Levá komorová ejekční frakce srdce normy způsobuje snižování a vysoké zvýšení

Dnes, ve věku technologií, vyvolává vývoj kardiovaskulárních chorob docela vážné obavy nejen mezi zaměstnanci lékařských organizací, ale také na vyšších úrovních vlády. Proto se stále více vyvíjejí nové strategie ke snížení uvažovaných nemocí a aktivně se financuje vědecký vývoj, který pomůže těmto cílům v budoucnosti dosáhnout.

Jedním ze směrů v léčbě pacientů s kardiovaskulárními chorobami je prevence a léčba srdeční patologie. Pokud lze v této oblasti některé nemoci úspěšně léčit, jiné zůstávají stále „obtížně vyléčitelné“ z důvodu nedostatku metod a dalších nezbytných složek správné léčby. Tento článek pojednává o koncepcích srdeční produkce, jejích normách a metodách léčby, zlomku srdeční produkce (normální u dětí a dospělých).

Koncept „ejekční frakce“ je zajímavý nejen pro odborníky. Každý, kdo je vyšetřován nebo léčen pro onemocnění srdce a cév, může být konfrontován s konceptem, jako je ejekční frakce. Nejčastěji pacient slyší tento termín poprvé a podrobuje se ultrazvukovému vyšetření srdce - dynamickému ultrazvukovému vyšetření nebo rentgenovému vyšetření.

V Rusku je vyžadováno denní zobrazovací vyšetření pro tisíce lidí. Častěji se provádí ultrazvukové vyšetření srdečního svalu. Po takovém vyšetření vyvolá pacient otázku: ejekční frakce - jaká je norma? Nejpřesnější informace můžete získat od svého lékaře. V tomto článku se také pokusíme odpovědět na tuto otázku.

Zdravé srdce, a to i v klidu s každým úderem, vrhá více než polovinu krve z levé komory do cév. Pokud je tento ukazatel mnohem nižší, pak mluvíme o srdečním selhání. K tomuto stavu může vést ischemie myokardu, kardiomyopatie, srdeční vady a další onemocnění. Norma ejekční frakce levé komory je 55-70%.

Nejen dospělí, ale i děti musí podstoupit takový postup, jako je ultrazvukové vyšetření srdce. Kromě závěru se rodiče velmi často zajímají o všechny běžné ukazatele v práci srdce svého dítěte. Budeme spolu hovořit o normách ultrazvuku srdce.

Ukazatele výkonu kardiovaskulárního systému u novorozenců Všechny normální ultrazvukové parametry srdce závisí na tělesné hmotnosti dítěte. Existuje hranice, pokud děti s hmotností do 3,5 kg mají jednu normu, a u dětí s tělesnou hmotností do 4,5 kg jsou tyto ukazatele odlišné. Zde je tabulka, která obsahuje některé ukazatele kardiovaskulárního systému u novorozenců.

Existuje výpočetní vzorec. Za tímto účelem je objem mrtvice násoben srdeční frekvencí. Získejte správnou částku. Výsledek ukáže, jak velký objem je za jednu minutu tlačen. Obecně by běžná dávka měla dosáhnout přibližně 5,5 litrů.

V medicíně také používají speciální programy, které automaticky vypočítávají zlomek. K tomu se používá Teicholzova rovnice, Simpsonova metoda. Údaje pro tyto dva výpočty se navíc mohou lišit v průměru o 10%. PV by se měla pohybovat v rozmezí 50 - 60%, Simpsonova norma navrhuje, aby spodní hranice neměla být menší než 45% a podle Teicholze 55%.

Teicholzova formule používá ukazatele systolického a diastolického objemu a velikosti levé komory. Malá část této studie je zapojena do studie; indikátor celkové délky nezáleží současně. Obvykle se studie provádí na starém zařízení a v přítomnosti oblastí s narušenou místní kontraktilitou (například v případě ischémie) může Teicholzova formule poskytnout fuzzy a fuzzy výsledek.

Pro získání indexu PV se objem zkrácení násobí faktorem 1,7. OS se získá ze vzorce ((KDD - KSD) / KDD) * 100%. Kde KDD je konečný diastolický průměr, KSD je konečný systolický průměr. Simpsonova formule je modernější, jsou zde znázorněny všechny významné myokardiální zóny, přičemž se bere v úvahu geometrie komory a přítomnost zón se sníženou místní kontraktilitou přes apikální 4 a 2-komorový úsek.

Simpsonova metoda předpokládá rozdělení dutiny levé komory na tenké disky a stanovení jejich hranic. Nastínený systol a diastole jsou viditelné podél obrysu kardinálního povrchu komory; podle těchto údajů lze odhadnout objem vypuzování.

Ukazatele nezávisí na pohlaví pacienta, proto u žen a mužů jsou normy identické. Mohou se však lišit podle věku. Čím je člověk starší, tím nižší je jeho norma. Zvažuje se méně než 45% EF. U ukazatelů v oblasti 40% lze předpokládat srdeční selhání. Pokud je u dospělých úroveň nižší než 35%, pak to znamená, že k porušení dochází a osoba je v nebezpečí.

V mladším věku může být míra vyšší. Norma u dětí od narození do 14 let se tedy pohybuje v rozmezí 60–80%. Je však nemožné vzít v úvahu pouze jeden PV, při stanovení diagnózy se berou v úvahu všechny ukazatele srdeční činnosti. Tabulka norem zahrnuje porovnání ukazatelů růstu, hmotnosti, frakce a srdeční frekvence.

Pokud má lékař podezření na selhání srdce, nařídí pacientovi, aby provedl kardiogram a biochemický krevní test. Lze také provádět Holterovu kontrolu, elektrokardiogram, ergometrii kola a ultrazvuk orgánu. Ukazatel lze vypočítat pomocí rentgenové nebo isotropní ventriculografie, jakož i pomocí ultrazvuku srdce.

 • Srdeční výdej by měl být mezi 55 a 60%.
 • Velikost předsíně pravé komory je 2,7–4,6 cm.
 • Průměr aorty je 2,1 - 4,2 cm.
 • Velikost levého atria je 1,8-4 cm.
 • Norma objemu zdvihu je 60 - 100 cm.

Tento ukazatel lze vypočítat podle vzorce Teicholze nebo Simpsona. Výpočet se provádí pomocí programu, který automaticky vypočítá výsledek v závislosti na konečném systolickém a diastolickém objemu levé komory a na její velikosti. Simpsonův výpočet je považován za úspěšnější, protože podle Teicholze malé sekce nemusí spadat do sekce studie s dvourozměrným Echo-CG myokardem s narušenou lokální kontraktilitou, zatímco u Simpsonovy metody padají výraznější části myokardu do obvodu .

Normální hodnota ejekční frakce se u různých lidí liší a závisí také na vybavení, na kterém je studie prováděna, a na metodě, podle které se frakce vypočítává.

Průměrné hodnoty jsou přibližně 50 - 60%, spodní hranice normy podle Simpsonova vzorce je nejméně 45%, podle Teicholzova vzorce - nejméně 55%. Toto procento znamená, že právě toto množství krve na jeden srdeční rytmus musí být tlačeno srdcem do lumen aorty, aby bylo zajištěno dostatečné dodávání kyslíku do vnitřních orgánů.

35-40% hovoří o pokročilém srdečním selhání, dokonce nižší hodnoty jsou plné prchavých následků. U dětí v novorozeneckém období je EF nejméně 60%, hlavně 60–80%, postupně rostou, když rostou. Od odchylek od normy častěji než zvýšená ejekční frakce dochází ke snížení její hodnoty v důsledku různých onemocnění.

Je-li indikátor snížen, znamená to, že srdeční sval se nemůže dostatečně stahovat, v důsledku čehož se objem vypuzené krve snižuje a vnitřní orgány, a především mozek, přijímají méně kyslíku. V závěru echokardioskopie někdy vidíte, že hodnota PV je vyšší než průměrné ukazatele (60% nebo více).

Ukazatel zpravidla v takových případech není vyšší než 80%, protože levá komora nemůže být vyloučena do aorty z důvodu fyziologických charakteristik. Zpravidla je vysoká PV pozorována u zdravých jedinců v nepřítomnosti jakékoli jiné kardiologické patologie, stejně jako u sportovců s vyškoleným srdečním svalem, když se srdce stahuje s každým úderem větší silou než obyčejná osoba, a vyhánět větší procento krve v ní obsažené do aorty.

Navíc, pokud má pacient LV myokardiální hypertrofii jako projev hypertrofické kardiomyopatie nebo arteriální hypertenze, může zvýšená PV naznačovat, že srdeční sval může stále kompenzovat počátek srdečního selhání a snaží se vyloučit co nejvíce krve do aorty.

Normální práce srdce je střídavá cyklická střídání kontrakcí svalové vrstvy (myokardu) a úplná relaxace, během níž orgán odpočívá od zátěže a připravuje se na další mrtvici. Krev je tlačena do aorty do každé systoly (kontrakce) a odtud se šíří celým tělem.

Ejekční frakce (EF) je funkční ukazatel, poměr krve, která opustila levou komoru, k té, která se k ní vrátila. Pro výpočet se používají speciální vzorce. Obecně se hodnocení provádí tímto způsobem. Vezměte množství krve vypuštěné do aorty, vezměte poslední diastolický objem (BWW, který se vrátil). Výsledek se vynásobí 100% a získá se konkrétní hodnota.

