Disekující aneuryzma aorty - příčiny, příznaky a léčba

Abyste pochopili příčiny této poruchy, musíte mít dobrou představu o struktuře samotné lodi. Aortální stěna má vnější membránu, svalová vlákna ve střední membráně, stejně jako vnitřní membránu (intima). Ve střední membráně na úrovni aortálního oblouku jsou také citlivá nervová vlákna, která mohou způsobit bolest.

Normálně jsou skořápky plavidla pevně svařeny, takže když se změní krevní tlak, stěny se natáhnou a její lumen se rozšíří nebo zužuje. Protahování nastává rovnoměrně díky pružnosti stěn. Mají tzv. Elastická vlákna a pojivové tkáně, které dodávají sílu.

Tvorba aneuryzmatu je nejčastěji spojena s porušením normální struktury zdi. Vklady různých látek, ničení tkání nebo zánět způsobují místní oslabení. Vysoký krevní tlak v tomto místě rychle vytváří patologický výčnělek, což je aneuryzma.

Existuje mnoho důvodů pro poškození stěn aorty, ale jejich prevalence je nerovnoměrná. Převážná většina aneuryzmat v naší době je způsobena aterosklerotickými procesy. Před půl stoletím byla hlavní příčinou syfilis. V současné době se tento důvod také vyskytuje, ale mnohem méně často a zpravidla ve třetích zemích. Jiné nemoci, které mohou vést k vytvoření aortální aneuryzmy, jsou velmi vzácné.

Hlavní příčiny vzniku aneuryzmatů aorty jsou následující nemoci a patologické procesy:

 • Ateroskleróza. Ateroskleróza je v současné době nejčastější příčinou nejen aortálních aneuryzmat, ale také mnoha dalších cévních onemocnění. Nemoc se scvrkává na metabolické poruchy, v důsledku čehož se v krvi zvyšuje hladina cholesterolu a řady dalších látek. To zase vede k tvorbě tzv. Plaků v tepnách. U malých cév se to projevuje zúžením lumenu a překážkou průtoku krve. Aorta je však největší cévou, takže plak výrazně neovlivňuje průtok krve. Problém je v tom, že ve stěně cévy pod plakem začínají degenerativní procesy, které oslabují membrány. V důsledku toho ztrácí zeď svou pružnost a vysoký krevní tlak postupně vede k jejímu vysunutí nebo expanzi za vzniku aneurysmatu.
 • Syfilis. Syfilis je pohlavně přenosná nemoc, která bývala téměř všude běžná. V pozdějších stádiích tohoto onemocnění vstupuje patogen do různých orgánů pomocí krevního oběhu. Spirochety (původci syfilis) jsou často lokalizovány přesně v aortální stěně a postupně ji ničí. V určité fázi stěna zeslábne a vytvoří se aneuryzma. V dnešní době je tento důvod stále méně běžný, protože syfilis je obvykle rychle diagnostikován a úspěšně léčen. Zahájení stejných forem nemoci se ne vždy projevuje přesně aortální aneuryzmou.
 • Poranění. Mechanické poškození aortálních membrán je velmi vzácné. Může to být výsledkem určitých diagnostických nebo terapeutických manipulací na srdci. Koronární angiografie, transluminální koronární angioplastika, koule aortální angioplastiky, kontrapulze intraortální koule, protetika aortální chlopně atd. někdy vést k náhodnému poškození. V těchto případech se aneuryzma začíná tvořit několik dní nebo týdnů po zákroku, ale nemusí způsobovat žádné další příznaky.
 • Vrozené choroby. Existuje celá řada vrozených nemocí, které ovlivňují vývoj a strukturu pojivové tkáně. Nejběžnější jsou Marfanův syndrom a Ehlers-Danlosův syndrom. V důsledku slabosti vláken pojivové tkáně se stěna aorty stává slabší a neodolává krevnímu tlaku. Aneurysm v tomto případě obvykle má podobu vřetena. Plavidlo je rovnoměrně roztaženo. Také u těchto syndromů existuje možnost současné tvorby několika aneuryzmat v různých částech aorty.
 • Některá zánětlivá onemocnění. Zánět aorty se nazývá aortitida. V závažných případech onemocnění může dojít k nevratnému roztažení stěny s tvorbou aneuryzmatu. V těchto případech bude aneurysma důsledkem aortitidy. Příčin aortitidy může být mnoho. Občas se jedná o infekční agens, která pronikla do atypického místa. Jsou například známé tuberkulózy, salmonely nebo houbové aortitidy. Možný je také neinfekční zánět. Jedná se o autoimunitní procesy způsobené poruchami ve vlastním imunitním systému těla. Zpravidla se projevují poškozením pojivové tkáně v jiných orgánech (klouby, srdeční chlopně, ledviny atd.), Ve vzácných případech však může být ovlivněna i aorta. Příklady takových onemocnění jsou Takayasuova choroba, ankylozující spondylitida, tromboangiitis obliterans. V praxi jsou všechny tyto příčiny velmi vzácné.

Existuje také velké množství různých predispozičních faktorů, které přímo neovlivňují strukturu aortální stěny, ale nepřímo přispívají k tvorbě aneuryzmat. Podrobný průzkum pacienta může pomoci identifikovat vliv těchto faktorů a jejich eliminace je důležitá pro zlepšení prognózy. Ve většině případů je účinek těchto faktorů spojen s metabolickými poruchami, zvýšeným krevním tlakem nebo cirkulujícím krevním objemem.

Predispoziční faktory přispívající k tvorbě aorty aorty jsou:

 • Kouření. Je prokázáno, že kouření přispívá k rozvoji aterosklerózy a jejím prostřednictvím degenerace tkání v aortální stěně. Kromě toho u zkušených kuřáků se často vyvine hypertenze.
 • Nesprávná výživa. Přebytek mastných potravin bohatých na cholesterol je důležitým článkem ve vývoji aterosklerózy. Nadbytek cholesterolu s jídlem je často spojen se zvýšenou koncentrací této látky v krvi. Riziko vzniku aneuryzmatu se zvyšuje.
 • Starší věk. Statisticky aneuryzma aorty nejčastěji postihuje lidi starší 40 - 50 let. Čím větší je věk, tím vyšší je riziko. Je to způsobeno metabolickými poruchami, degenerací pojivové tkáně, tendencí k hypertenzi. V praxi je u starších lidí ateroskleróza nejčastěji zodpovědná za tvorbu aneuryzmatu, zatímco u mladých lidí - vrozené poruchy nebo syfilis.
 • Nadváha. Obezita je také predispozičním faktorem rozvoje aterosklerózy.
 • Přítomnost jiných chronických onemocnění. Bylo statisticky prokázáno, že hlavní roli ve vývoji aortální aneuryzmy hraje hypertenze (vysoký krevní tlak). Přibližně 75% pacientů s tímto onemocněním trpí. Chronická autoimunitní onemocnění, chronická ložiska infekce atd. může také hrát roli.

