Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

Pro vysvětlení toho, co je kardiostimulátor, je třeba poznamenat, že zařízení registruje rytmus kontrakcí a generuje impulsy, které způsobují správné kontrakci srdce.

Implantace zařízení se provádí v případě patologií způsobených zpožděnými kontrakcemi komor, kdy není proveden správný krevní oběh a není narušena zdravá životní aktivita těla.

Před přijetím aktuální verze zařízení museli srdeční chirurgové pracovat s různými zařízeními, která nereagovali na nezávislý srdeční rytmus a fungovali pouze při dané frekvenci generování pulsu.

To nemohlo vždy uspokojit lidské potřeby. Takže při běhu a chůzi je zátěž zcela odlišná, proto by měla být frekvence kontrakcí odlišná.

kardiostimulyator 12 - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

V současné době mohou zařízení synchronizovat své vlastní kontrakce síní a komor. Při absenci reakce na kontrakci srdečního svalu se spustí ECS, vysílají impulsy a zařízení se spustí. Když srdce funguje normálně, nedochází k impulzům.

Některá zařízení mají schopnost přizpůsobení kmitočtu, což pomocí senzoru umožňuje zvýšit citlivost na změny fyzické aktivity pacienta. Když se zatížení zvýší, zařízení vyšle rychlejší impulzy. Většina současných ECS shromažďuje informace a v případě potřeby je zobrazuje na monitoru a digitálních médiích.

1Exkurze do historie

ustanovka kardiostimuljatara istorija 2 - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

První tranzistorový kardiostimulátor na světě

Za méně než 70 let od vývoje prvního přenosného EX učinil průmysl kardiostimulátorů ve svém vývoji obrovský skok vpřed. Konec 50. let - začátek 60. let dvacátého století - to jsou „zlaté roky“ kardiostimulátoru, protože v těchto letech byl vyvinut přenosný kardiostimulátor a byla provedena první implantace kardiostimulátoru.

V roce 1957 vedl tříhodinový výpadek napájení k úmrtí dítěte s kardiostimulátorem. Bylo zřejmé, že zařízení potřebuje zlepšení, a po několika letech vědci vyvinuli plně přenosný přenosný stimulátor, který byl upevněn na lidském těle. V roce 3 byl poprvé implantován kardiostimulátor, samotné zařízení bylo umístěno v břišní stěně a elektrody byly přímo v srdečním svalu.

ustanovka kardiostimuljatara dvuchkamernii - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

Implantace dvoukomorového kardiostimulátoru

Každé desetiletí, elektrody a „plnění“ zařízení, se zlepšil jejich vzhled: v 70. letech byla vytvořena lithiová baterie, díky níž se výrazně zvýšila životnost zařízení, byly vytvořeny dvoukomorové EX, díky nimž bylo možné stimulovat všechny srdeční komory - jak síně, tak komory.

Rok 2000 byl poznamenán novým objevem - dvoukomorová stimulace byla možná s těžkým srdečním selháním. Díky tomuto objevu se významně zlepšila srdeční kontraktilita a přežití pacientů. Stručně řečeno, kardiostimulátor od poloviny dvacátého století do současnosti prošel mnoha etapami své formace díky objevům lékařů, vědců a fyziků. Díky svým objevům dnes žijí miliony lidí plnohodnotnějším a šťastnějším životem.

Nejčastějšími důvody pro implantaci zařízení jsou těžké srdeční infarkty, srdeční selhání, kardioskleróza, život ohrožující fibrilace a těžká komorová tachykardie, které jsou rezistentní na lékovou terapii.

Měli byste vědět, že indikace pro instalaci mohou být absolutní a relativní. V přítomnosti prvního může být zařízení instalováno jak v plánovaném režimu, tak naléhavě. V tomto případě se kontraindikace neberou v úvahu.

Absolutní kritéria zahrnují:

 • Bradykardické záchvaty s projevy v akutní formě Morgagni-Adams-Stokesova syndromu, spontánní a těžké závratě, synkopa.
 • Asystole zaznamenaná na EKG a delší než 3 sekundy.
 • Nízká frekvence kontraktilních pohybů (méně než 40 bpm při zatížení).
 • Atrioventrikulární blokáda 2-3 stupně po srdečním infarktu nebo v kombinaci s 2-3 paprskovou blokádou v těžké formě.

Relativní faktory zahrnují:

 • Atrioventrikulární blok stupně 3 se klinicky neprojevuje a srdeční frekvence je při zatížení více než 40 úderů.
 • Absence klinických příznaků u atrioventrikulárního bloku 2 nebo 3 stupně.
 • Synkopální stav se 2 nebo 3 svazkovou blokádou bez ventrikulární tachykardie nebo příčné blokády.

Kardiostimulátor se rovněž nezavádí s atrioventrikulárním blokem 1 stupně, proximálním, pokud nemají klinické příznaky, as atrioventrikulárním blokem s možností progrese.

Používá se ke stabilizaci stavu co nejdříve. V budoucnu je navíc možné instalovat trvalé zařízení.

Pro vnější stimulaci jsou umístěny dvě destičky. Impuls vyvolává kontrakci srdečního svalu umístěného mezi deskami. V podstatě v tuto chvíli dochází u pacienta k nepříjemným pocitům, což je způsobeno výraznou svalovou kontrakcí. Tuto metodu můžete také použít, pokud je osoba v bezvědomí.

Dočasné zařízení je zajištěno vložením elektrických sond do centrálního žilního katétru. Sada obsahuje sterilní terminály, elektrody a dodávací vozidla.

