Je skupina osob se zdravotním postižením vhodná pro infarkt a jak jej získat

Vládní orgány mají v tomto případě různé mechanismy pomoci občanům. Jedním ze způsobů, jak podpořit pacienty před následky závažných onemocnění, potvrzenou lékařskou komisí, je poskytování obsahu důchodů.

Po složité a závažné nemoci je pro lidi obtížné vrátit se k normálnímu životu. Kromě vážné nemoci, která bude po dlouhou dobu i po propuštění z nemocnice nadále ovlivňovat zdravotní stav, nastanou materiální problémy. Zaměstnaní občané proto poprvé dostávají peníze na nemocenskou dovolenou, když jsou léčeni a chybí jim práce.

Pouze lékařská komise může určit:

 • Stupeň poškození stěn těla při infarktu myokardu způsobuje postižení nebo ne;
 • úroveň komplikací;
 • schopnost vykonávat výrobní úkoly;
 • jak dlouho bez práce.

Pokud jsou akce doprovázeny fyzickým a emocionálním stresem, je pacientovi přidělena skupina, ve které může být rozhodnutím komise osvobozen od složitých úkolů, bude převeden na lehkou práci.

Vyjádřete potřebu formuláře:

 • prodloužení dnů nemoci až na 4 měsíce;
 • po další studii zdravotního stavu je nemocnice prodloužena o jeden rok;
 • jmenovat skupinu zdravotně postižených.

Kolegiální lékařské vyšetření, odborníci v různých specialitách, mohou určit stupeň obnovení zdraví pacienta.

Analytici zjistili, po různých studiích, když kombinovali fakta a ukazatele, jak „mladší“ infarkt myokardu byl. Stále více mladých lidí je na nemocničních lůžkách s tak vážnou nemocí. To neznamená, že starší lidé přestali být nemocní. Tato kategorie občanů je ve všech rizikových skupinách způsobena oslabeným organismem, jehož ochrana přestala působit na emoční a fyzické přetížení.

Věk odchodu do důchodu se jmenuje, protože lidé začnou dostávat obsah od státu. Tato skutečnost se po srdečním infarktu nestane překážkou při určování skupiny zdravotně postižených. Pro starší generaci podle obecných lékařských pravidel a předpisů jmenuje skupinu MES podle skutečného stavu orgánu, úrovně jeho poškození. Sociální privilegia a míra státní podpory pro seniory mají ve srovnání s mladými lidmi jiný rámec.

Existují právní omezení týkající se výplaty starobního a invalidního důchodu. Lidi, kteří byli zraněni během vojenských operací nebo účastníkům druhé světové války, jsou položeny dva materiální obsahy. Pokud osoba do těchto kategorií nepatří, může si vybrat, který z nich pobírá, obvykle se klade důraz na větší.

Osobě se zdravotním postižením budou účtovány další platby v hotovosti v závislosti na skupině a sociálních dávkách různých velikostí. Vyjadřují se v poskytování bezplatných léků, pokynů pro bezplatné výlety do sanatorií. V těchto případech kliniky uzavírají smlouvy s řadou podniků zlepšujících zdraví.

Z tohoto článku se dozvíte: s infarktem myokardu je nebo není dána postižení, jaké faktory jsou při posuzování postižení brány v úvahu.

Nivelichuk Taras, vedoucí oddělení anesteziologie a intenzivní péče, pracovní praxe 8 let. Vysokoškolské vzdělání v oboru „Všeobecné lékařství“.

Infarkt myokardu (MI) je život ohrožující onemocnění, které může způsobit částečné nebo úplné postižení a potřebu přiřadit skupinu zdravotně postižených.

Dává postižení lidem, kteří mají tento stav? Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, ne všichni pacienti jsou přiřazeni po infarktu. To ovlivňují následující faktory:

 • Povaha infarktu.
 • Přítomnost komplikací.
 • Závažnost srdečního selhání se vyvinula po MI.
 • Chirurgická léčba nemoci.
 • Účinnost léčby pacienta.
 • Profese pacienta, jeho pracovní podmínky.

Pacienti, jejichž infarkt nebyl velký, nevedl ke komplikacím a srdečnímu selhání, se zachovanou kontraktilitou srdce a povoláním bez škodlivých podmínek nelze skupinu zdravotně postižených přiřadit.

Skupinu zdravotně postižených po infarktu určuje lékařská a sociální odborná komise, která se skládá z poměrně velkého počtu lékařů různých specialit.

Po infarktu je člověku přiděleno dočasné zdravotní postižení s vydáním pracovní neschopnosti. Jeho trvání závisí na typu infarktu:

 • Pokud je nekomplikovaná bez patologické Q vlny (malé fokální MI) - 60–80 dní.
 • Pokud je komplikovaná bez patologické Q vlny, je to 3–3,5 měsíce.
 • V MI s patologickou Q vlnou - 4–5 měsíců.

