Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

Určitě si z průběhu školní anatomie pamatujete, že za přenos nervových impulsů jsou zodpovědné speciální nervové tkáně. Kontrakce myokardu jsou také způsobeny přenosem impulsů, za které je zodpovědný systém vedení srdce.

Skládá se z uzlů a větví, které se nazývají Jeho svazek. Anatomicky je umístěn v mezikomorové přepážce, ve své struktuře jsou dvě nohy - levé a pravé, které vedou impulsy do příslušných komor.

 • Pravá noha svazku Jeho je jediný svazek vláken, který se odbočuje na dně pravé komory a je zodpovědný za vedení impulsů do této oblasti.
 • Levá noha má dvě větve, levou a pravou, z nichž každá vede impuls ke specifické stěně levé komory. Větve levé nohy mají své vlastní jméno, jedná se o vlákna Purkinje. 2720b1bcf7f94247c9886ae49ca39b2c - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

Sínusový uzel (Kate-Flac uzel) je síňový systém, Bachmannův svazek je atrioventrikulární uzel (Aschoff - Tawarův uzel) je svazek jeho.

Poruchy vodivosti v jakékoli oblasti se nazývají blokády. V moderním klasifikátoru onemocnění nespecifické intraventrikulární blokády je přiřazen kód podle ICD-10 - I45.4.

Porušení rytmu a vedení srdce se tvoří v důsledku poruchy v určité oblasti systému vedení myokardu, odborníci rozlišují následující typy blokád.

Blokáda sinusového uzlu (sinoatrial) je stav, kdy je narušeno vedení ze sinusového uzlu do atria. V tomto případě vypadá porušení srdečního vedení na EKG takto: rytmus je sínusový, ale nesprávný, interval RR je značně prodloužen, existují období ztráty cyklů PQRST. Druhy:

 1. Síňový blok - v důsledku vad v síňovém vedení se projevuje formou poruch rytmu. Na EKG se vlna P rozšiřuje nebo „zubatě“. a1c6aa40557f8f2c67174873d67ddc01 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG
 1. Atrioventrikulární blok je stav, kdy je narušeno impulzní vedení v atrioventrikulárním uzlu nebo ve svazku Jeho svazku. Na druhé straně v />
  1. Intraventrikulární blok nebo vedení komor srdce - v tomto stavu trpí vedení v nohách svazku Jeho. Intraventrikulární srdeční blokáda se vyskytuje u dospělých a dětí, může se vyskytnout u těhotných žen. Mají svou vlastní klasifikaci a příznaky, budeme je zvažovat podrobněji.

  Při jakémkoli typu intraventrikulární blokády je impuls podél nervových struktur jeho nohou zastaven. Porušení může být úplné nebo částečné, ale v každém případě ovlivňuje repolární a depolarní činnosti. Patologie vodivosti jsou vždy viditelné na kardiogramu.

  V závislosti na lokalizaci poruch se rozlišují následující typy intraventrikulární blokády:

  • Jeden paprsek (monofascikulární). V tomto případě se zpoždění nervového impulzu vyskytuje v pravém nebo jednom ze svazků jeho levé nohy. 29c04d3140ae8710afaf1aa6140e0b0d - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG
  • 2-paprsek (bifascikulární). Stává se to one-s>87a59b3ba3644fab40384bdc387bdcf5 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

  Ve vztahu k celkovému počtu srdečních patologií detekovaných záznamem EKG se jedná o 2,4% intraventrikulárních blokád.

  Rozsáhlé blokády, například úplné paprskové, vyžadují dohled a cardiolRegistrace a adekvátní terapie, protože jsou pro pacienta nebezpečné. Pokud je vedení poškozeno ve správném svazku, není předepsána žádná léčba.

  Blokáda pravé nohy je vzácná, je plná nebo částečná.

  Částečné poškození je vyvoláno použitím určitých léků (digitalis připraveno, chinidin) a sklerotických poruch myokardu. Za možnou příčinu BPNPH se v něm považují jak zánětlivé procesy, tak poruchy elektrolytu.

  Hlavní důvody pro absolutní BPNPG jsou:

  • ischemická choroba srdeční e70d16b65fb6568b69cfc4c9d5ca9cd4 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG
  • infarkty
  • myokardiální malformace,
  • stenóza chlopně
  • chronická patologie plic.

  Příčiny blokády levé nohy jeho:

  • myokarditida,
  • kardioskleróza
  • aortální defekt.

  Příčiny blokády dvou svazků s levou přední větví:

  • různé patologie komor,
  • neřesti
  • infarkty. f495f5a05067e93f0839ddd02d8f2c4e - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

  Variace stejné blokády, ale s levou zadní větví, se vyvíjí v důsledku lézí LV stěn.

  Příčiny blokády tří paprsků jsou všechny uvedené choroby a další srdeční patologie. Rozdíl mezi tímto typem narušení přítomnosti příznaků a potřebou kvalifikované léčby.

  K porušování CHD u dětí může dojít v kterémkoli věku. Příčiny patologie u dítěte jsou vrozené malformace a další defekty ve vývoji plodu; u předškoláků a adolescentů je vodivost elektrických impulsů v myokardu narušena v důsledku srdečních a mimokardiálních patologií.

  U kojenců do jednoho roku je porušení elektrické vodivosti komor spojeno s následujícími důvody:

  • hypoxie myokardu,
  • předčasný porod
  • porodní poranění
  • vrozené vady
  • vaskulární vrozená patologie,
  • intoxikace během těhotenství matky, včetně drog,
  • revmatická onemocnění
  • onemocnění centrálního nervového systému a psychiky.

  Neexistují žádné živé příznaky, které by lékaři pomohly mít podezření na porušení ICHS. Asymptomatický průběh onemocnění mu umožňuje postupovat bez léčby. Narušení je zjištěno náhodou - během poslechu při nachlazení nebo při záznamu elektrokardiogramu.

  Časté příznaky CHD u dětí jsou:

  Nestojí za to si myslet, že dítě vyroste a všechno projde samo od sebe, protože poruchy elektrické vodivosti vždy nezmizí beze stopy. Někdy mizí s věkem, ale v některých případech je kompletní blok plný komplikací, jako je ztráta vědomí, ischemie, poruchy rytmu, srdeční selhání až do úplného zastavení činnosti myokardu.

  Pokud se vyskytnou rušivé příznaky, ujistěte se, že jste dítě předvedli lékaři, dá potřebná doporučení a také dítě pošlete na konzultaci s cardiologist, kdo provede podrobnou diagnózu.

  Pokud jsou přítomny malátnost a jiné bolestivé projevy, obvykle to znamená přítomnost dalšího příčinného faktoru, který vedl k poruchám vedení. Pokud je příčinou patologie ischemie, pacient si stěžuje na dušnost, bolest na hrudi, myokarditidu charakterizuje bolest a dušnost, hypertenze - bolest v týlní a čelní oblasti, zhoršení zraku, třes. Síňové a jiné typy arytmií mohou významně zpomalit puls pacienta a mohou být také doprovázeny jednou nebo druhou blokádou.

  Lékaři by měli být znepokojeni úplnou blokádou, odhalenou poprvé, pokud je doprovázena bolestí hrudníku nebo hrudníku vlevo.

  Levostranná forma je nebezpečná v tom, že maskuje příznaky akutního srdečního infarktu, který je na EKG obtížně rozpoznatelný kvůli významným změnám v komorových komplexech.

  V případě podezření na srdeční infarkt potřebuje pacient neodkladnou hospitalizaci a pohotovostní péči. Pouze v nemocnici můžete provést podrobnou diagnózu a určit, jak dále léčit pacienta.

  Začátek diagnózy pro intraventrikulární blokádu je vždy záznam EKG. A cardiologist dokáže detekovat úplnou i neúplnou blokádu na pásce EKG.

  Z dalších použitých diagnostických metod:

  • Ultrazvuk srdce (Echo-KG). Přiřazení k podezření na myokarditidu, poruchy srdečního svalu, srdeční infarkt.
  • Holter monitoring. Je nutné, aby měl pacient přechodnou formu blokády.
  • U koronárních srdečních chorob může být předepsána koronární angiografie, pokud je nutné umístění stentu nebo bypass. Technika koronární angiografie

  Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

  Detonic pro normalizaci tlaku

  Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

  Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

  Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

  Zásady léčby

  Proto není poskytována zvláštní léčba intraventrikulárních poruch srdečního vedení, pokud nejsou způsobena jinými patologiemi, které vyžadují specifickou terapii.

  CardiolOgisté vždy odlišují primární nespecifické blokády od sekundárních stavů a ​​na základě diagnózy rozhodují o jmenování léků. Někdy samotné léky nestačí; je vyžadována chirurgická korekce vady, jako je srdeční choroba.

  Pokud je příčinou blokády srdeční infarkt, lze léčbu lokálních poruch intraventrikulárního vedení srdce provádět dvěma způsoby - stentováním nebo medikační metodou v infarktové jednotce.

  Technika umísťování stentu

  Je velmi důležité včas rozpoznat narušení vodivosti 2 paprsků. Jejich vlastností je schopnost rychle se transformovat do stavu extrémně život ohrožujícího - úplná blokáda atrioventrikulárního uzlu. Pokud je detekována bifaskulární blokáda, optimální metodou léčby je instalace kardiostimulátoru. Pokud se k tomu uchýlíte, pacient může náhle zemřít.

  Předpovědi

  Prognózy asymptomatických poruch vedení jedním paprskem jsou obvykle příznivé. Jedinou věcí, která je v tomto případě důležitá, je nezanedbávat dohled lékaře, aby nedošlo k opomenutí vývoje nebo degenerace patologie do jiné formy. Lékaři říkají toto:

  • Je obtížné předvídat poruchy, které způsobují organickou patologii. Jejich průběh je zcela způsoben základní patologií. Pacient by měl být pravidelně vyšetřován, sledován a měla by být adekvátně léčena základní patologie.
  • Poruchy levostranného vedení zvyšují procento úmrtnosti na srdeční choroby pětkrát. Pokud se v důsledku infarktu objeví defekty, může to vést k smrti v polovině případů.
  • Pravostranná blokáda není známkou patologií myokardu.

  Patologie během těhotenství

  Všechny možné příčiny selhání lze rozdělit do dvou velkých skupin: srdeční - způsobené srdeční patologií a nekardiální - vyvolané jinými poruchami.

  • srdeční vady;
  • infarkt myokardu;
  • myokarditida;
  • srdeční ischémie;
  • kardiomyopatie;
  • koronární arterioskleróza;
  • důsledky chirurgických zákroků (například v důsledku protetických chlopní, ablace radiofrekvenčního katétru).
  • vaskulární dystonie;
  • endokrinní problémy: hypothyro>Polnaja blokada pravoj nozhki puchka Gisa - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Porucha signálu neznamená vždy patologii. Například částečné narušení vodivosti podél pravé nohy jeho svazku se považuje za variantu normy, která je charakteristická pro jednotlivé mladé lidi.

   Porušení vodivé funkce myokardu může být trvalé a přechodné. Dočasné „poruchy“ jsou detekovány na pozadí fyzické aktivity (například při tréninku a soutěžích). Pokud se situace po odpočinku normalizuje, není důvod k obavám. Pokud však problém přetrvává a změny jsou viditelné na EKG, musíte být vyšetřeni odborníkem.

   Pokud je patologie detekována u dítěte, pak to nejčastěji znamená vrozené vady nebo porušení na pozadí dědičnosti. S částečným porušením to panika nestojí za to, protože častěji se objevuje v normálních mezích. U dětí a dospívajících neexistují žádné další specifické znaky patologie.

   Příznaky, pomocí kterých lze určit patologii dítěte, jsou následující:

   • Poškození paměti
   • Nepozornost.
   • Výskyt dušnosti.
   • Zhoršení výkonu školy.
   • Bolest na hrudi.
   • Obecná nevolnost.
   • Únava při nízké fyzické námaze.

   Volba terapie, stejně jako u dospělých, přímo závisí na důvodech, které tento stav vyvolaly.

   První fáze nevyžaduje léčbu, ale dítě je přijato pod lékařským dohledem. Ve druhém případě jsou předepsány léky a pokročilejší stupeň vyžaduje chirurgický zásah, tj. Implantaci ECS, umělého kardiostimulátoru.

   V žádném případě byste neměli nechat projevy bez pozornosti; rozsáhlá blokáda může způsobit smrt.

   Podobné onemocnění se může projevit u ženy během těhotenství. Příznaky jsou často nejasné, ale pokud existuje nepřiměřená slabost, závratě, dušnost, nestabilní nálada, musíte se bez problémů poradit s lékařem.

   article1147 - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Před stanovením terapeutických opatření je nutné důkladné vyšetření, aby bylo možné stanovit přesnou diagnózu. Nejprve je žena poslána do EKG.

   Trvalá jednobunková blokáda pravé nohy a jednotlivých větví levé nohy u lidí bez srdeční patologie neovlivňuje zdraví ani délku života.

   Prognóza prvního výskytu poruch vodivosti v důsledku organického poškození srdce závisí na závažnosti základního onemocnění.

   Existují různé názory na míru vlivu blokády levé nohy na úmrtnost. Někteří vědci nepovažují blokády s jedním a dvěma paprsky za rizikové faktory, které snižují přežití pacientů. Podle jiných zdrojů může konstantní nebo opakující se forma patologie zvýšit pravděpodobnost úmrtí na srdeční komplikace 5krát.

   Vývoj blokády levé nohy v akutním období infarktu myokardu výrazně zhoršuje prognózu: úmrtnost stoupá a je 40–50%.

   Nejnepříznivější prognózou je trifascikulární blok kvůli vysokému riziku vzniku asystoly.

   Pokud má osoba příznaky těchto onemocnění, pak je nutné urgentní vyšetření a cardiolje nutný registrátor nebo arytmolog. Po předběžném externím vyšetření a zaznamenání stížností pacienta nasměrují pacienta k provedení laboratorních testů za účelem stanovení diagnózy. Obvykle jsou přiřazeny následující typy kontrol a testů:

   1. 1.
    Elektrokardiogramy jsou monitorovány Holterovou metodou. K detekci impulzního přenosu je zapotřebí 24 hodin.
   2. 2.
    Pacient musí podstoupit speciální testy s výsledky zaznamenanými na elektrokardiogramu. Pro tyto účely používejte rotopedy, testování na běžeckém pásu. Pacient může chodit na běžeckém pásu nebo na pedálu na stojícím kole a v tomto okamžiku se k němu připojí elektrody z elektrokardiogramu. To vám umožní stanovit přesný vztah mezi sníženou vodivostí a zátěží pacienta.
   3. 3.
    V další fázi je provedeno vyšetření srdečního svalu pomocí ultrazvukového vybavení, které může odhalit patologii ve struktuře srdce, vyhodnotit výkon myokardu.
   1. 1.
    Vitamínové a minerální komplexy.
   2. 2.
    léky, které významně zlepšují výživu srdce krví, například ATP, Preductal a další.

