Cerebrální infarkt trombóza mozkové tepny

Mozkový infarkt je akutní porušení toku krve mozkem v důsledku zúžení nebo zablokování krevních cév a dalších arteriálních patologií. Existuje více vzácných provokatérů.

Druhý název procesu je tah (oba jsou používány v klasifikátorech). V podstatě se jedná o úplná synonyma, mezi nimi není žádný rozdíl. Stát má své vlastní kódy pro ICD-10, I63, 64.

Nalezení problému včas, dokonce ještě před nástupem nouze, je jednoduchý úkol. Stačí pravidelně absolvovat preventivní prohlídky.

Klinický obraz mozkového infarktu je reprezentován širokou škálou příznaků: běžnými příznaky jako je bolest hlavy a fokus ze specifické oblasti nervové tkáně.

d587122139e38d8a3c8aa71744697a8a - mozkový infarkt trombóza mozkové tepny

Terapie je komplikovaná, vyžaduje dlouhou rehabilitaci. Prognózy jsou přísně individuální.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Mechanismus vývoje

Akutní cerebrovaskulární příhoda se vytváří v důsledku vlivu jednoho nebo více klíčových faktorů.

 • Ateroskleróza. Pohroma moderního člověka. Existuje nemoc ve dvou formách. Tvorba na stěnách tepen cholesterolových plaků. Výsledek nadměrné cirkulace mastných látek v krevním řečišti.

Je běžné, že tento proces je způsoben výživou, životním stylem, do značné míry také metabolickými charakteristikami. Které jsou zděděny od rodičů a předků generací, které se dostávají hluboko do generací.

 • Oprava se provádí v rané fázi, pak je obtížnější se s tímto problémem vyrovnat.
 • Druhou možnou formou je spontánní cévní stenóza, křeč tepen.

Zpravidla je to důsledek nezkrotné touhy po kouření, konzumace velkého množství tabáku. Léčba v této situaci se scvrkává na ukončení závislosti a užívání drog k normalizaci mikrocirkulace.

 • Trombóza Podstata zůstává stejná. Lumen nádoby, která živí mozek, není dostatečně široký. Důvod je však jiný. Pokud se v prvním případě vytvoří plak, který roste postupně, v této situaci je příčinou porušení krevní sraženina. Krevní sraženina s fibrinem v kompozici.

V závislosti na velikosti může formace blokovat část tepny nebo ji úplně ucpat. Ve druhém případě se může vyvinout hemoragická forma mozkového infarktu (mrtvice). Při kterém dojde k prasknutí cévy, začíná krvácení, dochází k hematomu.

Tento druh stavu je mnohem nebezpečnější než ischemický. Když je pozorována smrt tkáně v důsledku podvýživy.

 • Blokování zásobování mozku kyslíkem. Zpravidla se uvádí v případě otravy toxickými látkami: páry kyseliny kyanovodíkové, oxid uhelnatý, s vlivem neurotoxinů. Všechny tělesné systémy trpí. Pacient často umírá dříve, než dojde k infarktu. Ale ne vždy.

Proces se dále zvyšuje. Porušení trofismu (výživy) v důsledku malého lumenu krevních cév vede k mozkové ischemii.

Jak výrazné to záleží na tom, co je v současné době hemodynamika (průtok krve). Čím více krve vstoupí, tím méně znatelné jsou poruchy. Při úplném zablokování nelze zabránit prasknutí cév a silnému krvácení.

Po poruše mozkové výživy a dýchání začíná období výrazné kliniky. V závislosti na tom, která oblast byla nejvíce postižena, se vyvinou fokální příznaky.

Vždy existuje neurologický deficit: problémy s řečí, zrakem, sluchem nebo inteligencí. Korekce se provádí jako součást rehabilitace, tento proces se v průběhu let táhne.

Konečným výsledkem je přetrvávající zhoršená mozková aktivita nebo smrt pacienta. Cévní mozková příhoda nikdy nepřijde bez následků. „Oprava“ výsledků porušení bude trvat dlouho a tvrdě, ne vždy docela úspěšně.

Klasifikace

Infarkt myokardu a mozková mrtvice se neliší (jedná se o ekvivalentní pojmy), proto bude klasifikace stejná. Patologický proces lze rozdělit ze dvou důvodů.

První a nejužitečnější v klinické praxi, typ poruchy, její základní rysy.

 • Ischemická rozmanitost. Je to zvláště běžné. Pointa je narušení výživy určité oblasti bez známek vaskulární destrukce. To však vůbec neznamená, že ischemický infarkt je neškodný jev.

V závislosti na oblasti léze může dojít k jejímu osudu nebo k tomu, aby byl pacient zdravotně postižen, a vyhladit tak vegetativní existenci.

 • Hemoragická forma. Většinou se vyvíjí u lidí náchylných k krevním sraženinám v těle nebo u lidí s hypertenzí. Základ je stejný: akutní porucha příjmu potravy mozkových struktur.

