Trikuspidální insuficience 1 2 3 stupně vše o srdeční patologii

Genetický druh patologie je velmi neobvyklý; zjistí se u plodu, pokud matka během těhotenství narazí na škodlivé prvky. Může to být přenosná nemoc, záření, rentgenová přímá expozice.

Ve většině případů se získá patologie a její příčiny mohou být opravdu různé - od revmatismu až po růst a chirurgickou léčbu srdce.

Změny ventilů, které určují přirozený druh trikuspidální nedostatečnosti, se provádějí pod dopadem prvků uvedených níže:

 1. Revmatismus je systémový otok, který postihuje různé orgány a systémy. Nejtypičtější důvod patologie.
 2. Uzavřené poškození srdce prasknutím listů chlopně.
 3. Karcinoidový syndrom - poškození různých orgánů vyvolané karcinoidem. To je malý růst trávicího traktu. Z toho aktivní sloučeniny přecházejí do krevního oběhu a napadají endokard. Pak jdou do plicních cév a jsou zničené. Za takových podmínek se trikuspidální ventil nemůže úplně zavřít.
 4. Infekční endokarditida, definovaná podrážděným endokardem.
 5. Mitrální komisurotomie je operace k oddělení hrbolů mitrální chlopně, které jsou sloučeny dohromady. Podle výsledků této léčby se zvyšuje krevní oběh, což může vykazovat známky dříve skryté trikuspidální nedostatečnosti.

Snížení výkonu chlopně s její relativní nedostatečností nastává, když jsou poškozeny papilární svaly nebo se rozšíří vláknitý prstenec.

Papilární svaly leží uvnitř komor a podporují motorickou schopnost chlopní. Při infarktu myokardu jsou poškozeni, což způsobuje pokles účinnosti trikuspidální chlopně.

Klapky ventilů jsou spojeny s vláknitým prstencem umístěným ve stěnách srdce. Jeho růst mohou vyvolat různé patologie:

 1. Myokarditida je zánětlivé onemocnění srdečního svalu.
 2. Dilatovaná kardiomyopatie je onemocnění s expanzí srdečních dutin a ztenčením myokardu.
 3. Vrozené vady, které provokují vývoj nejlepší komory. Například s otvorem v mezikomorové přepážce je krev vysunuta z delegované pravice.
 4. Akordové slzy. Díky těmto vláknům šlach jsou myokard a papilární svaly v srdci spojeny, což podporuje motorickou schopnost chlopní.
 5. Komplikovaný vysoký krevní tlak v plicích podstatně zvyšuje vysoký krevní tlak.
 6. Nádory a další vývoj, který narušuje zcela volný oběh krve z komory.

(* 1 *)

Získané podmínky mohou nastat z důvodu nemoci:

 • revmatismus
 • přenosný otok vnitřních membrán srdce,
 • růst karcinoidů,
 • nemoc, která brání průtoku krve a vyvolává vzpruhu v nejlepší komoře;
 • úzkostná poranění srdce,
 • problémy vyvolané důsledky chirurgické léčby mitrální chlopně.

Může dojít k narušení činnosti ventilu:

 • abnormalita ve struktuře chlopně nebo přestupek ve struktuře chlopně v důsledku nemoci,
 • poškození některých částí systému spojené se správou ventilu.

Pokud je dědičná trikuspidální nedostatečnost spíše neobvyklá a její událost je spojena se zhoršeným vývojem plodu, pak je získaná hodnota definována přímou vnější expozicí nebo lidským onemocněním po celý život.

Druhé místo je rozděleno na úzkostné ruptury kapilárních svalů, karcinoidový syndrom v důsledku existence maligních výrůstků a dalších onkologických příznaků u klienta, kromě přenosné endokarditidy, která má vliv na druggie.

Faktory pro rozvoj sekundární nedostatečnosti závisí na níže uvedených seznamech prvků:

 • existence vysokého krevního tlaku v plicích u jedince;
 • nastavení vláknitého prstence;
 • oslabení myokardu;
 • myokardiální dystrofie;
 • ruptura kapilárních svalů po infarktu myokardu a další patologie.

Poskytovaná patologie probíhá u kojenců kromě hypoglykémie v důsledku ischemické dysfunkce nejlepší komory způsobené intrauterinní hypoxií plodu.