   Pokud je u pacienta diagnostikována úplná blokáda komor v důsledku neprocházejícího impulzu, může být vyžadován kardiostimulátor, jinak se v srdečním svalu vyskytne bradykardie, což může vést ke komplikacím a dokonce i smrti.

   S nespecifickým poškozením průchodu impulzů obvykle nepomáhají žádné léky. Lékaři proto předepisují pacientům speciální stravu a dlouhý odpočinek. To potlačuje negativní procesy, což umožňuje prodloužit život pacienta

   Pokud se nespecifická léze neléčí, nemoc postupuje rychle, což může mít následující důsledky:

   1. 1.
    Náhlá smrt (s úplnou blokádou).
   2. 2.
    Vývoj srdečního selhání.
   3. 3.
    Vzhled dalších závažných onemocnění.
   4. 4.
    Poškozený krevní oběh v mozku. V tomto případě se vyvíjí mrtvice.
   5. 5.
    Může být vyžadována operace.
   6. 6.
    Trombi se začnou na plavidlech tvořit ve velkém množství.

   Pokud je nemoc detekována včas, pak když se člověk přepne na zdravý životní styl (strava, odvykání cigaret, zastavení užívání alkoholu, někdy může být zapotřebí léků), může být vývoj nemoci zastaven.

   Při úplném zablokování v jakékoli části nebo v celém srdečním svalu může dojít k náhlé zástavě srdce s fatálním následkem. V některých případech dochází ke komorové fibrilaci. Prognóza je proto nepříznivá.

   Pro jakékoli narušení intraventrikulárního vedení jsou charakteristické přerušení průchodu pulsů ve větším či menším rozsahu. Taková přerušení se nazývají blokování. Ve většině případů překážka v komorovém směru charakterizuje úroveň poškození myokardu.

   Pro normální fungování srdce a udržování životně důležitých procesů je nezbytnou podmínkou normální vodivost srdečního svalu. U každého pacienta jsou příčiny poruch intraventrikulárního vedení odlišné.

   Existuje standardní seznam příčin patologie:

   • změna procesů v kardiovaskulárním systému bez doprovodných organických abnormalit;
   • osoba trpěla ischemií, myokarditidou, kardiomyopatií nebo měla vrozenou vadu;
   • chirurgie a komplikace;
   • vedlejší účinek a negativní účinek užívání léků.

   Ve většině případů dochází u dětí k zablokování správného svazku, které se může objevit v důsledku patologických stavů srdce. Patologie levého svazku se vyskytují jen zřídka, častěji se patologie projevuje vrozenou blokádou. V tomto případě porušení intraventrikulárního vedení u dítěte nedává charakteristické příznaky.

   Během těhotenství může často dojít k funkční poruše, při které není třeba užívat léky a sama odezní. V případě vážného narušení vedení však cardiolRegistrace spolu s porodníkem-gynekologem předepisují léky s ohledem na stav dítěte a možné důsledky pro jeho budoucí zdraví.

   Ve většině případů lékaři doporučují užívat vitamíny, bylinné přípravky a draselné přípravky. Ženy, které mají srdeční onemocnění nebo blokády, plánují císařský řez, aby zabránily vážnému srdečnímu selhání.

   Jakákoli porucha ve vedení srdce může být u žen v pozici. Není skutečností, že se objeví všechny příznaky, ale nestojí za to vyloučit takovou možnost. A pokud zaznamenáte časté závratě, celkovou slabost, dušnost a nervovou nestabilitu, jedná se o zjevné příznaky nemoci.

   Před předepsáním léčebného postupu pro ženu je pro potvrzení diagnózy nutná studie EKG.

   Podle studií má přibližně 5% zdravých dětí nějakou formu poruchy vedení myokardu. Pokud mluvíme o AV blokádě 1 stupně, může postupovat k následným stupňům nemoci. Příčiny jsou infekce, další srdeční patologie, které se mohou objevit v budoucnosti. Vážnější poruchy vedení se mohou vyvinout po revmatismu, po operaci srdce, s vrozenými malformacemi atd.

   Mezi příznaky onemocnění u dětí patří snížená paměť, pozornost, špatný výkon, slabost, dušnost, bolest srdce.

   Léčba u dětí s poruchami srdečního vedení bude, stejně jako u dospělých, záviset na příčině onemocnění. První stupně blokády vyžadují dynamické pozorování bez léčby. Ve druhém stupni lze doporučit podpůrné léky; nastavení kardiostimulátoru se občas doporučuje. Při blokádě stupně 3 by dítě mělo podstoupit operaci implantace EX - umělého kardiostimulátoru. Někdy u dětí existují případy spontánního úplného uzdravení, jak stárnou.

   U těhotných žen se nejčastěji rozvinou funkční poruchy vedení, které nevyžadují léčbu a spontánně projdou. Ale s těžkými poruchami vedení musí žena užívat léky, které jsou vybrány a cardiolZaregistrujte se společně s porodníkem-gynekologem, s přihlédnutím k minimálnímu poškození dítěte.

   Nejčastěji se doporučují vitamíny, bylinné přípravky, draselné přípravky. Implantace ECS by měla být včasná av případě potřeby by měla být provedena před porodem. Porod u žen s organickými srdečními patologiemi a AV bloky by měl být plánován pouze císařským řezem, aby nedošlo k vážným poruchám srdečního rytmu.

   1. Pocit zpomalení tlukotu srdce nebo pocit jeho úplného zastavení.
   2. Nevolnost.
   3. Závratě.
   4. Mdloby.
   5. Epileptiformní záchvaty.
   6. Nízký krevní tlak.

   Diagnostika poruch vedení

   Jednou z vlastností, které má lidské srdce, je vedení. Spočívá v postupném přenosu nervových impulzů z hlavních kardiostimulátorů do jiných částí srdce. Impulsní přenos se provádí pomocí speciálních větví, které zahrnují jeho svazky.

   Nesprávné fungování těchto struktur vede k stavu, jako je narušení intraventrikulárního vedení srdce, jehož léčba spočívá v léčbě hlavní patologie. Nejčastěji takové patologie nepředstavují vážné nebezpečí, mohou však komplikovat jiné srdeční choroby.

   Abyste přesně pochopili, jak se tyto patologické stavy vyvíjejí, musíte vědět, z čeho přesně vodivý systém sestává, který je zodpovědný za přenos impulsů komorami. Hlavní role v tomto procesu tedy patří do tzv. Svazku Jeho, který se skládá ze dvou strukturních částí:

   • Levá noha. Představují ji přední a zadní větve, z nichž každá je zodpovědná za svou zeď v levé komoře. Jejich větve tvoří systém vláken Purkinje.
   • Pravá noha. Je představována jedním větvením svazku ve spodních částech pravé komory.

   Při výskytu excitace v komorách prochází impuls z kardiostimulátoru interventrikulárním septem a pak dochází k simultánnímu buzení obou komor. Aby k tomu došlo, potřebuje puls přibližně 0,12 sekundy.

   V případě, že jsou na jedné z cest zaznamenány blokády, mění se nejen cesta, po které impuls prochází, ale také doba, během níž jsou komory vzrušeny.

   Podle obecně přijímané klasifikace jsou všechny bloky impulsu do komor rozděleny takto:

   1. Jeden, dva nebo tři paprsky. To je určeno tím, kolik paprsků je zapojeno do nesprávného chování pulzů.
   2. Místní Během vyšetření EKG není ve všech svodech pozorováno porušení vedení.
   3. Přenášení Nesprávné impulzní vedení se střídá s normálním.
   4. Arborizace Ve vláknech Purkinje dochází k impulsní blokádě. Přesněji v jejich spodních částech.
   5. Kompletní blokády.
   6. Neúplné blokády.
   7. Střídavé blokády. Při provádění výzkumu je odhalena jedna nebo druhá možnost.

   Onemocnění srdce a cév jsou v poslední době velmi časté. Totéž platí pro srdeční arytmie (arytmie). Tato porucha také odkazuje na tuto patologii.

   Dnes budeme hovořit o porušení intraventrikulárního vedení, co je zjistit, zvážit příčiny a léčebné metody.

   Co je porušení intraventrikulárního vedení srdce?

   Tímto pojmem se nazývají patologické poruchy jednoho, dvou nebo všech 3 ze tří svazků intraventrikulárního vodivého systému. Jedná se o tzv. Mono-, bi- a trifashikulární blokády.

   Mělo by být zřejmé, že porušení vedení nervového impulsu neznamená jeho povinnou nepřítomnost. Říká se pouze, že ve vodivém systému dochází k narušení, které se může projevit zpomalením pulzů, když k tomu dojde snížením rytmu. Nebo se projevuje úplným zastavením nervových impulsů a poté dojde k úplnému zástavě srdce.

   Jak víte, narušení intraventrikulárního vedení je charakterizováno přítomností srdečního bloku. Oni jsou zase rozděleni na úplné a neúplné. Při úplném průchodu nervového impulsu chybí, s neúplnými - nervové impulsy se provádějí s menší frekvencí.

   Kromě toho je tato patologie klasifikována podle místa léze. Například došlo k zablokování pravé nebo levé nohy svazku Giss. Také blokády jsou rozděleny na proximální a distální. Distální blokády jsou navíc považovány za méně příznivé, a proto je při takovém porušení vyžadována zvýšená pozornost ošetřujícího lékaře.

   Proč tato patologie vzniká?

   Existují tři hlavní důvody, které způsobují porušení intraventrikulárního vedení. To jsou organické, funkční a léčivé důvody.

   S organickými - se mění struktury vodivého systému srdce. Tyto změny často doprovázejí myokarditidu, srdeční infarkt, anginu pectoris, kardiosklerózu a další koronární srdeční choroby. Organické změny jsou navíc pozorovány u vrozených srdečních vad, kardiomyopatií, někdy po chirurgických zákrocích.

   S funkčními - jsou pozorovány změny ve vodivém systému. Neexistuje však žádná patologie CVS. Vodivý systém je regulován sympatickými a parasympatickými systémy.

   První zvyšuje vodivost pulsu a druhý naopak zpomaluje. Normálně pracují harmonicky a vzájemně se doplňují.

   Při užívání některých léků, které ovlivňují rytmus srdce, jsou pozorovány léčivé příčiny, které způsobují odchylky. Blokády této skupiny se vyznačují závažností průběhu a tropiditou (obtížně léčitelné).

   Porušení intraventrikulárního vedení je detekováno během elektrokardiografie. V případě přechodných poruch se používá speciální metoda EKG - Holterův monitoring.

   - Zvýšený, rychlý srdeční tep; - Pravidelně pozorované mezery v kontrakci srdce; - přítomnost přerušení práce srdečního svalu; - Angina pectoris;

   - Přítomnost dušnosti, závratě, mdloby. Tyto příznaky jsou spojeny s nedostatečným přísunem krve do mozku.

   • V případě výskytu popsaných příznaků, jakož i jakýchkoli jiných abnormalit srdeční činnosti se poraďte s a cardiologist nebo arytmolog.
   • Léčba intraventrikulární poruchy vodivosti
   • V přítomnosti blokád, u nichž není narušeno atrioventrikulární vedení, spočívá terapie v identifikaci a léčbě základního onemocnění.

   Při intraventrikulární blokádě, stejně jako při srdečním selhání, se k léčbě používají srdeční glykosidy. Jsou předepsány všem pacientům s touto patologií. V případech, kdy je intraventrikulární blokáda pozorována současně s atrioventrikulární blokádou stupně I - II, jsou tyto léky předepisovány s extrémní opatrností s pravidelným elektrokardiografickým monitorováním.

   Při akutní bifascikulární blokádě u pacientů s infarktem myokardu se zavádí sonda (pravá komora) pro profylaktické účely, protože existuje vysoká pravděpodobnost úplné trojfázové blokády a oběhové zástavy.

   Je třeba si uvědomit, že akutní monofascikulární blokáda pouze ve 12% případů předchází porušení atrioventrikulárního vedení. Proto není vhodné provádět srdeční katetrizaci u všech těchto pacientů. Postup se provádí pouze tehdy, existuje-li skutečné nebezpečí atrioventrikulární blokády.

   V případě trifascikulární blokády, pokud dojde k narušení atrioventrikulárního vedení II a III stupně, je pacientovi v případě potřeby injikována sondová elektroda do dutiny pravé komory.

   Léčba je v zásadě zaměřena na odstranění příčin, které způsobily tuto nebo ten typ blokády. Dále se provádí symptomatická léčba této poruchy.

   Hlavní funkcí srdce a jeho myokardu (svalových stěn) je přenos systémem speciálních uzlů a vláken elektrických impulsů. Aby byl tep dostatečný pro krevní oběh, musí být excitační vlny přenášeny srdcovými sekcemi v určité sekvenci a konstantní rychlostí.

   Normálně impulsy procházejí ze sinusového uzlu, síňové části do atrioventrikulárního - atrioventrikulárního. Nejprve jsou tedy vzrušeny horní části a potom spodní.

   • Porušení intraventrikulárního vedení je patologie fokální (lokální) povahy, u které je narušena průchodnost elektrického impulsu v srdečních komorách (jedna z částí vodivého systému).
   • Impulz vzniká v sinusovém uzlu, který je zdrojem sinusového rytmu (považovaného za normu srdeční kontrakce v rozmezí 60 až 90 tepů za minutu), prochází síní a atrioventrikulárním uzlem a vstupuje do jeho svazku, který je rozdělen na levou a pravou nohu.
   • Pravá je větev v pravé komoře a levá je rozdělena na přední a zadní větve, které jsou odpovědné za kontrakci přední a zadní stěny levé komory.
   • Při poruchách vodivosti tohoto typu je impuls blokován na svazcích Jeho, což narušuje správné kontrakce komor.

   Ve vzácných případech je nemoc vrozená a obvykle, aniž by byla ohrožena kvalita života, byla náhodně detekována během lékařského vyšetření.

   Jeho příčinou je však mnohem častěji nemoc:

   • ateroskleróza;
   • myokarditida;
   • srdeční ischémie;
   • arteriální hypertenze;
   • srdeční selhání;
   • arteriální hypertenze;
   • srdeční vady;
   • kardiomyopatie;
   • hypertrofie myokardu.

