Hypertrofie levé srdeční komory - příčiny, léčba, příznaky na EKG

Problémy jako: zhrubnutí srdečního svalu může způsobit problémy:

 1. Hypertenze - v 90% případů u lidí trpících arteriální hypertenzí.
 2. Srdeční vady - vrozené i získané.
 3. Nadměrná fyzická aktivita.
 4. Cukrovka.
 5. Nadváha.
 6. Psycho-emoční nestabilní stavy - stres, úzkost, vzrušení atd.
 7. Sedavý životní styl.
 8. Dědictví.
 9. Špatné návyky - alkoholismus, kouření, drogová závislost.

Stěny komor komor sestávající ze tří vrstev:

 1. Endokard je vnitřní skořepina s hladkým povrchem, která usnadňuje průtok krve.
 2. Myokard je svalová tkáň, nejsilnější část stěny.
 3. Epikard - vnější vrstva, která chrání sval.

Protože hlavní odpovědnost za čerpání krve spočívá na LV, příroda jí zajistila určitou míru bezpečnosti. Levá komora je větší než pravá (velikost LV je třetina celkového objemu srdečních dutin), její svalová tkáň je výrazně silnější. Průměrná tloušťka myokardu v různých částech LV se pohybuje od 9 do 14 mm.

Pokud svaly v komoře podléhají zvýšenému zatížení (zvýšený tlak nebo značné množství krve), je orgán nucen se těmto podmínkám přizpůsobit. Kompenzační LV odpověď je proliferace kardiomyocytů (buněk srdečního svalu). LV stěny jsou zhutněné a postupně ztrácí pružnost.

Nadměrný stres na LV je založen na vrozené nebo získané srdeční chorobě.

fa80cdce7831cd3e02e50d599301dbd3 - Hypertrofie levé srdeční komory - příčiny, léčba, příznaky na EKG

Dědičné anomálie zahrnují:

 • Genetické vady. Vznikají v důsledku mutace jednoho z genů zodpovědných za syntézu srdečních bílkovin. Celkem bylo v těchto genech nalezeno asi 70 přetrvávajících změn, které způsobují růst LV myokardu.
 • Vrozené malformace: snížení průměru aorty (koarktace), defekt komorového septa, infekce nebo absence plicní tepny. Hypertrofie levé komory u dětí je spojena s dědičnými defekty srdečního svalu. Zde je hlavní formou terapie chirurgie.
 • Vrozené zúžení aortální chlopně (vývod LV, skrz který je krev vypuzována do tepny). Normálně je plocha ventilu 3-4 metry čtvereční. cm, se stenózou, zužuje se na 1 čtvereční. cm
 • Mitrální nedostatečnost. Defekt klapky způsobuje zpětný tok do atria. Pokaždé během relaxační fáze je komora plná krve (objemové přetížení).

Získaná hypertrofie myokardu levé komory se může vyvinout pod vlivem některých onemocnění a faktorů:

 • Arteriální hypertenze. To drží první místo mezi patologiemi, které způsobují zhutnění myokardu (90% případů). Svalová tkáň roste díky skutečnosti, že tělo neustále pracuje pod přetlakem;
 • Ateroskleróza aorty. Na stěnách aorty a v její chlopni se ukládají cholesterolové plaky, které se později kalcifikují. Stěny hlavní tepny ztrácejí svoji pružnost, což narušuje volný průtok krve. Svalová tkáň LV, která zažívá rostoucí napětí, začíná zvětšovat svůj objem;
 • Ischemická choroba srdeční;
 • diabetes;
 • Přejídání, těžká váha, obezita;
 • Dlouhodobý stres;
 • Alkoholismus, kouření;
 • Adinamia;
 • Nespavost, emoční nestabilita;
 • Tvrdá fyzická práce.

Hypertrofie levé komory (GVL) je zesílení srdečního svalu větší než stanovená norma. Ale co je na tom špatného, ​​ptáte se? Hypertrofie může být dobrá pro svaly těla, ale špatná pro srdce. Postupem času se zesiluje, což může mít za následek - srdeční selhání.

Proto se lékaři snaží odhalit nemoc včas a odstranit ji.

Hypertrofie levé komory není nemoc, ale syndrom, v jehož důsledku se mohou vyskytnout srdeční choroby. To je nebezpečný stav, protože zpočátku je asymptomatický.

Tento problém lze pozorovat jak u starších lidí, tak u mladých aktivních lidí. LVH postupuje, pokud se neléčí.

To je nebezpečné s následky jako angina pectoris, srdeční selhání, záchvaty, náhlé srdeční zástavy.

K příčinám hypertrofie levé komory patří především: stabilní hypertenze, srdeční vady, genetická predispozice, diabetes, svalová dystrofie. Rovněž příznivé faktory pro vývoj onemocnění jsou:

 • Sedavý životní styl;
 • Pití a kouření;
 • Obezita;
 • Stresující fyzická aktivita;
 • Psychologická nestabilita, stres.

