Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční hluk za 1-3 roky

Zvuky léků se dělí na organické, které indikují přítomnost srdeční patologie, a funkční, což jsou „nevinné“ zvuky. Organické srdeční šelesty jsou zvuky, které se mohly objevit v důsledku vrozených nebo získaných malformací a dalších srdečních chorob.

Ve většině případů dochází k organickému hluku v důsledku poruchy chlopně nebo septa (interventrikulární nebo atriální septa). Organické zvuky mají tvrdé, hrubé, trvalé zabarvení; hlasitá, ostrá intenzita; jsou dlouhé, vyznačují se tím, že se drží za hranicemi srdce, axilární nebo v mezikapsulární oblasti. Po cvičení se organický šum zesiluje; jejich stejná slyšitelnost v jakékoli poloze těla je zaznamenána, mají spojení se zvuky srdce.

Funkční šelesty v srdci se nazývají „nevinné“, protože neexistuje žádná souvislost se srdečními chorobami, proto je lze slyšet v přítomnosti jiných nemocí, které nesouvisejí s patologiemi srdce. Funkční zvuky mají měkký, hudební, nekompromisní zabarvení, slabou intenzitu, jsou krátké, nevykonávají se ze srdce.

Hlukové vlastnosti: systolický šelest na vrcholu srdce a v jiných částech

Systolické šelesty se objevují, když krev teče přes postižené chlopně nebo jiné struktury srdce. Hluk hluku závisí na rychlosti průtoku krve a tlaku.

Důvodem takového hluku může být zúžení aortálního lumenu, návrat krve v oblasti mitrální nebo trikuspidální chlopně, zúžení plicní tepny, poškození srdečních chlopní, přítomnost patologických děr v mezipateriální přepážce, poškození zařízení zajišťujícího ventil.

Všechny nemoci, které jsou charakterizovány tímto typem hluku, mají hlavně vrozený charakter, mohou však být způsobeny i revmatismem a dalšími nemocemi, které se vyskytují u malých dětí.

Obecně, co je hluk, srdeční šelest je vibrace, ke které dochází v důsledku turbulentního průtoku krve. Mají několik vlastností:

 • intenzita
 • trvání
 • formulář;
 • čas;
 • frekvence;
 • charakter;
 • lokalizace
 • dirigování;
 • variabilita.

Na příkladu zúžení aorty dochází k hluku pouze během vytlačování krve ze srdce do aorty. Hluk dosahuje maximální sonority v době, kdy rychlost toku krve dosáhne svého vrcholu.

A během diastoly - relaxace srdce hluk zmizí. V průběhu času může hluk zeslábnout nebo úplně zmizet - k tomu dochází u těžkých lézí chlopně a po chvíli se u dítěte může objevit srdeční selhání.

Hluk, který po celou dobu redukuje srdce, se nejčastěji vyskytuje s vrozenými vadami srdečních stěn.

Hluk, který se vyskytuje na samém konci kontrakce srdce, je charakteristický pro zpětný tok krve v mitrální chlopni během poškození přístroje, který ji zajišťuje.

Hluk je slyšet v oblasti základny hrudní kosti a může vydávat podpaží nebo záda a krk. Hluk předchází kliknutí.

Je velmi obtížné určit hluk, který se vyskytuje na konci relaxace srdečního srdce nebo uprostřed během rychlého srdečního rytmu.

S návratem krve v oblasti postižené trikuspidální chlopně je možné pulsace jater a pulsace vpravo od hrudní kosti. S defektem septa srdce je hluk drsný s účinkem jakési chvění.

Když se otvor aortální chlopně zužuje, hluk je lokalizován v horní třetině hrudní kosti.

Je zaznamenán pomalý puls na krčních tepnách. Když se plicní tepna zužuje, hluk je nejlépe slyšet vlevo na horním okraji hrudní kosti. Vyznačuje se zvýšenou inspirací. Defekt síňového septa je charakterizován rozdělením jednoho ze srdečních rytmů.

 • Hluk může také nastat při kontrakci srdce v důsledku zpětného toku krve, takový hluk se vyskytuje od samého začátku vypuzení krve.
 • V tomto případě je nejčastější příčinou návrat krve v oblasti mitrální chlopně spojené se separací aparátu.
 • Hluk vznikající na samém konci kontrakce srdce je charakterizován drsným charakterem, před hlukem uslyšíte cvaknutí.

Diastolický hluk je jedním z nejobtížnějších slyšitelných zvuků, protože jsou velmi nízké frekvence a lze je snadno zaměnit s hlukem nebo hučením z ulice.

Diastolický šelest je šelest, ke kterému dochází při uvolnění srdce.

Příčinami tohoto hluku jsou nejčastěji zúžení otevření mitrální chlopně, endokarditida, exfoliační aneuryzma nebo trauma. Vyznačuje se zvýšením, pokud dáte dítě na jeho levou stranu nebo po cvičení.

 1. Nejlepším bodem pro poslech hluku je pátý mezikostální prostor podél linie nakreslené od středu levé klíční kosti.
 2. Při poslechu diastolického šelestu na aortální chlopni uslyšíte tichý, tichý šelest, ale když se pacient nakloní dopředu, zlepší se zvukovost zvuku tím, že se přiblíží srdce ke hrudi.
 3. Při těžkém prodlouženém návratu krve a při onemocněních, jako je endokarditida, exfoliační aneuryzma nebo trauma, je charakteristický velmi hlasitý a krátký hluk.
 4. V průběhu času se to vyvine ve zvýšení srdeční kontrakce na pozadí krátkého šumu, ztráty vědomí a kolapsu.
 5. Léčba je v tomto případě pouze rychlou chirurgickou léčbou a opravou vady ventilu.

