Trikuspidální ventil prolapsuje, co je nebezpečnější

Prolaps mitrální chlopně může být:

 1. Hlavní. Je spojena se slabostí pojivové tkáně, ke které dochází při vrozených onemocněních pojivové tkáně a je často přenášena genetickými prostředky. U této formy patologie se hrbolky mitrální chlopně natáhnou a hrbolky chordu se prodlouží. V důsledku těchto poruch, když je ventil zavřený, se klapky vyboulí a nemohou se těsně uzavřít. Vrozený prolaps ve většině případů neovlivňuje fungování srdce, ale je často kombinován s vegetovaskulární dystonií - příčinou příznaků, které si pacienti spojují se srdeční patologií (funkční bolest periodicky se vyskytující za hrudní kostí, poruchy srdečního rytmu).
 2. Sekundární (získané). Vyvíjí se s různými srdečními chorobami, které způsobují narušení struktury chlopní chordů nebo akordů. V mnoha případech je prolaps vyvolán revmatickým onemocněním srdce (zánětlivé onemocnění pojivové tkáně infekční alergické povahy), nediferencovaná dysplazie pojivové tkáně, Ehlers-Danlo a Marfanovy choroby (genetická onemocnění) atd. Při sekundární formě prolapsu mitrální chlopně se vyskytují bolesti po užití nitroglycerinu, srdeční selhání, dušnost po cvičení a další příznaky. V případě prasknutí srdečních akordů v důsledku poranění hrudníku je nutná okamžitá lékařská péče (ruptura je doprovázena kašelem, během kterého je oddělena pěnivá růžová sputa).

Primární výhřez, v závislosti na přítomnosti / nepřítomnosti hluku během auskultace, se dělí na:

 • Forma „ztlumení“, kdy příznaky chybí nebo jsou skromné, zvuky typické pro prolaps a „kliknutí“ nejsou slyšet. Je detekován pouze echokardiografií.
 • Auskultační forma, která se při poslechu projevuje charakteristickými auskultačními a fonokardiografickými „klikami“ a hlukem.

V závislosti na závažnosti vychýlení ventilů se rozlišuje prolaps mitrální chlopně:

 • Stupeň I - křídla se ohýbají 3-6 mm;
 • II stupeň - je zde průhyb až 9 mm;
 • III stupeň - klapky se ohýbají o více než 9 mm.

Přítomnost regurgitace a stupeň její závažnosti se berou v úvahu zvlášť:

 • I. stupeň - regurgitace je mírně vyjádřena;
 • II stupeň - je pozorována středně výrazná regurgitace;
 • III stupeň - existuje výrazná regurgitace;
 • IV stupeň - regurgitace je vyjádřena v těžké formě.

Proč se vyvíjí patologie

Prolaps mitrální chlopně je problém, který se vyskytuje častěji u mladých lidí. Pro diagnostiku tohoto problému je nejtypičtější věk 15–30 let. Příčiny patologie jsou konečně nejasné. Ve většině případů se MVP vyskytuje u lidí s patologiemi pojivové tkáně, například s dysplázií. Jednou z jeho funkcí může být zvýšená flexibilita.

Například, pokud osoba snadno ohne palec na ruce v opačném směru a dosáhne je k předloktí, pak je pravděpodobnost přítomnosti jedné z patologií pojivové tkáně a MVP vysoká.

 • Ischemická choroba srdeční;
 • Myokarditida;
 • Různé io kardiomyopatie;
 • Infarkt myokardu
 • Vklady vápníku na mitrálním kruhu.

V důsledku bolestivých procesů je narušena dodávka krve do struktur srdce, dochází k zánětu tkání, k smrti buněk s nahrazením jejich pojivové tkáně, ke zhutňování tkání samotné chlopně a struktur, které ji obklopují. .

To vše vede ke změnám v tkáni chlopně, k poškození svalů, které ji ovládají, v důsledku čehož se ventil přestane úplně uzavírat, to znamená, že se objeví prolapsu jeho chlopní.

Příznaky prolapsu trikuspidální chlopně a hlavní příčiny vývoje patologie

Trikuspidální chlopně umístěná mezi pravou komorou a síní hraje důležitou roli při srdeční kontrakci. V některých případech jeho klapky ztrácejí nezbytnou elasticitu a stěny ventilů se ohýbají do síně.

Jejich stěny se mohou pod tlakem krve lišit. Výsledkem je zpětný odtok části krve, který se nazývá regurgitace.

Tricuspidální prolapsu chlopně se zřídka vyskytuje samostatně, častěji se kombinuje s prolapsem mitrální chlopně (MVP).

PTC je klasifikován podle okamžiku výskytu. Je rozdělena na vrozenou a získanou.