Pro osobu, která vede sedavý životní styl, může být zvláště ohrožena prudká a intenzivní fyzická aktivita.

Chtěl bych zdůraznit fyziologické příčiny kardiomyopatie u lidí, kteří vedou aktivní život, zabývají se fyzickou prací, atleti. Dlouhodobé a nadměrné fyzické úsilí, intenzivní trénink bez adekvátní kontroly srdce nese zdravotní riziko a může vést k asymptomatické ventrikulární hypertrofii a v některých případech ik infarktu.

Příčiny a rizikové faktory

Uveďte svůj tlak

 • dědičnost;
 • špatné návyky;
 • prodloužená fyzická aktivita.

Ke zhutnění stěny dochází při dlouhodobém vystavení negativním faktorům, jako je stres, poruchy spánku a nespavost, kouření a zneužívání alkoholu a předávkování energetickými nápoji a kofeinem. Soustředná hypertrofie myokardu levé komory je pozorována u hypertenzních pacientů a lidí trpících tachykardií, protože zvýšení pulzace krve je jednou z hlavních příčin zahušťování srdečních stěn. V ohrožení:

 • lidé s nadváhou;
 • diabetici;
 • pacienti s Fabryho syndromem.

Tyto důvody určují vývoj získané hypertrofie levé srdeční komory. Kromě toho existuje řada anomálií, vrozených a dědičných, díky nimž se v levé komoře zvyšuje svalová vrstva:

 • mutace v genech zodpovědných za syntézu srdečních proteinů;
 • snížený průměr aorty;
 • infekce nebo absence plicní tepny;
 • defekt interventrikulárního septa;
 • vrozená stenóza aortální chlopně;
 • mitrální nedostatečnost.

Podpůrná opatření k léčbě nemoci

Problém s hypertrofií je v tom, že nemá žádné příznaky. Lékaři mohou mít podezření na nemoc z následujících projevů:

 • pocit udusení;
 • mdloby;
 • závrať;
 • nespavost;
 • chvějící se srdeční syndrom;
 • bolest v levé části hrudníku - svírání, mačkání, mačkání atd .;
 • únava při předchozí aktivní fyzické námaze;
 • tlakové poklesy;
 • migréna;
 • akumulace tekutin v dolních končetinách (otok);
 • dušnost.

Nepřímé známky LVH srdce jsou indikátory, které jsou viditelné pomocí instrumentálních výzkumných metod s EKG. Patří mezi ně: narušení intraventrikulárního vedení, repolarizační fáze, pokles amplitudy T vlny.

Hypertrofie levé komory se často vyvíjí bez jakýchkoli příznaků, zejména v časných stádiích onemocnění, kdy zhutnění stěn nenarušuje krevní oběh. Nemoc nemusí vykazovat žádné známky po dobu několika let a může být detekována pouze při rutinním lékařském vyšetření během EKG, to je její nebezpečí.

 • Bolest na hrudi;
 • Závrať;
 • Omdlení s okamžitým klesajícím srdcem;
 • Poruchy srdečního rytmu;
 • Fibrilace síní;
 • Únava, slabost;
 • Nepravidelný krevní tlak;
 • Poruchy spánku;
 • Dušnost při cvičení i v klidu.

U některého z těchto příznaků musíte kontaktovat a cardiolzaregistrujte se co nejdříve a proveďte zkoušku. Kromě toho je třeba si uvědomit, že samotná kardiomyopatie je jedním z možných příznaků onemocnění, jako jsou srdeční choroby, srdeční selhání, plicní edém, srdeční infarkt a další. V tomto případě může otálení s lékařskou pomocí způsobit vážné komplikace a vést k smrti.

Při léčbě onemocnění je důležitá změna životního stylu pacienta, odmítnutí alkoholu, kouření, protože to snižuje tok kyslíku do těla. Doporučuje se mírné cvičení - turistika, plavání, aerobik, jogging. U sportovců je nutné postupné snižování intenzity tréninku.

V posledních letech je hypertrofie levé komory diagnostikována u velmi mladých lidí. Bez léčby a lékařské kontroly bude nemoc nutně postupovat. Proto je nutné pravidelně sledovat a cardiolZaregistrujte se, dodržujte všechna doporučení lékařů, užívejte předepsané léky a vedete zdravý životní styl.

Srdeční patologie se dlouho neprojevuje. Postupem času však zvyšuje svalová hmota vliv na systémový oběh. Objevují se první známky malátnosti. Obvykle jsou spojovány s velkou fyzickou námahou. S rozvojem choroby se projevy obávají pacienta v klidu.

Příznaky hypertrofie levé komory:

 • Dušnost, přerušení srdce, nedostatek vzduchu.
 • Závratě, mdloby.
 • Anginózní (tlaková, lisovací) bolest za hrudní kostí.
 • Houpačky HELL.
 • Vysoký krevní tlak, který nereaguje dobře na terapeutická opatření.
 • Otok končetin a obličeje večer.
 • Útoky na udusení, nepřiměřený kašel v náchylné poloze.
 • Cyanóza nehtů, nasolabiální trojúhelník.
 • Ospalost, bolesti temné povahy, slabost.

