Otevřené oválné okno v srdci novorozence

Otevřené oválné okno v dítěti by se mělo během růstu uzavřít (ventil roste do oválné fosílie). K tomu může dojít okamžitě nebo po roce, dvou, několika letech.

To je způsobeno tím, že jak dítě roste, jeho srdce roste, zatímco ventil si zachovává svou předchozí velikost. Oválné okno se neuzavře pevně, i když by mělo. Krev se tedy pohybuje mezi síní a načítá je.

Dalším důvodem jsou nemoci, které zvyšují tlak v pravé síni. V důsledku toho se okno mírně otevře a umožňuje volně cirkulovat krev. Mezi taková onemocnění patří chronické plicní onemocnění, onemocnění žil a další.

Fyziologicky má hlavní lidský orgán septum, které jej dělí na síň. Ve středu tkáně septum je oválná deprese. Pod tímto vybráním je nejmenší otevřený průchod s ventilem, který se otevírá směrem k levé síni. Průměr tohoto otevřeného otvoru je o něco větší než 2 mm.

otkrytoe ovalnoe okno v serdce u rebenka 2 - Otevřete oválné okno v srdci novorozence

Když se dítě vyvíjí in utero, krevní oběh funguje bez ovlivnění plic. Ale jak víte, plod dýchá. Je to tato otevřená díra, zvaná okno, navržená ke komunikaci obou síní. Skrze něj se žilní krev (u dospělých prochází plicními tepnami) může volně účastnit krevního oběhu, přičemž obchází plíce.

Kardiovaskulární systém u novorozence je stále velmi slabý a jeho životně důležité funkce na něj působí velké zatížení. Například, když novorozenec křičí, kašel, pout, krevní tlak na pravé straně srdce (pravé síně) stoupá. Tělo se za účelem snížení tohoto tlaku uchýlí k otevření oválného okna u novorozence. Když k tomu dojde, můžete si kolem úst dítěte všimnout namodralé barvy.

Je třeba okamžitě poznamenat, že u mnoha novorozenců trvá proces utažení ventilu rok, nebo dokonce dva.

Předsíňový lumen, který se nezavíral: mechanismus výskytu, normální a patologicky významné velikosti

Otevřené oválné okénko (dále jen „LLC“) v srdci dětí představuje mikrootvor, který zajišťuje spojení mezi oběma síněmi (pravými i levými). V perinatálním období se v hlavním oběhovém orgánu objeví zaoblené okno. Tento průramek je během embryogeneze nezbytný pro průchod krve z duté žíly srdečními komorami a obchází tak stále nefunkční plicní dráhu.

V době narození se plíce dítěte narovnávají od prvního nadechnutí a začíná plnohodnotná práce nejen dýchacího, ale i kardiovaskulárního systému.

Význam této anastomózy u novorozeného dítěte zmizí, a jeho velikost se zmenšuje a potom zcela narůstá. Načasování jeho uzavření u každého jednotlivého dítěte je přísně individuální. Liší se od 2 týdnů do 5 let. Okenní růst u dítěte, které nedávno dosáhlo věku pěti let, se také považuje za normální. U malých pacientů s výše uvedeným jevem nemusí být oválné okno uzavřeno.

Je důležité vědět: otevřené oválné okno není srdeční vadou. Funkčně aktivní atriální okno se stává patologickým stavem pouze v následujících případech.

 1. Nerovnoměrný růst samotného orgánu a ventilu zakrývajícího lumen, když je výrazně pozadu a nemá schopnost zprávu úplně uzavřít. V tomto případě dochází k aktivnímu obtoku krve a v důsledku toho ke zvýšení režimu činnosti srdečního aparátu, což vede k selhání oběhového systému.
 2. Vývoj nemocí a fyziologických situací, které zvyšují krevní zátěž na jedné z předsíní (vpravo). Mezi ně patří:
 • patologie žilní sítě nohou;
 • patologie bronchopulmonálního systému s chroničností;
 • kombinované patologie kardiovaskulárního systému;
 • stav těhotenství a fyziologického porodu.

Velikost mezery ve stěně síně u dítěte mladšího 2 let se může lišit. Mezní hodnoty věkové normy se považují za velikosti, které spadají do rozsahu 2-5 mm. Průměrně lze považovat za hodnotu 4,5 mm. Byly však případy, kdy zpráva překročila průměr 19 mm, což je již významná odchylka od normy.

Důvody pro nezavření oválného okna srdce

Díra v srdečním septu je převážně zděděna. Někdy je výskyt anomálie ovlivněn faktory ovlivňujícími matku, která dítě nosí:

 • užívání drog nebo alkoholu;
 • kouření;
 • užívání léčiv kontraindikovaných během těhotenství;
 • zůstat ve stresových situacích;
 • špatně připravená strava;
 • nepříznivé podmínky prostředí.