Systolodiastolické šelesty - vyskytují se pouze u dospělých. Vyznačují se přítomností hluku, a to jak při kontrakci srdce, tak při relaxaci.

S předčasnou diagnózou u dítěte s onemocněním kardiovaskulárního systému může rychle vést k úmrtí dítěte.

Doporučujeme, abyste při nejmenším podezření kontaktovali kardiologa, který vám v případě vážného stavu okamžitě pošle echokardiografii, kde bude potvrzena nebo bude diagnóza vyvrácena, což bude v pořádku.

Kardiologové studovali problém patologických tónů u dětí a objevili několik typů anomálií, které vysvětlují, proč k selhání dochází. Dlouhé studie umožnily sestavit kompletní seznam změn, které zahrnují abnormality srdečních chlopní, srdečního svalu, děr. Anomálie jsou zase reprezentovány různými lokalizacemi:

 • abnormalita srdeční chlopně: stenóza plicní tepny, tricuspidální chlopně, aortální a mitrální, nedostatečnost tricuspidální chlopně a aortální nebo mitrální regurgitace (zpětný průtok krve);
 • k abnormálnímu otevření dochází v důsledku defektů v mezikomorovém septu a v otevřeném ductus arteriosus;
 • abnormalita srdečního svalu se vytváří s vrozenou malformací a ze získaných důvodů (vysoký krevní tlak, infarkt myokardu, srdeční selhání).

Avšak pouze při anomáliích nekončí seznam všech příčin onemocnění. Viníky jsou často tyto nemoci:

 • vrozená malformace spojená se zúžením lumenu segmentální povahy aorty (koarktace);
 • dědičně tvořil další akord;
 • hypoplasie oddělení (často vlevo);
 • endokarditida;
 • srdeční myxom (benigní nádor měkkých tkání srdce, zřídka diagnostikovaný);
 • tetralogie Fallota.

Hluky jsou také slyšet během hemodynamiky, když je narušena rychlost proudění krve. Všechny tyto faktory jsou však spojeny s narušeným průtokem krve, který způsobuje hlukové efekty. CardiolOgists klasifikovat tyto zvukové jevy podle lokalizace, povahy a původu. Ovlivněte odchylky ve formě srdečních šelestů a věkových charakteristik těla dítěte.

Je třeba vědět, že charakteristika hluku se může lišit v závislosti na jejich umístění. Například na vrcholu aorty je systolický šelest.

 1. Patologie mitrální chlopně a související akutní selhání. V této poloze je hluk krátkodobý. K jeho projevům dochází brzy. Pokud je tento typ hluku ustálen, odhalí se u pacienta následující patologie: hypokineze, prasknutí akordu, bakteriální endokarditida atd.
 2. Systolický šelest na levém okraji hrudní kosti.
 3. Chronická nedostatečnost mitrální chlopně. Tento typ hluku je charakterizován skutečností, že zabírají celou dobu kontrakční kontrakce. Velikost defektu chlopně je úměrná objemu vrácené krve a povaze hluku. Tento hluk je lépe slyšet, pokud je osoba ve vodorovné poloze. S progresí srdečních chorob dochází u pacienta k vibracím na hrudi. Ve spodní části srdce je také systolický šelest. Vibrace jsou pociťovány během systoly.
 4. Mitrální nedostatečnost relativní povahy. Tento patologický proces se hodí k léčbě s řádnou léčbou a dodržováním doporučení.
 5. Systolický šelest s anémií.
 6. Patologické poruchy papilárních svalů. Tato patologie se týká infarktu myokardu a ischemických poruch v srdci. Systolický šelest tohoto typu je variabilní. Diagnostikuje se na konci systoly nebo uprostřed. Existuje krátký systolický šepot.

Srdce je svalový orgán, který má vnitřní dutinu, která je rozdělena příčkami do čtyř komor. V souladu s tím se vytvoří dvě síně a dvě komory. Mezi každou dvojicí síní a komor je jeden atrioventrikulární ventil. Kromě toho mezi levou srdeční komorou a aortou, jakož i mezi pravou srdeční komorou a plicní tepnou, existují tricuspidální septa zvaná semilunární chlopně.

Srdce má dvě fáze práce: • Diastole je proces relaxace srdečního svalu a naplnění srdce krví; • Systole je fáze vytlačování krve do krevních cév. Když se srdeční sval stahuje, vytvářejí se dva specifické tóny. Každý má možnost je slyšet. Nejprve jsou spojeny s uzavřením střídavě atrioventrikulárních a lunárních chlopní.

shumy v serdtse u rebenka prichiny 1 - Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční šum za 1-3 roky

Srdeční šelest je výsledkem změn průtoku krve v cévách a srdci. Více než 85 procent projevů je registrováno u dětí a dospívajících, méně často u dospělých nad 25 let. Mnoho kardiologů je toho názoru, že srdeční šelest u dospělého je výrazným příznakem závažné nemoci, takže je lepší, aby nemocný podstoupil úplné vyšetření.

Nebezpečí infarktu spočívá v tom, že přetrvávají dlouhou dobu asymptomaticky a občas projevují zvuky. Podrobné vyšetření ukáže kardiologovi kompletní obrázek srdce a cévního systému a v případě potřeby vám pomůže vybrat metodiku léčby.

Systolické srdeční šelest je rozděleno podle fáze cyklu jeho fungování. Je tvořena kompresí srdeční komory, což vyvolává další výstup krevního toku z ní do malé díry velikosti. Systolická abnormalita je tradičně diagnostikována důkladným vyšetřením horní části hlavního orgánu života.