Když si takové známky všimnete, musíte si pospíšit k cardiologist.

Jedním z prvních příznaků onemocnění je bolest v srdci. Současnými příznaky hypertrofie myokardu jsou arytmie a hypertenze. Společně dávají příležitost konzultovat s lékařem a podstoupit srdeční test. Další příznaky LVH:

 • poruchy spánku;
 • bolest hlavy;
 • Syndrom „ztráty síly“.

article823 - Hypertrofie levé srdeční komory - příčiny, léčba, příznaky na EKG

U pacientů s poklesem tlaku může dojít ke krátkodobému mdlobu. Známky hypertrofie levé komory srdce se nemusí u živých příznaků po dlouhou dobu objevit, když se odchylka vyvíjí pomalu. Okamžitě se však mohou cítit při rychlém postupu nemoci, zejména v kombinaci s jinými srdečními chorobami. Když je komora hypertrofována, je pozorováno „vyblednutí“ srdce. Následně se kvůli nim může vyvinout tachykardie.

Diagnostika

Před diagnostikováním „LVH srdce“, a cardiolregistrace při počáteční schůzce by měla:

 1. Rozhovor s pacientem - zjistěte, jaké má stížnosti, co dělá, zda vede aktivní životní styl, zda existují špatné návyky atd.
 2. Proveďte vyšetření pomocí palpace, stanovte hranice srdce, jejich přemístění, zjistěte šířku cévního svazku atd.
 3. Poslouchejte pacienta, identifikujte poruchy dýchání, zesílení nebo tlumené tóny „motoru“.

Elektrokardiogram je jednou z nejčastějších diagnostických metod. EKG určuje tloušťku myokardu, jakož i výrazné příznaky: srdeční výdej, tlakový gradient atd. Avšak LVH srdce na EKG neposkytuje při diagnóze% záruky, protože obecné příznaky mohou být také charakteristické zdravého člověka.

Rozsáhlejší a hlubší analýza srdečního svalu. S jeho pomocí je možné určit, jak zahuštěné myokard a jeho septum jsou, jaké oblasti jsou pozorovány se sníženou kontraktilitou, celkový stav srdečního svalu.

Jedná se o echokardiografii s Dopplerovým efektem, díky níž můžete určit rychlost, směr krve cévami. S jeho pomocí může odborník vidět tvar a velikost srdečních dutin, práci srdečních chlopní, vyhodnotit kontraktilitu myokardu.

Jedná se o přesnou výzkumnou metodu, díky níž má odborník příležitost získat obrázky s vysokým rozlišením, posoudit kontraktilitu myokardu a provést konečnou diagnózu. Pomocí MRI může lékař provádět dynamické sledování zdravotního stavu pacienta během léčby drogy nebo analyzovat výsledky chirurgického zákroku.

hypertrofie - Hypertrofie levé srdeční komory - příčiny, léčba, příznaky na EKG

Pro vyhodnocení práce myokardu může odborník předepsat pacientovi vzorky se změnou polohy těla, atmosférickým tlakem, okolní teplotou a dalšími.

V závislosti na stavu pacienta lze diagnostické metody doplnit koronarografií, fluorografií atd.

Při prvním jmenování lékař sbírá anamnézu (stížnosti pacientů, informace o rodinných chorobách). Pokud rodina měla endokrinní choroby, hypertenzi, srdeční vady, pak je více než pravděpodobná hypertrofie stěn levé komory.

K objasnění diagnózy jsou předepsány následující postupy:

 • Rentgen hrudníku. Na rentgenovém snímku budou vidět zvětšené stíny srdce a stíny aorty;
 • Elektrokardiogram;
 • Denní monitorování EKG
 • Echokardiografie;
 • Stresová echokardiografie (ultrazvuk srdce před a po cvičení);
 • Dopplerův test (kontrola krevního toku srdce také pomocí zátěže);
 • Laboratorní krevní test;
 • Krevní testy na hormony;
 • Analýza moči.
!  Sinusová tachykardie u dítěte způsobuje diagnózu a léčbu

Při identifikaci stupně onemocnění lékař předepíše koronární angiografii (rentgenová studie se zavedením kontrastní tekutiny do krevního řečiště). Určete tedy, jak uvolnit lumen koronárních tepen.

Srdeční MRI se provádí pro přesnou vizualizaci intrakardiálních patologií.

Efektivní léčba

Protože mírná a střední hypertrofie levé komory je většinou asymptomatická, lze ji detekovat pouze při klinických vyšetřeních. Za tímto účelem proveďte následující diagnostiku: EKG, MRI, ultrazvuk srdce, Dopplerova echokardiografie, vypočítá se index pro stanovení stupně hypertrofie.

gipertrofija lev jeludochka - Hypertrofie levé srdeční komory - příčiny, léčba, příznaky na EKG

Pro provádění kvalifikované léčby je důležité nejen diagnostikovat nemoc, ale také určit její povahu a vlastnosti. Na základě údajů z průzkumu je vybrána nejvýhodnější metoda léčby hypertrofie levé komory s cílem normalizace funkce myokardu a prováděná lékařskou nebo chirurgickou metodou.