Rozdíl je jiný. Integrita blokované tepny je narušena. Rozbije se, začíná těžké krvácení. To je smrtící.

Existuje další škodlivý faktor. Prostor v lebce je extrémně omezený. Velké objemy tekuté pojivové tkáně vedou ke stlačení mozku v důsledku tvorby hematomu.

Pokud není odstraněna chirurgickým zákrokem, zvyšuje se občas riziko úmrtí.

Druhým způsobem klasifikace infarktu mozku je stanovení rozsahu léze.

Malé ohnisko. Jak název napovídá, je ovlivněna jedna oblast nervové tkáně, obvykle malá. Příznaky jsou omezeny na projevy lokálního neurologického deficitu.

Je ovlivněna jakákoli oblast s vyšší nervovou aktivitou. Nejčastěji ne úplně. Například řeč v určitých aspektech, vize a další.

e98e0e205618cdb1427106920dbce343 - Mozkový infarkt trombóza mozkové tepny

Zvláštní případ je lacunární infarkt mozku. Když se vytvoří mnoho malých mrtvých oblastí podél všech mozkových struktur.

Mezilehlá forma. Je doprovázena stejnou lézí na úrovni malé léze, ale oblast odchylek je vyšší. Strukturální změny jsou nebezpečnější, klinický obraz je širší.

Toto je hlavní typ mozkového infarktu, u kterého jsou lékaři a pacienti nejběžnější.

Nakonec rozsáhlá forma. Léze postihuje významné oblasti mozkových struktur.

Ve velké většině případů pacient zemře nebo zůstává hluboce postiženou osobou se závažným neurologickým deficitem. Není pochyb o způsobilosti k právním úkonům.

Jsou známy izolované případy více či méně kvalitního zotavení po takové masivní lézi nervové tkáně. Na úrovni statistické chyby.

Obě klasifikace se používají k zakódování diagnózy a důkladnějšímu popisu podstaty patologického procesu.

To vám umožní naplánovat taktiku léčby v každém případě na základě známých faktorů.

Příznaky

Klinický obraz závisí na rozsahu léze a umístění ohniska mozkového infarktu.

Rozlišují se dvě velké skupiny projevů. První je obecný. Druhý je místní nebo místní.

Pokud mluvíme o obecných bodech:

 • Neschopnost normálně se pohybovat ve vesmíru. Osoba je v nucené poloze ležící na boku. Pouze tímto způsobem je možné částečně napravit negativní pocit.
 • Bolest hlavy Obvykle velmi intenzivní. Throbbing. Místo nepohodlí však vždy neodpovídá oblasti, kde došlo ke smrti tkáně. Symptom se nezmizí, dokud nedokončí akutní fáze patologického procesu nebo dokud není dodržena lékařská péče.
 • Nedostatek koordinace pohybů. Obvykle mozeček „odřízne“ nadměrnou aktivitu. Protože každý pohybuje plastem a mění povahu motility, v závislosti na situaci.

S rozvojem mozkového infarktu dostávají mozkové tkáně náhodné signály. Jednoduše řečeno, tělo není na řešení takových problémů, jako je zajištění koordinace pohybů. Při poškození samotného mozečku je tento příznak ještě výraznější.

 • Nevolnost, zvracení. Obvykle na začátku nouze. To může být nebezpečné, zejména pokud je pacient v bezvědomí.
 • Mdloby. Vztahují se na ještě alarmující příznaky. Protože téměř se stoprocentní zárukou naznačují kritická porušení, která rychle postupují.

Tyto příznaky se vyskytují u každého pacienta bez výjimky. V závažnosti jsou možné možnosti.

Ohniskové projevy jsou variabilnější. Celkově se rozlišuje několik funkčních oblastí mozkových struktur.

Čelní laloky

Porážka vede k poruchám chování a intelektu. Konkrétněji:

 • Bláznovství, lehkomyslnost, nepřiměřená nálada nebo naopak depresivní nálada. Nedostatečné reakce na dráždivé látky. V tomto případě si pacient sám není vědom problému. V emocionálním stavu jsou možné ostré skoky.
 • Paralýza, paréza. Jednostranné.
 • Intelektuální deficit. Pacient nemůže provádět složité akce, rychlost myšlení klesá. A v opomíjeném případě je kritická vada objevena, když se člověk stane bezmocným.
 • Epileptické epizody se ztrátou vědomí a křečemi.
 • Ztráta schopnosti mluvit.

Časové laloky

Odpovědný za vnímání slovních informací, částečně paměti, některé další body.

Mozkový infarkt je jednou z nejnebezpečnějších patologií, přičemž se stává stále častějším, a to i mezi lidmi středního věku. Prognóza onemocnění je do značné míry určována včasností poskytování kvalifikované lékařské péče a následnou péčí o pacienta.

Jedná se o akutní klinický syndrom, který se projevuje porušením mozkových funkcí v důsledku přerušení dodávky krve do některého z jejích oddělení. Umístění a rozsah léze se může lišit.