Za jeho provokaci a další vývoj v těle dítěte jsou odpovědné septální a chlopňové anomálie septa umístěné mezi komorami a síněmi. Při organizování výzkumu bude hluk dotyčného typu při poslechu odborníkem ostrý, hlasitý, drsný a zároveň dlouhý.

Ve většině případů je pozorována skutečnost průchodu anomálie do axilární a subskapulární oblasti, tj. Mimo samotný srdeční sval. Je vhodné zdůraznit, že za přítomnosti systolických šelestů budou po těžké fyzické námaze zřetelněji slyšet nezdravé zvuky v práci dětského srdce.

Vlastnosti struktury srdce dítěte

Systolické šelesty, často diagnostikované u malých dětí, se dělí na:

 • časný systolický;
 • holosystolický;
 • pozdě;
 • střední systolický.

A podle povahy v závislosti na situaci vyžadující nebo nevyžadující léčbu:

 • funkční (ve většině případů přírodní, nevyžadující léčbu);
 • patologické (zahrnující povinný lékařský zásah).

Okolnosti, které ovlivnily výskyt zvažované anomálie u dítěte, mohou být funkční nebo patologické. Za funkční hluk se považuje zrychlený tok krve způsobený změnami souvisejícími s věkem, pohlavím, životním stylem a fyzickou aktivitou v životě dítěte.

Při absenci dalších příznaků odchylek, například zmateného dýchání, pulzních vln nebo nedostatku kyslíku v krvi rostoucího člověka, jsou takové odchylky považovány za normální variantu a nevyžadují léčbu.

Důvody, které způsobily funkční abnormality v srdci nedávno narozeného dítěte, jsou tradičně připisovány:

 • strukturální rysy kardiovaskulárního systému, které se ve většině případů v průběhu času samočinně korigují (otevřené oválné okno, otevřené Botallic potrubí; otevřené venózní potrubí atd.);
 • intenzivní růst těla před rozvojem kardiovaskulárního systému;
 • změny v hormonálním systému;
 • endokrinní disrupce;
 • blízkost krevních cév k hrudníku;
 • štíhlé tělo, složení dítěte.

Na základě výše uvedených „stimulantů“ vzniku funkčních srdečních šelestů je jejich náhlá diagnóza ve většině případů zcela oprávněná, protože je pozorována v okamžicích zvláštních růstových skoků u rostoucí osoby. Jedná se o věk 2 - 5 let a v období dospívání - 12 - 15 let.

Navzdory vnější neškodnosti uvažovaného typu srdeční abnormality je vhodné, aby rodiče, pokud je detekováno u dítěte, kontaktovali pediatra nebo kardiologa, aby provedli řádné vyšetření své dcery nebo syna. Taková opatření mohou minimalizovat riziko komplikací v případě výskytu onemocnění.

Je třeba připomenout, že srdce je jedním z nejdůležitějších orgánů člověka. Funguje bez oddechu a zajišťuje přísun kyslíku a živin krví do dalších orgánů a tkání. Bez nadsázky lze říci, že v jeho „rukou“ je osud celého organismu.

Bohužel v posledních letech se stále častěji objevují případy narození dětí s vrozenými patologiemi vývoje životně důležitých orgánů a systémů. Můžete obviňovat ekologii, nezdravý životní styl rodičů a lékaři za nedbalost, ale faktem zůstává: nemoci kardiovaskulárního systému ve struktuře dětské dětství zabírají jedno z prvních míst.

Kromě toho se v posledních letech výrazně změnil poměr, klinické příznaky a následky srdečních chorob u dětí. Pro současnou generaci přicházejí do popředí nereumatické srdeční choroby bakteriální povahy, má tendenci zvyšovat frekvenci vrozených srdečních vad, poruch rytmu a kondukce a také arteriální hyper- a hypotenze (vysoká a nízká krev tlak).

Ultrazvukové vyšetření plodu umožňuje in utero diagnostikovat asi 90% různých forem srdečních vad. První vyšetření po narození prochází děti zdmi nemocnice: pomocí stetoskopu může zkušený pediatr poslouchat tóny a zvuky nejen v srdci, ale také na hlavě dítěte (před uzavřením velkého fontanelu) )

V případě potřeby jmenuje novorozenec další vyšetření k vyloučení vrozené patologie. Ve věku 1 měsíce se všechny děti podrobí ultrazvukovému vyšetření břišní dutiny, mozku, srdce, kyčelních kloubů, povinnému elektrokardiografickému vyšetření, aby se stanovil stav vedení srdečního svalu a identifikovala riziková skupina.

Další naplánované vyšetření srdce u dětí bude rok. Další kontroly se opakují se zapojením dalších odborníků. Šance, že lékaři vynechají patologii srdce dítěte, tedy prakticky chybí. Rodiče by však neměli být ostražití. Problém je v tom, že rodiče opomíjejí nebezpečné příznaky, zanedbávají lékařská vyšetření dítěte a mezitím se onemocnění vyvíjí.

Některé velmi ostražité matky marně bijí na poplach, protože neznají fyziologické vlastnosti dětského kardiovaskulárního systému, a podrobují se dětem mnoho vyšetření a tráví s tím spoustu času a peněz. Takové „výlety“ bohužel dítěti neprospívají a zbytečné poruchy nepříznivě ovlivňují práci srdce rodičů.

e3213331a513c2798a443a3903453b79 - Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční šum za 1-3 roky

Záložka srdce u dítěte začíná ve druhém týdnu vývoje plodu ze dvou nezávislých srdečních embryí, která se poté sloučí do jedné zkumavky umístěné v krku. Od konce druhého měsíce těhotenství se vytvoří placentární krevní oběh, který přetrvává až do narození dítěte (až do tohoto věku se plod živí histotrofním způsobem).