 1. Vrozená nebo primární forma onemocnění se přenáší na genetické úrovni. Prolaps je způsoben vrozenou vadou pojivové tkáně.
 2. Získaný typ onemocnění je výsledkem poranění hrudníku a onemocnění spojených se zhoršenou aktivitou kardiovaskulárního systému. Srdeční prolaps je způsoben prohýbáním chlopní chlopní v důsledku prasknutí akordových šňůr nebo jejich zánětu.

Regurgitace se nazývá zpětný tok krve, ke kterému dochází v důsledku vychýlení a neúplného uzavření chlopní chlopně. V závislosti na stupni narušení a vychýlení dochází ke zvýšení vrácené části krve a ke snížení jejího vstupu do plicní tepny.

PTC je detekován charakteristickými znaky. Změna struktury atria způsobuje:

 • nepravidelný srdeční rytmus;
 • rychlé a obtížné dýchání;
 • bolestivá přísnost pod pravým žebrem;
 • těžkost v horní části břicha a říhání;
 • mdloby a semi-mdloby při silném stresu a v místnostech s nedostatečným větráním.

Slabost, snížená výkonnost, zhoršená distribuce krve v těle, časté záchvaty panického strachu, tendence ke krvácení z nosu a tvorba modřin naznačují přítomnost tohoto onemocnění a MVP.

U vrozené PTC je typická absence symptomů, protože krevní oběh je mírně narušen. Zjistí se během vyšetření pacienta při preventivních vyšetřeních nebo lékařských vyšetřeních.

Získaná patologie vykazuje příznaky těchto chorob, jejichž výsledkem je vývoj PTC.

Prolap trikuspidální chlopně

Onemocnění se v závislosti na projevu PTK a zpětném odtoku krve dělí na stupně:

 • Výhřez 1 stupně - pohyb průtoku krve je téměř nemožné určit.
 • Prolaps 2 stupně - zpětný pohyb je patrný ve vzdálenosti 2 cm.
 • Třetí stupeň - zpětný pohyb průtoku krve je určen ve vzdálenosti větší než 2 cm.
 • Za čtvrté - pohyb lze určit na velké ploše.

Z důvodů vývoje se PMC dělí na dva typy:

 • organické selhání nastane, když se změní velikost a tvar síňové chlopně;
 • funkční nedostatečnost, která se objevila v souvislosti se změnami objemu a tvaru srdce, srdeční chlopně zůstává nezměněna a odpovídá normě.

Příčiny prolapsu trikuspidální chlopně jsou různé. Jejich vzhled závisí na vnějších a vnitřních faktorech.

 1. Vrozené nedostatečnosti předchází expozice záření, infekcím a dalším nepříznivým faktorům v těle těhotné ženy.
 2. Předpokladem pro získané organické změny je:
 • syndrom karcinoidního srdce;
 • uzavřené poškození srdce se změnou chlopní;
 • revmatické léze a MVP;
 • zánětlivé procesy na vnitřní srdeční membráně;
 • chirurgické zákroky při léčbě jiných nemocí.
 1. Získaná funkční odchylka nastává v důsledku:
 • poškození srdečních svalů v důsledku infarktu, MVP;
 • zvýšení srdečních dutin se snížením tloušťky svalů;
 • nedostatečný průtok krve z pravé komory způsobený neoplazmy;
 • vysoký krevní tlak v plicní tepně.

Hlavním problémem při detekci PTK je vzácnost jejího projevu v čisté formě. V zásadě se srdeční onemocnění vyskytuje ve spojení s MVP nebo tricuspidální stenózou.

Patologická změna srdeční chlopně

Diagnóza se provádí po úplném sběru a analýze anamnézy.

 1. Objasnění lékařské anamnézy pacienta a jeho nejbližší rodiny na vzestupných liniích, které bylo provedeno.
 2. Shromažďování informací o délce stížností na otoky nohou, zvýšení velikosti břicha a dalších souvisejících příznaků.
 3. Kompletní vyšetření s měřením krevního tlaku, elektrokardiografické a ultrazvukové vyšetření.
 4. Biochemické, imunologické a obecné krevní testy.
 5. Koronární kardiografické a tomografické vyšetření.

Na základě výsledku vyšetření je předepsána léčba nemoci. V případě potřeby je proveden chirurgický zákrok. Pacienty mohou sledovat pouze úzcí specialisté. Chirurgie často způsobuje specifické komplikace.

Prolaps mitrální chlopně je nezávislé onemocnění. Jedná se o syndrom, který se vyskytuje u mnoha nemocí. V závislosti na etiologii je sekundární MVP izolován - vzniká v důsledku jiných patologií a primární je také vrozená nebo idiopatická.