Pokud krev nedosáhne mozkových tkání, bez ohledu na spouštěcí faktor, hypoxii (hladovění kyslíkem) a řadu dalších metabolických poruch, jsou pozorovány patobiochemické změny.

Tyto procesy nazývané „ischemická kaskáda“ vedou k nevratnému poškození postižených neuronů a jejich smrti - infarktu.

Když dojde k ischemickému mozkovému infarktu, kolem ohniska nekrózy se vytvoří oblast, kde je narušen průtok krve, ale nedosáhlo kritické úrovně („ischemická penumbra“).

V této oblasti neurony ještě nejsou dokončeny morfologickými změnami a nějakou dobu si udržují své fungování.

Pokud zahájíte léčbu včas (nejpozději 3–6 hodin po útoku), normalizujte krevní oběh, obnoví se nervová tkáň. V nepřítomnosti terapie začnou tyto buňky také umírat.

Mnozí se zajímají o to, zda jsou pojmy „mozkový infarkt“ a „mrtvice“ rovnocenné, jaký je mezi nimi rozdíl.

Termín „infarkt“ v medicíně, což znamená nekrózu tkáně způsobenou nedostatečným zásobováním krví, je použitelný pro mnoho orgánů, zatímco „mrtvice“ znamená totéž, ale pouze pro mozek.

 • ateroskleróza;
 • trombóza;
 • kardioembolismus, včetně paradoxního;
 • vaskulitida;
 • prasknutí tepny;
 • polycytémie, trombocytémie;
 • systémový lupus erythematodes;
 • srpkovitá anémie;
 • křeče krevních cév;
 • meningitida;
 • plísňová vaskulitida;
 • hyperkoagulace (mutace, syndrom antifosfolipidových protilátek);
 • dědičné metabolické poruchy (Fabryho choroba, homocystinurie, mitochondriální poruchy);
 • fibromuskulární dysplazie;
 • různé angiopatie.

Mozkový infarkt: co to je, příznaky a důsledky, první pomoc, léčebné metody a prognóza života

Co to je?

V mezinárodní kvalifikaci nemocí (ICD-10) je mozkový infarkt pod kódem I63. V tomto případě se rozlišuje několik podtříd na základě příčin způsobených touto nemocí:

 • trombóza precerebral arterie - I63.0;
 • embolie precerebral artery - I63.1;
 • neurčená obstrukce nebo stenóza předmozkových tepen - I63.2;
 • trombóza mozkové tepny - I63.3;
 • embolie mozkové tepny - I63.4;
 • neurčené blokování nebo stenóza mozkových tepen - I63.5;
 • nepyogenní cerebrální trombóza - I63.6;
 • další mozkový infarkt - I63.8;
 • neurčený mozkový infarkt - I63.9.

Obecně jsou patologické procesy v mozku způsobeny nedostatkem kyslíku a nedostatkem živin. Je to kvůli zablokování krevních cév.

Viníkem snížené vaskulární průchodnosti může být přerušený trombus nebo aterosklerotický plak vytvořený na stěně cévy, stejně jako prodloužený křeč. Po 5-7 minutách bez kyslíku začne mozková tkáň změkčit a její buněčná struktura je zničena.

Navíc je tento proces nevratný, a proto je nutné pacienta co nejdříve dopravit do zdravotnického zařízení, aby byla zajištěna kvalifikovaná péče.

S mozkovým infarktem není prognóza nejpříznivější: v 50% případů útok končí invaliditou, v 15-20% případů - smrtí, ve 4-5% případů - úplným nebo soukromým uzdravením (může být komplikován epilepsií).

V medicíně existují 4 fáze průběhu ischemické mozkové příhody:

 1. První. Nastává akutní průběh nemoci. Trvá asi 3 týdny. V mozku dochází k nekrotickým změnám.
 2. Druhý. Vyznačuje se včasným zotavením. Jeho trvání je 6 měsíců. V blízkosti postižené oblasti začíná cirkulovat krev.
 3. Třetí. Jedná se o období pozdního zotavení, které trvá až 1 rok.
 4. Začtvrté. Trvá od několika let do konce života člověka a je doprovázen zbytkovými účinky nemoci.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat nástupu infarktu, který závisí na dvou parametrech - povaze ischemického procesu a velikosti tepny, kde byl narušen proud. Může to být tři typy:

 • Ostrý. Příznaky postupují rychle - za 1-2 hodiny. V tomto případě se pacienti zpravidla dostávají na jednotku intenzivní péče v bezvědomí. Po takovém útoku trpí člověk paralýzou, poruchou mozkové činnosti a jinými poruchami.
 • Zamával Stav se postupně zhoršuje. Pokud se vám podaří včas diagnostikovat infarkt, můžete zcela obnovit všechny funkce mozku.
 • Tumor-like. Tempo vývoje se neliší od předchozího typu, ale v tomto případě je útok vyvolán nikoli hypoxií mozku, ale vývojem tkáňového edému a zvýšeným intrakraniálním tlakem.