   U novorozenců, kojenců, dětí a dospívajících může narušení vedení vést k:

   • předčasnost;
   • otevřené oválné okno je otvor mezi síní, který slouží k zásobování krví během vývoje embrya. U narozeného dítěte se uzavírá během prvního roku života;
   • vrozené srdeční onemocnění;
   • onemocnění endokrinního systému (např. štítné žlázy, nadledvin, reprodukčního systému).

   U dětí a dospělých může být příčinou také akutní srdeční porucha po intoxikaci léky nebo léky, chirurgické zákroky.

   Klasifikace

   Klasifikace poruch intraventrikulárního vedení je založena na vnitřní struktuře Jeho svazku.

   Typ nemovitostiLokalizace léze
   Jeden paprsek
   • vodivost je přerušena v pravé noze (PNPG);
   • vedení je částečně narušeno, pouze na úrovni přední větve levé nohy (zatímco impuls prochází, ale skrze spodní stěnu komory);
   • lokální narušení pouze na úrovni zadní větve levé nohy (to znamená, že Purkinje vlákna se používají ke zmenšení komory, impuls se k nim dostává zadní stěnou).
   Dvojitý paprsek
   • prolaps levé nohy, to znamená, že je narušeno vedení na obou větvích levé komory;
   • je narušeno vedení v pravé noze a v přední nebo zadní větvi vlevo;
   Tři paprskyVodivost je přerušena na úrovni pravé a levé nohy (na obou větvích).

   symptomatologie

   • zkrácení (pomalý tok) vedení nervových impulsů nebo AV zpoždění je lokální povahy a může se vyskytnout u dětí;
   • potíže s vedením nebo AV blokádou, která je funkční povahy nebo se projevuje na pozadí organické srdeční choroby.

   Vlastnosti nemoci

   Normálně impulsy procházejí ze sinusového uzlu, síňové části do atrioventrikulárního - atrioventrikulárního. Nejprve jsou tedy vzrušeny horní části a potom spodní. Vodivý systém je reprezentován speciálními Purkyňovými vlákny a svazkem Jeho, který je rozdělen do tří větví. Dva vlevo (přední a zadní, zcela zakrývají levou komoru) a jeden pravý zajišťují dodávku elektrických impulsů v odpovídajícím směru.

   2035985004 elektrofizicheskij metoda - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Příčinou této patologie mohou být organické srdeční choroby a další faktory. Nejčastěji je intraventrikulární vedení narušeno vaskulární aterosklerózou, progresivním srdečním selháním a hypertenzí, stavem po srdečním záchvatu, myokarditidou nebo kardiodystrofií. Poruchy mohou také způsobit vrozené malformace nebo zranění, těžká endokrinní patologie štítné žlázy, otrava chemikáliemi nebo drogami.

   Člověk se samozřejmě ptá na příčinu narušení intraventrikulárního vedení. Co by to mohlo být? Existuje řada předpokladů pro rozvoj patologie:

   1. Změny v kardiovaskulárním systému, které nejsou doprovázeny organickými odchylkami.
   2. Nemoci přenášené pacientem, jako jsou vrozené malformace, ischemie, myokarditida, kardiomyopatie.
   3. Účinek operace na srdeční cévy.
   4. Negativní dopad léků, vedlejší účinky.

   Mechanismus narušení vodivosti: v případě úplného bloku pravé větve svazku se pravá komora a sousední polovina komorového septa vzrušují jiným způsobem. Vlna depolarizace buněk zde prochází z levé strany interventrikulárního septa, z druhé komory. Nejprve jsou nadšeni a vlákna pomalu přenášejí impulsy do pravé komory.

   Neúplná blokáda se vyznačuje správným způsobem přenosu, ale zpomalenou rychlostí pulsu.

   Příčiny kompletního bloku jsou hlavně nemoci doprovázené přetížením pravé komory:

   • chronická onemocnění plic s tvorbou „plicního srdce“;
   • vrozené vady, selhání chlopně u dětí;
   • získaných defektů je důležitá mitrální stenóza, která vytváří zvýšený tlak v plicní cirkulaci;
   • chronické ischemické onemocnění kombinované s arteriální hypertenzí;
   • infarkt myokardu zadní bránice a apikální oblasti, detekce patologie je považována za indikátor vysoké prevalence zóny nekrózy a ischémie.

   Radiologicky přetížená pravá komora je vidět rozšířením kontur v pravém horním rohu

   U zdravého srdce je tento typ blokády vzácný.

   Je třeba doplnit důvody neúplné blokády:

   • myokarditida (revmatická srdeční choroba, důsledky infekčních virových onemocnění u dítěte);
   • difúzní a fokální kardioskleróza;
   • zahuštění levé komory s hypertenzí;
   • intoxikace léky (deriváty digitalis, chinidin, β-blokátory).
   • nespecifické poruchy elektrolytů.

   V těchto případech zpožděné vedení indikuje komorovou hypertrofii. Možné jako varianta normy u sportovců.

   2035985003 infarkt miokarda - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Mechanismus narušení vodivosti: vždy existují překážky pro vedení buzení podél přední a boční stěny levé komory. Nejprve impuls prochází levou zadní větví, aktivuje interventrikulární přepážku a spodní část zadní stěny. Potom, přes vlákna Purkinje, excitační vlna směřující zdola nahoru do anterolaterální části levé komory.

   Důvody jsou patologie levých srdečních komor:

   • infarkt myokardu přední nebo boční stěny;
   • fokální kardioskleróza;
   • hypertenze;
   • nezavření síňového septa;
   • aortální malformace;
   • nedostatečnost svazků mitrálních chlopní;
   • myokarditida;
   • hypertrofická kardiomyopatie;
   • myokardiální dystrofie s metabolickými změnami.

   Mechanismus narušení vodivosti: v zadní dolní části levé komory je potlačeno dodávání impulzů. Excitace vede podél levého předního svazku k myokardu anterolaterální oblasti, skrze vlákna Purkinje se šíří do zadní a dolní sekce. Myokard se aktivuje podél přední stěny shora dolů.

   Tento typ bloku je zřídka izolován, častěji s blokádou pravého bloku větví.

   Příčiny - fokální změny v levé komoře od zadní stěny s:

   • zadní diafragmatický infarkt myokardu;
   • kardioskleróza;
   • myokarditida;
   • kardiomyopatie;
   • idiopatická kalcifikace vodivého systému.

   EKG obrázek pro infarkt myokardu s blokádou levé nohy

   Mechanismus narušení vodivosti: blok společného kmene levé nohy by měl být umístěn před rozvětvením do přední a zadní větve nebo současně blokovat tok impulsů podél obou větví. Pravá komora je vzrušena obvyklým způsobem, poté je vlna přenášena přes kontraktilní buňky do levé komory zprava doleva. V případě neúplného bloku se některé pulzy, i když pomalu, „prorazí“ podél levé nohy.

   2035985005 bradikardiya serdca - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Důvody výskytu tohoto typu narušení vodivosti je třeba hledat při velmi rozsáhlém poškození levé komory s:

   • akutní transmurální infarkt myokardu;
   • difúzní kardioskleróza;
   • aortální malformace a koarktace;
   • maligní průběh arteriální hypertenze.

   Mechanismus poruchy vedení: překážka je umístěna současně v pravé noze a levém předním svazku (větvi). První intaktní levou zadní větví vzrušuje zadní stěnu a dolní část levé komory podél anastomotických cest - přední a boční. S velkým zpožděním, v kruhovém objezdu, se impulsy dostanou do pravé komory. Toto je nejběžnější varianta intraventrikulárních poruch při šíření vzrušení.

   • chronické ischemické onemocnění;
   • akutní rozšířený infarkt myokardu se záchvatem interventrikulárního septa;
   • srdeční vady;
   • difuzní sklerotické, zánětlivé a degenerativní léze komor u Lenegraovy choroby (degenerace, kalcifikace a skleróza vodivého systému uvnitř komor), Levyova choroba (vláknité výrůstky v interventrikulárním septu).

   Mechanismus narušení vodivosti: levou neporušenou přední větví vstupuje buzení do přední a boční stěny levé komory, poté podél anastomóz zakrývá jeho zadní a dolní část. Nakonec impulsy dosáhnou pravé komory.

   Příčiny se neliší od rozšířených a hlubokých lézí levé ventrikulární stěny popsaných výše. Značky EKG kombinují změny ve vedení hrudníku během blokády pravé nohy s pravostrannou odchylkou elektrické osy.

   Jednou z funkcí, které srdce vykonává, je jeho schopnost vést nervovou stimulaci. Z tohoto důvodu impulsy vstupují do síní a srdečních komor.

   K tomu je uvnitř srdce hromada buněk, které jsou spojeny ve větvích - Jeho svazcích nebo nohou. V případě narušení vodivosti je puls částečně vysílán nebo přestává úplně procházet. V tomto případě se u pacienta objeví blokáda.

   Stav blokády znamená zpomalení rychlosti impulsů ve všech částech srdce. Léčení nemoci je přímo závislé na příčině, která patologii způsobila.

   Pokud impuls začal procházet mnohem pomaleji do komor, pak mluvíme o blokádě jeho svazku. Abychom pochopili, jaká je jeho role při srdeční kontrakci, pomohou obecné informace o tomto procesu:

   • v sinoatriální uzlu vzniká impulz;
   • pak postupuje do atrioventrikulárního uzlu;
   • po kontrakcích síní jde do kmene svazku Jeho a jeho větví;
   • dále impuls vstupuje do myokardu a způsobuje kontrakci.

   Pokud je Jeho svazek z určitých důvodů zablokován, pak signál klesá mnohem pomaleji do myokardu. Chcete-li zjistit, co znamená porušení intraventrikulárního vedení v závislosti na poškození jedné z jejích větví, pomohou následující informace:

   • Narušení přenosu signálu přes LDL vede k poruchám levé komory.
   • Zpomalené vedení impulzů podél PNPH ovlivňuje pravou komoru.

   Levá noha, i když ne delší než pravá, je rozdělena na dvě části, takže je správné mluvit o třech větvích jeho svazku. Poškození jednoho z nich je považováno za částečnou blokádu. Srdeční sval se stahuje kvůli přežívajícím větvím, ale se zpožděním, kvůli kterému dochází k bradykardii. Úplná blokáda je charakterizována absolutní absence pulzního vedení.

   Název jevištěPopis
   JménoImpulzní vedení mírně zpomaluje.
   DruhýNěkteré signály nedosahují svalové tkáně komory.
   TřetíPulzy jsou zcela blokovány a nemohou se dostat do myokardu.

   Podle statistik je u každých 100 pacientů detekováno porušení intraventrikulárního vedení na EKG (elektrokardiogramu). Problém se týká především starších lidí v důsledku změn souvisejících s věkem. U dítěte je takové porušení diagnostikováno hlavně v přítomnosti oválného okna v srdečním septu.

   Druhy blokády

   Poškozené vedení uvnitř srdečních komor je klasifikováno takto:

   • podle počtu poškozených větví (mono-, bi-, trifascikulární);
   • podle stupně blokády (úplné nebo částečné);
   • adrift (perzistentní nebo přechodný);
   • podle povahy poškození (fokální nebo místní).

   2035985006 budte zdorovy - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Formy blokády se také rozlišují, lokalizují na konci nohou a přecházejí od jednoho typu k druhému, například od 1 stupně do 3. Každá odrůda má své vlastní vlastnosti a průběh ošetření. Patologická porucha je detekována v systému dirigentů pomocí kardiogramu a dalších diagnostických metod.

   Tříbarevná blokáda

   Mechanismus narušení vodivosti: když je neúplný, následuje elektrický impuls z síní do komor podél jedné z větví (méně postižených). V tomto případě jsou detekovány známky atrioventrikulárního bloku. Úplná blokáda je charakterizována třetím stupněm atrioventrikulární obstrukce a změněným zdrojem komorového rytmu.

   Důvodem jsou závažné organické léze myokardu, které jsou již uvedeny výše.

   Tvar zubů označuje typ intraventrikulárního bloku

   K absolutní blokádě dochází při nadměrném zatížení pravé komory.

   To je pozorováno u:

   • Koronární srdeční choroba (chronická) v kombinaci s GB;
   • Vrozené vady konkrétní struktury srdce;
   • Stenóza mitrální chlopně;
   • Chronické onemocnění plicní tkáně;
   • Podmínky myokardu.

   Částečná blokáda vede k:

   • Skleróza, zánětlivé poruchy srdce, abnormality elektrolytů;
   • Užívání některých léků na bázi chinidinu, digitalis.

   Mechanismus je spojen s narušeným vedením excitace podél stěn levé komory (přední, boční). Zpočátku je upevněna v levé zadní větvi, přepážce komor, ve spodní části zadní stěny. Dále impuls procházející zespodu dosahuje k levé komoře (její přední boční část).

   59e10d35b7a7059e10d35b7ab3 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   K tomuto typu blokády dochází v důsledku onemocnění levé srdeční komory:

   • Myokarditida;
   • Aortální defekt;
   • Lokální kardioskleróza.

   Vzhledem k tomu, že problémy blokády dvou paprsků spočívají v porážce pravé nohy a levého předního svazku, jsou vlastnosti impulzního přenosu následující:

   • Zpočátku excitace přichází v levé komoře (zadní stěně);
   • Potom dosáhne přední a boční sekce levé komory;
   • Nakonec se v pravé komoře objeví impuls.

   Tyto blokády jsou způsobeny:

   • Srdeční vady;
   • Infarkty
   • Komorové léze různého původu.

   Tato blokáda je charakterizována šířením nervového impulsu z předsíní do komor po větvi, která je patologickým procesem méně ovlivněna. Jsou pozorovány příznaky atrioventrikulárního bloku.

   Komplikace

   Pokud se neléčí, existuje nebezpečí následujících komplikací:

   • Srdeční selhání.
   • Zhoršení průtoku krve do mozku, následovaný vývojem mrtvice.
   • Tvorba krevních sraženin.
   • Potřeba chirurgického zákroku.
   • Smrtelný výsledek s úplnou nevodivostí.

   Při částečně zhoršeném vedení srdcem je prognóza příznivá. Pokud dojde k úplné blokádě kterékoli části srdečního svalu, prognóza je špatná, protože to může vést ke komplikacím - zástavě srdce a náhlé smrti, komorové fibrilaci a tromboembolickým komplikacím, jako je plicní embolie a ischemická cévní mozková příhoda.

