Poruchy srdečního rytmu

Fyziologická změna může být pozorována během aktivity, fyzické nebo mozkové. Například při sportu, nabíjení, chůzi a dokonce i při hlasité a intenzivní konverzaci se puls zvyšuje. Během spánku se zpomaluje. Také srdce bije rychleji na pozadí psychoemotivního chvění: smích, strach, pláč. Ačkoli se orgán spontánně stahuje (v sinus-atriálním uzlu), mozek jej ovlivňuje aktivací nervových vláken.

Uvedené důvody mají přirozený základ. Když se tělo vrátí do klidového stavu, obnoví se rytmus srdce. Další věcí je přetrvávající arytmie, která se stala patologickou. V tomto případě jsou zaznamenána porušení orgánů a oběhové poruchy. Taková arytmie musí být léčena, protože nepřechází sama o sobě.

Důvody selhání se stále zkoumají. Prokázané viníky srdečních arytmií a poruch vodivosti jsou změny v endokrinním a nervovém systému. Organické změny v srdci také vedou k arytmiím:

 • vývojové abnormality;
 • strukturální poruchy.

Tyto příčiny se vyvíjejí na pozadí jiných srdečních chorob, vrozených nebo získaných dříve.

Arytmie srdce - co to je: patologie, při které je narušena výkonnost srdečního svalu:

 • frekvence;
 • rytmus;
 • posloupnost cyklů buzení a kontrakce.

Normálně by se srdce mělo stahovat po stejných časových intervalech. Frekvence by neměla překročit 60-80 tepů za minutu. Někdy se srdce zrychlí nebo zpomalí. Arytmie je považována za rytmus, který se liší od normálního sinusového rytmu.

Porušení rytmu u lidí ve věku 50 let se vyskytuje v 1% případů. Každý rok se nemoc šíří aktivněji. Do 60 let je incidence 10%.

U mužů je riziko patologie 1,5krát vyšší než u žen. Nemoc může být vrozená; znepokojuje děti a dospívající v 0,6% případů. Někdy je onemocnění spojeno s patologiemi - 8%.

ritm serdca mini - poruchy srdečního rytmu

Riziko vzniku arytmií je také u lidí středního nebo předdůchodového věku. Příčiny tohoto onemocnění jsou:

 • vyčerpání těla;
 • osoba byla konečně těžká;
 • pacient již měl zranění nebo nemoci;
 • s profesními činnostmi došlo k porušení předpisů.

Pro tyto pacienty lékaři předepisují léky, které mohou pomoci se srdeční patologií. Při pravidelném užívání drog je riziko vzniku podmínek podobných mrtvici sníženo.

Mechanismus vzniku sinusového rytmu

Co je srdeční arytmie? Podrobný popis tak širokého konceptu není snadný úkol. Abychom pochopili jeho podstatu, je nutné pochopit mechanismus tvorby srdečního rytmu. To se rodí v samotném orgánu. Hlavním zdrojem kontraktilních impulsů je sinusový uzel, který se nachází v pravém atriu, přesněji v jeho vrcholu.

Signály produkované v tomto bodě procházejí vodivými vlákny do síní a stahují se. Dále může excitační vlna procházet pouze atrioventrikulárním (AB) uzlem, protože svalová vrstva komor a síní je oddělena vrstvou vláknitých buněk a nejsou schopny vést elektřinu.

Nervový signál se nadále pohybuje skrz Jeho svazek, sahající od atrioventrikulárního centra k Purkinjovým vláknům. Balíček je umístěn v přepážce mezi komorami a má rozvětvenou strukturu. Jedna část jde do pravé komory, druhá doleva. Levá kamera je větší než ta pravá a je převedena na větší stres.

aritmiya serdca simptomy lechenie 3 - poruchy srdečního rytmu

Srdeční sval má jedinečnou vlastnost automatického vytváření elektrických impulsů v pravidelných intervalech. Navíc to mohou udělat všechny uzly vodivého systému. Hlavní (kardiostimulátor prvního řádu) je sinusová sekce. Generuje signály při frekvenci 60-80 za minutu.

Atrioventrikulární místo a začátek Jeho svazku jsou zdrojem elektřiny druhého řádu. Jeho schopnost generovat impulsy je poněkud snížena a činí 35-50 za minutu. Automatické střed třetí úrovně může vyvolat excitační vlnu, která způsobí 15-35 tepů srdce za minutu.

Kontraktilní signál hlavního kardiostimulátoru, který prochází postupně všemi automatickými centry, zabraňuje v nich generování elektrických impulsů. Pokud z nějakého důvodu dojde k poruše ve vodivém systému nebo v prvním uzlu, jeden ze dvou zbývajících přebírá svou odpovědnost.

Patogeneze arytmií zahrnuje změnu kardiostimulátoru. Kardiostimulátorem v srdci je obvykle sinoatriální uzel, který generuje pulzy s frekvencí 50–60 pulsů za minutu. Pod vlivem různých faktorů může být hlavním srdcem atrioventrikulární uzel, svazek Jeho nebo přímo atrium nebo komora.

Druhý mechanismus arytmií zahrnuje dvě podmínky: normální kardiostimulátor (sinoatriální uzel), ale poškozené nebo další cesty. V důsledku toho uzel generuje normální počet pulzů, ale nemohou projít kvůli bloku, který vznikl na jejich cestě, nebo projít dalšími cestami, které byly vytvořeny v děloze, ale nejsou schopné inervovat srdce.

Třetí mechanismus arytmií spočívá v tom, že sinoatriální uzel generuje impulsy s vyšší frekvencí, než je nutné, nebo s menší frekvencí. V prvním i druhém případě bude pozorována blokáda, protože při více pulzech je atrioventrikulární spojení, kterým prochází, je zpožďuje.

Příčiny poruchy rytmu

Arytmie srdce může být vrozená a získaná v přírodě a vyvíjet se z kardinálních, mimokardiálních a smíšených důvodů.

Jsou identifikovány následující kardinální důvody, pod jejichž vlivem může být narušen srdeční rytmus:

 1. vrozené a získané srdeční vady
 2. endokarditida infekčního původu
 3. kardiomyopatie
 4. revmatické onemocnění srdce
 5. nereumatická karditida

Lékařská praxe ukazuje, že k rozvoji arytmie může dojít, pokud má pacient patologie endokrinního a nervového systému a různé somatické poruchy. Kromě toho infekční onemocnění, která se vyskytují v akutní a chronické formě, intoxikaci těla a předávkování léky, mohou vyvolat poruchy rytmu.