Můžeme tedy dojít k závěru, že aortální aneuryzma není nezávislé onemocnění. Ve velké většině případů jde o komplikaci jiných patologií. Při vystavení výše uvedeným faktorům se riziko významně zvyšuje. Tyto faktory však nemohou plavidlo poškodit. Pouze zhoršují existující poškození.

Vrozená aortální aneuryzma se říká v případech, kdy byla v těle v době narození vada cévy. Tento typ aneuryzmy se může vyskytnout kvůli problémům s vývojem plodu (nemoci matky během

atd.) nebo genetických chorob. V druhém případě můžete někdy vysledovat dědičnou náchylnost k takovým problémům. Krevní příbuzní porodili děti s podobnými problémy;

. Dospělí mohou trpět různými kardiovaskulárními chorobami. Podle statistik se také u řady genetických chorob nachází vrozená aortální aneuryzma obvykle v kombinaci s jinými

aortální chlopně, tetralogie Fallota atd.). Prognóza těchto dětí je zklamáním, protože je nutná komplexní operace srdce. Zároveň jsou děti obvykle oslabeny, rodí se s váhou pod normou.

Simptomy anevrizmy aorty po vidam - Disekující aneuryzma aorty - příčiny, příznaky a léčba

Pokud dítě s vrozenou aneuryzmou hrudní nebo břišní aorty vyroste, je šance na rupturu značně snížena. Pacient musí samozřejmě dodržovat všechny předpisy lékařů a provádět preventivní léčbu. Nejčastěji se po stabilizaci v dětství nebo v dospělosti stále doporučuje chirurgicky odstranit aneuryzmu.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Druhy aortálních aneuryzmat

Existuje několik kritérií, podle kterých lze všechny aneuryzmy rozdělit do typů. Taková klasifikace umožňuje lékařům přesněji formulovat diagnózu pacienta a určit léčbu. Rozdělení aneuryzmat na typy je odůvodněné, protože každý typ má své vlastní charakteristiky, dochází za určitých podmínek a vyžaduje také individuální přístup k léčbě. Typ aneuryzmy se obvykle určuje v diagnostickém procesu pomocí různých instrumentálních vyšetřovacích metod.

Podle pozice lze všechny aneuryzmy aorty rozdělit do následujících typů:

 • Aneuryzma vzestupné aorty. Nachází se mezi srdeční aortální chlopní a aortální obloukem (před místem, kde pochází brachiocefalický dřík).
 • Aneurysma aortálního oblouku. Nachází se v ohybu aorty. Ohyb jde zprava doleva, zde se loď otočí o 180 stupňů a jde do břišní dutiny. Aneuryzmy aortálního oblouku často zachycují jeho velké větve umístěné na tomto místě.
 • Aneurysma sestupné aorty. To je lokalizováno na segmentu od levé subclavian tepny k bránici. Na přední stěně hrudníku jsou tyto aneuryzmy promítnuty přibližně do hrudní kosti.
 • Suprarenální aneuryzma. Nachází se v břišní dutině (jedná se o typ aneuryzmatu břišní aorty) v oblasti od bránice do místa výtoku renálních tepen.
 • Infrarenální aneuryzma. Nachází se v místě břišní aorty pod místem výtoku renálních tepen před rozdvojením (bifurkací) aorty do dvou iliakálních tepen.

Pokud je aneuryzma více, pak je indikováno umístění každého z nich. Tato možnost je poměrně vzácná. Příčinou je obvykle vrozená predispozice k tvorbě aneuryzmat - Marfanův syndrom a další závažná onemocnění, která snižují pevnost pojivové tkáně. Mnohočetné aneuryzma aorty umístěné v hrudní a břišní dutině mají mnohem závažnější prognózu než jednotlivé formace.

Klasifikace

Příznaky aneuryzmy aorty téměř neexistují. To je zákeřnost této choroby. Objevují se pouze tehdy, když se aneuryzma stala obrovskou. Ke každé katastrofě dojde po přestávce.

Jaké příznaky vznikají, když aneuryzma dosáhne významné velikosti? Všechny příznaky jsou různé známky komprese sousedních struktur tímto „nafouknutým vakem“.

Aneurysma oblouku aorty

Příznaky se liší v důsledku přítomnosti velkého počtu struktur:

 • v hrudi nebo za hrudní kostí je pulzující bolest, která může vyzařovat dozadu;
 • při stlačení průdušnice a průdušek dochází k suchému, bolestivému kašli se snížením lumen dýchacích cest - dušnost;
 • když je do procesu zapojen recidivující laryngeální nerv, dojde k výrazné chraplavosti hlasu;
 • pokud aneuryzma vymačkla nadřazenou venu cava, dojde k otoku a modré tváři, krční žíly se zvětší, oční víčka se zvětší a objeví se příznaky intrakraniální hypertenze: bolest hlavy, snížené vidění;
 • s kompresí jícnu může dojít k potížím s polykáním;
 • pokud je sympatický nerv stlačen, pak se na straně komprese vyvine Hornerův syndrom (ptóza, mióza, enophthalmos), tj. Prolaps horního víčka, neustálé zúžení zornice a zmenšení (zatažení) oční bulvy.

Někdy se projeví aneuryzma až do mezery. V závislosti na umístění v hrudníku však existují:

 • silná bolest mezi lopatkami a hrudníkem, pulzující;
 • časté pneumonie s kompresí jejich oddělení;
 • vzhled bradykardie;
 • při stlačení cév míchy je možný vývoj vzdálených příznaků - paralýza a paréza v nohou, poruchy citlivosti, inkontinence moči;

shutterstock 469988582 - Disekující aneuryzma aorty - příčiny, příznaky a léčba

Aneuryzma břišní aorty se často projevuje bolestmi břicha. Mimochodem, někteří lidé z nějakého důvodu mluví a formulují otázku jako „břišní aneuryzma - co to je?“. Doporučuje se, aby otevřeli učebnici anatomie, aby pochopili, že aorta leží retroperitoneálně, ale ne v břišní dutině.