Uvedené důvody mohou vyvolat nejen tuto anomálii, ale i řadu dalších vad. Podle statistik jsou nejpravděpodobnější šance pro děti narozené předčasně nebo s vývojovým zpožděním.

Otevřené okno v srdci novorozence je abnormalita a může nastat v důsledku:

 • nedonošenost dítěte;
 • dysplazie pojivové tkáně;
 • vrozené srdeční vady;
 • nepříznivý dopad na životní prostředí.

Kromě toho chování matky během těhotenství také ovlivňuje výskyt takového problému u dítěte:

 • užívání drog a alkoholu;
 • kouření;
 • otrava drogami;
 • častý stres;
 • špatná výživa.

Zaprvé ve struktuře příčin morbidity je genetická predispozice, zejména z pohledu matky. Faktory, které mají negativní vliv na plod během těhotenství, lze také zaznamenat jako nepříznivé podmínky prostředí, nedostatečná výživa těhotné ženy, stres, užívání toxických látek (alkohol, drogy, nikotin a drogy, jejichž použití je zakázáno) těhotnými ženami).

V tomto skóre existuje více než jedna teorie a předpoklad. Zatím ale nejsou spolehliví. V případě, že ventil neroste společně s obvodem oválného okna, mluví o vlastnostech těla. To potvrzuje počet náhodných nálezů během echokardiografie.

Stává se, že ventil je zpočátku malý a není schopen úplně zavřít okno. Příčinou tohoto nedostatečného vývoje může být jakýkoli faktor, který ovlivňuje tvorbu fetálních orgánů:

 • matka kouří a pije
 • práce s škodlivými a toxickými látkami
 • ekologie, stres.

Proto je otevřené oválné okno u dětí často kombinováno s předčasně narozenými, nezralostmi a dalšími patologiemi nitroděložního vývoje.

Jak již bylo zmíněno, klinika s touto patologií chybí a anomálie samotná je detekována náhodně. Komplikace a důsledky se obvykle nestávají.

Kombinace otevřeného oválného okna s dalšími nemocemi. Symptomy se objevují s hemodynamickými poruchami (správný průtok krve komorami srdce). K tomu dochází, když existují kombinované srdeční vady, například:

 • otevřený arteriální kanál;
 • defekty mitrálních nebo trikuspidálních chlopní.

Srdeční komory jsou přetížené, meziobratlová přepážka je napnutá a ventil nemůže vykonávat své funkce. Objeví se obtok vpravo.

Moderní věda zašla tak daleko, že dokáže diagnostikovat malé anomálie v rané fázi. Narození dítěte je v životě každé ženy úžasnou událostí. Ale často „nově ražené“ matky, které po vyslechnutí diagnózy otevřeného oválného okénka u novorozence, v panice nemají ponětí, co mají dělat? Pokusme se přijít na to, co to je za anomálii, odkud pochází a je to nebezpečné?

Pro lékaře je obtížné jednoznačně odpovědět na otázku, co způsobuje vývoj takové anomálie.

Jsou předloženy dvě hlavní teorie:

 1. Fyziologický rys lidského těla, pokud chlopně nepřevyšuje celý život, bez doprovodných nemocí.
 2. Pokud je ventil malý (nedostatečně vyvinutý) a nezakrývá oválné okno, došlo k porušení ještě v děloze. Mohou být způsobeny vnitřními a vnějšími faktory.

Vnitřní příčiny anomálie:

 • srdeční choroba;
 • dědičnost genomu;
 • cukrovka u matky;
 • předčasný porod (předčasný porod), proč k tomu dochází, přečtěte si „Hrozba předčasného porodu“;
 • matka utrpěla během těhotenství infekční onemocnění nebo těžkou otravu; Co dělat, když byla těhotná žena otrávena, článek „Otrava během těhotenství. Pomoc nastávající matce. "

Vnější faktory, které zvyšují riziko nedostatečného vývoje ventilů:

 • pití alkoholu během těhotenství;
 • kouření;
 • užívání přípravků obsahujících inzulín, lithium, fenobarbital.

Aby se zabránilo rozvoji patologií a aby se ověřilo, zda se plod vyvíjí normálně, měla by těhotná žena podstoupit zvláštní vyšetření. O takovém vyšetření jsou psány články „První screening během těhotenství, co to je a proč je potřeba“ a „Druhý screening během těhotenství“.

Přesné etiologické faktory přispívající k včasnému neuzavření oválného okna nejsou zcela známy. Lékaři však zaznamenávají vyšší procento detekce takové anomálie, pokud existují možné důvody:

 1. Na straně matky:
 2. dědičná povaha malé anomálie;
 3. obtížné těhotenství (gestóza, časté infekce, hrozící ukončení);
 4. zneužití alkoholu;
 5. kouření tabáku;
 6. difúzní onemocnění pojivové tkáně;
 7. radiace a ozáření;
 8. chronická onemocnění, která zhoršují průběh těhotenství (diabetes mellitus).
 9. Z plodu:
 10. předčasnost;
 11. jednotlivé anatomické rysy - ventil oválného otvoru je malý;
 12. vrozené vady a deformity;
 13. chronická hypoxie;
 14. plicní patologie, včetně pneumonie novorozence.