Vrozená nedostatečnost trikuspidální chlopně je opravdu neobvyklá - často dochází k této chybě a mohou ji vyvolat negativní vnější prvky nebo nemoc.

Přirozený druh této patologie, který je spojen s úpravami klapek ventilů, může stanovit následující faktory:

 • uzavřená poranění hrudníku doprovázená prasknutím srdečních chlopní;
 • karcinoidní růst, který je často lokalizován v oblasti zažívacího traktu. Může produkovat toxické látky, které jsou přiváděny do srdce krevním oběhem, což poškozuje jeho vnitřní výstelku;
 • revmatismus je jedním z nejtypičtějších důvodů chyby, v takovém případě je doprovázen vředy jiných chlopní;
 • přenosná endokarditida - závažné zánětlivé onemocnění intrakardiální membrány;
 • chirurgický zákrok, který se provádí za účelem řešení mitrální stenózy (směs chlopní chlopně) - během operace k oddělení hrbolů jedné chlopně je možný posun nedostatečnosti druhé chlopně.

Funkční porucha nebo chyba, při které klapky ventilů neprocházejí úpravami, nastává v následujících případech:

 • při těžkém infarktu myokardu, kdy patologický postup ovlivňuje vnitřní svaly komor;
 • s růstem prstence uvnitř stěn srdce, ke kterému jsou připojeny chlopně, k tomu dochází v důsledku myokarditidy, prasknutí akordů, extrémního vysokého krevního tlaku v plicích a jiných nemocí nebo problémů.

Primárním důvodem zhoršeného krevního oběhu trikuspidální chlopní je dilatace nejlepší komory spolu s chlopňovou nedostatečností. Plicní vysoký krevní tlak, zástava srdce, zablokování (zablokování) plicních tepen vyvolávají tuto abnormalitu. Méně typickým důvodem reverzního refluxu krve je přenosná endokarditida, revmatismus, léky atd.

Prvky, které vyvolávají vzhled tohoto kardiovaskulárního onemocnění, se obecně dělí do 2 velkých skupin v závislosti na druhu samotné patologie:

 1. Příčiny hlavní trikuspidální regurgitace:
  • revmatismus (systémový otok pojivové tkáně);
  • přenosná endokarditida (otok endokardu, často objevený v injekčním užívání drog);
  • prolaps ventilu (křídla se ohýbají o několik milimetrů);
  • Marfanův syndrom (genetické onemocnění pojivové tkáně);
  • Ebsteinovy ​​abnormality (dědičná malformace, při které jsou ventilové listy posunuty nebo chybí);
  • poranění hrudníku
  • dlouhodobé užívání drog (Ergotamin, Fentermin atd.).
 2. Příčiny sekundární tricuspidální regurgitace:
  • zvýšený tlak v plicních tepnách (vysoký krevní tlak);
  • růst nebo hypertrofie nejlepší komory;
  • nejlepší komorová dysfunkce;
  • stenóza mitrální chlopně;
  • selhání pravé a extrémní selhání levé komory;
  • různé druhy kardiopatie;
  • chyba síňového septa (dědičná malformace);
  • zablokování plicní tepny (a jejího eferentního systému).

U mírných typů zhoršeného krevního oběhu mezi srdečními komorami nejsou žádné zvláštní známky.

Trikuspidální regurgitace o 1 stupeň se může projevit jen jednou indikací - zvýšenou pulzací žil na krku.

(* 1 *)

  Porušení repolarizačních procesů na EKG u dospělých

K tomuto výsledku dochází díky vysokému tlaku v krčních žilách a pulzaci lze snadno cítit pouhým přiložením ruky ke krku vpravo.

V pozdějších fázích můžete cítit nejen tepový tep, ale také jasné chvění krčních žil. Následující příznaky také řeknou o problémech s průtokem krve v pravé komoře:

 • Krční žíly se nejen chvějí, ale také znatelně bobtnají;
 • namodralá barva kůže (především na nasolabiálním trojúhelníku, pod nehty, na rtech a špičce nosu);
 • otoky nohou;
 • fibrilace síní;
 • rozdělení srdečních tónů;
 • vokální šelest v srdci (zvýšený inspirací);
 • dušnost a únava;
 • bolest a těžkost v pravé hypochondrii;
 • zvětšená játra atd.