Chirurgická léčba je indikována, pokud je příčinou kardiomyopatie vrozené srdeční onemocnění u dětí, tato metoda má dobrý účinek. Chirurgická léčba je také předepsána pro těžký průběh nemoci, zúžení aortálního kanálu. Během operace se odstraní část hypertrofovaného svalu, po zákroku se provede symptomatická terapie.

Excentrická, obstrukční a koncentrická hypertrofie levé komory má špatné terapeutické účinky. Moderní lékařské technologie však mohou významně stabilizovat stav pacienta. Taktika léčby je většinou složitá.

K obnovení přirozeného rytmu srdečního svalu se předepisují betablokátory (Propranolol, Anaprilin, Metapropol, Atenolol).

Blokátory kalciových kanálů (Verapamil, Procardia) korigují přísun krve do srdce a do centrálních systémů těla, mají vazodilatační účinek.

ACE inhibitory - Kapoten, Zestril, Enalapril. Snižte krevní tlak.

Antikoagulancia (warfarin, deriváty indandionu) zabraňují vzniku krevních sraženin v komoře.

Sartans (Lorista, Valsartan) jsou léky první linie v léčbě hypertenze a prevenci mozkových mrtvic.

Pokud je léková terapie neúčinná, používají se chirurgické metody. Jsou uvedeny následující chirurgické zákroky:

 • Operace Morrow - fragmentované odstranění myokardu v oblasti interventrikulární přepážky;
 • Výměna mitrální chlopně;
 • Výměna nebo transplantace aortální chlopně;
 • Commissurotomy - oddělení adhezí v ústí hlavní tepny, fúzované v důsledku stenózy (zúžení);
 • Koronární stenting (vložení expandéru implantátu do lumen tepny).

V případech, kdy léčba hypertrofie levé komory nedává očekávané výsledky, se zašije kardiovertorový defibrilátor nebo kardiostimulátor. Zařízení jsou navržena tak, aby obnovovala správný srdeční rytmus.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

etnoscience

V případě, že cardiologist schváleno, můžete použít následující nástroje:

 • Infuze květů chrpy, konvalinek, hloh;
 • Hypericum infuze s medem;
 • Směs česneku a medu ve stejných částech;
 • Smíšené odvar rozmarýnu, mateřské a kašel;
 • Odvar z petrželky stonky v červeném víně.

Dobrého účinku zajišťuje dlouhodobé používání pečeného mléka s jahodovým džemem, strouhané brusinky s cukrem, sušené ovoce, rozinky, sušené meruňky.

Terapie LVH sestává ze tří bodů:

 1. Odstranění příznaků problému.
 2. Zlepšení zdravotního stavu.
 3. Prevence relapsu, progrese onemocnění.

Protože ve většině případů je LVH výsledkem arteriální hypertenze, pak pod dohledem lékaře jsou takové léky předepisovány pacientovi, který může normalizovat jeho stav:

 • ACE inhibitory - tablety „Lisinopril“, „Quadripril“ a další. Tyto léky vytvářejí tlak a pokud je užíváte po dlouhou dobu (nejméně šest měsíců), můžete dosáhnout normalizace tloušťky stěny myokardu.
 • Beta-blokátory - metoprolol, léky na bisoprolol. Tyto pilulky snižují zátěž srdce, snižují srdeční frekvenci.
 • Prostředky na bázi nitroglycerinu. Jsou schopni rozšířit cévy myokardu, čímž se sníží zátěž svalu.

Pokud je příčinou zahuštění stěny vada srdce, zbavte se patologie chirurgicky. Navíc může mít podobu:

 1. Stentování aorty.
 2. Protetika (transplantace srdce).
 3. Extrakce části svalu, která blokuje přístup krve k aortě.

Domácí metody se vyrovnávají pouze s LVH, která byla způsobena hypertenzí. Po získání souhlasu lékaře byste se měli uchýlit k pomoci netradičních prostředků.

Mezi lidovými metodami lze rozlišit tyto recepty:

 • Léčivo Hypericum - na 100 g suché trávy 2 l vody. Vařte suroviny, vařte 10 minut. Trvejte na tom, přidejte med (200 g). Vezměte 2 lžíce denně po dobu jednoho měsíce. Třezalka tečkovaná uklidňuje, čistí krevní cévy, předchází arytmii.
 • Brusinková kaše. Mleté čerstvé bobule s medem nebo cukrem. Vezměte 1 polévkovou lžíci. l po jídle. Brusinky zlepšují průtok krve, obnovují vaskulární elasticitu, snižují krevní tlak a mají obecný posilující účinek. Doporučuje se denně připravovat kaše, aby byl přípravek čerstvý.
 • Výrobek na bázi česneku. Oloupané stroužky strouhejte na česnek. Přidejte med (poměr 1: 1). Umístěte na tmavém místě po dobu 5-7 dní a pravidelně třepejte obsahem sklenice. Použijte lžíci třikrát denně. Pravidelný příjem česneku čistí a posiluje krevní cévy, pomáhá odstraňovat arytmie, je užitečný při hypertenze, srdečním selhání.
 • Odvar borůvek. Smíchejte 10 g suroviny s 250 ml vody. Vařte 10 minut, ochlazujte, napněte. Před každým jídlem si vezměte lžíci.