Současná situace

Vzhledem ke zvýšení naděje dožití u seniorů se prevalence srdeční patologie v této skupině zvyšuje, zejména s narušenou ejekční frakcí. V posledních letech byly vyvinuty osvědčené metody léčby léčiv a použití resynchronizačních zařízení, kardioverter-defibrilátoru, který prodlužuje život, zlepšuje jeho kvalitu u pacientů s touto patologií.

Metody léčby srdeční patologie s normální frakcí však nebyly stanoveny; léčba této patologie zůstává empirická. Rovněž neexistují žádné ověřené léčby akutních forem srdeční dekompenzace (plicní edém). Až dosud jsou hlavními léky v léčbě tohoto stavu diuretika, kyslík a nitro drogy. Ejekční frakce, norma, její patologie, vyžadují seriózní přístup k problému.

Vizualizujte srdeční sval a určete činnost srdečních komor (síní, komor) pomocí Dopplerovy kardiografie. Abychom pochopili, jak srdce funguje, zkoumejte jeho schopnost stahovat (systolická funkce) a relaxace (diastolická funkce) myokardu.

Vzhledem ke zvýšení naděje dožití u seniorů se prevalence srdeční patologie v této skupině zvyšuje, zejména s narušenou ejekční frakcí. V posledních letech byly vyvinuty osvědčené metody léčby léčiv a použití resynchronizačních zařízení, kardioverter-defibrilátoru, který prodlužuje život, zlepšuje jeho kvalitu u pacientů s touto patologií.

Metody léčby srdeční patologie s normální frakcí však nebyly stanoveny; léčba této patologie zůstává empirická. Rovněž neexistují žádné ověřené léčby akutních forem srdeční dekompenzace (plicní edém). Až dosud jsou hlavními léky v léčbě tohoto stavu diuretika, kyslík a nitro drogy. Ejekční frakce, norma, její patologie, vyžadují seriózní přístup k problému.

Normální hodnota ejekční frakce srdce, odchylky indikátoru

Ukazatel lze redukovat pomocí následujících patologií:

 • Infarkt myokardu. Když se na svalech objeví jizvy a nemohou se správně stahovat. Navíc po srdečním infarktu není možné zvýšit frakci léky.
 • Ischemická choroba srdeční. V tomto případě se průtok krve snižuje.
 • Porucha v rytmu kontrakcí. Vede to k zhoršenému vedení, opotřebení srdce.
 • Kardiomyopatie Způsobuje zvětšení svalové hmoty.

To je způsobeno tím, že se srdeční sval mění, jeho vrstva roste, struktura malých krevních cév se zhoršuje, vlákna oslabují a absorpce krve klesá.

Kromě toho lze příčiny patologie skrýt v:

 • Angina pectoris
 • Hypertenze.
 • Perikarditida, endokarditida, myokarditida.
 • Aneurysma na stěnách komory.
 • Vrozené vady orgánu nebo krevní cévy.
 • Vaskulitida.

Existují predispoziční faktory, které mohou také narušit fungování těla. Patří k nim obezita, nádory, těžké intoxikace, hormonální selhání a diabetes.

Nejprve je pacient diagnostikován za účelem identifikace patologie, která způsobila pokles. Dále je předepsáno podávání léků odpovídajících diagnóze. U ischémie je indikováno použití nitroglycerinu, přičemž je předepsána hypertenze, antihypertenziva a chirurgická korekce defektů.

Kromě léčení základního onemocnění je stabilizována kontraktilní funkce glykosidů. Mezi ně patří digoxin, korglikon, strofantin.

Aby kardiovaskulární systém nebyl přetížen tekutinou, doporučujeme dodržovat dietu, snižovat množství soli a denní objem tekutin.

Současně jsou ukázána diuretika, která přispívají k odstranění přebytečné tekutiny: Veroshpiron, Diacarb, Diuver, Indapamide, Torasemide.

Inhibitory ATP pomáhají posilovat krevní cévy a tím chránit srdce. Když jsou přijata, zlepšuje se tkáňová výživa, zvyšuje se účinnost srdečního svalu a zvyšuje se odolnost myokardu vůči zátěži. Tato skupina zahrnuje: Enalapril, Perindopril, Captopril.

Betaadrenergní blokační látky pomáhají snižovat kyslík v těle a nutriční požadavky, zvyšují objem míst kontrakce myokardu a snižují buněčnou smrt a srdeční frekvenci. Jejich seznam zahrnuje: Nebivolol, Metoprolol, Bisoprolol.

Antagonisté receptoru Aldosteronu stabilizují hladinu elektrolytu v krvi, odstraňují přebytečnou tekutinu a snižují zátěž myokardu.

Zástupci skupiny jsou spironolakton, eplerenon. Antagonisté receptoru angiotensinu 2 mají podobný účinek, ale jsou o něco silnější. Přiřaďte Valsartan, Candesartan, Olmesartan.

Když je ejekční frakce nízká, mohou být statiny použity jako doplňková terapie ke snížení cholesterolu a ochraně krevních cév. Aplikujte Pravastatin, Fluvastatin, Simvastatin.

Zvýšení indikátoru je vzácné, protože je to fyziologicky nemožné. Srdce nemůže vyloučit krev více, než by mělo být. Hladina 80% se proto může objevit u dítěte v raném věku, sportovců a pacientů, kteří vedou aktivní životní styl.

Zvýšení někdy ukazuje na hypertrofii myokardu, když se levá komora snaží kompenzovat nástup CHF a tlačí krev se značnou silou.

Pokud indikátory neodpovídají normě, je nutné konzultovat s kardiologem a podstoupit echokardioskopii, aby se zabránilo rozvoji patologií.

Ejekční frakce (EF) je poměr objemu mrtvice (krev, která vstupuje do aorty pro jednu kontrakci srdečního svalu) a end-diastolického objemu komory (krev, která se hromadí v dutině během období relaxace, nebo diastole, myokard). Výsledná hodnota se vynásobí 100% a získá se konečná hodnota. To je procento krve, které tlačí komoru během systoly, z celkového objemu tekutiny v ní obsažené.

Indikátor počítá počítač během ultrasonografické studie srdečních komor (echokardiografie nebo ultrazvuk). Používá se pouze pro levou komoru a přímo odráží jeho schopnost vykonávat svou funkci, tj. Zajistit dostatečný průtok krve v celém těle.

V podmínkách fyziologického klidu je 50–75% považováno za normální hodnotu PV, zatímco při fyzické námaze u zdravých lidí se zvyšuje na 80–85%. Nedochází k dalšímu růstu, protože myokard nemůže vypustit veškerou krev z dutiny komory, což povede k zástavě srdce.

V lékařském plánu je vyhodnoceno pouze snížení indikátoru - to je jedno z hlavních kritérií pro vývoj snížení srdečního výkonu, což je známka kontraktilního selhání myokardu. Důkazem toho je hodnota PV pod 45%.

Taková nedostatečnost představuje velké nebezpečí pro život - malý průtok krve do orgánů narušuje jejich práci, která končí s vícečetnou dysfunkcí orgánů a nakonec vede k smrti pacienta.

Vzhledem k tomu, že příčinou poklesu objemu ejekce levé komory je její systolická nedostatečnost (jako výsledek mnoha chronických patologií srdce a krevních cév), nelze tento stav úplně vyléčit. Ošetření se provádí, podporuje myokard a zaměřuje se na stabilizaci stavu na stejné úrovni.

Cardiologisté a terapeuti se podílejí na sledování a výběru léčby u pacientů s nízkou ejekční frakcí. Za určitých podmínek může být vyžadována pomoc vaskulárního nebo endovaskulárního chirurga.

Ejekční frakce, jejíž norma je diskutována níže, je hlavním instrumentálním indikátorem, který charakterizuje sílu srdečního svalu. Hodnoty ejekční frakce získané Dopplerovou kardiografií:

 • Normální sazby jsou vyšší nebo rovny 55%.
 • Mírná odchylka - 45–54%.
 • Mírná odchylka - 30-44%.
 • Vyjádřená odchylka je menší než 30%.

Pokud je tento indikátor menší než 40% - „síla srdce“ je snížena. Normální hodnoty jsou nad 50%, „síla srdce“ je dobrá. „Šedá zóna“ se liší od 40-50%. Srdeční selhání je kombinací klinických projevů, biochemických markerů, výzkumných údajů (elektrokardiografie, dopplerografie srdce, rentgen plic), ke kterým dochází při poklesu srdeční kontrakční síly. Rozlište symptomatická a asymptomatická, systolická a diastolická srdeční nedostatečnost.

Detonic Lněný olej pro hypertenzi, jak brát

Kromě léčení základního onemocnění je stabilizována kontraktilní funkce glykosidů. Mezi ně patří digoxin, korglikon, strofantin. Abyste zabránili přetížení kardiovaskulárního systému tekutinami, doporučujeme dodržovat dietu, snižovat množství soli a denní objem tekutin. Současně se ukazuje, že diuretika pomáhají odstraňovat přebytečnou tekutinu:

Veroshpiron, Diakarb, Diuver, Indapamid, Torasemide. Inhibitory ATP pomáhají posilovat krevní cévy a tím chránit srdce. Když jsou přijata, zlepšuje se tkáňová výživa, zvyšuje se účinnost srdečního svalu a zvyšuje se odolnost myokardu vůči zátěži. Tato skupina zahrnuje: Enalapril, Perindopril, Captopril. Beta adrenergní blokátory pomáhají snižovat potřebu kyslíku a živin v těle, zvyšují objem míst kontrakce myokardu, snižují buněčnou smrt a srdeční frekvenci.

