Komorový časný repolarizační syndrom

sindrom rannjai repoljarizacii ekg - syndrom včasné repolarizace komor

Komorový časný repolarizační syndrom

Pokud jde o SRGR, názory vědců se na toto téma mírně liší. Dříve byla většina autorů přesvědčena, že syndrom včasné repolarizace komor je variantou normy na elektrokardiogramu a odráží pouze vrozené rysy elektrofyziologie srdce konkrétního pacienta a neměla by být předepisována žádná léčba.

Tomuto bodu se však dosud věnovala větší pozornost a přítomnost syndromu rané repolarizace komor je považována za riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Jeho přítomnost potvrzuje změnu repolarizační vlny na komorovém komplexu během EKG (elektrokardiografické studie).

Příčiny a rizikové faktory

Příčiny, které způsobují patologii, nejsou plně identifikovány. Faktory, které zvyšují riziko vzniku syndromu, jsou přesně identifikovány:

 • Dlouhodobé užívání silných léků, předávkování.
 • Vrozené, získané vady srdečního svalu.
 • Těžká podchlazení.
 • Dyslipidémie je abnormálně zvýšená hladina lipidů a lipoproteinů v lidské krvi.
 • Nesprávný vývoj pojivové tkáně, což vedlo ke vzniku dalších akordů.
 • Poškození srdce zvýšením velikosti srdce, srdečním selháním a poruchou srdečního rytmu a vodivosti (kardiomyopatie).
 • Porušení nervového systému.
 • Selhání rovnováhy elektrolytů.
 • Vysoký cholesterol.
 • Nadměrná fyzická aktivita, včetně sportu.

Příčiny změn srdeční frekvence nebyly spolehlivě stanoveny. ATS je často diagnostikována při užívání léků určité skupiny (například a2-adrenergních agonistů - klonidinu). Patologií může být patologie: zvýšená koncentrace tuku v krvi (familiární hyperlipidemie), dysplázie pojivové tkáně nebo hypertrofická kardiomyopatie. Je možné, že anomálie je dědičná nebo se vyvíjí na pozadí onemocnění kardiovaskulárního systému.

Ve skupině se zvláštním rizikem jsou lidé, kteří pravidelně provozují intenzivní sporty. Při nadměrné fyzické námaze je kardiovaskulární systém nucen pracovat ve zrychleném režimu, což vede k narušení repolarizačního procesu.

Patologie se často projevuje u lidí s vrozenými nebo získanými srdečními vadami, včetně abnormalit ve struktuře svalu a krevních cév. Placentární nedostatečnost, hypoxie během intrauterinního vývoje nebo během porodu může být provokačním faktorem SRH u dětí. Navíc neuroendokrinní onemocnění u dětí často způsobují časnou repolarizaci.

2 Prevalence AGRI

sindrom rannjai repoljarizacii rasprostranennost - syndrom včasné repolarizace komor

Převládá mezi mladými lidmi a lidmi, kteří se aktivně věnují sportu

Bylo zjištěno, že SRGR (syndrom včasné repolarizace komor) převládá u mladých lidí a lidí aktivně zapojených do sportu. ATS lze detekovat nejen u mladých pacientů, ale také u dítěte. Pokud se tento syndrom objeví ve věku 20 let s frekvencí až 25%, pak po 60letém mezníku zůstanou pouze 2 procenta.

Tento jev lze vysvětlit možným vymizením syndromu časné repolarizace komor s věkem nebo jeho maskováním jako repolarizačních poruch získaných během života. Spolehlivě se tento syndrom vyskytuje u jedinců s neurocirculační dystonií. U mužů je syndrom časné repolarizace častější ve srovnání se ženským pohlavím.

Příznaky

Bylo provedeno velké množství experimentů a analýz, aby se stanovily specifické příznaky, které naznačují přítomnost abnormalit, ale vše se ukázalo jako marné. Důvodem tohoto jevu je to, že abnormality zjištěné na EKG jsou vlastní jak u zdravých lidí, tak u pacientů se srdečními chorobami.