Kardiovaskulární systém plodu se vyznačuje fungováním následujících tří formací: oválné otevření, arteriální a žilní vývody. Jsou nezbytné k uvolnění přebytečné krve a pomoci srdeční činnosti bez dýchání a nízkého tlaku. V pravé síni se krevní toky nemísí úplně, protože krev z dolní duté žíly je směrována oválným oknem do levé síně a poté do levé komory, zatímco krev z nadřazené žíly proudí pravou síní do pravá komora.

Při narození jsou plíce narovnány a naplněny krví, fetální krevní cesty (Arantia a arteriální kanály, oválné okno a zbytky pupečních cév) jsou uzavřeny. U novorozenců je zaveden mimotělní krevní oběh, začnou fungovat malé a velké kruhy krevního oběhu. V levé síni se krevní tlak zvyšuje přijetím velkého množství a ventil oválného okna je mechanicky uzavřen.

K uzavření ductus arteriosus dochází pod vlivem nervových, svalových a torzních faktorů. Mezitím má srdce novorozence řadu anatomických a fyziologických rysů. U novorozenců je srdce relativně velké a činí 0,8% tělesné hmotnosti (asi 22 g), zatímco u dospělých je to 0,4%. Pravá a levá komora jsou přibližně stejné, jejich tloušťka stěny je 5 mm.

S věkem dochází k nárůstu srdeční hmoty: o osm měsíců se hmotnost zdvojnásobí, o tři roky - trojnásobek, o šest let se zvýší o 11krát. Anatomicky je srdce novorozence umístěno výše než u starších dětí, což je částečně způsobeno vyšším postavením bránice. Pulz u dětí všech věkových skupin je častější než u dospělých.

To je způsobeno rychlejší kontraktilitou srdečního svalu v důsledku menšího vlivu nervu vagus a intenzivnějšího metabolismu. Normální srdeční frekvence novorozence je 120-140 tepů za minutu, když se krmení nebo pláč zvyšuje na 160-200 tepů. Pak se tepová frekvence u dětí s věkem postupně snižuje.

Pláč, úzkost, horečka vždy způsobují, že děti zvyšují srdeční frekvenci. Respirační arytmie je charakteristická pro dětský puls: když je vdechována, stává se častější, zatímco při výdechu řídne. Zvýšené potřeby tkání rostoucího organismu v krvi jsou uspokojeny relativním zvýšením srdečního výdeje. Krevní tlak u dětí je nižší, čím je dítě mladší.

U novorozeného dítěte je průměrný systolický tlak asi 70 mm Hg. Art., Do roku se zvyšuje na 90 mm RT. Art. K nárůstu tlaku v budoucnosti dochází nejintenzivněji v prvních 2-3 letech života a v pubertě. Zvýšení tlaku s věkem je paralelní se zvýšením rychlosti šíření pulzní vlny přes cévy svalového typu a je spojeno se zvýšením jejich tónu.

V srdci dítěte je dobře vyvinuta síť malých tepen, které zajišťují dobré zásobování srdečního svalu krví. Kufry jsou poměrně velké. Až 10–12 let u dětí je plicní tepna širší než aorta, pak se jejich lumeny stanou stejné a po pubertě se vytvoří inverzní vztah.

Kapilární systém u dětí je relativně a absolutně širší než u dospělých, což způsobuje potíže při udržování homeostázy teploty. Shrneme-li vše výše uvedené o anatomických a fyziologických charakteristikách kardiovaskulárního systému u dětí, lze říci, že relativně velká hmota srdce, relativně širší otvory srdce a vaskulární lumeny jsou faktory, které usnadňují krevní oběh u dětí.

Malé děti se vyznačují malým systolickým objemem krve a vysokým srdečním rytmem a malý objem krve na jednotku tělesné hmotnosti je relativně velký. Relativně větší množství krve a vlastnosti energetického metabolismu u dětí způsobují, že srdce vykonává práci, která je relativně větší než práce srdce dospělého.

Rezervní schopnosti srdce v raném věku jsou omezené kvůli větší tuhosti srdečního svalu, krátké diastole a vysoké srdeční frekvenci. Výhodou je absence negativních účinků chronických a akutních infekcí, různých intoxikací na srdce dítěte.

Začátek tvorby srdce je považován za druhý týden těhotenství. Od třetího měsíce to může fungovat a tkáňová výživa se provádí pumpováním krve z placenty. Struktura srdce plodu je charakterizována přítomností tří rysů:

 • oválné okno
 • ductus arteriosus
 • žilní kmen.

Živá krev z pravé síně prochází do pravé komory přes nadřazenou venu cava a její část (ze spodní strany) skrz otvor v septum teče do levé síně, poté do komory a dále tepnami.

Po porodu se plíce narovná a vstoupí do nich krevní oběh a všechny pomocné cévy a otvory, které byly dříve potřeba, jsou uzavřeny. To je usnadněno zvýšeným tlakem v levé polovině srdce, uzavřením okna mezi síněmi, jakož i prací nervového a svalového systému.

O čem to mluví?

Pokud má pacient zvuky uvnitř těla, znamená to, že je narušen průtok krve v cévách. Existuje rozšířené přesvědčení, že u dospělých je pozorován systolický šelest.

To znamená, že v lidském těle dochází k patologickému procesu, který naznačuje nějaký druh onemocnění. V tomto případě je nutné podstoupit kardiologické vyšetření.

pediatr 2 - Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční hluk za 1-3 roky

Systolický šelest naznačuje jeho přítomnost mezi druhým srdečním tónem a prvním. Zvuk je zaznamenán na srdečních chlopních nebo průtoku krve.