Hlavním faktorem způsobujícím rozvoj takové srdeční choroby je výskyt problémů s vytvářením impulsu a rychlost excitace v důsledku inhibice funkce sinusového uzlu. Takové patologie se vyvíjejí v důsledku různých dystrofických, zánětlivých, sklerotických a nekrotických procesů, které se vyskytují v srdečním svalu.

U dětí se vyvine především arytmie mimokardiálního původu a vedoucí místo v této oblasti jsou perinatální patologie. To znamená, že porucha srdečního rytmu může být důsledkem komplikovaného průběhu těhotenství a porodu, jakož i nitroděložní podvýživy. Kromě toho lze takovou patologii srdce diagnostikovat u předčasně narozených dětí a při infikování dítěte, což způsobuje patologii morfogeneze a funkční nezralosti systému srdečního vedení.

U dětí se srdeční arytmií je v patogenezi často nepříznivý průběh perinatálního období. Kromě toho je vývoj onemocnění pozorován u pacientů, kteří mají v anamnéze kardiovaskulární onemocnění a jsou také diagnostikováni opakovanými ložisky chronických infekcí a akutních onemocnění.

Vzhled určitých příznaků arytmie je určen typem poruchy, ale v některých případech může být onemocnění zcela asymptomatické.

Nejčastěji se při porušení srdečního rytmu u pacienta vyskytují následující klinické projevy:

  Kardiopalmus. Charakteristickým znakem tachyarytmie je nevýhoda>aritmiya serdca simptomy lechenie 8 - poruchy srdečního rytmu

Porucha srdečního rytmu u pacientů může být doprovázena vývojem různých příznaků a pro stanovení přesné diagnózy jsou nezbytné některé diagnostické postupy.

Teď, když už je víc a méně jasné, jaká je arytmie, lze přejít k tomu, proč vznikají.

Příčiny arytmií jsou rozděleny do několika hlavních skupin:

 • Mimokardiální příčiny (nesouvisející s poškozením srdce):
 1. prodloužené zvýšení tělesné teploty o 38 stupňů;
 2. změny ve štítné žláze - tyreotoxikóza (nadměrné zvýšení hormonů štítné žlázy v krvi), hypotyreóza (snížení produkce hormonů);
 3. akutní cévní, respirační, ledvinové nebo jaterní selhání;
 4. kardiopsychoneuróza;
 5. otrava různými látkami;
 6. zvýšený intrakraniální tlak;
 7. předávkování léky (srdeční glykosidy, beta-adrenergní blokátory);
 8. kouření (aktivní i pasivní), nadměrné užívání alkoholu, kávy;
 9. patologické reflexy, které se vyskytují v srdci, ale jsou způsobeny chorobami jiných orgánů a systémů.
 • Intrakardiální příčiny (přímo „cardiolarytmie “nebo poškození srdce):
 1. akutní nebo chronické srdeční selhání;
 2. akutní infarkt myokardu;
 3. těžká prosakující angina (akutní atak);
 4. zánětlivá onemocnění srdečního svalu - myokarditida;
 5. kardioskleróza (vyplývající z aterosklerotických změn nebo po srdečním infarktu);
 6. systémová onemocnění pojivové tkáně;
 7. přímé poškození cest během chirurgického zákroku;
 8. revmatická onemocnění;
 9. hypoxické poškození srdečního svalu;
 10. elektrolytická nerovnováha.
 • Vrozená patologie cest, srdeční sval, kardiostimulátor.
 • Fyziologické důvody:
 1. fyziologická bradykardie u sportovců;
 2. silná nebo dlouhodobá fyzická aktivita;
 3. emoční přetížení.

V souvislosti s těmito vlastnostmi se u mužů vyskytují arytmie o něco méně často. Aby bylo možné zjistit příčiny srdečních arytmií, je nezbytné důkladné vyšetření pacienta.

Pokud se impuls vyskytuje v sinusovém uzlu a vzniká často, pak to vyvolává sinusovou tachykardii s rychlostí kontrakce srdečního svalu vyšší než 90 tepů za minutu.

Zaostření pulsu může nastat v oblastech, které jsou umístěny pod pulzní cestou.

Impulz vzniká v síni i v atrioventrikulárním uzlu v myokardu komor.

Příčiny problémů v sinusovém uzlu, které přenášejí rytmus, závisí na typu arytmie:

  Sinusový typ tachykardie je rap>aritmiya serdca simptomy lechenie 9 - poruchy srdečního rytmu

Abnormality ve vedení blokují cestu srdečního pulsu. Blok pro impuls se může objevit po celé jeho cestě.

Blokáda je rozdělena do typů:

 • Sinoatriální forma;
 • Vývoj bloku uvnitř atria;
 • Blokáda atriovertikul;
 • Blokování nohou svazku jeho;
 • ERW syndrom (Wolf-Parkinson-White patologie);
 • asystole levé komory (zástava srdce).

Objeví se také kombinovaná zobrazení:

 • Parasystol;
 • Disociace Atrioventikulárního typu;
 • Ektopický rytmus s blokací impulzního výstupu.

Tyto typy patologie vyvolávají vzhled a práci dvojitého rytmu v srdci. Ovladač ektopického impulsu pracuje současně s budičem sinusového uzlu, a proto dochází k uvolnění rytmu - síně mají svůj vlastní rytmus, komory mají svůj vlastní.

Poruchy srdečního rytmu - kód ICD 10

Mezinárodní klasifikace nemocí - ICD - je navržena tak, aby kombinovala statistiky a metodiku z medicíny různých zemí. Každá nemoc se odráží v této klasifikaci a má kódové označení.

V ICD 10 jsou srdeční arytmie uvedeny ve třídě „Jiné srdeční choroby“ (I130-I152). Například porušení srdečního rytmu podle typu komorové extrasystoly má kód 149.3. Rovněž jsou indikovány jiné typy srdečních arytmií.

Je třeba poznamenat, že ICD 10 je v praxi lékaře zbytečná. Pro diagnostiku a léčbu nemocí (nejen arytmie) se používají klasifikace, které jsou při použití vhodnější, a nikoli kód ICD 10. Poruchy srdečního rytmu mají různé klasifikace, z nichž jedna je uvedena v článku.