U některých lidí s časnou ventrikulární repolarizací způsobují poruchy vodivého systému odlišný typ arytmie. To:

 • Komorová fibrilace.
 • Komorová extrasystole.
 • Tachyarytmie.

Přítomnost takového elektrokardiografického jevu představuje vážné nebezpečí pro stav pacienta, protože může způsobit smrt.

U 50% pacientů s SRH je diastolická systolická myokardiální porucha doprovázena tvorbou centrálních hemodynamických selhání. Často u pozorovaných pacientů:

 • Dýchavičnost, pocit nedostatku vzduchu.
 • Plicní edém.
 • Hypertenzní krize.
 • Kardiogenní šok.

U dětí a dospívajících je SRH často doprovázena syndromy, které jsou vyvolány expozicí hypothalamicko-hypofyzárního systému humorálních látek.

Jak je uvedeno výše, jev syndromu neovlivňuje fungování srdce, což znamená, že člověk nemůže cítit jeho přítomnost. Pokud jste po provedení studie EKG cítili bolest, pocit kontrakce za hrudní kostí v oblasti srdce, pak s ní repolarizační syndrom nemá nic společného. V tomto případě je hlavním úkolem kardiologa najít a odstranit příčiny bolesti srdce.

K repolarizaci tedy může dojít jak u absolutně zdravého člověka, tak u lidí se zdravotními problémy. Když už mluvíme o posledně jmenovaném, je možné zaznamenat srdeční choroby, které nejčastěji doprovázejí jev:

 • ventrikulární fibrilace;
 • komorové předčasné rytmy;
 • supraventrikulární a jiné tachyarytmie.
  Difúzní poruchy EKG v repolarizačních procesech

3 důvody pro SRGR

sindrom rannjai repoljarizacii klonidin - syndrom včasné repolarizace komor

Expozice klonidinu

Bylo zjištěno, že užívání některých léků může u pacienta vyvolat výskyt tohoto SRH. Například užívání klonidinu v dávce přesahující přípustnou hladinu může vyvolat výskyt ATS. Poměrně často je SRGR (syndrom časné ventrikulární repolarizace) zaznamenán u lidí s patologií srdce a krevních cév. Navrhuje se považovat příčinu SRGR za porušení metabolismu lipidů, což je dědičné.

Snížení počtu „prospěšných“ frakcí cholesterolu a zvýšení koncentrace „škodlivých“ frakcí, které přispívají k rozvoji aterosklerózy, může způsobit časný vývoj kardiovaskulárních chorob do 50 let. Existuje také názor, že možnou příčinou SRH mohou být poruchy pojivové tkáně dědičné povahy.

Poměrně často se u pacientů se srdečními vadami vrozené i získané povahy zaznamenává syndrom včasné repolarizace komor. SRH se často vyskytuje s abnormalitami ve struktuře vodivého systému srdce. Protože většina příčin, které jsou základem syndromu předčasné komorové repolarizace, je dědičná, uvažuje se o genetickém původu tohoto syndromu.

Jak se projevuje na EKG

Diagnóza se provádí po elektrokardiografii. Na EKG se objeví následující obrázek:

 • Nadmořská výška segmentu ST.
 • Na segmentu ST je nerovnost směrem dolů.
 • Rozšíření amplitudy zubu R spolu se snížením nebo vymizením zubu S.
 • Nadmořská výška bodu J, resp. Komplex ST.
 • Rozšíření komplexu QRS.

V některých situacích se na úseku sestupné R vlny objeví vlna J, která se svým vzhledem podobá zářezům.

article1174 - Komorový časný repolarizační syndrom

Takové projevy jsou lépe definovány snížením počtu kontrakcí myokardu.

Na pozadí změn EKG se rozlišují tři typy poruch. Jsou určována následujícími riziky komplikací:

 • První typ. Příznaky jsou pozorovány na pravé a levé straně hrudních elektrod elektrokardiogramu. Komplikace jsou vzácné.
 • Druhý typ. Pozorováno ve spodním a dolním bočním vedení. Komplikace se vyvíjejí častěji.
 • Třetí typ je ve všech svodech. Velmi vysoké riziko komplikací.