Kromě bolesti břicha mohou příznaky aneuryzmy zahrnovat:

 • pulzace v břiše nebo pocit „plnosti“;
 • s kompresí duodena 12 mohou být velké příznaky: říhání, nevolnost a zvracení;
 • při stlačení močovodu dochází v pánvi k stagnaci moči, vyvíjí se pyelonefritida, vyskytují se dysurické poruchy;
 • při stlačení nervových kořenů existuje simulace „chondrózy“ s bolestmi dolní části zad;
 • konečně dochází k chronickému selhání oběhu v nohou, občasným klaudikacím, trofickým poruchám (ochlazování kůže, vypadávání vlasů, křehké nehty).

Jak vidíte, příznaky aneuryzmy aorty v různých odděleních jsou velmi bohaté a mohou vést kdekoli na nesprávné diagnostické cestě. Naštěstí byla diagnóza aneurysma s příchodem zobrazovacích výzkumných metod (ultrazvuk, CT, MRI) velmi usnadněna.

Aortální aneuryzma se může lišit svou strukturou a tvarem.

Podle jeho patologických rysů je aneuryzma:

 • true - je výčnělek stěny cévy, který je vytvořen ze všech vaskulárních vrstev aorty;
 • false (nebo pseudo-aneuryzma) - je výčnělek stěny cévy, který je tvořen pulzujícími hematomy, stěny cév sestávají z paraaortální pojivové tkáně a podvrstevných usazenin krevních sraženin.

Ve své formě může být aortální aneuryzma:

 • vakovité - dutina patologického výčnělku aorty komunikuje s lumen přes cervikální kanál;
 • vřetenovitý - vyskytuje se nejčastěji, jeho dutina je podobná tvaru vřetena a komunikuje s lumen aorty prostřednictvím aw>shutterstock 468639518 - Disekující aneuryzma aorty - příčiny, příznaky a léčba

Rozvrstvení hlavní krevní cévy v důsledku tvorby aneuryzmatu je několika typů. Existují formy nemoci podle místa její lokalizace a povahy klinického obrazu. Existují tři typy abnormálních procesů.

 1. První typ. Vyznačuje se prasknutím skořepiny uvnitř stěny ve vzestupné oblasti. Stratifikace se rozšiřuje do oblasti břicha. Výsledkem může být vytvoření slepého vaku v distální části nebo prasknutí aorty ve stejné oblasti.
 2. Druhý typ. Má podobný průběh jako u prvního typu, ale nedochází k prasknutí a v brachiocefalickém kmeni se tvoří slepý vak.
 3. Třetí typ. To je určeno prasknutím vnitřního ostění cévy v hrudní oblasti. V důsledku toho se nad bránicí nebo v oblasti břicha může tvořit slepý vak. K disekci může dojít také v jiných částech aorty a může mít za následek vytvoření vaku. Největším nebezpečím je distální fenestrace.

Každý typ patologie má specifický klinický obraz a příčiny. Předpovědi narušení plné funkčnosti srdeční cévy mohou být zcela odlišné. Nejčastěji jsou však nepříznivé.

Známky a příznaky aneuryzmy aorty

Ve většině případů jsou aneuryzmy aorty, ať jsou kdekoli, asymptomatické v raných stádiích nemoci. Důvodem je skutečnost, že mírné roztahování stěn, ať už je to vřeteno nebo kruhové, zhoršuje průtok krve, způsobuje turbulenci, ale nezastavuje ji. Jinými slovy, problém se objevuje, ale krev stále teče do všech orgánů.

lékař si může náhodně všimnout stínu aorty.

Příznaky aneuryzmy aorty, pokud se objeví, mohou mít dva hlavní mechanismy původu. Prvním z nich jsou hemodynamické poruchy. Příznaky jsou způsobeny narušeným průtokem krve, díky kterému arteriální krev horší do větví aorty a trpí různé orgány a tkáně. Tyto příznaky mohou být velmi rozmanité a závisí na umístění aneuryzmy.

Například s aneuryzmatem břišní aorty trpí hlavně orgány břišní dutiny, s aneuryzmou hrudní dutiny - srdce, hlava. Druhou skupinou příznaků jsou příznaky komprese. Vznikají s velkými aneuryzmy a jsou spojeny s mechanickým stlačením sousedních anatomických struktur. Třetí skupina zahrnuje bolest.

Příznaky hrudní aortální aneuryzmy se nejčastěji objevují se značným vzděláním. Díky blízkosti cévy k srdci lze často pozorovat různé poruchy fungování tohoto orgánu. Povaha symptomů a jejich intenzita závisí na umístění aneuryzmy, její velikosti a na nemoci, která ji způsobila. Například se může objevit aneuryzma proti syfilis

. Kožní léze však nebudou přímo souviset s aneurysmem. Oba tyto procesy budou důsledkem aktivity původce syfilis. Příznaky, které aneuryzma způsobuje, budou popsány níže.

Při aneuryzmě hrudní aorty jsou nejtypičtější tyto příznaky:

 • Aortalgie. Bolest během aneurysmatu může být spojena s poškozením nervových zakončení ve stěně cév nebo se zapojením nervů z paraaortického plexu. Bolest z aneurysmatu se obvykle objevuje, když jsou zvednuté paže, což ji odlišuje od většiny ostatních nemocí. Je lokalizován za hrudní kost, zřídka se šíří do dalších oblastí. Distribuce je spojena s lokalizací aneurysma. Na rozdíl od anginální (ischemické) bolesti jsou zde útoky delší, bolest je méně intenzivní a nereaguje na nitroglycerin. Pacient někdy nedokáže přesně určit, jakou bolest ho trápí. Je třeba věnovat pozornost době jeho vzhledu. Bylo zjištěno, že s aneurysmem se bolest často objevuje ráno, když si pacient myje vlasy a vlasy si česal. Tyto akce jsou spojeny s mírnou fyzickou námahou a zvedáním paží nahoru, což způsobuje zhoršení bolesti.
 • Kašel. Kašel je častěji spojen s kompresí průdušnice nebo průdušek, stejně jako s poruchami oběhu v malém kruhu a zhoršením srdce. To vše v kombinaci vede ke vzniku neproduktivního (bez sputa) kašle. U některých pacientů se stává paroxysmální a může dokonce připomínat záchvat kašle s černým kašlem (štěkání, prodloužení), ale bez oddělení hlenu na konci.
 • Těžkost za hrudní kost. Těžkost za hrudní kost může pacientům obtěžovat příznaky komprese. Mohou si stěžovat na „cizí těleso“ nebo „objemovou formaci“. V tomto případě samozřejmě platí, že čím větší je vzdělání, tím častěji se tento příznak vyskytuje. Ale i s malou aneuryzmou se může objevit závažnost. Ten pocit je individuální.
 • Dušnost. Vzhled dušnosti je spojen se zhoršenou srdeční funkcí, změnou krevního tlaku. Útok zpravidla netrvá dlouho. Stejně jako bolest nebo kašel může být vyvolán zvednutím paží.
 • Závratě. Závratě je nejčastěji spojeno s hemodynamickými poruchami. Pokud je aneuryzma lokalizována v oblasti brachiocefalického kmene nebo levé společné krční tepny, může do mozku horší proniknout krev. To způsobuje závratě, bolesti hlavy, ztmavnutí očí a některé další neurologické příznaky. Uši a špička nosu mohou také zchladnout (a někdy dokonce i modřit). Někdy jsou závratě spojeny také se současným zvýšením nebo snížením tlaku, což je často pozorováno u pacientů s aneuryzmou.
 • Zvýšená srdeční frekvence. Vypuzení krve ze srdce do aorty během aneuryzmy může být obtížné. Z tohoto důvodu si pacienti někdy stěžují na tachykardii (bušení srdce) nebo na pocit vlastního srdečního rytmu (což také není normální).

Existuje také mnoho příznaků komprese. Současně je zpravidla přerušena práce určitého těla, což vede k myšlence problémů s ním.

S aneuryzmou hrudní aorty lze pozorovat stlačení následujících anatomických struktur:

 • Průdušnice a hlavní průdušky. U významných aneuryzmat může komprese těchto anatomických struktur způsobit řadu příznaků z dýchacího systému. Nejprve je to kašel, potíže se zhluboka nadechnout, hlučné dýchání. S aneuryzmatem vzestupné aorty je pravý hlavní bronchus častěji komprimován a s aneuryzmatem oblouku nebo sestupné aorty vlevo. Ve vzácných případech je také pozorován příznak Oliver-Cardarelli. V tomto případě je hrtan mírně posunut do rytmu srdečních tepů. Příznak je způsoben přenosem pulzace z aneuryzmatu do stlačené průdušnice.
 • Jícen. Hlavní aneuryzma může komprimovat jícen, což způsobuje potíže s polykáním (dysfagie). Pevné jídlo je obtížnější spolknout než tekuté nebo měkké jídlo (polévky, cereálie). Po jídle má pacient často pocit cizího těla za hrudní kost, těžkost. S aneuryzmou sestupné aorty lze vymačkat část jícnu poblíž bránice (jícen již existuje). Po vydatné večeři se mohou objevit docela silné bolesti v horní části břicha (v epigastriu).
 • Levý opakující se nerv. Tento nerv se podílí na inervaci svalů poblíž hlasivek. Jeho komprese se často projevuje chrapotem nebo chrapotem hlasu.
 • Levá subclaviánská tepna a brachiocefalický kmen. Častěji jsou tyto cévy komprimovány velkými aneuryzmami ve tvaru aorty oblouku. Během vyšetření si pacienti všimli asymetrie pulsu na rukou (a někdy i na krční tepně). Mohou se vyskytnout také přechodné zrakové, sluchové a jiné podobné příznaky.
 • Levý cervikální sympatický ganglion. Jeho komprese se častěji odehrává s velkými aneuryzmy aortálního oblouku. Výsledkem podráždění tohoto nervu je Hornerův příznak, který se skládá z triády - anizokorie (různé velikosti zornic v očích), enophthalmos (zatažení, hlubší přilnutí oka ve srovnání s normou), zúžení oční štěrbiny.
 • Vynikající vena cava. Tato nádoba dostává žilní krev z hlavy a horních končetin. Je komprimován pouze s velmi velkými aneuryzmami. Výsledkem je stagnace krve v žilách hlavy a rukou. Může se objevit otok obličeje, cyanóza, otok cervikálních žil, poruchy spánku, bolesti hlavy. Protože ke kompresi dochází z vnějšku, zpravidla se odtok krve obnovuje v určité poloze (na boku, na břiše, v stoji atd.). To lze považovat za charakteristický znak aneurysmatu, protože krevní stáza v nadřazené vena cava je nejčastěji způsobena srdečními problémy. Poté však nezmizí změnou polohy těla.

Aneurysma vzestupné aorty je v lékařské praxi poměrně vzácná. Někteří odborníci to při klasifikaci této choroby nerozlišují. V tomto případě jsou problémy se stěnou cévy lokalizovány bezprostředně po opuštění levé síně. Na této úrovni se velké větve neodchylují od aorty. Zde se však nacházejí ústí koronárních tepen. Problémy s průtokem krve v této oblasti zvyšují riziko.

vývoj koronární tepny

. Z doprovodných příznaků lze pozorovat bolest za hrudní kostí nebo v oblasti srdce (ischemická bolest spojená s nedostatečným přísunem kyslíku do srdečního svalu). Koronární bolest nastává v důsledku skutečnosti, že krev prochází dilatovanou částí cévy horší. To znamená, že je pro srdce těžší uzavřít smlouvu.

shutterstock 306650666 - Disekující aneuryzma aorty - příčiny, příznaky a léčba

Sval (myokard) začíná spotřebovávat více kyslíku a jeho dostupnost je omezená. Je to také možné narušení aortální chlopně, zvýšení srdeční frekvence, které pacient sám cítí i v klidu. Všechny tyto příznaky jsou však volitelné. Je to jen to, že se častěji vyskytují přesně s lokalizací aneuryzmy ve vzestupné části plavidla.

Aneurysma oblouku aorty

Tato lokalizace aneuryzmatu v hrudníku je ve srovnání s jinými možnostmi zcela běžná. Protože největší větve (brachiocefalický kmen, levá společná krční tepna a levá subklaviánská tepna) se přesně odbočí od oblouku, jsou tyto aneuryzmy méně asymptomatické.

