Jak se tvoří erytrocyty v krvi a jaké funkce plní


Co jsou červené krvinky?

240 f 115034740 afaklil7qpyljs7ccevb95fy1gtcrufr - 7Mnoho lidí chápe „obecně“, co jsou erytrocyty. A ačkoli se všichni jedinci po celý život důsledně potýkají s požadavky na krevní testy, je pro ně těžké zjistit výsledky testů bez jedinečného vzdělání.

Erytrocyty jsou červené krvinky, které se produkují v těle a hrají zásadní funkci při vývoji krve. Jejich podíl na celkové rozmanitosti všech buněk těla dosahuje 25%. Jejich funkcí je dodávat buněčné dýchání, přivádět kyslík do orgánů a tkání z plic a odebírat z nich co2. Erytrocyty jsou základem výměny tkáňových plynů. Rozmanitost červených krvinek je značná, zde je několik informací:

  • pokud integrujete všechny červené krvinky do jedné, pak bude celková plocha této buňky obývat místo 3800 61,5 metrů čtverečních (čtverec se stranou 1500 metrů). Jedná se o takovou povrchovou plochu, která se zabývá výměnou plynů v našem těle každou sekundu - XNUMXkrát více než plocha těla,
  • jeden kubický milimetr krve zahrnuje 5 milionů erytrocytů a jeden kubický centimetr - 5 miliard, téměř stejná rozmanitost jedinců žije v našem světě,
  • dáme-li všechny erytrocyty jedné osoby do kolony, jednu na druhou, bude to trvat déle než 60000 kilometrů - 1/6 rozsahu na Měsíc.

Název krevních částic vychází ze dvou slov řeckého původu: erythros (červená) a kytos (nádoba). I když se jim říká červené krvinky, nemají tuto barvu neustále. Ve fázi zrání jsou zbarveny modře, protože se skládají z malého množství železa. Později krevní buňky zešednou. Když v nich začne převládat hemoglobin, zbarví se růžově. Zralé červené krvinky jsou obvykle červené. Sušina plně dospělého erytrocytu obsahuje 2% hemoglobinu a zbývající sloučeniny (proteiny a lipidy) nepředstavují více než 95% objemu. Po přesunu kyslíku do buněk a tkání se těla dostanou do venózní krve a změní svou barvu na tmavou.

Zralé lidské erytrocyty jsou plastové, nejaderné buňky. Mladé erytrocyty - retikulocyty - mají jádro, ale pak ho nemají, aby využily vypuštěný objem ke zlepšení své funkce - výměny plynů. To ukazuje, jak vysoká je odbornost erytrocytů. Mají tedy tvar univerzálního bikonkávního objektivu. Tento tvar umožňuje zvýšit jejich umístění a současně snížit hlasitost relativně k snadnému disku.

Jejich velikost se pohybuje od 7,2 do 7,5 mikronů. Hustota buněk je 2,5 mikronu (ve středu ne více než 1 mikron) a objem je 90 kubických mikronů. Navenek vypadají jako plochý dort se silnými okraji. Malá tělíska mohou pronikat do nejtenčích krevních cév díky schopnosti kroucení do spirály.

Všestrannost červených krvinek se může změnit. Membrána červených krvinek je obklopena bílkovinami, které ovlivňují domovy krvinek. Mohou spustit buňky, aby se držely ve sloupcích, nebo je roztrhnout.

Erytrocyty jsou vypouštěny do krve každé druhé v podstatném množství. Denně vytvářený objem krvinek váží 2 g. Přibližně stejná paleta buněk pominula. U zdravého jedince je rozmanitost erytrocytů v úpravách krve malá.

Rozmanitost červených krvinek u žen je menší než u mužů. Proto jsou muži mnohem lépe schopni zvládnout těžké cvičení. Tkáně potřebují velké množství kyslíku, aby svaly fungovaly.

Rozmanitost erytrocytů ukazuje RBC indikace v krevním testu. Znamená to červené krvinky.

Jak se tvoří krvinky?

Erytropoéza (postup syntézy červených krvinek) probíhá v kostní dřeni plochých kostí (lebka, páteř a žebra). V mládí jsou zdrojem červených krvinek tubulární kosti paží a nohou. Jejich průměrná délka života souvisí s 3 měsíci. Buňky pak odumírají v játrech a slezině.

1 240 f 49743866 24ovtdnrposqdv9bylvilyeaiddacsfv - 9Existují různé druhy červených krvinek. Buňky procházejí řadou vývojových fází, než se dostanou do krevního oběhu. Předky erytrocytů jsou univerzální kmenové buňky. Po několika odděleních ztrácejí přizpůsobivost a nakonec jsou pluripotentní. Mohou se z nich tvořit různé částice krve. Po několika dalších odděleních získají buňky jedinečnost (unipotentní buňky). V posledních fázích vývoje mladých erytrocytů začíná syntéza hemoglobinu a jádro je eliminováno. Postup vývoje celého těla trvá 1 nebo 2 dny.