Nelze se úplně zbavit hypertrofie. Ale užíváním léků můžete odstranit příznaky LVH a minimalizovat rizika komplikací. Výhodně je porucha léčena léky a pod dohledem lékaře. Doma jsou pro udržení těla vhodné lidové recepty a homeopatie. Léčivá strava může pomoci posílit myokard.

Vlastnosti jídla

Pro posílení stěn komory a obnovení funkce myokardu je velmi důležité dodržovat dietu:

 • Snižte příjem soli. Zvyšuje tlak a to může způsobit mrtvice a ischemii.
 • Užívejte denně mořské plody - chobotnice, krevety, slávky, ústřice, ryby. Zlepšují stav cév, snižují pravděpodobnost infarktu.
 • Jezte pravidelně čerstvou zeleninu, ovoce a sušené ovoce. Banány, sušené meruňky, datle, fíky, jablka, švestky, granátová jablka - všechny tyto produkty dělají cévy pružnými, zmírňují křeče s arteriální hypertenzí a odstraňují škodlivý cholesterol.
 • Vyloučte ze stravy uzené maso a tučné pokrmy - zvyšuje se riziko srdečních onemocnění v důsledku trans-tuků.

Pacienti potřebují jíst po částech, postupně, konzumovat mrkvovou šťávu, dávat přednost šťouchaným cereálím. Vyloučit koření a koření ze stravy.

Na závěr

Hypertrofie LV se stále častěji vyskytuje u lidí mladších 35 let. V naději na kompenzační schopnosti mladého těla se pacienti vyhýbají návštěvě kliniky.

Srdeční patologie jsou však nebezpečné, protože bez lékařského ošetření a kontroly neustále postupují.

Kardiomyopatie se vyvíjí zpět pouze u 5–10% pacientů. Zbytek spadá do vysoce rizikové skupiny. Pouze trvalé zacházení a provádění doporučení a cardiologist umožní člověku nezměnit obvyklý životní rytmus.

Statistika

 • Srdeční LVH se často zaznamenává u pacientů ve věku 20–40 let.
 • Ženy trpí LVH méně často než muži.
 • Zhušťování levé komory časem a bez léčby vede ke zvýšení pravé síně.
 • K fatálnímu výsledku tohoto onemocnění dochází ve 2–8% případů.
 • V počátečním stadiu hypertrofie má pacient příznivou prognózu pro zotavení.
 • Pro pacienty je důležité odpočívat nejméně 7 hodin denně, opustit produkty, které vedou k intoxikaci, strusky, neustále sledovat krevní tlak a snižovat fyzickou aktivitu.

Srdeční LVH je nebezpečná patologie, protože se zpočátku nemusí nijak projevovat a pouze na EKG, ultrazvuku a MRI, cardiologist uvidí změny v činnosti srdečního svalu. Pokud lékař najde LVH, pak určitě začne s léčením pacienta: lékařsky nebo chirurgicky. V závislosti na příčině patologie a její závažnosti. Včasný kontakt s a cardiologist, prognóza je příznivá.

Hypertrofie levé komory - co to znamená?

Abychom pochopili podstatu problému a příčiny jeho výskytu, nejprve se zaměříme na anatomii a fyziologii. Levá komora je jednou ze čtyř srdečních komor, z nichž pochází velký kruh krevního oběhu. Kvůli kontrakcím levé komory je objem krve čerpán do mozku, dalších orgánů, končetin a vyživuje samotné srdce. Největší odpovědnost a zátěž je přiřazena této kameře, a proto začíná trpět nejprve v případě různých poruch.

Hypertrofie je zahušťování srdečních stěn v reakci na zvýšení zátěže myokardu pod vlivem různých faktorů a v oblasti levé komory je tento jev pozorován ve většině případů. Adaptace na nové, komplikované podmínky začnou růst buněk srdečního svalu (kardiomyocyty), zatímco stěny levé komory jsou hustší, ztrácejí pružnost a ztluštějí se.

Vnitřní prostor komory zůstává nezměněn, ale přepážka mezi pravou a levou komorou se může také rozšířit (rovnoměrně nebo nerovnoměrně), což může způsobit porušení mitrální a aortální chlopně. V důsledku patologických procesů jsou cévy zásobující myokard stlačeny, což v současných podmínkách vyžaduje větší přísun kyslíku a živin.