Poměrně často je idiopatická MVP detekována u dětí a dospívajících. Objevuje se díky vrozené dysplázii pojivové tkáně. V důsledku tohoto onemocnění se mohou vyvinout další poruchy ve struktuře chlopňového aparátu, například:

 • prodloužení nebo zkrácení akordů srdce;
 • nesprávné připevnění akordů na ventilové klapky;
 • přítomnost dalších akordů;

V důsledku strukturálních změn ve pojivové tkáni dochází v chlopních chlopní k degenerativním procesům a stávají se tvárnějšími. Z tohoto důvodu nemůže ventil odolat tlaku vytvářenému levou komorou a ohýbat se směrem k levé síni. Dysplazie pojivové tkáně může nastat z různých důvodů, které ovlivňují dítě v děloze, mezi nimi se rozlišují následující:

 • Akutní respirační virové infekce během těhotenství.
 • Přítomnost pracovních rizik u žen.
 • Gestóza.
 • Vliv environmentálních faktorů na matku během těhotenství.
 • Nadměrný stres na těle těhotné ženy.

article771 - Trikuspidální chlopeň prolaps, co je nebezpečnější

V přibližně 20% případů je vrozená MVP přenášena mateřskou stranou. Prolaps mitrální chlopně se navíc vyskytuje u jiných dědičných chorob, jako jsou:

 • Morfanův syndrom.
 • Arachnodaktylie.
 • Elastický pseudoxantom.
 • Nedokonalá osteogeneze.
 • Ehlers-Danlosův syndrom.

Prolaps v tomto případě nastává v důsledku poškození chlopní chlopní, papilárních svalů, akordů nebo poruchy funkce a struktury myokardu. Důležitou roli v mechanismu vývoje MVP hrají také poruchy fungování autonomního nervového systému, nedostatek mikro a makro prvků (zejména hořčíku) a metabolická patologie.

Další příčinou sekundárního prolapsu je stenóza aortální chlopně. V důsledku této získané vady se otevření aortální chlopně zužuje a krev ji nemůže úplně projít. To vytváří přetlak v levé komoře, která zase tlačí na bicuspidální ventil.

Jaké je nebezpečí prolapsu mitrální chlopně?

Přestože se prolaps mitrální chlopně považuje za srdeční onemocnění, ve většině případů je prognóza pozitivní a nejsou pozorovány žádné příznaky. MVP je často diagnostikována náhodně během ultrazvuku srdce během preventivního vyšetření.

Projevy MVP závisí na stupni prolapsu. Příznaky se objevují, je-li regurgitace závažná, což je možné v případě výrazného vychýlení hrotů ventilu.

Většina lidí s MVP tím netrpí, patologie nijak neovlivňuje jejich život a výkon. Avšak s druhým a třetím stupněm prolapsu jsou možné nepříjemné pocity v oblasti srdce, bolest, poruchy rytmu.

V nejzávažnějších případech dochází ke komplikacím spojeným s poruchami oběhu a zhoršením srdečního svalu v důsledku distenze během refluxu krve.

 • Ruptura akordů srdce;
 • Infekční endokarditida;
 • Myxomatózní změny v chlopních ventilů;
 • Srdeční selhání;
 • Náhlá smrt.

Druhá komplikace je extrémně vzácná a může nastat, pokud je MVP kombinována s poruchami komorového rytmu, které jsou život ohrožující.

Jsou možné komplikace a jaké je nebezpečí výhřezu mitrální chlopně? Přestože ve většině případů dochází k prolapsu mitrální chlopně s malou regurgitací, která nevyžaduje zvláštní terapii, stále existuje riziko komplikací. Komplikace jsou poměrně vzácné (pouze 2-4%) a zahrnují následující život ohrožující stavy, které vyžadují léčbu ve specializované nemocnici:

 1. Akutní mitrální regurgitace je stav, ke kterému obvykle dochází v důsledku oddělení akordů šlach v případě poranění hrudníku. Je charakterizován vytvořením „visícího“ ventilu, to znamená, že ventil není držen akordy a jeho klapky jsou ve volném pohybu a neplní své funkce. Klinicky se objeví obraz plicního edému - výrazná dušnost v klidu, zejména při ležení; vynucená poloha vsedě (ortopnoe), probublávané dýchání; městnavé sípání v plicích.
 2. Bakteriální endokarditida je onemocnění, při kterém se mikroorganismy, které praskají do krve z ohniska infekce v lidském těle, usazují na vnitřní stěně srdce. Nejčastěji se endokarditida s poškozením srdečních chlopní vyvíjí po angíně u dětí a přítomnost původně změněných chlopní může sloužit jako další faktor při rozvoji tohoto onemocnění. Dva až tři týdny po infekci se u pacienta objeví horečka, zimnice, může se objevit vyrážka, zvětšená slezina, cyanóza (modrá barva kůže). Jedná se o závažné onemocnění, které vede k rozvoji srdečních vad, těžké deformaci srdečních chlopní s porušením funkcí kardiovaskulárního systému. Prevencí bakteriální endokarditidy je včasná rehabilitace akutních a chronických ložisek infekce (karyózní zuby, onemocnění ORL orgánů - adenoidy, chronický zánět mandlí), stejně jako profylaktické užívání antibiotik při postupech, jako je extrakce zubu, odstranění zubů mandle.
 3. Náhlá srdeční smrt je ohromná komplikace, zřejmě charakterizovaná výskytem idiopatické (náhlé, nepřiměřené) komorové fibrilace, která se týká fatálních poruch rytmu.