Mladé buňky opouštějí webové stránky vývoje erytrocytů a dostávají se do krevních cév. V této fázi jejich vývoje se jim říká retikulocyty. Už nemají jádro, přesto se stále skládají ze zbytků ribonukleových kyselin. Jsou růžové barvy s modrými skvrnami.

Retikulocyty tvoří 1% všech erytrocytů proudících v krevním řečišti. Po 1-3 dnech se mladé buňky vyvinou a nakonec plně dorostou. Počet retikulocytů definuje regenerační funkci kostní dřeně. Počet retikulocytů je popsán jako RTC.

Postup erytropoézy je řízen hormonálním činidlem erytropoetin, který je produkován ledvinami. V případě zvýšené syntézy hormonálního činidla se zvyšuje produkce těl.

Počet červených krvinek v krevním testu závisí na vitaminu B12. Je hybnou silou erytropoézy. Při absenci vitaminu B12 existují podmínky pro zrání těl.

Postup krvetvorby je rovněž významně ovlivněn kyselinou listovou. Podílí se na syntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů jako koenzymu (sloučeniny potřebné pro výkonnost enzymu).

Funkce červených krvinek

Primární funkcí erytrocytů je transport hemoglobinu do buněk těla a zpětný transport CO2. Hemoglobin je protein, který se může vázat na kyslík. Hemoglobin se integruje s kyslíkem do krevních cév plicních alveol, kde je jeho koncentrace nejvyšší. Poté, co se červené krvinky přemístí do metabolicky aktivních tkání, přijmou kyslík jejich buňkami.

Po nedostatku kyslíku se hemoglobin váže na CO2 a přivádí jej do plic. Sloučenina s kyslíkem a CO2 se odehrává v závislosti na napětí odpovídajícího plynu v okolních tkáních. V plicích je vysoký tlak kyslíku. Nutí hemoglobin vázat se na kyslík. V tkáních těla se hromadí velké množství CO2, které vytlačuje kyslík. Plyn s vyšším tlakem mění jiný plyn.

Hemoglobin nese CO2 v typu hydrogenuhličitanového iontu (HCO3). Transformuje se na co2 v plicích a odchází do prostředí jako konečný produkt metabolického procesu. Zvláštní tvar erytrocytů nabízí zvýšený poměr jejich povrchové plochy k objemu. To jim umožňuje mnohem lépe provádět funkce výměny plynů.

o2transport - 11

Kromě přenosu kyslíku a CO2 existují i ​​další funkce erytrocytů. Červená tělíska se skládají z velkého množství karboanhydrázy (karboanhydráza 1). Tento enzym urychluje odezvu mezi co2 a vodou na spuštění kyseliny uhličité (H2CO3). Červené krvinky pomáhají chránit acidobazickou rovnováhu v těle a vyhýbají se posunu v reakci krve na kyselou stránku (acidóza).

Zvýšená rozmanitost erytrocytů definuje iontovou rovnováhu plazmy. Těla ovlivňují iontovou rovnováhu díky jejich obalu, který je propustný pro ionty a neproniknutelný pro kationty a hemoglobin.

Malá tělíska plní dietní funkci přenosem aminokyselin a lipidů z gastrointestinálního systému do tkání těla. Ochrannou funkcí buněk je schopnost vázat toxické látky v důsledku existence protilátek na jejich povrchu. Kvůli změně jejich deformovatelnosti jsou erytrocyty zahrnuty do postupu vývoje trombu.

Funkce retikulocytů jsou podobné funkcím plně pěstovaných buněk. Dělají je však méně efektivně. Zvýšená hladina červených krvinek se zjistí porovnáním indikace s typickou hodnotou.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Tatyana Jakowenko

Hlavní šéfredaktor Detonic online časopis, cardiologist Yakovenko-Plahotnaya Tatyana. Autor více než 950 vědeckých článků, včetně zahraničních lékařských časopisů. Pracuje jako cardiolZaregistrujte se v klinické nemocnici déle než 12 let. Vlastní moderní metody diagnostiky a léčby kardiovaskulárních chorob a implementuje je do své odborné činnosti. Například využívá metody resuscitace srdce, dekódování EKG, funkční testy, cyklickou ergometrii a velmi dobře zná echokardiografii.

10 let se aktivně podílela na mnoha lékařských sympoziích a seminářích pro lékaře - rodiny, terapeuty a kardiology. Má mnoho publikací o zdravém životním stylu, diagnostice a léčbě srdečních a cévních onemocnění.

Pravidelně monitoruje nové publikace evropských a amerických kardiologických časopisů, píše vědecké články, připravuje zprávy na vědeckých konferencích a podílí se na evropských kardiologických kongresech.

Detonic