Méně je více: Efektivní strukturální a dynamická organizace mozku

Méně je více: efektivní strukturální a dynamická organizace mozku

Lidský mozek provádí výpočty s vysokou kapacitou, přesto potřebuje skutečně snížený energetický výkon kolem 20 W, což je mnohem méně než u digitálních počítačových systémů. Neuronální odkazy v mozkové síti mají po celém světě tenké, ale ve vaší oblasti přenosné modulární topologické vlastnosti, což významně minimalizuje úplný příjem zdroje pro vývoj spojení. Hroty každé nervové buňky v mozku jsou tenké a nerovnoměrné a shromážděné natáčení populací neuronů má zvláštní úroveň synchronizace, vyvíjí neurální laviny s kvalitami bez šupin a síť může citlivě reagovat na vnější stimulace. Stále však není jasné, jak se mozkový rámec a dynamické domy mohou samoorganizovat, aby dosáhly své cooptimalizace v nákladovém výkonu.

Nedávno se Junhao Liang a Changsong Zhou z hongkonské baptistické univerzity a Sheng-Jun Wang z Shaanxi Normal University pokusili vyřešit tento problém prostřednictvím organické sémantické síťové verze pomocí masivní matematické simulace integrované s jedinečným hodnocením konceptu středního pole. Ve své výzkumné studii sepsali v National Science Reviewzkoumali verzi neuronových charakteristik rovnováhy a inhibice rovnováhy v prostorové síti.

Výzkumná studie odhalila, že když je světová tenká libovolně propojená síť (Registered Nurse) přetvořena na mnohem přirozenější rozumnou modulární síť (MN), je spotřeba chodu sítě (cena za natáčení nervových buněk) a náklady na její strukturu spojení jsou oba značně sníženy; dynamické nastavení sítě se mění v oblasti umožňující laviny bez šupin (tj. naléhavost), což činí síť mnohem citlivější v reakci na vnější stimulace.

Další vyhodnocení zjistilo, že zvýšená tloušťka spojení osamělých komponent v celém procesu přepojování je tajná, aby se dosáhlo dynamických změn: větší topologický vztah sítě přináší větší dynamický vztah, díky kterému nervové buňky mnohem rychleji střílí hroty. Pomocí jedinečného přibližného konceptu středního pole autoři získali makroskopické plošné vzorce osamělé komponenty, přičemž odhalili, že zvýšení tloušťky komponenty spouští snížení ceny neurálního snímání a vzdálenosti k Hopfově rozdvojení systému. To objasňuje vývoj základních lavin a zvýšenou úroveň citlivosti na vnější stimulace se sníženými náklady na střelbu. Kombinovaná verze oscilátoru získaná kombinací několika komponent navíc popisuje dynamický posun v celém procesu přepojování počáteční sítě.

Výzkumná studie jasně odhalila koncept dosažení společné optimalizace (na rozdíl od kompromisu mezi nimi) strukturálních a dynamických domovů mozku a poskytuje jedinečné porozumění nákladově efektivnímu funkčnímu konceptu mozku, který navíc nabízí porozumění ke stylu výpočetních nástrojů motivovaných mozkem.

Méně je více: efektivní strukturální a dynamická organizace mozku