K vytvoření otevřeného okna tedy dochází dvěma způsoby:

 1. Nekonzistence malé velikosti ventilu s větším průměrem otvoru, když je „zabouchnutý“.
 2. Nedostatečný tlak v cévách plicní cirkulace a levé síně, který je doprovázen nedostatečným uzávěrem chlopně.

Pokud je LLC tvořena 1 způsobem, pak taková malá anomálie přetrvává mnoho let, až do stáří. Ve 2 případech dochází k spontánnímu uzavření v dětství.

klinický obrázek

Po mnoho let může být oválné okno v srdci asymptomatické. Anomálie novorozených a starších dětí může být podezřelá z následujících příznaků:

 • slabý sací reflex;
 • malé přírůstky na váze;
 • hojná regurgitace;
 • namodralý nasolabiální trojúhelník během pláče, namáhání, kašle, pohybů střev;
 • nějaké zpoždění ve fyzickém vývoji;
 • časté respirační infekce;
 • únava;
 • dušnost během tělesné výchovy ve škole;
 • snížená tolerance zatížení.

V těhotenství je funkční otevřený oválný otvor doprovázen:

 • časté změny krevního tlaku;
 • palpitace;
 • přerušení práce srdce;
 • dušnost s minimálním zatížením;
 • opakující se ARI.

U dospělých nejsou žádné potíže bez doprovodných nemocí. Příznaky jsou zaznamenány s těžkým fyzickým a emocionálním stresem.

V takových případech je pacient s funkčním oválným oknem znepokojen:

 • dlouhodobě procházející dušnost v klidu;
 • bušení srdce;
 • nepohodlí za hrudní kost;
 • pronikavá bolest v srdci;
 • Zvýšený krevní tlak;
 • cyanóza rtů.

Pacient obvykle těmto příznakům nevěnuje pozornost, protože rychle prochází. V takových případech je LLC často diagnostickým nálezem pro další choroby.

Důvod vývoje otevřeného oválného okna

V procesu vývoje plodu jsou často pozorovány některé „nedokonalosti“ embryogeneze. Tyto odchylky se označují jako malé anomálie (MARS).

Nejsou považovány za vrozené vady. Jednou z široce diagnostikovaných možností je oválné otevřené okno (LLC).

Jak zjistit, že dítě má otevřené oválné okno?

Protože diagnostické metody ve formě ultrazvukových studií byly k dispozici pro všeobecné použití, objevily se v medicíně zajímavé nálezy. Jmenovitě: různé malé anomálie, které dříve nebyly diagnostikovány a ani z nich nebyly podezřelé. Jedním z těchto nálezů je otevřené oválné okno.

 • To se může projevit častými onemocněními plic a průdušek.
 • Během zátěže (pláč, kašel, fyzické námahy, astmatické záchvaty) se oblast nasolabiálního trojúhelníku stává cyanotickou, rty se změní na modré.
 • Dítě je poněkud pozadu ve fyzickém vývoji a růstu. Tělesná výchova způsobuje únavu a nedostatečné namáhání dušnosti.
 • Objeví se spontánní nevysvětlitelné mdloby. To platí zejména pro mladé lidi s onemocněním žil dolních končetin.
!  Příznaky a příznaky rakoviny srdce

Zvláštní vyšetření k detekci malé abnormality v srdci není předepsáno, výjimka, pokud matka má takovou patologii. V jiných případech se problém stane známým, zcela náhodou při dalším nebo mimořádném vyšetření.

Příznaky, které mohou naznačovat přítomnost abnormality, mohou být:

 • u malých dětí se při kašli, pláči, pokusu objeví kolem úst modrá. V klidném stavu prochází;
 • v srdci dítěte jsou zvuky (cizí povahy);
 • starší děti mají rychlou únavu s malou fyzickou námahou, bez příčiny mdloby, závratě;
 • často zaznamenal sklon k nachlazení.

РЎРёРјРїССРР Ђѕ

 • S věkem studie odhaluje známky plicní hypertenze, přetížení pravého srdce.
 • To zase vede ke změnám v EKG: narušené vedení podél pravé nohy jeho svazku, známky zvýšení pravého srdce.
 • Otevřené oválné okno u dospělých podle statistik zvyšuje výskyt migrén.
 • Údaje o možném vývoji cévní mozkové příhody nebo infarktu se objevily už dávno. Případ, kdy krevní sraženina, kousek nádoru nebo cizí těleso pronikne z žilního systému do arteriálního systému a ucpou tam cévu, se nazývá paradoxní embolie. Vstup do cév srdce způsobuje infarkt myokardu. V cévách ledvin - infarkt ledviny. Do cév mozku - ischemická cévní mozková příhoda nebo přechodný ischemický záchvat.
 • Dospělí mohou mít také paradoxní syndrom, jako je platypnea-ortodoxie. Když člověk vstává z postele, má dýchavičnost a zmizí, když znovu zaujme polohu na zádech.