Klasifikace

Existuje určitá klasifikace arytmie, přičemž se bere v úvahu typ impulsu:

 • Žaludeční arytmie je doprovázena rychlým rytmem, ve kterém jsou vodivé impulzy přenášeny z ventrikulární oblasti. Tento typ onemocnění je detekován u lidí s patologiemi kardiovaskulárního systému au těch, kteří vedou nezdravý životní styl. Žádné obtíže se zhoršováním se nevyskytují, ale jen zřídka mohou být narušeny záchvaty srdečních třesů nebo vyblednutí. Pokud pacient nemá jiné srdeční choroby, nemusí být léčba žaludeční arytmie prováděna. Je možné normalizovat srdeční frekvenci při zachování správného životního stylu a pomocí sedativ.
 • Sinusová arytmie je považována za nejčastější typ srdečního onemocnění, při kterém impulsy přicházejí ze sínusového uzlu. Taková arytmie je považována za normální reakci těla na těžký stres a je diagnostikována hlavně u pacientů, kteří jsou náchylní k nervovým poruchám. V případě, že se sinusová arytmie nevyskytne na pozadí jiných typů srdečních chorob, není předepsána žádná zvláštní léčba.
 • Paroxysmální arytmie je charakterizována palpitacemi srdce, které se mohou náhle objevit a také zmizet. Hlavním důvodem vývoje tohoto typu onemocnění je excitace ložisek v atriu nebo komorách, z nichž vycházejí impulsy do srdečního svalu. U paroxysmálních arytmií se objevují příznaky, jako je zvýšená slabost, bolest v srdci, nedostatek vzduchu a modré rty. Tento typ nemoci může představovat vážné ohrožení lidského života, a proto, pokud se objeví příznaky nemoci, je nutná okamžitá hospitalizace.
 • Systolická arytmie se vyvíjí na pozadí impulsů, které vznikají v důsledku abnormální kontrakce komor. Příčinou takové choroby se mohou stát srdeční choroby, nervové poruchy nebo podvýživa. Příznaky se mohou lišit a jsou určovány z důvodů, které způsobily porušení srdečního rytmu.

Existuje mnoho typů arytmií a symptomy u každého pacienta se mohou od sebe radikálně lišit. Z tohoto důvodu by člověk neměl naslouchat radám lidí, kteří trpí takovým onemocněním, protože s každým typem arytmie bude léčba zcela opačná.

Pokud dojde k narušení rytmu ve směru jeho pádu, zaznamená se bradykardie. Pokud jde o akceleraci, je diagnostikována tachykardie. Klasifikace arytmií je však založena na přesnějším označení místa původu nebo jiných znaků. Například „sinusová tachykardie“ znamená selhání v sinusovém uzlu. Tam jsou umístěny buňky, které generují impuls (kardiostimulátory).

K dispozici je také podmíněná klasifikace těchto podmínek podle typu, která dělí arytmie na ty, které se objevují v důsledku narušení funkce. Například automatické ukládání.

Klasifikace srdečních arytmií je možná v závislosti na frekvenci a pravidelnosti jejích kontrakcí:

 • Bradykardie je vzácný rytmus, který se vyznačuje odchylkou od normální srdeční frekvence (srdeční frekvence) k dolní straně (pod 60).
 • Tachykardie je rychlý tep, jejich počet za minutu dosahuje hodnoty 100 a výše.
 • Anomálie, při které dochází k porušení frekvence kontrakcí.

Každý z těchto druhů má mnoho poddruhů. Na některých z nich je třeba přebývat.

Hlavní odrůdy pomalého rytmu se vyskytují, když:

 • slabost sinusového uzlu;
 • artioventrikulární blokáda.

Zrychlená redukce se obvykle dělí na:

 • fibrilace síní;
 • supraventrikulární tachykardie;
 • ventrikulární tachyárie.

Různé poruchy spojené s nedostatkem pravidelnosti srdečních rytmů jsou kombinovány pod názvem extrasystol.

Nastává, když jsou impulsy z uzlového východu slabé (proto nejsou schopny způsobit kontrakci), nebo jsou nepravidelně vedeny a narážejí na překážku v jejich cestě. V prvním případě je obvyklé hovořit o sinusové bradykardii se stabilním zpomalením myokardu. Ve druhé - o sinoatriální blokádě, kdy srdeční rytmus bloudí a dochází ke střídání období zpomalení a zrychlení srdečních rytmů.

Dýchací forma sinusové arytmie znamená rychlejší srdeční rytmus během inhalace a nedostatek pulsu v době výdechu. Tato porušení jsou spojena s nepravidelným a nerovnoměrným vytvářením kontraktivních impulsů. Dalším důvodem je nerovnoměrné nasycení srdečního svalu krví během respiračních pohybů.

 • chronická únava;
 • časté závratě;
 • mdloby;
 • bez příčiny, náhlý nástup dušnosti;
 • ostré zatemnění před očima;
 • bolení srdce;
 • člověk cítí tep.

Příčiny sinusové arytmie u dítěte:

 • myokarditida je zánětlivá infekce srdečního svalu;
 • amyloidóza - abnormalita spojená s akumulací svalové tkáně amyloidu, proteinu patologické povahy;
 • poškození srdce autoimunitními chorobami (lupus erythematodes, revmatismus);
 • vedlejší účinek některých léků.
!  Hemoragická cystitida u žen příčiny, příznaky a léčba

Slabost sínusového uzlu u dospělých provokuje:

 • ischemie srdečního svalu, v této oblasti vyvolává selhání krevního oběhu;
 • zjizvení tkáně myokardu v místě sinoatriálního centra v důsledku infarktu.

Tento typ arytmie je spojen s dysfunkcí atrioventrikulárního uzlu. Signály vstupující do tohoto oddělení jsou zpožděny déle, než je předepsaný čas (jedná se o porušení prvního stupně). S blokádou druhého stupně se ne všechny impulsy vysílané sinusovým uzlem dostanou do komor, které prochází AV sekcí.

 • zmatek;
 • mdloby;
 • anginový záchvat;
 • křeče;
 • cyanóza obličeje;
 • vzácný puls (40 tepů za minutu a méně);
 • náhlá slabost;
 • temný závoj před očima.
 • srdeční ischémie;
 • vaskulární dystonie;
 • dědičnost;
 • vedlejší účinky léků;
 • kardiomyopatie;
 • nádory.

U kojenců je toto porušení zjištěno, když došlo k nitroděložnímu vývoji s abnormalitami. Dalším důvodem je přenos infekce z těhotné matky na dítě.

Dalším názvem pro tento typ poruchy srdečního rytmu je fibrilace síní. V tomto případě není sinoatriální uzel hlavním hnacím motorem impulzů. Zdrojem vzrušení jsou náhodně stahující jednotlivá svalová vlákna umístěná v síni. Tato redukce (jejich počet dosahuje 400-600 za minutu) jsou podobné blikání, takže arytmie se nazývá fibrilace síní.

Příznaky fibrilace síní:

 • zármutek
 • opakující se potíže s dýcháním;
 • zvýšené pocení;
 • slabost;
 • výrazné pocity přerušení v rytmu;
 • pocit úzkosti.
 • věkové změny;
 • nemoci a operace a cardiologická povaha; srdeční vady;
 • chronická onemocnění jiných orgánů;
 • zneužití alkoholu.