Většina z těchto příznaků může signalizovat celou řadu problémů kardiovaskulárního systému. Nejviditelnějším příznakem trikuspidální regurgitace se proto nazývá otok a třes jugulární žíly.

Pojem nedostatečnost srdeční chlopně, včetně tricuspidu nebo tricuspidu, je chápán tak, že narušuje jeho fungování, což spočívá v neúplném uzavření ventilů v důsledku jejich zničení, poškození, deformace, v důsledku čehož, když se srdce zkracuje, krev se zahřívá pod zpětným chladičem ve směru z pravé komory do pravé síně.

Ve formě izolované, čisté chlopňové poruchy se vyskytuje pouze ve velmi vzácných případech, jako obvykle, je kombinována s mitrálními a / nebo aortálními malformacemi se symptomy stenózy.

Mezi příčiny získané trikuspidální chlopně patří:

 • Revmatismus. systémové onemocnění zánětlivé povahy - jako nejčastější defektní faktor
 • Infekční endokarditida, zánětlivý proces, který ovlivňuje vnitřní výstelku srdce
 • Poškození myokardu pravé komory v důsledku myokarditidy, srdečního infarktu. kardioskleróza
 • Důsledky karcinoidních nádorů
 • Traumatické poškození srdce, prasknutí chlopní chlopní
 • Přítomnost chronického srdečního selhání. Plicní Hypertenze
 • Vrozené srdeční vady doprovázené změnou směru zvětšování velikosti pravé komory, defekty v přepážce mezi komorami, zhoršený krevní oběh
 • Léze aparátu trikuspidální chlopně, projevující se v expanzi vláknitého prstence; v deformaci, oddělení akordů, papilárních nebo papilárních svalů
 • Důsledky chirurgické léčby stenózy mitrální chlopně

Různé patologie a nemoci, které se vyskytují po celý život pacienta, mohou vést k trikuspidální nedostatečnosti.

Z navrhovaného videa se dozvíte více o příčinách srdečních chorob.

Obecně řečeno, důvodem pro vývoj tohoto problému ve 2/3 případech je právě revmatická léze chlopní. Vzácněji onemocnění způsobuje infekční endokarditidu. Vědci také identifikují dvě skupiny příčin, které se dělí na chronické a akutně se vyskytující.

Klasifikace

Tricuspidální nedostatečnost chlopně postupuje odlišně a pro správnou diagnózu je důležité určit formu patologie. Za tímto účelem se rozlišuje řada kritérií: doba výskytu, sekce ventilu, ve které jsou detekována porušení, závažnost regurgitace.

Podle doby výskytu je patologie zvažována dvou typů. Téměř vždy se získává a vyvíjí v důsledku zánětu v minulosti. Vrozená malformace je extrémně vzácná. Vyznačuje se:

 • posun ventilu pod normální polohu;
 • nepravidelná struktura chlopní (vrozené rozštěpy atd.);
 • degenerace (zahuštění ventilů, snížení jejich hustoty).

Rozlišují se také dvě formy patologie na základě toho, která část chlopně je ovlivněna. Organický nedostatek je doprovázen změnou chlopní. Jsou zdeformované, pomačkané, pokryté vodním kamenem.

Stupně jsou určeny závažností regurgitace - reverzního průtoku krve směrovaného z komory do síně:

 • s 1 stupněm hemodynamického poškození;
 • při 2 stupních je regurgitace detekována 2 cm od ventilu;
 • při 3 stupních prochází zpětný průtok krve více než 2 cm od chlopně;
 • při 4 stupních je výrazná regurgitace odhalena v rozšířené sekci.

Uvažovaná patologie má svou vlastní klasifikaci, která je vyjádřena v následujících formách.