Příznaky

 • Peritoneální oblast nebo nasolabiální trojúhelník získává namodralý nádech nebo prudce zbledlý, když dítě tlačí, křičí, pláče, kašel, koupe se.
 • Časté projevy příznaků nachlazení a bronchiálních chorob.
 • Dítě prakticky nezískává na váze.
 • U starších dětí se problém projevuje také ve formě dušnosti a rychlého pulsu při malé fyzické námaze.

Klinické projevy izolovaného oválného okna u kojenců (bez přítomnosti vrozených srdečních vad) jsou obvykle vzácné. Můžete mít podezření na tuto strukturální anomálii u novorozeného dítěte na základě následujících obtíží: palpitace, dušnost a cyanóza (šedá nebo modrá barva) nasolabiálního trojúhelníku během pláče a krmení.

Během období intenzivního růstu, jakož i hormonálních změn v těle (dospívání, těhotenství), se zvyšuje zátěž kardiovaskulárního systému jako celku, což může způsobit únavu, slabost a pocity přerušení práce srdce, zejména při fyzické námaze nebo sportu.

V situacích, kdy oválné okno nepřeroste ani po pěti letech věku, s největší pravděpodobností doprovází osobu po celý život, která však nemá vliv na jeho každodenní život a práci. Ale ve vyšším věku (po čtyřiceti až padesáti letech), kdy se u člověka může vyvinout onemocnění, jako je arteriální hypertenze a ischemická choroba srdeční, může oválné okno komplikovat dobu zotavení po infarktu myokardu a průběh chronického srdečního selhání.

Vada často nemá zjevné klinické příznaky a člověk se náhodou s překvapením dozví, že během rutinního vyšetření dochází k problému. Někdy se však mohou projevit následující příznaky:

 • modrá barva tzv. nasolabiálního trojúhelníku, která se objevuje během kašle, těžkých pohybů střev nebo když dítě pláče po dlouhou dobu; v normálním stavu modré tóny zmizí;
 • dítě má často chladné respirační onemocnění;
 • zvuky jsou slyšeny během auskultace plic a srdce;
 • bušení srdce, dušnost;
 • dítě špatně přibírá na váze, není spokojeno s chutí k jídlu;
 • u starších dětí se může onemocnění projevovat rychlou únavou během tělesného tréninku, dodatečným stresem; časté závratě jsou charakteristické až do ztráty vědomí.

Diagnóza nemoci

Při rutinním vyšetření je nereálné odhalit díru v srdečním septu. Rodiče mohou pro prevenci vyšetřit dítě nebo mít podezření na abnormalitu v modré kůži (difúzní cyanóza), když jsou stále v nemocnici. Podobné znamení se ne vždy vyskytuje a je často důsledkem jiných patologických procesů. Pro přesnou diagnózu budete muset podstoupit vyšetření:

 • Ultrazvuk (ultrazvuk) srdečního svalu, také nazývaný echokardiografie, se provádí společně s dopplerografií. Podstatou této diagnostické metody je stanovení směru pohybu a množství krve vtlačené do díry na přepážce a identifikace dalších anomálií. Výsledky pomohou lékaři poznat závažnost a průběh patologického procesu.
 • Echokardiografie kontrastního typu se používá k efektivnějšímu nalezení defektů a děr v septu. Pacientovi bude podána injekce solného roztoku, která byla předem protřepána. Pokud je v srdci okno, vezmou do něj vesikuly a přecházejí z jedné síně do druhé.
 • Transezofágová echokardiografie se používá velmi vzácně jako ultrazvukové vyšetření srdce. Navzdory nepříjemnosti postupu je schopen určit přesné umístění a velikost okna v septu a také vidět přítomnost komplikací (myokarditida, krevní sraženiny, aneuryzma a další).
 • Rentgen hrudníku se používá ke stanovení velikosti srdce a tloušťky jeho cév ak identifikaci stagnujících procesů. V přítomnosti anomálií septa je objem orgánu mírně zvýšen a v plicích je pozorována krevní stáza.
 • Elektrokardiografie (EKG) vám umožní dozvědět se o porušování práce a struktury srdce, které jsou charakteristické pro okno v septu, například arytmie nebo hypertrofie levé komory. Anomálie sama o sobě nemůže být detekována takovou hardwarovou metodou.

Jak se vyvíjí komplikace způsobené otvorem v septum, mohou být vyžadovány další diagnostické metody. Nejvýznamnější srdeční katetrizace, zobrazování magnetickou rezonancí a počítačová tomografie a ultrazvukové vyšetření ledvin.