Proč se hluk objevuje u dětí?

Hlavním důvodem vzniku hluku u dítěte mladšího šesti měsíců je jejich fyziologický původ, který je spojen se změnou funkční činnosti kardiovaskulárního systému po narození a začleněním malého kruhu krevního oběhu, zejména oválné okno, skrz které byla během prenatálního období vypouštěna část krve z pravého do levého atria.

 • Nezvětšení oválného okna, arteriálního nebo žilního kanálu, které by se mělo normálně uzavřít ve věku 1 roku.
 • Defekt komorového septa je malformace, ve které zůstává otvor spojující pravou a levou komoru.
 • Jakékoli vrozené malformace doprovázené zúžením (stenózou) nebo nedostatečností chlopně.

Vývoj hluku u dítěte za rok může často souviset s organickými změnami. Takže zvýšení tělesné teploty během infekční intoxikace těla nebo po cvičení může být doprovázeno výskytem hluku.

Proč může být u dítěte srdeční šelest? Existuje mnoho důvodů. Níže bude uveden nejčastější. U dětí může tedy dojít k srdečním šelestům v důsledku následujících patologií:

 1. Porušení síňového septa. V tomto případě mluvíme o nepřítomnosti tkáně v něm. Tato situace vede k výtoku krve. Objem vypuštěné krve závisí na velikosti defektu a komplianci komor.
 2. Abnormální stav žilního návratu plic dětského těla. Existují případy abnormální tvorby plicních žil. Podstatou toho je, že plicní žíly nekomunikují s atriem na pravé straně. Mohou růst společně s žilami velkého kruhu.
 3. Koortrace aorty. V tomto případě mluvíme o zúžení hrudní aorty. U dítěte je diagnostikována srdeční choroba. Segmentální aortální lumen je menší, než se očekávalo. Tato patologie je léčena chirurgicky. V případě neprokázání1889816 - Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční šum za 1-3 roky

Rozdělení hluku na druhy

V oddělení údajů od patologických procesů existuje určitá gradace:

 1. Funkční systolický šelest. Jedná se o nevinný projev. Neexistuje žádné nebezpečí pro lidské tělo.
 2. Organický systolický šelest. Takový šumový charakter naznačuje přítomnost patologického procesu v těle.

Nevinný typ šumu může naznačovat, že v lidském těle existují i ​​jiné procesy, které nesouvisejí s onemocněním srdce. Mají jemnou povahu, nejsou dlouhé, mají slabě vyjádřenou intenzitu. Pokud osoba snižuje fyzickou aktivitu, hluk zmizí. Data se mohou lišit v závislosti na poloze pacienta.

Zvukové účinky systolické povahy se vyskytují v důsledku septických poruch a chlopní. Konkrétně v lidském srdci dochází k dysfunkci septy mezi komorami a síněmi. Liší se povahou zvuku. Jsou pevné, houževnaté a stabilní. Existuje hrubý systolický šelest, zaznamenává se jeho dlouhé trvání.

Tyto zvukové efekty přesahují hranice srdce a odrážejí se v axilárních a mezikapsulárních zónách. Pokud člověk dokončil své cvičení, pak zvukové abnormality přetrvávají i po skončení. Během fyzické aktivity je šum zesílen. Organické zvukové efekty přítomné v srdci jsou nezávislé na poloze těla. Stejně dobře jsou slyšeni v jakékoli poloze pacienta.

Proč dochází k systolickým šelestům?

Je důležité, aby rodiče věděli, že v každém dětství existuje šance narazit na nepříjemný jev. Po průchodu několika fázemi vývoje se kardiovaskulární systém dítěte mění a snaží se dosáhnout úrovně vývoje dospělého těla. Tento proces je přirozený, ale někdy se setkáváme s tím, že zvýšení délky krevních cév a objemu srdce se neshoduje s celkovým růstem těla dítěte.

Při zkoumání novorozence je třeba, aby novorozenec poslouchal hluk. Jejich snadná manifestace je charakteristická pro všechny děti a je spojena s restrukturalizací oběhového systému dítěte. Charakteristika přímého průtoku krve plodu mezi aortou a koncem plicní tepny. Hlavním úkolem specialisty je správně rozpoznat slyšený problém a včas identifikovat závadu. Podle statistických odhadů se asi 1,5% kojenců narodí s vrozenou vadou.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

1-12 měsíců

Pokud vyšetření dítěte v porodnici nezpůsobilo u novorozence úzkost, může pediatr po měsíci slyšet hluk. Podobný problém po měsíci věku, kdy vrozené vady musely zmizet, se projevuje vážnou diagnózou 5-6 měsíců. Cyanóza kůže, dušnost, vývojové zpoždění zaznamenané u jednoletého dítěte nebo během prvního roku ukazují na srdeční vadu. Hluky bez výše popsaných příznaků jsou klasifikovány jako funkční, které s růstem dítěte vymizí.

1 2 let-

U dětí ve věku 1 roku se provádí všeobecné rutinní vyšetření zaměřené na identifikaci srdečních onemocnění. Další tóny detekované v této době mohou být způsobeny zvýšenou dětskou úzkostí nebo rychlým růstem. Možná, že doktor dříve nepřipisoval tomuto porušení důležitost. 95% hluku vytvořeného v tomto věku se zpravidla týká bezpečného funkčního vzhledu, protože vada je diagnostikována s velkou přesností mnohem dříve.