Protože krevní oběh v cévách hlavy a rukou se často zhoršuje s aneuryzmou oblouku, mohou být příznaky velmi rozdílné. Pacient může chodit kolem mnoha odborníků, dokud jeden z nich nepředepíše preventivní rentgenový snímek hrudní dutiny a nenalezne skutečný problém.

Ze všech aneuryzmat hrudní aorty je nejčastější aneuryzma sestupné části (podle různých zdrojů v 50 - 70% případů). Tento segment cévy je nejdelší, od oblouku po aortální otvor v bránici. Hlavní aneuryzma v této oblasti často narušují normální fungování srdce a

. Aniž by uváděli konkrétní příznaky, mohou způsobit pocit těžkosti za hrudní kost, neschopnost zhluboka se nadechnout. Někteří pacienti si stěžují na dlouhodobý kašel, riziko jeho vzniku

. To vše je spojeno s kompresí (kompresí) konkrétního plicního oddělení. Zhoršuje ventilaci a přísun krve, což otevírá cestu infekci.

Podle statistik se aneuryzma tvoří na břišní aortě mnohem častěji než na hrudní aortě. Možná je to kvůli některým změnám ve struktuře stěny cévy. Z lékařského hlediska jsou tyto choroby velmi odlišné. Je to způsobeno především příznaky a projevy patologie. V břišní dutině jsou umístěny hlavně orgány gastrointestinálního traktu.

Základní pohledy

Příznaky

Aneurysma oblouku aorty

Závažnost a povaha příznaků aortální aneuryzmy je dána místem jejího lokalizace a stadiem vývoje. Jsou nespecifické, různorodé a zejména s nedostatečnou závažností nebo rychlou progresí jsou pacienty přičítány jiným onemocněním. Pořadí jejich vzhledu je vždy určeno těmito patologickými procesy:

 • během slzy aortální intimy se u pacienta vyvíjí bolest a krevní tlak prudce klesá;
 • v procesu stratifikace aortální stěny má pacient ostrou bolest migrační povahy, opakované epizody snižování krevního tlaku a příznaky orgánů (jsou určovány podle polohy aneuryzmatu, slzy intimity a krvácení);
 • během úplného protržení aortální stěny se u pacienta rozvinou známky vnitřního krvácení (ostrý bledost, studený pot, snížený krevní tlak atd.) a vyvíjí se hemoragický šok.

V závislosti na kombinaci všech výše uvedených faktorů se u pacienta může vyskytnout:

 • bolest pálivého, lisovacího nebo slzného charakteru, lokalizovaná nebo vyzařující na paži, hrudník, lopatky, krk, dolní část zad nebo nohy;
 • cyanóza horní části těla s vývojem hemoperikardu;
 • mdloby, které se vyvíjejí s poškozením a podrážděním cév opouštějících mozek nebo s ostrou anémií pacienta v důsledku masivního krvácení;
 • těžká bradykardie na začátku intimální slzy, následně nahrazená tachykardií.

U většiny pacientů je aneuryzma aorty, zejména v raných stádiích jejího vývoje, asymptomatická. Takový průběh onemocnění je zvláště důležitý, když je lokalizován patologický výčnělek stěny cévy v hrudní aorte. V takových případech jsou příznaky patologie buď detekovány náhodně během instrumentálního vyšetření na jiná onemocnění, nebo se cítí jasněji, pokud je aneuryzma lokalizována v oblasti aortálního ohybu v oblouku.

V některých případech, s vaskulárním podrážděním, disekcí aorty v oblasti koronárních cév a kompresí koronárních tepen, je klinický obraz aortální aneuryzmy kombinován se symptomy infarktu myokardu nebo anginy pectoris. S umístěním patologického výčnělku v abdominální aortě jsou příznaky onemocnění jasně vyjádřeny.

Vyšetření EKG u pacienta s aortální aneuryzmou může mít variabilní obraz. V 1/3 případů se na ní nenacházejí žádné odchylky a v jiných případech jsou pozorovány známky fokálních lézí myokardu a koronární nedostatečnost. Při disekci aorty jsou tyto příznaky trvalé a jsou detekovány na několika opakovaně odebraných EKG.

Při obecném krevním testu má pacient leukocytózu a známky anémie. Se stratifikací aortální aneuryzmy neustále klesá hladina hemoglobinu a červených krvinek a je kombinována s leukocytózou.

U pacientů s tímto onemocněním je také možný výskyt některých neurologických příznaků:

 • křeče;
 • poruchy během močení a vyprázdnění;
 • hemiplegie;
 • mdloby;
 • paraplegie.

Když jsou do patologického procesu zapojeny femorální a iliální tepny, jsou pozorovány známky narušení krevního zásobení dolních končetin. Pacient se může objevit: bolest nohou, otok, blanšírování nebo cyanóza kůže atd.

V případě oddělení aneuryzmatu břišní aorty v břiše se vytvoří pulsující a zvětšující se nádor, a když se krev vylije do pleurální dutiny, perikardu nebo mediastinu, při klepání na hranice srdce, jejich přemístění, expanze a jsou pozorovány poruchy srdečního rytmu až do zástavy srdce.

Ve většině případů není ruptura aortální aneuryzmy doprovázena žádnými specifickými příznaky. Zpočátku se u pacienta může objevit nepohodlí a neintenzivní bolest a na začátku krvácení se klinický obraz spojí s příznaky hemoragického šoku.

V případě masivního a rychlého krvácení se může v různých částech těla objevit mdloby a intenzivní bolest (pokud k disekci nebo prasknutí aorty dochází v těsném kontaktu s nervovým svazkem). Další prognóza takové významné ztráty krve závisí na celkovém objemu ztracené krve.

Se stratifikovanou aortální aneuryzmou budou pozorovány charakteristické znaky a příznaky:

 • pacient cítí ostrý záchvat akutní bolesti. Je lokalizován v oblasti hrudníku, vpředu a také mezi lopatkami. Bolest je nespojitá. Lékaři je mohou odlišit od infarktu myokardu silou jejich projevu, v případě aneurysmatu budou nejsilnější pocity na začátku jeho vývoje. S koncentrací bolesti v hrudní aorte dochází k rozvrstvení tkání cévy. Mnoho pacientů charakterizuje takové pocity jako piercing a trhání;
 • blížící se smrt;
 • projev stagnace v cévách;
 • vývoj mrtvice;
 • akutní ischemické projevy;
 • ochrnutí okamžitě paží nebo nohou;
 • porušení pravé koronární tepny;
 • poškození ledvin;
 • zvýšený krevní tlak v důsledku snížení vaskulárního lumenu;
 • bolest v břiše.