EKG s abnormální Q vlnou

Období dočasného postižení je také ovlivněno chirurgickou léčbou infarktu myokardu a jeho úspěchem.

Osvědčení o zdravotním postižení trvající déle než 4 měsíce bez doporučení k lékařskému a sociálnímu vyšetření se vydává pacientům s příznivou prací a klinickou prognózou, kterým se podařilo dosáhnout úplného obnovení krevního zásobení myokardu, nedošlo k žádnému srdečnímu selhání nebo je minimální .

U pacientů s nejasnou prognózou by dočasné postižení nemělo trvat déle než 4 měsíce, po kterých by měl být pacient předán k lékařskému vyšetření k zařazení do skupiny postižení.

Postižení po infarktu je pacientovi přiřazeno lékařskou a sociální odbornou komisí složenou z několika lékařů různých specialit. Její skupina je určována hlavně stupněm narušeného fungování srdce, závažností srdečního selhání. Zohledněna je také chirurgie a účinnost léčby.

Je určen pacientům se zdravotním postižením k výkonu práce, pohybu a péče o sebe. Tato skupina se vytvoří po MI bez patologické Q vlny nebo s patologickou Q vlnou, za předpokladu, že neexistují žádné vážné komplikace s I nebo IIA srdečního selhání. Důležitá kritéria při zařazování třetí skupiny jsou také:

 1. Vývoj dočasné atrioventrikulární blokády v akutním období infarktu myokardu.
 2. Provádění účinné rehabilitace.
 3. Mírné snížení tolerance k fyzické aktivitě.
 4. Mírná expanze srdečních komor podle echokardiografie.
 5. Snížená ejekční frakce pod 45%.

Pacienti, kteří dostali třetí skupinu zdravotního postižení, musí omezit práci ve své profesi. Pokud je práce spojena s intenzivní fyzickou aktivitou, nevhodnými klimatickými podmínkami, je pro tyto lidi kontraindikována. Pacienti musí také omezit práci v domácnosti.

Druhá skupina je označena výraznějšími omezeními výkonu práce, pohybu a samoobsluhy. Je stanoveno po MI s patologickou Q vlnou s rozvojem závažných komplikací a srdečního selhání ve fázi 2B. Další kritéria pro přiřazení druhé skupiny zdravotně postižených pacientům po infarktu myokardu:

 • Trvalý atrioventrikulární blok 2 - 3 stupně, který vyžaduje implantaci kardiostimulátoru.
 • Výrazné snížení cvičební tolerance.
 • Významná expanze srdečních komor podle echokardiografie.
 • Ejekční frakce je pod 35%.
 • Přítomnost srdeční aneuryzmy.

Pacienti s 2. skupinou osob se zdravotním postižením obdržení po MI se pohybují pomalu, zastavují se při lezení po schodech, nemohou zůstat venku za chladného a vlhkého počasí. Jsou nuceni přísně omezit domácí práce; pro své každodenní činnosti někdy vyžadují pomoc jiných lidí.

První skupina zdravotních postižení je určena pacientům, kteří prakticky ztratili schopnost pracovat, pohybovat se a starat se o sebe, kteří potřebují stálou vnější péči. Je určen pro lidi se srdečním infarktem v přítomnosti stupně 3 srdečního selhání.

Bez ohledu na typ srdečního infarktu, výskyt komplikací a stupeň srdečního selhání jsou následující profese u pacientů po tomto onemocnění kontraindikovány:

 • Práce s elektrickým zařízením.
 • Povolání, v nichž existuje riziko pro cizince (např. Řidiči veřejné dopravy, dispečeři letišť).
 • Profese charakterizované dlouhou chůzí nebo pobytem mimo osady.
 • Práce s nepříznivým podnebím, včetně činností při vysokých a nízkých teplotách, vysoké vlhkosti.
 • Práce trvající déle než 8 hodin.
 • Práce ve výškách.
 • Povolání související s toxiny nebo jedy.
 • Práce v letectví.
 • Práce na noční směně.

Pacienti, kteří podstoupili infarkt myokardu a patří k jedné z těchto profesí, by měli být podrobeni lékařskému a sociálnímu vyšetření bez ohledu na závažnost poškození srdečních funkcí.

Srdeční infarkt je akutní stav poruch oběhu v srdečním svalu, který vede k jeho nekróze a zhoršené kontraktilitě.

Osoba se zdravotním postižením se nazývá osoba s přetrvávajícími poruchami tělesných funkcí v důsledku nemoci, zranění nebo vrozené vady, což vede k omezení životních funkcí, nutnosti sociální pomoci a ochrany.

Navzdory vysoké úrovni moderních léčebných metod a rehabilitačních opatření pro MI zůstává úmrtnost významná (15–20%). Někteří pacienti po IM mají závažné důsledky: chronické srdeční selhání, přetrvávající dušnost, záchvaty anginy pectoris.

