Izolovaná plicní stenóza u dětí

Pro detekci plicní stenózy jsou zobrazeny metody zobrazovacího výzkumu:

 • Ultrazvuk srdce (echokardiografie);
 • radiografie;
 • EKG;
 • dopplerometrie;
 • znějící.

V závislosti na typu onemocnění lékař předepíše léčbu, ale v jakékoli formě a míře bude chirurgický. Léky však lze předepisovat jako součást komplexní podpůrné péče. Nejčastěji se s vrozenou formou provádí chirurgický zákrok ve věku 5-10 let. V prvním nebo druhém stupni, když jsou příznaky mírné, není třeba provádět operaci dříve. Pouze ve vážných případech je operace indikována v prvních dnech po narození dítěte.

Chirurgický zákrok by měl být proveden okamžitě, pokud ukazatel, jako je tlakový gradient mezi komorou a tepnou, přesáhne 50 mm. Hg. Art.

Plicní stenóza u dětí je jedním z běžných onemocnění spojených se srdečními a cévními vadami. Hlavním měřítkem prevence jeho výskytu je normální průběh těhotenství a minimalizace škodlivých účinků v této době.

Léčebný režim se vybírá individuálně, protože mnoho zde závisí na stadiu vývoje patologie. Pokud je zúžení malé a průtok krve není narušen, pak nemusí být nutná speciální léčba - někdy mírný stupeň stenózy zmizí sám s věkem.

Operace je však jediným způsobem, jak toto zúžení napravit. Drogová terapie se provádí pouze jako přípravek pro chirurgický zákrok. Antibiotika jsou předepisována zejména pro malé pacienty, aby chránila před bakteriální infekcí a zabránila septické endokarditidě.

Jediným účinným způsobem léčby ALS je chirurgický zákrok - odstranění zúžení. Operace je indikována u pacientů se středně závažnou a kritickou ALS. Minimální zúžení cévy nevyžaduje chirurgický zákrok a v některých případech může jít spontánně.

Typ operace se volí v závislosti na závažnosti stavu pacienta. V závažných případech se operace provádí v prvních měsících života. Průměrný stupeň stenózy podstoupí chirurgickou korekci poté, co pacient dosáhne věku 5-10 let.

U izolovaných ventilů ALS se osvědčily různé varianty valvuloplastiky.

Stenoz javljaetsja prichinoj pereboev v transportirovke krovi v legkie - izolovaná plicní stenóza u dětí

Ve většině případů se provádí endovaskulární míčová valvuloplastika. Podstatou metody je zavedení nafukovací koule do stenotické oblasti, do které je prostřednictvím katétru pumpován vzduch. Rozpínající se koule mechanicky rozšiřuje zúženou část.

Méně běžně používanou je otevřená valvuloplastika, ve které chirurg disektuje fúzované komisi. Otevřená chirurgie se obvykle provádí, když je valvuloplastika míče neúčinná. Někdy pacienti s kritickým stádiem patologie podstoupí míčovou atrioseptostomii. Některé formy ALS vyžadují chirurgickou korekci ve formě štěpu systémového plicního bypassu.

Při supravalvulární stenóze v zužující se oblasti se rekonstrukce provádí pomocí náplasti z vlastní tkáně pacienta nebo instalací xenoperikardiální protézy. Taktika pro léčbu subvalvulární stenózy zahrnuje odstranění zúžené části tepny.

Pokud má pacient velký zkrat zleva doprava, například otevřený ductus arteriosus nebo interventrikulární defekt sept, a trpí respiračními potížemi, je diuréza účinná při snižování cyanózy sekundárně po plicním edémech.

Kyslík by měl být předepsán každému pacientovi s cyanózou při respiračním selhání. Použití kyslíku může snížit tlak v plicní tepně u pacientů s reaktivním plicním cévním systémem, čímž se zvyšuje průtok krve v plicích.

Léčba závisí na stupni stenózy. Klinickým hodnocením i zobrazováním bude tedy okamžitý průvodce. CardiolPokud vizuální vyšetření ukáže překážku správnému výtoku, je nutná ogy nebo kardiotortorická konzultace.

Je třeba věnovat pozornost následujícímu:

Těžká stenóza, maximální gradient 60 mmHg. Art. a více, vyžaduje nouzovou dilataci chlopně s kulovou valvotomií.