Vrozená nedostatečnostJe vzácné, příčina výskytu se nazývá různé nepříznivé účinky na plod během jeho nitroděložního vývoje, Ebsteinova anomálie, vrozená rozštěp a myxomatózní degenerace jsou označovány jako možné léze.
ZískánoVyvíjí se v souvislosti s možnými zánětlivými procesy vnitřní membrány vitálního orgánu.
organickýJe charakterizována změnou tvaru nebo velikosti ventilů trikuspidálního ventilu.
FunkčníTo má druhé jméno, jak příbuzný, charakterizovaný nedostatkem schopnosti uzavřít zvětšený otvor kvůli zvětšené pravé komoře a anomáliím v roztahování vláknitého prstence.
1 stupeň nedostatečnostiPohyb krve není prakticky vyjádřen.
2 stupeňTricuspidální nedostatečnost druhého stupně je charakterizována definicí zpětného pohybu ve vzdálenosti až 2 cm od ventilů.
3 stupeňDetekce zpětného pohybu více než 2 cm od ventilu.
4 stupeňReverzní pohyb krve je diagnostikován ve velké oblasti dutiny pravé síně.
Primární nebo organické selháníDiagnostikuje se v případě stanovení deformace nebo jiných strukturálních změn ve ventilech.
Sekundární nebo funkčníDiagnostikováno v důsledku dysfunkce součástí ventilového aparátu.

V době výskytu je tricuspidální chlopňová nedostatečnost rozdělena na vrozenou a získává se:

 • vrozená vada se vyvíjí v důsledku vystavení organismu budoucí matce nepříznivým faktorům a může mít tři možnosti: Ebsteinovu anomálii, vrozenou rozštěp a myxomatózní degeneraci;
 • získaná nedostatečnost probíhá v důsledku vnitřních patologických procesů, které ovlivňují vnitřní výstelku srdce.

Na základě vyhodnocení závažnosti zpětného toku krve do pravé síně se v klinickém průběhu onemocnění rozlišují čtyři stupně:

 • Stupeň, při kterém není zpětný pohyb prakticky určen;
 • II. Stupeň, když je detekován zpětný pohyb krve ve vzdálenosti dvou centimetrů od ventilu;
 • III. Stupeň, charakterizovaný zpětným průtokem krve, který je určen ve vzdálenosti více než dva centimetry;
 • IV stupeň - zpětný tok krve se určuje na velké ploše pravé síně.
  Lidská mozková cévní malformace

Existují 2 hlavní klasifikace této patologie - podle doby výskytu a podle příčin výskytu.

 • Do doby zjevení: vrozené a získané.

Vrozený je zaznamenán během intrauterinního vývoje dítěte nebo v prvních měsících po narození. V tomto případě se srdeční chlopně v průběhu času může vrátit k normálu. Kromě toho je vrozená anomálie mnohem snáze zvládnutelná, pokud se staráte o své srdce a dodržujete preventivní opatření pro kardiovaskulární onemocnění.

Získané se objevuje u dospělých již během života. Taková patologie se téměř nikdy neobjevuje izolovaně, její příčinou se mohou stát různé nemoci - od dilatace (expanze) komory až po obstrukci plicních tepen.

 • Z nějakého důvodu: primární a sekundární.

Primární tricuspidální anomálie je diagnostikována na pozadí srdečních chorob. S touto diagnózou nemá pacient problémy s dýchacím systémem. Hlavní příčinou sekundárního narušení toku krve v trikuspidální chlopni je plicní hypertenze, to znamená příliš vysoký tlak v plicním arteriálním systému.

Tricuspidální regurgitace chlopně tradičně jde ruku v ruce s nedostatečností chlopně. Některé klasifikace proto sdílejí typy krevního refluxu založené na formě trikuspidální nedostatečnosti, tj. Přímo chlopňové nemoci:

 1. Organické (absolutní) selhání, když je příčinou porážka chlopní chlopně způsobená vrozeným onemocněním.
 2. Funkční (relativní), když je ventil natažený kvůli problémům s plicními cévami nebo difúzním poškozením srdeční tkáně.

Existuje řada kritérií, podle kterých lze rozlišovat různé formy nedostatečnosti trikuspidální chlopně.