Pacienti s perzistujícími jevy fyzické méněcennosti (postižení delší než 120 dnů) jsou před zahájením léčby postiženi VTEK.

Postup pro stanovení postižení po infarktu myokardu a stentu, podle nařízení ministerstva, závisí na kvalitě parametrů životních funkcí:

 • schopnost samoobsluhy;
 • schopnost pohybu, orientační běh;
 • kontrola jejich chování;
 • schopnost komunikovat, učit se;
 • příležitost vykonávat pracovní činnost.
Detonic Přípravky pro prevenci infarktu myokardu

Fáze vyšetření postižení u pacientů po IM:

 1. Stanovení klinické a pracovní prognózy;
 2. Detekce omezení srdeční funkce (CHF nebo angina pectoris);
 3. Stanovení stupně snížení postižení a dalších životních funkcí;
 4. Rozhodnutí o potřebě státní ochrany.
 • Technická podpora pro elektrické instalace;
 • Pravděpodobně nebezpečný pro ostatní (řidiči veřejné dopravy, nákladní automobily, provozovatelé ústředen na železničních stanicích, elektrárnách, dispečerech letového provozu);
 • S nepřetržitou chůzí (poštovní pracovník, kurýr, návrhář rozložení);
 • V cestovních podmínkách, daleko od města;
 • Zůstat v obtížných klimatických a povětrnostních podmínkách;
 • Práce v noci;
 • Překročení limitu 8 hodin pracovního dne;
 • V navrhovaném rytmu (dopravníkové systémy);
 • Práce ve výškách;
 • Pod vlivem toxinů různé jedy;
 • Zaměstnanec na palubě letadla.

Když mohou odmítnout postižení

 1. Samoobslužná schopnost byla plně zachována.
 2. Práce není spojena s těžkými břemeny fyzické a psycho-emocionální povahy (není třeba přecházet na lehčí pracovní podmínky).
 3. Ošetřující lékař po důkladném vyšetření dospěje k závěru, že prodloužení pracovní neschopnosti není nutné.

Jak reagovat na selhání? Chcete-li se do tří dnů odvolat, zašlete znovu dokumentační balíček předsednictvu. V průběhu měsíce je naplánována opakovaná zkouška.

Proti rozhodnutí komise je rovněž možné se odvolat u soudu. V takových případech osoba provádí vlastní prohlídku. Na základě výsledků soud rozhodne.

Infarkt myokardu vede k nevratným změnám ve struktuře orgánu, které v závislosti na umístění, velikosti větší nebo menší, narušují fungování srdce. Přenesený infarkt vyžaduje dlouhé zotavení po dobu několika měsíců až jednoho roku nebo více.

Uvidíme, jestli postižení po srdečním infarktu dává, jaký algoritmus, termín přiřazení skupiny, jaké pracovní výhody jsou poskytovány všem pacientům, kteří přežili MI.

Srdeční infarkt je závažné onemocnění, po kterém je nemožné plně obnovit funkci srdce. Skupina zdravotně postižených však není pro každého. Seznam nemocí vyžadujících přiřazení zdravotního postižení navíc neobsahuje infarkt.

Skupina osob se zdravotním postižením po srdečním infarktu je určována závažností průběhu koronárních srdečních chorob, které jsou po srdečním infarktu frolické.

Při posuzování stavu po infarktu se zohledňuje schopnost osoby:

 • nezávisle sloužit jejich základním potřebám;
 • pohybovat se;
 • navigovat;
 • komunikovat;
 • řídit behaviorální reakce;
 • učit se;
 • práce;
 • narušené fungování těla.

Pokud choroba v různé míře omezuje schopnost pacienta, může být pacient uznán jako postižený.

Možná chcete vědět o nových lécích - Cardiol, což dokonale normalizuje krevní tlak. Cardiol tobolky jsou vynikajícím nástrojem pro prevenci mnoha srdečních chorob, protože obsahují jedinečné složky. Tento lék má lepší terapeutické vlastnosti než tyto léky: Cardiline, Recardio, Detonic. Pokud se chcete dozvědět podrobné informace o Cardiol, Jděte na webové stránky výrobce. Najdete zde odpovědi na otázky týkající se užívání této drogy, zákaznických recenzí a lékařů. Můžete také zjistit Cardiol tobolky ve vaší zemi a dodací podmínky. Někteří lidé dokážou získat 50% slevu na nákup této drogy (jak to udělat a koupit prášky na léčbu hypertenze za 39 eur je uvedeno na oficiálních stránkách výrobce.)Cardiol kapsle pro srdce

První skupina

Ocenění první skupiny postižení po infarktu myokardu je určeno lidem, kteří prakticky nemohou pracovat, pohybovat se a starat se o sebe. Potřebují stálou péči. Historie takových pacientů je recidiva infarktu, velká oblast poškození, přítomnost závažných komplikací.

