλισμού, οδηγός, χειριστής γερανού).
 4. Λειτουργεί σε περιστροφική βάση ή εάν ο τόπος της κύριας εργασίας απομακρύνεται σημαντικά από τα σημεία ιατρικής περίθαλψης.
 5. Διεξάγει την εργασιακή δραστηριότητα την ημέρα, σε βάρδιες, σε νυχτερινή βάρδια.
 6. Λειτουργεί σε επικίνδυνες συνθήκες (χημική παραγωγή, τοξικά απόβλητα, μεταλλουργία, βαριά βιομηχανία).

Υπεύθυνη προσέγγιση

Η διαδικασία απόκτησης μιας ομάδας αναπηρίας πρέπει να προσεγγίζεται με πλήρη ευθύνη. Πριν επικοινωνήσετε με το Γραφείο ITU, θα πρέπει να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα ιατρικά πιστοποιητικά και έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την αποτυχία της αποκατάστασης και την μη ικανοποιητική κατάσταση υγείας του ασθενούς. Εάν η επιτροπή αρνείται να παραλάβει την ομάδα στον ενδιαφερόμενο, τότε μπορείτε να ζητήσετε μια δεύτερη έρευνα.

Θετική απόφαση

Εάν η εξέταση είναι θετική, ο ασθενής θα έχει αναπηρία μιας συγκεκριμένης ομάδας. Επιπλέον, η αναπηρία μπορεί να επιτευχθεί επ 'αόριστον (αν η επιτροπή, με βάση τα παρεχόμενα έγγραφα, θεωρεί ότι στο μέλλον ο ασθενής δεν θα μπορέσει να ανακτήσει την πλήρη επαγγελματική του ικανότητα) ή για μια περίοδο 1-2 ετών (ανάλογα με η ομάδα).

Εξετάσαμε τι αναπηρία συμβαίνει μετά από καρδιακή προσβολή και πώς να το κανονίσουμε.

Detonic - ένα μοναδικό φάρμακο που βοηθά στην καταπολέμηση της υπέρτασης σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής της.

Detonic για την κανονικοποίηση της πίεσης

Η πολύπλοκη επίδραση των φυτικών συστατικών του φαρμάκου Detonic στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και στο αυτόνομο νευρικό σύστημα συμβάλλουν στην ταχεία μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, αυτό το φάρμακο εμποδίζει την ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης, χάρη στα μοναδικά συστατικά που συμμετέχουν στη σύνθεση της λεκιθίνης, ένα αμινοξύ που ρυθμίζει το μεταβολισμό της χοληστερόλης και εμποδίζει το σχηματισμό αρτηριοσκληρωτικών πλακών.

Detonic όχι εθιστική και σύνδρομο απόσυρσης, δεδομένου ότι όλα τα συστατικά του προϊόντος είναι φυσικά.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με Detonic βρίσκεται στη σελίδα του κατασκευαστή www.detonicnd.com.

Tatyana Jakowenko

Επικεφαλής συντάκτης του Detonic online περιοδικό, ο καρδιολόγος Yakovenko-Plahotnaya Tatyana. Συντάκτης περισσότερων από 950 επιστημονικών άρθρων, συμπεριλαμβανομένων των ξένων ιατρικών περιοδικών. Εργάζεται ως καρδιολόγος σε κλινικό νοσοκομείο για πάνω από 12 χρόνια. Διαθέτει σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας καρδιαγγειακών νοσημάτων και τις εφαρμόζει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μεθόδους ανάνηψης της καρδιάς, αποκωδικοποίηση του ΗΚΓ, λειτουργικές εξετάσεις, κυκλική εργοτοπία και γνωρίζει πολύ καλά την ηχοκαρδιογραφία.

Για 10 χρόνια έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολυάριθμα ιατρικά συμπόσια και εργαστήρια για γιατρούς - οικογένειες, θεραπευτές και καρδιολόγους. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής, τη διάγνωση και τη θεραπεία των καρδιακών και αγγειακών παθήσεων.

Παρακολουθεί τακτικά νέες εκδόσεις ευρωπαϊκών και αμερικανικών καρδιολογικών περιοδικών, γράφει επιστημονικά άρθρα, προετοιμάζει εκθέσεις σε επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά συνέδρια καρδιολογίας.

Detonic