Pokud má osoba poruchu řeči, motorickou aktivitu klesá a vyskytne se smyslová porucha, je nutné zavolat záchranný tým, protože existuje riziko mozkového infarktu!

Rozlišují se následující formy nebezpečného syndromu:

 • Aterothrombotické. Ateroskleróza velkých a středních tepen je provokátorem infarktu. Forma se projevuje postupně, znaky se postupně zvyšují.
 • Kardioembolický je způsoben zablokováním cévy trombusem, který se tvoří v srdeční tepně, a poté do mozkové cévy s průtokem krve. U této formy dojde k neočekávanému úderu, když je pacient vzhůru.
 • Hemodynamické. Vyskytuje se s prudkým poklesem tlaku nebo náhlým poklesem minutového objemu srdečních dutin, bez ohledu na fyzickou aktivitu.
 • Lakunární. Tato forma je naopak spojena s vysokým tlakem - hypertenzí. Vede k poškození středních perforujících tepen.
 • Hemorologické. To je spojeno s porušením krevní srážlivosti.

Příčiny onemocnění

Mezi hlavní příčiny nemoci můžeme rozlišit:

 • Ateroskleróza je chronické vaskulární onemocnění způsobené narušením metabolismu bílkovin, sacharidů a lipidů. Uvnitř cév se tvoří aterosklerotické plaky, které zužují lumen.
 • Hypertenze, tj. Přetrvávající vysoký krevní tlak (až do 150/100 mm Hg. Art.). Zvyšuje aterosklerózu a způsobuje narušení adaptivních reakcí tepen.
 • Nemoci kardiovaskulárního systému. U pacientů s infarktem myokardu je vyšší riziko tohoto onemocnění. Podle statistik se u 8% z nich onemocnění vyvine do jednoho měsíce, u 25% pacientů do 6 měsíců. Kromě toho může cévní infarkt vyvolat celá řada vaskulárních onemocnění, srdečního selhání nebo koronárních srdečních chorob.
 • Hustá krev. S vysokou koagulací krve se zvyšuje riziko trombózy.
 • Poruchy endokrinního systému. Útok je často důsledkem diabetu.
 • Fibrilace síní nebo fibrilace síní.

Tyto důvody mohou také vyvolat vývoj nemoci:

 • špatné návyky - kouření (zejména pokud užíváte současně perorální antikoncepci), zneužívání alkoholu, užívání drog;
 • neustálý stres nebo emoční stres;
 • nadváha;
 • sedavý životní styl;
 • dědičnost;
 • věk (čím je osoba starší, tím větší je riziko této choroby).

Důkaz

Existují dvě skupiny znamení - obecná a ohnisková. První z nich je u každého člověka pozorován do jednoho či druhého stupně a druhý závisí na porážce určité oblasti mozku.

 • silné bolesti hlavy, které mohou způsobit nevolnost a zvracení;
 • zmatené vědomí nebo jeho ztráta, existuje šance upadnout do kómatu;
 • bolest v očních bulkách;
 • ochrnutí svalů jazyka, v důsledku čehož osoba mluví rozpadlá;

U levorukých lidí se porucha řeči objevuje, když je postižena pravá hemisféra. U lidí s pravou rukou je tento příznak zaznamenán s poškozením doleva. V tomto případě pacient komunikuje pomocí gest a výrazů obličeje.

 • ochrnutí nebo snížená pevnost paží a nohou;
 • ztráta citlivosti těla, obličeje;
 • asymetrie obličeje - jeden z koutků úst klesá.

Na opačné straně léze se objevují příznaky ischemické mrtvice. Pokud nemoc postihuje levou hemisféru, jsou všechny příznaky zaznamenány na pravé straně těla a naopak.

U pacienta s lézí ve vertebrobasilární zóně:

 • porucha koordinace;
 • závratě, která se při házení hlavy zesiluje;
 • zrakové postižení až do slepoty;
 • problémy s polykáním reflex;
 • neschopnost vyslovovat jednotlivá písmena, tichá řeč s chraptivým;
 • vývoj ochrnutí nebo parézy.

Příznaky související s poškozením tepen:

 • s překážkou přední tepny dochází k ochrnutí nohou, narušuje se pohyb očí a řeči, objevují se uchopovací reflexy;
 • při poškození zadní tepny je zaznamenáno poškození zraku, pacient zapomíná mnoho slov, ale současně chápe řeč ostatních lidí a mluví sám;
 • pokud se objeví překážka ve střední tepně mozku, pak dojde k ochrnutí, citlivost rukou a dolní části obličeje se ztratí, pacient ztrácí schopnost porozumět ústní řeči (slyší pouze nesoudržné zvuky) a pomocí slov vyjadřuje jeho vlastní myšlenky.

Z vážných následků onemocnění si všimněte:

 • mozkový edém - častá komplikace, která vede mimo jiné a je často příčinou smrti pacienta do 7 dnů po nárazu;
 • městnavá pneumonie - onemocnění se obvykle vyskytuje měsíc po základním onemocnění v důsledku dlouhé polohy pacienta;
 • dekubity, které se také vyskytují v důsledku dlouhodobé polohy pacienta v ležení;
 • vývoj akutního srdečního selhání a plicní tromboembolie.