Podezření na přítomnost otevřeného oválného okna v srdci novorozence může nastat již během auskultace tónů systolickými šepotmi různých intenzit.

Potvrďte předpoklad pomocí diagnostických metod, jako například:

Invazivní a agresivní diagnostika se používá pouze v případě potřeby chirurgického zákroku.

Diagnóza je založena na auskultaci (naslouchání) hrudníku během vyšetření dítěte (slyší se systolické šelesty), jakož i na základě instrumentálních výzkumných metod.

Hlavní metodou pro detekci oválného okna je zobrazování pomocí echokardiografie (ultrazvuk srdce). Ultrazvuk srdce musí být proveden pro všechny děti ve věku 1 měsíce v souladu s novými lékařskými diagnostickými standardy v pediatrii.

Pokud oválné okno doprovází vrozené srdeční vady, pak lékař v případě potřeby předepíše transesofageální echokardiografii, angiografickou studii (zavedení radiopakální látky do srdeční dutiny přes cévy), provedenou ve specializované kardiochirurgické nemocnici.

Externí vyšetření pacienta obvykle neobsahuje žádné údaje o vrozené anomálii. Oválné otevřené okno v srdci dítěte může být někdy podezřelé v nemocnici, když se objeví difúzní cyanóza celé kůže. Tento příznak však musí být odlišen od jiných patologií.

Nejčastěji se při ultrazvukovém vyšetření srdce nachází otevřené okno mezi síní. Je lepší provádět echokardiografii s dopplerem. Ale s malými velikostmi oken nebudou tyto techniky schopny určit anomálii.

„Zlatým standardem“ pro detekci LLC je proto transesofageální echokardiografie. Umožňuje vám vidět samotné okno, zavírat jeho křídlo, hodnotit objem posunovací krve a také provádět diferenciální diagnostiku s poruchou síňového septa - skutečnou srdeční vadou.

Jako invazivní metoda je také velmi informativní angiokardiografie. Poslední dvě metody se používají pouze ve specializovaných cardiology kliniky.

Po zaznamenání výše uvedených příznaků a objasnění diagnózy je nezbytné komplexní vyšetření. Za nejvíce informativní se považuje ultrazvukové vyšetření srdce.

Během ultrazvuku je ventil viditelný v levé síni, umístěné v oválné jámě. Velikosti otvorů se pohybují od 2 do 5 mm, stěny mezipatra se sepnou (jedná se o rozdíl od defektu septa, u kterého není vidět ventil a stěny jsou tlustší než obvykle).

Echokardiografie umožňuje odhadnout, kolik krve se pohybuje špatným směrem, jaká je další zátěž srdce a zda existují další patologie (v mnoha případech se kromě otevřeného oválného okénka vyskytuje řada průvodních srdečních abnormalit) , což komplikuje léčbu).

V některých případech mohou nabídnout echokardiografii prostřednictvím jícnu nebo bublinového kontrastu. V posledním případě je protřepaný solný roztok povolen pomocí speciálních katétrů vložených do ulnární žíly. Pokud vezikuly okamžitě padnou z pravé síně doleva, pak je oválné okno otevřené.

Pomocí rentgenového hrudníku se vyhodnocují hranice srdce a tloušťka velkých cév.

Otevřené oválné okno u novorozence: norma nebo patologie? Co to je Příčiny a léčba

Pokud je u dítěte zjištěna odchylka od normy ve formě otevřeného oválného okna, lékař určí léčebnou metodu s ohledem na projevené příznaky.

Pokud nedochází k takovým porušením, lékař radí o aktuálním denním režimu, fyzické aktivitě a výživě. Pokud dojde k anomálii, ale příznaky zcela chybí, je dítěti předepsána léčba sanatoriem.

Doporučuje se také temperovat a zapojit se do fyzikální terapie. V tomto případě lékař nepředepisuje žádné léky.

Pokud je projev příznaků zanedbatelný, doporučuje se dětem pít vitamíny a regenerační drogy (například Panangin, Ubiquinon a další). Kromě toho by rodiče měli omezovat fyzickou aktivitu dítěte a zvyšovat frekvenci procedur, které posilují tělo.

Při výrazných příznacích, hrozbě krevních sraženin a odtoku krve mezi síněmi je povinným opatřením pobyt pod dohledem cardiologist nebo srdeční chirurg. Mohou být také užívány antiagregační látky a antikoagulancia.

Kromě toho se používá endovaskulární léčba. Aby se zabránilo endokarditidě, doporučuje se užívat antibiotika. Po provedení všech výše uvedených činností dítě nadále žije plně, bez jakýchkoli omezení.

Při absenci významných příznaků a stížností z oběhového a dýchacího traktu dítě nemusí léčit otevřené oválné okno.