A je zde také stratifikace aortální aneuryzmy bez projevu bolesti. Pro stanovení diagnózy je nutné studovat anamnézu, stav jeho zdraví a životní styl. Přesto bude nutné porovnat výsledky vyšetření, protože lékaři studují všechny indikátory vyšetření hrudníku, které byly provedeny.

Příznaky disekce aorty přímo závisí na charakteristickém průběhu onemocnění. Závažnost příznaků je ovlivněna rozsahem destrukce stěny krevních cév, přítomností hematomu, okluze a komprese samotné aorty, jakož i možnou ischemií vnitřních orgánů.

Příznaky nemoci se objevují několika způsoby:

 • vytvoření celého hematomu uvnitř stěn;
 • stratifikace tkání a prasknutí aneuryzmat v lumen;
 • destrukce stěny a prasknutí aneuryzmatu v okolní tkáni;
 • aortální trhlina bez rozvrstvení stěn.

Aneuryzma se netvoří postupně, ale najednou. Příznaky patologie jsou podobné nemocem neurologické povahy, kardiovaskulárního systému nebo urologickým abnormalitám. U pacientů dochází k prudké silné bolesti, která se šíří do celé centrální části těla.

Jsou pozorovány další příznaky:

 • nárůsty krevního tlaku;
 • různé pulsy na pažích a nohou;
 • slabost;
 • zvýšené pocení;
 • modrá kůže;
 • zvýšená motorická aktivita.

Vrstvení aneuryzmy aorty může vést k dalším onemocněním spojeným s prací srdce a nervového systému. Někteří pacienti měli myokardiální ischemii, vývoj aortální regulace, tamponádu a hemoperikardii srdce.

Zákeřnost disekce aorty spočívá v tom, že patologie může být asymptomatická, a když se objeví první příznaky potíží, pak je velmi málo času na diagnostiku a léčbu.

Když už mluvíme o akutní stratifikaci, znamenají její trvání ne více než dva týdny, to je nejnebezpečnější scénář.

Chronická stratifikace trvá týdny a měsíce.

Příznaky disekce aorty závisí na místě poškození cévní stěny a závažnosti změn. Známky stratifikace lze zvážit:

 1. Bolest syndrom;
 2. Mdloby, prudký pokles krevního tlaku, šok;
 3. Srdeční selhání, těžká bradykardie;
 4. Poruchy oběhu ve vnitřních orgánech.

Bolest je obvykle lokalizována v hrudníku, dolní části zad, končetinách, krku. Pacienti ji popisují jako nesnesitelnou, „trhanou“. Když se stratifikace rozšíří podél stěny cévy, bolest migruje a vyskytuje se v jiných částech těla.

Mdloby a prudký pokles krevního tlaku jsou přímým důsledkem narušení integrity aorty, když se krev vrhá do falešných kanálů jeho stěny nebo dokonce za její hranice. Vnitřní orgány jsou podvyživené, srdce, mozek a ledviny trpí. Někteří pacienti omdlí od nesnesitelné bolesti.

Při masivní ztrátě krve, krvácení v dutině srdečního vaku (srdeční tamponáda), akutní ischémii orgánů se rychle rozvíjí šok, stav pacienta se rychle a postupně zhoršuje, ztrácí vědomí, je možná zástava srdce a smrt.

K akutnímu srdečnímu selhání přispívá nedostatečná centrální cirkulace krve, zpětný tok krve aortální chlopní (regurgitace). Mnoho pacientů má bradykardii a nedostatek pulzů, krevní tlak na končetinách se může výrazně lišit, což odráží extrémně špatnou prognózu.

Porušení průtoku krve v orgánech vede ke vzniku příznaků infarktu myokardu, mrtvice, akutního selhání ledvin. Pacient zbledne, dochází k cyanóze, objevuje se dušnost, snižuje se vylučované množství moči.

Rozvrstvení břišní aorty je často důsledkem aterosklerózy. V pozadí poruch oběhu se ve spodní části cévy vyskytuje ischemické poškození střev, ledvin a dolních končetin. Charakteristická je sekundární renální arteriální hypertenze.

Rozvrstvení hrudní aorty a její vzestupné části vede k rychlému nárůstu bolesti, srdečního selhání, rozvoji infarktu myokardu a akutní mozkové ischemie. Poškození těchto částí má tendenci rychle se šířit do spodního fragmentu plavidla. Nejnebezpečnějšími komplikacemi stratifikace ve stoupající části jsou perikardiální hemotamponáda a totální prasknutí aortální stěny.

Podezření na stratifikaci aortální stěny vyžaduje rychlý zásah lékaře k potvrzení diagnózy a zahájení léčby okamžitě. Mezi nejvíce informativní diagnostické metody patří rentgen hrudníku, echokardiografie, aortografie, CT a MRI.

Diagnostika

Je velmi obtížné diagnostikovat aneuryzma hrudní nebo břišní aorty najednou z několika důvodů. Za prvé, nemoc se často neprojevuje žádnými příznaky, a dokonce ani preventivní návštěva u lékaře ne vždy odhalí žádné odchylky. Za druhé, příznaky aneuryzmy aorty jsou velmi podobné řadě dalších nemocí. Vzhled takových obecných stížností je suchý

nebo nepříjemné pocity na hrudi, především přemýšlejte o jiných patologiích. Zatřetí, aortální aneuryzma sama o sobě není v lékařské praxi tak běžná, takže mnoho lékařů o tom při analýze prvních stížností pacienta prostě nemyslí.

Pokud máte podezření na aneuryzma aorty, měli byste se obrátit na svého rodinného lékaře nebo cardiologist. Jsou to oni, kdo může kvalifikovaně provést počáteční zkoušku a předepsat další testy a zkoušky. Cílené hledání aneuryzmatu hrudní nebo břišní aorty je ve většině případů úspěšné. Lékaři dokážou detekovat samotnou formaci a shromažďovat všechna potřebná data (tvar, typ, velikost atd.).

Účelem vyšetření pacienta je shromáždit informace bez použití dalších vyšetřovacích metod. Doktor se snaží identifikovat viditelné abnormality a abnormality. Toto vyšetření někdy umožňuje s velkou pravděpodobností stanovit správnou diagnózu i bez přilákání dalších finančních prostředků.