Jaké je nebezpečí hypertrofie levé srdeční komory?

gipertrofiya levogo zheludochka serdca - Hypertrofie levé srdeční komory - příčiny, léčba, příznaky na EKG

Když se vyvine hypertrofie levé srdeční komory, dojde k narušení výživy orgánů a vytvoří se zóny abnormální hyperaktivity a vedení obtoku. V důsledku toho je pozorována arytmie a v důsledku zvýšení objemu srdečního svalu a zhoršeného průtoku krve v cévách dochází k ischemii a tkáňové nekróze. Navíc, pokud je z jiných důvodů pociťován nedostatek kyslíku, situace se zhoršuje.

Hypertrofie levé srdeční komory může mít kritické následky, když je na myokardu prudká intenzivní zátěž, zejména pro neaktivní lidi a ty, kteří kouří, pijí alkohol. Riziko ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, městnavého srdečního selhání, mozkové mrtvice, náhlé srdeční zástavy je vysoké.

Hypertrofie levé komory - příznaky

Po dlouhou dobu nelze cítit hypertrofii myokardu levé komory, protože sval může kompenzovat defekt v počátečním období růstu kardiomyocytů, když krevní oběh ještě není narušen. Alarmující příznaky, které nelze ignorovat a které mohou být prvními příznaky ztluštění srdeční tkáně:

 • respirační selhání, dušnost;
 • únava na pozadí předchozí fyzické aktivity;
 • periodicky se vyskytující bolesti v oblasti srdce, zejména po fyzické námaze (stlačování, lisování, pálení);
 • časté závratě;
 • vzhled mdloby;
 • pocit potápějícího se srdce;
 • nárůsty krevního tlaku;
 • otoky nohou.

Jednou z prvních studií, o nichž se hovoří o pacientech s podezřením na hypertrofii, je srdeční elektrokardiografie. Tento postup pomáhá určit příčinu odchylky a identifikovat riziko srdečního selhání. U pacientů, kteří jsou vyšetřeni s předběžnou diagnózou hypertrofie levé komory, je narušen sinusový rytmus srdce, a za účelem kontroly se navíc doporučuje provádět denní monitorování EKG. Při dekódování kardiogramu mezi znaky naznačující pravděpodobné zahuštění stěn levé komory jsou:

 • odchylka elektrické osy srdce na levé straně;
 • zvýšení amplitudy a trvání komplexu QRS
 • změna tvaru a směru segmentu ST a vlny T a dalších.
!  Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční hluk za 1-3 roky

Diagnóza nemůže být založena pouze na indexech EKG, proto je echokardiografie nezbytná k detekci přítomnosti hypertrofie, jejího stupně a účinku na průtok krve. S patologií jsou zaznamenány následující příznaky:

 • zesílení stěny srdce - u žen více než 1 cm, u mužů - více než 1,1 cm;
 • relativní index tloušťky stěny je více než 0,42;
 • poměr hmotnosti myokardu k tělesné hmotnosti - u mužů více než 125 g / cm2, u žen - více než 95 g / cm2.

Levá srdeční komora má největší zátěž, protože musí tlačit krev takovou silou, že dosáhne všech periferních tkání. To je spojeno s častějším vývojem hypertrofických lézí svalové stěny srdce.

Hypertrofie v normě může být pouze u lidí, kteří se zabývají systematickou fyzickou aktivitou, tzv. Sportovním srdcem. V jiných případech zesílení myokardu indikuje přítomnost patologických změn v lidském těle.

Hypertrofie levé komory

Hypertrofie levé komory (LVH) je jednou z běžných srdečních patologií. U pacientů s hypertenzí je největší riziko vzniku onemocnění. Toto onemocnění je charakterizováno zahuštěním srdečního svalu v komoře vlevo.

V počátečním stádiu se nemoc neprojevuje, ale v budoucnu se projeví příznaky chronického srdečního selhání. V závislosti na etiologii se rozlišují následující typy hypertrofie:

 • Sekundární Vzniká v důsledku řady nemocí - arteriální hypertenze, srdečních vad a dalších.
 • Primární /> Typy hypertrofie

Základem mechanismu vývoje onemocnění je zvýšení zátěže svalové stěny - v důsledku zvýšeného tlaku, přítomnosti překážky vylučování krve, zvýšené funkce myokardu a dalších důvodů. Srdce je svalový orgán.

a0b9068b58657beab319231efae89439 - Hypertrofie levé srdeční komory - příčiny, léčba, příznaky na EKG

A jako každý sval reaguje na zatížení zvýšením jeho objemu.

Pokud je to však pro kosterní svaly přijatelné a dokonce dobré, pro srdce je ve většině případů nárůst tloušťky patologie, což vede k různým poruchám.

V počátečních stádiích, kdy je zátěž mírná, je hypertrofie zanedbatelná a pacienti nepociťují žádné změny svého stavu. To trvá, dokud nedojde k selhání kompenzačních mechanismů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se zeď zvětšuje, se dutina komory zmenšuje a během relaxace není kam nahromadit krev. A protože krev tlačí na srdce zevnitř, struktura orgánu se začíná měnit.