Pravidelná návštěva pediatra a cardiolOgist, stejně jako monitorování dynamiky ultrazvukem, by mělo být povinné.

V případě, že je osoba náchylná k trombóze, je nutné předepsat léky, které mají antikoagulační účinek (WARFARIN). Při jejich používání je třeba pravidelně sledovat koagulogram, INR. V případě potřeby je možné předepsat farmaceutické přípravky, které stimulují posílení struktur myokardu (ELKAR, PANANGIN atd.)

Pokud díra dosáhne nadměrného průměru a existuje místo pro nadměrnou regurgitaci, vyvstává otázka ohledně operace, jejíž podstatou je zavřít okno srdeční katetrizací.

Katétr je zaveden femorální tepnou pod rentgenovou kontrolou. Po dosažení defektu se zařízení na konci katétru (okluze) otevře a zcela zablokuje lumen zprávy.

Podobná metoda je, když místo okluzu je k defektu připojen specializovaný samodestrukující štítek, který regeneruje svalovou tkáň po dobu 30 dní a poté se rozpustí.

Indikace pro chirurgické ošetření jsou určovány nejen rozsahem, v jakém je mezerová oblast uzavřena ventilem, ale také schopností ventilového ventilu kompenzovat vznikající zatížení.

Při absenci klinických příznaků a hemodynamických poruch (výrazné změny v práci srdce), které se nejčastěji vyskytují v praxi pediatra, není indikována farmakoterapie ani hospitalizace v nemocnici. Jsou předepsány obecné posilovací postupy - otužování, chůze na čerstvém vzduchu, udržování vyváženého režimu práce a odpočinku, správná výživa, fyzioterapeutická cvičení.

Když se objeví drobné stížnosti z kardiovaskulárního systému, může být odůvodněno jmenování vitaminů a léků, které poskytují další výživu srdečnímu svalu - Magne B6, panangin, analogy L-karnitinu (elkar), koenzym Q (ubichinon).

!  Dospělé kardiopatické odrůdy příznaků a léčby

V případech kombinace se srdečními vadami určuje taktiku pozorování a léčby cardioloční a kardiochirurg s výběrem optimální metody pro operativní korekci defektů. V posledních letech vyvinuli londýnští vědci operaci, při které se do femorální žíly vloží sonda s náplastí do dutiny pravé síně, která se aplikuje na okénko a vyřeší se do 30 dnů.

Ve většině případů není nutný lékařský zásah se společností LLC. V každém případě však léčba začíná obecnými doporučeními:

 1. Omezení těžké fyzické námahy.
 2. Je zakázáno vykonávat profesionální sporty.
 3. Účinná výživa a udržování ideální tělesné hmotnosti.
 4. Vyloučení špatných návyků: kouření, alkohol, silná káva.
 5. Pro děti na umělém krmení - směsi s vysokým obsahem kalorií.
 6. Monitorování krevního tlaku a srdeční frekvence.
 7. Cvičební terapie.
 8. Snížení stresových a psychoemotivních situací.

Symptomatická léčba zahrnuje jmenování:

 • antiarytmika;
 • léky normalizující tlak;
 • léky na ředění krve s trombózou a tromboembolismem - antikoagulancia, antiagregační látky.

Chirurgická léčba je indikována v každém věku se závažnou hemodynamickou poruchou, vysokým rizikem komplikací a závažným klinickým obrazem.

Podstatou operace je, že vada je uzavřena speciální záplatou.

Zásah je dobře snášen. Vedeno perkutánně - femorální nebo radiální tepnou pomocí speciální sondy se zavedením kontrastní látky. Komplikace jsou vzácné. Po operaci je pacientovi umožněno sportovat.

LLC - vrozená srdeční choroba (CHD). Prognóza života a schopnost pracovat s takovou anomálií jsou příznivé. Není nutné s ním zacházet. Hlavní věcí je navštívit specialistu na dynamické monitorování, aby se zabránilo vzniku nežádoucích důsledků.

Zjistili jsme, že dítě LLC je naprosto normální a až 2 roky to stačí, aby bylo pozorováno a cardiolZaregistrujte se a každý rok proveďte echokardiografii. V zásadě může člověk žít s podobnou vadou celý život. Pokud nebyly nalezeny souběžné srdeční abnormality, neexistují žádné příznaky cyanózy, neexistují žádná chronická onemocnění plic a venózního systému a velikost otvoru je malá, nelze nic dělat.

Na druhé straně v dospělosti se mohou vyskytnout potíže u žen během těhotenství, u jedinců náchylných ke zvýšené trombóze a také při rozvoji těžké plicní nedostatečnosti.

Největším rizikem pro život je paradoxní embolie - stav, kdy embolie prostřednictvím LLC pronikají do levé síně a poté do velkého kruhu krevního oběhu. Cestou cévami do mozku vyvolávají rozvoj ischemické a kardioembolické cévní mozkové příhody. Je smutné, že mladí lidé ve věku 30–40 let se stávají oběťmi embolie a samotný proces začíná náhle.

