Podmínky použití Detonic

Dotaz na zboží

Používáním nebo publikováním online, kterékoli části našich článků (dále jen Obsah), včetně našich zpravodajských kanálů nebo obsahu, který obsahují, souhlasíte s těmito podmínkami použití. Administrace webu si vyhrazuje právo, pokud je to nutné, aktualizovat tyto podmínky použití webu. Měli byste je pravidelně kontrolovat. Informace o webových stránkách Detonic za předpokladu „jak je“ a „jak je k dispozici“.

Lékařské články zahrnují lékařské a farmaceutické zprávy, jakož i údaje poskytované pouze pro obecné informační účely. Detonic Tato stránka je určena zdravotnickým odborníkům a široké veřejnosti. Materiály na tomto webu nejsou lékařskými nebo farmaceutickými doporučeními a před použitím byste se měli obrátit na kvalifikované lékařské a farmaceutické poradce. Neodpovídáme na žádné lékařské otázky v žádném formátu ani na otázky týkající se léčiv. Názory vyjádřené třetími stranami v komentářích k článkům nijak neodrážejí názor správy webu Detonic nebo jeho autoři. Popisy nebo odkazy na produkty nebo publikace neznamenají schválení tohoto léku nebo jeho zamýšleného použití.

Nejsme odpovědní za žádné chyby nebo opomenutí v publikovaných článcích. Nemůžeme nést odpovědnost za technické poruchy na našem webu iniciované třetími stranami.

Při zobrazování reklam při návštěvě našich stránek můžeme používat služby společnosti Google a dalších reklamních společností třetích stran. Upozorňujeme, že nepodporujeme produkty obsažené v těchto reklamách. Správa stránek za žádných okolností Detonic.info nenese odpovědnost za obsah, přesnost ani názory vyjádřené v těchto reklamách nebo webech, na které jsou reklamy uživatelů směrovány.

Informace na stránkách Detonic obsahuje odkazy na externí weby. Za žádných okolností nemůžeme přijmout odpovědnost za obsah, přesnost a názory vyjádřené na těchto stránkách. Tyto stránky nemáme pod kontrolou. Pokud se rozhodnete opustit náš web a přístup na stránky vedoucí mimo projekt Detonic, pak to děláte na vlastní nebezpečí a riziko.

Všichni čtenáři našich stránek mohou vytvářet nové řetězce zpětné vazby nebo reagovat na stávající řetězce komentářů s předběžnou registrací účtu nebo bez něj. Komentáře zveřejněné všemi čtenáři informací zveřejněných na webu, které čekají na moderování pro ruční kontrolu před zveřejněním.

Všechny komentáře čtenářů jsou moderovány, aby byla zajištěna důvěrnost, absence spamu a reklamních odkazů, jakož i ochrana před přenosem osobních údajů, zejména informací o zdravotním stavu a konkrétních jménech zdravotnických pracovníků.

Moderátoři také provádějí změny v komentářích, aby odstranili vulgární výraz, který může urazit ostatní čtenáře. Web pro správu upravuje vaše poznámky a poté je na e-mailovou adresu autora zaslán dopis informující čtenáře, že komentář byl zveřejněn.

Detonic