Pacienti s mírnou stenózou plicních chlopní obvykle nepotřebují léčbu.

Pacienti s těžkou nebo symptomatickou infundibulární nebo supravalvulární plicní stenózou vyžadují okamžitý zásah. Valvulotomie je standardem péče o tyto pacienty.

Cyanotické děti s dýchacími potížemi a hypotenzí / šokem jsou často vyšetřovány stejným způsobem jako u pacientů se sepsí.

Ve druhé přirozeně historické studii vrozených srdečních vad bylo vyšetřeno 592 pacientů s plicní chlopenní stenózou 10 688 osoboroků; pouze jeden pacient měl epizodu bakteriální endokarditidy.

Doporučuje se prevence endokarditidy do 6 měsíců po obnovení vrozené srdeční choroby. Kromě toho je nutná prevence života lidí, kteří mají chlopňové protézy.

Intervence s angioplastikou koule nebo opravou chlopně jsou indikovány u pacientů s maximálním gradientem chlopně větším než 50 mm Hg. Art. nebo pacienti s anginou pectoris, mdloby, dušností při fyzické námaze nebo presynskopem. Možnosti korekce zahrnují chirurgii otevřeného srdce, balónkovou angioplastiku, perkutánní stenting, výměnu perkutánní chlopně nebo perkutánní umístění hadičky.

Pacienti se závažnou nebo symptomatickou infundibulární nebo supravalvulární plicní stenózou vyžadují chirurgický zákrok.

K kritické plicní chlopenní stenóze může dojít téměř při plicní síni (cyanotické léze) s malou a často nedostatečnou pravou komorou. Tito pacienti přežívají v důsledku otevřeného ductus arteriosus. Atrézie plicní chlopně nebo kritická stenóza plicní chlopně s neadekvátní pravou komorou vyžaduje zkrat poté, co je kanál farmakologicky patentován prostaglandinem El.

!  Tlak plicní tepny nejlépe odráží

Konečné uzdravení nemusí být možné, pokud je pravá komora hypoplastická a vyžaduje jediné komorové paliace, jako je Fontaineův postup, nebo variace, jako je přímé připojení pravé síně k anastomóze hlavní plicní tepny. Často je třeba zvětšit plicní tepny trupu a větve.

Plicní stenóza je srdeční vrozená vrozená nebo získaná etiologie, v jejímž důsledku má pacient zúžení lumenu plicního trupu, což je faktorem rozvoje poruch oběhového systému.

Abyste pochopili nebezpečí patologie, musíte mít představu o jejích příčinách, klinickém obrazu, diagnostických metodách a léčbě a prognóze onemocnění.

Detonic - jedinečný lék, který pomáhá bojovat s hypertenzí ve všech fázích jeho vývoje.

Detonic pro normalizaci tlaku

Složitý účinek rostlinných složek léčiva Detonic na stěnách krevních cév a autonomním nervovém systému přispívají k rychlému poklesu krevního tlaku. Kromě toho toto léčivo brání rozvoji aterosklerózy díky jedinečným složkám, které se podílejí na syntéze lecitinu, aminokyseliny, která reguluje metabolismus cholesterolu a zabraňuje tvorbě aterosklerotických plaků.

Detonic není návykový a abstinenční syndrom, protože všechny složky produktu jsou přirozené.

Podrobné informace o Detonic se nachází na stránce výrobce www.detonicnd.com.

Druhy a příčiny

Na základě úrovně poruch oběhu lékaři rozdělují defekt na čtyři typy:

 1. Subvalvulární typ stenózy, 5% z celkového počtu. S ní jsou pozorovány změny ve tvaru odtoku ve odcházejících strukturách pravé komory v důsledku abnormální proliferace svalových a vláknitých vláken.
 2. Stenóza nadklapanny je pozorována u 5–10% pacientů. Jedná se o nedostatečný vývoj nebo poškození stěn tepny.
 3. Ventilová forma stenózy. Vyvíjí se v 85% případů. Toto je stav, kdy ventilové klapky ztluštějí, deformují a narušují průtok krve.
 4. Kombinovaná forma. Vyznačuje se kombinací dvou nebo více typů stenózy s rozvojem závažných klinických příznaků.