Od vzdálených komplikací rozlište:

 • porušení řečového aparátu;
 • zhoršená motorická funkce paží a nohou;
 • snížená citlivost obličeje;
 • porucha koordinace pohybu;
 • mentální změny a výskyt různých poruch;
 • narušené mentální schopnosti;
 • výskyt epilepsie;
 • potíže s polykáním jídla.

Pro odlišení infarktu mozku od hemoragické mrtvice a přechodného ischemického záchvatu je nutné provést řadu studií:

 • Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Tento postup poskytuje informace o všech cévách a lokalizaci lézí.
 • Počítačová tomografie. Nejspolehlivější způsob, jak odhalit krvácení, mrtvice a přechodné útoky. Provádí se zřídka, protože odpovídající zařízení není dosud k dispozici ve všech zdravotnických zařízeních.
 • Dopplerografie krční tepny. Jedná se o typ ultrazvuku a umožňuje získat stejné informace jako u MRI.
 • Studium mozkomíšního moku. Pokud v ní není krev a symptomatologie postupuje, můžete posoudit infarkt.

Diagnóza je stanovena během několika hodin, protože prognóza onemocnění závisí na včasné léčbě.

Hlavní věcí je dopravit pacienta do nemocnice do 180 minut od začátku infarktu. Teprve poté se objeví naděje na alespoň částečné zotavení. Jak bude pacientovi poskytována pomoc, porozumíme tomu dále.

První pomoc

Během přepravy musí pacient vstoupit do trombolytika, což je látka, která rychle rozpustí krevní sraženinu. Po 3 hodinách je již zbytečné ji zavádět, protože v mozku se již začínají objevovat nevratné změny. Při podávání léku se musí lékař ujistit, že osoba má mozkový infarkt, a nikoli mozkovou mrtvici, jinak taková terapie povede k smrti.

Během přepravy musí být pacient udržován ve zvýšeném stavu tak, aby jeho hlava byla 30 stupňů nad tělem.

Provádí se k obnovení narušené mozkové cirkulace. Lékař může předepsat:

 • antikoagulanty pro ředění krve, například heparin;
 • protidestičková činidla pro prevenci krevních sraženin a vaskulární obliterace;
 • přípravky pro trombolýzu (trombotická terapie), které přispívají k resorpci již vytvořených krevních sraženin.

Kromě toho se provádí symptomatická terapie, která je zaměřena na odstranění poruch, které se v těle objevily.

Je přísně zakázáno užívat jakékoli léky samostatně. Vše musí být dohodnuto s lékařem!

c54998a8bcfdd3de971935078ae96645 - Mozkový infarkt trombóza mozkové tepny

Obnovenou narušenou průchodnost tepen mohou být tyto operace:

 • bypass (vytváří další způsob, jak obejít postiženou oblast pomocí zkratů - cévní protézy);
 • stenting (je nainstalován stent, který rozšiřuje plavidlo);
 • karotidová endarterektomie (trombus nebo aterosklerotický plak spolu s částí stěny tepny je odstraněn).
 • slabost;
 • ztráta vědomí;
 • znecitlivění postižené poloviny těla;
 • nevolnost;
 • Zvracení;
 • ztráta citlivosti v končetinách;
 • narušená řeč, sluch;
 • bolest hlavy;
 • porušení orientace v čase a prostoru;
 • ospalost;
 • závrať.

Mozkový infarkt: co to je, příznaky a důsledky, první pomoc, léčebné metody a prognóza života

Jakýkoli typ mozkového infarktu může způsobit řadu nežádoucích účinků, které snižují životní úroveň pacienta nebo vedou k invaliditě. Tyto zahrnují:

 • částečná nebo úplná paralýza;
 • demence, kognitivní porucha;
 • potíže s polykáním;
 • zrakové poškození nebo úplná slepota;
 • vývoj záchvatů epilepsie, záchvaty;
 • dysfunkce pánevních orgánů;
 • močová inkontinence.

Důsledky infarktu mohou být velmi závažné a často představují přímou hrozbu pro lidský život, mezi něž patří:

Mozkový edém. Právě tato komplikace se vyvíjí častěji než ostatní a je nejčastější příčinou úmrtí pacienta v prvním týdnu po ischemické mrtvici;

Kongestivní pneumonie je výsledkem toho, že pacient je po dlouhou dobu ve vodorovné poloze. Vyvíjí se nejčastěji 3-4 týdny po mozkovém infarktu;

Akutní srdeční selhání;

Přestávky kvůli dlouhé nehybné spánku.

Kromě uvedených důsledků mozkového infarktu, které se vyvíjejí v raných stádiích, lze rozlišit vzdálené komplikace, mezi něž patří:

Porušení motorické funkce končetin;

Snížená citlivost paží, nohou a obličeje;

Problémy s řečí;

Potíže s polykáním jídla;

Porušení koordinace při chůzi, během zatáček;

Epileptické záchvaty (postiženo je až 10% lidí, kteří utrpěli mozkový infarkt);

Poruchy pánvových orgánů (trpí močový měchýř, ledviny, střeva, reprodukční orgány).