V závislosti na období, během kterého se vyskytuje porucha chlopně, říkají:

 • O vrozené nedostatečnosti, která je extrémně vzácná v důsledku expozice škodlivým faktorům na plod během těhotenství; detekovány s dědičnými anomáliemi Ebsteina, Marfana, Ehlers-Danlos; projevuje se nedostatečným vývojem nebo anomálií v počtu ventilů; vyznačující se abnormálním spodním umístěním trikuspidální chlopně; vyjádřeno v rozporu se strukturou chlopní, například ve formě vrozených rozštěpů; projevuje se v degenerativních změnách samotných ventilů, zvýšení jejich tloušťky, snížení jejich hustoty.
 • O získané formě patologie, která se vyvíjí během života pacienta z různých důvodů, nejčastěji formou komplikací zánětlivých onemocnění.
 • Podle toho, která část ventilového aparátu je ovlivněna, můžeme rozlišit: organickou formu poruchy, při které dochází ke změnám ve ventilech; relativní nebo funkční nedostatečnost, když se samotné ventily nezmění, ale schopnost uzavřít ventil je narušena; existují anomálie dalších struktur chlopňového aparátu, svalového kruhu, šňůr akordů, papilárních svalů, expanze pravé komory.
 • Podle toho, jak silně je vyjádřena regurgitace, reverzní pohyb krve ve směru od komory k síni, je obvyklé rozlišovat stupeň defektu: první je obtížná definice regurgitace; druhým je stanovení zpětného pohybu krve ve vzdálenosti dvou centimetrů od trikuspidální chlopně; třetí - definice regurgitace ve vzdálenosti větší než dva centimetry od umístění chlopně; čtvrtým je detekce regurgitace ve značné oblasti.

Při volbě léčebné taktiky je nezbytné stanovit tuto nebo tu formu trikuspidální chlopně.

Druhý stupeň

Nedostatek ventilů může být vyjádřen v různých stupních. Mírou pro stanovení hloubky problému je množství krevního návratu (regurgitace) do atria.

 • 1. Zpětný tok krve ve směru atria se dotýká chlopní chlopně. První stupeň nemoci je považován za bezpečný a není předepsána žádná léčba.
 • 2. Patologie druhého stupně se vyjadřuje posunutím zpětného paprsku dále než ventil na vzdálenost dvou centimetrů.
 • 3. Pokud se zpětný paprsek pohybuje do atria více než dva centimetry od povrchu ventilu, je toto porušení označeno jako třetí stupeň.
 • 4. Krev v době regurgitace v horní zóně atria, to znamená, že proud prochází celou komorou, označuje čtvrtý stupeň onemocnění.

Dále vysvětlíme, proč se vyskytuje trikuspidální ventilová nedostatečnost 1., 2., 3. a 4. stupně.

Kvantitativní hodnocení závažnosti trikuspidální nedostatečnosti se provádí s přihlédnutím k hloubce distribuce objemu regurgitantu:

 • v případě nedostatečnosti 1. stupně hloubka šíření regurgitujícího oběhu nepřesahuje 20 mm od bodu uzavření chlopní;
 • s nedostatkem 2. stupně - je to v hloubce 21-40 mm od bodu uzavření ventilů;
 • s nedostatečností 3. stupně - v hloubce více než 40 mm od bodu uzavření ventilů.

Přístupy k hodnocení stupně (intenzity) trikuspidální nedostatečnosti, prováděné podle výsledků CDC a s přihlédnutím k poměru šířky regurgitačního proudu k průměru trikuspidální chlopně, jsou podobné přístupům uvedeným výše pro hodnocení stupeň (intenzita) mitrální regurgitace.

Mírná regurgitace představuje hodnotu definovaného poměru

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Tatyana Jakowenko

Hlavní šéfredaktor Detonic online časopis, cardiologist Yakovenko-Plahotnaya Tatyana. Autor více než 950 vědeckých článků, včetně zahraničních lékařských časopisů. Pracuje jako cardiolZaregistrujte se v klinické nemocnici déle než 12 let. Vlastní moderní metody diagnostiky a léčby kardiovaskulárních chorob a implementuje je do své odborné činnosti. Například využívá metody resuscitace srdce, dekódování EKG, funkční testy, cyklickou ergometrii a velmi dobře zná echokardiografii.

10 let se aktivně podílela na mnoha lékařských sympoziích a seminářích pro lékaře - rodiny, terapeuty a kardiology. Má mnoho publikací o zdravém životním stylu, diagnostice a léčbě srdečních a cévních onemocnění.

Pravidelně monitoruje nové publikace evropských a amerických kardiologických časopisů, píše vědecké články, připravuje zprávy na vědeckých konferencích a podílí se na evropských kardiologických kongresech.

Detonic