Zástupci skupiny jsou spironolakton, eplerenon. Antagonisté receptoru angiotensinu 2 mají podobný účinek, ale jsou o něco silnější. Předepište Valsartan, Candesartan, Olmesartan. Když je ejekční frakce nízká, mohou být statiny použity jako další terapie ke snížení cholesterolu a ochraně krevních cév.

Zvýšení indikátoru je vzácné, protože je to fyziologicky nemožné. Srdce nemůže vyloučit krev více, než by mělo být. Úroveň 80% tedy lze nalézt u dítěte v raném věku, sportovců a pacientů, kteří vedou aktivní životní styl. Zvýšení někdy ukazuje na hypertrofii myokardu, když se levá komora snaží kompenzovat počátek srdečního selhání a vytlačuje krev se značnou silou.

Ejekční frakce, jejíž norma je diskutována níže, je hlavním instrumentálním indikátorem, který charakterizuje sílu srdečního svalu.

Pokud je tento indikátor menší než 40% - „síla srdce“ je snížena. Normální hodnoty jsou nad 50%, „síla srdce“ je dobrá. Přiřaďte „šedou zónu“ od 40 do 50%.

Srdeční selhání - kombinace klinických projevů, biochemických markerů, výzkumných dat (elektrokardiografie, dopplerografie srdce, rentgen plic), ke kterým dochází při poklesu síly kontrakce srdce.

Rozlišujte mezi symptomatickým a asymptomatickým, systolickým a diastolickým srdečním selháním.

Relevance problému

V posledních 20 letech incidence srdečního selhání mezi Evropany klesala. Počet pacientů ve středních a starších populačních skupinách se však zvyšuje kvůli prodloužené délce života. Podle evropských studií (ECHOCG) byl pokles ejekční frakce zjištěn u poloviny pacientů se symptomatickým srdečním selháním au poloviny asymptomatických pacientů.

Pacienti se srdečním selháním jsou méně zdatní, jejich kvalita života a délka jejich trvání jsou sníženy. Léčení těchto pacientů je pro ně a pro stát nejdražší. Proto zůstává hledání způsobů, jak zabránit výskytu, včasné diagnostice a účinné léčbě srdečních chorob.

Studie provedené v posledních desetiletích prokázaly účinnost řady skupin léčiv pro zlepšení prognózy a snížení úmrtnosti u pacientů s nízkou srdeční frakcí:

 • inhibitory enzymu konvertujícího adenosin (Enalapril);
 • antagonisty angiotensinu P („Valsartan“);
 • beta blokátory (Carvedilol);
 • blokátory aldosteronu („spironolakton“);
 • diuretika („Torasemid“);
 • „Digoxin“.

V posledních 20 letech incidence srdečního selhání mezi Evropany klesala. Počet případů ve středních a vyšších skupinách populace se však zvyšuje v důsledku zvýšení střední délky života.

Podle evropských studií (echokardiografie) byl pokles ejekční frakce zjištěn u poloviny pacientů se symptomatickým srdečním selháním au poloviny asymptomatických pacientů.

Pacienti se srdečním selháním jsou méně schopni pracovat, zkracuje se jejich kvalita života a doba trvání.

Léčení těchto pacientů je nejdražší jak pro ně, tak pro stát. Proto zůstává hledání způsobů, jak zabránit výskytu, včasné diagnostice a účinné léčbě srdečních chorob.

 • inhibitory enzymu konvertujícího adenosin (Enalapril);
 • antagonisty angiotensinu P (Valsartan);
 • beta blokátory (Carvedilol);
 • blokátory aldosteronu („spironolakton“);
 • diuretika („Torasem>

Ultrazvukové vyšetření srdce, stejně jako rentgenová nebo izotopová komůrka, pomůže získat informace o ejekční frakci levé a pravé komory. Ultrazvukové vyšetření je pro pacienta nejlevnější, nejbezpečnější a nezatěžující. I nejjednodušší ultrazvukové stroje mohou poskytnout představu o zlomku srdeční činnosti.

Ukazatel lze vypočítat pomocí rentgenové nebo isotropní ventriculografie, jakož i pomocí ultrazvuku srdce. Nejčastěji je zvolena druhá metoda, protože je bezpečná, informativní a nejlevnější.

Příčiny abnormální ejekční frakce a léčebné metody

Poměrně často si pacienti neuvědomují přítomnost jakýchkoli chorob a náhodně se o nich dozvídají. Následující podmínky mohou být důvodem pro zkušenosti a cestu k odborníkovi:

 • dušnost, jak při sportu, tak při úplném odpočinku. Zvláště indikativním příznakem je těžké dýchání při ležení, stejně jako v noci během spánku;
 • malátnost, závratě, časté omdlení;
 • otok končetin a obličejové části;
 • křeče v hrudní kosti a srdci;
 • nepohodlí na pravé straně břišní dutiny (kvůli zadržování tekutin);
 • ostré hubnutí;
 • cyanóza.

Všechny výše uvedené příznaky by měl kvalifikovaný odborník znát a upozornit pacienta. Lékař nařídí pacientovi, aby podstoupil všechny druhy diagnostických postupů, aby pochopil, zda má abnormality. Teprve poté předepíše správné zacházení.

Porušení normální úrovně ejekční frakce se vyvíjí jako důsledek samotných srdečních patologií.

V tomto případě existuje spousta možností. Od hypertenze, která nebyla léčena včas, až po nedávný srdeční infarkt (PV padá v důsledku tvorby kardiosklerózy), angina pectoris a arytmie se snížením kontraktility.

Jakékoli onemocnění svalového orgánu může vést k odchylce ukazatele.

Další možností je vaskulární patologie. Vaskulitida, aneuryzma, další. Autoimunitní nebo infekční původ.

Také hormonální choroby se snížením koncentrace látek hypofýzy, nadledvin nebo štítné žlázy. Cukrovka.

Intoxikace alkoholem, drogami, solemi těžkých kovů a jinými toxickými látkami.

Příčiny zvýšené PV se stávají hlavně nadměrnou fyzickou aktivitou. Pokud je uvolňování sníženo, vede to k oslabení hemodynamiky (průtok krve). Takový proces je považován za hrozící.

Co se týče reverzního jevu (PV je vyšší než normální), nehraje velkou klinickou roli a je zřídka stabilní.

Provádí se v přítomnosti alespoň jednoho symptomu nebo alarmujícího znamení.

Redukovaná ejekční frakce není nezávislou chorobou. Toto jméno nelze najít v mezinárodním klasifikátoru.

Jedná se o instrumentální příznak, funkční ukazatel, který se používá ke zjištění skutečnosti, že dochází ke snížení kontraktility myokardu. Za odchylkou stojí otázka.

Řeší se diagnostickými metodami:

 • Orální dotazování pacienta. Chcete-li objektivizovat stížnosti, identifikujte úplný klinický obraz.
 • Stejné cíle jsou sbírka historie. Pojmenujme pravděpodobnou příčinu patologického procesu.
 • Měření krevního tlaku. Nejčastěji je normální až do určitého bodu. Je v poměru k progresi poruchy.
 • Srdeční frekvence je také vyšetřována. Pro tyto účely se provádí rutinní výpočet počtu tepů za minutu a elektrokardiografie.

EKG poskytuje informace o přítomnosti arytmií, jejich povaze a stupni. To lze provést během dne pomocí speciálního monitoru Holter.

Toto je ještě důkladnější studie. Vyhodnocuje životně důležité ukazatele po dobu 24 hodin v dynamice.

 • Echokardiografie. Klíčová technika pro identifikaci funkčního poškození. Norma ejekční frakce srdce není důvodem k zastavení diagnózy, v případě stížností jsou možné i jiné patologie.

V automatickém režimu se procento vypočítá, potom lékař učiní závěr o normálnosti indikátoru u konkrétního pacienta.

Problém je v tom, že hned u netopýra se říká, že v přípustném stavu to není nemožné. Je nutné osobu pozorovat alespoň několik dní, někdy i týdnů.

Proto je výhodné vést pacienta v kardiologické nemocnici.

 • Krevní testy na hormony (štítná žláza, hypofýza, nadledvinky), obecné, biochemické. Mohou poskytnout spoustu informací.
 • MRI podle indikací. Pečlivě zvažte anatomické vlastnosti srdce. Chcete-li říci, zda se na pozadí funkčního poškození vytvořily malformace, nevratné změny v myokardu.

Kromě toho může být vyžadována konzultace s neurologem. Když se zjistí problémy s mozkem, spojí se mozkové příznaky.

Rutinní studium reflexů vám umožní vyhodnotit povahu indukované poruchy a podniknout kroky.