Kritéria pro přiřazení zdravotního postižení do první skupiny (postačuje jedna kategorie) (1).

Základní dovednost
SamoobsluhaPacient není schopen se obsluhovat sám. Vyžaduje se stálá pomoc. Pacient je zcela závislý na pomocnících.
HnutíNelze se pohybovat samostatně.
OrientaceNelze navigovat bez pomoci ostatních.
KomunikaceNelze samostatně komunikovat.
Kontrola chováníNelze ovládat chování. Neexistují žádné korekční metody. Chování pacienta by měl být neustále sledován asistentem.
VýcvikNelze se učit.
PráceJakákoli práce je kontraindikována nebo to pacient nemůže udělat.

Druhá skupina

Druhá skupina postižení při infarktu myokardu je určena pacientům, kteří utrpěli srdeční infarkt a nejsou schopni plně se obsluhovat, pracovat bez zajištění zvláštních pracovních podmínek.

Je pro ně obtížné chodit, je těžké se učit nové věci, vyžadují pravidelnou pomoc od ostatních lidí. Obvykle druhou skupinu přijímají lidé, kteří zažili rozsáhlý infarkt, po kterém se vyvinulo závažné srdeční selhání.

Skupina 2 je také přiřazena pacientům s:

 • potřeba implantovat kardiostimulátor;
 • známky stagnace krve uvnitř srdce (expanze komor, aneuryzma);
 • snížení srdečního výdeje;
 • výrazné snížení tolerance srdeční zátěže.

Kritéria pro přiřazení zdravotního postižení do druhé skupiny (postačuje přítomnost jedné kategorie) (1).

Základní dovednost
SamoobsluhaPacient může samostatně sloužit sám, ale někdy potřebuje pomoc druhých nebo technických zařízení.
HnutíPro pacienta je obtížné se pohybovat nezávisle. Pokud je však pacientovi nápomocen nebo je k dispozici zařízení technické podpory (chodci, berle), je to možné.
OrientaceOsoba se dokáže realizovat jako osoba, její prostorové, dočasné postavení pouze za pomoci třetích stran nebo technických prostředků.
KomunikaceSchopnost komunikace je zachována. Člověk však potřebuje pomocné nástroje k vyjádření svých myšlenek. Například může ukázat, co potřebuje. Schopnost vnímat informace je zachována.
Kontrola chováníSchopnost řídit reakce na chování je omezená.
VýcvikKonvenční vyučovací metody jsou k ničemu. Použití speciálních technik umožňuje pacientovi ovládat dovednosti, schopnosti, znalosti.
PrácePacient může pracovat se zvláštním vybavením pracoviště, asistentem, zvláštními pracovními podmínkami.

Třetí skupina

Lidé, kteří ji přijali, žijí celý život. Mohou pracovat, studovat, samostatně diskutovat o sobě, pohybovat se. K provádění běžných úkonů však vyžadují pomocná zařízení nebo zvláštní podmínky. Třetí skupinu postižení přijímají lidé, kteří prošli rozsáhlým nebo mikroinfarktem a měli počáteční stupeň srdečního selhání.

Další markery, které ovlivňují rozhodnutí o přiřazení skupiny:

 • mírné snížení schopnosti srdce pumpovat krev;
 • mírné rozšíření srdečních komor;
 • snížená tolerance cvičení.

Kritéria pro zařazení zdravotního postižení do třetí skupiny (povinná jsou omezení pracovní činnosti nebo kombinace porušení jiných základních dovedností) (1).

Základní dovednost
SamoobsluhaPacient se může plně podepřít v přítomnosti pomocných prostředků: zábradlí, zádržných systémů.
HnutíPacient je schopen cestovat na krátké vzdálenosti. Možná pomalejším tempem, s více přestávkami, hůlkou.
OrientacePacient si je jasně vědom sebe, své prostorové, dočasné polohy. Potřebuje pomůcky ke zlepšení smyslového vnímání (sluchadla, brýle).
KomunikaceRychlost, intenzita komunikace, množství asimilace klesá. Plné porozumění sémantickému obsahu řeči.
Kontrola chováníPacient není schopen pravidelně kontrolovat své chování.
VýcvikUčení je zachováno. Pacient může získat vzdělání, nové dovednosti. Potřebuje však zvláštní způsob studia, případně pomocné prostředky.
PrácePacient nemůže pracovat v hlavní profesi. Při změně povahy a / nebo délky práce je však možné další zaměstnání.

Možnost postižení po revaskularizaci závisí na účinnosti postupu (3):

 • vynikající účinek - nepřítomnosti záchvatů anginy pectoris, tolerance fyzické zátěže je dobrá;
 • dobrý účinek - vzácné záchvaty anginy pectoris, tolerance k zátěži, střední;
 • uspokojivý účinek - záchvaty anginy pectoris zůstávají, ale pouze po intenzivnější námaze;
 • neefektivní - stav pacienta se nezměnil.