Pro informaci. Embolus je jakákoli cizí látka nebo částice, která je v krevním řečišti v pevné, kapalné nebo plynné formě, která může způsobit zablokování cévy. Může to být oddělená krevní sraženina nebo její část, kapky tuku nebo cholesterolu, vzduchové bubliny atd.

Vzhledem k závažnosti komplikací by měl každý případ neuzavřeného otevřeného okna být posuzován jednotlivě statkem cardiologist, nebo spíše několik, aby bylo možné určit, zda je operace v konkrétním případě nezbytná nebo ne.

A konečně existují situace, kdy je chirurgický zákrok přímou indikací: velká velikost oválného okna, nepřítomnost chlopně, která považuje anomálii za defekt síňového septa, člověk utrpěl mrtvici. Jak se provádí operace?

Léčba: Potřebuji operaci?

Léčba abnormálního okna srdečního svalu, které nevykazuje charakteristický klinický obraz a nepřispívá k rozvoji komplikací, se obvykle neprovádí. Lékař dá pouze následující doporučení:

 • Zapojte se do fyzické terapie, abyste posílili srdeční sval a udrželi tělo v dobrém stavu.
 • Užijte si více odpočinku, přestávky v práci každou hodinu (po dobu 5-10 minut) a pozorování režimu spánku (spánek alespoň 7-8 hodin).
 • Vyhněte se konfliktům a stresovým situacím. Je vhodné, aby pacient věnoval více času koníčkům a poslouchal svou oblíbenou hudbu, aby uvolnil a nezatěžoval srdce.
 • Správně vytvořte dietu, odstraňte z ní mastná jídla a nasyťte zeleninu a ovoce. Je nutné vařit v páře nebo vařením a jíst jídlo v malých porcích 5-6 krát denně.

Pokud si pacient stěžuje na záchvaty tachykardie a další poruchy kardiovaskulárního systému, může lékař doporučit kombinaci výše uvedených opatření s léky. Je založeno na užívání tabletek ke stabilizaci stavu:

 • Antiarytmika (blokátory sodíku, vápníku a adrenalinu, srdeční glykosidy, diuretika, sedativa), určená k eliminaci arytmií.
 • Vitaminové komplexy založené na vitaminech hořčíku, draslíku a B (Panangin, Magne B6) zlepšují stav nervového a kardiovaskulárního systému.

Chirurgický zákrok je možný pouze s výrazným klinickým obrazem, který významně snižuje kvalitu života pacienta. Není to méně důležité s vysokou pravděpodobností vzniku krevních sraženin. Specialista doporučí endovaskulární léčbu. Jeho podstatou je zavedení katétru do femorální tepny. Poté je povýšen do pravé síně a na otvor je aplikována speciální náplast, která stimuluje přemnožení oblasti pojivovou tkání. Po 3-4 týdnech se vyřeší bez opakovaného zásahu.

Ke snížení rizika krevních sraženin je nutná kombinace chirurgického zákroku s použitím protidestičkových látek a antikoagulancií. Během období zotavení by měl pacient podstoupit antibiotickou terapii, aby se zabránilo rozvoji myokarditidy. Úspěšný chirurgický zákrok umožní pacientovi žít bez jakýchkoli omezení, protože anomálie bude zcela odstraněna.

Pokud nejsou přítomny hemodynamické poruchy, lékař doporučuje provést obecné posilovací a wellness procedury, jako například:

 • kalení;
 • denní procházka;
 • Cvičební terapie;
 • vyvážená strava.

Pokud dojde k mírným odchylkám ve fungování kardiovaskulárního systému, může lékař navíc předepsat vitaminy a léky určené k podpoře srdečních svalů.

V případech, kdy anomálie pokračuje se srdeční vadou, je nutný chirurgický zásah. Dnes existují operace, které vám umožňují proniknout srdcem femorální tepnou a fixovat ventil na chvíli, aby mohl růst do srdečních svalů.

Když otevřený ventil neplní svou funkci neustálého zadržování krve, nazývá se patologie defektem síňového septa. S touto diagnózou jsou kojenci po 3 letech zařazeni do II. Zdravotnické skupiny.

Diagnóza otevřeného oválného okna u novorozence, to není věta. Pokud ventil neroste před dosažením věku 5 let, otvor zůstane otevřený, s největší pravděpodobností bude celý život žít člověk s malou anomálií. Dokud nemoci spojené se zvýšením krevního tlaku v pravé síni (vznikají po 50–60 letech), nebude mít taková anomálie žádný vliv na lidský život.

Všechny manipulace se provádějí endovaskulární metodou (nazývanou také transcatheterový uzávěr). Na pravé stehno je umístěn katétr, kterým je okluzor dodáván do srdce pomocí cév pomocí speciálních nástrojů - zařízení jako deštník na obou stranách. Po otevření okluzoru je otvor bezpečně ucpaný a problém zmizí.