Ultrazvukové vyšetření srdce

Echokardiografické vyšetření kardiovaskulárního systému je velmi důležitou a také poměrně dostupnou diagnostickou metodou. V některých případech jde o „zlatý standard“, který vám umožňuje ověřit konkrétní diagnózu. Tato metoda navíc umožňuje detekovat latentní srdeční selhání, které se neprojevuje při intenzivní fyzické námaze.

Srdeční selhání je syndrom, který se vytváří v důsledku narušení struktury nebo fungování myokardu. Patologie vodivosti nebo srdečního rytmu, zánětlivá, imunitní, endokrinní, metabolická, genetická, neoplastické procesy, těhotenství může způsobit srdeční slabost s narušenou ejekční frakcí nebo bez ní.

Diagnóza systolického srdečního selhání zahrnuje: 1. ejekční zlomek srdce - norma je menší než 40%; 2. stagnace v kruzích krevního oběhu; 3. změny ve struktuře srdce (jizvy, ložiska fibrózy atd.). Příznaky krevní stázy: - dušnost (dušnost), včetně orthopnea, noční paroxysmální dušnosti - srdeční astma;

- rozšíření krčních žil; - krepitace v plicích nebo pleurální výpotek; - šepot během auskultace srdce, kardiomegálie. Kombinace několika výše uvedených příznaků, dostupnost informací o srdečních chorobách, pomáhá prokázat srdeční selhání, ale Dopplerova ultrasonografie srdce se stanovením strukturálních změn a posouzení frakce je zásadní ejekcí myokardu. V tomto případě bude rozhodující podíl ejekční frakce srdce, což je norma, po které bude infarkt myokardu rozhodně odlišný.

atriální natriuretický peptid (akutní srdeční selhání - více než 300 pg / ml, s chronickým více než 125 pg / ml). Hladina peptidu pomůže při stanovení prognózy onemocnění a výběru optimální léčby. Pacienti se zachovanou srdeční frakcí jsou obvykle starší a to je častěji než ženy. Mají mnoho průvodních patologií, včetně arteriální hypertenze. U těchto pacientů je hladina natriuretického peptidu typu B v krevní plazmě nižší než u pacientů s nízkou frakcí, ale vyšší než u zdravých.

Hlavním důvodem narušení systolické (kontraktilní) funkce myokardu je vývoj chronického srdečního selhání (CHF). Na druhé straně dochází k srdečnímu selhání a postupuje v důsledku nemocí, jako jsou:

 • Ischemická choroba srdeční - pokles průtoku krve koronárními tepnami, dodávající kyslík do samotného srdečního svalu,
 • Infarkt myokardu, zejména velký fokální a transmurální (extenzivní) i opakovaný, v důsledku čehož jsou normální svalové buňky srdce po srdečním infarktu nahrazeny jizvou, která nemá schopnost stahovat - po infarktu vznikne kardioskleróza (v popisu EKG můžete vidět zkratku PIKS),

Snížená PV kvůli infarktu myokardu (b). Postižené oblasti srdečního svalu se nemohou stahovat. Nejčastější příčinou sníženého srdečního výdeje je akutní nebo přenesený infarkt myokardu, doprovázený snížením globální nebo lokální kontraktility levé srdeční komory.

Porušení normální úrovně ejekční frakce se vyvíjí jako důsledek samotných srdečních patologií. V tomto případě existuje spousta možností. Od hypertenze, která nebyla léčena včas, až po nedávný srdeční infarkt (PV padá v důsledku tvorby kardiosklerózy), angina pectoris a arytmie se snížením kontraktility.

Jakékoli onemocnění svalového orgánu může vést k odchylce indikátoru. Další možností je vaskulární patologie. Vaskulitida, aneuryzma, další. Autoimunitní nebo infekční původ.

Také hormonální choroby se snížením koncentrace látek hypofýzy, nadledvin nebo štítné žlázy. Diabetes mellitus. Intoxikace alkoholem, drogami, solemi těžkých kovů a jinými toxickými látkami. Příčiny zvýšené PV se stávají hlavně nadměrnou fyzickou aktivitou. Pokud je uvolňování sníženo, vede to k oslabení hemodynamiky (průtok krve). Takový proces je považován za hrozící. Co se týče reverzního jevu (PV je vyšší než normální), nehraje velkou klinickou roli a je zřídka stabilní.

EKG poskytuje informace o přítomnosti arytmií, jejich povaze a stupni. To lze provést během dne pomocí speciálního monitoru Holter. Toto je ještě důkladnější studie. Vyhodnocuje životně důležité ukazatele po dobu 24 hodin v dynamice.

V automatickém režimu se procento vypočítá, potom lékař učiní závěr o normálnosti indikátoru u konkrétního pacienta. Problém spočívá v tom, že to okamžitě říká, že to není možné. Je nutné osobu pozorovat alespoň několik dní, někdy i týdnů. Proto je výhodné vést pacienta v kardiologické nemocnici.

Možná chcete vědět o nových lécích - Cardiol, což dokonale normalizuje krevní tlak. Cardiol tobolky jsou vynikajícím nástrojem pro prevenci mnoha srdečních chorob, protože obsahují jedinečné složky. Tento lék má lepší terapeutické vlastnosti než tyto léky: Cardiline, Recardio, Detonic. Pokud se chcete dozvědět podrobné informace o Cardiol, Jděte na webové stránky výrobce. Najdete zde odpovědi na otázky týkající se užívání této drogy, zákaznických recenzí a lékařů. Můžete také zjistit Cardiol tobolky ve vaší zemi a dodací podmínky. Někteří lidé dokážou získat 50% slevu na nákup této drogy (jak to udělat a koupit prášky na léčbu hypertenze za 39 eur je uvedeno na oficiálních stránkách výrobce.)Cardiol kapsle pro srdce

Obsah:

 • srdeční ischémie;
 • infarkt myokardu;
 • poruchy srdečního rytmu (arytmie, tachykardie);
 • kardiomyopatie.
 • zármutek
 • bolesti na hrudi;
 • přerušení činnosti srdce;
 • tachykardie;
 • dušnost při námaze;
 • mdloby a závratě;
 • slabost;
 • snížení pracovní kapacity;
 • otoky končetin.

Ošetření pro nízkou ejekční frakci

Nyní, když znáte standardy pro ejekční frakci, můžete vyhodnotit, jak vaše srdce funguje. Pokud je zlomek srdečního výdeje levé komory echokardiografií pod normálem, budete muset okamžitě navštívit lékaře. Pro kardiologa je důležité nejen zjistit, že existuje srdeční selhání, ale také zjistit příčinu tohoto stavu.

Proto lze po ultrazvukovém vyšetření provést další typy diagnostiky. Nízká ejekční frakce může být predispozičním faktorem pro špatné zdraví, otoky a dušnost. V současné době je arzenál kardiologa léčen pro onemocnění, která způsobují nízkou ejekční frakci.

Hlavní věcí je neustálé ambulantní sledování pacienta. V mnoha městech jsou organizovány specializované kardiologické lékárny pro bezplatné dynamické monitorování pacientů se srdečním selháním. Kardiolog může předepsat konzervativní léčbu pomocí pilulek nebo chirurgických zákroků.

diuretika, digoxin, ACE inhibitory nebo beta-blokátory. Diuretika mírně snižují objem cirkulující krve, a tím i množství práce pro srdce. Jiné léky snižují spotřebu kyslíku v srdečním svalu, zefektivňují jeho funkci, ale jsou méně nákladné. Stále důležitější roli hraje chirurgická léčba snížené frakce srdečního výdeje.

Byly vyvinuty operace k obnovení toku krve v koronárních cévách při srdečních onemocněních. Chirurgie se také používá k léčbě závažných chlopenních srdečních chorob. Podle indikací mohou být instalovány umělé budiče srdeční frekvence, aby se zabránilo arytmii u pacienta a eliminovalo fibrilaci.

Pokud je ukazatel v rozmezí 55-75%, jedná se o normu. Hodnota je snížena ze 45 na 55%. Pokud je až 45, znamená to, že pacient má srdeční selhání. Pokud je pod 35%, dojde k nevratným poruchám v činnosti orgánu a člověk potřebuje naléhavou léčbu.

Chronické srdeční selhání je hlavním důvodem narušení systolické (kontraktilní) funkce myokardu, a tím i snížení ejekční frakce. Rozvoj CHF je podporován:

 1. Srdeční ischémie je snížené množství krve v koronárních cévách, které krmit srdce kyslíkem.
 2. Infarkt myokardu, jeho velká fokální velikost a transmuralita. A nakonec - nahrazení zdravých srdečních buněk jizvami, které nejsou schopny stahovat.
 3. Nemoci způsobené poruchou srdečního rytmu v důsledku nesprávné kontrakce.
 4. Kardiomyopatie - protažení nebo zvětšení srdečního svalu. Vyvíjí se v důsledku hormonálních poruch, hypertenze, srdečních chorob.

Špatné zdraví, dušnost, otoky končetin naznačují nízkou ejekční frakci. Jak zvýšit ejekční frakci? V moderní medicíně je dnes způsob, jak zvýšit PV, na prvním místě. Pacienti jsou často pozorováni ambulantně, kde se provádí studie stavu srdce, kardiovaskulárního systému a léčby drogami.

Lékař často předepisuje diuretika, která mohou snížit množství krve, která cirkuluje v systému, a nakonec i zatížení srdce. Stejně jako glykosidy, ACE inhibitory nebo beta-blokátory, které snižují potřebu kyslíku v srdci, zvyšují účinnost a snižují potřebu energie srdečního svalu.