Taková zařízení mohou normalizovat rytmus a kontrakce v případě nouze během chirurgického zákroku nebo při užívání speciálních léků.

V závislosti na tom, kde a na co se kardiostimulátor používá, jsou zařízení rozdělena do:

Endokardiální zařízení je považováno za nejlepší, nachází se v blízkosti pacienta. Elektrická sonda prochází katétrem v subklaviánské žíle, proces je monitorován ultrazvukem. Pokud taková možnost neexistuje, může lékař vzít rentgen. Echokardiogram současně zaznamenává nárůst ST intervalu.

Epikardiální zařízení se během operace používá pouze na otevřeném srdci.

ustanovka kardiostimuljatara stroenie - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

Hlavní prvky zařízení

Kardiostimulátor je také nazýván umělým kardiostimulátorem, protože právě on „určuje“ tempo srdce. Jak funguje moderní kardiostimulátor? Hlavní prvky zařízení:

 1. Chip. To je mozek aparátu. Právě zde dochází ke generování impulsů, kontrole srdeční činnosti a včasné korekci srdečních arytmií. Byla vyvinuta zařízení, která fungují pravidelně, „vnucují“ určitý rytmus kontrakcí do srdce nebo pracují „na vyžádání“: když se srdce normálně stahuje, tempo je neaktivní a jakmile je srdeční rytmus přerušen, zařízení zapne se.
 2. Baterie Každý mozek potřebuje energii a mikroobvod potřebuje energii produkovanou bateriemi>ustanovka kardiostimuljatara srok slugbi - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

Životnost baterie asi 8-10 let

Pokud lékař říká o nutnosti výměny zařízení, může zpravidla pracovat normálně déle než jeden měsíc. Baterie EX mají dnes lithiové baterie, jejich životnost je 8-10 let. Ale říci přesně o délce kardiostimulátoru v konkrétním případě není vždy možné, tento indikátor je individuální, jeho trvání závisí na parametrech stimulace a dalších faktorech.

 • Elektrody Provádějí spojení mezi zařízením a srdcem, jsou připojeny prostřednictvím cév v srdečních dutinách. Elektrody jsou speciální vodiče pulzů ze zařízení do srdce, přenášejí také informace v opačném směru: o činnosti srdce do umělého kardiostimulátoru. Pokud má kardiostimulátor jednu elektrodu, pak se takový stimulátor nazývá jednokomorový, může generovat impuls v jedné srdeční komoře - síni nebo komoře. Pokud jsou k zařízení připojeny dvě elektrody, jedná se o dvoukomorový kardiostimulátor, který může generovat impulsy současně v horní a dolní srdeční komoře. Existují také tříkomorová zařízení se třemi elektrodami, nejčastěji se tento typ EX používá pro srdeční selhání.
 • Princip fungování zařízení

  Moderní zařízení se skládá z:

  • Mikroobvody. Toto je hlavní součást zařízení, produkuje a produkuje impulsy, které řídí srdeční činnost. Zde dochází k nápravě srdečního selhání. Existují různé formy provozu zařízení. Může fungovat jak pravidelně, tak vytvářet určitý konstantní rytmus, a začít pracovat pouze v době, kdy dojde k narušení rytmu srdce.
  • Baterie Moderní zařízení jsou obvykle vyrobena z lithia a fungují asi 8 let bez výměny zařízení. Samotný zdroj energie je umístěn uvnitř zařízení a dochází k postupnému vybíjení baterie. Jeho stav se kontroluje automaticky každých 12 hodin, přičemž jsou poskytovány informace o životnosti baterií.
  • Elektrody. Tyto komponenty vám umožňují vytvořit spojovací strukturu mezi srdcem a zařízením. Jsou připojeny prostřednictvím cév v dutinách srdce. Výrobky vedou elektrický impuls z kardiostimulátoru do srdce, přenášejí také údaje o správném fungování srdce a EX v opačném směru. Mohou mít 1, 2, 3 elektrody. Jedna komora produkuje impuls pouze na jednom místě - komoře nebo síni. Dvoukomorová zařízení jsou zodpovědná za impulsy současně v dolní a horní komoře. Tři komory jsou ideální pro srdeční selhání.

  Princip činnosti zařízení spočívá v nekonečné analýze generovaných pulzů a jejich vedení z kardiostimulátoru do srdce s neustálým sledováním synchronizace. Elektroda je dirigent, nesoucí puls v jednom směru, a zpětná data o činnosti orgánu.

  Na konec elektrody je připevněna kovová hlava. V kontaktu se srdcem vám umožňuje shromažďovat data o elektrické aktivitě a posílat impulzy, když to bude potřeba.

  Pokud rytmus selže, je produktu vydán signál. Výsledkem je, že silou výboje je na tělo naprogramován rytmus. Přístroj pracuje podle fyziologických výkyvů ve frekvenci kontrakcí, což umožňuje měnit hodnotu na základě síly zátěže.

  V pohotovostním režimu se ECS spustí, pouze když dojde k srdečnímu selhání.

  Výrobky s kardioverter-defibrilátorem mají program pro aktivaci kardioverze s fibrilací komor nebo život ohrožující tachykardií.

  Pacienti s nainstalovaným kardiostimulátorem obvykle žijí ne méně než průměrní lidé bez zařízení. Kromě toho je pacient po připojení EX chráněn před výskytem srdečních onemocnění, která doprovázejí osobu během stárnutí těla.

  Zařízení může být také užitečné při podchlazení, když existuje vysoké riziko spontánního zástavy srdce.

  Očekávaná délka života může být měřena po celá desetiletí, pouze pokud jsou dodržována doporučení, včasná vyšetření a výměna zařízení.