Původ této arytmie (supraventrikulární) je způsoben přítomností dalších vodivých kanálů, které jsou patologicky aktivní ve vztahu k elektrickým impulzům. Excitační vlna prochází ze středu sinusu vlákny síně do AV uzlu. Odtud se přesouvá do komor a způsobuje jejich kontrakci.

Poté však signál okamžitě prochází další cestou (která je vrozená) do síňové zóny, způsobuje, že se znovu stahují a znovu se dostávají do komor. Poté se celý proces mnohokrát opakuje. V tomto případě se srdeční frekvence zvýší na 200 nebo více za minutu.

Typické projevy patologie jako celku jsou podobné běžným příznakům jiných typů arytmií, ale mají také některé rysy:

 • nepříjemné mačkání v krku;
 • tlaková bolest na hrudi;
 • časté nutkání močit;
 • bolest hlavy;
 • nevolnost;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • rychlé mělké dýchání.

Předpoklady pro rozvoj supraventrikulární tachykardie:

 • srdeční vady a nemoci;
 • účinek určitých léků užívaných nesprávně nebo bez lékařského předpisu;
 • hormonální nerovnováha;
 • patologie štítné žlázy;
 • kouření a alkoholismus

Takové rytmické rušení je vážná patologie, která je často příčinou náhlého úmrtí člověka. Komory vykonávají tuto práci zrychleným tempem, srdce může porazit subjekt překračující 100 kontrakcí za minutu. Při hodnotách 200 a více šoků je obvyklé zjistit vývoj komorové fibrilace (fibrilace) a tento stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Je-li z nějakého důvodu část vodivého systému blokována mezi sinusovým uzlem a komorami, ty začínají provádět kontraktilní pohyby, které jsou vzájemně nekonzistentní.

V jiném případě mají poškozené tkáně myokardu elektricky inertní zóny. Nejsou schopni vést pulsy, které vycházejí ze sinusového uzlu. V komorách se tedy tvoří abnormální ohniska excitace: signály „uvíznou“ v problémové oblasti a pohybují se opačným směrem. Tyto cykly se opakují znovu a znovu, což způsobuje, že se komory náhodně zmenšují vysokou rychlostí.

Komorová arytmie, typické příznaky:

 • silná bolest na hrudi;
 • ztráta vědomí;
 • těžká dušnost;
 • bušení srdce;
 • silné závratě;
 • silná slabost;
 • monitor krevního tlaku ukazuje pokles krevního tlaku.

V některých případech se lidé necítí vůbec (s nestabilní komorovou tachykardií) a poruchy srdečního rytmu lze detekovat pouze na EKG. Přetrvávající forma patologie se však může vyskytnout násilně se závažnými projevy, někdy se rychle rozvine komorová fibrilace a klinická smrt spojená se zástavou srdce.

Složité stadium srdeční arytmie

 • Stav kolapsu. Kolaps se projevuje prudkým poklesem krevního tlaku nižším než 90 mm. Hg. st (systolický). Kolaps může nastat ve formě útoku a může být také důsledkem zavedených antiarytmik. Diagnóza s hypotenzí léku;
 • Arytmogenní forma šoku - nastává, když dochází ke snížení krevního tlaku v krevním řečišti, v mozku. Tato komplikovaná forma je vyjádřena v bledosti kůže, v těžké formě ztrátou vědomí, cyanózou kůže, krevním tlakem ne vyšším než 60 mm. Hg. Umění. (systolický). Je nutná pohotovostní lékařská pomoc, bez sanitky dojde k smrtelnému výsledku;
 • Ischemická forma mrtvice je důsledkem arteriální trombózy. S paroxysmální formou tachykardie se krev stává pěnivou a může ucpat mozkové tepny. Projev patologie: nestabilní v pohybu, problém s řečí, ochrnutí končetin nebo částí těla;
 • Tromboembolismus plicních tepen (plicní embolie) - Toto onemocnění se vyskytuje v důsledku trombózy plicních tepen. Nejtěžší situace je fatální;
 • Infarkt myokardu v akutním stadiu onemocnění je poměrně komplikovaný stav, při kterém dochází k hypoxii myokardu v důsledku nedostatečného průtoku krve do orgánu. V myokardiální tkáni způsobené hypoxií se vytváří ohnisko nekrózy, které se projevuje jako silná bolest ve hrudní kosti;
 • Komorová fibrilace (asystola, stav klinické smrti) je komplikovanou formou paroxysmální komorové tachyarytmie, která přechází do fibrilace komor. Schopnost komor se stahovat vede ke zhoršenému průtoku krve (krev přestává proudit do krevního řečiště) a srdce se zastavuje.

Jak arytmie ohrožuje děti?

U dětí jsou diagnostikovány arytmie, obvykle vrozené povahy. Patří mezi ně komorová tachykardie, například Brugada syndrom, typu „pirouette“. Tyto srdeční arytmie u dětí jsou považovány za život ohrožující, protože se liší v riziku náhlé smrti. Proto je časná diagnóza důležitá, pokud má dítě příbuzné s podobnými patologiemi. Mezi dětskými arytmiemi jsou nejčastěji diagnostikovány tachykardie a extrasystole a méně často bradykardie.

V případě akutního záchvatu tachykardie u dítěte (další informace o tachykardii u dětí si můžete přečíst zde) jsou pozorovány následující příznaky:

 • prudká změna stavu;
 • zármutek
 • bušení srdce;
 • dušnost, ztmavnutí očí;
 • vzhled kómatu v krku;
 • pulz až 250 tepů / min.

Přítomnost i některých z uvedených příznaků by měla být důvodem pro naléhavé volání sanitky. Je důležité si uvědomit, že ostré selhání práce srdce u dětí může vést k mdloby, náhlému úmrtí při fyzické námaze (skákání, lezení, běh, aktivní hra). Totéž platí pro dospívající a dospělé.

Příznaky patologie

aritmiya eto 3 - Poruchy srdečního rytmu

Příznaky narušení rytmu srdečního orgánu mohou být asymptomatické a detekovány rutinním instrumentálním vyšetřením.

V chování pacienta došlo ke změně:

 • Člověk často ustupuje a poslouchá práci srdečních orgánů;
 • Projevuje se prudká změna nálady;
 • Podezření a zvýšená slza;
 • Změny v psychice jsou doprovázeny pocitem neustálé úzkosti;
 • Stav paranoie a strach ze smrti.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Průzkum návštěvníků

Příznaky arytmie se mohou lišit. Jsou spojeny s frekvencí, stejně jako s rytmem srdečních kontrakcí, jejich účinkem na hemodynamiku lidského těla. Existují nemoci, které nemají klinické projevy. Jsou diagnostikována při fyzickém vyšetření nebo elektrokardiografii.

