Kombinace neutralizujících monoklonálních protilátek se zabývá lehkým, skromným COVID-19

Kombinace neutralizujících monoklonálních protilátek léčí mírnou až středně těžkou COVID-19

(HealthDay) - Pro ambulantní klienty s lehkým nebo skromným COVID-19, u nichž hrozí vysoké riziko rozvoje vážných onemocnění, směs bamlanivimab plus etesevimab přináší snížený výskyt pobytu v nemocnici související s COVID-19 a také úmrtí, podle výzkumná studie zveřejněná online 14. července v EU New England Journal of Medicine

Michael Dougan, MD, Ph. D., z Massachusetts General Hospital v Bostonu, a také spolupracovníci svévolně určili přítele ambulantních klientů s lehkým nebo skromným COVID-19 s vysokým rizikem rozvoje vážných nemocí, aby dostali solitární intravenózní směs redukčního účinky zástupce směsi monoklonálních protilátek (bamlanivimab a také etesevimab) nebo cukrové pilulky (konkrétně 518 a také 517 klientů) do 3 dnů po závažné lékařské diagnóze intenzivní poruchy dýchacího systému koronaviru 2.

Vědci zjistili, že do 29. dne, 2.1 a také 7.0 procenta klientů v týmech bamlanivimab-etesevimab a také cukrových pilulek, konkrétně, měli pobyt v nemocnici nebo úmrtí související s COVID-19 z jakéhokoli důvodu (přímé rozlišení nebezpečí, - 4.8 procenta; rozlišení nebezpečnosti členů rodiny, 70 procent). V týmu bamlanivimab-etesevimab nebyly hlášeny žádné úmrtí, zatímco v týmu s cukrovými pilulkami došlo k 10 úmrtím, z nichž 9 bylo označeno jako související s COVID-19. Vyšší pokles oproti standardu byl zaznamenán u logaritmických tun v den 7 mezi klienty, kteří dostávali bamlanivimab plus etesevimab versus cukrovou pilulku (rozdíl od cukrové pilulky v úpravě od standardu, - 1.20).

„Zatímco společnost směřuje k ukončení pandemie COVID-19 s rozsáhlými očkovacími kampaněmi a úsilím o dosažení imunity stáda, protilátková terapie poskytuje potenciální možnost léčby ke snížení výskytu nemocí a úmrtí u zranitelných pacientů,“ vytvářejí autoři.

Několik autorů prozradilo peněžní souvislosti s biofarmaceutickým obchodem, skládající se z Eli Lilly, která vyrábí bamlanivimab plus etesevimab a také financovala výzkumnou studii.