Kardiovaskulární chirurgie vyžaduje profesionalitu a zkušenosti chirurgů, proto se operace provádějí v kardiologických centrech.

Pokud pacient nemá predispozici k srdečním onemocněním, může být hodnota ejekční frakce levé komory úspěšně udržována normální.

Aby se zabránilo normě ejekční frakce, lékaři doporučují:

 1. Sportování (aerobik), lehká břemena.
 2. Nenoste závaží, jděte do posilovny.
 3. Odvykání od alkoholu a kouření.
 4. Zdravý životní styl.
 5. Jíst potraviny bohaté na železo.
 6. Snižte příjem soli.
 7. Pijte vodu 1,5–2 litry denně.
 8. Strava.

Podle statistik dvacátého století postihla srdeční onemocnění hlavně lidi ve stáří. Ve st. Století se tyto patologie výrazně „omladily“. Do rizikové skupiny patří obyvatelé megacitů, kteří žijí v podmínkách s vysokým obsahem výfukových plynů a nízkým obsahem kyslíku.

V tomto ohledu se doporučuje, aby se každá osoba alespoň jednou ročně podrobila vyšetření kardiologem a souběžně s jinými lékaři.

Stále důležitější roli hraje chirurgická léčba snížené frakce srdečního výdeje. Byly vyvinuty operace k obnovení toku krve v koronárních cévách při srdečních onemocněních. Chirurgie se také používá k léčbě závažných chlopenních srdečních chorob. Podle indikací mohou být instalovány umělé budiče srdeční frekvence, aby se zabránilo arytmii u pacienta a eliminovalo fibrilaci.

Příznaky snížené ejekční frakce

Nízká ejekční frakce je jedním z hlavních kritérií srdeční dysfunkce, takže pacienti jsou nuceni výrazně omezit svou práci a fyzickou aktivitu. Dokonce i jednoduché domácí práce často způsobují zhoršení stavu, což většinu času způsobuje trávení sezení nebo ležení v posteli.

Projevy poklesu indikátoru jsou rozděleny podle frekvence výskytu od nejčastějších k vzácnějším:

 • významná ztráta pevnosti a únavy při obvyklých zatíženích;
 • respirační selhání jako zvýšení frekvence až do astmatických záchvatů;
 • problémy s dýcháním jsou při ležení horší;
 • kolapsové stavy a ztráta vědomí;
 • změny vidění (ztmavnutí očí, „mouchy“);
 • bolest v promítání srdce různé intenzity;
 • zvýšený počet srdečních kontrakcí;
 • otoky nohou a nohou;
 • hromadění tekutin v hrudníku a břiše;
 • postupné zvyšování velikosti jater;
 • progresivní hubnutí;
 • epizody narušené koordinace a chůze;
 • periodické snižování citlivosti a aktivní pohyblivosti končetin;
 • nepohodlí, mírná bolest v projekci břicha;
 • nestabilní židle;
 • záchvaty nevolnosti;
 • zvracení s příměsí krve;
 • krev ve výkalech.

Všechny příznaky, u nichž lze očekávat snížení kontrakční funkce srdce, jsou způsobeny srdečním selháním. Příznaky tohoto onemocnění jsou proto na prvním místě.

Podle pozorování lékařů z oblasti ultrazvukové diagnostiky je však často pozorováno následující - u pacientů s těžkou CHF zůstává indikátor ejekční frakce v normálním rozmezí, zatímco u jedinců bez zjevných symptomů je indikátor ejekční frakce významně snížen. Proto i přes nepřítomnost symptomů musí být pacienti se srdečními abnormalitami podrobeni echokardioskopii alespoň jednou ročně.

Mezi příznaky, které umožňují podezření na porušení kontraktility myokardu, patří:

 1. Útoky dušnosti v klidu nebo při fyzické námaze, stejně jako lehnutí, zejména v noci,
 2. Zatížení vyvolávající výskyt dušnosti se může lišit od významné, například chůze na velké vzdálenosti (jsme nemocní), po minimální činnost v domácnosti, kdy je pro pacienta obtížné provádět jednoduché manipulace - vaření, vázání tkaniček, chůze do další místnosti atd. d
 3. Slabost, únava, závratě, někdy ztráta vědomí - to vše naznačuje, že kosterní svaly a mozek přijímají málo krve,
 4. Otok na obličeji, nohou a chodidlech a ve vážných případech - ve vnitřních dutinách těla a v celém těle (anasarca) v důsledku zhoršeného krevního oběhu v cévách podkožního tuku, ve kterém je chřipka>

Pokud neexistuje řádná léčba systolické myokardiální dysfunkce, tyto příznaky se vyvíjejí, zvyšují a pro pacienta je obtížnější tolerovat, takže pokud se vyskytne i jeden z nich, měli byste se poradit s lékařem nebo kardiologem.

Nízká ejekční frakce ukazuje na závažné srdeční abnormality. Po obdržení diagnózy musí pacient znovu zvážit svůj životní styl a odstranit nadměrný stres na srdci. Zhoršení může způsobit emoční úzkost.

Pacient si stěžuje na následující příznaky:

 • zvýšená únava, slabost;
 • výskyt pocitu udušení;
 • respirační selhání;
 • potíže s dýcháním při ležení;
 • zrakové postižení;
 • ztráta vědomí;
 • zármutek
 • zvýšená srdeční frekvence;
 • otok dolních končetin.

Ve vyspělejších stádiích as vývojem sekundárních onemocnění se objevují následující příznaky:

 • snížená citlivost končetin;
 • zvětšená játra;
 • nedostatek koordinace;
 • ztráta váhy;
 • nevolnost, zvracení, krev ve stolici;
 • bolest břicha;
 • hromadění tekutin v plicích a břiše.

I když neexistují žádné příznaky, neznamená to, že osoba netrpí srdečním selháním. Naopak výrazné výše uvedené příznaky ne vždy vedou ke snížení procenta srdečního výdeje.

Diagnóza „snížené ejekční frakce“ může být stanovena na základě symptomů charakteristických pro tuto nemoc. Tito pacienti si často stěžují na dušnost, a to jak při fyzické námaze, tak v klidu. Dýchavičnost může vyvolat prodlouženou chůzi i provádění jednoduchých domácích prací: vytírání, vaření.

Nízká ejekční frakce reaguje na různé změny v těle. Symptomy jsou rozsáhlé a různorodé, které jsou určeny kořenovou příčinou, přítomností průvodních nemocí, věkem pacienta a mnoha dalšími faktory. Následující příznaky jsou nejčastější, jejichž přítomnost naznačuje povahu problému:

 • únava, která je trvalá;
 • hromadění tekutin v břišní dutině a hrudníku;
 • snížené fyzické schopnosti těla;
 • potíže s dýcháním a neustálý pocit nedostatku vzduchu, který se zvyšuje s horizontální polohou těla;
 • časté závratě, které mohou vést k mdloby;
 • snížené vidění;
 • bolest v oblasti srdečního svalu;
 • otoky v nohou;
 • zvýšení velikosti jater;
 • redukce hmotnosti, ke které dojde v krátkém čase;
 • zhoršená koordinace pohybů, ztráta prostoru a snížená citlivost v pažích a nohou;
 • poruchy stolice, bolesti břicha, nevolnost a zvracení krve;
 • přítomnost krve ve stolici.

Pokles kontraktility srdce je způsoben srdečním selháním. V tomto případě jsou pozorovány následující příznaky:

 • vývoj dušnosti v klidu, při fyzické námaze, v poloze na zádech (zejména během nočního spánku);
 • postupné snižování intenzity zátěže pro výskyt dušnosti (v těžkých případech mohou nejjednodušší manipulace - vaření, chůze po místnosti vyvolat útoky);
 • možná je celková slabost, malátnost, únava, závratě, epizody ztráty vědomí;
 • otok těla, obličeje, dolních končetin a nohou, vývoj anasarky (hromadění tekutin ve vnitřních orgánech a dutinách);
 • bolestivost pravé poloviny břicha, zvýšení jeho objemu.

Bez řádného adekvátního a včasného ošetření postupuje, roste a může narušit normální existenci člověka narušení systolické práce srdce. Důsledkem onemocnění je snížení srdečního výkonu. Proto je před léčbou důležité určit příčinu patologie.

Například u ischemické choroby srdeční je předepsán nitroglycerin, defekty jsou odstraněny operativním způsobem, hypertenze je zastavena užíváním antihypertenziv. Pacient by měl jasně pochopit, že narušení čerpací funkce srdce naznačuje zhoršení jeho stavu, rozvoj srdečního selhání, což má nebezpečné následky a komplikace.

Hodnota, jako je ejekční frakce srdce, je charakterizována množstvím krve uvolněné do aorty během kontrakce. Pokud se tento indikátor sníží, znamená to zhoršení výkonu orgánu a možný výskyt srdečního selhání. Když je zlomek velmi nízký, méně než 30%, pak je osoba ve vážném nebezpečí.

V klidu si levá komora udržuje krev, která se dostala z předsíní. Při kontraktivním pohybu vyhodí určité množství do vaskulárního lůžka. Ejekční frakce (EF) levé komory se vypočítá jako poměr objemu krve vstupující do aorty k jeho množství v levé komoře během relaxace. Toto je procento objemu vypuzené tělesné tekutiny.