2 3 let-

Období, ve kterém je každé třetí dítě pozorováno kardiologem v důsledku srdečního šelestu. Náhle vznikající další tóny mohou být vysvětleny faktory doprovázejícími vyšetření. Dítě hodně běželo, než podstoupilo vyšetření, nebo jeho teplota trochu vyskočila, nebo byl nervózní a velmi se bál před návštěvou lékaře.

roztomilé batole dívka procházky venku 1 - Srdeční šelest u dítěte způsobí systolický, funkční hluk za 1-3 rokyPokud dítě před vyšetřením běželo nebo aktivně hrálo, může to ovlivnit výsledky.

5 7 let-

Cardiologists klasifikují hluk mezi předškoláky ve věku 5-7 let jako nezhoubné, nezpůsobující zvláštní tóny, což naznačuje jejich vnější povahu. Masivní fyzická aktivita, pocit úzkosti, horečka, hypertyreóza mohou způsobit takové projevy v srdci. Pokud rodiče eliminují negativní faktory ze života dítěte, zmizí patologické tóny.

10 12 let-

Dospívání 10-12 let a nástup puberty se vyznačují malými funkčními tóny, i když se neobjevily dříve. Roste šířka a délka krevních cév, ale je nerovnoměrná.

Jaké jsou příčiny systolického šelestu? Existuje několik základních. Mezi ně patří:

  Aortální stenóza. Může být buď vrozená nebo získaná v přírodě. Toto onemocnění se vyskytuje v důsledku zúžení aorty. S touto patologií jsou stěny chlopně fúzovány. Tato situace komplikuje tok krve>e6e7468489cc52a6059d9e61d437b045 - Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční šum za 1-3 roky

Lékaři klasifikují hluk na nevinný (funkční) a patologický (organický).

Zkušený lékař může již přibližně určit míru poškození srdce podle povahy hluku, jeho objemu, vodivosti a doby výskytu.

Funkční šum při poslechu:

 • klid
 • změnit svůj charakter, když dítě změní polohu, fyzickou aktivitu;
 • nestálé;
 • poslouchal hlavně uvnitř srdce;
 • vyskytují se při systole (srdeční kontrakce).

Funkční zvuky se na kardiogramu neodrážejí, neovlivňují krevní oběh a nepovažují se za závažná porušení. Nejčastěji jsou slyšeny u kojenců a dospívajících v období aktivního růstu. Lze je také pozorovat u infekčních chorob se zvýšenou teplotou, křivicí, anémií a úzkou hrudí.

Patologický šum při poslechu:

 • mají vysoký objem;
 • Trvalý
 • naslouchali mimo srdce tkání a krevních cév;
 • vznikají jak kontrakcí srdce, tak jeho relaxací.

Patologické srdeční šelesty jsou příznakem vážných poruch práce srdce, zpravidla jde o srdeční vady.

Děti s vrozenými srdečními vadami jsou rozděleny do tří skupin:

 1. Děti, které jsou určeny k chirurgickému ošetření, aby se zabránilo komplikacím.
 2. Děti s patologií, kterou nelze napravit, ani se současnými onemocněními, která činí chirurgickou léčbu zbytečnou (například se závažným poškozením mozku). Tito pacienti podstupují pouze podpůrnou lékovou terapii.
 3. Děti s malými oběhovými poruchami. Mají vyšší riziko chirurgického zákroku než riziko komplikací. Tyto děti by měly být registrovány u dětského kardiologa a pravidelně podstupovat vyšetření. V případě potřeby ošetřete diuretiky a jinými prostředky. Pokud nemoc postupuje, pak jde o operaci.

K objasnění diagnózy musí mít všechny děti se srdečním šelestem EKG, ultrazvuk srdce a v případě potřeby CT nebo magnetickou rezonanci. Může být také požadována srdeční katetrizace s angiocardiografií.

Pokud je detekován i mírný hluk v srdci, je nutné podstoupit úplné vyšetření u dětského kardiologa, aby se zjistila jeho příčina. Pouze odborník může dávat doporučení ohledně četnosti vyšetření, povolené fyzické námahy a rozhodovat o potřebě lékařského nebo chirurgického ošetření.

Rodičovství

Lékaři se v první řadě potýkají s úkolem určit, zda existuje srdeční šelest nebo ne. Pacient je podroben vyšetření, jako je auskultace. Během ní musí být osoba nejprve ve vodorovné poloze a poté ve vertikální poloze. Poslech se také provádí po cvičení v poloze na levé straně při vdechování a výdechu.

Například u nemoci mitrální chlopně je třeba naslouchat vrcholu srdce. Ale s malformacemi trikuspidální chlopně je lepší prozkoumat spodní okraj hrudní kosti.

Důležitým bodem v této záležitosti je vyloučení dalších hluků, které mohou být přítomny v lidském těle. Například u nemoci, jako je perikarditida, může docházet také k hluku.

K diagnostice hlukových efektů v lidském těle se používají speciální technologické nástroje, a to: FCG, EKG, radiografie, echokardiografie. Radiografie srdce se provádí ve třech projekcích.

Existují pacienti, u kterých mohou být výše uvedené metody kontraindikovány, protože mají jiné patologické procesy v těle. V tomto případě jsou osobě předepsány invazivní metody vyšetření. Patří sem metody snímání a kontrastu.

Také pro přesnou diagnostiku stavu pacienta, konkrétně pro měření intenzity hluku, se používají různé testy. Používají se následující metody:

 1. Cvičte zátěž pacienta. Izometrická, izotonická, karpální dynamometrie.
 2. Je slyšet pacientovo dýchání. Zjistí se, zda se hluk zhoršuje při výdechu pacienta.
 3. Extrasystol.
 4. Změna pozice vyšetřované osoby. Konkrétně, zvedání nohou, když člověk stojí, krčí se a tak dále.
 5. Držení dechu. Toto vyšetření se nazývá Valsalvův test.