Pro praktičnost se používá klasifikace, která je založena na ukazateli tlakového gradientu mezi tepnou a dutinou pravé komory, jakož i systolického krevního tlaku v ní:

 1. První stenózou je mírné zúžení. V tomto případě jsou indikátory tlakového gradientu a úroveň systolického tlaku v rozmezí 20-30 mm RT. Art. a 60 mmHg. Art. resp.
 2. Druhou fází patologie je těžká stenóza lumen tepny. Úroveň gradientu je 30-80 mm Hg. Art., A systolický krevní tlak - 60-100 mm RT. Umění.
 3. Třetím stadiem nemoci je těžká stenóza. Hladina tlakového gradientu je více než 80 mm Hg. Art., A indikátor systolického tlaku více než 100 mm RT. Art.
 4. Ve čtvrté fázi onemocnění se vyvíjejí procesy dekompenzace. V tomto případě je pozorován pokles gradientu a úroveň systolického tlaku v důsledku vývoje kontraktilního typu nedostatečnosti.

Vrozená vada

Mezi etiologickými faktory CHD u novorozenců doktoři rozlišují:

 • nepříznivé životní a pracovní podmínky ženy během těhotenství, ovlivňující zdraví plodu;
 • přítomnost genetické predispozice k různým defektům ve strukturách kardiovaskulárního systému u plodu;
 • budoucí matka konzumující alkoholické nápoje, psychoaktivní a omamné látky, antibakteriální drogy;
 • onemocnění virové etiologie u těhotné ženy, mezi nimiž se za nejnebezpečnější považují zarděnky a infekční mononukleóza;
 • vystavení rentgenovému záření a jiným typům ionizujícího záření během těhotenství.

Získaná vada

Hlavní faktory ve vývoji získané formy nemoci jsou:

 • aterosklerotické léze stěn koronárních tepen;
 • revmatické onemocnění srdeční chlopně;
 • přítomnost změn kalcifikace v zóně ventilů plicního trupu a aorty;
 • hypertrofická kardiomyopatie;
 • komprese tepny se zvýšením lymfatických uzlin, přítomnost maligních novotvarů a aneuryzmat;
 • ložiska zánětu v cévních stěnách, které jsou způsobeny patogeny tuberkulózy a syfilis.

Příznaky

Stenóza úst plicní tepny se může projevit na různorodém klinickém obrazu, který závisí na stadiu onemocnění.

U nevýznamných stupňů zúžení nejsou zaznamenány známky patologie.

!  V jakých případech jde o operaci kauterizace nosní sliznice

Děti

Klinický obraz onemocnění v dětství je charakterizován:

 • bledost kůže nebo akrocyanóza - modré tváře, rty, konečky prstů, dušnost, častý zápal plic, sklon k nachlazení;
 • zaostávání dítěte ve fyzickém vývoji;
 • únava;
 • patologické šelest při poslechu srdce;
 • mdloby.

U dospělých

Nejběžnějšími znaky zúžení lumenu u starších lidí jsou:

 • časté závratě;
 • potíže s dýcháním;
 • obecná slabost;
 • hemodynamické poškození;
 • přítomnost systolického třesu během auskultace;
 • tlaková bolest na levé straně hrudníku;
 • otok dolních končetin;
 • ascites;
 • anasarka.

Diagnostika

Co můžete dělat?

Při mírném zúžení plicní tepny nejsou prováděna speciální terapeutická opatření. Léčba je symptomatická. Pokud nemoc postupuje, zvyšuje se stupeň stenózy, u dítěte se objeví chirurgický zákrok. Za nejvýhodnější věk se považuje 5 až 10 let.

Co dělá doktor?

V závislosti na stádiu a typu stenózy je vybrána léčebná technika. U chlopní se stenóza provádí operace metodou otevřené nebo kulové valvuloplastiky.

Supravalvulární typ stenózy je léčen změnou oblasti zúžení pomocí protézy nebo náplasti. Prognóza je zpravidla příznivá.

Rehabilitační doba pro děti je asi tři měsíce. Dva roky po operaci je povolena fyzická aktivita. Bez léčby může stenóza významné formy vývoje vést k hypertrofii a srdečnímu selhání z pravé komory. To může být fatální.

Pokud byla během ultrazvuku a Dopplerova ultrazvuku zjištěna stenóza u plodu, nezoufejte. Operaci lze provést po narození dítěte a bude schopen žít celý život. Zjištěná stenóza plodu vám umožní předem se připravit na operaci a včas přijmout nouzová opatření.