   Možné příčiny vývoje

   Poruchy intraventrikulárního vedení nejsou považovány za nezávislá onemocnění. Prognózu lze určit až po vyjasnění hlavní diagnózy, proti níž se začal vyvíjet specifický typ blokády.

   Blokáda pravé nohy nejčastěji nezpůsobuje potíže a vyžaduje pouze pozorování, zatímco blokáda levé nohy zhoršuje průběh akutních forem srdečních patologií, vyžaduje seriózní léčbu a může vést k úmrtí pacienta.

   Kromě toho by měla být brána v úvahu lokalizace léze. Blokování jedním paprskem nezpůsobuje zdravotní riziko, pokud se neobjevilo z patologických důvodů. Léze dvou a tří paprsků jsou mnohem nebezpečnější s možností fatálních komplikací.

   Blokáda fáze 1-2 má velmi příznivou prognózu. Stupeň zotavení bude záviset na příčinném faktoru. Pokud je vodivost zcela narušena, pak jsou šance na vznik krevních sraženin, fibrilaci komor a srdeční zástava velmi vysoké, což často vede k úmrtí.

   Ke zpomalení impulsu uvnitř komor dochází díky porážce jedné nebo všech nohou svazku jeho. Patologie se projevuje ve formě arytmie a jejích charakteristických příznaků. Aby se vyloučila blokáda, musí být pacient vyšetřen. Na základě výsledků lékař doporučí léčebné metody a poskytne tipy na korekci životního stylu.

   Existuje poměrně velký seznam příčin vývoje nemoci.

   59e10d35c290759e10d35c2954 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Mezi nimi lze rozlišovat nejběžnější:

   • porušení vodivosti pravé nohy svazku jeho;
   • po narození zůstává oválné okno u dětí neuzavřené;
   • úplné blokování všech nohou paprsku;
   • předchozí onemocnění infarktu myokardu, kardiosklerózy nebo vysokého krevního tlaku;
   • zhoršené fungování určitých částí srdečního systému;
   • vrozené srdeční onemocnění u dětí nebo získané (u dospělých);
   • porušení dávkování léků.

   U kardiovaskulárních chorob je porucha rytmu poměrně častá. Věc je, že mnoho pacientů neléčí chronická onemocnění srdce a cév, často mají různé špatné návyky. Kromě toho stres a napětí opotřebují nervový systém, což vede k problémům s nervovými impulzy, ale existuje řada důvodů.

   Existují tři příčiny patologie:

   U organických se mění struktura celého vodivého srdečního systému.

   Důvodem může být:

   • zánět srdečního svalu;
   • infarkt;
   • patologické výrůstky v myokardu;
   • IHD;
   • operativní zásahy;
   • vrozené srdeční vady.

   Z léčivých důvodů dochází k přijímání změn v rytmu v důsledku příjmu určitých typů léčiv. Takové blokády je obtížné léčit a jsou zvláště závažné.

   Blokáda může nastat u zcela zdravého člověka, pokud má dítě s vrozenou patologií otevřené oválné okno v srdci.

   K absolutní blokádě může dojít za následujících podmínek:

   • zvýšení srdečního svalu;
   • vady ventilu;
   • IHD;
   • akutní infarkt;
   • zánět srdce;
   • obstrukční bronchitida;
   • kardioskleróza;
   • kardiomyopatie.

   Ve vzácných případech je nemoc vrozená a obvykle, aniž by byla ohrožena kvalita života, byla náhodně detekována během lékařského vyšetření.

   U dětí a dospělých může být příčinou také akutní srdeční porucha po intoxikaci léky nebo léky, chirurgické zákroky.

   Poruchy v práci nebo struktuře srdce, které často způsobují vnitřní interventrikulární blokádu:

   • Ischemické poškození srdce;
   • Nadměrné zvýšení srdečního svalu;
   • Překážka z levé komory;
   • Myokarditida;
   • Konstantní vysoký tlak;
   • Infarkt myokardu
   • Kardioskleróza (lokální a obecná léze).

   Poruchy intraventrikulárního vedení jsou pozorovány u:

   • Drogová intoxikace;
   • Plicní embolie;
   • Thyrotoxikóza;
   • Nespecifická nerovnováha elektrolytů;
   • Obstrukční patologie plicní tkáně chronické povahy.

   Funkční: poruchy způsobené vnějšími faktory, například fyzickou námahou, stravou, psychoemocionálním přetížením, užíváním určitých léků (předávkování srdečními glykosidy nebo opiáty). Patologie je často reverzibilní a eliminována spolu s vnějšími faktory.

   Systém vedení začíná sinoatriálním uzlem, který je zdrojem sinusového rytmu. Z toho vstupují impulzy přes specializované buňky do atrioventrikulárního uzlu umístěného v zóně spojení síní a komor. Dále je průchod pulzů prováděn prostřednictvím systému Jeho vláken.

   Příznaky částečné blokády impulsů v oblasti pravé nohy se někdy vyskytují na pozadí úplného zdraví a jsou považovány za vrozené rysy.

   59e10d35d116559e10d35d11b6 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Poruchy vedení jsou někdy způsobeny nerovnováhou elektrolytů, intoxikací léčiv, thyrotoxikózou, chronickou obstrukční plicní patologií, plicní tromboembolií.

   Protože patologie vedení není izolovaná, ale je důsledkem jiných nemocí, je predikce přípustná pouze s ohledem na klinický průběh, účinnost léčby základního onemocnění.

   Blokáda levého svazku větví zvyšuje riziko úmrtí 5krát. Pravý blok nohou není považován za rizikový faktor pro srdeční onemocnění.

   Přechodem na kompletní atrioventrikulární blokádu ročně u 5% pacientů předchází porucha dvou paprsků. Strach ze zvyšování vodivosti by měl být s přerušovaným typem změny.

   Pokud dojde k blokádě v akutním stadiu infarktu myokardu, zvyšuje se úmrtnost na 50%. To ukazuje na společné zaměření nekrózy.

   Intraventrikulární vedení nelze považovat za izolovanou od veškeré srdeční patologie. Typ blokády je důležitý v diagnostice, účelu a výběru léčby.

   V případě, že blokáda nohou svazku His je asymptomatická, je prognóza nejčastěji příznivá. Tito pacienti nemusí podstoupit léčebná opatření. Je jen důležité sledovat dynamiku změn na cardiologist. To pomůže včas identifikovat organické léze.

   Pokud dojde k blokádám na pozadí organické patologie, prognóza přímo závisí na závažnosti základního onemocnění. V každém případě je důležité sledovat své zdraví a vyhýbat se lékařům. Screening je tedy nesmírně důležitý. Dokonce i asymptomatická blokáda je při provádění studie EKG velmi snadno detekovatelná.

   Je třeba poznamenat, že blokády jsou jedním z prognostických faktorů v průběhu závažných onemocnění. Musíte tedy zdůraznit následující body:

   1. Blokáda levé nohy zvyšuje úmrtnost na srdeční patologie 5krát.
   2. V případě, že dojde k blokádě na pozadí infarktu myokardu, znamená to velkou oblast nekrózy. V tomto případě může úmrtnost dosáhnout 50%.
   3. Blokáda pravé nohy se nepovažuje za rizikový faktor srdečních patologií.

   V každém případě je jakémukoli onemocnění snazší zabránit než léčit. Jak již bylo zmíněno, poruchy vedení samy o sobě nepoškozují zdravého člověka. Proto, aby se zabránilo rozvoji závažných patologií, je důležité se pečlivě sledovat. Odstraňte špatné návyky, nevedte sedavý životní styl a dodržujte také dietu. To vše pomůže předcházet nemocem, které mohou vést ke vzniku bloků pro vedení impulsu do komor.

   Porušení intraventrikulárního vedení srdce - co to je? Pokud se během chování pacienta při stížnostech na bolest srdečního svalu zjistí toto onemocnění, které je jasně viditelné na EKG (elektrokardiogramu), postupuje pacient k blokování 2 nebo 3 stupňů.

   Druhy onemocnění

   Porucha komorového vedení je velmi nebezpečná. Je rozdělena do 2 hlavních poddruhů:

   1. 1.
    Impulz neprochází konkrétní oblastí srdečního svalu. To způsobuje blokádu, která ohrožuje život pacienta.
   2. 2.
    Impuls se pohybuje správným směrem, ale prochází s určitým zpožděním. Zpomalení způsobuje neúplné zablokování srdce.

   Takové úplné nebo částečné blokády se objevují na tzv. Nohách svazku Jeho.

   Pokud dojde k lokálnímu narušení intraventrikulárního vedení na pravé straně svazku Jeho, pak je narušen rytmus normálního smrštění pravé komory. Pokud k tomu dojde podél levé nohy svazku Jeho, pak levá komora podle toho trpí. Spolu s tím mohou existovat různé typy lézí s intraventrikulárním impulsním vedením. Jsou to následující:

   1. 1.
    Slabé místní léze.
   2. 2.
    Úplné zablokování levé komory, charakteristické pro akutní infarkt myokardu.
   3. 3.
    Nespecifické léze s blokádou intraventrikulárních impulsů.

   Všichni mají svá specifika diagnostiky a léčby a pro některé formy nemocí tohoto typu není léčebný proces prováděn vůbec.

   09 e1469635436428 - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Příčiny onemocnění

   Příčiny vzniku nemoci mohou být zcela odlišné. Za hlavní se považují:

   1. 1.
    U absolutně zdravého člověka se poměrně často vyskytují lokální poruchy intraventrikulárního vedení na pravé noze tzv. Jeho svazku.
   2. 2.
    Pokud má dítě oválné okno otevřené na srdečním svalu, může to vést k lokálnímu narušení intraventrikulárního vedení srdce u dětí.
   3. 3.
    Je možné úplně zablokovat kteroukoli z nohou svazku jeho. K tomu může dojít v důsledku výskytu onemocnění srdečního svalu, jako je hypertrofie myokardu (zahušťování a proliferace srdce) během vývoje chlopňových defektů na chlopních, akutního infarktu myokardu na srdečním svalu, srdeční choroby. Stejné problémy se mohou vyskytnout během onemocnění průdušek a plic, například při obstrukční bronchitidě, bronchiektázii, během vývoje bronchiálního astmatu. Lékaři se setkávají s podobnými jevy během výskytu myokarditidy, kardiomyopatie, post-infarktové kardiosklerózy.
   4. 4.
    V některých případech je možné nespecifické porušení intraventrikulárního vedení, k němuž dochází v důsledku nesprávného, ​​nekoordinovaného fungování jednoho nebo více systémů srdečního svalu. Obvykle to může způsobit zpomalení srdečních kontrakcí s neúplnou blokádou a v případě úplného selhání řídicího impulzu je možné praktické zastavení myokardu. K takovým porušením dochází díky vzhledu proroka srdce, tvorbě jizev nebo jizev na něm a rozštěpení v samotných komorách. Nejčastěji se to děje v důsledku zánětlivých procesů nebo organické expozice. Může to být také důsledkem nesprávného používání některých léků.

   5521 - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Hlavní příznaky

   Příznaky vývoje takové léze s částečným nebo úplným nepřecházením kontrolních impulzů podél srdečního svalu jsou následující:

   1. 1.
    Při částečně narušeném vedení většina lidí téměř nic necítí, protože takový stav se v mnoha případech klinicky neprojevuje.
   2. 2.
    Pokud má osoba úplné zablokování průchodu impulsu na nohách svazku svého, pak se objeví známky, jako je něha v hrudi, objevují se vzácné impulsy, je možná úplná ztráta vědomí.
   3. 3.
    Při vyšetřování pacienta, který si stěžuje na náhlou, silně naléhavou bolest za hrudní kost, ostrou, nepřiměřenou slabost, výskyt studeného potu, je na elektrokardiogramu obvykle detekován kompletní blok levé komory. To vám umožní určit vývoj akutního infarktu myokardu, který je obvykle maskován jako impulsní obstrukce. Pacient má vzácný puls, často onemocní. Je poměrně obtížné stanovit přítomnost srdečního infarktu u člověka z elektrokardiogramu poprvé, takže pokud je podezření na tuto lézi, jsou pacienti urgentně hospitalizováni.

   3 2 - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Příznaky v nespecifických případech onemocnění

   Při takovém narušení průchodu pulsů nejčastěji neexistují žádné známky nemoci, protože posuny na elektrokardiogramu jsou tak malé, že je velmi obtížné je rozlišit. Stále však existují nějaké známky, které si všimly, které je naléhavé vzít pacienta k lékaři. Pacient má obvykle následující onemocnění:

   1. 1.
    Člověk si stěžuje na poměrně časté otáčení hlavy.
   2. 2.
    Pacient má znatelnou dušnost, která nezmizí, i když je v klidu.
   3. 3.
    Pacient s nespecifickým průchodem impulsů si často stěžuje na nepochopitelné nachlazení v oblasti srdečního svalu.
   4. 4.
    Takový člověk se unaví v poměrně krátkém časovém období a nemá dostatek síly k dokončení práce.
   5. 5.
    Pokud změříte puls takového pacienta, ukáže se, že velmi zpomalil.
   6. 6.
    Člověk začíná stěžovat na poškození paměti. On si moc nepamatuje, někdy dokonce i to, co nedávno udělal.
   7. 7.
    Během denního světla může u pacienta dojít k několika výkyvům nálady.
   8. 8.
    Nemocný trpí nepochopitelným pocitem strachu. Má znepokojivé myšlenky, pro které neexistují žádné předpoklady. Pacient si obvykle stěžuje své rodině na strach ze smrti, který ho pronásleduje i ve snu.
   9. 9.
    Nespecifická porucha impulsního vedení v komorách srdečního svalu se může najednou projevit jako osoba padající na zcela plochý povrch.

   111 1 - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Pokud má pacient alespoň jeden z těchto příznaků, je naléhavě nutné zavolat lékaře, protože může být nutná hospitalizace.

