Atropin plus oprava zvyšuje estetickou dovednost v amblyopických očích

Atropin plus oprava zvyšuje zrakovou ostrost v amblyopickém oku

(HealthDay) - U mladých lidí se závažnou amblyopií vede integrovaný atropin i léčba záplat (CAPT) k lepšímu střednímu zlepšení amblyopické estetické dovednosti oka (VA) ve srovnání se samotným opravováním, podle výzkumu zveřejněného online 15. července v JAMA oftalmologie

Shu Wang, MD, z Fudan University v Šanghaji, stejně jako spolupracovníci kontrastovali účinnost CAPT oproti samotnému opravování po dobu 6 měsíců u mladých ve věku od 3 do 12 let s vážnou amblyopií způsobenou strabismem, anizometropií nebo obojím. Celkově bylo k CAPT libovolně určeno 53 a 55 mladých lidí, konkrétně k léčbě záplatami.

Vědci zjistili, že po 6 měsících bylo průměrné vylepšení VA amblyopického oka 0.72 a 0.58 logMAR (7.2 oproti 5.8 řádků) pro CAPT, stejně jako samotné opravy, konkrétně (rozdíl 0.14 logMAR [1.4 řádku]). Po 3 měsících bylo vylepšení amblyopického očního VA v týmu CAPT navíc vyšší než v týmu se samotnou opravou (rozdíl 0.13 logMAR [1.3 řádku]). Žádný z jednotlivců neodešel v důsledku škodlivých výsledků.

„Současná studie naznačuje, že CAPT i samotná léčba byly účinné u dětí ve věku od 3 do 12 let s těžkou amblyopií,“ skládají autoři. "CAPT vedlo k průměrnějšímu zlepšení amblyopického očního VA než k samotnému opravování, i když rozdíly byly relativně malé a klinický význam tohoto rozdílu nelze touto studií určit."