S uspokojivým účinkem je skupina osob se zdravotním postižením stanovena pouze pro lidi se závažnou závažností nemoci, zhoršením kvality života a neschopností vykonávat svou práci. Neefektivní operace, kdy není možné dokončit revaskularizaci myokardu - indikace pro založení 2 skupin.

Skupina zdravotně postižených je zřízena zdravotním vyšetřením (ITU). Žádost o ITU vydává ošetřující lékař, zástupci sociální péče a penzijní agentury. O zkoušku můžete požádat sami.

Chcete-li požádat o postižení, musíte:

 • postoupení ITU (formulář 088 / r-06), obsahující stanovisko lékařských specialistů;
 • žádost občana (vydaná při podání dokumentů);
 • fotokopický pas;
 • ambulantní karta;
 • výsledky všech lékařských vyšetření, závěry, které nejsou na ambulantní kartě (pokud jste šli na soukromé odborníky nebo jste provedli testy / vyšetření z vlastního podnětu);
 • volná pracovní neschopnost (pokud existuje);
 • osvědčení o nemoci z povolání, úrazu (pokud existuje);
 • pro zaměstnané občany - charakteristika z místa výkonu práce, studia, kopie pracovní knihy, potvrzení o příjmu.
Detonic Co je systolický a diastolický krevní tlak

Celý balíček dokumentů se předkládá přímo předsednictvu ITU. Pak musíte počkat na pozvání k úspěšnému složení zkoušky.

Pacienti, kteří z objektivních důvodů nemohou samostatně složit zkoušku, mají právo:

 • zavolat zástupce ITU doma;
 • jít do nemocnice, požádat lékaře o vyšetření, které bude základem pro zjištění zdravotního postižení;
 • vydat postižení prostřednictvím proxy (vyžaduje se ověřená plná moc).

Oficiálně neexistuje žádné časové omezení týkající se zdravotního postižení. Nejlepší je však projít zkouškou co nejdříve. Dále, získání skupiny může být obtížné nebo nemožné. Koneckonců musíte prokázat, že stávající omezení života je důsledkem srdečního infarktu, a nikoli cizího onemocnění.

Přiřazení postižení po srdečním infarktu k důchodcům nastává podle obecných pravidel.

Rozhodnutí komise není konečné. Pacient se může odvolat, aby dosáhl druhého vyšetření. Chcete-li to provést, musíte napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a předložit jej instituci, kde bylo šetření provedeno.

Po 3 dnech je dopis zaslán do hlavní kanceláře ITU. Po zvážení léčby je pacientovi přiděleno nové vyšetření. Opakované přezkoumání se provádí do jednoho měsíce po obdržení dopisu.

Přezkum závěrů ITU lze získat soudem. Je považováno za krajní řešení, proti jehož rozhodnutí nelze podat odvolání.

Postižení po infarktu myokardu není vždy prokázáno. Všichni lidé však mají některé výhody - placenou nemocenskou dovolenou. Období dočasného postižení závisí na typu infarktu (3):

 • nekomplikovaný malý fokální infarkt - 60-70 dní. Při srdečním selhání I funkční třída (FC) - až 80, II - až 110, III-IV - až 120;
 • nekomplikovaný hlavní fokální infarkt - 70-90 dní, komplikovaný 90-120 dní.

Pracovní neschopnost na dobu delší než 4 měsíce se vydává rozhodnutím ITU. Pokud není naděje na uzdravení, je pacient uznán jako neschopný.

Lidé, jejichž pracovní činnost byla spojena s velkou fyzickou námahou, stresem, prací v obtížných podmínkách, budou vyžadovat rekvalifikaci. Seznam profesionálních kontraindikací zahrnuje:

 • noční / denní práce;
 • prodloužené směny (více než 8 hodin);
 • práce spojené s neustálým chůzí nebo státím;
 • pracovat mimo osady;
 • práce s toxickými látkami;
 • fyzicky tvrdá práce;
 • práce ve výškách;
 • těžké pracovní podmínky: vysoká / nízká teplota, vysoká vlhkost;
 • práce na palubě letadla (letadlo, vrtulník, raketa).

Na jakých faktorech skupina závisí

Rozhodnutí lékařské komise je ovlivněno mnoha parametry, například fyzickým stavem osoby.

Lékaři musí najít odpovědi na mnoho otázek:

 • do jaké míry může být pacient naložen;
 • schopnost provádět pracovní operace;
 • jak tělo reaguje na obvyklé pohyby;
 • jaké vlastnosti povolání vyžaduje v určité pozici.

Po zvážení faktorů pracovní zátěže ve specialitě začnou studovat její stupeň zotavení:

 • jaký byl infarkt;
 • úroveň zjištěných komplikací;
 • vyjádření srdečního selhání, anamnéza;
 • vliv použitých terapeutických metod a vnímání jejich těla.