A čím menší je objem komory, tím více se mění konfigurace srdce.

Další fází po zahuštění srdečního svalu je rozšíření komorové dutiny a tvorba koncentrické hypertrofie. Aby se přizpůsobil dostatečný objem, srdeční komora rozšiřuje svou strukturu ve formě kužele a tím zvyšuje kapacitu krve.

V této fázi však změny nekončí. Bez léčby patologie, která vyvolává zátěž, se svalová vlákna roztahují nejen na délku, ale také na šířku. A posledním krokem je rozvoj excentrické hypertrofie.

Srdce má tvar pytle, jeho komory jsou natažené a mají tenkou svalovou stěnu. Takový orgán již nemůže plnit svou funkci a tento stav je nebezpečný, protože se vyvíjí kongestivní srdeční selhání.

Výsledkem je, že u pacientů je diagnostikováno postižení.

a) norma; b) koncentrická hypertrofie; c) výstřední

Příčiny vedoucí ke zvýšení zátěže srdce lze rozdělit do dvou velkých skupin - získaných a vrozených.

Vrozené zahrnují takové podmínky jako:

 • Koarktace aorty - zúžení aorty v jakékoli oblasti.
 • Vrozená stenóza aortální chlopně.
 • Přítomnost pouze jedné komory.

Existuje mnoho získaných příčin, ale nejčastější jsou následující:

 • Arteriální hypertenze. Zvýšený tlak způsobuje nadměrné zatížení myokardu.
 • Stenóza aortální chlopně. V důsledku aterosklerotických lézí zhoustnou aortální chlopně, zvětší se objem a ztratí svou elasticitu. V důsledku toho se nemohou normálně otevřít během systoly a vytvořit překážku toku krve. Srdce musí vyvinout větší sílu, aby protlačilo krev skrze zúžený otvor.
 • Nedostatek aortální chlopně. Toto je obrácený stav stenózy. Po systole by se ventily aortální chlopně měly zavřít, aby krev neproudila gravitací zpět do komory. V případě nedostatečnosti však ventily nezakrývají celý lumen aorty a krev se vrací do levé komory. Kvůli nadměrné krvi potřebuje myokard zvýšit sílu v další systole (kontrakci), aby vytlačil větší objem.

Takové patologie mohou také vést k hypertrofii myokardu levé komory:

 • srdeční ischémie;
 • arytmie;
 • obezita;
 • diabetes;
 • špatné návyky.

Hlavním příznakem je skutečnost, že dochází k zahušťování stěny myokardu, nejčastěji je detekováno ultrazvukem a elektrokardiografickým vyšetřením. Hypertrofie obvykle postihuje stěny nejen komory, ale také interventrikulárního septa. To vše vede k rozšíření hranic srdce doleva. To lze snadno určit během perkuse (poklepáním) a poslechem (poslechem).

Poměrně dlouho nemoc dlouho nedává žádné příznaky a je detekována náhodou při preventivních vyšetřeních na elektrokardiografii.

Existují situace, kdy pacienti již v počátečních fázích začínají podávat konkrétní stížnosti a přicházejí do ordinace lékaře. Mezi nejčastější příznaky onemocnění patří:

 • Palpitace.
 • Vzhled bolesti na hrudi.
 • Tlak v hrudníku.
 • Vzhled otoku.
 • Výskyt dušnosti.
 • Vzhled přerušení práce srdce.

Kromě výše uvedených, existují příznaky, které se vyskytují u jiných onemocnění, ale v kombinaci s hlavními mohou indikovat přítomnost zahušťování myokardu. Tyto nepřímé příznaky zahrnují:

 • Dlouhodobé a trvalé zvyšování krevního tlaku.
 • Bolesti hlavy.
 • Poruchy spánku.
 • Obecná slabost a malátnost.
 • Bolest v srdci.

V případě městnavého srdečního selhání se objevují následující příznaky:

 • Těžká dušnost.
 • Otok končetin, které se ve večerních hodinách zesilují.
 • Vyvíjí se plicní edém, který dále zvyšuje respirační selhání.
 • Bolest v oblasti srdce zesiluje.
 • Pozoruje se akrocyanóza - špička nosu, nehtové ploténky, prsty získávají namodralý odstín.

U dětí se nejčastěji rozvíjí idiopatická hypertrofie levé komory, která je spojena s genetickými mutacemi. U dítěte se stěna myokardu difuzně zvyšuje a tento proces lze zastavit pouze pomocí chirurgických operací.

Nelze úplně vyléčit hypertrofii levé komory. Moderní metody terapie mohou zastavit pouze progresi onemocnění a zmírnit příznaky.

V závislosti na příčině onemocnění se budou léčebné metody lišit. Pokud existují vrozené nebo získané vady chlopňového aparátu nebo srdce, provede se chirurgický zákrok:

 • protetické aortální chlopně;
 • uzavření defektů interventrikulárního nebo interatriálního septa;
 • s idiopatickou hypertrofickou kardiomyopatií - excize hypertrofických tkání a obalení srdce speciální síťkou, která brání dalšímu růstu svalové tkáně srdce.