   Patologická diagnostika

   Pokud má osoba příznaky těchto onemocnění, pak je nutné urgentní vyšetření a cardiolje nutný registrátor nebo arytmolog. Po předběžném externím vyšetření a zaznamenání stížností pacienta nasměrují pacienta k provedení laboratorních testů za účelem stanovení diagnózy. Obvykle jsou přiřazeny následující typy kontrol a testů:

   1. 1.
    Elektrokardiogramy jsou monitorovány Holterovou metodou. K detekci impulzního přenosu je zapotřebí 24 hodin.
   2. 2.
    Pacient musí podstoupit speciální testy s výsledky zaznamenanými na elektrokardiogramu. Pro tyto účely používejte rotopedy, testování na běžeckém pásu. Pacient může chodit na běžeckém pásu nebo na pedálu na stojícím kole a v tomto okamžiku se k němu připojí elektrody z elektrokardiogramu. To vám umožní stanovit přesný vztah mezi sníženou vodivostí a zátěží pacienta.
   3. 3.
    V další fázi je provedeno vyšetření srdečního svalu pomocí ultrazvukového vybavení, které může odhalit patologii ve struktuře srdce, vyhodnotit výkon myokardu.

   2 2 - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   1. 1.
    Vitamínové a minerální komplexy.
   2. 2.
    léky, které významně zlepšují výživu srdce krví, například ATP, Preductal a další.

   Pokud je u pacienta diagnostikována úplná blokáda komor v důsledku neprocházejícího impulzu, může být vyžadován kardiostimulátor, jinak se v srdečním svalu vyskytne bradykardie, což může vést ke komplikacím a dokonce i smrti.

   S nespecifickým poškozením průchodu impulzů obvykle nepomáhají žádné léky. Lékaři proto předepisují pacientům speciální stravu a dlouhý odpočinek. To potlačuje negativní procesy, což umožňuje prodloužit život pacienta

   Pokud se nespecifická léze neléčí, nemoc postupuje rychle, což může mít následující důsledky:

   1. 1.
    Náhlá smrt (s úplnou blokádou).
   2. 2.
    Vývoj srdečního selhání.
   3. 3.
    Vzhled dalších závažných onemocnění.
   4. 4.
    Poškozený krevní oběh v mozku. V tomto případě se vyvíjí mrtvice.
   5. 5.
    Může být vyžadována operace.
   6. 6.
    Trombi se začnou na plavidlech tvořit ve velkém množství.

   Pokud je nemoc detekována včas, pak když se člověk přepne na zdravý životní styl (strava, odvykání cigaret, zastavení užívání alkoholu, někdy může být zapotřebí léků), může být vývoj nemoci zastaven.

   S částečným poškozením průchodu pulzů je prognóza nejčastěji příznivá.

   Při úplném zablokování v jakékoli části nebo v celém srdečním svalu může dojít k náhlé zástavě srdce s fatálním následkem. V některých případech dochází ke komorové fibrilaci. Prognóza je proto nepříznivá.

   Prevence

   Preventivní opatření umožní posílit krevní cévy a zlepšit fungování srdečního svalu, a to i se stávající patologií. Tím se sníží riziko vzniku nemocí a zabrání se komplikacím:

   1. Dlouhé procházky na čerstvém vzduchu.
   2. Zdravá strava s vysokým obsahem vápníku.
   3. Příjem vitamínů.
   4. Dodržování denního režimu, dostatečný odpočinek.
   5. Malé pravidelné cvičení. Třídy tělesné výchovy.
   6. Eliminace silových sportů, zejména pro kulturistiku, která nepříznivě ovlivňuje stav srdečních cév.
   7. Snažte se vyhnout těžkým stresovým situacím.
   8. Kdykoli je to možné, relaxujte každý rok na moři. Můžete relaxovat v lese.
   9. Včasné lékařské vyšetření a odstranění identifikovaných patologií.

   Bez ohledu na prognózu nemoci si musíte pamatovat, že moderní medicína pomáhá vyrovnat se s téměř všemi poruchami, ale z tohoto důvodu je nutné naslouchat vašemu tělu a vynaložit veškeré úsilí pro vlastní zdraví.

   Porušení intraventrikulárního vedení je patologie, ve které se vedení elektrického impulsu komorami zpomaluje nebo zastavuje. Rytmus a frekvence kontrakcí se mění, jejich síla se snižuje. S progresí onemocnění se může srdce zastavit. Včasná diagnostika a racionálně zvolená léčba snižují pravděpodobnost vzniku komplikací a prodlužují životnost.

   I při absenci intraventrikulárních poruch vedení je profylaxe nezbytná včas, aby se snížilo riziko onemocnění. Hlavními opatřeními k prevenci patologie u lidí jakéhokoli věku budou procházky na čerstvém vzduchu.

   To je klíč k dobrému krevnímu oběhu a dodávce kyslíku do všech tkání a buněk těla. Musíte jíst jídlo obohacené o vitamíny a draslík.

   Dodržování stravy a zdravého spánku výrazně zlepšuje zdravotní stav. Chcete-li udělat lehký jogging, gymnastiku. Silový sport je nežádoucí, například kulturistika má negativní vliv na cévní systém. Stres a úzkost také nepříznivě ovlivňují tělo.

   Jediným způsobem, jak snížit riziko onemocnění, je zdravý životní styl. Nezačínejte srdeční patologie, stejně jako předávkování léky. Neustále, když se objeví příslušný příznak, jděte k terapeutovi a cardiologist.

   Zásady léčby

   Mírné poruchy vedení nevyžadují léčbu. Neúplné blokování v pravé větvi svazku Jeho není nebezpečné. V této situaci doporučujeme, abyste byli sledováni a cardiolzaregistrujte se, podrobte se každoročním lékařským prohlídkám a EKG. Ale to je v případě, že pacient nemá žádné další stížnosti nebo souběžnou patologii. Pokud jsou zjištěny abnormality, je indikována vhodná terapie.

   Blokáda levé komory je nebezpečnější. Na jeho pozadí se poruchy krevního toku a srdečního selhání vyvíjejí častěji. Doporučujeme užívat srdeční glykosidy, antiarytmika a další léky. Léčebný režim je stanoven individuálně na základě závažnosti stavu, věku pacienta a průvodních onemocnění.

   Je důležité vědět: specifická léčba intraventrikulární blokády nebyla vyvinuta. Navrhované léky pouze zvyšují excitaci srdeční tkáně, ale neodstraňují příčinu. Je nutné léčit hlavní patologii - tu, která způsobila poruchu vodivého systému. To je jediný způsob, jak zpomalit progresi onemocnění.

   Pokud je farmakoterapie neúčinná nebo je pacient ve vážném stavu, doporučuje se chirurgická léčba. Instalace kardiostimulátoru - nástroje, který vnucuje svůj vlastní srdeční rytmus. Implantované zařízení zajišťuje nepřerušovanou aktivitu myokardu.

   Odborné rady: když dali kardiostimulátor

   Instalace kardiostimulátoru je chirurgický zákrok a je předepsána pouze podle pokynů. Nemá smysl provádět postup bez zjevných příznaků patologie. Pokud se pacient cítí dobře, zavedení umělého kardiostimulátoru není indikováno. Operace se nedoporučuje, pokud jsou zjištěné příznaky spojeny s reverzibilními příčinami. Je nutné se vypořádat se základním onemocněním - a srdeční sval může opět plně fungovat.

   Indikace pro instalaci kardiostimulátoru:

   • bradykardie se srdeční frekvencí nižší než 40 tepů / min a poruchami rytmu za přítomnosti zjevných příznaků;
   • komplikace, které ohrožují život pacienta;
   • Útoky MAC
   • přetrvávající poruchy vedení po infarktu myokardu.

   Diskutuje se o možnosti instalace kardiostimulátoru s pulzem menším než 40 tepů / min při absenci zjevných klinických příznaků. Postup se provádí v jakémkoli věku.

   Prevence poruch srdečního vedení dosud nebyla vyvinuta. Neodkládejte léčbu, vyhýbejte se rizikovým faktorům. Tím se sníží šance na rozvoj patologie. Aby bylo možné problém včas identifikovat, pravidelně podstupují preventivní vyšetření u terapeuta s hodnocením EKG (podle potřeby).

   Příznaky nemoci

   S úplnou blokádou pravé nohy svazku Jeho se impuls dostane do pravé komory pozdě pomocí interventrikulární přepážky. V tomto případě se projevuje asynchronismus repolarizace - vzestup komplexu ST, který je odpovědný za zobrazení srdeční frekvence (repolarizace není patologie, je to fenomén kardiogramu, který zmizí, pokud pacient provede několik fyzických cvičení).

   Proto je komplex QRS na elektrokardiogramu rozšířen a jeho délka přesahuje 0,12 sekundy. V hrudních svodech se komplex rozdělí a skládá se ze zubů R1 (práce interventrikulárního septa) a R2 (excitace pravé komory). Mezi dvěma zuby, silně sníženými ve vztahu k nim, je zub S, který ukazuje, jak funguje levá komora. Osa srdce je obvykle umístěna svisle.

   S úplnou blokádou levé nohy dochází také k repolarizaci. Na výsledcích kardiogramu je stav vyjádřen deformací komplexu QRS, rozděluje se na dva zuby nebo má široký vrchol, doba trvání komplexu gt; 0,12 s Indikátor pravé komory není vytvořen - vlna S na grafu chybí.

   59e10d35dcdb659e10d35dce01 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Indikátory neúplných blokád předních nebo zadních větví levé komory jsou podobné jako u úplné blokády, ale jejich vyjádření je minimální a je určeno hodnotami zubů S a R. Když je patrná patologie oblasti levého srdce, indikátor S se zvyšuje, což indikuje zhoršenou průchodnost přední větve. Pokud je v patologii správného oddělení R vlna větší, je diagnostikována blokáda zadní větve.

   Také věnujte pozornost času strávenému pulzem při přechodu ze sinusového uzlu ke stěnám komor. Normálně by mělo dojít ke snížení za 0,07-0,09 sekund (horní hranice normy je 0,12 sekund). Při úplném zablokování se diagnostika provádí se zvýšením tohoto indikátoru. V případě neúplné blokády se QRS deformuje, jeho délka nepřesahuje 0,12 sekundy.

   Obzvláště pozoruhodné jsou srdeční blokády nespecifického formátu. EKG odhaluje změny, které neodpovídají konkrétní patologii. Například komplex QRS se mění - rozděluje se a deformuje bez expanze. Tyto příznaky jsou zaznamenány při lokálním poškození srdeční tkáně na pozadí infarktu, zánětlivého procesu atd.

   Tyto výzkumné metody poskytují další informace:

   • srdeční echokardiografie;
   • rentgenový snímek plic;
   • funkční testy;
   • CT vyšetření.

   Během monitorování EKG Holter získáváme významné informace o činnosti srdečního svalu. Studie trvá 24 hodin. Tato metoda umožňuje nepřetržitě zaznamenávat signály a identifikovat abnormality, které nejsou vidět na běžném kardiogramu. Na takovém záznamu jsou zaznamenány změny, ke kterým dochází nejen v klidu, ale také během pohybu, fyzické aktivity. Kompaktní záznamník je připevněn k pásu. Pacient vede známý životní styl a systém zachycuje práci srdce v nepřetržitém režimu.

   • palpitace jsou častější - detekována tachykardie;
   • srdeční frekvence vynechává rytmy;
   • chaotické kontrakce srdečního svalu;
   • bolesti srdce jako angina pectoris;
   • dušnost, mdloby, závratě - špatné prokrvení mozku.

   Pokud vás tyto příznaky obtěžují, měli byste okamžitě kontaktovat odborníka a zaregistrovat se ke kontrole, kde může být diagnóza vyvrácena nebo potvrzena, v závislosti na tom, co srdeční EKG vykazuje, a dalších testech.

   Porušení vedení myokardu během těhotenství

   V situacích, kdy je zaznamenán úplný blok pravé nohy, je excitace pravé komory provedena jiným způsobem. Impuls do pravé komory pochází z levých částí interventrikulárního septa. To znamená, že vzrušení levých oddělení je zpočátku zaznamenáno, a teprve poté právo. Pokud existuje neúplný blok, nastane správně buzení pravé komory, rychlost impulsu se však sníží.

   Příčinou blokády pravé nohy jsou obvykle následující nemoci:

   • Chronická plicní patologie.
   • Mitrální stenóza.
   • Ischemická choroba srdeční.
   • Infarkt myokardu s velkou oblastí ischémie.
   • Vrozené vady.
   • Nemoci doprovázené poškozením chlopňového aparátu srdce.
   • Také mezi faktory, které zvyšují riziko rozvoje této patologie, můžeme jmenovat hypertenzi a také nesprávné adrenergní blokování. Za zmínku také stojí, že u některých sportovců může být narušením vedení v pravé noze varianta normy.

   Jedním z rysů, které jsou nezbytné pro výskyt této léze, je přetížení pravé komory. U zdravých lidí se tento typ nemoci prakticky nevyskytuje.

   Aby k tomuto porušení došlo, je nezbytné, aby existovala překážka, která interferuje s impulsem k boční a přední stěně levé komory. V tomto případě excitace prochází zdravou větev a ze spodní stěny prochází do částí srdce, které zůstávají bez impulsu.

   Hlavní příčinou výskytu mohou být patologické procesy, které nějak ovlivňují levé části srdce, jmenovitě:

   • Hypertonické onemocnění.
   • Ischemická choroba srdeční.
   • Vrozené a získané srdeční vady.
   • Kardiomyopatie.
   • Myokardiální dystrofie.

   Jako nezávislé onemocnění se tato blokáda nevyskytuje.

   K rozvoji tohoto stavu vedou následující patologie:

   • Infarkt myokardu.
   • Ateroskleróza.
   • Zánětlivá onemocnění myokardu.
   • Skleróza vodivého systému.

   S úplnou blokádou je zaznamenána nemožnost impulsu jít po typické cestě, proto, jako v případě blokády přední větve, buzení prochází zdola nahoru přes vlákna Purkinje. Nejčastěji je pozorována kombinovaná léze levé zadní větve a pravé nohy.

   Příčiny blokád s porážkou dvou svazků jsou nemoci jako:

   • Revmatická karditida.
   • Myokarditida záškrtu.
   • Těžká ateroskleróza.
   • Infarkt myokardu.

   vitamíny dlya serdca Depositphotos 90280886 m 2015 - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Rozlišují se následující varianty blokování dvou paprsků:

   1. Kompletní blokáda levé nohy.
   2. Blokáda zadní větve levé nohy s úplnou blokádou vpravo.
   3. Blokáda přední větve levé nohy s úplnou blokádou vpravo.

   Nejčastěji jsou blokády dvou paprsků předzvěstí porážky všech paprsků a výskytu tří paprskové blokády.

   Vznik blokády všech tří paprsků je způsoben stejnými lézemi jako v případě dvou paprsků. Když dojde k úplné ztrátě možnosti vedení svazků v jeho, jsou v činnosti komor komory pauzy. Takto přichází nezávislý rytmus excitace těchto částí srdce. Ve stejné době síně fungují jako obvykle. To může vést k úplnému atrioventrikulárnímu bloku.