Odmítněte přiřadit skupinu, pokud jsou identifikovány následující případy:

 • malý stupeň infarktu;
 • žádné komplikace a svaly si udržely schopnost pracovat;
 • srdce se stahuje dobře;
 • lehké pracovní podmínky jsou neškodné.

Součástí MES jsou lékaři různých směrů, přičemž každý ze strany své speciality určuje zdravotní stav vyšetřovaného uchazeče o skupinu.

V jakých situacích jsou skupiny přiřazeny?

Hlavním kritériem pro lékaře je to, jak závažné onemocnění se stává hladinou a stavem srdečního selhání, hrozba opakovaného výskytu infarktu u nestabilní anginy pectoris. Srdce ukáže, jak orgán funguje, jaké je riziko špatného zdraví z dalších komplikací. Pokud testy prokáží, že existují nepopiratelné argumenty pro rozpoznání pacienta do jednoho nebo druhého stupně za nezpůsobilého, aby se zastavil srdeční stres, eliminujte život ohrožující faktory.

 1. Skupina 1 nárok, pokud je jakákoli práce pro pacienta kontraindikována. Je nutné dodržovat pořádek a pravidla pro přísný odpočinek. Pacientům je předepisována dlouhodobá rehabilitace, v sanatoriích se doporučuje lázeňská podpora. U těchto občanů je léčba předepsána na kardiologickém oddělení. Poté již léta provádějí preventivní sledování v sanatoriích s kardiologickým zaměřením. Je možné přejít na skupinu 2, pokud se zdraví stabilizuje po dokončení všech fází zotavení a převod se provede na základě rozhodnutí komise. Nejzávažnější postižení je předepsáno, když je prováděna operace srdečního bypassu nebo je prováděna komplexní operace srdečního svalu. Tyto postupy patří k nákladným kategoriím léčby, takže nikdo nemusí negovat práci lékařů s pozitivním výsledkem, nadměrným zatížením.
 2. Skupina 2 se zřizuje, pokud pacient potřebuje tento stupeň k udržení normální životní činnosti změnou své speciality, když je jeho práce doprovázena fyzickou námahou a emočním stresem. V jiné pozici jsou často nižší platy, takže pacientovi nebude bráněno v nákupu důchodu kvůli ztrátě pracovní schopnosti před zotavením.
 3. Skupinu 3 přijímají pacienti, kteří úspěšně dokončili rehabilitační období. Potřebují však čas, aby se ochránili před nadměrným přetížením, aby prováděli preventivní postupy.

Poslední stupeň postižení je předepsán lékaři, pokud pacient podstoupil ischémii myokardu, byl proveden stent na srdci, lešení nebo stent byl chirurgicky nainstalován.

Příklady k návštěvě

Mělo by být zřejmé, že hlavním a velmi prvním stupněm, který rozhoduje o nutnosti přenést pacienta na lékařské vyšetření, je ošetřující lékař, který provádí počáteční posouzení konečného zdravotního stavu osoby, která přežila srdce útok na konci rehabilitačního období. Zde je důležité, aby ošetřující lékař mohl považovat stav pacienta za uspokojivý (tj. Pacient je schopen sloužit sám sobě a pracovat) a jednoduše ukončit nemocenskou dovolenou.

Spolu s ošetřujícím lékařem je první instance pro občana služba, která poskytuje sociální ochranu. Shromažďování všech dokumentů by mělo být zahájeno přijetím formuláře 088 / r. V okresním lékárně. Je to ona, kdo představuje směr k ITU.

Stentovací postup a jeho důsledky

Při provádění minimálně invazivní chirurgie je nutné nainstalovat stent v oblasti koronární tepny, zúžený pod vlivem aterosklerotických plaků, které ničí stěny krevních cév. Chirurgie není výmluvou k uznání osoby za postiženého. Po uzdravení poškozených orgánů se pacient vrátí do normálního života.

Čas na rehabilitaci je určen úrovní ischemického zaměření vaskulárních lézí, patologických doprovodů a schopností orgánů bojovat o přežití. Po stenchingu má pacient pocit úplného uzdravení. Chirurgický zákrok však zmírňuje příznaky, činnosti lékaře, bez ohledu na to, jak jsou kompetentní, nemohou přinést úplné uzdravení.

Pacientovi jsou předepsány wellness procedury nebo činnosti, které musí striktně dodržovat:

 • předepsat speciální dietu;
 • vyloučit fyzickou aktivitu;
 • doporučujeme zbavit se špatných návyků - kouření a alkoholu.

K jmenování skupiny dochází po zhoršení stavu s diagnózou srdečního infarktu. Získání postižení neznamená, že je to po celý zbytek života. Osoba je pod stálým dohledem lékařů, každý rok prochází důkladným vyšetřením svého ošetřujícího lékaře nebo kolegia na komisi. V závislosti na získaných výsledcích jsou předepsány postupy. Po potvrzení nedostatečného zlepšení se invalidita prodlouží nebo se sníží její úroveň.