  Abychom pochopili, že zařízení pracuje správně, jsou některá opatření prováděna ve zdravotnickém zařízení. Monitor monitoruje srdeční frekvenci v daném rytmu. Vertikální výbuchy jsou doprovázeny komorovými komplexy. Po vybití baterie dojde k narušení frekvence.

  Kontraktilita je také dobře sledována pulsem v ulnární tepně.

  Pokud je rytmus vyšší než sada, pak se vagusový nervový tón reflexivně zvýší. Za tímto účelem se provádí masáž krční oblasti nebo Valsalvova zkouška s periodou napínání během zpoždění respiračního reflexu.

  Pacient, který je doma, by měl být v místě umístění implantátu ostražitý ke změnám srdeční frekvence, závratě, mdloby, otoku, bolesti nebo zarudnutí.

  Hlavní nebezpečí spočívá v selhání kardiostimulátoru, který může vést k náhlé smrti. Tento stav je doprovázen malátností, závratěmi, tažnými bolestmi.

  Ihned po operaci většina pacientů pociťuje nepříjemné pocity z fungování zařízení s aktivním režimem.

  Jsou vnímány člověkem jako:

  • bzučivý pocit v hrudi;
  • vibrace
  • škubání a kontrakce v hrudníku;

  Pocity se mohou během spánku zvýšit, když pacient leží na boku. Provoz zařízení lze pociťovat během aktivního fyzického úsilí nebo emočních zážitků. Během 2 měsíců dochází k postupné závislosti na činnosti senzoru a pocit nepohodlí zmizí.

  Kardiostimulátor je zařízení, které může mít několik režimů činnosti. Od roku 1974 je přijímáno kódování označovacích zařízení od 3 - 5 písmen.

  Dopis 1Dopis 2Dopis 3Dopis 4Dopis 5
  Označuje stimulaci srdeční komory.Funkce citlivosti. Označuje, která kamera. analyzováno stimulantem.Typ reakce kardiostimulátoru na data získaná o aktivitě analyzovaných komor.Označuje typ nastavení kardiostimulátoru.Multifokální stimulace myokardu. Funkce, která vám umožní zastavit útok tachyarytmie, provést defibrilaci nebo kardioverzi.
  A - atrium (atrium).

  V - komora (komora).

  D - atrium s komorou (Dual).

  D - síň s komorou.

  O - nedostatek funkce citlivosti.

  I - blokování pulzů generátoru (Inhibice).

  T - spouštěcí impulsy generátoru (spouštění).

  D - blokování a spuštění (Dual).

  O - nedostatečná reakce.

  R - schopnost zvyšovat nebo snižovat frekvenci impulzů se změnou motorické aktivity (Rate-adaptive).O - nedostatečná funkce zařízení.

  A, V, D - přítomnost druhé elektrody.

  VviAAIVVIRAAIRDDDDDDR
  1 komorová, komorová, na vyžádání.1-komorový, síňový, na vyžádání.1 komorová komora, na vyžádání, s přizpůsobením frekvence.1-komorový síň, na vyžádání, s přizpůsobením frekvence.2komorový atrioventrikulární biokontrolovaný.Dvoukomorový atrioventrikulární biokontrolovaný s frekvenční adaptací.

  Kardiostimulátory s trvalým opotřebením jsou rozděleny do zón expozice.

  Kardiostimulátor s 1 elektrokatetrem, který je připevněn v síni nebo komoře. Časné modely generovaly impulsy v asynchronním režimu, nepřetržitě, při naprogramované mezní frekvenci. Moderní 1-komorové stimulanty pracují na vyžádání.

  Jejich nevýhodou je, že kontrakce síně a komory se mohou periodicky shodovat, a v tomto případě krev z komory vstupuje do síně a žil srdce.

  Implantace zařízení 1 elektrodou je indikována pouze u konstantní formy fibrilace síní a syndromu slabosti uzlin (SSS). V jiných případech se dává přednost ECS s počtem elektrod od 2 a výše.

  Při instalaci tohoto modelu stimulátoru do srdce se zesílí 2 elektrody. S takovou stimulací jsou rytmy srdeční komory a síně koordinovány, udržuje se fyziologická frekvence srdečního rytmu, který zajišťuje správný průtok krve v srdci, úplné plnění krevních cév krví a pohodlí pacienta.

  article1144 - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

  Běžné držáky elektrod:

  • v síni a komoře (síňová komorová stimulace);
  • v uchu pravé síně a v koronárním (koronárním) sinusu srdce (biatrická stimulace);

  Ve dvoukomorovém kardiostimulátoru může být přítomna funkce přizpůsobení frekvence. V označení je označeno písmenem R. Funkce umožňuje změnit frekvenci rytmického řízení, naprogramovat dobu trvání atrioventrikulárního zpoždění.

  Kardiostimulátory s přizpůsobením frekvence vám umožní věnovat se sportu, jako je plavání, běh. Další možnosti zařízení však vedou ke zkrácení životnosti baterie. Další možnosti zařízení však vedou ke zkrácení životnosti baterie.

  Kardiostimulátor se implantuje, když:

  • patologie se snížením a zvýšenou srdeční frekvencí;
  • bradykardie s pulzem nižším než 40 tepů za minutu;
  • závažné porušení kontrakční funkce myokardu během fyzické aktivity;
  • syndrom karotidového sinu;
  • atrioventrikulární (AV) blokáda od 2 a vyšších stupňů;

  Zařízení se 3 elektrodami stimulují 3 srdeční oddělení (síň a dvě komory). Stimulace nastává v určité sekvenci a zajišťuje přirozený pohyb krve komorami srdce. Konfigurace zařízení vám umožňuje provozovat jej v režimu 1 nebo 2komorového kardiostimulátoru.