Časové laloky

Mozkový infarkt - příčiny, první příznaky, diagnostika a léčba

Pokud se trombolytická terapie neprovádí během prvních tří hodin od začátku mozkového infarktu, pak to nedává smysl. Ke změnám dojde v mozku, jehož podstata je nevratná.

Stojí za zvážení, že trombolýza se provádí pouze tehdy, pokud lékař zjistil, že pacient má mozkový infarkt, a nikoli hemoragickou mrtvici. Ve druhém případě bude taková terapie fatální.

Pokud není možné zavést trombolytika, jsou uvedena následující opatření:

Snížení krevního tlaku;

Příjem antiagregačních látek (aspirin) nebo antikoagulancií (Kleksan, Fraksiparin, Heparin);

Předepisování léků zaměřených na zlepšení prokrvení krve (Trental, Piracetam, Cavinton).

0e9ef4769c76aa2d5c1fed1fa53e90c2 - mozkový infarkt trombóza mozkové tepny

Pacientům jsou také předepisovány vitaminy B, podrobují se rehabilitační léčbě a podílejí se na prevenci otlaků. Samoléčení je nepřijatelné, při prvních známkách mozkového infarktu je třeba zavolat záchranný tým. Je třeba si uvědomit, že doma nelze rozlišit mozkový infarkt od hemoragické mrtvice.

Chirurgická léčba mozkového infarktu je chirurgická dekomprese zaměřená na snížení intrakraniálního tlaku. Tato metoda umožňuje snížit procento úmrtnosti v případě mozkového infarktu z 80 na 30%.

Důležitou součástí obecného léčebného režimu pro mozkový infarkt je kompetentní rehabilitační terapie, která se nazývá „neurorehabilitace“.

Musíte ji začít od prvních dnů nemoci:

Poruchy pohybu jsou korigovány fyzikální terapií, masážemi a fyzioterapeutickými metodami. V současné době existují speciální simulátory, které pomáhají lidem zotavit se z mozkového infarktu;

Poruchy řeči jsou během jednotlivých lekcí korigovány logopedem;

Porušení funkce polykání jsou vyrovnána speciálními zařízeními, která stimulují práci svalů hrtanu a hltanu;

Třídy na stabilní platformě pomáhají vyrovnat se s koordinačními problémy;

Neméně důležitá je psychologická pomoc pacientům. Psychoterapeut pomáhá vyrovnat se s emocionálními problémy;

Po celý život je člověku předepsáno užívání statinů a aspirinových drog;

Pro zlepšení funkce mozku mohou být doporučeny léky jako Cavinton, Tanakan, Bilobil atd.

Je důležité, aby pacient sám neustále sledoval hladinu krevního tlaku, krevního cukru a cholesterolu, opouštěl špatné návyky a vedl zdravý životní styl s povinnou přítomností mírné fyzické námahy.

Autor článku: Volkov Dmitry Sergeevich | KM chirurg, flebolog

Vzdělání: Moskevská státní univerzita medicíny a zubního lékařství (1996). V roce 2003 získal diplom ze vzdělávacího a vědeckého lékařského střediska pro řízení záležitostí prezidenta Ruské federace.

6 snadných způsobů čištění žaludku

Jaká zelenina má nejvíce pesticidů?

Důkaz

Pokud je mozkový infarkt způsoben trombusem, měla by být léčba zaměřena na odstranění blokády, rozdělení trombu (trombolýza) nebo mechanické odstranění, tj. Tromboembolie. Čím rychleji se obnoví průtok krve do mozku, tím méně buněk mozku zemře.

K rozpuštění trombu a odblokování tepny se používá farmakologická trombolýza tkáňovým aktivátorem preparátu plasminogenu (TAP). Další možností léčby je odstranění trombu. Tento postup se provádí během zavedení katétru do femorální tepny. Katétr je odeslán do mozku a používá zařízení na vývrtku, která drží krevní sraženinu, která je poté z těla odstraněna.

Angioplastika a stentování jsou považovány za možné způsoby léčby akutní mozkové ischemie. Při systematickém hodnocení šesti studií zahrnujících celkem 300 pacientů bylo kortiální stentování symptomatické intrakraniální arteriální stenózy úspěšné v 90–98% případů.

Pokud byla během diagnózy detekována stenóza krční tepny a pacient má zbytkovou funkci na postižené straně mozku, může karotidová endarterektomie (chirurgické odstranění stenotické oblasti) snížit riziko relapsu. Postup je však účinný pouze tehdy, je-li proveden během prvních 8 hodin po mozkovém infarktu.

Karotická endarterektomie se také provádí za účelem snížení rizika mozkového infarktu při symptomatické karotidové stenóze.