Při fyzické prohlídce se používají následující metody výzkumu:

 • Vizuální kontrola Vizuálně s aneuryzmatem aorty lze získat velmi málo informací. Jakékoli změny tvaru hrudníku jsou extrémně vzácné a pouze v těch případech, kdy pacient žil s velkým aneuryzmatem aorty alespoň po dobu několika let. Při aneuryzmatu velké břišní aorty lze někdy pozorovat pulzaci, která se přenáší na přední břišní stěnu. Kromě toho, když praskne aneuryzma na břišní stěně, lze někdy pozorovat fialové skvrny - známku masivního vnitřního krvácení. Tento příznak se však téměř nikdy neobjeví na přední břišní stěně (obvykle na boku), protože aorta je lokalizována retroperitoneálně (oddělena od střeva, žaludku a dalších orgánů zadní vrstvou pobřišnice) a ke krvácení dochází primárně v retroperitoneální prostor.
 • Poklep. Perkuse spočívá v poklepávání tělních dutin k určení hranic různých orgánů podle ucha. S aneuryzmatem břišní aorty lze tímto způsobem určit přibližnou velikost a umístění formace. Oblast tlumení perkusního zvuku se často kryje se zónou „cévního svazku“. Poté se podle perkusí tato zóna rozšíří. Navíc s velkou aneuryzmou hrudní aorty lze mírně posunout hranice srdce nebo mediastina. U aneuryzmatu břišní aorty je perkuse méně informativní, protože céva prochází podél zadní stěny břišní dutiny. Palpace v tomto případě bude informativní.
 • Palpace. Palpace hrudní dutiny je díky kosterní kostře téměř nemožná, takže se při diagnostice aneuryzmy hrudní aorty téměř nepoužívá palpace. Při aneuryzmě břišní dutiny je často možné detekovat pulzující srdeční rytmus. Toto výmluvně přesně naznačuje přítomnost aneurysmatu, protože takové formace se nevyskytují u jiných nemocí. Kromě toho lze detekci pulzů připsat palpaci. Pokud se frekvence nebo plnění pulsu liší na různých rukou nebo na krčních tepnách, může to znamenat přítomnost aneuryzmy aortálního oblouku. Oslabená nebo chybějící pulsace na femorálních tepnách (nebo různá frekvence na různých nohách) může naznačovat infarenální aneuryzmu.
 • Vyšetření poslechem. Poslech stetofonendoskopem (poslech) je velmi běžná a cenná diagnostická metoda. V případě aneuryzmatu břišní aorty lze při aplikaci stetoskopu na projekční místo aneuryzmatu slyšet zesílený zvuk průtoku krve. S aneuryzmatem hrudní aorty mohou být patologické změny odlišné - kovový přízvuk druhého tónu nad aortou, systolický šelest v místě Botkina atd.
 • Měření tlaku. U pacientů s aneuryzmou se nejčastěji projevuje hypertenze (zvýšený tlak). S aneuryzma aortálního oblouku velkých velikostí může být tlak na různých rukou odlišný (rozdíl je větší než 10 mm Hg).

Pokud se během fyzického vyšetření objeví charakteristické příznaky, lékař předepíše diagnózu jiná diagnostická opatření.

Rentgen je nejčastější metoda zobrazování orgánů břišní nebo hrudní dutiny. Rentgenové paprsky procházející tkáněmi jsou jimi různými způsoby zpožděny. Na obrázku se tedy objeví hranice. Mluví o místech (orgány, tkáně, formace) s různými hustotami. S hrudní aortální aneuryzmou můžete často vidět buď jeden z okrajů dutiny aneuryzmatu (například vyboulení aortálního oblouku), nebo celou expanzi cévy. Závisí to na kvalitě obrazu a umístění aneurysmatu.

Také pomocí rentgenového záření je možná studie s kontrastem (aortografie). V tomto případě je do aorty zavedena speciální látka, která intenzivně barví cévu na obrázku. Doktor tak dostává jasné hranice plavidla a jeho hlavních větví. Tvar a velikost aneuryzmatu, jeho umístění jsou dobře definovány.

V praxi se však kontrastní studie používají jen zřídka. Zaprvé se jedná o invazivní (traumatický) postup, protože je nezbytné zavedení zvláštního katétru femorální tepnou. Z tohoto důvodu existuje riziko krvácení, infekce atd. Za druhé, v přítomnosti aneurysma (zejména stratifikace) existuje vysoké riziko vyvolání mezery během studie. Tento postup se proto provádí pouze pro zvláštní indikace.

Ultrazvukové vyšetření je založeno na průchodu zvukových vln tkání. Při odrazu jsou tyto vlny zachyceny speciálním senzorem a počítač na základě obdržených informací vytváří obraz, který je pro lékaře srozumitelný. V lékařské praxi s aneuryzma aorty je ultrazvuk jedním z nejčastějších diagnostických postupů. Je to proto, že v

Ultrazvuk může také měřit průtok krve. Tato informace je velmi důležitá v případě aneuryzmat, protože s nimi jsou v toku turbulence a některé krevní cévy nedostávají dostatek krve.

Ultrazvuk pro pacienty s aortální aneuryzmou má následující výhody:

 • relativně nízké náklady;
 • výzkum bezbolestný a bezpečný pro pacienta;
 • okamžitý výsledek;
 • doba studia je pouze 10 - 15 minut;
 • schopnost určit tvar a velikost aneuryzmatu;
 • schopnost odhalit některé komplikace aneurysmatu;
 • schopnost hodnotit průtok krve v aortě a jejích větvích;
 • schopnost detekovat vznikající krevní sraženiny.

Obecně je ultrazvuk častější v diagnostice aneuryzmatu břišní aorty. Břišní stěna je tenčí a obraz, který lékař obdrží, je přesnější. Při zkoumání hrudní aortální aneuryzmy je řada

a plíce, což je také důležité pro léčbu. Metoda zkoumání orgánů hrudní dutiny pomocí ultrazvukových vln se nazývá echokardiografie (echokardiografie).

Zobrazování magnetickou rezonancí a počítačová tomografie jsou různé diagnostické metody na principu činnosti, ale obecně mají mnoho společného. Oba postupy jsou velmi informativní, ale také drahé, takže nejsou předepsány všem pacientům. Tyto výzkumné metody jsou často využívány před plánovanou operací k odstranění aortální aneuryzmy. V tomto případě je nutné shromáždit co nejvíce informací o vzdělávání.