Výhoda takových intervencí je zřejmá: není třeba řezat hrudník, zastavovat srdce, uchýlit se k kardiopulmonálnímu bypassu, používat hlubokou anestézii.

U dítěte, které podstoupilo chirurgický zákrok v prvních 6 měsících, je předepisována antibiotická terapie, aby se zabránilo bakteriální endokarditidě.

Otevřené oválné okénko u novorozenců tedy vůbec nepředstavuje žádný důvod k poplachu. Pokud se okno po 2–5 letech nezavře, je nutné dodržovat a konzultovat a cardiologist. Diskuse o tom, co je „norma“ a co je „patologie“, stále probíhají. Proto bude každý případ individuální. Většina situací však nepředstavuje ohrožení života a nevyžaduje léčbu.

Komplikace selhání oválného okna v srdci

Mezi extrémně vzácné, téměř ojedinělé případy komplikací patří „paradoxní“ embolie - nebezpečný život ohrožující stav. Emboli jsou drobné částice, které přenášejí plynové bubliny, krevní sraženiny nebo kousky tukové tkáně. Tyto látky by normálně neměly být v krvi, ale do krve se dostávají za různých patologických stavů, například při tvorbě vzduchových embolií plynové bubliny, někdy doprovázející komplexní poranění hrudníku s poškozením plicní tkáně;

tromby - s tromboflebitidou (onemocnění žil s tvorbou parietálních trombů); tuková tkáň - s otevřenými zlomeninami kostí. Nebezpečí těchto embolií spočívá v tom, že s otevřeným oválným okénkem se mohou dostat z pravé do levé síně, poté do levé komory a poté přes cévy do mozku, kde blokováním lumen cévy způsobí rozvoj cévní mozkové příhody nebo mozkového infarktu.

Taková komplikace může být fatální. Projevuje se náhle se rozvíjející mozkové příznaky ve chvíli buď bezprostředně po poranění, nebo během období dlouhodobé imobilizace, kdy je pacient po vážných operacích, zraněních, vážných onemocněních po dlouhou dobu nucen pozorovat klid na lůžku.

Jak již bylo zmíněno, tato komplikace je poměrně vzácná, ale přesto by měl pacient s otevřeným oválným oknem vždy upozornit svého ošetřujícího lékaře, že má tuto zvláštní strukturu srdce.

Předpověď s otevřeným oválným oknem

Okno v srdci u dětí nejčastěji nevede k rozvoji následků. Děti ve skutečnosti nepociťují žádné nepohodlí. Rodiče jsou povinni vést dítě k vyšetření pediatrovi v době, kterou sám určil, a každých šest měsíců provádět ultrazvukové vyšetření srdečního svalu k posouzení jeho stavu.

Obvykle anomálie roste v průběhu času, ale pokud se tak nestane, pak stačí si pamatovat stávající omezení. Dítě bude moci klidně dělat všechno, ale bez fanatismu, protože pravděpodobnost vzniku komplikací se zvýší. Ve škole bude mít dítě samostatný program tělesné výchovy, a když dosáhne 18 let, obdrží lékařskou komisi kategorii B, což znamená přítomnost omezení během služby.

Oválné okno v srdci novorozence je menší abnormalita. Nemůže mít významný vliv na zdraví dítěte a pouze příležitostně se projevuje srdečními příznaky. Léčba je předepsána za přítomnosti rušivých příznaků. V ostatních případech postačuje korekce odpočinku a výživy. Pokud okno v srdci vyvolá vážné komplikace a stane se život ohrožujícím, provede se chirurgický zákrok.

Děti s takovým problémem mohou žít docela normálně, zapojit se do pracovních a sociálních aktivit. Vyhněte se extrémním sportům a dalším činnostem, které jsou spojeny se zvýšeným stresem na oběhový a dýchací systém.

Diagnóza „otevřeného oválného okna“ není věta. Tato anomálie nebrání tomu, aby dítě rostlo a žilo plně. Nezapomeňte však, že musíte navštívit lékaře. Nedomedikujte se, dodržujte všechny pokyny příslušného lékaře.

Prognóza životních, sociálních a pracovních aktivit je obecně příznivá, nicméně pacienti s otevřeným oválným oknem jsou kontraindikováni v extrémních sportech i povoláních spojených se zvýšeným stresem na oběhový a dýchací systém - piloti, astronauti, potápěči.

V souhrnu výše uvedeného je třeba poznamenat, že v moderní medicíně se lékaři rozhodli připsat otevřené oválné okno více strukturálním prvkům srdce než vážným malformacím, protože ve většině případů zůstává funkční zátěž srdce normální limity.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Praktický lékař, cardiologist, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, cardiologie, revmatologie, imunologie s alergologií.
Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti cardiola všeobecné lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

Detonic