  EX je často vybaven dotykovým senzorem a má funkci přizpůsobení kmitočtu. Senzory provádějí měření rychlosti dýchání, procesů nervové aktivity, teploty pacienta. Na základě těchto údajů je vybrán optimální kardiostimulátor.

  Senzor je implantován, když:

  • Porušení srdeční činnosti (resynchronizace).
  • Dysynchronie srdečních komor na pozadí těžké bradyarytmie nebo bradykardie.
  • Rigidní sinusový rytmus vyvolaný vyčerpáním zásob orgánů.

  Aby se zabránilo fatálním následkům v rozporu s rytmem srdeční činnosti, používá se v lékařské praxi dočasný kardiostimulátor.

  Nainstaluje se, když:

  • Infarkt myokardu.
  • Arytmie.
  • Při srdečním infarktu pravé komory a nekoordinované kontrakci síní a komor.
  • Absolutní blokáda.
  • S atriálním flutterem typu I.
  • Supraventrikulární tachykardie zahrnující AV uzel a rezistentní monomorfní komorovou tachykardii.
  • Pomalý srdeční rytmus v kombinaci se lžičkou.
  • Komorová tachykardie na pozadí bradykardie a dalších život ohrožujících patologií.
  EndokardiálníV centrální žíle je katétr nejprve fixován a již skrz něj jsou elektrody vedeny do srdečních komor. Pro vyloučení pneumotoraxu (hromadění vzduchu v pleurální dutině) je pacient konečně rentgenem. Instalace elektrody vyžaduje hodně času a vyžaduje vyškolené odborníky, ale tato metoda je považována za nejúčinnější.
  Prostřednictvím jícnuElektroda se vloží do jícnu a instaluje se do ní na úrovni síně. Metoda není účinná pro AV blokádu.
  Transkatoriální (externí)Elektroda je připevněna zvnějšku k hrudi. Metoda se používá jako profylaxe v případě pravděpodobnosti proarytmických komplikací nebo jako nouzové opatření v kritických situacích. Tato metoda používá dlouhé a silné impulsy elektrického proudu (200 mA), které pacientovi dávají silnou bolest. Stimulace se provádí po anestézii nebo ponoření pacienta do sedativního stavu.

  Kardiostimulátory tohoto typu jsou určeny k detekci a eliminaci komorové fibrilace, která u 5% končí klinickou smrtí. V normálním režimu zařízení monitoruje srdeční rytmus a normalizuje jej. Pokud dojde k arytmiím, zařízení generuje nízkoenergetické výboje, které obnovují normální rytmus srdečního rytmu.

  Kdy zahodit kardiostimulátor

  Při absolutních hodnotách se omezení nebere v úvahu. V zásadě pacienti nemají věkové kontraindikace.

  Zpožděnou implantaci mohou osoby s:

  • Exacerbace chronických onemocnění, jako jsou vředy, astma, bronchitida.
  • Infekční choroby v akutním stádiu s přítomností horečky.
  • Duševní patologie s těžkou genezí.

  U pacientů se špatnou koagulací krve, obezitou, zneužíváním špatných návyků nebo užíváním speciálních léků, které ovlivňují tento faktor, je třeba postupovat opatrně.

  3Kdo je znázorněna instalace?

  ustanovka kardiostimuljatara sssu - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

  Syndrom slabosti uzlů (EKG)

  Kdy musí člověk nainstalovat umělý kardiostimulátor? V případech, kdy srdce pacienta není schopno nezávisle generovat impulsy se správnou frekvencí, aby byla zajištěna plná kontraktilní aktivita a normální srdeční rytmus. Indikace pro instalaci kardiostimulátoru jsou následující podmínky:

  1. Snížení srdeční frekvence na 40 nebo méně s klinickými příznaky: závratě, ztráta vědomí.
  2. Sssu
  3. Těžké poruchy srdečního bloku a vedení
  4. Útoky paroxysmální tachykardie, které nelze léčit léky
  5. Epizody asystole po dobu 3 sekund zaznamenané na kardiogramu
  6. Těžká ventrikulární tachykardie, život ohrožující fibrilace, rezistentní na léčivo
  7. Těžké projevy srdečního selhání.

  Nejčastěji se stimulant vytváří pro bradyarytmie, když se u pacienta objeví blokády, poruchy vedení, na pozadí nízkého pulzu. Takové podmínky často doprovází klinika - epizody Morgan-Adams-Stokes. Při takovém útoku pacient náhle zbledne a omdlí, je v bezvědomí od 2 sekund do 1 minuty, méně než 2 minuty.

  Mdloby jsou spojeny s prudkým poklesem průtoku krve v důsledku zhoršené funkce srdce. Obvykle je vědomí po útoku zcela obnoveno, neurologický stav netrpí, pacient se po vyřešení útoku cítí trochu ohromen, unavený. Jakákoli arytmie doprovázená takovou klinikou je indikací pro instalaci EX.

  Měsíc po operaci

  ustanovka kardiostimuljatara operacija 2 - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

  Implantační operace kardiostimulátoru

  ustanovka kardiostimuljatara micra - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

  V současné době je operace prováděna v lokální anestezii. Anestetika se vstřikuje do kůže a pod tkáně, v subklaviánské oblasti se provede malý řez a lékař zavádí elektrody subklaviánskou žílou do srdeční komory. Samotné zařízení je implantováno pod klíční kost. Elektrody jsou připojeny k zařízení, je nastaven požadovaný režim.