Je třeba říci, že je nutné provést včasnou diagnostiku k detekci hluku v lidském srdci. Důležitým bodem je zjistit příčinu jejich výskytu. Je třeba si uvědomit, že systolický šelest může znamenat, že v lidském těle dochází k vážnému patologickému procesu. V tomto případě pomůže identifikace typu hluku v rané fázi přijmout veškerá nezbytná opatření k léčbě pacienta. I oni však nemusí mít žádné závažné odchylky a projdou určitou dobu.

Je nezbytné, aby lékař pečlivě diagnostikoval hluk a určil příčinu jeho vzhledu v těle. Je také třeba si uvědomit, že doprovázejí osobu v různých věkových obdobích. Nebuďte frivolní s těmito projevy těla. Diagnostická opatření je nutné ukončit.

Doporučuje se kontrolovat práci srdce, i když osoba nemá žádné stížnosti na práci tohoto těla. Systolické šelesty mohou být detekovány náhodou. Diagnóza těla vám umožní identifikovat jakékoli patologické změny v rané fázi a přijmout nezbytná léčebná opatření.

 • Primární detekce šumu. Obvykle k tomu dochází při jmenování pediatra v době poslechu phonendoskopu. Normální lékař neurčí diagnózu pouze na základě toho, co slyšel, jednoduše vysvětlí, jaké změny slyšel, a dá pokyny k vyšetření. Komarovskij radí, abyste nepropadali panice a v žádném případě neodmítli diagnostikovat. Rodiče by měli dostat pokyny na EKG, ultrazvuk srdce, echokardiografické vyšetření a někdy i na MRI. Po návštěvě těchto kanceláří a specialistů s výsledky měření a grafů musíte jít na pediatrii cardiologist.
 • Potvrzení organického hluku. Pokud cardiologist na základě předchozích studií dospěl k závěru, že došlo k patologickému organickému poškození srdce, může předepsat léky nebo chirurgický zákrok. Všechna doporučení by měla být dodržována znovu, bez paniky - současná úroveň kardiochirurgie je na takové vysoké úrovni, že jsou úspěšně operována i embrya v děloze. Předpovědi jsou nejčastěji velmi příznivé.
 • Potvrzení funkčního hluku. Pokud cardiolOgist říká, že hluk je neškodný, můžete si vydechnout, vrátit se domů a žít jako předtím a nechat dítě na pokoji. Je pravda, že je stále vhodné vidět a cardiolPřihlaste se na nějakou dobu a alespoň jednou za šest měsíců jej sledujte, abyste sledovali dynamiku - hluk může zmizet nebo nemusí zmizet.
 • Odmítnutí hluku. A to se stává často. Studie ukazují, že u dítěte je všechno normální, kardiolog nenachází hluk při opakovaném poslechu. Rodiče v této situaci nemusí skandovat s pediatrem, který slyšel hluk poprvé. Vyšetření nikdy není zbytečné.

  Více v převodu Dr. Komarovsky.

  Lékaři, kteří dítě pozorují, by měli přemýšlet o tom, jak jednat a jakou taktiku léčby zvolit. Úkolem rodičů není podle Yevgenyho Komarovského zasahovat do nich, ale přispívat všemi možnými způsoby. Algoritmus akce je poměrně jednoduchý:

  1. Primární detekce šumu. Obvykle k tomu dochází při jmenování pediatra v době poslechu phonendoskopu. Normální lékař neurčí diagnózu pouze na základě toho, co slyšel, jednoduše vysvětlí, jaké změny slyšel, a dá pokyny k vyšetření. Komarovskij radí, abyste nepropadali panice a v žádném případě neodmítli diagnostikovat. Rodiče by měli dostat pokyny na EKG, ultrazvuk srdce, echokardiografické vyšetření a někdy i na MRI. Po návštěvě těchto kanceláří a specialistů s výsledky měření a grafů musíte jít na pediatrii cardiologist.
  2. Potvrzení organického hluku. Pokud cardiologist na základě předchozích studií dospěl k závěru, že došlo k patologickému organickému poškození srdce, může předepsat léky nebo chirurgický zákrok. Všechna doporučení by měla být dodržována znovu, bez paniky - současná úroveň kardiochirurgie je na takové vysoké úrovni, že jsou úspěšně operována i embrya v děloze. Předpovědi jsou nejčastěji velmi příznivé.
  3. Potvrzení funkčního hluku. Pokud cardiolOgist říká, že hluk je neškodný, můžete si vydechnout, vrátit se domů a žít jako předtím a nechat dítě na pokoji. Je pravda, že je stále vhodné vidět a cardiolPřihlaste se na nějakou dobu a alespoň jednou za šest měsíců jej sledujte, abyste sledovali dynamiku - hluk může zmizet nebo nemusí zmizet.
  4. Odmítnutí hluku. A to se stává často. Studie ukazují, že u dítěte je všechno normální, kardiolog nenachází hluk při opakovaném poslechu. Rodiče v této situaci nemusí skandovat s pediatrem, který slyšel hluk poprvé. Vyšetření nikdy není zbytečné.

  Příznaky u dětí

  Článek poskytuje základní údaje o srdečních šelestech u dítěte: příčiny toho, co to je a hlavní typy hluku. Příznaky patologického hluku, jejich diagnostika a způsob léčby dítěte.

  Autor článku: Yachnaya Alina, onkologický chirurg, vyšší lékařské vzdělání s titulem všeobecné lékařství.