Hlavním příznakem, když je frakce snížena, je výskyt dušnosti a bez ohledu na zátěž. Může se to objevit i kvůli zanedbatelným nákladům při provádění domácích úkolů. Někdy může být dušnost v noci nebo v poloze na zádech. Z dalších příznaků si pacienti všimnou:

 • Zvýšená slabost, únava a závratě, až do ztráty vědomí. Důvodem je nedostatečný průtok krve a v důsledku toho hladovění kyslíkem.
 • Vzhled otoku. Je to kvůli stagnaci tekutin.
 • Těžká bolest na pravé straně břicha. Toto je zaznamenáno kvůli přetížení v jaterních cévách, které může vyvolat další cirhózu.
 • Zrakové postižení.
 • Bolest v oblasti srdce se zvýšením rytmu kontrakcí.
 • Snížená citlivost končetin.
 • Porušení koordinace.
 • Nevolnost, zvracení.

Všechny příznaky, u nichž lze očekávat snížení kontrakční funkce srdce, jsou způsobeny srdečním selháním. Proto příznaky tohoto onemocnění přicházejí na první místo. Podle pozorování praktických lékařů ultrazvukové diagnostiky je však často pozorováno následující - u pacientů se závažnými známkami srdečního selhání zůstává indikátor ejekční frakce v normálním rozmezí, zatímco u jedinců s chybějícími zjevnými příznaky jsou emise ejekční frakce významně snížena. Proto i přes nepřítomnost symptomů musí být pacienti se srdečními abnormalitami podrobeni echokardioskopii alespoň jednou ročně.

 • Útoky dušnosti v klidu nebo při fyzické námaze, stejně jako lehnutí, zejména v noci,
 • Zátěž vyvolávající výskyt dušnosti se může lišit od významné, například chůze na velké vzdálenosti (více než 500-1000 m), po minimální aktivitu v domácnosti, kdy je pro pacienta obtížné provádět jednoduché manipulace - vaření, vázání tkaničky, chůze do další místnosti atd.,

  Hlavním příznakem, když je frakce snížena, je výskyt dušnosti a bez ohledu na zátěž. Může se to objevit i kvůli zanedbatelným nákladům při provádění domácích úkolů. Někdy může být dušnost v noci nebo v poloze na zádech.

  Projevy jsou různé. Levý komorový EF označuje sílu, se kterou je krev vypuzována do aorty.

  Přes největší tepnu těla se tekutá pojivová tkáň pohybuje v celém těle, poskytuje struktuře prospěšné látky a kyslík.

  Metody výpočtu PV

  Cíle léčby pacientů se srdečním selháním, když je ejekční frakce srdce vyšší než je obvyklé: - zmírnění příznaků onemocnění; - snížení výskytu opakovaných hospitalizací; - předcházení předčasné smrti. Prvním krokem při nápravě srdečního selhání je neléková léčba: - omezení fyzické aktivity; - omezení příjmu soli; - ztráta váhy.

  Krok 1: diuretikum („Torasemid“) inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu („Enalapril“) nebo blokátor receptoru angiotensinu P („Valsartan“) s postupným zvyšováním dávky na stabilní betablokátor („Carvedilol“) . Pokud příznaky přetrvávají, krok 2: přidejte antagonistu aldosteronu („Veroshpiron“) nebo receptory angiotensinu P.

  Pokud příznaky přetrvávají, je možné přidat k léčbě „digoxin“, „hydralazin“, nitrorepáty („Cardiket“) a / nebo provést invazivní zásahy (instalace resynchronizačních zařízení, implantace kardioverter-defibrilátoru, transplantace srdce), po provádění ultrazvuku srdce. Ejekční frakce, jejíž norma je popsána výše, je v tomto případě určena ultrazvukem.

  Moderní taktika pro léčbu srdečního selhání inhibitory angiotensin-konvertujících enzymů, blokátory receptoru angiotensinu P, betablokátory, blokátory aldosteronu, diuretika, dusičnany, hydralazin, digoxin, omacor, pokud je to nutné, instalace resynchronizačních zařízení a kardioverter-defibrilátorů se výrazně zvýšila poslední dvě desetiletí pacienti s terminálními formami tohoto onemocnění. Pro lékaře a výzkumné pracovníky to představuje nové výzvy. Stále je důležité hledat způsoby nahrazení jizvy tkáně myokardu.

  Kromě užívání vhodných léků musí všichni pacienti znovu zvážit svůj životní styl. Za tímto účelem se doporučuje:

  • Uspořádejte správnou výživu.
  • Odpočiňte si dost času.
  • Undergo fyzioterapie a reflexologie.
  • Sledujte fyzickou aktivitu.
  • Být často venku.
  • Odmítnout špatné návyky.

  Samozřejmě vám žádný lékař nenabízí léčit nízkou frekvenci získanou ultrazvukem srdce. Nejprve musí lékař identifikovat příčinu snížené EF a poté předepsat léčbu kauzativního onemocnění. V závislosti na tom se může léčba lišit, například podáváním nitroglycerinových přípravků na ischemickou chorobu, chirurgické korekce srdečních vad, antihypertenziv na hypertenzi atd.

  Kromě léků, které ovlivňují kauzální onemocnění, je pacientovi předepsán lék, který může zlepšit kontraktilitu myokardu. Mezi ně patří srdeční glykosidy (digoxin, strophanthin, korglikon). Jsou však předepisovány přísně ošetřujícím lékařem a jejich nezávislé nekontrolované použití je nepřijatelné, protože může dojít k otravě - glykosidické intoxikaci.

  Aby se zabránilo přetížení srdce objemem, tj. Přebytečnou tekutinou, je ukázána strava s omezením chloridu sodného na 1.5 g za den a s omezením pití tekutiny na 1.5 l za den. Úspěšně se používají také diuretika (diuretika) - diacarb, diuver, veroshpiron, indapamid, torasemid atd.

  K ochraně srdce a krevních cév zevnitř se používají léky s tzv. Organoprotektivními vlastnostmi - ACE inhibitory. Patří mezi ně enalapril (Enap, Enam), perindopril (prestarium, prestanz), lisinopril, captopril (Kapoten). Inhibitory ARA II, jako je losartan (Lorista, Lozap), valsartan (Valz) atd., Jsou také široce distribuovány mezi léky s podobnými vlastnostmi.

  Léčebný režim je vždy zvolen individuálně, ale pacient by měl být připraven na skutečnost, že ejekční frakce se normalizuje okamžitě a příznaky mohou být po určité době po zahájení léčby rušivé. V některých případech je jediným způsobem, jak léčit nemoc, která způsobila rozvoj srdečního selhání, chirurgický zákrok.

  Chirurgie pro chlopňové protetiky, instalace stentů nebo zkratů na koronárních cévách, instalace kardiostimulátoru atd. Však může být nezbytná, v případě těžkého srdečního selhání (funkční třída III-IV) s extrémně nízkou ejekční frakcí, operace může být kontraindikována. Například kontraindikací při výměně mitrální chlopně je pokles EF o méně než 20% a pro implantaci kardiostimulátoru - méně než 35%. Nicméně kontraindikace operací jsou odhaleny při osobním vyšetření u kardiálního chirurga.

  Ejekční frakce menší než 45% je důsledkem změny ve funkčnosti srdečního svalu na pozadí progresi základní příčiny onemocnění. Snížení indikátoru je známkou nevratných změn v tkáních myokardu a nelze hovořit o možnosti úplného vyléčení. Cílem všech terapeutických opatření je stabilizace patologických změn v jejich rané fázi a zlepšení kvality života pacienta v pozdním stádiu.

  Léčebný komplex zahrnuje:

  • korekce hlavního patologického procesu;
  • Léčba selhání levé komory.

  Tento článek je věnován přímo FV levé komory a typům jejích poruch, proto se dále zaměříme pouze na tuto část léčby.

  V první fázi jakéhokoli onemocnění se ejekční frakce příliš nemění. Srdeční sval se přizpůsobuje novým podmínkám, svalová vrstva roste, malé krevní cévy se přestavují. Postupně jsou vyčerpány možnosti srdce, svalová vlákna oslabují, množství absorbované krve klesá.

  Jiné nemoci, které snižují srdeční výdej:

  • angina pectoris;
  • hypertenze;
  • aneuryzma komorové stěny;
  • infekční a zánětlivá onemocnění (perikarditida, myokarditida, endokarditida);
  • myokardiální dystrofie;
  • kardiomyopatie;
  • vrozené patologie, porušení struktury orgánu;
  • vaskulitida;
  • vaskulární patologie;
  • hormonální poruchy v těle;
  • diabetes;
  • obezita;
  • nádory žláz;
  • opojení.

  Ihned po obdržení ultrazvukových výsledků po ruce a stanovení sníženého procenta srdečního výdeje, lékař nebude schopen určit léčebný plán a předepsat léky. Je nutné zabývat se příčinou patologie, a nikoli s příznaky snížené ejekční frakce.

  Terapie je vybrána po úplné diagnóze, stanovení onemocnění a jeho stádiu. V některých případech se jedná o lékovou terapii, někdy chirurgický zákrok.