  Režim „poptávka“ je oblíbený u často se opakujících záchvatů ztráty vědomí. Stimulátor pracuje, když spontánní srdeční frekvence poklesne pod úroveň nastavenou programem, pokud je „nativní“ srdeční frekvence nad danou srdeční frekvencí, kardiostimulátor je vypnutý. Komplikace po operaci jsou vzácné, vyskytují se ve 3-4% případů. Lze pozorovat trombózu, infekce v ráně, zlomeniny elektrod, nepravidelnosti v práci, stejně jako poruchy zařízení.

  ustanovka kardiostimuljatara oslognrnija - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

  Pokračovat v práci po operaci je povoleno do 5-8 týdnů, ne dříve. Pacienti se srdečním kardiostimulátorem jsou kontraindikováni v práci s magnetickými poli, mikrovlnnými poli, prací s elektrolyty, pod vibracemi, výraznou fyzickou námahou. Tito pacienti by neměli podstoupit MRI, uplatňovat fyzioterapeutické metody léčby, aby nedošlo k narušení zařízení, aby zůstali po dlouhou dobu v blízkosti detektorů kovů, umístěte mobilní telefon do bezprostřední blízkosti stimulátoru.

  Můžete mluvit na mobilu, ale umístěte jej blízko ucha na opačné straně, než na kterou je stimulátor implantován. Sledování televize pomocí elektrického holicího strojku není mikrovlnná trouba zakázáno, ale musíte být ve vzdálenosti 15-30 cm od zdroje. Obecně platí, že pokud neberete v úvahu malá omezení, život s kardiostimulátorem se příliš neliší od života běžného člověka.

  1. Je důležité udržovat pooperační ránu suchou a čistou (lékaři a sestry vám řeknou, jak to udělat).

  2. Pokud bude včasné pooperační období pokračovat dobře, pak 5 dní po instalaci COP se můžete osprchovat. A po týdnu se většina pacientů vrací do práce podle obvyklého plánu.

  1. Nezvedejte předměty těžší než 5 kg (pooperační stehy se mohou oddělit).
  2. Z těžkých domácích úkolů (odstraňování sněhu, stříhání keřů a trávníku ve dvoře) je nutné dočasně odmítnout. Při provádění lehčích úkolů (mytí nádobí, poprašování) pečlivě poslouchejte své blaho: pokud pro vás bude obtížné, je lepší odložit práci. Není třeba něco dělat pomocí moci.
  1. Sport. Chůze je užitečná, a čím více, tím lépe. Na chvíli bude třeba zapomenout na bazén, golf, tenis a další obtížnější sporty. V závislosti na vaší pohodě může lékař po dalším vyšetření odstranit některá omezení sportu.
  2. Pravidelně navštěvujte lékaře: první vyšetření je 3 měsíce po propuštění, druhé vyšetření je o šest měsíců později a poté 1-2krát ročně. Pokud však najednou pocítíte nepříjemné pocity nebo důvodné obavy týkající se provozu COP, okamžitě vyhledejte lékaře.

  Kardiostimulátor a elektrické spotřebiče. CS má vestavěnou ochranu proti rušení z elektrických spotřebičů, ale silným elektrickým polím je stále třeba se vyhnout. Je dovoleno používat takové domácí spotřebiče: lednice, mikrovlnná trouba, TV, rádio, magnetofon, počítač, vysoušeč vlasů, elektrický holicí strojek, pračka atd.

  Aby nedocházelo k rušení, doporučuje se, aby elektrické spotřebiče nebyly umístěny dále než 10 cm od oblasti instalace kardiostimulátoru. Neopírejte se o obrazovku fungujícího televizoru a přední stěny mikrovlnné trouby. Obecně je lepší být blízko pracovní mikrovlnné trouby. Nenechávejte v blízkosti vedení vysokého napětí, svařovací zařízení, elektrické ocelové pece.

  Nedoporučuje se procházet kontrolními zařízeními na letištích, v obchodech, muzeích. V takovém případě musíte předložit kartu vlastníka kardiostimulátoru (pas kardiostimulátoru a karta jeho majitele jsou vydány při propuštění z nemocnice) a tento postup nahradit osobním prohledáním.

  Většina kancelářského vybavení je pro COP naprosto bezpečná.

  Je nutné se pokusit přijít do kontaktu s vývody a dalšími zdroji napětí rukou opačně ke straně, kde je stimulátor umístěn.

  Kardiostimulátor a mobilní telefon. Lepší minimalizovat telefonní konverzace. Telefon by měl být umístěn nejméně 30 cm od kardiostimulátoru. Když mluvíte, měli byste držet zkumavku blízko ucha na opačné straně implantátu.

  Nemůžete nosit mobilní telefon kolem krku nebo v kapse (zejména hrudníku), měl by být ve vaší peněžence nebo kufříku.

  Kardiostimulátor a lékařský výzkum. Při předepisování radioterapie, diatermie, diagnostiky magnetickou rezonancí, Darsonových proudů, elektrokoagulace, externí defibrilace, informujte svého lékaře o přítomnosti kardiostimulátoru. Toto pravidlo platí také pro kosmetické zásahy spojené s expozicí elektrickým proudům.

  V případě potřeby by se ultrazvuk měl vyvarovat nasměrování paprsku na tělo kardiostimulátoru. Lze pořídit rentgen a rentgen. Radiografie je navíc první studií, která je předepsána pro podezření na selhání elektrody.