Navzdory skutečnosti, že prolaps mitrální chlopně má zřídka maligní průběh a způsobuje závažné komplikace, toto onemocnění stále vyžaduje neustálý lékařský dohled a monitorování. Nezanedbávejte doporučení lékaře a včas provádějte kontrolní vyšetření kardiologem. Tato opatření vám pomohou zabránit progresi této choroby a udržet si své zdraví a schopnost pracovat.

Příznaky prolapsu mitrální chlopně

Závažnost symptomů prolapsu mitrální chlopně se liší od minimálních po významné a je určována stupněm dysplazie pojivové tkáně, přítomností regurgitace a vegetativními abnormalitami. Někteří pacienti nemají žádné potíže a prolaps mitrální chlopně je náhodným nálezem v echokardiografii.

U dětí s prolapsem primární mitrální chlopně jsou často detekovány pupeční a tříselné kýly, dysplazie kyčle, hypermobilita kloubů, skolióza, ploché nohy, deformita hrudníku, krátkozrakost, strabismus, nefroptóza, varikokéla, které svědčí o narušení vývoje pojivových struktur tkání. . Mnoho dětí má predispozici k častému výskytu nachlazení, angíny, exacerbací chronické angíny.

Prolaps mitrální chlopně je často doprovázen příznaky neurocirkulační dystonie: kardiální, tachykardie a poruchy funkce srdce, závratě a mdloby, autonomní krize, zvýšené pocení, nevolnost, pocit „hrče v krku“ a nedostatek vzduchu, migréna - jako bolesti hlavy. Při významných hemodynamických poruchách dochází k dušnosti, zvýšené únavě. Prolaps mitrální chlopně je charakterizován afektivními poruchami: depresivní stavy, senestopatie, astenický symptomový komplex (astenie).

Klinické projevy prolapsu sekundární mitrální chlopně jsou kombinovány se symptomy základního onemocnění (revmatické onemocnění srdce, vrozené srdeční vady, Marfanův syndrom atd.). Mezi možné komplikace prolapsu mitrální chlopně patří život ohrožující arytmie, infekční endokarditida, tromboembolický syndrom (včetně mrtvice, plicní embolie), náhlá smrt.

V dětství je prolaps MK mnohem častější než u dospělých. O tom svědčí statistické údaje založené na výsledcích probíhajícího výzkumu. Je třeba poznamenat, že v dospívání je MVP u dívek diagnostikována dvakrát častěji. Stížnosti dětí jsou stejné povahy. V zásadě se jedná o akutní nedostatek vzduchu, tíseň v srdci a bolesti na hrudi.

Příznaky MVP se vyskytují u dětí různými způsoby. Někteří prakticky nepociťují neobvyklou práci srdce. V jiných se projevuje docela silně.

 • Bolest na hrudi tak zažívá téměř 30% dospívajících dětí, které odhalily PSMK (prolaps listů mitrální chlopně). Je to způsobeno různými důvody, z nichž nejčastější jsou následující:
  1. příliš těsné akordy;
  2. emoční stres nebo fyzická námaha vedoucí k tachykardii;
  3. hladovění kyslíkem.
 • U tolika dětí dochází k rychlému tepu.
 • Teenageři, kteří tráví hodně času u počítače a dávají přednost duševní aktivitě před fyzickou aktivitou, jsou často náchylní k únavě. Často trpí dušností ve třídách tělesné výchovy nebo během tělesné práce.
 • U dětí s diagnózou MVP se v mnoha případech projevují příznaky neuropsychologické povahy. Jsou náchylní k častým změnám nálady, agresivity, nervových zhroucení. Při emocionálním stresu mohou mít krátkodobé mdloby.

Kardiolog při vyšetření pacienta používá různé diagnostické testy, pomocí nichž je odhalen nejpřesnější obraz MVP. Diagnóza se provádí, když je během auskultace detekován šum: holosystolický, izolovaný pozdní systolický, nebo v kombinaci s klikáním, izolované kliknutí (kliknutí).

Prolaps srdeční chlopně v dětství se často vyvíjí na pozadí nedostatku iontů hořčíku. Nedostatek hořčíku narušuje proces produkce kolagenu fibroblasty. Spolu se snížením obsahu hořčíku v krvi a tkáních se v nich zvyšuje beta-endorfin a narušuje se rovnováha elektrolytů. Bylo zjištěno, že děti s diagnózou MVP jsou podváhy (nevhodné do výšky). Mnoho z nich vykazuje myopatii, ploché nohy, skoliózu, špatný vývoj svalů a špatnou chuť k jídlu.