   V některých případech budete možná muset přiřadit následující doplňkové studie:

   • Ultrazvuk srdce.
   • Echokardiografie
   • Cvičební testy.
   • Denní monitorování EKG.

   Je důležité pochopit, že pro správnou léčbu této choroby je důležité nejen identifikovat postiženou oblast, ale také diagnostikovat základní patologii, která vedla k narušenému vedení impulsu. Proto, když se objeví první příznaky nemoci, je tak důležité okamžitě vyhledat lékaře. Včasná lékařská péče sníží riziko závažných komplikací.

   Odrůdy těchto patologií se určují dekódováním EKG. Porušení sekvence impulsu ovlivňuje biochemické procesy, které se vyskytují v srdečním svalu, a také narušuje srdeční výdej.

   U velkého seznamu nemocí se u 20% pacientů diagnostikuje porucha intraventrikulárního vedení srdce.

   Příčiny vzniku nemoci mohou být zcela odlišné. Za hlavní se považují:

   1. 1.
    U absolutně zdravého člověka se poměrně často vyskytují lokální poruchy intraventrikulárního vedení na pravé noze tzv. Jeho svazku.
   2. 2.
    Pokud má dítě oválné okno otevřené na srdečním svalu, může to vést k lokálnímu narušení intraventrikulárního vedení srdce u dětí.
   3. 3.
    Je možné úplně zablokovat kteroukoli z nohou svazku jeho. K tomu může dojít v důsledku výskytu onemocnění srdečního svalu, jako je hypertrofie myokardu (zahušťování a proliferace srdce) během vývoje chlopňových defektů na chlopních, akutního infarktu myokardu na srdečním svalu, srdeční choroby. Stejné problémy se mohou vyskytnout během onemocnění průdušek a plic, například při obstrukční bronchitidě, bronchiektázii, během vývoje bronchiálního astmatu. Lékaři se setkávají s podobnými jevy během výskytu myokarditidy, kardiomyopatie, post-infarktové kardiosklerózy.
   4. 4.
    V některých případech je možné nespecifické porušení intraventrikulárního vedení, k němuž dochází v důsledku nesprávného, ​​nekoordinovaného fungování jednoho nebo více systémů srdečního svalu. Obvykle to může způsobit zpomalení srdečních kontrakcí s neúplnou blokádou a v případě úplného selhání řídicího impulzu je možné praktické zastavení myokardu. K takovým porušením dochází díky vzhledu proroka srdce, tvorbě jizev nebo jizev na něm a rozštěpení v samotných komorách. Nejčastěji se to děje v důsledku zánětlivých procesů nebo organické expozice. Může to být také důsledkem nesprávného používání některých léků.
   • bušení srdce - tachykardie;
   • přeskakování rytmů v srdečním rytmu;
   • srdeční sval se náhodně stahuje;
   • bolest srdce (podobná angině pectoris);
   • špatný krevní oběh mozku, kvůli kterému může dojít k dušnosti, mdloby.

   Hlavní charakteristikou, která indikuje výskyt porušení, je srdeční blokáda.

   U člověka se mohou objevit následující příznaky:

   • mdloby;
   • častá dušnost;
   • zdá se, že srdce bije;
   • celkový špatný stav, slabost a apatie;
   • srdeční frekvence je pod normálem;
   • problémy s pamětí;
   • ostrost výkyvů nálad;
   • pacientovi se zdá, že je v nebezpečí, úzkost nezmizí;
   • pohybující se na rovném terénu, pacient může bez pádu spadnout.

   Příznaky: to, co nejčastěji obtěžuje člověka

   Selhání intraventrikulárního vedení nemá specifické příznaky. Tento stav často zůstává dlouho nerozpoznaný. Pacient si na nic nestěžuje a problém je identifikován náhodou - během lékařské prohlídky, absolvování lékařské prohlídky před zahájením práce nebo studia, vojenské služby, před operací atd.

   Možné příznaky patologie:

   • pocit „vyblednutí“ v hrudi;
   • přerušení práce srdce - výskyt mimořádných kontrakcí;
   • pomalý puls;
   • dušnost;
   • pocit dechu;
   • závrať;
   • úzkost, úzkost.

   4e511e6d6b6d68d87ee66886798bbb42 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Jak proces pokračuje, rozvíjí se Morgagni-Adams-Stokesův syndrom (MAS). Na začátku útoku se pacient zbledne a omdlí. Po vylepšení přetrvává zarudnutí kůže. Tyto epizody trvají 1–2 minuty a jsou způsobeny nedostatečným přísunem krve do mozku při prudkém poklesu srdečního výdeje. Neurologické komplikace obvykle nejsou pozorovány.

   Selhání intraventrikulárního vedení nemá specifické příznaky. Tento stav často zůstává dlouho nerozpoznaný. Pacient si na nic nestěžuje a problém je identifikován náhodou - během lékařské prohlídky, absolvování lékařské prohlídky před zahájením práce nebo studia, vojenské služby, před operací atd.

   Diagnostická opatření

   • Ultrazvuk srdce (Echo-KG). Přiřazení k podezření na myokarditidu, poruchy srdečního svalu, srdeční infarkt.
   • Holter monitoring. Je nutné, aby měl pacient přechodnou formu blokády.
   • U koronárních srdečních chorob může být předepsána koronární angiografie, pokud je nutné umístění stentu nebo bypass.

   narushenie vnutrizheludochkovoj provodimosti serdtsa 11 - Pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

   Technika koronární angiografie

  Neexistují žádná zvláštní preventivní opatření k prevenci nemocí. Jediným doporučením ke snížení rizika rozvoje patologie srdečního vedení je zdravý a aktivní životní styl, prevence předávkování drogami, včasné návštěvy cardiolregistrátor a praktický lékař.

  Klinický případ

  Pacient M., 65 let, byl přijat na léčebné oddělení. V době vyšetření si stěžuje na dušnost při fyzické námaze, časté záchvaty závratě, celkovou slabost. Opakovaně došlo ke ztrátě vědomí.

  Během průzkumu bylo možné zjistit, že takové příznaky ji rušily déle než rok. Během 14 měsíců byla zaznamenána výrazná slabost, bolesti hlavy, závratě. Šest měsíců docházelo ke ztrátě vědomí - asi jednou týdně. V posledním měsíci dochází k mdlobám téměř denně. Pacient omdlí po dobu jedné minuty, poté je zaznamenána obecná slabost.

  Při dalším zkoumání byly na EKG zjištěny změny. Ultrazvuk, dopplerografie, selhání levé komory, stenóza chlopně. Diagnóza: Koronární srdeční choroba; rušení rytmu jako blokování dvěma paprsky a útoky MAC; srdeční selhání I lžíce.

  Pacientka dostala kardiostimulátor, její stav se zlepšil a byla propuštěna.

  Povaha porušení rozlišuje:

  • Neúplná blokáda. Impulzní vedení je pomalé, ale je zachováno. K excitaci myokardu dochází v důsledku neporušených větví. K tomuto stavu dochází u zdravých lidí, ale může to také naznačovat patologii. Změny jsou obvykle detekovány náhodně na EKG. U pacientů nejsou žádné stížnosti, někdy dochází k obecné slabosti, zvýšené únavě.
  • Kompletní blokáda. Impulzy nedosahují dolních částí komor. Vysoká pravděpodobnost zástavy srdce na pozadí bradykardie. Tento stav je doprovázen jasnými klinickými příznaky.

  Podle typu porušení existují:

  • Ohniskové změny - pozorované v oddělených částech myokardu blíže k Purkyňovým vláknům, impuls částečně prochází komorami.
  • Změny arborizace - přenos signálu je uložen ve všech částech vodivého systému, s výjimkou jeho koncových částí.

  Nejsou žádné nezávislé známky zpomalení intraventrikulárního vedení. Příznaky závisí na onemocnění, které způsobilo poruchu rytmu. Při tomto porušení jsou pozorovány následující příznaky:

  • dušnost v klidném stavu;
  • časté závratě (zhoršený krevní oběh v mozku);
  • otok dolních končetin;
  • pocity potápějícího se srdce;
  • pocity nedostatku vzduchu, úzkosti, strachu;
  • změny nálady;
  • mezery v paměti;
  • bradykardie - porucha sinusového rytmu;
  • vypadnutí z modré;
  • celková slabost, únava.

  Hodnoty EKG se budou lišit v závislosti na konkrétním onemocnění kardiovaskulárního systému. Částečné poruchy vedení nemusí být doprovázeny žádnými příznaky. Úplnou blokádu charakterizuje:

  • pomalý srdeční rytmus;
  • bolest v srdci;
  • ztráta vědomí.

  V případě ostrého zármutku, studeného potu, malátnosti se puls cítí pomalu: méně než 45–50 tepů za minutu. Pokud EKG vykazuje úplnou blokádu, může dojít k akutnímu infarktu. Tento stav vyžaduje naléhavou hospitalizaci. Pokud osoba objevila jakékoli příznaky zpomalení intraventrikulárního vedení nebo byla detekována na EKG, je naléhavá potřeba se poradit s lékařem. Pouze on bude schopen správně dešifrovat kardiogram, který pomůže včas identifikovat nebezpečné srdeční choroby.

  Při takovém narušení průchodu pulsů nejčastěji neexistují žádné známky nemoci, protože posuny na elektrokardiogramu jsou tak malé, že je velmi obtížné je rozlišit. Stále však existují nějaké známky, které si všimly, které je naléhavé vzít pacienta k lékaři. Pacient má obvykle následující onemocnění:

  1. 1.
   Člověk si stěžuje na poměrně časté otáčení hlavy.
  2. 2.
   Pacient má znatelnou dušnost, která nezmizí, i když je v klidu.
  3. 3.
   Pacient s nespecifickým průchodem impulsů si často stěžuje na nepochopitelné nachlazení v oblasti srdečního svalu.
  4. 4.
   Takový člověk se unaví v poměrně krátkém časovém období a nemá dostatek síly k dokončení práce.
  5. 5.
   Pokud změříte puls takového pacienta, ukáže se, že velmi zpomalil.
  6. 6.
   Člověk začíná stěžovat na poškození paměti. On si moc nepamatuje, někdy dokonce i to, co nedávno udělal.
  7. 7.
   Během denního světla může u pacienta dojít k několika výkyvům nálady.
  8. 8.
   Nemocný trpí nepochopitelným pocitem strachu. Má znepokojivé myšlenky, pro které neexistují žádné předpoklady. Pacient si obvykle stěžuje své rodině na strach ze smrti, který ho pronásleduje i ve snu.
  9. 9.
   Nespecifická porucha impulsního vedení v komorách srdečního svalu se může najednou projevit jako osoba padající na zcela plochý povrch.

  Pokud má pacient alespoň jeden z těchto příznaků, je naléhavě nutné zavolat lékaře, protože může být nutná hospitalizace.

  symptomatologie

  Vodivost jednoho a druhého paprsku má nespecifické příznaky. Tyto typy porušení se neprojevují jasně a mohou být odhaleny náhodou. K blokádě dvou paprsků často dochází v důsledku velkého fokálního infarktu myokardu.

  Intraventrikulární blokáda třetího typu je závažné porušení, které se vyznačuje následujícími příznaky:

  • sinusová arytmie (tachykardie - zvýšená srdeční frekvence nebo bradykardie - snížená);
  • dušnost;
  • bolesti na hrudi;
  • silné závratě a mdloby;
  • zhoršující se srdeční onemocnění (např. ischemie);
  • nesnášenlivost k fyzické námaze;
  • kardiogenní šok.

  V počátečních stádiích patologie se vyplatí věnovat pozornost světelným závratům, snížení tepové frekvence (ne tak závažné jako u tří paprsku), celkové slabosti.

  Klinický obraz v tomto případě závisí na faktoru, který ovlivnil selhání během pulsu. Většinou se lidé obávají následujících příznaků:

  • výskyt otoků na nohou;
  • projev dušnosti i bez fyzické námahy;
  • časté závratě v důsledku přerušení dodávky krve do mozku;
  • pocit potápějícího se srdce;
  • pocit nedostatku vzduchu, doprovázený strachem a panikou;
  • poškození paměti;
  • únava;
  • záchvaty bradykardie;
  • neustálé změny nálady;
  • porušení koordinace pohybů;
  • obecná slabost.

  Na druhou stranu se blokáda 1-2 stupňů na rozdíl od své plné podoby nijak neprojevuje. Pro pokročilé stádium onemocnění jsou charakteristické následující příznaky:

  • náhlá ztráta vědomí;
  • zármutek
  • snížení frekvence kontrakcí až o 30-40 za minutu.

  cd6ef834f60c81db415ca370593bee12 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

  Blokáda 3. stupně se projevuje úplnou disociací komor a síní, což může vést k smrti. Pokud k vyjádřeným symptomům přidáte pocit malátnosti a studeného potu, pak je takový klinický obraz často předzvěstí bezprostředního infarktu myokardu. Pomozte pacientovi včas kontaktovat kliniku kvůli hospitalizaci a léčbě.

  • sinusová arytmie (tachykardie - zvýšená srdeční frekvence nebo bradykardie - snížená);
  • dušnost;
  • bolesti na hrudi;
  • silné závratě a mdloby;
  • zhoršující se srdeční onemocnění (např. ischemie);
  • nesnášenlivost k fyzické námaze;
  • kardiogenní šok.
  • slabost;
  • studený pot;
  • závrať;
  • mdloby;
  • postižení;
  • bolest v srdci;
  • pomalý puls, což je velmi špatně slyšitelné.

  Takové příznaky často mohou současně znamenat infarkt myokardu i porušení intraventrikulárního vedení. Pro přesnější diagnostiku je nutné použít speciální vyšetřovací metody.

  Typy a typologie

  Lidský srdeční sval má 4 kamery, několik oddělení, jsou zodpovědný za přenos impulsů. Blokáda je schopna zasáhnout jedno z oddělení nebo několik najednou. Lokální poruchy se vyznačují uzly a cestami.

