Nové užívání staré drogy snižuje riziko návratu rakoviny ledvin

ledvina

Použití stávajícího léku na rakovinu ledvin v pozdním stadiu v dřívějším stadiu onemocnění by podle nového výzkumu mohlo snížit riziko opakování rakoviny o třetinu.

Zjištění ze studie fáze III jsou dnes prezentována na kongresu Evropské urologické asociace (EAU21). Existuje vysoké riziko návratu rakoviny ledvin po operaci k odstranění nádorů, ale v současné době neexistuje léčba, která by tomu zabránila.

Studie KEYNOTE zahrnovala necelých 1000 XNUMX pacientů s rakovinou ledvin, kteří podstoupili operaci. Polovina z nich dostala imunoterapeutický lék pembrolizumab nebo pembro a druhá polovina placebo.

Přípravek Pembro se používá k léčbě řady typů rakoviny, včetně rakoviny ledvin v pozdním stadiu, kdy se onemocnění rozšířilo do dalších orgánů. Mezinárodní studie ve 20 zemích byla poprvé, kdy byla droga použita u pacientů v rané fázi onemocnění.

Tým zjistil, že během dvou let měli pacienti na pembro o třetinu menší pravděpodobnost návratu jejich nemoci než u pacientů užívajících placebo. Pokračuje sledování pacientů, aby se určil dopad léčby na míru přežití po dobu pěti let.

Studie také ukázala, že vedlejší účinky léku byly podobné těm, které se běžně očekávají při léčbě rakoviny.

Spoluřešitel této studie, profesor Thomas Powles z Barts Cancer Institute na Queen Mary University v Londýně, uvedl: „Tato časná data ze studie jsou velmi slibná, přičemž u pacientů na pembro se zjevné snížení výskytu onemocnění opakuje. Existují také náznaky, že lék může zlepšit míru přežití, ale nemůžeme si tím být jisti dalších několik let. Doufáme, že tato studie po dokončení poskytne pádný důvod pro to, aby byl tento lék schválen pro použití regulátorem léčivých přípravků. “

Kombinovaná imunoterapie slibná pro pokročilý karcinom močového měchýře

Profesor Powles dnes prezentuje na EAU21 další zjištění z jiné studie, která zahrnuje také nové použití stávajícího léku proti imunoterapii rakoviny. Studie DANUBE zkoumala durvalumab u pacientů s pozdním stadiem rakoviny močového měchýře, kde se nemoc již rozšířila do dalších částí těla. Durvalumab se široce používá jako léčba rakoviny plic, zejména v USA.

Do studie bylo přijato více než 1000 XNUMX pacientů, přičemž třetina z nich dostávala durvalumab, třetina dostávala durvalumab v kombinaci s novým imunoterapeutickým lékem, tremelimumab a třetina dostávala standardní chemoterapii.

Zjistili, že celkově imunoterapeutické léky nezvyšují přežití více než standardní chemoterapie.

V průzkumné analýze však u podskupiny pacientů (těch, kteří měli zvýšenou hladinu specifického biomarkeru (PD-L1) a kteří nebyli způsobilí pro chemoterapeutický lék cisplatina) byla aktivita durvalumabu zvýšena přidáním tremilimumabu .

Profesor Powles řekl: „I když jsme v této klinické situaci neporovnávali durvalumab s jinými licencovanými imunitními terapiemi, mohli jsme vidět, že nová kombinace imunoterapií ukázala nějaký další příslib, který vyžadoval podrobnější pohled.“

Nyní probíhají dvě velké randomizované kontrolované studie, které testují durvalumab a tremelimumab proti stávající imunoterapii, a to jak v pozdním stadiu, tak v počátečním stadiu rakoviny močového měchýře, u pacientů s vysokými hladinami biomarkeru LD-P1, kterým nelze podat cisplatinu. Výsledky prvního pokusu by měly být oznámeny později v tomto roce, zatímco druhý stále probíhá nábor.