Doporučuje se léčit MVP s vysokou mírou regurgitace u dětí a dospívajících s ohledem na jejich věkovou skupinu, pohlaví a dědičnost. Na základě rozsahu, v jakém jsou klinické projevy onemocnění vyjádřeny, je vybrána léčebná technika a jsou předepisovány léky.

Hlavní důraz je však kladen na změnu životních podmínek dítěte. Je třeba upravit jejich psychický stres. Musí se střídat s fyzickými. Děti by měly navštívit kabinet cvičení fyzioterapie, kde kvalifikovaný odborník vybere optimální soubor cvičení s přihlédnutím k individuálním charakteristikám průběhu nemoci. Doporučujeme plavání.

S metabolickými změnami v srdečním svalu

Prolaps trikuspidální chlopně (PTC) je patologický stav srdce způsobený poklesem chlopní trikuspidální chlopně do pravé síně, který vyvolává rozvoj chlopňové nedostatečnosti a je doprovázen částečným návratem průtoku krve do pravé síně - regurgitací.

Toto onemocnění lze jen stěží nazvat běžnou chorobou. Málokdy je diagnostikován: jeden případ u několika desítek tisíc lidí. Nejčastěji je nemoc detekována v kombinaci s prolapsem mitrální chlopně, který je na rozdíl od prvního diagnostikován u každých 5 obyvatel naší planety.

Podle statistických studií je výskyt TC častěji u mužů a ve většině klinických případů je výsledkem srdeční choroby.

Patologické selhání trikuspidální chlopně je vrozené a získané. Nejčastěji vznikají vrozené abnormální vady chlopní chlopně a jejího vláknitého prstenu v důsledku nitroděložního působení toxických faktorů na plod.

Stává se to asi za 3–9 týdnů těhotenství, kdy tělo nenarozeného dítěte pokládá základní orgánové struktury.

Vrozená nedostatečnost trikuspidální chlopně může také nastat v důsledku patologií pojivové tkáně, jak genetické (Morfanův syndrom), tak získané.

Získaný prolapák trikuspidální chlopně se vyvíjí podruhé na pozadí jiných patologických stavů:

 • revmatismus;
 • revmatoidní artritida;
 • drogová závislost (méně často alkoholismus);
 • karcinoidní syndrom (vývoj karcinoidního nádoru vyvolává v krvi hormon, který způsobuje nenapravitelné poškození chlopňových struktur srdce);
 • infekční srdeční léze (infekční endokarditida);
 • poškození akordů a svalů trikuspidální chlopně;
 • poranění hrudníku.

Ve zdravém srdci se ventil úplně uzavře; s prolapsem se TC neuzavře úplně

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Klasifikace

Stupeň I - charakterizován výskytem mírné regurgitace, která neporušuje obecný stav nemocného; II stupeň - zpětný tok krve z komory se zvyšuje a síla proudu dosahuje 2 cm;

trikuspidalnyj klapan 1 - Trikuspidální prolaps chlopně, co je nebezpečnější

IV stupeň - silná regurgitace, kdy se asi 40% z celkového množství krve dostane zpět do komory.

Je obvyklé rozlišovat primární a sekundární formy PTC. Primární varianta onemocnění probíhá bez projevů plicní hypertenze, kdy se patologický proces formuje na pozadí primárních odchylek v normálním fungování srdečního orgánu. Sekundární výhřez TC je onemocnění, které je důsledkem plicní hypertenze a zvětšení velikosti pravého srdce.

klinický obrázek

V raných stádiích tvorby prolapsu TC nebo s vývojem patologického procesu 1. stupně závažnosti nemá pacient zpravidla žádné stížnosti ze srdce a nemoc může být podezřelá pouze během lékařské vyšetření. První příznaky onemocnění se objevují, když se zvyšuje objem regurgitace. Při závažných formách nedostatečnosti trikuspidální chlopně dochází u pacientů k následujícím klinickým projevům patologického procesu:

 • pocit únavy, únavy a únavy;
 • otok distálních dolních končetin a přední břišní stěny;
 • viditelná pulsace cervikálních žil;
 • snížená produkce moči;
 • palpitace s poruchami rytmu (tachykardie);
 • bolest v srdci;
 • dušnost;
 • v těžkých případech hemoptysa.

Při jmenování lékaře si stěžují pacienti s prolapsem 2,3 a 4 stupně trikuspidální chlopně na pocit slabosti, ztráty výkonu a těžkosti v oblasti břicha a nohou. U těchto pacientů často stížnosti spojené se snížením objemu produkované moči přicházejí do popředí, což je mylně vnímají pro patologii ledvin.