  Jsou zvýrazněny některé typy blokády:

  1. Sinoatrial. Objeví se v odpovídajícím uzlu pravé síně. Impuls není schopen projít kvůli malé síle nebo proto, že to atrium nemůže přijmout. Taková blokáda má tři stupně:
   • Impulzní vodivost je zpožděna.
   • Je určována četností zhoršování.
   • Poslední, třetí stupeň je určen slabými impulsy nebo úplnou absencí jejich přijetí.
  2. Zpomaluje intraventrikulární vedení. To je pozorováno od sinoatrial uzlu k levé síni nebo k uzlu atrioventricular zóny. Je charakterizována inhibicí impulzního vedení.
  3. AV blokáda. Je zvýrazněno několik stupňů:
   • Pomalá vodivost.
   • Zastavení jednotlivých pulzů se provádí v periodách.
   • Z atria nemohou impulsy projít do komor, zatímco ty a síně žijí nezávisle na ostatních.
  4. Blokáda končetin větví a větví (levý, pravý, přední svazky). Pulzy přicházejí pomaleji nebo nepřecházejí vůbec.

  První stupeň se vztahuje k dílčím odchylkám, druhý a třetí k dokončení. První z nich nepatří do kategorie nemocí, ale mohou sloužit jako důvod pro vytvoření úplné blokády. A ta zase vyvolává nebezpečné komplikace.

  Poruchy v pulzním vedení se nemusí projevit po dlouhou dobu, jsou detekovány během kardiogramu kvůli přítomnosti dalších patologií. V některých případech se objevují jako komplikace srdečních onemocnění.

  S takovým porušením dochází ke zhoršení vodivosti v určitých částech jeho svazků, z nichž každá je rozdělena na pravou a levou nohu. Ten má přední a zadní větev.

  8033400279f1ae323be0377ba70d6392 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

  Byly identifikovány tři typy porušení:

  • Jeden paprsek se zastaví na jedné větvi.
  • Dva paprsky - zhoršení na dvou větvích.
  • Tři paprsky - blokování na třech větvích.

  Vzhledem k oblasti selhání se rozlišují tyto typy blokád:


   Jeden paprsek (monofascikulární), je-li zpoždění elektrického impulsu určeno u 1 paprsku, pravé nohy, přední nebo zadní větve levé nohy. Když se v jedné z oblastí vodivého systému objeví blok, excitační vlna putuje podél uložených větví a šíří se shora dolů nebo zdola neporušenými vlákny do myokardu blokovaných paprsků. Rozšířený QRS není zaznamenán na kardiogramu, ale amplituda zubů R a S se mění. Když je přední větev levé nohy zablokována, je stav určen vztahem S2

  • Co je to patologie? 1
  • Příčiny narušeného intraventrikulárního vedení2
  • Etiologie onemocnění3
  • Druh a typologie4

Jak se diagnostikuje?

Instalace kardiostimulátoru je chirurgický zákrok a je předepsána pouze podle pokynů. Nemá smysl provádět postup bez zjevných příznaků patologie. Pokud se pacient cítí dobře, zavedení umělého kardiostimulátoru není indikováno. Operace se nedoporučuje, pokud jsou zjištěné příznaky spojeny s reverzibilními příčinami. Je nutné se vypořádat se základním onemocněním - a srdeční sval může opět plně fungovat.

Indikace pro instalaci kardiostimulátoru:

 • bradykardie se srdeční frekvencí nižší než 40 tepů / min a poruchami rytmu za přítomnosti zjevných příznaků;
 • komplikace, které ohrožují život pacienta;
 • Útoky MAC
 • přetrvávající poruchy vedení po infarktu myokardu.

Diskutuje se o možnosti instalace kardiostimulátoru s pulzem menším než 40 tepů / min při absenci zjevných klinických příznaků. Postup se provádí v jakémkoli věku.

K přípravě materiálu byly použity následující zdroje informací.

Stabilní kontrakce srdečního svalu je umožněna vodivým systémem. Jakákoli porušení v něm vedou k rozvoji arytmie. Pokud se případ týká blokády pravých (PNPG) nebo levých (LDL) nohou svazku Jeho, pak často hovoříme o místním zhoršení intraventrikulárního vedení. Patologický proces se projevuje snížením srdeční frekvence až o 40 tepů za minutu.

Při absenci včasného zásahu se stav pacienta zhorší, což povede k smrti. Těmto následkům lze zabránit, pokud zjistíte, jaké je zpomalení intraventrikulárního vedení a jak se projevuje. Pokud zjistíte potřebné informace včas, zvýší se pravděpodobnost zlepšení pohody a zabránění nežádoucím důsledkům.

K detekci narušení vodivosti uvnitř komor je třeba provést elektrokardiografii srdce, pomocí které bude přesně stanovena rozmanitost nemoci a označeny problémové oblasti orgánu. Po obdržení takového stanoviska od lékaře nasměruje ošetřující lékař pacienta k dalším odborníkům, aby objasnil klinický obraz onemocnění. Ke zjištění všech nuancí patologie mohou být nutné další vyšetřovací metody.

 • Echokardiografie je nezbytná pro důkladné vyšetření kardiovaskulárního systému.
 • Holter EKG monitoring. Pacient je připojen k zařízení, které zaznamenává činnost hlavního orgánu během dne, s různým zatížením.
 • Diagnóza MTP se používá v případě nedostatečného informačního obsahu echokardiografie.
 • Testy pomocí zatížení.

Správné stanovení tohoto onemocnění není obtížné, protože pouze u elektrokardiogramu je vše jasné. V některých situacích budete možná potřebovat několik dalších diagnostických metod, o všem se rozhodne v každém případě individuálně.

Diagnostika

Diagnóza narušeného vedení impulzů v rané fázi vám umožňuje přiřadit efektivní léčebný postup, který poskytuje záruku rychlého zotavení a zotavení pacienta. K tomu používají odborníci řadu metod:

 • je možné mít podezření na patologii zhoršené průchodnosti při počátečním vyšetření pacienta, zejména při klepání na jeho hrudník. Lékař si může všimnout zvýšení velikosti srdce, což ukazuje na přítomnost dysfunkce;
 • nejčastěji provádí metodu elektrokardiogramu a ukazuje vývoj nemoci. Při dešifrování výsledků na EKG bude patrné zvýšení výšky P vlny, jakož i její významné zesílení. Kromě toho můžete vidět rozdíl v délce intervalu PQ, což znamená, že srdce se stahuje s nerovnoměrnou frekvencí. Odborníci často předepisují elektrokardiografické monitorování srdce pacienta během dne. Tato metoda umožňuje sledovat dynamiku srdečního rytmu na EKG po dlouhou dobu nebo se zvýšením fyzické aktivity;
 • provádění obecné analýzy krve a moči pacienta. Podle jejich výsledků je možné určit množství specifických hormonů v krvi a moči, které ovlivňují zpomalení kontrakce srdečního svalu;
 • pomocí metody elektrofyziologického vyšetření můžete určit přesnou polohu porušení. Za tímto účelem se zavádí tenká elektroda, jejímž prostřednictvím se na srdce aplikuje nízkoenergetický puls. Elektroda je vložena přes střeva nebo srdeční aortu. Tato metoda pomůže maximalizovat účinnost léčby.

eed685835000b085695530a3068b68f5 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

Použití těchto a dalších metod pomůže určit základní příčinu nemoci, a proto předepíše takové léky, které ji rychle eliminují.

Příznaky

Patologie impulsů podél Jeho systému, s výjimkou blokování tří paprsků, nevykazuje specifické příznaky. To však neznamená, že se pacienti s narušeným intraventrikulárním vedením cítí dobře a nemají zdravotní problémy.

Nemoci vedoucí ke zhoršenému vedení se mohou projevit mnoha příznaky. Jedním z hlavních důvodů vedoucích k náhlému rozvoji zastavení impulsů podél jedné nebo několika větví Jeho svazku je infarkt myokardu. Taková blokáda může naznačovat ischemii myokardu - nedostatečné zásobení srdečního svalu krví. Vzhledem k výrazné deformaci komorových komplexů je diagnostika infarktu elektrokardiogramem velmi obtížná.

S úplnou blokádou tří paprsků je pozorován vzácný komorový rytmus: od 20 do 40 tepů za minutu, který není schopen zajistit dostatečnou hladinu krve. Stupeň blokády se stanoví s přihlédnutím k závažnosti zpoždění při vedení pulzů:

 1. První stupeň znamená zpomalení průchodu pulzů.
 2. Ve druhém stupni je část pulzů blokována, ale zbytek prochází patologicky pozměněnou částí vodivého systému.
 3. Třetí stupeň znamená nemožnost provádění impulsů směřujících do komor.

S tříbarevnou blokádou Jeho systému není možný přirozený průchod impulsů ve směru komor. To vede k následujícím příznakům:

 • snížení srdeční frekvence;
 • nesnášenlivost k fyzické námaze, i menší, při níž se vyskytuje dušnost, slabost, bolest v srdci;
 • mdloby, občasný zmatek.

Na pozadí závažných srdečních chorob může náhlý vývoj trifascikulární blokády způsobit vážné komplikace spojené se snížením rytmu nebo dlouhým přerušením, když jsou kontrakce komor komor dočasně nepřítomné (přechodná asystole). Tyto komplikace zahrnují:

 • Útoky Morgagni-Adams-Stokesové, při kterých v důsledku snížení srdeční produkce a v důsledku toho ischemie mozku, pacient zbledne, ztrácí vědomí. Po 1-2 minutách se člověk dostane ke svým smyslům, po útoku často dochází k zarudnutí kůže. Opakované útoky mohou vést k poškození paměti a inteligence.
 • Kardiogenní šok.
 • Náhlá srdeční smrt v důsledku asystoly (zastavení srdeční činnosti).
 • Zhoršení průběhu srdeční choroby, zhoršení městnavého srdečního selhání, renální patologie.

Hlavní porušení intraventrikulárního vedení, léčebné metody

Porušení intraventrikulárního vedení je stav, který nemá patognomonické příznaky. S poruchou svazku His tedy u pacienta mohou být detekovány následující příznaky:

 • Závratě.
 • Pocit přerušení práce srdce.
 • Obecná slabost.
 • Dušnost.
 • Bradykardie.
 • Mdloby.

V každém případě je důležité pochopit, že projevy poruch vodivosti jsou individuální a nejčastěji přímo závisejí na základním onemocnění. Proto, když se objeví první příznaky naznačující selhání srdce, je třeba vyhledat pomoc odborníka.

Příznaky vývoje takové léze s částečným nebo úplným nepřecházením kontrolních impulzů podél srdečního svalu jsou následující:

 1. 1.
  Při částečně narušeném vedení většina lidí téměř nic necítí, protože takový stav se v mnoha případech klinicky neprojevuje.
 2. 2.
  Pokud má osoba úplné zablokování průchodu impulsu na nohách svazku svého, pak se objeví známky, jako je něha v hrudi, objevují se vzácné impulsy, je možná úplná ztráta vědomí.
 3. 3.
  Při vyšetřování pacienta, který si stěžuje na náhlou, silně naléhavou bolest za hrudní kost, ostrou, nepřiměřenou slabost, výskyt studeného potu, je na elektrokardiogramu obvykle detekován kompletní blok levé komory. To vám umožní určit vývoj akutního infarktu myokardu, který je obvykle maskován jako impulsní obstrukce. Pacient má vzácný puls, často onemocní. Je poměrně obtížné stanovit přítomnost srdečního infarktu u člověka z elektrokardiogramu poprvé, takže pokud je podezření na tuto lézi, jsou pacienti urgentně hospitalizováni.

Terapie bude zcela záviset na tom, jaký důvod vyvolal patologii srdečního vedení. Při akutním infarktu myokardu je tedy předepsána patogenetická léčba zaměřená na eliminaci akutní ischémie myokardu a nemá žádný zvláštní vliv na poruchy vedení. U myokarditidy se užívají antibiotika a glukokortikosteroidy, které neumožňují progresi k porušování atrioventrikulárního a intraventrikulárního vedení. Pokud se v důsledku užívání léků objeví problémy, měly by být okamžitě zrušeny.

Zkrácení vodivosti v nepřítomnosti organické patologie srdce zpravidla nevyžaduje ošetření. Pokud je nemoc doprovázena různými arytmiemi, včetně paroxysmalu, používá se operace instalace kardiostimulátoru nebo operace radiofrekvenční ablace katétru. V tomto případě jsou antiarytmika často k ničemu, ale jako paliativní jsou stále indikována. Dalšími možnými prostředky pro řešení poruch intraventrikulárního vedení mohou být:

 • blokátory vápníkových kanálů;
 • antiischemická činidla;
 • vitaminy;
 • přípravky obsahující draslík, hořčík;
 • trombolytika;
 • antikoagulancia;
 • beta-blokátory;
 • beta adrenomimetika.

S náhlým vývojem úplné atrioventrikulární blokády se používá dočasná elektrostimulační technika - je nutná dodávka pulzů pro nouzové obnovení normálního srdečního vedení. V budoucnu bude téměř všichni pacienti potřebovat instalaci ECS.

Srdeční choroby a další patologie kardiovaskulárního systému jsou dnes jedním z nejčastějších. V článku uvažujeme o narušení intraventrikulárního vedení srdce, které vede ke komplikacím a zhoršení stavu pacienta.

Jak časté jsou intraventrikulární blokády?

U dětí i dospělých může být detekována porucha vodivosti uvnitř komor. Mezi patologiemi detekovanými elektrokardiografií je podíl intraventrikulární blokády až 2,4%. Je zaznamenáno zvýšení míry detekce u starších pacientů.

Podle výskytu v populaci:

 • na prvním místě je blok v levé noze (přední větev);
 • na druhé - pravou nohu.

Porucha vedení v zadním spodním svazku je vzácná.

Proč je porušení srdečního intraventrikulárního vedení

Svazek je rozdělen na levou a pravou nohu. Levé vidlice do přední a zadní větve. Blokády jsou:

 • single-fascicular (single-beam), pokud je jedna větev blokována;
 • bifascicular - vedení zastávek na dvou větvích;
 • trifascicular - impuls neprochází třemi větvemi Jeho systému.

Patologie vedení je úplná nebo neúplná (když je chování zpomaleno, ale není zcela vyloučeno).

Některé typy blokády (například částečná blokáda jeho pravé nohy) jsou neškodné a nevyžadují léčbu. V jiných případech, například s trifascikulární blokádou na pozadí srdečních chorob, může blokáda způsobovat velmi závažné stavy až do smrti.

Někdy může být patologie zcela odstraněna, někdy je to nemožné.

7 částí těla, které by se neměly dotýkat Myslete na své tělo jako na chrám: můžete ho použít, ale existuje několik posvátných míst, kterých se nedotknete. Výzkum ukazuje.

13 známek, že máte nejlepšího manžela. Manželé jsou opravdu skvělí lidé. Jaká škoda, že dobrí manželé nerostou na stromech. Pokud váš duše dělá těchto 13 věcí, pak můžete.