U člověka, který trpí touto patologií, je kůže obličeje šedivá. To je způsobeno skutečností, že krev proudí nerovnoměrně do hlavy. Systém cév a kapilár nemá čas se vypořádat s přetížením, které způsobuje stagnaci krve. Mezi pravděpodobné důsledky patří žilní síť.

U sinusové tachykardie se u pacientů projevuje zvýšený srdeční rytmus. V tomto případě může být tento stav doprovázen bolestí v srdečním svalu.

U sinusové bradykardie je srdeční frekvence 55 tepů za minutu. To může být doprovázeno příznaky:

 • snížení tlaku;
 • závrať;
 • pocit slabosti;
 • bolest v hrudní kosti;
 • potíže s fyzickou aktivitou.

Extrasystole se vyznačuje silným srdečním rytmem až do okamžiku, kdy se úplně zastaví. Mezi znaky patří:

 • pocit nedostatku vzduchu;
 • trvalé pocení;
 • vystavení strachu;
 • bledost kůže.

Sinusová arytmie se projevuje skutečností, že srdeční frekvence pacienta klesá při dechu a zvyšuje se při výdechu. Podobný stav je často pozorován u dospívajících, žen, které se připravují na matku. Pohoda není o moc horší. Tento stav nevyžaduje dlouhodobou léčbu.

Při fibrilaci síní jsou příznaky:

 • paroxysmální průběh patologie s jednotlivými ukazateli frekvence a trvání každého útoku;
 • stanovení chronické formy patologie po sérii útoků;
 • zhoršení může být vzácné, krátkodobé, v některých případech postupují.

Pokud má osoba srdeční arytmii, jsou příznaky, s nimiž pacienti přicházejí do nemocnice, následující:

 • bušení srdce;
 • slabost těla;
 • pocit těžkosti ve hrudní kosti;
 • pocit plnosti hrudníku tekutinou;
 • silná bolest;
 • přetrvávající závratě.

V případě jakýchkoli poruch rytmu srdečního rytmu byste se měli poradit s odborníkem. Pokud těmto znakům nepřipisujete důležitost, může to vést k prudkému porušení státu, náhlému úmrtí člověka.

Diagnóza a léčba

Některé typy arytmií nezpůsobují výskyt charakteristických příznaků, takže nejspolehlivější diagnostickou metodou je EKG, včetně denního sledování. Během EKG je arytmie zaznamenána jako křivka, která se odchyluje od standardu.

Ve většině případů je hlavní příčinou rozvoje arytmií chronické srdeční onemocnění, protože léčba je prováděna pomocí těch léků, které pomáhají zpomalit vývoj základního onemocnění.

Léková terapie zahrnuje užívání:

 1. inhibitory enzymu konvertujícího angiotensin
 2. beta adrenergní blokátory
 3. sartany
 4. antagonisty vápníkových kanálů
 5. statiny
 6. diuretika
 7. další kardiovaskulární léky

Arytmie může být detekována na EKG náhodou během lékařského vyšetření, když osoba necítí žádné odchylky ve svém stavu. Pokud si pacient stěžuje na určité příznaky, je snazší identifikovat patologii srdce v přítomnosti přetrvávající pravidelné arytmie.

Paroxysmální selhání rytmu (dočasné) není vždy možné detekovat pomocí konvenčního kardiogramu. K tomu používají monitorování Hotler - to je proces nepřetržitého odebírání elektrocardiologické indikace.

Porušení však nemusí nastat každý den. Proto je zjišťují umělým způsobem arytmie, a tak zjišťují podstatu svého původu. To se provádí pomocí následujících metod:

 1. Transezofageální elektrická stimulace srdečního svalu.

Spočívá v zavedení elektrody do jícnu. V určité oblasti tento orgán přichází do styku se srdcem, což umožňuje detekovat známky arytmie. Za tímto účelem se provádí elektrická stimulace myokardu a změny, ke kterým dojde, se zaznamenávají pomocí speciálních zařízení.

 1. Mapování nebo elektrofyziologické vyšetření srdce.

Na monitoru může lékař vidět interaktivní mapu odrážející vnitřní povrch srdce pomocí speciálních senzorů.

Intrakardiální vyšetření zahrnuje zavedení elektrod do orgánu, jsou schopné „spočítat“ elektrické signály, které procházejí vodivým systémem. Tato metoda umožňuje uměle vyvolat arytmii za účelem získání nejpřesnějších údajů.

Externí studie srdečního rytmu se objevuje podobně jako u běžného kardiogramu. Pouze v tomto případě se nepoužije 12, ale asi 200 externích senzorů namontovaných na hrudi.

Odráží rytmus srdce při provádění určitých dávkovaných dávek.

Na speciálním otočném stole se poloha těla osoby převádí z horizontální na vertikální, poté se měří srdeční frekvence.

Katétrem se do srdce zavede speciální radioaktivní látka. Z toho vycházející záření je zaznamenáno gama kamerami, přijatá informace je přenášena na monitor.

Echokardiografie vám umožní prozkoumat dutinu srdce, jejich velikost, chlopně, schopnost těla stahovat aktivitu.

Diagnóza arytmie zahrnuje komplexní vyšetření pacienta. Jednou z nejjednodušších a nejspolehlivějších diagnostických metod je elektrokardiografická studie.

Protože arytmie mohou být přechodné a během dne se mohou vyskytnout a několikrát zmizet, je pro nejpřesnější stanovení arytmií nezbytné Holterovo sledování. Jedná se o stejnou elektrokardiografickou studii, registrace probíhá pouze během dne. V takovém případě by si měl pacient ve zvláštním poznámkovém bloku na hodinách všimnout svých akcí (vyšplhal po schodech, měl boj s přítelem atd.). Holterův monitoring je nejpřesnějším typem studie.

Při dekódování elektrokardiogramu mohou lékaři posoudit srdeční frekvenci (sinus, síňový, atrioventrikulární, komorový), její pravidelnost nebo nepravidelnost. Potom se stanoví vodivost. Za tímto účelem se měří délka zubů a intervaly, s jejich expanzí se zaznamenává zpožděná vodivost.

Pro diagnostiku se provádí také echokardiografická studie, která identifikuje strukturální změny v srdci. Pokud příčina arytmie není známa, proveďte komplexní studii všech orgánů a systémů na základě stížností a anamnézy, abyste vyloučili doprovodná onemocnění.