S částečnou ztrátou mozkové tkáně a zachováním způsobilosti k právním úkonům se pacientům doporučují tyto léčebné metody:

 • fyzioterapie;
 • logopedie;
 • trénink kognitivních dovedností;
 • jóga;
 • fyzické cvičení;
 • udržování zdravé váhy;
 • strava a spánek.

Cerebrovaskulární příhoda se týká vaskulárního onemocnění, jehož počáteční projevy jsou zhoršená paměť, bolest hlavy, tinnitus a závratě. Často se opakující příznaky naznačují vývoj patologie. Hlavní příčinou poruch oběhu v mozku může být řada nemocí.

Nemoc se dělí na:

 • akutní (mrtvice, hypertenzní encefalopatie);
 • chronická (discirkulační encefalopatie);
 • přechodné ischemické útoky.

Přechodná cévní mozková příhoda nastává v důsledku ischemického útoku. Charakteristickým znakem patologie je akutní vývoj neurologických symptomů a jejich pokles v průběhu dne. Patologie je způsobena dočasným zablokováním mozkových cév oddělenou krevní sraženinou, která se vytvořila v srdci nebo ve velké mozkové cévě.

Přechodné cévní mozkové příhody tedy nastávají ze tří hlavních důvodů:

 • srdeční choroba;
 • vaskulární stenóza;
 • trombóza.

Hlavní příznaky zhoršeného průtoku krve v karotickém bazénu:

 • ochrnutí poloviny těla;
 • porušení citlivosti poloviny těla;
 • narušená řeč a vidění.

7f2167322f1f6e9ef4e8f0d8d77074a1 - Mozkový infarkt trombóza mozkové tepny

Všechny patologické procesy se vyskytují na opačné straně léze. To znamená, že pokud dojde k narušení mozkového oběhu na pravé straně, trpí levá strana těla. U pacienta s přechodnými ischemickými záchvaty se mohou objevit další příznaky:

 • nevolnost;
 • Zvracení;
 • dvojité vidění v očích;
 • porucha řeči;
 • poruchy pohybu končetin;
 • slepota.

Tato symptomatologie je způsobena patologií ve vertebrobasilární pánvi.

Doba trvání příznaků u přechodných záchvatů zřídka přesahuje několik desítek minut. Při hypertenzní krizi má pacient najednou bolesti hlavy, omračování, tinnitus a bolest v očích. Ve vzácných případech mohou nastat epileptické záchvaty nebo psychomotorická agitace. Při ischemických záchvatech na pozadí hypertenzní krize se obličej pacienta zčervená, je pozorováno zvýšené pocení.

Příčiny ischemického útoku mohou souviset s degenerativními chorobami páteře. Hlavním faktorem je narušení průtoku krve vertebrálními tepnami. Při patologii, jako je osteochondróza, může jakákoli prodloužená nepohodlná poloha nebo ostrý otočení hlavy způsobit krátkodobé narušení mozkového oběhu.

Později se obnoví funkce těla, ale existují malé ohniska výhřezu nervových buněk nebo oblastí nekrózy. Tento stav však naznačuje, že pacient může brzy trpět infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou. V případě předčasného přístupu k lékaři a absence diagnózy může následný ischemický útok vést k nebezpečné mozkové nehodě (mozkové příhodě).

Mozková mrtvice

Cévní mozková příhoda nebo akutní narušení mozkové cirkulace se náhle objeví s rozvojem přetrvávajících neurologických příznaků. V průběhu patologie se rozlišují progresivní a dokončené mrtvice. Pro progresivní průběh je charakteristické zvýšení symptomů. Dokončené mozkové mrtvice jsou charakterizovány stabilizací symptomů po vrcholu jejich vývoje.

Jaký je rozdíl mezi mozkovým infarktem a mrtvicí?

Při mozkovém infarktu dochází k narušení jeho zásobování krví, v důsledku čehož tkáně postižené oblasti začnou umírat. Nedostatečný průtok krve do mozku nastává v důsledku aterosklerotických plaků, které brání jeho normálnímu toku, v důsledku poruch srdečního rytmu nebo kvůli problémům se systémem krevní srážlivosti.

Naopak s hemoragickou mozkovou mozkovou příhodou se naopak zvyšuje průtok krve, což způsobuje prasknutí tepny. Příčinou je vaskulární patologie nebo hypertenzní krize.

d79cd65c64a840cd38b1e5de42956199 - Mozkový infarkt trombóza mozkové tepny

V průběhu nemoci jsou rozdíly. Mozkový infarkt se tedy vyvíjí postupně, během několika hodin nebo dokonce dnů, a hemoragická mrtvice se vyskytuje téměř okamžitě.