Příznaky PTC ze strany srdce:

 • hypertrofie pravého srdce;
 • příznaky poškození jiných chlopní;
 • pan-systolický šelest, který je umocněn inspirací;
 • poslech nad srdcem zní jako „mávající plachta“

Kromě srdečních změn je prolaps trikuspidální chlopně také indikován zvýšením velikosti jater, dyspeptickými poruchami, závažností pravé hypochondrium a portální hypertenzí.

Podle statistik je nejčastější prolaps s nedostatečností trikuspidální chlopně diagnostikován u pacientů, kteří pravidelně užívají drogy.

To je způsobeno skutečností, že užívání omamných látek v nehygienických podmínkách je jednou z hlavních příčin infekční nebo toxické endokarditidy, v důsledku čehož chlopně ventilu ztratí pružnost a schopnost plně se zavřít do diastole.

Diagnóza PTC je důležitým stupněm v léčbě onemocnění. Mělo by to být komplexní a včasné, což zvýší šance pacienta na uzdravení. Lékař může navrhnout vývoj onemocnění u pacienta na základě stížností a také údajů z objektivního vyšetření: palpace, perkuse, auskultace srdce.

Následující metody instrumentálního výzkumu vám umožní potvrdit diagnózu:

 • elektrokardiografie, která umožňuje určit dilataci pravé komory;
 • echokardiografie, která umožňuje diagnostikovat přítomnost ohybu chlopní trikuspidální chlopně a regurgitaci;
 • katetrizace pravého srdce, pomocí které můžete určit zvýšení tlaku v srdečních komorách a plicích;
 • rentgen hrudníku potvrzuje diagnózu plicní hypertenze;
 • počítačová tomografie a MRI k detekci expanze pravého srdce.

Stupně výhřezu

Trikuspidální chlopně se nachází mezi pravou komorou a síní, hraje klíčovou roli při kontrakci srdce. Ventil se otevře, když žilní krev prochází z předsíní do komory a během reverzního procesu se uzavře. Díky chlopni může krev zcela vstoupit do aorty a tepny.

Z nějakého důvodu však mohou trikuspidální chlopně vstoupit do atria, a proto se úplně nezavře. Tento stav se nazývá výhřez trikuspidální chlopně. Prolaps nemůže způsobit újmu na zdraví, ale postupně pokrok, díky kterému je komplikovaný.

Je možné ji diagnostikovat podle vlastních příznaků? Pojďme analyzovat body.

Vlastnosti nemoci

 • PTC nejčastěji postihuje dospělé muže. V tomto případě se prolapsu vyvíjí na pozadí jiných nemocí.
 • U dětí má PTC nejčastěji vrozenou formu způsobenou vnitroděložními vývojovými poruchami.
 • PTC u těhotných žen je často komplikována gestózou a placentární nedostatečností, což může vést k předčasnému porodu. Proto je během těhotenství důležité konzultovat s lékařem možnou léčbu.

Stupně a formuláře

Prolaps mitralnogo klapana - Trikuspidální chlopeň prolaps, co je nebezpečnější

Tricuspid regurgitace, vyvíjející se na pozadí svěráku, může být:

 1. primární, bez doprovodu plicní hypertenze a objevující se na pozadí primární patologie srdečního svalu;
 2. sekundární, objevující se na pozadí hypertrofie pravé komory a plicní hypertenze;

První. Vyznačuje se zpětným tokem krve, který neporušuje obecný proces jeho pohybu cévami. Tricuspidální chlopeň je malá, bez výrazné regurgitace.

 • Druhý. S prolapsem trikuspidální chlopně 2. stupně je pozorován zpětný průtok krve ve vzdálenosti 20 mm od trikuspidální chlopně.
 • Třetí. Vzdálenost se zvětšuje o více než 20 mm.
 • Začtvrté. Regurgitace je výrazná, probíhá z velké části z dutiny pravé síně.
 • 1 stupeň - klapky ventilů ohýbají 3-6 mm,
 • 2 stupně - průhyb nejvýše 9 mm,
 • 3 stupně - více než 9 mm.

Nejčastěji proto prolaps mitrální chlopně není nebezpečný, takže není třeba ho léčit. Avšak s významnou závažností patologie lidé potřebují pečlivou diagnózu a pomoc.

Jak se problém projevuje

Prolaps mitrální chlopně se projevuje specifickými příznaky s výraznou regurgitací. Při výslechu pacientů s detekovaným MVP se však i v nejmenším případě ukáže, že lidé zažívají mnoho stížností na menší onemocnění.

Tyto obtíže jsou podobné problémům s vegetativní nebo neurocirkulační dystonií. Protože tato porucha je často diagnostikována současně s mitrální regurgitací, není vždy možné rozlišovat mezi symptomy, avšak kritická role ve změnách v blahobytu je přiřazena PMC.

prolaps mitralnogo klapana - Trikuspidální chlopeň prolaps, co je nebezpečnější

Všechny problémy, bolesti nebo nepohodlí vyplývající z mitrální regurgitace jsou spojeny se zhoršením hemodynamiky, tj. Průtokem krve.