K rozpoznání hlavní příčiny narušení a stanovení srdeční diagnózy je nutné podstoupit instrumentální studii, diagnostiku patologie:

 • EKG (elektrokardiografie) - detekce srdeční aktivity, zaznamenává se frekvence kontrakcí srdečního svalu (srdeční frekvence - více v tomto článku);
 • Ultrazvuk srdečního orgánu - odhaluje velikost srdce, určuje abnormality v orgánu, opravuje činnost chlopní a všech komor srdečního orgánu;
 • Holterova monitorovací metoda monitoruje nemocného po dobu 24 hodin. EKG se zaznamenává jak během dne, tak v době spánku pacienta. Tato technika se provádí pouze ve zdech nemocnice cardioloddělení kliniky.
 • Echokardiografie - rozpoznává tloušťku stěn srdečních komor, schopnost stahovat levou komoru, detekci srdečních vad, vrozených i získaných, stav srdečních chlopní.

Porušení rytmu může být různých typů. Při diagnostice lékaře se to bere v úvahu. Patologii lze charakterizovat:

 • redukce rytmu (bradykardie) - méně než 60 tepů / min;
 • zvýšení (tachykardie) - více než 100 tepů / min;
 • nepravidelná srdeční frekvence.

Porušení automatismu fungování sinusového uzlu zahrnuje:

 • sinusová arytmie - problémy s rychlostí kontrakcí srdečního svalu, stav se vyskytuje u mladých lidí, zatímco dýchání je zlepšeno;
 • sinusová bradykardie - rytmy myokardu zpomalují;
 • sinusová tachykardie - rychlá srdeční frekvence;
 • síňová asystolie - aktivita sinusového uzlu je zcela potlačena;
 • blikající arytmie - člověk cítí třepetání na hrudi, srdce se silněji stahuje: nejprve se zrychlí na 150 tepů / min, a pak na 300 tepů / min, zatímco síně se úplně nestahují a komory jsou nepravidelné;
 • blokáda srdce - puls zmizí, FMC se sníží, pacient může upadnout do mdlobného stavu, existuje riziko konvulzivního režimu.

Diagnóza je důležitá i při absenci příznaků, protože některé patologie nemusí být pociťovány. Nejčastěji ukazují, že pacient má mimokardiální onemocnění, například zvýšení funkce štítné žlázy. Nebezpečí je například bradykardie. V 15% případů způsobují náhlou smrt. Patologie je doprovázena náhlou ztrátou vědomí.

V počáteční fázi diagnostiky musíte kontaktovat terapeuta nebo cardiologist. Lékař vyšetřuje stížnosti pacienta, hodnotí periferní puls, zaznamenává přítomnost nebo nepřítomnost známek charakteristických pro srdeční arytmie.

!  Seznam alergických pilulek - levné analogy a ceny

Jsou zobrazeny následující metody:

 • elektrokardiografie - elektrody jsou fixovány na hrudi, na nohou a pažích, lékař studuje trvání fází srdeční frekvence, fixuje intervaly;
 • echokardiografie - specialista používá senzor vybavený ultrazvukem, detekuje pohyb stěn, chlopní, jejich velikosti;
 • denní EKG - Holterova metoda - pacientovi je předepsáno nosit přenosný záznamník po dobu několika hodin ke sledování srdeční frekvence ve stavu aktivity, odpočinku a spánku.

Lékař určí, co má arytmie u pacienta, léčba bude předepsána podle jeho typu. Kromě toho je nutné stanovit, zda patologie je průvodní s jiným základním onemocněním. Poté vydávají doporučení k terapii.

V některých případech je pro obnovení rytmu léčeno základní onemocnění.

Lékaři předepisují antiarytmika, která se podle vlastností akce dělí do 4 tříd:

 • blokátory sodíkových kanálů;
 • fondy, které snižují sílu, srdeční frekvenci;
 • antagonisty draslíku a vápníku.

Pacientům mohou být předepsány sedativa s ohledem na doprovodné příznaky, jako je bolest srdce.

Řada léků vám umožňuje působit na srdce, aby se zlepšila buněčná vodivost a urychlily metabolické procesy.

Při komplexní terapii může lékař předepsat nejen blokátory, ale také prostředky na základě stopových prvků, vitamínů. Pacient by měl změnit stravu, zahrnout více jídla se zvýšenou koncentrací draslíku a hořčíku. Například byste měli jíst ovoce, zejména banány, připravovat saláty se spoustou bylin. Jako svačinu použijte ořechy, sušené ovoce a slunečnicová semínka.

Z povolených produktů:

Uzená, nakládaná a konzervovaná jídla, nakládaná zelenina, tučná masa s omáčkami a kořenitá jídla by měla být z potravin vyloučena.

Pacient by měl odmítnout kofeinové nápoje. Můžete je nahradit bylinnými čaje a minerální neperlivou vodou.

Pokud pacient nemá vrozené myokardiální choroby, doporučuje se mu dýchací cvičení. Tento způsob terapie nevyžaduje použití finančních prostředků. Praxe však ukazuje, že léčba drogy je účinnější.

Zacházení

Arytmii je nutné léčit v závislosti na typu porušení a také na příčině patologie. Aplikovaná léková terapie, chirurgie, bezdrogové metody.

Doporučuje se užívat léky:

 • „Verapamil“, „Diltiazem“ (inhibitory vápníku);
 • „Novokainamid“, „Lidokain“ (blokátory sodíku);
 • „Sotogeksal“, „Kordaron“ (inhibitory draslíkových kanálů);
 • Bisoprolol, Metoprolol (beta-blokátory).

Chirurgie, která vyžaduje léčbu arytmie:

 • radiofrekvenční ablace s vloženým katétrem;
 • implantace umělého kardiostimulátoru (kardiostimulátor);
 • instalace defibrilátoru.

Dr. SM Bubnovsky doporučuje každý den dřepět, aby se normalizovala srdeční frekvence. Takové cvičení se provádí s podporou nebo bez podpory. Zadní strana by měla být rovná. Zatížení se zvyšuje postupně. Několik přístupů se provádí denně. Ideálním výsledkem je 10 dřepů 10krát denně. Během těchto cvičení krev lépe cirkuluje v cévách a snižuje krevní tlak. Nohy jsou načtené - stres srdce je zmírněn.

ASD - tato zkratka znamená Dorokhovův antiseptický stimulátor. Lék je dodáván ve třech verzích. Druhá z nich je pokročilejší, třetí se používá pro externí použití. Nástroj byl vyvinut v Sovětském svazu. Nyní se považuje za metodu alternativní medicíny, která se prodává ve veterinárních lékárnách a která se oficiálně používá k léčbě zvířat.

Tento léčivý přípravek je levný a překvapivý svým účinkem z masokostní moučky a kostního a masového odpadu. Adaptogeny jsou hlavní aktivní složky. Jsou produkovány buňkami před smrtí. Tyto prvky přispívají k přežití poškozené tkáně v extrémních situacích. Zahájí proces maximalizace mobilizace imunitních struktur a pomáhají přirozenému uzdravení těla samo o sobě.