Z těchto pohledů odešel. Osoby starší 50 let nemohou být zdravotním postižením potvrzeny, ale mělo by být provedeno opětovné vyšetření. Až do konce své životní cesty jsou pod lékařským dohledem. Pokud pacient nesouhlasí s výrokem lékařské komise, může se proti němu odvolat u obecného soudu. Je předepsán druhý nezávislý test.

Detonic Příznaky a léčba komorové tachykardie

Kancelář ITU

Dalším orgánem na cestě k postižení je kancelář ITU. Pacient bude muset napsat prohlášení a připojit k němu veškerou dříve shromážděnou dokumentaci (kopie, originály). V kanceláři je, že po doručení dokumentů bude pacient informován o datu provedení certifikace. Na základě výsledků zkoušky rozhodnou členové komise s přihlédnutím k většině hlasů. O tomto rozhodnutí bude pacient informován ústně a výsledek vyšetření bude stanoven s nezbytnou dokumentací.

Komise ITU má zákonné a plné právo poslat občana k dalšímu lékařskému výzkumu a pozvat další specializované odborníky, kteří mohou situaci vyjasnit vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta, který prohlašuje zdravotní postižení. Žadatel má zase právo samostatně přizvat specialisty s úzkou kvalifikací, ale pouze na vlastní náklady.

Jak se nemoc vyvíjí?

Srdeční infarkty jsou běžným typem nemoci, pouze závažnost každého je jiná. Podle lékařských statistik 50% zemře dříve, než budou mít čas vyhledat lékařskou pomoc nebo se dostat do nemocnice - smrt nastane v sanitce. Pooperační komplikace jsou také nebezpečné. Nemoc se vyvíjí postupně. Koronární tepny jsou postiženy, ucpávají se a měly by zásobovat srdce krví, přenášet kyslík spolu s tekutinou do orgánu. Výsledkem je vytvoření tkáňových řezů, do kterých se nedosáhne přísun potřebné živiny nebo je přijímána v nedostatečných množstvích.

Od úplného nebo částečného krvácení začněte:

 • ostrá bolest v srdci;
 • bolest dává levé končetině;
 • jde na lopatku;
 • čelisti.

Nitroglycerin přestává pomáhat, protože k úlevě od anginy pectoris zmírňuje závažnost. V srdečních svalech dochází k nevratnému procesu, po 20 minutách v tkáňových oblastech nezačne živina, nekróza nebo úplná smrt. Po určité době se zde vytvoří jizva, která nikdy nenahradí zdravý sval, protože nebude moci plně fungovat. Místa ve velikosti a šířce jsou různá, stupeň poškození může být velký nebo je stanovena diagnóza mikroinfarktu.

Nebezpečnou oblastí pro lokalizaci je přední stěna. Pacienti se začínají cítit velmi tvrdě, až do ztráty vědomí, tak bolestivého kardiogenního šoku. Za takové příznaky se považuje pozitivní výsledek, který v nemocnici ožije. Ve zdravotnickém zařízení začíná dlouhý proces i po zotavení, musíte se naučit, jak se pohybovat po oddělení.

Komise bere v úvahu:

 • funkční srdeční selhání;
 • výsledek rehabilitace;
 • pracovní kapacita pacienta podle pracovní historie, vzdělání, délky služby, oficiálního postavení;
 • schopnost žít v nových podmínkách, sloužit sobě.

Úroveň omezenosti života se posuzuje s ohledem na:

 • povahu a trvání bolesti;
 • obtížnost běžného pohybu a při lezení po schodech;
 • arytmie, extrasystoly, srdeční přerušení;
 • Změny EKG, echokardiografie;
 • dopplerometrie;
 • zátěžové testy.

Bez ohledu na to, jak závažné onemocnění je, doktoři dokazují: po srdečním infarktu život pokračuje, lidé vykonávají určité úkoly a povinnosti. Pouze v pozicích bez zvýšeného psychoemocionálního stresu může jakýkoli šok vést k relapsu, přímému ohrožení života.

Co je zakázáno?

Bez ohledu na závažnost zdravotního stavu, predispozice těla k infarktu, po ošetření, rehabilitaci, postižení - to vše vyžaduje určitá omezení nejen v potravinách, cigaretách a silných tinkturách. Pokud není dostatek vládního obsahu, je třeba pečlivě přistupovat k výběru povolání.

Lékaři zakazují práci v oborech, kde:

 • zvýšené nebezpečí; nemůžete být řidičem vozidel;
 • potřeba přísné pozornosti a nervového napětí - dispečeři dopravních společností;
 • v leteckých organizacích jako piloti, letušky, letová mechanika;
 • v institucích, kde musíte po dlouhou dobu chodit nebo plnit své povinnosti - pošťáci, kuchaři, kurýři, prodejci;
 • daleko od oblasti bydliště - geologické, průzkumné strany;
 • nebezpečí toxických látek, s nimiž je třeba při výrobních procesech ve škodlivých podmínkách přijít do styku - průmysl chemické, hutní povahy;
 • noční směny, pletivo;
 • s událostmi ve výškách.