Proč se některé děti rodí s „andělským polibkem“? Andělé, jak všichni víme, jsou laskaví k lidem a jejich zdraví. Pokud má vaše dítě tzv. Andělský polibek, pak nemáte co dělat.

Naši předkové nespali jako my. Co děláme špatně? Je těžké tomu uvěřit, ale vědci a mnozí historici mají sklon věřit, že moderní člověk vůbec nespí jako jeho dávní předkové. Původně.

Na rozdíl od všech stereotypů: dívka se vzácnou genetickou poruchou dobývá svět módy. Tato dívka se jmenuje Melanie Gaidos a rychle vtrhla do světa módy, šokující, inspirativní a ničící hloupé stereotypy.

11 podivných znaků naznačujících, že jste dobří v posteli Chcete také věřit, že svému romantickému partnerovi děláte v posteli radost? Přinejmenším se nechcete červenat a je mi to líto.

Částečná blokáda pravé nohy, náhodně zjištěná elektrokardiografií, obvykle není patologie a nevyžaduje léčbu. Pokud však došlo k narušení intraventrikulárního vedení srdce náhle, je nutné zjistit příčinu stavu a předepsat adekvátní terapii. Provádí se léčba ovlivňující příčiny poruch vedení: pokud dojde k poruchám vedení v důsledku myokarditidy, aortální vady, plicní embolie - léčba těchto patologií je organizována.

V důsledku ischémie myokardu se často vyvinou přechodné blokády. V tomto případě jsou prováděna terapeutická opatření zaměřená na zlepšení přísunu krve do myokardu, aterosklerózy. Léčba základní patologie může vést k eliminaci problému impulsů.

Při infarktu myokardu se intenzivní terapie provádí za účelem omezení oblasti nekrózy, zmenšení oblasti ischémie a boje proti komplikacím patologie, včetně život ohrožujících. Nebezpečí je úplná blokáda tří paprsků, díky níž se může vyvinout asystole (zastavení srdečních kontrakcí a elektrické aktivity). Léčba se provádí pomocí externí a intrakardiální stimulace.

Dočasný kardiostimulátor je nainstalován v případě akutního vývoje blokády vodivosti ve dvou nohách Jeho systému najednou. Existují určité indikace pro instalaci permanentního kardiostimulátoru v případě poruchy intraventrikulárního vedení:

 1. Blokáda dvou noh jeho svazku, projevující se vzácnou frekvencí srdečních kontrakcí, městnavým srdečním selháním, anginózními záchvaty.
 2. Kombinace patologie vodivosti v levé nebo pravé noze svazku jeho a atrioventrikulárního bloku.
 3. Ukončení průchodu pulzů podél pravé nohy a zadní větve Jeho systému.
 4. Přetrvávající porucha vodivosti obou nohou, přetrvávající 3 týdny po infarktu.
 5. Útoky Morgagni-Adams-Stokse.

Vedení nervového vzrušení je jednou z jedinečných funkcí srdce. Poskytuje sekvenční přenos hybnosti z hlavního uzlu do síní a komor. Za tímto účelem prochází speciální buňka spojená ve větvích uvnitř interventrikulárního septa. Podle jména objevitele se nazývají svazky nebo nohy jeho.

Konce ve spodní části obou komor a vrchol srdce tvoří tenkou síť vláken Purkinje.

Intraventrikulární blokáda sama o sobě není škodlivá pro srdeční funkce. Vážně však komplikují základní onemocnění, ovlivňují další funkce myokardu a prognózu.

Poruchy intraventrikulárního vedení nemají typické klinické příznaky, jsou detekovány během kontrolní studie EKG.

Podle klasifikace VL Doshchitsinu jsou všechny poruchy intraventrikulárního vedení rozděleny do:

 • mono-, bi- a trifascikulární v závislosti na porážce jednoho nebo dvou nebo tří svazků;
 • fokální: lokální poškození není potvrzeno ve všech svodech EKG;
 • arborizace: lokalizovaná v konečné části Purkinjských vláken;
 • přechodný: změny se střídají se správnou vodivostí;
 • přetrvávající
 • úplné a neúplné;
 • střídavě: je odhalen jeden nebo druhý typ blokády.

Patologický proces může způsobit impulsní blok na jakékoli úrovni.

V závislosti na místě přerušení pulsu se blokády rozlišují:

 • monofascikulární (jeden paprsek): blok levé přední nebo zadní strany, pouze jeho pravá noha;
 • bifascicular (two-beam): je možné ve dvou provedeních jako jednostranný (levá noha) nebo oboustranný (pravý s levou přední větví, pravý s levou zadní větví).
 • trifascikulární (tři paprsky).

Při dekódování elektrokardiogramu se odráží celá řada blokád. Provádění impulsu ze supraventrikulárních uzlin srdce zpomaluje nebo je zcela přerušeno. To narušuje posloupnost buzení komor, ovlivňuje biochemické procesy v myokardu, užitečnost srdečního výdeje.

Tento typ zahrnuje úplnou nebo neúplnou blokádu nohou svazku jeho. Dojde-li k porušení komorového vedení podél pravé nohy svazku Jeho, potom kontrakce pravé komory trpí, pokud je vlevo, resp. Vlevo.

 • U zdravých lidí může dojít k neúplné blokádě pravé nohy,
 • U dětí může otevřené oválné okno v srdci vést k lokálnímu narušení intraventrikulárního vedení
 • Kompletní blokáda kterékoli z nohou indikuje srdeční onemocnění, například myokardiální hypertrofii (růst a zahušťování) s poruchami chlopní, koronární srdeční onemocnění, akutní infarkt myokardu, hypertrofii myokardu při bronchopulmonálních chorobách (obstrukční bronchitida, bronchiální astma, bronchiektáza), myokarditida, kardioskleróza, kardiomyopatie.

typy intraventrikulární blokády - poruchy vedení podél nohou svazku Jeho

 1. Částečné narušení vedení se nemusí klinicky projevit,
 2. Kompletní blokáda je charakterizována příznaky jako vzácný puls, bolest na hrudi, ztráta vědomí,
 3. Pokud má pacient náhle silnou bolest za sternem, prudká slabost, studený pot, pocit lightheadedness, vzácný puls a kompletní levý blok se objeví na EKG, s největší pravděpodobností "maskovaný" infarkt myokardu EKG za blokem se bude vyvíjet. Vzhledem k neschopnosti určit infarkt na jediném EKG s takovými stížnostmi je nutná neodkladná hospitalizace v nemocnici.

Nespecifické rušení intraventrikulárního vedení
- Jedná se o blokování impulzů v nejvzdálenějších oblastech srdečního svalu - v Purkyňových vláknech. Příčiny jsou stejná onemocnění jako u blokády svazku His, známky na EKG jsou minimální a klinické příznaky se nevyskytují.

EKG - deformované komorové komplexy

Ve většině případů je tedy diagnóza „narušení intraventrikulárního vedení“ u relativně zdravých lidí variantou normy a je způsobena neúplnou blokádou pravé nohy jeho svazku.

Typy porušení jsou rozděleny podle místa výskytu blokád:

 • ohnisko - poškození není vždy viditelné na EKG;
 • na koncích vláken Purkinje se vytvoří arborizace;
 • ohnisko - ne vždy detekováno EKG;
 • přechodné - dochází ke střídání změn vodivosti;
 • přetrvávající
 • kompletní.

S úplnou blokádou nedochází ke svalové kontrakci, dochází k úplné absenci nervového impulsu. To často vede k zástavě srdce a smrti.

Neúplné - dochází ke zpomalení průchodu a snížení frekvence impulzu k srdečnímu svalu. S tímto problémem je narušena funkce jednotlivé části srdce. Tento typ porušení není smrtelný.

Střídavé příznaky jedné nebo druhé blokády - patologie způsobuje blokování impulzů kdekoli v srdci.

V závislosti na místě výskytu se blokády dělí na několik typů:

 • monofascikulární (jeden paprsek): levá přední nebo zadní část je zablokována, pouze pravá větev;
 • bifascicular (two-beam): levá větev je blokována nebo pravá s levou přední větví. Levá záda s pravou;
 • trifascikulární (tři paprsky).

Často se také vyskytuje nespecifické porušení intraventrikulárního vedení, při kterém je normální fungování srdce nemožné.

Existuje pravděpodobnost fokálních poruch. Nespecifické poškození se nazývá impulsní blokování v nejodlehlejší části myokardu.

Důvodem je stejné onemocnění jako u blokády, hodnoty EKG jsou zanedbatelné a klinické příznaky se neobjevují.

Samotná intraventrikulární blokáda nezpůsobuje vážné poškození, způsobuje však komplikaci základního onemocnění, má negativní vliv na další procesy srdečního svalu.

Koncept blokády znamená porušení normální průchodnosti impulsů systémem srdečního svalu. Porušení však neznamená úplnou absenci nervového impulsu. Může to být jednoduše zpomalení hybnosti, které povede k částečnému zpomalení srdeční frekvence u dětí, těhotných žen a dospělých. Existují známky nemoci, které jsou doprovázeny nedostatkem nervového vedení, což vede k úplnému zástavě srdce.

Intrakentrikulární patologie jsou doprovázeny intraventrikulární blokádou různých forem únosu. A pokud neexistuje žádný impuls, jedná se o úplné porušení vodivosti. Když je interventrikulární impuls zpomalen, nazývá se nekompletní lokální patologie (PNPH).

Retardace síňového vedení

 • funkční.
 • organický
 • léky;

Funkční

Funkční poruchy nejsou vyvolávány srdečními chorobami, ale poruchami v autonomní části centrálního nervového systému. Obzvláště často vznikají v důsledku stresů a výbuchů hormonální aktivity (během puberty, během těhotenství a menopauzy). Kvůli těmto problémům začíná sympatická část autonomního nervového systému převládat nad parasympatikem, nebo naopak, což vede k rozvoji arytmie.

organický

Tato skupina zahrnuje onemocnění srdce a krevních cév, které mohou narušit vodivý systém. Níže naleznete nejčastější patologie:

 • zánětlivý proces v srdečním svalu (myokarditida);
 • nekróza tkáňového místa v důsledku nedostatečné výživy (srdeční infarkt);
 • zvýšení velikosti (hypertrofie) myokardu;
 • srdeční ischémie;
 • náhrada svalové tkáně pojiva (kardioskleróza);
 • respirační onemocnění (obstrukční bronchitida, astma).

Pokud není možné identifikovat příčinný faktor, je často stanovena diagnóza kardiomyopatie. Toto onemocnění má neznámou genezi (původ) a projevuje se arytmií, srdečním selháním, hypertrofií myokardu a narušeným vedením.

Medikamentózní

Poruchy vedení komor vyvolané užíváním drog jsou jednou z nejnebezpečnějších a extrémně obtížně léčitelných. V zásadě se objevují po samopodávání léků s antiarytmickými účinky. Takové léky mohou způsobit vážné poruchy srdečního rytmu a mnoho vedlejších účinků, proto by je měl předepisovat ošetřující lékař se zaměřením na výsledky vyšetření.

práce vodivého systému srdce, jsou uvedeny jeho klíčové komponenty

Normálně se srdeční frekvence provádí při frekvenci 60 - 80 kontrakcí za minutu. Zpožděné vedení impulsu, ke kterému může dojít v kterékoli části srdečního svalu, vede k tomu, že rytmus „bloudí“ na normální frekvenci a vyvine se úplný nebo částečný srdeční blok. Důvody mohou být jak docela neškodné, tak kvůli vážným srdečním onemocněním.

Je třeba rozlišovat mezi pojmy „zpomalení“ a „narušení“ vodivosti. Pokud například pacient viděl v závěru EKG frázi jako „atrioventrikulární vedení je zpomaleno“, znamená to, že má epizody atrioventrikulární blokády 1. stupně.

Zpomalení vodivosti naznačuje, že pacient má blokádu stupně 1, která v zásadě není v tuto chvíli nebezpečná, ale s vysokou pravděpodobností postupující k blokádě stupně 2 a 3, což již může představovat ohrožení zdraví a dokonce i k životu.

Pokud protokol EKG odkazuje na narušení vodivosti, znamená to, že pacient má odpovídající blokádu 2 nebo 3 stupně.

Porušení vedení srdce může být úplné, když impuls není zcela proveden konkrétní částí srdce nebo částečný (neúplný), když je impuls proveden, ale se zpožděním. Úplné blokády jsou mnohem nebezpečnější než neúplné.

c342ac78176dbfa2e7ab9789175acb88 - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG

fibrilace síní - nebezpečná komplikace síňového vedení

Jak se liší vodivost EKG?

Příznaky zhoršeného vedení závisí na typu blokády. Liší se:

 • směr elektrické osy srdce;
 • forma komorových komplexů;
 • místo v hrudi a standardní vedení;
 • šířka zubů a intervaly.

Blokáda typu dvou paprsků je považována za předzvěstí vývoje léze se třemi paprsky. Ve variantě tří paprsků závisí tvar komorových komplexů na umístění léze, zatímco částečné udržování vodivosti v jedné z větví připomíná varianty blokování dvou paprsků. EKG snímek je superponován na atrioventrikulární poruchy různé závažnosti.

Při hodnocení vlastností blokád u lékaře je důležité podívat se na předchozí EKG, abyste si byli jisti věkem změn.

Porušení sinoatriálního vedení

Jiným způsobem se to nazývá sinoatriální blokáda. Elektrický impuls vznikající v sinusovém uzlu nemůže plně dosáhnout síní a jejich excitace nastává se zpožděním. Často se vyskytuje u zdravých lidí a nevyžaduje aktivní léčbu, ale může se vyskytnout také u organických onemocnění srdeční tkáně.

 1. Při částečném narušení vodivosti se příznaky objevují jen zřídka,
 2. Při úplném narušení vodivosti dochází k přerušení srdce, nepohodlí v hrudi, závratě v důsledku zhoršení přísunu krve do mozku v důsledku vzácných srdečních kontrakcí,
 3. Pulz se stává vzácným - méně než 50 za minutu.

6bb5a1f1cb98db0ca77edad3738e7cfb - pomalé intraventrikulární vedení, jaké jsou tyto indikátory EKG”Alt =” ”>

EKG pro sinoatriální blokádu - prolaps síní a komor (komplex PQRS)

Praktický lékař, cardiologist, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, cardiologie, revmatologie, imunologie s alergologií.
Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti cardiola všeobecné lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

Detonic