Léčba léčiv se používá pro různé získané nemoci. Například u ischemické choroby srdeční a hypertenze, protože tyto patologie jsou téměř vždy kombinovány jeden s druhým a nejčastěji vedou k hypertrofii levé komory. K léčení těchto nemocí za účelem snížení zátěže srdce se předepisují různé léky:

 • Beta-blokátory - výrazně snižují krevní tlak a snižují čistotu srdečních kontrakcí. Prodlužují diastolu (relaxaci srdce) a tím snižují zátěž srdce.
 • Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu. Používají se pro arteriální hypertenzi za účelem snížení tlaku a jsou také součástí komplexní léčby městnavého srdečního selhání.
 • Antiarytmika mohou léčit poruchy vodivého systému. Používejte prostředky jako Cordaron, Arrhythmil atd.
 • Blokátory vápníkových kanálů snižují krevní tlak, rozšiřují krevní cévy a snižují následné zatížení srdečního svalu.
 • Diuretika se používají pro arteriální hypertenzi a srdeční selhání, snižují post- a předpětí na srdci. To se děje díky skutečnosti, že odstraňují přebytečnou tekutinu z těla a snižují objem cirkulující krve.

Hypertrofie levé komory srdce - co dělat?

Pokud je zjištěna hypertrofie levé srdeční komory, měla by být léčba předepsána v souladu s příčinou, která toto porušení vyvolala. Hlavním cílem léčby je normalizace funkce myokardu a prevence komplikací, čehož je dosaženo především lékařskými nebo chirurgickými metodami. Kromě toho komplexní léčba zahrnuje:

 • normalizace životního stylu, odpočinku a spánku;
 • odmítnutí špatných návyků;
 • dodržování racionální stravy;
 • kontrola tělesné hmotnosti;
 • dávkování fyzické aktivity;
 • korekce hormonální nerovnováhy;
 • eliminace stresových situací.

Pacienti, kterým byla poskytnuta neuspokojivá diagnóza, jsou znepokojeni, pokud je léčena hypertrofie levé komory a zda je možné úplné uzdravení. Není možné zmenšit tloušťku myokardu a zcela obnovit jeho fungování pomocí stávajících metod, avšak s včasným zahájením léčby se dosáhne dobrých výsledků a pacienti mohou žít celý život po mnoho let.

Uvádíme, která léčiva pro hypertrofii levé srdeční komory jsou předepisována ve většině případů:

 1. Blokátory kalciových kanálů (Verapamil, Diltiazem, Procardia, Cardizem) - snižují kontraktilitu myokardu, uvolňují tkáň stěn cév a snižují krevní tlak.
 2. Beta-blokátory (Concor, Bisoprolol, Carvedilol, Betalok) - snižují srdeční frekvenci, snižují krevní tlak, zabraňují některým škodlivým účinkům stresových hormonů.
 3. Antihypertenziva, zejména ze skupiny inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin (Ramipril, Enalapril, Captopril, Lisinopril) - ke snížení krevního tlaku, snížení zátěže myokardu a zlepšení průtoku krve.
 4. Metabolické léky na srdce (Cardonate, Preductal, Inosine) - ke zlepšení výživy srdečního svalu, normalizaci metabolických procesů v něm, zvýšení odolnosti tkáně k ischemii.
 5. Antiarytmické léky (disopyramid, amiodaron, chinidin) - v případě komplikací ve formě poruchy srdečního rytmu.
 6. Nitroglycerinové přípravky - pro expanzi koronárních cév.

V závislosti na závažnosti stavu pacienta lze léčbu provádět ambulantně nebo v nemocničním prostředí. Pokud léková terapie nepřinese pozitivní výsledky, uchýlí se k chirurgické léčbě, která je rovněž indikována u vrozených srdečních vad, které způsobují hypertrofii myokardu. Chirurgii lze tedy provést na ventilovém aparátu, odstranění stenózy, antiarytmické chirurgické zákroky.

Po obdržení doporučení lékaře o tom, jak léčit hypertrofii levé komory srdeční, lze s jeho svolením léčbu doplnit alternativními metodami, z nichž většina je zaměřena na eliminaci hypertenze. Pokud je hypertrofie levé srdeční komory spojena s vysokým krevním tlakem, pomůže odvar.

Když je zafixováno zesílení stěn levé srdeční komory, je velmi důležité věnovat pozornost výživě. Porce by měly být malé, počet jídel - 5-6 denně. Měli byste omezit používání soli, moučných výrobků, sladkostí a mastných pokrmů. Je nutné úplně opustit okurky, uzená jídla, smažená jídla a příliš kořeněná jídla. Užitečná zelenina, ovoce, mořské plody, mléčné výrobky. Kromě toho je třeba dodržovat odpovídající pitný režim.

Praktický lékař, cardiologist, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, cardiologie, revmatologie, imunologie s alergologií.
Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti cardiola všeobecné lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

Detonic