5 Projevy SRWG

Navzdory dostatečnému počtu klinických pozorování neexistují příznaky rané ventrikulární repolarizace jako diagnostická kritéria. To lze zjistit u pacientů, kteří nemají absolutně žádné stížnosti, což také ztěžuje odpověď na otázku o klinickém projevu ATS. Protože je tento syndrom často kombinován s neurocirculační dystonií (NDC), u dítěte i u dospělého pacienta mohou být přítomny příznaky NDC.

Komplikace

Syndrom rané repolarizace myokardu může vyvolat závažné komplikace, které jsou nebezpečné pro zdraví a život pacienta. Následující závažné důsledky vývoje patologie jsou běžné:

 • ischemická choroba srdeční;
 • fibrilace síní;
 • paroxysmální tachykardie;
 • blok srdce
 • sinusová bradykardie a tachykardie;
 • extrasystola.

Dříve byl tento syndrom považován za bezpečný, terapie nebyla předepsána. Nyní je dokázáno, že je schopna sloužit jako provokativní faktor pro vznik arytmie, hypertrofie srdečního svalu. K identifikaci nebezpečných patologií je přiřazena povinná studie.

Při hyperlipidémii je detekováno závažné zvýšení lipidového indexu. Dosud nebylo možné zjistit vztah s SRGR. Může dojít k dysplázii.

Syndrom se často vyskytuje v přítomnosti srdečních vad a jiných abnormalit v myokardiálním systému.

SRGR může vyvolat řadu komplikací:

 • Blokáda srdce.
 • Arytmie.
 • Extrasystol.
 • Bradykardie.
 • Tachykardie.
 • Ischemická choroba

6 znaků EKG SRGR

sindrom rannjai repoljarizacii klassifikacija - syndrom včasné repolarizace komor

Diagnostika syndromu časné repolarizace

Diagnostické hledání syndromu časné repolarizace je trochu opačné. Pokud jsme si zvyklí na to, že vše začíná návštěvou u lékaře, výslechem stížností a anamnézou, pak vyšetření a vyšetření, pak je zde trochu jiný řád. Syndrom včasné repolarizace je elektrokardiografický jev. Proto je lékař při prohlížení příslušného EKG povinen v diagnostickém algoritmu postupovat určitou cestou, aby vyloučil nebo identifikoval možná onemocnění oběhového a jiného systému.

Jaké elektrokardiografické příznaky mohou naznačovat, že pacient má SRH (syndrom časné ventrikulární repolarizace)? Syndrom časné nebo předčasné repolarizace je charakterizován přítomností elevace (elevace) segmentu ST vzhledem k izoelektrické linii, konvexní dolů. Toto posunutí segmentu vzhledem k obrysu může být malé - až 3 mm. V ostatních případech může být toto zvýšení od 4 do 7 mm. Srdeční frekvence také ovlivňuje výkon segmentu.

sindrom rannjai repoljarizacii priznaki - syndrom včasné repolarizace komor

Častější kontrakce komorového myokardu zvyšuje jeho vzestup, zatímco se snížením srdeční frekvence (HR) klesá také segmentová vlna. Dalším znakem ekg syndromu předčasné komorové repolarizace je přítomnost vrubové vlny na sestupném koleni komorového komplexu.

  Prolaps mitrální chlopně u dětí a adolescentů 1. stupně

První typ odráží převahu příznaků v prvním a druhém vedení hrudníku (V1-V2). U druhého typu jsou ve 4., 5. a 6. hrudní elektrodě (V4-V6) pozorovány příznaky předčasného repolarizačního syndromu. U třetího typu není možné určit převládající elektrody. Běžné příznaky syndromu časné komorové repolarizace myokardu na EKG je poměr R vlny a S vlny v hrudních elektrodách. R vlna, na rozdíl od S vlny, rychle a ostře roste.