  Osoba musí pochopit, že doporučení lékaře musí být přijata s plnou odpovědností, protože existuje riziko srdečního selhání.

  Za prvé, léky jsou předepsány k odstranění hlavní příčiny snížené ejekční frakce. Povinným bodem léčby je použití léků, které zvyšují kontraktilitu myokardu (srdeční glykosidy). Lékař vybere dávku a délku léčby na základě výsledků testů, nekontrolovaný příjem může vést k intoxikaci glykosidem.

  Srdeční selhání není léčeno pouze prášky. Pacient by měl kontrolovat pitný režim, denní množství tekuté pitné vody by nemělo překročit 2 litry. Sůl je nutné ze stravy odstranit. Kromě toho jsou předepisovány diuretika, beta-blokátory, ACE inhibitory, digoxin. Ke zmírnění stavu pomůže léky, které snižují potřebu kyslíku v srdci.

  Obnovují průtok krve při ischemické chorobě srdeční a odstraňují závažné srdeční vady pomocí moderních chirurgických metod. Z arytmií lze nainstalovat umělý srdeční ovladač. Operace se neprovádí se snížením procenta srdečního výdeje pod 20%.

  Nejoblíbenějšími způsoby léčby nízké ejekční frakce srdce je použití léků. V případech, kdy hlavní příčinou tohoto patologického procesu je srdeční selhání, je pacient vybrán k léčbě s ohledem na věk a vlastnosti těla.

  Téměř vždy byla doporučena dietní omezení a snížení příjmu tekutin. Je nutné pít nejvýše 2 litry denně, což je mimořádně čistá neperlivá voda. Stojí za zmínku, že po celou dobu léčby je nutné téměř úplně upustit od používání soli v potravinách. Předepisuje se řada diuretik, ACE inhibitorů, digoxinu a beta-blokátorů.

  Všechny tyto fondy významně snižují objem cirkulujících krevních hmot, což v důsledku toho snižuje úroveň práce orgánů. Řada dalších léků je schopna snížit potřebu kyslíku v těle, přičemž současně je jeho funkce nejúčinnější a současně méně nákladná. V některých pokročilých případech se chirurgie používá k obnovení průtoku krve ve všech koronárních cévách. Podobná metoda se používá pro koronární onemocnění.

  V případě závažných defektů a patologických procesů se jako léčba používá pouze chirurgický zákrok v kombinaci s lékovou terapií. V případě potřeby jsou nainstalovány umělé chlopně, které mohou zabránit srdečním arytmiím a mnoha dalším srdečním selháním, včetně fibrilace. Instrumentální metody se používají v extrémním případě, kdy léková terapie není schopna eliminovat určité problémy při práci srdečního systému.

  Aby se zabránilo přetížení srdce objemem, tj. Přebytečnou tekutinou, je ukázána strava s omezením chloridu sodného na 1.5 g za den a s omezením pití tekutiny na 1.5 l za den. Úspěšně se používají také diuretika (diuretika) - diacarb, diuver, veroshpiron, indapamid, torasemid atd.

  K ochraně srdce a krevních cév zevnitř se používají léky s tzv. Organoprotektivními vlastnostmi - ACE inhibitory. Patří mezi ně enalapril (Enap, Enam), perindopril (prestarium, prestanz), lisinopril, captopril (Kapoten). Inhibitory ARA II, jako je losartan (Lorista, Lozap), valsartan (Valz) atd., Jsou také široce distribuovány mezi léky s podobnými vlastnostmi.

  Léčebný režim je vždy zvolen individuálně, ale pacient by měl být připraven na skutečnost, že ejekční frakce se normalizuje okamžitě a příznaky mohou být po určité době po zahájení léčby rušivé.

  závěr

  Z předkládaného článku tak můžeme vidět praktickou hodnotu metod prováděných lékaři. Ejekční frakce (norma a patologie) nebyla dosud plně studována. A ačkoli medicína v současné době ještě není dokonalá pro potírání patologických stavů, musíme doufat a investovat dostatečné množství investic do rozvoje a rozvoje vědeckého výzkumu v této oblasti.

  Z předkládaného článku tak můžeme vidět praktickou hodnotu metod prováděných lékaři. Ejekční frakce (norma a patologie) nebyla dosud plně studována. A ačkoli medicína v současné době ještě není dokonalá pro potírání patologických stavů, musíme doufat a investovat dostatečné množství investic do rozvoje a rozvoje vědeckého výzkumu v této oblasti.

  Inge Elder, který navrhl použití ultrazvukové metody k vizualizaci lidských orgánů v 1950. letech XNUMX. století, se nemýlil. Dnes tato metoda hraje důležitou a někdy klíčovou roli v diagnostice srdečních chorob. Pojďme mluvit o dekódování jeho indikátorů.

  Operativní zásah

  V případě, že léková terapie je neúčinná, může být předepsána chirurgická léčba. Běžné metody jsou:

  • Instalace kardioverter-defibrilátoru, kardiostimulátoru v případě poruchy srdečního rytmu.
  • Vytvoření umělé blokády ke zpomalení komorových kontrakcí ke stimulaci různých rytmů kontrakcí síní a komor.

  V případě, že léková terapie je neúčinná, může být předepsána chirurgická léčba.

  Domácí opravné prostředky

  Zvyšování lidových prostředků zlomek je téměř nemožné.

  Tato terapie je v zásadě zaměřena na odstranění příznaků a udržení výkonnosti orgánů. Abychom předešli otokům, vezměte odvar z měsíčku, ostropestřce mariánského, přesličky, řebříčku, uzlíku, kopřivy, čekanky, březové pupeny, bobule jalovce, šípky, brusinky. Musí být opilé v intervalech, kdy jsou podobné léky zrušeny.

  1. Efektivní se považuje za odvar travní jmelí, hloh a sušené skořice, které se berou ve stejném množství. Dvě polévkové lžíce směsi se nalije do litru vroucí vody a na malý oheň. Po několika minutách se vařič odloží a trvá na tom asi půl hodiny. Po natažení vezměte 125 ml třikrát denně.
  2. Sušené plody hloh v množství 6 polévkových lžic se rozemele a přidají se do bylinných bylin ve stejném množství. Po nalití směsi 1,5 litru vroucí vody naléhejte na den a dobře jej zabalte. Poté se filtruje a umístí do chladničky. Musíte pít třikrát denně po dobu půl hodiny před jídlem, jednu sklenici.
  3. Při léčbě srdečních patologií se hloh často používá. Pomáhá normalizovat srdeční frekvenci, snížit hypertenzi, bolest na hrudi a bojovat proti ateroskleróze a srdečnímu selhání. Hawthorn květiny a bobule pomáhají srdci, zvyšuje jeho schopnost pumpovat krev. Tato rostlina pomáhá snižovat dušnost a únavu. Hloh může být použit jako tinktura i jako odvar.

  K ředění krve se používá vrbová kůra, jetel luční, jetel, luční tráva, hloh, rakita.

  K uklidňujícím poplatkům patří:

  • Složení hloh, skořice, heřmánku, kmín a mateří.
  • Odvar z třezalky tečkované, jmelí, šalvěje, řebříčku, sušeného měsíčku, měsíčku, přesličky a pupenů borovice.

  Za tímto účelem si můžete koupit v lékárně hotové tinktury z pivoňky, valeriány, mateří nebo hloh. V případě nepřítomnosti bylin můžete zředit 500 g medu v 50 ml vody a pít ve 4 rozdělených dávkách po celý den.

  Je téměř nemožné zvýšit podíl lidovými prostředky. Tato terapie je v zásadě zaměřena na odstranění příznaků a udržení výkonnosti orgánů. Abychom předešli otokům, vezměte odvar z měsíčku, ostropestřce mariánského, přesličky, řebříčku, uzlíku, kopřivy, čekanky, březové pupeny, bobule jalovce, šípky, brusinky. Musí být opilé v intervalech, kdy jsou podobné léky zrušeny.

 • Efektivní se považuje za odvar travní jmelí, hloh a sušené skořice, které se berou ve stejném množství. Dvě polévkové lžíce směsi se nalije do litru vroucí vody a na malý oheň. Po několika minutách se vařič odloží a trvá na tom asi půl hodiny. Po natažení vezměte 125 ml třikrát denně.
 • Sušené plody hloh v množství 6 polévkových lžic se rozemele a přidají se do bylinných bylin ve stejném množství. Po nalití směsi 1,5 litru vroucí vody naléhejte na den a dobře jej zabalte. Poté se filtruje a umístí do chladničky. Musíte pít třikrát denně po dobu půl hodiny před jídlem, jednu sklenici.
 • Při léčbě srdečních patologií se hloh často používá. Pomáhá normalizovat srdeční frekvenci, snížit hypertenzi, bolest na hrudi a bojovat proti ateroskleróze a srdečnímu selhání. Hawthorn květiny a bobule pomáhají srdci, zvyšuje jeho schopnost pumpovat krev. Tato rostlina pomáhá snižovat dušnost a únavu. Hloh může být použit jako tinktura i jako odvar.

  Srdeční choroby v naší zemi

  Onemocnění kardiovaskulárního systému v civilizovaných zemích jsou první příčinou úmrtí většiny populace. V Rusku jsou koronární srdeční choroby a další nemoci oběhového systému velmi rozšířené. Po 40 letech se riziko onemocnění velmi zvýší. Rizikovými faktory kardiovaskulárních problémů jsou mužské pohlaví, kouření, sedavý životní styl, poruchy metabolismu uhlohydrátů, vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak a některé další.