  Kardiostimulátor a sport. Je třeba se vyhnout kontaktním traumatickým sportům: potápění, hokej, fotbal, bojová umění, protože jakýkoli úder na hrudník nebo břicho může kardiostimulátor poškodit. Také se nezabývejte střelbou.

  Doporučujeme chůzi, plavání a jiná fyzická cvičení, pokud jsou prováděna za podmínek neustálého sledování pohody a v souladu s bezpečnostními pravidly.

  Nevystavujte oblast těla, ve které je kardiostimulátor nainstalován, přímému slunečnímu záření. Musí být vždy zakryto nějakým hadříkem (ručník, tričko). Neplavte ve studené vodě.

  Pro motoristy je důležité vědět, že při výměně baterie a opravách stroje se nedotýkejte vodičů pod napětím.

  Životnost kardiostimulátoru. Baterie kardiostimulátoru je v průměru konstruována na 7-10 let provozu. Před koncem své životnosti zařízení signalizuje výměnu, která bude zaznamenána během plánované inspekce. Poté bude baterie vyměněna za novou. Proto je velmi důležité pravidelně navštěvovat lékaře.

  Kardiostimulátor a výživa. Doporučení jsou přesně stejná jako u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Omezující tekutina a sůl. Jíst pouze libové maso, ze kterého byl dříve odstraněn veškerý „viditelný“ tuk, a kůže z drůbeže. Z stravy je nutné zcela vyloučit čokoládu, kořenitá jídla, uzená masa, moučné výrobky, mastná masa a alkohol. Je žádoucí, aby jídlo bylo frakční 5-6 krát denně.

  Lidé s kardiostimulátorem by měli užívat sedativa. A ne léky, ale ze spíž přírody.

  • Nalijte 1 polévková lžíce. lžíci sušeného hlohového ovoce se sklenicí vroucí vody, nechte ho vařit po dobu 2 hodin na teplém místě, přelijte a vezměte 1-2 lžíce. lžíce 3-4 krát denně před jídlem.
  • Směs, která je připravena takto, pomáhá srdci velmi dobře: porazit 2 vaječné bílky se 2 čajovými lžičkami zakysané smetany a 1 čajovou lžičkou medu. Tato směs by se měla jíst na lačný žaludek.
  • Rozemelte a smíchejte 1 lžičku kmínu a 1 polévkovou lžíci. lžíci hlohových květů, zalijeme 300 ml vroucí vody a necháme trvat na termosky na noc. Ráno namáhejte infuzi a pijte během dne na 4-5 recepcích.

  Předpokládá se, že CS jako cizí předmět může být pro člověka škodlivé. To není pravda. S kardiostimulátorem se člověk cítí mnohem lépe než před instalací. Ano, život s umělým kardiostimulátorem vyžaduje implementaci určitých pravidel, ale i s takovými omezeními můžete vést celý život.

  Mimochodem, operace instalace COP je zahrnuta do seznamu bezplatné lékařské péče. Další informace získáte od Výboru pro zdraví ve vaší oblasti bydliště.

  Po instalaci se objeví určitá omezení:

  • V každodenním životě byste se měli vyvarovat tlaku na oblast, kde je stimulátor zabudován. Nepřijatelné sternální poranění může vést k poškození zařízení nebo k posunutí elektrod.
  • Při používání domácích spotřebičů byste měli dodržovat určitou vzdálenost (obvykle 30 cm) a sledovat svůj stav. Pokud jde o svařovací zařízení, toto pravidlo: není dovoleno přiblížit se zařízení k zařízení do 60 ampér blíže než 160 cm. Pokud je ukazatel vyšší, měla by být vzdálenost alespoň 2,5 m.
  • Při výběru povolání je třeba mít na paměti, že pacient nemůže zastávat následující pozice: svářeč, elektrotechnik, elektrikář, nakladač.
  • Musí být vyloučen kontakt s elektromagnetickými zdroji.
  • Při používání mobilních telefonů se doporučuje umístit jej na protější stranu stimulátoru, nejméně 30 cm od stimulátoru. Také nemůžete nosit výrobek na těle, je lepší umístit zařízení do kufříku nebo kabelky.
  • Nedoporučuje se, aby přímé sluneční světlo ovlivňovalo oblast s nainstalovaným kardiostimulátorem, musí být zakryto tričkem nebo ručníkem.
  • Pacientům se nedoporučuje plavat v ledové vodě.
  • Při opravách stroje se nedotýkejte vodičů pod napětím.
  • Život s kardiostimulátorem zahrnuje přijímání sedativ přirozeného původu.
  • Je nutné omezit množství chloridu sodného a tekutiny ve stravě. Maso může být štíhlé, je lepší vyloučit kořeněná jídla, uzená masa, čokoláda, výrobky z mouky, alkohol, mastná masa a ryby.

  Pacienti s kardiostimulátorem nemají povoleno některé vyšetření a fyzioterapii, jako například:

  • MRI V některých případech model umožňuje tomografii s určitým rizikem.
  • Fyzioterapie a kosmetické manipulace pomocí magnetického záření nebo elektrického proudu. Patří mezi ně geotermie, elektroforéza, zahřívání, magnetoterapie, elektrická stimulace nervů.
  • Ultrazvuk, pokud paprsek směřuje k zařízení.

  Výhody a nevýhody instalace kardiostimulátoru

  Používání zařízení má své výhody i nevýhody.

  Výhody: nízká invazivnost operace a potřeba dlouhodobého pobytu na klinice. Pokud byl postup úspěšný, můžete třetí den jít domů.