Klasifikace

V závislosti na etiologii a lokalizaci se rozlišují následující formy:

 1. Aterothrombotické. Hlavní příčinou této léze je ateroskleróza. Aterotrombotický mozkový infarkt se vyskytuje častěji než ostatní (asi 70% všech případů patologie), postihuje hlavně starší ženy.
 2. Kardioembolický mozkový infarkt způsobený trombózou mozkové tepny. Tato forma cévní mozkové příhody se vyvíjí na pozadí srdečních lézí, doprovázených parietálními tromby.
 3. Hemodynamické. Vyvíjí se díky prudkému poklesu krevního tlaku. Útok hemodynamického infarktu se může dramaticky rozvinout na pozadí pohody člověka.
 4. Lacunar. To představuje přibližně 20% všech případů patologie. Vyznačuje se vývojem malého (až 2 cm) nekrotického fokusu v hlubokých tkáních mozkových hemisfér nebo v části stonku. Příčinou této léze je obstrukce malých mozkových tepen. V místě nekrózy je často vytvořena cysta s kapalinou, která nepříznivě neovlivňuje fungování mozku.
 5. Hemorologické. Tato forma srdečního infarktu je důsledkem poruchy funkce systému srážení krve. Často postihuje několik tepen najednou, což způsobuje rozsáhlé zaměření nekrózy. Vyžaduje okamžitou komplexní terapii trombolytiky a antikoagulanty.

Závažnost léze a klinické projevy závisí na průměru ucpané nebo prasklé cévy, jejím umístění. Podmíněně patologický proces je rozdělen do několika fází:

 1. Úplné uzavření lumenu cévy trombu, aterosklerotickým plakem nebo prasknutím tepny.
 2. Porušení trofismu mozkových tkání.
 3. Zničení a změkčení struktury neuronů (funkční nervové buňky), jejich smrt.
 4. Vytvoření zóny nekrózy, tj. Nevratných změn ve struktuře mozkové tkáně, což má za následek narušení motorických, kognitivních funkcí.

Příznaky cévní mozkové příhody se začínají objevovat okamžitě po první fázi patologického procesu. Při včasné lékařské péči (hospitalizace, užívání antikoagulancií atd.), Která obnoví přívod krve do tkání a buněk, nedojde k dalšímu rozvoji patologie, komplikace, následky mrtvice apoplexie budou minimální.

Hlavními příčinami mozkového infarktu jsou aterosklerotické vaskulární léze a vysoký krevní tlak. Stres, nervový stres, vysoký cholesterol atd. může vyvolat mozkovou mrtvici. Ischemický nebo hemoragický mozkový infarkt se zpravidla nevyskytuje náhle, ale vyvíjí se během několika měsíců nebo let.

Poškození mozkových cév je často důsledkem selhání několika orgánů a systémů najednou. Mezi hlavní příčiny vývoje patří:

 • aterosklerotické změny;
 • žilní trombóza;
 • systematická hypotenze;
 • chronická subkortikální encefalopatie;
 • obezita;
 • diabetes;
 • špatné návyky (kouření, zneužívání alkoholu);
 • dlouhodobé užívání hormonálních kontraceptiv;
 • dědičná predispozice;
 • vrozené a získané patologie srdečních chlopní;
 • ischemické onemocnění;
 • poškození plicní tkáně;
 • revmatismus;
 • systémový lupus erythematodes;
 • revmatoidní artritida;
 • hypertyreóza;
 • poruchy krvácení;
 • onemocnění nadledvin;
 • Moya-Moya nemoc.

Prevence

Aby se zabránilo mozkovému infarktu, je nutné vést zdravý životní styl, pravidelně podstupovat lékařské prohlídky a včasně léčit chronická onemocnění. Aby se zabránilo rozvoji takové nebezpečné patologie, existuje řada doporučení:

 1. Pokud vaši krevní příbuzní trpí infarkty, podrobte se komplexnímu vyšetření a začněte preventivní léčbu drogami.
 2. Vzdejte se špatných návyků (kouření, alkohol).
 3. Vyhněte se stresu.
 4. Sledujte motorickou aktivitu.
 5. Omezte použití soli, mastných potravin, uzeného masa, uzenin.
 6. Omezte kávu.
 7. Pokud jste náchylní k hypertenze, sledujte svůj krevní tlak.

Tatyana Jakowenko

Hlavní šéfredaktor Detonic online časopis, cardiologist Yakovenko-Plahotnaya Tatyana. Autor více než 950 vědeckých článků, včetně zahraničních lékařských časopisů. Pracuje jako cardiolZaregistrujte se v klinické nemocnici déle než 12 let. Vlastní moderní metody diagnostiky a léčby kardiovaskulárních chorob a implementuje je do své odborné činnosti. Například využívá metody resuscitace srdce, dekódování EKG, funkční testy, cyklickou ergometrii a velmi dobře zná echokardiografii.

10 let se aktivně podílela na mnoha lékařských sympoziích a seminářích pro lékaře - rodiny, terapeuty a kardiology. Má mnoho publikací o zdravém životním stylu, diagnostice a léčbě srdečních a cévních onemocnění.

Pravidelně monitoruje nové publikace evropských a amerických kardiologických časopisů, píše vědecké články, připravuje zprávy na vědeckých konferencích a podílí se na evropských kardiologických kongresech.

Detonic