Pokud je osobě přidělena 1 skupina, trvá 2 roky až do první zkoušky. Zbývající skupiny jsou určeny pro daný rok. Pokud má občan ve vážném stavu právo zaměstnanců MES rozhodnout o návrhu životní skupiny. Pocházejí z další možnosti zotavení.

Každý rok se vyšetřují pacienti, kteří mají být v urgentní skupině. Je třeba mít na paměti, že zaměstnanci ITU nevyžadují, aby se do komise objevovali tak často, aby potvrdili status zdravotně postižené osoby. Ošetřující lékaři takové vyšetření doporučují, dávají pokyny svým pacientům. Podrobně uvádějí dokončené rehabilitační postupy pro konkrétní období zotavení a aktuální stav pacienta, který vyžaduje opakované vyšetření.

Opětovná příprava na komisi probíhá stejným způsobem jako při počátečním vyšetření, shromažďují veškeré materiály o nemoci se všemi následnými důsledky a výsledky. Pokud zdravotně postižená osoba pokračuje v práci, musí odrážet podmínky její práce, převody se značkami a podpis hlavy. Na rehabilitační kartě je zaznamenána frekvence návštěv na klinikách nebo domácí preventivní prohlídky ošetřujícím lékařem.

Lidé, kteří utrpěli infarkt, nesmějí vykonávat několik typů prací: řízení leteckých vozidel, určité typy pozemní dopravy, práce v obtížných podmínkách a opravy elektrických zařízení. Rovněž se nedoporučuje provádět žádné práce ve výškách, příliš často se pohybovat, je třeba zabránit kontaktu s chemikáliemi. Lékaři nedoporučují pracovat podle jména nebo v továrnách s rušným programem.

Zákaz znovuzavedení

Občan má zakázán návrat do svého předchozího postavení po infarktu, pokud:

 1. Zaměstnanec letecké společnosti (letový technik, dispečer, pilot, letuška).
 2. Kurýr, poštovní pracovník, prodejce nebo zastává jakoukoli jinou pozici týkající se dlouhodobého postavení nebo chůze.
 3. Zaměstnanec, jehož činnosti vyžadují zvýšenou pozornost při plnění pracovních povinností (provozovatel komplexního zařízení, řidič, jeřáb).
 4. Funguje to rotačně, nebo pokud je místo hlavní práce výrazně odstraněno z lékařských míst.
 5. Vykonává pracovní činnost ve dne, ve směnách, při noční směně.
 6. Funguje v nebezpečných podmínkách (chemická výroba, toxický odpad, hutnictví, těžký průmysl).

Odpovědný přístup

K procesu získání skupiny zdravotně postižených je třeba přistupovat s plnou odpovědností. Před kontaktováním kanceláře ITU byste měli shromáždit co nejvíce lékařských certifikátů a dokumentů, které mohou potvrdit selhání rehabilitace a neuspokojivý zdravotní stav pacienta. Pokud komise odmítne obdržet skupinu zájemci, můžete požádat o druhý průzkum.

Pozitivní rozhodnutí

Pokud je vyšetření pozitivní, bude pacientovi přiřazeno postižení určité skupiny. Kromě toho lze postižení získat na dobu neurčitou (pokud komise na základě poskytnutých dokumentů usoudí, že v budoucnu pacient nebude schopen znovu získat plnou pracovní kapacitu), nebo po dobu 1–2 let (v závislosti na skupina).

Zkoumali jsme, k jakému postižení dochází po infarktu a jak to zařídit.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Tatyana Jakowenko

Hlavní šéfredaktor Detonic online časopis, kardiolog Yakovenko-Plahotnaya Tatyana. Autor více než 950 vědeckých článků, a to i v zahraničních lékařských časopisech. Jako kardiolog pracuje v klinické nemocnici více než 12 let. Vlastní moderní metody diagnostiky a léčby kardiovaskulárních chorob a implementuje je ve svých profesních činnostech. Například používá metody resuscitace srdce, dekódování EKG, funkční testy, cyklickou ergometrii a velmi dobře zná echokardiografii.

10 let se aktivně podílela na mnoha lékařských sympoziích a seminářích pro lékaře - rodiny, terapeuty a kardiology. Má mnoho publikací o zdravém životním stylu, diagnostice a léčbě srdečních a cévních onemocnění.

Pravidelně monitoruje nové publikace evropských a amerických kardiologických časopisů, píše vědecké články, připravuje zprávy na vědeckých konferencích a podílí se na evropských kardiologických kongresech.

Detonic