sindrom rannjai repoljarizacii priznak2 - syndrom včasné repolarizace komor

Zkrácení intervalu QT

Díky těmto změnám je přechodová zóna, ve které je amplituda těchto zubů stejná, posunuta na první nebo druhý hrudní vodič (V1-V2) nebo úplně zmizí. Dalším příznakem komorového syndromu časné repolarizace je expanze komorového komplexu (QRS) až na 10 ms. Vlna P, zodpovědná za buzení síní, může být hrbolatá, ale ne rozšířená. Ve svodech obsahujících změněné komůrkové komplexy mohou být T vlny pozitivní nebo negativní.

sindrom ranney repolyarizatsii zheludochkov1 - syndrom včasné repolarizace komor

Pozitivní T vlny se vyznačují výraznou amplitudou a asymetrií. U jedinců se syndromem časné ventrikulární repolarizace je interval QT často zkrácen na 22 ms. Ne všechny tyto příznaky lze najít na EKG u syndromu časné repolarizace. Pro tento syndrom jsou navržena diagnostická kritéria.

7 Osud SRWG

sindrom rannjai repoljarizacii holter - syndrom včasné repolarizace komor

Denní sledování pouzdra

Není vždy možné s kardiogramem s jistotou říci, že existuje SRH. Velmi často, zejména pokud je elevace (elevace) segmentu ST 3 mm a vyšší v hrudních svodech, je nutné provést diferenciální diagnostiku, aby se nevynechal infarkt myokardu, perikarditida a další kardiovaskulární patologie. V závislosti na tom, kolik vede, ve kterých jsou změny zaznamenány, se vyhodnotí závažnost SRGR.

Možná bude muset pacient denně provádět Holterovo monitorování, aby vyloučil a identifikoval stávající poruchy rytmu. Tento soubor studií je také doplněn ultrazvukovým vyšetřením srdce. Tato metoda umožňuje diagnostikovat možnou latentní diastolickou dysfunkci, přeskupení levé komory podle hypertrofického typu.

8 Je SRGR nebezpečný?

sindrom rannjai repoljarizacii risk - Ventrikulární syndrom včasné repolarizace

Mnoho pacientů se ptá na podobnou otázku. U mladých pacientů s plnou silou je často detekován takový fenomén EKG, jako je syndrom časné repolarizace komorového myokardu. Po dlouhou dobu se věřilo, že SRGR není nebezpečný ve vztahu ke zdraví pacienta a je variantou normálního kardiogramu. Absence příznaků a dřívější kvalita života někdy způsobují, že pacienti „zapomínají“ na existenci ATS. Mnoholetá pozorování však ukázala, že tento syndrom je ve 20% případů pozorován u lidí s onemocněním kardiovaskulárního systému.

Jeho přítomnost je často kombinována s výskytem srdečních arytmií. Syndrom včasné repolarizace může mít negativní vliv na funkční stav srdce a krevních cév. Se závažností projevů tohoto syndromu existuje v některých případech riziko srdečního selhání, hypertrofický typ přeskupení myokardu levé komory. Syndrom včasné repolarizace byl nedávno považován za rizikový faktor náhlé srdeční smrti.

9 Léčba syndromu

sindrom rannjai repoljarizacii kalii - syndrom včasné repolarizace komor

Po absolvování souboru vyšetření by měl být dítě i dospělý pacient sledován ošetřujícím lékařem. Pokud ATS není doprovázena kardiovaskulární patologií, není vhodné v takových situacích léčit lékařsky. Stejně jako dítě a dospělý pacient se doporučuje vyloučit intenzivní fyzickou aktivitu v každodenním životě, aby se omezily stresové situace.

5fac72fdfd6e270dd173b7a0fed1f995 w100 h100 cp - syndrom včasné repolarizace komor”Alt =” ”>

V rámci nedrogové léčby se doporučuje používat potraviny bohaté na hořčík - pohanka, mořská kapusta, ořechy, kakao. Užitečné jsou také produkty obsahující vitamíny B. Pokud má dítě nebo dospělý pacient patologii srdce a cévního systému, bude s největší pravděpodobností vyžadovat jmenování léku.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Svetlana Borszavich

Praktický lékař, kardiolog, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, kardiologii, revmatologii, imunologii s alergologií.
Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti kardiologie a všeobecného lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

Detonic