Protože s touto patologií je část krve vržena zpět do atria a nevstoupí do aorty, musí srdce udělat další práci, aby zajistilo normální průtok krve. Nadměrné zatížení nikdy neprospívá, vede k rychlejšímu opotřebení tkanin. Regurgitace navíc vede k expanzi atria v důsledku přítomnosti další části krve.

V důsledku přetečení levé síně krví dochází k přetížení všech levých částí srdce, zvyšuje se síla jejích kontrakcí, protože se musíte vypořádat s další částí krve. V průběhu času se může rozvinout hypertrofie levé komory, stejně jako síň, což vede ke zvýšení tlaku v cévách procházejících plícemi.

Pokud se patologický proces nadále vyvíjí, pak plicní hypertenze způsobuje hypertrofii pravé komory a nedostatečnost trikuspidální chlopně. Objevují se příznaky srdečního selhání. Popsaný obrázek je typický pro prolaps mitrální chlopně stupně 3, v jiných případech jde o mnohem jednodušší onemocnění.

Drtivá většina pacientů mezi příznaky prolapsu mitrální chlopně zaznamenává období srdečního rytmu, které mohou mít různou sílu a trvání.

Třetina pacientů pravidelně pociťuje nedostatek vzduchu, chtějí, aby byl dech hlubší.

Poměrně často je prolaps mitrální chlopně doprovázen sníženou výkonností, podrážděností, člověk může být emočně nestabilní, v něm může být narušen spánek. Může být bolest na hrudi. Navíc nejsou nijak spojeny s fyzickou aktivitou a nitroglycerin na ně nepůsobí.

 • Bolest na hrudi;
 • Nedostatek vzduchu;
 • Dušnost;
 • Palpitace nebo selhání rytmu;
 • Mdloby
 • Nestabilní nálada;
 • Rychlá únava;
 • Bolesti hlavy ráno nebo v noci.

Všechny tyto příznaky nelze označit za charakteristické pouze pro prolaps mitrální chlopně; mohou být způsobeny jinými problémy. Při vyšetřování pacientů s podobnými stížnostmi (zejména v mladém věku) je však často objeven prolaps mitrální chlopně 1 nebo dokonce 2 stupně.

Jak léčit prolaps mitrální chlopně?

Léčba získaného MVP se ve většině případů provádí v kardiologické nemocnici. Pacientovi se doporučuje dodržovat odpočinek v posteli nebo pololehu, vzdát se špatných návyků a dodržovat dietu.

U revmatické horečky, tj. Infekční, příčiny rozvoje tohoto srdečního onemocnění, je pacientovi předepsán průběh antibakteriální terapie k odstranění revmatických srdečních chorob. K tomu se používají antibiotika ze skupiny penicilinů (Bilillin, vankomycin atd.). Pokud pacient odhalí významnou regurgitaci krve a arytmie, lze předepsat i jiné léky, jejichž účinek bude zaměřen na odstranění příznaků (diuretika, antiarytmika, antihypertenziva atd.).

K léčbě MVP, která byla způsobena kardiologickými patologiemi, se používají léky, které se používají k léčbě základního onemocnění. Taková terapie je zaměřena na normalizaci krevního oběhu a odstranění arteriální hypertenze a arytmií, a v případě neúčinné léčby léčivem může být pacientovi doporučen chirurgický zásah zaměřený na odstranění defektu mitrální chlopně.

Zvláštní pozornost je věnována případům MVP, které byly způsobeny poraněním hrudníku. Po korekci stavu léky se pacienti podrobují chirurgickému zákroku ke stabilizaci mitrální chlopně. Tito pacienti potřebují hospitalizaci a pečlivé sledování. Při kašli s růžovým hlenem by měla být okamžitě poskytnuta lékařská péče, protože jakékoli zpoždění může být fatální.

Jak je diagnostikována patologie

Před zahájením léčby je nutná přesná diagnóza. Kdy je potřeba diagnostikovat MVP?

 • Za prvé, diagnóza může být stanovena náhodou, během rutinního vyšetření s ultrazvukem srdce.
 • Za druhé, při jakémkoli vyšetření terapeutem může být slyšet srdeční šelest, což povede k dalšímu vyšetření. Charakteristický zvuk, nazývaný hluk, je-li mitrální chlopně vychýlen, je způsoben regurgitací, to znamená, že krev, proudící zpět do atria, vydává hluk.
 • Zatřetí, stížnosti pacientů mohou vést lékaře k podezření na MVP.

Pokud takové podezření vyvstane, musíte kontaktovat specialistu, kardiologa. Diagnózu a léčbu by měl provádět on. Hlavními diagnostickými metodami jsou auskultace a ultrazvuk srdce.