Při provádění MRI se používá speciální vlastnost nukleární magnetické rezonance. Obraz se získá umístěním pacienta do silného elektromagnetického pole, ve kterém počítač zachytí pohyb jader vodíku. Vytváří se vysoce přesný obraz, na kterém je vidět nejen trojrozměrný tvar aneuryzmy, ale i tloušťka jeho stěn.

MRI má následující kontraindikace:

 • ušní implantáty a vestavěné sluchadla;
 • přítomnost kovových kolíků nebo desek po operacích;
 • přítomnost kardiostimulátoru;
 • některé typy protetických srdečních chlopní.

Důležitou výhodou MRI je, že tento postup také umožňuje vyhodnotit průtok krve v jednotlivých cévách a nejen získat obraz samotné aneurysmy. Lékaři mají příležitost posoudit poruchy oběhu a podezření na řadu doprovodných poruch.

U počítačové tomografie je způsob získávání obrázků poněkud odlišný. Stejně jako v případě rentgenového záření mluvíme o rozdílu absorpce rentgenového záření v různých tkáních těla. V moderních tomografech se zdroj záření otáčí kolem pacienta a pořizuje řadu výstřelů. Poté počítač simuluje výsledek.

Výsledkem je řada vysoce přesných snímků. Na základě výsledků počítačové tomografie může zkušený lékař nejen detekovat změny ve struktuře aorty, ale také určit jejich velikost, polohu a další rysy. Díky CT je použití kontrastu ještě více informativní. Zavedení kontrastního média do cévy vám umožní získat počítačový model cév pacienta ve 3D.

Elektrokardiografie je nenákladná a bezbolestná metoda výzkumu, jejímž cílem je posoudit elektrickou aktivitu srdce. Pokud existuje podezření na aneuryzma hrudní nebo břišní aorty, doporučuje se vzít elektrokardiogram z několika důvodů najednou. Za prvé, u pacientů s bolestí na hrudi to pomůže odlišit aortalgii od anginální bolesti (

), které lze snadno zaměnit. Za druhé

, která je nejčastější příčinou aneuryzmy aorty, často postihuje koronární cévy, což zvyšuje riziko infarktu. Před léčbou je vhodné tyto abnormality identifikovat pomocí EKG. Zatřetí, někdy na EKG, lze také pozorovat specifické změny charakteristické pro aortální aneuryzmu. S pomocí této studie se někdy objevují také změny v práci srdce, což jsou komplikace aneuryzmatu. Před operací k odstranění aneuryzmy a během ní je EKG neustále odstraňováno.

Konzervativní léčba

Léčba aneuryzmatů aorty téměř vždy zahrnuje chirurgický zákrok. Deformovaná cévní stěna nemůže pomocí léčiv obnovit svůj tvar. Současně s masivním vnitřním krvácením vždy existuje riziko prasknutí. Proto je nejprve pacient pečlivě vyšetřen, je vyhodnocen rozsah a možnost chirurgické léčby a je předepsána předběžná léková (konzervativní) terapie.

Důležitou součástí léčby je prevence ruptury aneuryzmat. Zahrnuje změnu životního stylu, výživy a některých návyků pacientů. Dodržování preventivních opatření umožní pacientovi lépe se připravit na chirurgickou léčbu (nebude to naléhavé, pokud jde o stratifikaci nebo rupturu, ale je plánováno).

Prevence vzniku a prasknutí aneurysmatu zahrnuje následující doporučení:

 • odvykání kouření je možná nejdůležitějším opatřením jak pro prevenci rozvoje aneuryzmy, tak pro oddálení nárůstu průměru existující aneuryzmy hrudní aorty;
 • normalizace krevního tlaku (také pomocí léků);
 • normalizace tělesné hmotnosti, je-li to nutné, pomocí odborníka na výživu;
 • dieta s nízkým obsahem cholesterolu pro prevenci aterosklerózy;
 • odmítnutí vážné fyzické námahy;
 • prevence psychoemotivního stresu (až po užívání sedativ).

Vzhledem k tomu, že příčiny aneuryzmatů aorty se mohou lišit, mohou být vyžadována jiná preventivní opatření. Ošetřující lékař je po vyšetření určí a vysvětlí pacientovi.

Přirozený průběh nemoci, jako je aortální aneuryzma, je stálé a progresivní zvyšování průměru aneuryzmy s následným prasknutím. V současné době v medicíně není dostatek spolehlivých léků, které by mohly zabránit rozvoji degenerativních procesů v aortální stěně a dalšímu růstu aneurysmatu. V souladu s tím může být adekvátní léčba pouze chirurgický zákrok s resekcí (odstraněním) postižené oblasti a jejím nahrazením.

V následujících případech je však nutné uchýlit se k lékům, aby se oddálil růst aneuryzmy nejdéle a zmírnily se příznaky nemoci:

 • S malým průměrem patologického místa v aortě (do 5 cm) v období dynamického pozorování pacienta s aneuryzmou hrudní aorty.
 • U závažných doprovodných onemocnění, kdy riziko chirurgického zákroku převyšuje riziko prasknutí samotného aneuryzmatu. Mezi tyto stavy patří akutní poruchy koronárního oběhu, akutní poruchy cerebrálního oběhu, srdeční selhání II - III.
 • V přípravě na chirurgii.

Ošetřující lékař vybere pro každého pacienta svůj vlastní léčebný režim v závislosti na typu a velikosti formace, jakož i na symptomech a stížnostech pacienta. Existuje však několik skupin drog, které jsou předepisovány nejčastěji.

U aneuryzmat hrudní nebo břišní aorty lze předepsat léky s následujícím účinkem:

 • léky snižující srdeční frekvenci (srdeční frekvence);
 • léky ke snížení krevního tlaku;
 • léky snižující hladinu cholesterolu.

Beta se nejčastěji používá ke snížení srdeční frekvence.

ovlivňující inervaci srdce. Při kontraindikacích k použití beta-blokátorů lze předepsat verapamil ze skupiny blokátorů vápníkových kanálů. Je nutné zpomalit srdeční frekvenci na 50-60 tepů za minutu. To významně snižuje zatížení stěn aorty a snižuje pravděpodobnost komplikací.

Léky na snížení srdeční frekvence u pacientů s aortální aneuryzmou

Praktický lékař, cardiologist, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, cardiologie, revmatologie, imunologie s alergologií.
Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti cardiola všeobecné lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

Detonic