  Srdeční šelest je zvukový obraz narušení pohybu krve komorami svalu, který lze slyšet mezi tóny srdce.

  doktor komarovskij o shumah v serdce u rebenka - Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční hluk za 1-3 roky

  Při vyšetření pediatr vyhodnotí srdce dítěte podle ucha pomocí stetofonendoskopu. Existují dva hlavní tóny srdce:

  1. První, nebo systolický, je zvuk klapajících chlopní chlopně mezi síní a komorami během kontrakce srdečního svalu (systole).
  2. Druhá, nebo diastolická, je uzavření ventilových klapek plicní tepny a aorty na začátku srdeční relaxace (diastole).

  Dítě je tradičně považováno za osobu od narození do dospívání (asi 12–13 let), i když pod dohledem pediatra jsou mu až 18 let. Příznakem srdečního šelestu v dětském období je přítomnost „fyziologického“ zvuku svalové práce. V dospělé populaci jsou jakékoli zvukové změny v práci srdce důkazem patologického procesu. Neexistují žádné jiné rozdíly v „hluku“ mezi věkovými kategoriemi.

  V prvním roce života kvůli restrukturalizaci oběhového systému pracovat mimo tělo matky

  Může zesílit nebo se poprvé objevit v období aktivního růstu dítěte (předškolní - předškolní a adolescentní), na pozadí nerovnoměrného růstu srdečního svalu a jeho částí

  Žádné změny stavu dítěte, zhoršený vývoj

  Žádná patologie s dalšími studiemi (EKG, sonografie, rentgen)

  Pravidelně sledovat

  Může být vrozená nebo získaná v důsledku jiných chorob

  V dalších studiích jsou změny

  Ne vždy s klinickými projevy.

  V některých případech vyžaduje léčbu, včetně chirurgické

  Vyžaduje se častá kontrola odborníků.

  Může být život ohrožující, což vede k postižení.

  Vzhledem k tomu, že fyziologický hluk nevyžaduje léčbu, neovlivňuje kvalitu a průměrnou délku života dítěte, budeme hovořit pouze o patologickém srdečním šelestu (může být víceméně nebezpečný - v závislosti na jeho příčině).

  Místní pediatři, pediatričtí kardiologové a srdeční chirurgové se podílejí na monitorování a v případě potřeby léčbě dětí srdečními šelesti.

  Existují klinické případy, kdy je hluk jediným příznakem srdečních chorob. Může to být s lehkou vadou nebo s dobrými kompenzačními podmínkami. Jsou tedy známy kombinované svěráky, z nichž jedna neutralizuje druhou.

  Většina dětí s vrozenými strukturálními abnormalitami vykazuje bledost nebo

  Novorozenci odmítají prsa, protože při sání, vrtošivosti a neklidu rychle ztrácejí sílu.

  Ve vyšším věku děti rostou pomalu, přibývají na váze a zaostávají za svými vrstevníky ve fyzickém vývoji. Srdeční šelesty jsou často kombinovány s tachykardií nebo komplexnějšími poruchami rytmu. Se zvýšenou dekompenzací se objevují otoky na nohou, kašel, astmatické záchvaty a zvýšení jater.

  Veškerá léčba je zaměřena na obnovení anatomické struktury srdce nebo na normalizaci krevního oběhu se srdcem a krevními cévami. Moderní úspěchy srdeční chirurgie umožňují operovat i na novorozených dětech, což jim dává obrovskou šanci žít plný život. Všechny děti s vrozenými malformacemi jsou monitorovány na život v kardiologických centrech.

  Chirurgická léčba diagnostikovaného šumu různých etymologií v dětském srdci může být předepsána pouze jako poslední možnost, když je léková terapie v konkrétním případě nesmyslná nebo neúčinná.

  Nejběžnějšími důvody předepisování operace k nápravě popsané anomálie jsou:

  • defekt síňového septa;
  • defekt interventrikulárního septa;
  • vrozené srdeční vady;
  • poškození plicní chlopně;
  • poškození aortální, mitrální, trikuspidální chlopně srdečního svalu;
  • myokardiální dysfunkce;
   shumy v serdtse u rebenka prichiny 12 - Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční šum za 1-3 roky
  • nadměrné zvětšení srdečních komor;
  • zvýšení hustoty stěny myokardu;
  • infekční poškození hmyzu>4993d29570d07110d49595e10e1642ef - Srdeční šelest u dítěte způsobuje systolický, funkční šum za 1-3 roky

  Klíčem k efektivitě operace k eliminaci srdečního šelestu u dítěte je jeho včasná diagnóza. Pokud existuje podezření na první preventivní vyšetření rostoucí osoby pediatrem, měli by být rodiče okamžitě vyšetřeni specialistou, aby se vyloučily možné problémy se životním systémem těla.

  Vzhledem k tomu, že existuje celá řada patologií, které vyžadují chirurgický zákrok, jsou kvalifikovaní odborníci nuceni provádět operace nejen na cévách a funkčních chlopních, ale také na jednotlivých částech srdeční tkáně samotného svalu.

  Srdeční šelesty by měly být často diagnostikovány u dětí různého věku, a proto by měly být důvodem k dalšímu vyšetření dítěte úzkými odborníky. Pokud je zjištěna patologická povaha, kvalifikovaní lékaři přijmou vhodná opatření k minimalizaci rizika komplikací v důsledku stávajícího onemocnění v těle dítěte.

  dech
  vzácnější a hlubší;

  krátký
  pauzy mezi vdechováním a výdechem;

  dušnost
  při chůzi (někdy dokonce schopen
  mír).

 • Svetlana Borszavich

  Praktický lékař, kardiolog, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, kardiologii, revmatologii, imunologii s alergologií.
  Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
  Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
  Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti kardiologie a všeobecného lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

  Detonic