  Mezi další výhody patří:

   Účinnost zařízení, které dokazuje>xkardiostimulyator - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

  Nevýhody instalace kardiostimulátoru zahrnují nutnost dodržovat určitá omezení a pravidla. Někdy se u pacientů s tímto onemocněním zhoršuje stav domácích spotřebičů.

  Kromě toho významnou nevýhodou jsou náklady na kardiostimulátor, pokud není stanoven podle kvóty.

  Pacienti s kardiostimulátorem musí sledovat úroveň fyzické aktivity a odmítat těžké zátěže. Nepoužívejte také mobilní telefon dlouhou dobu a jeho umístění by mělo být lokalizováno v opačném směru od kardiostimulátoru, ne blíže než 30 cm.

  Pokud máte zařízení, jsou některé lékařské vyšetření zakázány, včetně fyzioterapie, jako je zahřívání, magnetoterapie. Činnost kardiostimulátoru mění obrázek EKG, což nám neumožňuje vyhodnotit správné fungování srdce; existuje riziko pozdní diagnostiky ischemické choroby srdeční.

  5Kdy je kardiostimulátor zakázán?

  ustanovka kardiostimuljatara astma - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

  Neexistují žádné absolutní kontraindikace k instalaci EX. K dnešnímu dni neexistují během operace žádná věková omezení ani žádná onemocnění, u nichž není možné nastavení EX, u pacientů s akutním srdečním infarktem lze podle indikací nainstalovat kardiostimulátor. V případě potřeby může být implantace zařízení někdy zpožděna.

  Příprava na operaci

  V případě nouzové instalace zařízení se příprava neprovádí. Je-li předepsána plánovaná implantace, lékaři doporučují zvláštní vyšetření. Může se lišit v závislosti na konkrétní patologii pacienta.

  Obecně by měl být přítomen:

  • EKG s denním monitorováním zaznamenávajícím poruchy rytmu do 24 hodin.
  • Echokardiografie
  • Gastroskopie pro prevenci komplikací při peptickém vředu.
  • MRI v případě diagnostiky rané mozkové příhody.
  • Analýza moči, stolice.
  • Obecný a biochemický krevní test na hormony štítné žlázy, HIV, na koagulabilitu, hepatitidu, syfilis.

  V závislosti na přítomnosti chronických patologií může být vyžadováno vyšetření lékařem ORL nebo jinými specializovanými odborníky.

  Příprava je také nutná od samotného pacienta. Kromě toho, že se na takový zásah musí psychologicky připravit, je důležité, jak strávit poslední den před ní. Ve večerních hodinách je vhodné se osprchovat, večeře by měla být lehká, po čemž už nemůžete nic jíst. Léky užívá pouze lékař.

  Proces připojení permanentního EX

  Operace se provádí v lokální anestezii. Srdeční chirurg dodržuje následující algoritmus akcí:

  • V subklaviánské oblasti je proveden řez a je nainstalován zaváděcí plášť.
  • Subclaviánovou žílou jsou elektrody vedeny do srdeční komory. Všechny akce jsou řízeny rentgenovým zařízením.
  • Elektroda je namontována na stěně srdeční komory v pravé síni a komoře.
  • Po fixaci se vytvoří vzorek různých prahů excitability, což by mělo vést ke kontraktilním pohybům srdce.
  • Pokud je operace úspěšná, což potvrzuje EKG, pak se v subklaviánské oblasti vytvoří kapsa a nainstaluje se tělo s kardiostimulátorem.
  • Když je zařízení umístěno v kapse, elektrody jsou pevné, řez je sešíván.

  Procedura může trvat až 3 hodiny. Záleží na tom, kolik zařízení je nainstalováno. Jednokomorový stimulátor je připojen během 30 minut, u dvoukomorové bude to trvat 1-1,5 hodiny, tříkomorové trvá 2,5-3 hodiny.

  Pooperační období

  Možné pooperační komplikace:

  • Edém a hematomy v operační oblasti.
  • Hemoragické komplikace.
  • Infekční komplikace.
  • Vzduch v pleurální dutině.
  • Vaskulární blokáda a v důsledku toho poruchy oběhu.

  Pooperační komplikace se vyskytují v méně než 5% případů.

  Po operaci instalace kardiostimulátoru bude pacient v nemocnici pod dohledem lékařů od 1 do 3 dnů. Není nutný delší pobyt v nemocnici, hlavní věcí je správné nastavení zařízení a řez v podkožní tkáni se rychle uzdraví. V těžkých případech se však tato doba může prodloužit až na 10 dní.

  Doma musí pacient pokračovat v rehabilitaci po dobu jednoho měsíce. Nyní se musíte vyhnout fyzické námaze, takže je osvobozena od práce. Pokud je operace provedena po infarktu myokardu, je nutný vážnější stav a prodloužené zotavení.

  Nejdůležitější věcí je řádná péče o pooperační ránu v prvních dnech, aby se zabránilo infekci. Osprchovat se můžete nejdříve 5 dní po zákroku. Aby nedošlo k sešití, je třeba se nejprve vyvarovat zvedání závaží nad 5 kg, fyzická práce, běh. I při běžných domácích pracích se může pacient zhoršit, takže nemusíte nic dělat násilím, je lepší odložit práci a odpočinek.

  Aby zařízení dobře zakořenilo a nepřinášelo nepříjemnosti, měla by být jasně provedena doporučená rehabilitace po instalaci:

  • Monitorování kardiologem a EKG se provádí každých šest měsíců.
  • Během prvních 1,5 měsíce po operaci dochází k zapouzdření elektrodové hlavy do tkáně. Psychologická rehabilitace vyžaduje přibližně stejné množství času.
  • K lehké práci se můžete vrátit za 1-1,5 měsíce, ale ne dříve.
  • Je zakázáno zvedat závaží nad 5 kg, může to vést k odklonu švů. Komplexní domácí úkoly by měly být také vyřazeny. S ohledem na světlo (například mytí nádobí) je nutné poslouchat pohodu a v případě potřeby záležitost odložit, dokud se stav nezlepší.