Takový hluk není patologií, týká se fyziologických projevů a neovlivňuje stav člověka a práci jeho orgánů. Pokud je však detekován šum, je vhodné jej hrát bezpečně a provádět další diagnostické testy.

Pouze metoda echokardiografie (ultrazvuk) může spolehlivě identifikovat a potvrdit MVP nebo jeho nepřítomnost. Výsledky vyšetření jsou vizualizovány na obrazovce a lékař vidí, jak ventil funguje. Vidí pohyb svých křídel a průhyb pod proudem krve. Prolaps mitrální chlopně se nemusí vždy projevit v klidu, takže v některých případech je pacient znovu vyšetřen po cvičení, například po 20 dřepech.

V odezvě na zátěž se krevní tlak zvyšuje, tlaková síla na ventil stoupá a prolaps, i malý, je na ultrazvuku patrný.

Předpověď na celý život

prolaps klapana serdca - Trikuspidální chlopeň prolaps, co je nebezpečnější

Prognóza života je příznivá. Komplikace se zřídka vyvíjejí a kvalita života pacienta netrpí. Pacient je však kontraindikován v některých sportech (skákání, karate), stejně jako v profesích, které způsobují přetížení kardiovaskulárního systému (potápěči, piloti).

Pokud jde o vojenskou službu, lze říci, že podle rozkazů je vhodnost pro vojenskou službu rozhodována individuálně pro každého pacienta ve vojenské lékařské komisi. Pokud má mladý muž prolaps mitrální chlopně bez regurgitace nebo s regurgitací 1 stupně, pak je pacient připraven k servisu. Pokud dojde k regurgitaci 2. stupně, je pacient podmíněně v kondici (v době míru nebude povolán). V přítomnosti regurgitace 3. stupně, rytmických poruch nebo srdečního selhání funkční třídy 11 a vyšší je vojenská služba kontraindikována.

V armádě tedy může sloužit nejčastěji pacient s prolapsem mitrální chlopně s příznivým průběhem a bez komplikací.

Jak je léčba

Pokud se MVP objeví bez příznaků, není léčba nutná. Při odhalené patologii lékař obvykle doporučuje navštívit kardiologa, který každoročně provádí ultrazvuk srdce. To umožní vidět dynamiku procesu a všimnout si zhoršení stavu a činnosti ventilu.

Kromě toho kardiolog obvykle doporučuje přestat kouřit, silný čaj a kávu a minimalizovat konzumaci alkoholu. Užitečná budou fyzioterapeutická cvičení nebo jakákoli jiná fyzická aktivita, s výjimkou těžkých sportů.

Prolaps mitrální chlopně 2. stupně, a zejména 3. stupně, může způsobit významnou regurgitaci, což vede ke zhoršení pohody a výskytu příznaků. V těchto případech se provádí léčba léky. Žádný lék však nemůže ovlivnit stav chlopně a samotný prolapsu. Z tohoto důvodu je léčba symptomatická, to znamená, že hlavním účinkem je zmírnění nepříjemných symptomů.

 • Antiarytmické;
 • Antihypertenzivní;
 • Stabilizace nervového systému;
 • Tonikum.

Může to být kombinace symptomů, pak by měla být léčba komplexní. Doporučujeme všem pacientům s prolapsem mitrální chlopně zajistit režim tak, aby spánek měl dostatečnou dobu.

Mezi léky jsou předepisovány beta-blokátory, léky, které vyživují srdce a zlepšují metabolické procesy v něm. U sedativ jsou infuze valeriány a mateřské sladkosti často docela účinné.

Expozice lékům nemusí mít požadovaný účinek, protože to neovlivňuje stav ventilu. Může dojít k určitému zlepšení, ale nemůže být považováno za stabilní v akutním progresivním průběhu onemocnění.

Současně se srdeční selhání zvýší velmi rychle, protože ventil se nemůže vůbec zavřít.

Chirurgické ošetření je zesílení ventilového prstence nebo implantace mitrální chlopně. Dnes jsou takové operace docela úspěšné a mohou vést pacienta k významnému zlepšení zdraví a pohody.

Prognóza prolapsu mitrální chlopně obecně závisí na několika faktorech:

 • rychlost vývoje patologického procesu;
 • závažnost patologie samotné chlopně;
 • stupeň regurgitace.

Při úspěchu léčby hraje důležitou roli včasná diagnostika a přesné dodržování předpisů kardiologa. Pokud je pacient ohleduplný ke svému zdraví, „včas vydá poplach“ a podstoupí nezbytné diagnostické postupy a zahájí léčbu.

V případě nekontrolovaného vývoje patologie a nedostatku nezbytné léčby se stav srdce může postupně zhoršovat, což povede k nepříjemným a možná i nevratným důsledkům.

Svetlana Borszavich

Praktický lékař, kardiolog, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, kardiologii, revmatologii, imunologii s alergologií.
Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti kardiologie a všeobecného lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

Detonic