  V případě, že máte několik rizikových faktorů nebo stížností na kardiovaskulární systém, měli byste vyhledat lékařskou pomoc u praktického lékaře nebo kardiologa. Pomocí speciálního vybavení určí lékař velikost ejekční frakce levé komory a další parametry, a tedy i přítomnost srdečního selhání.

  Proč lze přeceňovat hladiny PV?

  Lékaři mohou upozornit pacienty na stížnosti na bolest v srdci, bolest na hrudi, přerušení funkce srdce, bušení srdce, dušnost při fyzické námaze, závratě, mdloby, otoky v nohou, únavu, sníženou výkonnost a slabost. První studie se obvykle stanou elektrokardiogramem a biochemickým krevním testem. Dále může být provedeno Holterovo monitorování elektrokardiogramu, ergometrie kola a ultrazvuk srdce.

  Následující důvody mohou sloužit jako indikace pro určení ultrazvuku srdce dítěte:

  • srdeční zvuky slyšené pediatrem během auskultace;
  • chvění se po oblasti srdce, které cítí nejen lékař, ale také rodiče dítěte;
  • stížnosti dítěte na nepohodlí v srdci;
  • odmítnutí dítěte z prsu, letargické sání, křik a pláč během kojení;
  • modrá nasolabiálního trojúhelníku během krmení, křičení, pláče, defekace;
  • bez příčinného ochlazení rukou a nohou;
  • špatný nárůst výšky a hmotnosti;
  • časté nachlazení dítěte;
  • mdloby, mdloby;
  • vrozené srdeční vady (CHD) u blízkých příbuzných.

  Začněme konverzaci s tím, co znamená ejekční frakce. Tento termín označuje hodnotu, která odráží fungování srdečního svalu.

  Indikátor určuje množství krve v procentech, které jsou vytlačovány levou komorou v důsledku kontrakce. Při výpočtu indikátoru se stanoví poměr vypuzené krve vzhledem k jeho množství, které je v době relaxace v levé komoře.

  Tento ukazatel je nesmírně důležitý. Odchylky od normální úrovně naznačují vážné problémy v činnosti srdce, které mohou způsobit rozvoj patologických stavů kardiovaskulárního systému a mít negativní vliv na tělo. Proto je nutné diagnostikovat a vyhodit ejekční frakci.

  Pokud je ve výsledcích průzkumu ukazatel 60 nebo více, znamená to nadhodnocenou úroveň ejekční frakce. Nejvyšší hodnota může dosáhnout 80%, čím větší množství levé krevní komory házet do cév je jednoduše kvůli svým vlastnostem nemožné.

  Kardiomyopatie nebo hypertenze může vyvolat rozvoj hypertrofie myokardu. U těchto pacientů se může srdeční sval stále vyrovnat se srdečním selháním a kompenzuje ho, snaží se vytlačit krev do velkého kruhu krevního oběhu. To lze posoudit pozorováním zvýšení PV levé komory.

  Jak postupuje srdeční selhání, ejekční frakce pomalu klesá. U pacientů s chronickým srdečním selháním je mimořádně důležité podstoupit periodickou echokardioskopii, aby bylo možné pozorovat pokles EF.

  Ejekční frakce je parametr, který ukazuje množství krve, které levá komora vytlačuje do aorty v systolické fázi. Ejekční frakce se vypočítá podle podílu objemu krve vtlačené do aorty a jejího objemu v levé komoře během relaxační periody.

  Tento parametr se počítá poměrně jednoduše. To jasně ukazuje stav schopnosti svalové membrány srdce stahovat. Ejekční frakce umožňuje identifikovat potřebu léčby osoby drogami a má prognostickou hodnotu pro lidi trpící onemocněním kardiovaskulárního systému.

  Čím blíže je normální hodnota ejekční frakce, tím lepší je schopnost pacienta stahovat se v myokardu, což ukazuje na příznivější prognózu onemocnění.

  Pozornost. Pokud je vypočtená hodnota PV menší než průměrné parametry, mělo by se dojít k závěru, že myokard funguje obtížně a nedostatečně zásobuje tělo krví. V tomto případě musí být pacientovi předepsány kardiální léky.

  K výpočtu zlomku srdeční produkce se používá Teicholzova nebo Simpsonova formule. Výpočet se provádí pomocí speciálního programu, který automaticky vydává hodnocení, s přihlédnutím k informacím o konečných objemech systolického a diastolického LV a jeho parametrech.

  Pokud je ve výsledcích průzkumu ukazatel 60 nebo více, znamená to nadhodnocenou úroveň ejekční frakce. Nejvyšší hodnota může dosáhnout 80%, čím větší množství levé krevní komory házet do cév je jednoduše kvůli svým vlastnostem nemožné. Tyto výsledky jsou obvykle charakteristické pro zdravé lidi bez jiných srdečních abnormalit. A pro sportovce s vyškoleným srdcem, ve kterém je srdeční sval, který se stahuje se značnou silou, schopen vytlačit více krve než obvykle.

  předpověď

  Prognóza závisí na tom, jak nízká je diagnostikována pacientka. Při poklesu hodnoty na 40-45% je riziko srdeční zástavy malé, asi 10-15%. Když PV klesne na 34-39%, pak je možnost smrti v rozmezí 20-25%.

  Pokud se tento indikátor ještě sníží, pak se s poklesem PV zvyšuje životní riziko pro pacienta.

  Není možné se patologie úplně zbavit, proto musí být pacienti s touto diagnózou neustále podstupováni nápravnou terapií, která jim umožní udržovat životně důležitou aktivitu po mnoho let.

  Ejekční frakce poskytuje informace o zdraví levé komory. U mužů a žen je tato norma stejná (55–70%), u dětí však tato míra může dosáhnout 70–80%, což se nepovažuje za patologii.

  Nejběžnější nízký zlomek. Ke zvýšení indikátoru je nutné najít příčinu patologie a zajistit odpovídající léčbu. Pokud tak neučiníte, je u pacienta riziko vzniku srdečního selhání, smrti.

  Nemoci kardiovaskulárního systému byly a zůstávají hlavní příčinou úmrtnosti v mnoha zemích světa. Každý rok zemře na kardiologické patologie 17,5 milionu lidí. V tomto článku se zabýváme tím, co FV srdce prokazuje, jaké jsou normy tohoto ukazatele, jak jej vypočítat, v jakých případech byste se neměli bát a ve kterém byste měli konzultovat lékaře.

  Ejekční frakce (EF) je odrazem kvality její práce. Jinými slovy, toto je kritérium, které zobrazuje množství krve tlačené levou srdeční komorou v době jeho kontrakce do lumenu aorty. Tento svazek musí splňovat určité standardy: neměl by být příliš nebo příliš malý. Pacienti se s tímto termínem setkávají poprvé při jmenování kardiologa, konkrétně při ultrazvukovém vyšetření nebo EKG.

  Většinou příznivé pro včasnou detekci. Pravděpodobnost kvalitního života a jednoduše pokračování biologické existence klesá úměrně s průběhem procesu.

  U kompetentní terapie v časných a středních stádiích (pokud je ejekční frakce levé komory nejméně 40%), je procento úmrtí stanoveno na 15%. Stává se to trochu víc. V pozdějších fázích 40-60% a více.

  Nikdy nelze dosáhnout úplné korekce. Tento proces již začal, organické poruchy v myokardu pokračují, není kam dát.

  Situaci však můžete kompenzovat, i když léčba s vysokou pravděpodobností bude pokračovat mnoho let, ne-li celý život. To není velká cena.

  • Pokud se ejekční frakce levé komory sníží, je v rozmezí 40–45%, riziko úmrtí při zástavě srdce je asi 10-15%.
  • Snížení na úroveň 35–40% zvyšuje toto riziko na 20–25%.
  • Další pokles exponenciálně zhoršuje prognózu přežití pacienta.

  Neexistuje žádné úplné vyléčení patologie, ale terapie zahájená včas umožňuje prodloužení života a udržení jeho relativně uspokojivé kvality.

  Prognóza závisí na tom, jak nízká je diagnostikována pacientka. Při poklesu hodnoty na 40-45% je riziko srdeční zástavy malé, asi 10-15%. Když EF klesne na 34-39%, pak je možnost fatálního výsledku v rozmezí 20-25%. Pokud se tento indikátor ještě sníží, pak se s poklesem EF zvyšuje životní riziko pro pacienta.

  Není možné se patologie úplně zbavit, proto musí být pacienti s touto diagnózou neustále podstupováni nápravnou terapií, která jim umožní udržovat životně důležitou aktivitu po mnoho let. Ejekční frakce poskytuje informace o zdraví levé komory. U mužů a žen je tato norma stejná (55–70%), u dětí však tato míra může dosáhnout 70–80%, což se nepovažuje za patologii.

  Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

  Detonic pro normalizaci tlaku

  Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

  Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

  Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

 • Svetlana Borszavich

  Praktický lékař, kardiolog, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, kardiologii, revmatologii, imunologii s alergologií.
  Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
  Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
  Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti kardiologie a všeobecného lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

  Detonic