  Doporučujeme několik dní k ochraně rány před vlhkostí, prachem a nečistotami. Vstávání z postele je obvykle povoleno druhý den. Při dobrém uzdravení lze provádět pátý den vodní procedury. Obvykle odcházejí z domova po týdnu.

  Nejprve je zakázána fyzická činnost, která spočívá na hrudi, ramenou nebo pažích. Je vhodné se na to zdržet asi 3 měsíce. Nedoporučuje se ostře zvedat ruku, pod kterou je stimulátor nainstalován, a vzít ji na stranu.

  Těžká fyzická námaha je u pacientů s kardiostimulátorem zakázána, jsou však zobrazeny dlouhé procházky, kurzy v bazénu, tenis a golf. V závislosti na zdravotním stavu se může povolání v budoucnu rozšířit. Nejprve se doporučuje navštívit lékaře každé tři měsíce, poté jednou každých šest měsíců nebo rok.

  Invalidita

  Pokud je zařízení instalováno při těžkém srdečním selhání, je pacientovi okamžitě přiřazena skupina zdravotně postižených, obvykle 2 nebo 3. Přesné určení může provést pouze lékařské sociální vyšetření.

  Obecně přítomnost produktu zahrnuje korekci arytmie, takže pokud zařízení pracuje efektivně, není zajištěno postižení. Proti tomuto rozhodnutí je však možné se odvolat předložením dokumentů ke kontrole.

  Budou zváženy následující faktory:

  • Schopnost pacienta vykonávat pracovní činnosti, která byla dříve.
  • Potřeba snadné práce, změna kvalifikace v důsledku přítomnosti nemoci.
  • Účinnost operace, provoz zařízení.
  • Přítomnost komplikací.
  • Stupeň závislosti pacienta na zařízení.

  Pokud se komise rozhodne přiznat zdravotní postižení, může být dočasně nebo trvale jmenována druhá nebo třetí skupina.

  Ne všichni pacienti mají peníze na provedení operace, tolik čeká na implantaci bezplatného zařízení. Takový postup se provádí podle federální a regionální kvóty.

  Mnoho chirurgických zákroků v Rusku je nyní zdarma. V hlavním městě jsou jednokomorové přístroje umístěny v souladu se zdravotním pojištěním, dvoukomorové přístroje - na náklady Moskvy.

  Abyste získali výhody, musíte se nejprve poradit s místním kardiologem, poté s hlavním lékařem. Se všemi analýzami a závěry se musíte obrátit na městské zdravotnické oddělení, kde projednají otázku rozdělení kvót.

  Pokud tam nemůžete získat správné povolení, můžete poslat žádost ministerstvu zdravotnictví regionu.

  Umělý kardiostimulátor je spásou pro mnoho pacientů se srdečními chorobami. Jejich život je doslova rozdělen na čas před a po operaci.

  Obrázek - Indikace pro instalaci kardiostimulátoru

  Kardiolog pacienta vám řekne, jaké zařízení pacient potřebuje, dá pokyn a pomůže vám požádat o kvótu, díky které dal zdarma zařízení.

  Aby zařízení vydrželo dlouhou dobu, je nutné dodržovat doporučení lékaře, včas provést EKG a podstoupit odborná vyšetření. Výměna je obvykle nutná po 7–10 letech nošení, zatímco průměrná délka života u pacientů s kardiostimulátorem není kratší než u zdravých lidí.

  Výměna součástí nebo samotného kardiostimulátoru

  Když se vybíjí baterie, zařízení vydá signál při běžné inspekci. Poté musí být kryt EX vyměněn. Tato operace, při absenci komplikací, trvá 20-40 minut. Elektrody v normálním pracovním stavu jsou obvykle ponechány.

  Výměna elektrod je nutná v následujících případech:

  • Zánětlivé procesy v místě připojení drátu.
  • Jejich dislokace a mechanické poškození.

  V tomto případě se lékař rozhodne odpojit staré jádro a odstranit ho, nebo odejít a zadat nové. Současně může být v srdci až 5 elektrod, aniž by došlo k narušení jejích funkcí. U operací s výměnou elektrokatetrů a pouzder to trvá 1,5 až 2,5 hodiny.

  Současná zařízení mohou pracovat v průměru od 7 do 9 let se záruční dobou asi 5 let. Po vybití baterie je třeba kardiostimulátor vyměnit. Pokud elektrody pracují, nejsou odstraněny, ale je odstraněn pouze elektrický generátor impulzů.

  Pokud zařízení předčasně selže, je někdy vyměněno v rámci záruky, pokud není přerušeno bez zavinění pacienta.

  Podle nouzových indikací dochází k výměně zařízení v případě poruchy, kritického výboje nebo hnisání. V ostatních případech se provádí plánovaná manipulace a když lékař řekne o potřebě vyměnit zařízení, může výborně sloužit i několik dalších měsíců.

  Operace se provádí v lokální anestezii s minimálním časem.

  Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

  Detonic pro normalizaci tlaku

  Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

  Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

  Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

  Svetlana Borszavich

  Praktický lékař, kardiolog, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, kardiologii, revmatologii, imunologii s alergologií.
  Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
  Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
  Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti kardiologie a všeobecného lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

  Detonic