Lék léčí mnoho srdečních chorob, včetně. Chcete-li bojovat s arytmií, musíte pít léky podle určitého schématu. Začněte brát 10 kapek, poté po 5 dnech léčby zvyšte dávku o 5 kapek. Mezi těmito kurzy si udělejte přestávku 3 dny. Postupně se dávka upraví na 25 kapek. Musíte být léčeni před ukončením nepříjemných symptomů.

Lidové metody

Pomáhají zmírnit napětí, normalizovat rytmus srdce, infuze a odvar z rostlin:

Takové směsi jsou užitečné pro posílení kardiovaskulárního systému a eliminaci arytmie:

 1. Sušené ovoce, citron, vlašské ořechy, med, odebrané ve stejných částech a nastrouhané mlýnkem na maso.
 2. Med, citronová šťáva, nasekané meruňkové jádra.

Můžete vyléčit srdeční selhání díky domácí bylinné infuze:

 1. Fenykl, kořen kořenů, list máty, kmín, lékárna heřmánek. Berte vše ve stejných částech a promíchejte. Uvařte takto: lžičkou bylin se nalije 500 g vroucí vody a pak trvají 3 hodiny. Vypijte jednu sklenici denně.
 2. Vrcholy borovice se mísí s vodkou (60 g na 300 ml). Nechte 10 dní stát na slunci. Konzumujte 20 kapek 3krát denně před jídlem.

Pro léčbu srdečních arytmií se nejčastěji předepisují antiarytmika. Mohou snížit automatismus sinoatriálních a atrioventrikulárních uzlů, zkrátit nebo urychlit srdeční rytmus (v závislosti na skupině léků) a zhoršit vodivost v atrioventrikulárním uzlu, což prodlužuje dobu excitability srdečního svalu.

V současné době lékaři používají klasifikaci, která zahrnuje 5 hlavních skupin antiarytmik, k léčbě symptomů srdečních arytmií a onemocnění jako celku. Klasifikace léčiv je založena na tom, jaké arytmie jsou obecně, v souladu s tím se provádí výběr léčiv:

 • Blokátory sodíkových kanálů: také obsahují tři podskupiny stejných prostředků. Hlavním účinkem jejich činnosti je snížení automatizace, pomalého vedení, prodloužení repolarizace a zvýšení efektivní refrakterní periody. Podskupina lidokainu urychluje repolarizaci.
 • Beta-blokátory - snižují automatizaci a zpomalují vedení.
 • Blokátory draslíkových kanálů - z dalších účinků mají tu vlastnost, že rovnoměrně prodlužují repolarizační a akční potenciál.
 • Blokátory vápníkových kanálů typu L - významně snižují vodivost v atrioventrikulárním spojení, inhibují depolarizaci buněk.
 • Srdeční glykosidy - jsou zřídka používány k léčbě arytmií.

Všechny léky jsou k dispozici ve formě tablet pro nejpohodlnější použití. Pro první pomoc je možné parenterální podání (intramuskulární nebo intravenózní) těchto léků.

K léčbě arytmií se používají také nelékové terapie. Mezi ně patří:

 1. Elektrická kardioverze - obnovení normálního rytmu s fibrilací nebo třesem komor a síní. Procedura je velmi bolestivá, proto je pacient nejprve sedativován, anestetizován nebo podán anestezie. Pacient je připojen k monitoru EKG, elektrody jsou umístěny na hrudi a je připravena souprava pro resuscitaci. Na defibrilátoru se vybere požadovaný náboj, pokožka pacienta se ošetří alkoholovým roztokem ke snížení elektrických účinků a aplikují se gázové ubrousky. Po prvním výboji se rytmus ve většině případů vrátí k normálu.
 2. Ablace katetrů je nechirurgická metoda léčby s chirurgickými funkcemi, jejímž účelem je zdroj arytmie, který musí být zničen. Používá se v přítomnosti tachykardie s vysokými digitálními hodnotami a v přítomnosti dalších vrozených cest u pacienta. Během ablace je elektroda vedena do srdce k pacientovi, skrz který je emitován RF impuls. Slouží jako zdroj destrukce arytmických ložisek.
 3. Implantace kardioverter-defibrilátoru je jediný způsob, jak zabránit tomu, aby pacient měl život ohrožující arytmie. Defibrilátor je implantován do srdce, které je pomocí elektrod spojeno se srdečním svalem. Implantovatelné zařízení je malá krabička, která zaznamenává srdeční frekvenci 24 hodin denně a obnovuje ji v případě nesrovnalostí. Používá se hlavně u pacientů s často se vyskytujícími fibrilacemi. Zařízení nezávisle dobíjí srdce a pokračuje v normálním rytmu.
 4. Implantace elektrického stimulátoru se používá při léčbě srdečního bloku a těžké bradykardie. Zařízení sestává z jednotky, která generuje pulzy a elektrody, do které jsou zasílány. Elektrický stimulátor je umístěn do srdečního svalu pod endokard. V závislosti na stupni blokády je možné vést jednu nebo dvě elektrody do jedné nebo dvou komor.

Nezapomeňte, že stav vašeho zdraví je především na vás. Díky včasné diagnóze a zdravému životnímu stylu lze předejít mnoha chorobám.

prováděné v závislosti na jejich typu, příčině a patogenezi onemocnění, ve kterém se vyskytují. Pro léčbu srdečních arytmií se používají různé způsoby léčby, a to jak léčiva, tak léčiva. U srdečních arytmií je léčba zaměřena na korekci základního onemocnění. Pro opravu

používat různá antiarytmika.

Medikační terapie

Léčba arytmií rytmu a nepravidelné vodivosti se liší v závislosti na typu onemocnění a etiologii, která arytmii způsobila. Ve všech případech patologie se používají léky na ředění krve - léčba aspirinem.

Prostředky používané k zastavení patologie a zmírnění příznaků:

 • Statinové léky - ke snížení hladiny cholesterolu v krvi (Ravustatin);
 • Ke snížení indexu Krevní tlak (s hypertenzí) - enalapril;
 • Diuretika pro zmírnění otoků se srdečním selháním - Veroshpiron;
 • Srdeční glykosidy - lék na digoxin;
 • Drogy nitrátové skupiny jsou Nitroglycerin.

Bez ohledu na etiologii srdečních arytmií se používají léky obnovující rytmus (antiarytmika), které se do těla zavádějí tepnou:

 • Droga je Panangin;
 • Léky Novokainamid;
 • Znamená strofantin.

Používají se také léky, které jsou schopny udržovat rytmus.

S extrasystoly různých typů - léky Betalok uvnitř těla, přes kapátko.