Komplikace

Jedná se o velmi nebezpečnou patologii, kterou v žádném případě nelze ignorovat. Dítě se stenózou je náchylnější k rozvoji různých zánětlivých onemocnění dýchacích cest.

Porušení průtoku krve vede k postupné dystrofii myokardu, která může vést k infarktu, mrtvici, těžké nedostatečnosti pravé komory. Nejnebezpečnější komplikací izolované plicní stenózy u dětí je septická endokarditida. Proto by dítě s takovou diagnózou mělo být vždy pod ostrahou.

Bez ohledu na formu stenózy může onemocnění způsobit vážné problémy, které ovlivňují délku a kvalitu života. Včasná diagnostika a chirurgický zákrok pomůže těmto problémům zabránit.

Jaké je nebezpečí plicní stenózy? Tato patologie je příčinou rozvoje myokardiální dystrofie. Bez léčby může zúžení lumenu plicní tepny vést k následkům, jako je mozková mrtvice, infarkt myokardu a selhání pravé komory. Bez chirurgického zákroku zemře pacient se stenózou za pět let.

Pokud má vaše dítě plicní stenózu, nepropadejte panice. Včasná a adekvátní léčba umožní vašemu dítěti harmonický vývoj spolu s vrstevníky a žít celý život po mnoho let.

Příčiny stenózy

Plicní stenóza u dětí se může vyvíjet pod vlivem různých faktorů. Přesné mechanismy vývoje nemoci bohužel dosud nebyly plně prozkoumány. Nicméně seznam předpokladů stojí za prohlídku.

 • Důležitou roli hraje genetická dědičnost. Riziko vzniku stenózy se zvyšuje, pokud byla rodičům nebo blízkým příbuzným dítěte diagnostikována vrozená srdeční vada.
 • Přítomnost metabolických a systémových patologií u matky.
 • Infekční onemocnění (zejména virového původu) přenášená ženou v časném těhotenství jsou potenciálně nebezpečná.
 • Vývoj stenózy může vést k užívání léků s teratogenními vlastnostmi.
 • Riziko této patologie se zvyšuje s vícenásobným těhotenstvím.
 • Nebezpečná jsou různá chromozomální onemocnění.
 • Mezi rizikové faktory patří zhoršený fetoplacentální průtok krve.
 • Pravděpodobnost vzniku takových vrozených malformací u dítěte se zvyšuje, pokud je matka starší 38 let a toto je její první těhotenství.

Vývoj stenózy je často spojen s expozicí několika nepříznivým faktorům.

Je obvyklé rozlišovat čtyři fáze vývoje této choroby.

 • První stádium nebo středně stenóza plicní tepny u dítěte je zřídka doprovázena znatelnými vnějšími příznaky. Pravá komora je mírně přetížená, což lze pozorovat během EKG. Dítě se zpravidla cítí docela normálně.
 • Druhou fází je výrazná forma onemocnění, která je již doprovázena znatelnými poruchami.
 • Třetí fáze, nebo těžká stenóza, je charakterizována závažným zhoršením stavu malého pacienta. Tlak plicního ventilu stoupá. Můžete si všimnout příznaků vážné poruchy oběhu.
 • Fáze dekompenzace je doprovázena závažným narušením toku krve. Vyvíjí se selhání pravé komory, dochází k dystrofickým procesům v tkáních myokardu.

Praktický lékař, cardiologist, s aktivní prací v terapii, gastroenterologii, cardiologie, revmatologie, imunologie s alergologií.
Hovoří plynně v obecných klinických metodách pro diagnostiku a léčbu srdečních chorob, jakož i elektrokardiografii, echokardiografii, monitorování cholery na EKG a denní sledování krevního tlaku.
Léčebný komplex vyvinutý autorem významně pomáhá při cerebrovaskulárních poraněních a metabolických poruchách mozkových a cévních onemocnění: hypertenze a komplikace způsobené diabetem.
Autor je členem Evropské společnosti terapeutů, pravidelným účastníkem vědeckých konferencí a kongresů v oblasti cardiola všeobecné lékařství. Opakovaně se účastnila výzkumného programu na soukromé univerzitě v Japonsku v oboru rekonstrukční medicíny.

Detonic