Sinusová forma tachykardie je zastavena lékem Anaprilin.

Bradykardie různých příčin a blokád je léčena speciální terapií, která může způsobit srdeční kontrakci rychleji a dosažení pravidelného rytmu.

Když léky nepomohou

K nefarmakologickým metodám se uchylují ve všech závažných případech s jakýmkoli druhem arytmie. Patří mezi ně chirurgické operace a méně traumatické metody: kryodestrukce, radiofrekvenční eliminace místa - viník arytmie (radiofrekvenční ablace). V případě častých relapsů lékař zvažuje možnost instalace kardiostimulátoru pro pacienta.

Zařízení je upevněno pod kůží na levé straně hrudníku. Ve své činnosti je kardiostimulátorem, protože vytváří a řídí umělé elektrické impulsy. Baterie ovládaná. Moderní medicína vyvíjí technologie k dosažení mikroskopické velikosti zařízení a přišití přímo do srdeční komory.

První pomoc

Poskytování pomoci při patologii srdečních arytmií závisí na etiologii poruchy, stadiu zanedbávání nemoci, která je hlavní příčinou selhání rytmu.

Existují takové problémy s rytmem, kdy je pro jeho normalizaci nutné užívat léčebné léky a v některých případech urgentní hospitalizaci na jednotce intenzivní péče cardiolklinika je nutná.

Před příjezdem týmu lékařů je nutné poskytnout pomoc při zmírnění útoku:

 • Umístěte pacienta do vodorovné polohy (se silným pulzem, položte polštář pod hlavu, s nízkým pulzem - polštář pod kolena);
 • Otevřete límec košile;
 • Otevřený volný přístup na čerstvý vzduch (pokud k útoku došlo v místnosti);
 • Změřit index krevního tlaku (krevní tlak);
 • Změřte srdeční frekvenci (srdeční frekvenci);
 • Pijte sedativa - tinktura z kozlíku lékařského, korvalol;
 • Pro bolesti srdce - užívejte Nitroglycerin;
 • Pokud pacient není poprvé ve stavu útoku - užívejte léky, které mu byly předepsány - k zastavení útoku;
 • Se známkami plicního edému (udušení, sputum ve formě pěny, bublající dech) - užívejte diuretikum k odstranění přebytečné tekutiny z těla;
 • Proveďte vagální test - zhluboka se nadechněte, zatlačte oční bulvy dlaněmi a podržte je po dobu 15 sekund;
 • V případě těžkého záchvatu s zástavou dýchání proveďte nepřímou masáž srdce a umělé dýchání.

Preventivní opatření

Počáteční preventivní opatření by měla probíhat dlouho předtím, než se v srdečním orgánu objeví patologie, jako je arytmie.

Aktivita pomůže lepší práci krevního oběhu, což sníží zátěž srdečních orgánů.

Udržujte kulturu jídla:

 • Odmítněte potraviny obsahující cholesterol;
 • Snížit příjem soli;
 • Snižte stravu sladkých potravin;
 • Odmítněte kofeinové nápoje z mastných a smažených potravin;
 • Nejezte ve velkých porcích, protože to vede k podráždění nervového nervu vagus;
 • Vstupte do nabídky více čerstvé zeleniny, bylin a ovoce.

Preventivním opatřením je vyhnout se stresu. Pokud není možné uklidnit nervový systém, je nutné brát sedativa. Pomůže to dobře: kurzy jógy, aromaterapie, auto-trénink a psychologické poradenství.

Nebezpečí srdečních arytmií je v tom, že patologie může vyvolat komplikace:

 • nedostatečné zásobení plic krví - srdeční astma;
 • plicní edém;
 • hladovění kyslíkem - až po ischemii mozku;
 • problémy s hemodynamikou - průtok krve cévami;
 • trombóza - zhoršení průtoku krve v uších síní;
 • tromboembolismus - současně dochází k oddělení trombu, lumen cév je zcela zablokován;
 • kardiogenní šok - smrtelný v 80%;
 • fibrilace, komorové flutter, což je ekvivalentní zástavě srdečního svalu.

Prognóza arytmie závisí na typech patologie. Pokud není stav spojen s organickým onemocněním srdečního svalu, nehrozí lidské zdraví ani život. U ciliated typu onemocnění existuje riziko ischemické mrtvice, závažné srdeční selhání.

Abyste se vyhnuli poruchám srdečního rytmu, musíte se doma řídit doporučeními:

 • dělat ranní cvičení;
 • přihlásit se na atletiku několikrát týdně;
 • zbavit se špatných návyků;
 • udržujte váhu v normálním rozmezí;
 • vést klidný a měřený život, dodržovat režim práce a odpočinku;
 • vyloučit různé stresové a emoční situace;
 • vytvořit stravu, jíst přírodní produkty.

Prevence nemoci je snazší než její léčba. Pokud budete postupovat podle jednoduchých doporučení, bude mít člověk šťastný stáří.

Předpovědi života

Arytmie je příznak. V mnoha případech doprovází jednu ze srdečních chorob. Jeho výskyt může výrazně zhoršit stav člověka. U každého z porušení můžete určit míru nebezpečí.

 1. Nízká hrozba.
 • Sinusová tachykardie a bradykardie.
 • Vzhled blokády AV (1 stupeň).
 • Fibrilace síní (srdce je sníženo na 110 úderů za minutu).
 • Jednotlivé extrasystoly.
 • Vývoj blokád ve větvích jeho svazku.
 1. Středně nebezpečné patologie.
 1. Život ohrožující podmínky.
 • Kompletní blokáda AV.
 • Komorová tachykardie je paroxysmální.
 • Komorová fibrilace nebo flutter.

Nejzávažnějším důsledkem přerušení rytmu je náhlé zastavení fatální srdeční činnosti. Fibrilace síní je velmi nebezpečná, zejména pokud je kombinována se srdečním selháním, krevními sraženinami, kardiosklerózou, defekty hlavního svalu těla.

Porucha srdeční frekvence je alarmujícím ukazatelem. Nemůžete to ignorovat, i když se příznak nachází pouze na kardiogramu a nevytváří pro člověka hmatatelné nepohodlí. Takové porušení by měl sledovat lékař a pacient musí dodržovat všechna lékařská doporučení. Alternativní metody léčby mohou navíc působit pouze jako dodatečná měřítka vlivu, pouze se svolením specialisty.

Porušení srdečního rytmu orgánu při absenci závažných patologií orgánů a přechod do komplikované formy je příznivý. V jiných případech závisí prognóza na zanedbávání patologie a na tom, jak lze patologii vyléčit.

Praktický lékař, cardiologist, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, cardiologie, revmatologie, imunologie s alergologií.
Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti cardiola všeobecné lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

Detonic